Home Bronnen

Volkstelling Genemuiden, de Vrijheid, Asschet, Waterstein 21 - 31 oktober 1795

Kopie verkregen via Dhr. H.W. Hammer
1   Telling van alle de menschen in het wijk No 2 der Stad Genemuiden gedaan tusschen den 21 en 31 october 1795 in gevolge publicatie der ordinaris gedeputeerden van de provisioneele reprezentanten des volks van Overijssel
Pag. Nr. Namen en toenamen van de hoofden der huisgezinnen derzelfen bedrijf Namen der personen die in ieder huisgezin de opgave gedaan hebben Getal der menschen zig in dit huisgezin bevindende in woorden Hetzelfde getal in cijfers
1 1 Hermanes Tilder timmerman Teune Jans vier 4
  2 Zwaantien Cornelis wed: Hendr. Pleizier mattemaker Zwaantien Cornelis twe 2
  3 Jan Magre amptsdienaar Jan Magre zes 6
  4 Berend Wolters Eenkhoren mattemaker Gerregien Gerrits zes 6
  5 Dirk Jans van Dijk mattemaker Dirk Jans van Dijk vier 4
  6 Elizabeth Hendriks mattemaker Elizabeth Hendriks een 1
2 1 Hendrik Slippe keuter en mattemaker Hendrik Slippe drie 3
  2 Egbert Lamberts daghuerder en mattemaker Egbert Lamberts vier 4
  3 Jan H. Kerkhof veehouder Janna Jacobs zes 6
  4 Hendrik ter Steeg mattemaker Hendrik ter Steeg vier 4
  5 Jentien Rijx Visscher mattemaker Jentien Rijx Visscher een 1
  6 Rijk ter Steeg mattemaker Rijk ter Steeg drie 3
  7 Jan Slippe keuter en mattemaker Jan Slippe twe 2
  8 Geesjen Herms wed: Arent Visscher wagen en paarden en veehouder Geesjen Herms vijf 5
  9 Jan Kuster veehouder en mattemaker Jan Kuster twe 2
  10 Jan Hogenhorst mattemaker Jan Hogenhorst drie 3
  11 Claas de Groot veehouder en mattemaker Claas de Groot drie 3
3 1 Mergien Herms wed: Lucas Berents veehouder en mattemaker Berent Bentink drie 3
  2 Berent Jacobs mattemaker Jennegien Jacobs twe 2
  3 Herm van der Vegt daghuerder Herm van der Vegt vier 4
  4 Geertien Clazen wed: Jan van der Litse mattemaker Geertien Clazen twe 2
  5 Arent van der Kolk voergereij en veehouder Wilm Visscher drie 3
  6 Jan Arents Visscher veehouder en mattemaker Hendrikjen Hendrix zes 6
  7 Hendrik Bruinties veehouder en jaagschuiten schipper Geertien Bruinties twe 2
  8 Herman Clazen keuter en daghuerder Annegien Gerrits drie 3
  9 Jentien Jans wed: Gerrit Herms van den armen genietende en mattemaker Jentien Jans zeven 7
  10 Hendrik van Dijk mattemaker Hendrik van Dijk twe 2
  11 Hendrik van der Meulen 4 beesten houder en mattemaker Hendrik Dirx Visscher vier 4
4 1 Jan Albink timmerman Jan Albink drie 3
  2 Aldert van Veen barbier of scheerbaas en mattemaker Femmegien Vrieze negen 9
  3 Egbert van Dijk mattemaker Geertien Veezen vijf 5
  4 Gerrit Hoekman de Jonge mattemaker Margien Alberts vier 4
  5 Herm G. van Dijk keuter en daghuerder Altien Hendriks drie 3
  6 Altien Hendr. Nooij wed: Jan Bos mattemaker Altien Hendr. Nooij drie 3
  7 Berentjen Lubberts wed: Herm Rigterink mattemaker Berentjen Lubberts vijf 5
  8 Age Leuten matteschipper Jentien Berents Keppel zeven 7
  9 Jan Fuite veehouder bijker en mattemaker Jan Fuite vijf 5
  10 Jochem Martens daghuerder en mattemaker Jennegien Bos vier 4
  11 Hendrik Bouwmeester mattemaker Hendrikjen Jans vijf 5
5 1 Jennegien Kamphof wed: Jan van der Haar mattemaker Jennegien Kamphof twe 2
  2 Hilbrand Bos veehouder en mattemaker Hilbrand Bos vijf 5
  3 Jannes van Rees bakker Jannes van Rees zes 6
  4 Peter van Rees veehouder Jan Dirx Visscher vijf 5
  5 Claas ter Meer cuiper Claas ter Meer twe 2
  6 Claas Jans van Dijk mattemaker Claas J. van Dijk twe 2
  7 Jochem Timmerman schoenmaker Jochem Timmerman vier 4
  8 Jacob Bruinties jaagschuiten schipper en voerman Berendina Jans zeven 7
  9 Dirk van Dijk veehouder Geertjen Morre drie 3
  10 Hendrik Jans Visscher bakker Altien Jans zeven 7
  11 Dirk Fuite veehouder Dirk Fuite zes 6
  12 Geertjen van der Veen wed: Jan ter Bruggen mattemaker Geertjen van der Veen twe 2
6 1 Hendrik Buitink scheerbaas of barbier Jentien Everts vijf 5
  2 Jan Cornelis mattemaker Affien Jans twe 2
  3 Jelle A. Hacquebord stadsdocter Jelle A. Hacquebord negen 9
  4 Johan Elias Marius chirurgijn Christian Thod: Marius vijf 5
  5 Berent van der Meulen mattemaker Berent van der Meulen vier 4
  6 Geesjen te Walle steekjennajer Geesjen te Walle twe 2
  7 Annegien Jans wed: Gerrit Visscher steekjennajer Annegien Jans twe 2
  8 Benier Driezen veehouder Benier Driezen twe 2
  9 Jochem Groenewoud mattemaker Jochem Groenewoud twe 2
  10 Jan Buitink castelijn Jan Buitink zes 6
  11 Jacob Visscher kruidenierswinkel Trijntien Jans drie 3
  12 Jacob Mager mattemaker Jacob Mager drie 3
  13 Jan van Dalfsen stadsroedendrager en veehouder Jan van Dalfsen zeven 7
7 1 Corst Beens daghuerder en mattemaker Corst Beens agt 8
  2 Jannes H. Vrieze collecteur der gebrande wateren Jannes H. Vrieze twe 2
  3 Hermen Wolters scheerbaas of barbier Hermen Wolters drie 3
  4 Hendrik Vrieze veehouder Jacobjen Vollenhovius zeven 7
  5 Jacob P. van Dalfsen bakker Mergien Hammer drie 3
  6 Tiemen Visscher winkelier Geesien Heutink vier 4
  7 Albert Estie kleermaker Albert Estie zeven 7
  8 Gerrit Kooijman mattemaker Cornelisjen Kooijman vier 4
  9 Arent van Ijzendijk predikant te Genemuiden Geertjen Franken zes 6
  10 Einbert Slippe mattemaker Einbert Slippe vijf 5
  11 Jan Gerrits van Dijk mattemaker Jan Gerrits van Dijk vijf 5
  12 Assien Jager visscher Assien Jager vier 4
8 1 Femmegien Jans wed: Egbert Hendriks van den armen genietende en mattemaker Femmegien Jans een 1
  2 Arent Jacobs van Ommen veehouder en mattemaker Arent Jacobs van Ommen drie 3
  3 Lubbert Bakker coster en doodgraver Lubbert Bakker vier 4
  4 Elizabeth Arts wed: Vobbelt Arts van den armen onderhouden Elizabeth Arts twe 2
  5 Hermen Geerligs mattemaker Hermen Geerligs drie 3
  6 Albert Pleizier daghuerder en mattemaker Albert Pleizier twe 2
  7 Albert Hammer daghuerder en mattemaker Albert Hammer vijf 5
  8 Jan Beens mattemaker Jennegien Corsten drie 3
  9 Hendrik Egberts daghuerder en mattemaker Hendrik Egberts zes 6
  10 Wolter Alberts mattemaker Wolter Alberts drie 3
  11 Wolter Pleizier mattemaker Wolter Pleizier vier 4
9 1 Roelofjen Visscher wed: Jan Keppel mattemaker Roelofjen Visscher drie 3
  2 Jan Jans Jager visscher Jennegien Wolters drie 3
  3 Jan Egberts van den armen genietende en mattemaker Jan Egberts drie 3
  4 Gerrit Bos van den armen genietende en mattemaker Gerrit Bos zes 6
  5 Geesjen van den Berg wed: Cornelis Neiboer van den armen genietende Johana Moyen zeven 7
  6 Siemen Wat van den armen onderhouden Johana Moyen een 1
  7 Steven Keppel mattemaker Janna Wolters vier 4
  8 Jochem Hogenhorst visschertjen Geesjen van Laar vijf 5
  9 Albert Rijx Bakker daghuerder en mattemaker Hendrina Lucas drie 3
  10 Hendrikjen Clazen wed: Willem Roelofs schoonmaaksters Annegien Willems drie 3
  11 Margien Buitink wed: Hendrik Hammer van den armen onderhouden Margien Buitink een 1
10 1 Albert van Lente stadsroedendrager Albert van Lente zes 6
  2 Gerrit van den Belt daghuerder Roelofjen Herms zes 6
  3 Jan Visscher schoolmeester en voorsanger Jan Visscher vijf 5
  4 Herm Hendr. Jager veehouder Herm H. Jager vier 4
  5 Jacob Noorwegen winkelier Jacob Noorwegen vijf 5
  6 Jan Pleizier daghuerder en mattemaker Jan Pleizier vier 4
    Dus te samen 416
    Aldus op mijn afgelegde verklaringe gedaan en opgemaakt door mij Jan van Dalfsen roedendrager der stad genemuiden
10 / 11   Dat bovenstaande lijst na behoorlijke revisie bij de Municipaliteit der Stad Genemuiden is bevonden te wezen in behoorlijke orde en conform d'intentie van de representanten des volks van Overijssel certifceert d'ondergetekende. Actum Genemuiden 6 Nov: 1795 Nic. van Rhijn secret:
12   Telling van alle de menschen in het wijk No 1 der Stad Genemuiden gedaan tusschen den 21 en 31 october 1795 in gevolge publicatie der ordinaris gedeputeerden van de provisioneele reprezentanten des volks van Overijssel
Pag. Nr. Namen en toenamen van de hoofden der huisgezinnen derzelver bedrijf Namen van de personen die in yder huisgezin de opgave gedaan hebben Getal der menschen zig in dat huisgezin bevindende in woorden Getal in cijfers
12 1 Dirk Hendriks Visscher veehouder Annigjen Wichers twee 2
  2 Dirk Koster veehouder dezelve vier 4
  3 Jannes Jans Vrieze mattemaker Trijntjen Peters drie 3
  4 Steven Noorwegen veehouder Geertjen Kerkhof drie 3
  5 Einbert van Dalfzen veehouder dezelve vier 4
  6 Jan Schuurman mattemaker Wilmpjen Hammer vier 4
  7 Jacobjen Egberts wed: van Dirk Visscher veehouder Egbert Dirks Visscher drie 3
  8 Hendrik Sanders koopman Femmigjen van den Berg vijf 5
  9 Klaas Hoekman veehouder dezelve vijf 5
  10 Jan van Rees veehouder Annigjen Bakker zes 6
  11 Wilm van der Kolk daghuurder Margjen Hendriks vier 4
  12 Trijntjen Jacobs wed: van Albert van den Berg veehouder dezelve vier 4
  13 Grietjen Assies wed: Jochem van Delden mattemaker Geesjen van Delden twee 2
  14 Peter Rigterink winkelier Wilpjen Jacobs drie 3
13 1 Jochem van Dijk   dezelve drie 3
  2 Janna Jans wed: Aard Louwen mattemaker dezelve vijf 5
  3 Gerrit Hoekman de Oude mattemaker dezelve vier 4
  4 Arent Wajer castelijn Jennigjen Vrieze vier 4
  5 Cornelis de Heer mattemaker Hendrik de Heer vier 4
  6 Simen Wolters Eenkoorn mattemaker Trijntjen van Rees zeven 7
  7 Rijk Jans Visscher mattemaker dezelve twee 2
  8 Wilm van der Haar koopman Geesjen van Eik zeven 7
  9 Peter Bruinier dekker Marhjen Jacobs drie 3
  10 Rijk Baron mr. schoenmaker dezelve drie 3
  11 Jan Bekendam molenaar dezelve vijf 5
  12 Klaas Egberts Bos een hojer dezelve twee 2
  13 Hendrik Kroon mr. schilder en glazenmaker dezelve drie 3
  14 Sophia Wat wed: van Jochem Vollenhovius mattemaker dezelve drie 3
  15 Sijbold de Vries mr. klokkemaker dezelve vier 4
  16 Roelof Timmerman mattemaker dezelve vijf 5
  17 Gerrit Kornelis Noorwegen veehouder dezelve vier 4
  18 Jacob Hammer mr. kleermaker dezelve agt 8
14 1 Wilm van Zweel mr. schoenmaker dezelve drie 3
  2 Jacob van den Berg schippersknegt dezelve drie 3
  3 Wolter Groothuis koopman Liezabeth Jager tien 10
  4 Aaltjen Timmerman wed: van Jacob Renes naaister dezelve twee 2
  5 Kornelis van Dijk mr. timmerman Aaltjen Visscher zes 6
  6 Roelof Tijsen Smit mr. smit Aaltjen de Vries zes 6
  7 Berent Hoekman mattemaker Geesjen Rutgers vijf 5
  8 Albert Wolters mattemaker Lientjen Jans zes 6
  9 Berent Jans Visscher mattemaker dezelve drie 3
  10 Jan Hendriks Visscher mattemaker dezelve drie 3
  11 Hendrik Hogenhorst hooyweger dezelve drie 3
  12 Eva Hammer naaister Maria Hammer drie 3
  13 Jan Ligger mattemaker dezelve vier 4
  14 Marten van Dalen winkelier Aafjen Noorwegen vier 4
  15 Klaas Bakker grutter Hendrikjen Mulder drie 3
  16 Tiemen Kooijman mattemaker dezelve twee 2
  17 Gerrit Dirks Noorwegen mattemaker Hendrikjen Lamberts twee 2
  18 Jacob van Munster castelijn Jantjen Visscher zes 6
15 1 Jochem Berents Visscher visscher Albert Klaasen Pleizier drie 3
  2 Teunisjen Greve wed: Hendr: van Kamen   dezelve twee 2
  3 Berent Bartels Jager visscher dezelve negen 9
  4 Jan Kikke mr. kleermaker dezelve drie 3
  5 mr. Nic: van Rijn secretaris Aaltjen Kroonmans negen 9
  6 Hendrikjen Veltmans wed: van Lambert van Dalfzen breister dezelve twee 2
  7 Hendrik Wennemers mr. kleermaker dezelve drie 3
  8 Arij Hollander winkelier dezelve vijf 5
  9 Jan Jans Wiechers veehouder dezelve zes 6
  10 Jan Noorwegen koopman Hilligjen Danser vier 4
  11 Jan Sanders Heutink mr. metselaar Lummigjen Jager negen 9
  12 Peter Helmigs Visscher mr. bakker dezelve tien 10
  13 Trijntjen Brands wed: van Steven van Plas russchenpeller dezelve twee 2
  14 Gerrit Jans Visscher visscher Aaltjen Jans drie 3
  15 Jacob Jonkvos schipper Hendrikjen Jonkvos twee 2
  16 Herm Buitink veerman Wobbigjen Klasen vier 4
  17 Jacob Buitink voerman dezelve vijf 5
  18 Jan Roeland mattemaker dezelve drie 3
16 1 Albert Timens Bakker voerman dezelve vier 4
  2 Wolter Edik kleermaker Gergjen Klaasen vier 4
  3 Berent Timmerman mattemaker dezelve vier 4
  4 Dirk Bruintjes voerman dezelve twee 2
  5 Jochem Helmigs Visscher koopman Grietjen Visscher vier 4
  6 Lammigjen van der Haar mattemaker dezelve twee 2
  7 Jan Kerkhof castelijn Geesjen Schut vier 4
  8 Hendrik Helmichs Visscher veehouder Margjen Bakker zes 6
  9 Wilm Hendriks Visscher veehouder Femmigje van Veen zeven 7
  10 Lammigjen Oostwoud wed: Banier Dirks mattemaker dezelve vijf 5
  11 Geert Fuite mattemaker Wolter Fuite twee 2
  12 Jan Bate veerknegt Rijkjen Dirks drie 3
  13 Klaas Pleizier mattemaker dezelve drie 3
  14 Dirk Jogems Jager mattemaker dezelve drie 3
  15 Hendrik Klasen bierdrager Jennigjen Hendriks drie 3
  16 Jennigjen Rutgers wed: van Peter Bartels veehouder dezelve zes 6
17 1 Jochem Bartels Jager veehouder Hendrikjen Bos vijf 5
  2 Assien van den Brink mattemaker dezelve twee 2
  3 Timen van der Meulen visscher Margjen Blikkerst vier 4
  4 Hendrik Bos daghuurder dezelve twee 2
    Zo dat het geheele getal bedraagd 361
    Dat deze bovenstaande lijst na voorgaande telling en opneming tusschen bovengen: datums alzo mij ondergeschreven stadsdienaar ter goedertrouwe is geformeerd certificere bij dezen. Aldus op op mijn afgelegde verklaring. Gedaan door mij Albert van Lente stadsdienaar. Genemuiden den 31 october 1795
    Dat de bovenstaande lijst bij de Municipaliteit der Stad Genemuiden gerevideerd zijnde is bevonden te weezen in behoorlijke orde en conform d'intentie van de representanten des volks van Overijssel certificeert ondergeschreven. Actum Genemuiden 6 nov: 1795 Nic. van Rhijn secret:
18   Telling van alle de menschen in de vrijheid der Stad Genemuiden tusschen den 21 en 31 october 1795 gedaan ingevolge de publicatie van de ordinaris Gedeputeerden van de provisionele reprezentanten des volks van Overijssel
Pag. Nr. Namen en toenamen van de hoofden der huisgezinnen derzelver bedrijf Namen van de personen die in yder huisgezin de opgave gedaan hebben Getal der menschen zig in dat huisgezin bevindende in woorden Getal in cijfers
18 1 Jacob van Dijk veehouder Jacobjen Jans Jager zes 6
  2 Hendrik Egberts mattemaker dezelve drie 3
  3 Aaltjen Izaaks wed: van Einbert Schuurman mattemaker Gerrit Schuurman drie 3
  4 Arent Teunissen mattemaker Geertjen Pouls vijf 5
  5 Jan Gerrits Schinkel daghuurder Aaltjen Hammer drie 3
  6a Evert van Dijk en mattemaker Jantjen van der Kolk agt 8
  6b Lubbert Jans mattemaker
  7 Wolter Kersten mattemaker dezelve drie 3
  8 Dirk Gerrits van Dijk mr. timmerman Hilligjen Herms zes 6
  9 Hendrikjen Jans wed: van Hendrik Janse mattemaker dezelve twee 2
  10 Peter Pleizier mattemaker Grietjen Peters Pleizier vijf 5
  11 Peter Jacobs mattemaker Hermina Arents vier 4
  12 Femmigjen Lubberts wed: van Lambert Krikke mattemaker dezelve twee 2
19 1 Berent Jans Timmerman mattemaker dezelve zes 6
  2 Hendrik Moelert mattemaker dezelve vier 4
  3 Gerrit Jans Schinkel mattemaker Aaltjen Gerrits vier 4
  4 Jan Jans Hammer mattemaker dezelve twee 2
  5 Jan Wolters Hammer mattemaker Margjen Jans zes 6
  6 Jan Roelofs mattemaker dezelve drie 3
    Deze lijst bedraagd dus te zamen 75
    Dat deze bovenstaande lijst voorgegane telling en opneming tusschen bovengemelde datums alzo door mij onderschreven stadsdienaar ter goedertrouwe is geformeerd certificere bij dezen. Aldus op mijn afgelegde verklaring. Gdaan door mij Albert van Lente stadsdienaar, Genemuiden den 31 october 1795
    Dat bovenstaande lijst bij de Municipaliteit der Stad Genemuiden is bevonden te weezen in behoorlijke orde en conform d'intentie der representanten des volks van Overijssel certificeert d'ondergetekende. Actum Genemuiden 6 Nov: 1795 Nic. van Rhijn secret:
20   Telling van alle de menschen in het schoutampt Genemuiden of Asschet en Waterstein gedaan tusschen den 21 en 31 october 1795
Pag. Nr. Namen en toenamen van de hoofden der huisgezinnen derzelver bedrijf Namen van de personen die in yeder thuijsgezin de opgave gedaan hebben Getal der menschen zig in de respective huijsgesinnen bevondende in woorden Het zelfde getal in cijfers
    Asschet        
20 1 Egbert Egberts veehouder dezelfde drie kinders en een knegt en dus vijf personen 5
  2 Derk Jans daghuurder dezelfde twee persoonen 2
  3 Egbert Doorn veehouder dezelfde twee knegten de vrouw en drie kinders en een meid dus agt personen 8
  4 Harm Cobus daghuurder dezelfde de vrouw en vijf kinders en alzo zeven personen 7
  5 Albert Arens daghuurder dezelfde een broer en also twe persoonen 2
21 1 Jan Wilms veehouder dezelfde de vrouw een knegt een meid en een kind en also vijf persoonen 5
  2 Jan Herms veehouder dezelfde de vrouw een knegt een zoon en schoondogter en een meid en dus zes persoonen 6
  3 Klaas Jans daghuurder dezelfde de vrouw en drie kinders en dus vijf persoonen 5
  4 Berent Berens daghuurder dezelfde de vrouw en drie kinders en dus vijf persoonen 5
  5 Hendrik Claasen daghuurder dezelfde de vrouw en een kind en dus drie persone 3
  6 Jan Gerrits daghuurder dezelfde de vrouw en drie kinders en dus vijf persoonen 5
  7 Jan Herms daghuurder dezelfde de vrouw en een kind en dus drie persone 3
  8 de weduw van Wilm Dirkts daghuurdersche dezelfde een kind en dus twe persoon 2
22 1 de weduwe van Jan Gerrits daghuurdersche dezelfde twe kinders en dus drie persoonen 3
  2 Arent Wilms veehouder dezelfde de vrouw en twe knegten ene meid en vier kinders dus negen personen 9
  3 Hendrik van Dalfsen daghuurder dezelfde de vrouw en drie kinders en dus vijf persoonen 5
  4 Wilm Egberts daghuurder dezelfde de vrouw en dus twe persoon 2
  5 Hendrik Wilms daghuurder dezelfde de vrouw en een kind en dus drie persone 3
  6 Claas Berens daghuurder dezelfde en dus maar een persoon 1
  7 Lubbert Jans daghuurder dezelfde de vrouw en vier kinders en dus zes personen 6
  8 Hendrik Boylen visscher dezelfde de vrouw een knegt een meid en twe kinders zes personen 6
23 1 Lubbert Jans daghuurder dezelfde een kind en dus twee personen 2
  2 Herm Gerrits daghuurder dezelfde de vrouw en vier kinders en dus zes personen 6
  3 Berent Jans veehouder dezelfde de vrouw en vijf kinders en een kostganger en dus agt personen 8
  4 Jan Koenders daghuurder dezelfde de vrouw en twe kinders en een kostganger en dus vijf persoonen 5
  5 Roelof Hendriks daghuurder dezelfde de vrouw en vijf kinders en dus zeeven personen 7
    Waterstein        
  6 Albert Cornelis veehouder dezelfde twee meiden twee knegten en also vijf personen 5
  7 Albert Alberts veehouder dezelfde de vrouw een knegt en een meid en dus vier personen 4
24 1 de weduw Claas Alberts daghuurdersche dezelfde twe kinders en dus drie persoonen 3
  2 Roelof Gerrits daghuurder dezelfde de vrouw en twee kinders en also vier personen 4
  3 Berent van den Noort veehouder dezelfde de vrouw en twe knegten en ene meid en also vijf personen 5
  4 de weduwe Gerrit Poort veehouder dezelfde twee kinders en een meid en also vier persoon 4
  5 de kinders van Hendrik Wilms zijnde het hooft van dit huijsgezin een klompemaker dezelfde opgeveressen dus drie personen 3
          Totaal 149
    Dat bovenstaanden lijst naar voorgegane opneming en telling tusschen de bovengemelde datums also ter goeder trouwe op mijne verklaringe door mij persoonlijk is geformeert certificere bij dezen. Egbert Doorn
25   Dat d'ommestaande lijst door mij ten overstaan van de Municipaliteit van dit Scholtampt is gerevideerd en na beste wetenschap in orde gevonden certificere bij dezen. Actum Genemuiden 3 Nov: 1795 Nic. Van Rhijn scholtus. Jan Willems

Last Updated on 30-01-2009
By F.M.A. van Schaik