Nakomelingen van Court Cuiper

Derde generatie


7. Willem Kuiper (Jan Koersen Kuiper , Court ) is gedoopt circa 1700 in Almelo. Hij is overleden na 1795 in Almelo.

Het begraafboek gaat van 1781-1795, hierin komt Willem Kuiper niet voor.

Bewijzen voor de relaties in de familie Kuiper zijn gezocht in:
1) Acte van Momboirschap: Geen voogdijboek bewaard gebleven van deze periode
2) Lidmatenboek: Een lijst van lidmaten uit 1729 en later (niet precies gedateerd) vermeld Wilm Cuiper gevolgd door Berendina Bolks beide zonder vermelding van een andere "doop"-plaats. Het lidmatenboek in 12-1693 vermeld de belijdenis van Jan Kuiper, mogelijk de Jan Koersen Kuiper, die een jaar later hertrouwt.
3) Notariele akten: De eerste vermelding van een Willem Kuiper is in 1769 opgetekend, zonder vermelding van een vrouw. omstreeks 1760 zijn er meerdere Willem Kuiper in Almelo vermeld. Er zijn geen akten, die met zekerheid aan deze Willem Kuiper toegewezen kunnen worden. In de periode 1685-1740 is ook gezocht naar Jan (Koersen) Kuiper zonder succes. Alleen Court Cuijper met zijn huisvrouw Ale wordt gevonden: een akte d.d. 08-06-1677:
Zij bekenden t.b.v. een lening van 60 gulden van Luijcks Hendrik Bruggink als onderpand te hebben gegeven 'haare schuijte, soo tegenwoordigh zijn bevaerende.'

Bij de volkstelling van 1748 wordt boven Willem Kuiper een Hendrik Kuiper met als zoon Willem (Kuiper), dit kan een broer zijn.

Willem trouwt met (1) Berendina Bolks dochter van Hendrik Bolk en Geesjen Warners op 31-5-1733 in Almelo. Berendina is overleden --1740 - --1742 in Almelo.

Bij huwlijk heette zij Bolck of Bolks, bij overlijden Bolkinkshuis.

Willem en Berendina had the following children:

  8 M i Hendrik Kuiper is gedoopt op 17-1-1734 in Almelo. Hij is overleden voor 1748 in Almelo.

OVERLIJDEN: Voor 1748 overleden wegens volkstelling dan, deze geeft slechts een kind van boven de tien jaar, met name genoemd Gesina.
  9 M ii Gerrit Kuiper is gedoopt op 9-2-1735 in Almelo. Hij is overleden voor 1748 in Almelo.

OVERLIJDEN: Voor 1748 overleden wegens volkstelling dan, deze geeft slechts een kind van boven de tien jaar, met name genoemd Gesina. Waarschijnlijk al voor 1745 overleden wegens de namen van de halfbroers uit het tweede huwelijk van Willem Kuiper.
  10 F iii Gesina Kuiper is gedoopt op 27-6-1736 in Almelo. Zij is overleden voor 11-9-1737 in Almelo.

OVERLIJDEN: Voor 1748 overleden wegens volkstelling dan, deze geeft slechts een kind van boven de tien jaar, met name genoemd Gesina.
  11 F iv Gesina Kuiper is gedoopt op 11-9-1737 in Almelo.
  12 M v Hendrik Jan Kuiper is gedoopt op 8-2-1739 in Almelo. Hij is overleden voor 24-8-1740 in Almelo.
  13 M vi Hendrik Jan Kuiper is gedoopt op 24-8-1740 in Almelo.

Willem trouwt met (2) Janna Gerrits ter Stege dochter van Gerrit Harmsen (ter Steege) en Harmken Jansen op 22-4-1742 in Almelo. Janna is gedoopt op 21-3-1721 in Wierden. Zij is begraven op 26-5-1790 in Almelo. Janna werd ook genoemd 1 Janna van Buren.

In 1740 deed Janna ter Steege belijdenis, DTB 5a.
Volgens brief 1997.022: Gedoopt 04-03-1721, vader Gerrit Hendriksen, moeder Hendrik DTB 532 blz. 41
Volgens brief 1998.014: Gedoopt 21-03-1721, vader Gerrit Harmsen, moeder Harmken Jansen DTB 536 blz. 70
Voorlopig 1998.014 aangehouden wegens Stegehuis bij vader

Zij kregen de volgende kinderen:

  14 M vii Berend Kuiper is gedoopt op 28-4-1743 in Almelo.

GEBOORTE: Waarschijnlijk vernoemd naar de 1e vrouw (Berendina) van Willem Kuiper.
  15 M viii Gerrit Kuiper is gedoopt op 2-6-1745 in Almelo. Hij is overleden voor 15-2-1750 in Almelo.
  16 F ix Jenneken Kuiper is gedoopt op 22-10-1747 in Almelo.
  17 M x Gerrit Kuiper is gedoopt op 15-2-1750 in Almelo. Hij is overleden voor 5-12-1751 in Almelo.
  18 M xi Gerrit Kuiper is gedoopt op 5-12-1751 in Almelo. Hij is overleden voor 30-10-1754 in Almelo.
+ 19 M xii Gerrit Willems Kuiper
+ 20 M xiii Hermannes Kuiper
+ 21 M xiv Fredericus Kuiper

Home First Previous Next Last

Lijst op achternaam | Index