Descendants of Jan Goverden de Vroom

First Generation


1. Jan Goverden de Vroom 1 died .

BIRTH: Mogelijke ouders zijn: Den 25-2-1635 is gedoopt het kind van Govert Willem ..... ende .... Govers ende was genaemt Jannes. Dit is tussen eind 1627 (begin DTB Terheijden) en 1638 de enig gevonden mogelijkheid.

BIOGRAPHY: Mogelijke zuster:
Dirk Anthonissen van Opstal, j.m., en Cornelia Govertsen de Vroom, j.d., beide geboren en wonende Ter Heijden sijn met attestatie van den 31-7 gaan trouwen tot Teteringen den 1-8-1655.
Derck Anthonissen van Opstal en Cornelia Govertsen de Vroom laten dopen Cornelia (DTB 9 nr. 479, 1655)
Derck Anthonissen van Opstal en Cornelia Goversten de Vroom laten dopen Cornelia (DTB 9 nr. 490, 5-11-1656)
Mogelijke broer:
Cornelis Govertsen de Vroom en Josijntie Claessen laten dopen Willem (2-2-1676) Getuigen: Frans Molenaars en Jenneke Cornelissen.

OPMERKING: Volgens Taxandria jaargang 2 is er een aanzienlijke familie uit de omgeving Roosendael (16e eeuw, schepen, stadhouder, ...) met de naam: de Vroom, de Vroem.
1896 TAXANDRIA JAARGANG 3 HET KASTEEL, DE NOBELAER EN EEN STUK KERKELIJKE GESCHIEDENIS. pag. 200 - 201
... Lijden en strijden zal het lot dezer statie geweest zijn, evenals dat der anderen. Maar de bevolking bleef in merg en been katholiek; en ofschoon het doopen door en het sluiten van huwelijken voor een Katholiek priester op zware boeten verboden was, heb ik toch slechts weinige Katholieken aangetroffen in de Protestantsche registers : . de deftigste en rijkste Roomsche familiën als Adama, van Ertrijck, Dyrven, de Vroom, van der Locht, komen er zelfs in het geheel niet in voor. In 1669 verscheen er dan ook hen ,,remonstrantie der classis van Breda tegen de paapsche stoutichheden” aan den Prins van Oranje, waarin de classis zich verplicht noemt ,,hem te remonstreren den bedroefden toestant van Jesu Christi Kercke, door de onverdraechelijke stoutschheyt des Pausdoms, ‘t Is dan sulcks, dat den Classi in de laetste jaerlijksche visitatie gebleken is, clat dit afgodische quaedt van tijdt tot tijdt seer toeneemt”...

Jan married 2 Ariaentie van Son 1 on 2-5-1655 in Terheijden. Ariaentie died.

BIRTH: Mogelijke ouders zijn: Daniel van Son en Anne Ariaentsen een kind op 13-5-1635 genaemt Ariaentie. Dit is tussen eind 1627 (begin DTB Terheijden) en 1638 de enig gevonden mogelijkheid.

They had the following children:

  2 M i Govert de Vroom was christened 1 on 5-9-1655 in Terheiden.
  3 M ii Jan de Vroom was christened 1 on 11-11-1657 in Terheiden.
  4 F iii Cornelia de Vroom was christened 1 on 15-2-1660 in Terheiden.
+ 5 M iv Willem de Vroom
+ 6 M v Peter de Vroom
  7 F vi Anna Margareta de Vroom was christened 1 on 26-4-1676 in Terheiden.
  8 F vii Catrijna de Vroom died 1 on 3-11-1747 in Breda.

OPMERKING: Plaats: Breda
Bron: GA Breda
DTB-nr: 49, folio: 122 r
Begraafdatum: 1747-11-07
Datum overlijden: 1747-11-03
Soort bron: bg
Naam begravene: Catrina de Vroom
Man/Vrouw: v
Relatie: weduwe van
Naam relatie: Matthijs Gastelaers
Opmerkingen: Begraven hervormde Grote Kerk Breda 1745-1769
Bron: Begraven nh Grote Kerk 1745-1747
Archief: IV-9 inventarisnummer 49 Collectie DTB Breda

OPMERKING: Plaats: Breda
Bron: GA Breda
Gezindte: NG
DTB-nr: Afd.III-116,nr.140, fol: 258
Datum: 1694-00-00
Registratievorm: Lidmaat
Attestatie van: Terheijden
Naam LIDMAAT: Catrijna de Vroom
Bron: Lidmaten nh Breda 1656-1809
Archief: III-116 inventarisnummer 140 Kerkeraad Hervormde Gemeente Breda
        Catrijna married 1 Matheus Gastelaar on 12-4-1702 in Breda. Matheus died.
+ 9 F viii Johanna de Vroom
  10 F ix Maria de Vroom.

OPMERKING: Plaats: Breda
Bron: GA Breda
Gezindte: ng
DTB-nr: 30, fol: 43 r
Naam kind: Wilhelmus
Datum doop: 1709-01-06
Man/Vrouw: m
Naam vader: Adriaen Timmers
Naam moeder: Johanna Eijks
Naam peter: Cornelis Eijks
Naam meter: Maria de Vroom
Opmerkingen: NG Grote Kerk 1704-1722
Bron: Dopen nh Breda 1704-1722
Archief: IV-9 inventarisnummer 30 Collectie DTB Breda
        Maria married 1 Pieter Bosquet in 8-1714 in Breda.

Home Next Last

Surname List | Name Index