Descendants of Jan Goverden de Vroom

Fifth Generation


59. Charles Claudi Kamerling (Johanna Maria de Mongé , Pieternella de Vroom , Willem , Jan Goverden ) was christened 1 on 7-8-1749 in Breda.

Charles married Anna Gijbe 1. Anna died.

They had the following children:

  71 M i Johannes Kamerling was christened 1 on 31-12-1775 in Breda.

68. Hendrik Jan de Vroom 1, 2 (Pieter , Johannes , Peter , Jan Goverden ) was born 3 on 7-1-1755 in Zutphen. He was christened 4, 5 on 9-1-1755 in Zutphen. He died 6 on 23-4-1814 in Zutphen. Hendrik was employed 7 as Koopman. He lived 8 on 23-4-1814 in Hospitaalstraat 1115, Zutphen.

MARRIAGE: Volgens het trouwboek van Warnsveld op 28-8-1789 ingeschreven, 3 * geproclameert - ook te Zutphen - en op 20-9-1789 getrouwd te Warnsveld.

BIOGRAPHY: Volgens de lidmatenregisters deed Hendrik Jan in maart 1785 de belijdenis.
Vereniging Gelre, Registers op Leenacten, LEENACTEN ZUTPHEN
22.WARNSFELD. (blz. 49)
Dat goet,genoomt id Rieve,gelegen in den kerspel van Warnsfeld,in der buyrschap van Vieracker, na quijtscheldinge eeniger twivelachtiger echt ofte horicheyt ontfengt te leen, tot Zutphenschen rechten, meyster ...
Afgespleten van 22. 22 § 1. (blz. 51 -52)
Een stuck lants, gênant die Lakeke, in de Vierackerstege tusschen den weg ende de Lake gelegen, an d'een sijde schietende an 't Capittelslant, afgesplit uut den goede ten Rieve, liggende in der graeffschap Zutphen, in den kerspel van Warnsfeld, in der buerschap van Vieracker, ende opgedragen bij joffrou Mechtelt van Steenre, weduwe Johan Fredricks, tot Zutphenschen rechten op
Adam Kaldenbach, raetsfrund der stat ende landschriver der graefschap Zutphen, 31 Maii 1600.
Margriet in de Wuest, na dode hares mans Adam Kaldenbachs beleent; haer soon Johan Kaldenbach, raedt, doet hulde ende eed, 8 Januarii 1621.
Johan van Essen, erve sijnner schoonmoeder Margriet in de Wuest, als hem bij maegescheyt toegedeylt sijnde, (beleent), den 10 Junij 1637.
Johan van Essen, erve sijnes vaders Johans, beleent, den 25 Martii 1659.
Idem maeckt hetselve leen onder sijne kinderen deilbaer, den l Nov.1661.
Hendrik van Essen, soon van Johan v.E., laet approberen het maeggescheid van den 27 Martii 1696, waerbij dit leen juffr. Margareta van Essen, sijn suster, is toegedeelt in sijn vaders boedel, en dat van den 25 Sept.1712, waerbij dit leen uit sijn susters Margareta boedel is te deel gevallen aen hem, en is daermede na afgemaekt versuim beleent, 13 Maert 1713. Hulder sijn soon Johan v.E.
Johanna Wilhelmina van Essen, weduwe Schas, laet approberen het maeggescheid over den boedel van haer ouders Hendrik van Essen en Helena Catharina van Diem (Blijkens de akte is de naam van Diemen.), egtelieden, van 12 Maert 1723, waerbij haer dit leen is aengekomen, 26 Oct.1729.
Deselve, erfgenaem haers vaders Hendrick v.E. en uit kragt van het geapprobeerde maeggescheid, beleend, eodem die. Hulder Johan van Essen, haer broeder.
Engelbert Willem Schas, erfuyter van den boedel en nalatenschap van wijlen sijn moeder Johanna Wilhelmina van Essen,beleent,16 Oct.1751.
Idem draagt dit leen op aan Hendrik Gerritsen, die daar weder mede beleent is, eodem die.
Idem draagt dit leen op aan Elbertus Stokebrand en Margaretha Gerritsen, ehelieden, die daar weder mede beleend sijn, 2 April 1779. Hulder E.Stokebrand voorn.
Margaretha Gerritsen steld nae dode van haar man E.Stokebrand tot hulder Gerrit Elderink, 8 Julij 1783.
Deselve draagt dit leen (onder voorbehoud van het vrugtgebruyk haar leven lang) op aan haar soon Hendrik Jan de Vroon, die daar weder mede beleend is, 14 Maart 1787.

Hendrik married 3 Aaltje Gerritsen 1, 2 daughter of Willem Gerritsen and Aeltje Stokebrand on 29-9-1789 in Zutphen. put up the banns 4on 28-8-1789 in Warnsveld. They were married 5 on 20-9-1789 in Warnsveld. Aaltje was born 6 on 27-2-1769 in Warnsveld. She was christened 7, 8 on 28-2-1770 in Warnsveld. She died 9, 10 on 11-12-1859 in Zutphen. Aaltje was employed 11 as Winkelierster on 4-11-1818.

They had the following children:

  72 F i Margreta de Vroom was born 1 on 20-6-1790 in Zutphen. She was christened 2 on 25-6-1790 in Zutphen.
  73 M ii Albartus de Vroom was born 1 on 25-9-1791 in Zutphen. He was christened 2, 3 on 28-9-1791 in Zutphen. He died 4 on 31-1-1862 in Doetinchem.
  74 M iii Willem de Vroom was born 1 on 14-7-1794 in Zutphen. He was christened 2 on 16-7-1794 in Zutphen.
+ 75 M iv Pieter de Vroom
  76 M v Hendrik de Vroom was born 1 on 26-4-1800 in Zutphen. He was christened 2 on 30-4-1800 in Zutphen. He died 3, 4 on 30-3-1801 in Zutphen.
+ 77 F vi Hendrika Geertrui de Vroom
  78 M vii Hendrik Jan de Vroom was born 1 on 8-5-1805 in Zutphen. He was christened 2 on 15-5-1805 in Zutphen. He died 3, 4 on 18-11-1805 in Zutphen.
  79 M viii Hendrik Jan de Vroom was born 1 on 24-6-1807 in Zutphen. He was christened 2 on 1-7-1807 in Zutphen.
  80 M ix Gerhard de Vroom 1 was born 2 on 22-12-1811 in Zutphen. Gerhard was mentioned (Huwelijk Albertus Massink * Gesina Makkink) 3on 30-8-1861 in Zutphen. He lived 4 on 30-8-1861 in , Zutphen. He was employed 5 as Winkelier on 30-8-1861.

Home First Previous Next Last

Surname List | Name Index