Kwartierstaat van mijn neef en nicht

Citations


Jacob Carstens van Ommen

1H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw (Huissen, 2-2-2000, 396 pagina's), van Campen, Blad 1 - 2, blz. 40 - 41, H.W. Hammer.
"Dit boek bevat 44 korte genealogieën van -voornamelijk- Genemuidense geslachten uit de 17e en 18e eeuw. Vele nakomelingen van deze oude families wonen nog in Genemuiden.".

2H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, Visscher, Blad 1 - 2, blz. 284 - 285.

3H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, van Ommen, Blad 3, blz. 226, --1654/1655.

4H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, Moespot, Blad 1 - 2, blz. 176 - 177, --1654/1655.

5H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, van Ommen, Blad 3, blz. 226, 28-7-1707.

6H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, Moespot, Blad 1 - 2, blz. 176 - 177, 28-7-1707.

7H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, van Ommen, Blad 3, blz. 226, 6-2-1705.

8H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, Moespot, Blad 1 - 2, blz. 176 - 177, 6-2-1705.
"Jacob Karsten Sap gaat hertrouwen met Egbertijn Bouwers, Genemuiden, 6 Febrij: 1705, en bewijst aan de kinderen uit zijn eerste huwelijk, Carst en Marrigje Jacobs hun moederlijk goed. Als voogden worden aangesteld Bartelt Petersche Janse en Peter Jochems Blanckhard."


Egbertien Bouwers

1H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw (Huissen, 2-2-2000, 396 pagina's), van Ommen, Blad 3, blz. 226, H.W. Hammer.
"Dit boek bevat 44 korte genealogieën van -voornamelijk- Genemuidense geslachten uit de 17e en 18e eeuw. Vele nakomelingen van deze oude families wonen nog in Genemuiden.".

2H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, Moespot, Blad 1 - 2, blz. 176 - 177.

3H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, van Ommen, Blad 3, blz. 226, 6-2-1705.


Prof. Ubbo Emmius

1Johannes-Vienne Smidt en Erica Smidt-Oberdieck, Fabriciusstrasse 7, Leer (Ostfriesland), Waardevolle portretten onder hooi verborgen (Gens Nostra, 1967, jrg. 22, pag. 257 - 262 & Der Deichwart 8-4-1967), pag. 262, Nederlandse Genealogische Vereniging, Postbus 976, 1000 AZ Amsterdam.
"Kunsthistorische problemen genealogisch opgelost?
vrij vertaald en iets bewerkt door Th.P.E. de Klerck."
Een vraag aangaande dit onderwerp door Ir. Th.P.E. de Klerck op pag. 94 (171. DE MUINCK) van hetzelfde jaar.

2O.D.J. Roemeling, De oudste generaties van het geslacht Toxopeus in Groningen (Gens Nostra 1972, pag. 201 - 211 & 259 - 261), pag. 203 - 205, Nederlandse Genealogische Vereniging, Postbus 976, 1000 AZ Amsterdam.

3van Komen, Voorouders van Wesselus Emmius (http://www.geocities.com/Heartland/Fields/5533/vankomen/), 5-12-1547.
"Genoemde referenties: 2 ed. Vol. 1, 'Groenevelds' 1958, Band 1, 929.243, G89 2.5g
Ondertrouw - 14 Dec 1622 Groningen, Groningen G.S. 109.095
Maandblad v.h. Genealogisch Heraldisch Genootschap 949.2 - B2
Europe 949.2 B2 op vol 16. Geboorten: Algemeen Nederlands Familieblad pg 502 - 504
P. 642 Fam archief Gocking - Europe 929.2492 A1 no. 151
p 502 N:L 1925 949.2 B2 Ned
Luth Predikant in Grietzijl
Sielrichter in Greetsiel
Erbgesessen in Greetsiel um 1450
Zeuge 1492
zu Snederhusen.".

4H.J.S., Geslacht Emmius (1903, kolommen 502 - 506), kol. 502, 5-12-1547, Algemeen Nederlandsch Familieblad, Stichting Historic Future, Postbus 5163, 1410 AD Naarden, ISBN 90-76650-07-1.
"Aldus opgemaakt uit een stamboek van groningsche regeerings familiën, in bezit van Ds. G.J.F. Keiser te Garmerwolde.".

5Ir. E. Stapelveld, Afstammingsreeks van Prof. Ubbo Emmius (http://www.zonnet.nl/stapelveld/algemeneindex.htm), Kwartier 6168, 5-12-1547.
Download 7-12-2002.

6van Komen, Voorouders van Wesselus Emmius, 9-12-1625.

7H.J.S., Geslacht Emmius, kol. 502, 9-12-1625.

8Ir. E. Stapelveld, Afstammingsreeks van Prof. Ubbo Emmius, Kwartier 6168, 5-12-1625.
?Scheelt 4 dagen met de twee andere referenties?.

9Ir. E. Stapelveld, Afstammingsreeks van Prof. Ubbo Emmius, Kwartier 6168.

10van Komen, Voorouders van Wesselus Emmius, 9-3-1581.

11Ir. E. Stapelveld, Afstammingsreeks van Prof. Ubbo Emmius, Kwartier 6168.

12H.J.S., Geslacht Emmius, kol. 502.

13Ir. E. Stapelveld, Afstammingsreeks van Prof. Ubbo Emmius, Kwartier 6168.
Hier staat RU Groningen, moet zijn de Hoogeschool.

14Ir. E. Stapelveld, Afstammingsreeks van Prof. Ubbo Emmius, Kwartier 6168.

15Ir. E. Stapelveld, Afstammingsreeks van Prof. Ubbo Emmius, Kwartier 6168.

16H.J.S., Geslacht Emmius, kol. 502.

17Ir. E. Stapelveld, Afstammingsreeks van Prof. Ubbo Emmius, Kwartier 6168.


Theda Tjabbern

1van Komen, Voorouders van Wesselus Emmius (http://www.geocities.com/Heartland/Fields/5533/vankomen/).
"Genoemde referenties: 2 ed. Vol. 1, 'Groenevelds' 1958, Band 1, 929.243, G89 2.5g
Ondertrouw - 14 Dec 1622 Groningen, Groningen G.S. 109.095
Maandblad v.h. Genealogisch Heraldisch Genootschap 949.2 - B2
Europe 949.2 B2 op vol 16. Geboorten: Algemeen Nederlands Familieblad pg 502 - 504
P. 642 Fam archief Gocking - Europe 929.2492 A1 no. 151
p 502 N:L 1925 949.2 B2 Ned
Luth Predikant in Grietzijl
Sielrichter in Greetsiel
Erbgesessen in Greetsiel um 1450
Zeuge 1492
zu Snederhusen.".

2H.J.S., Geslacht Emmius (1903, kolommen 502 - 506), kol. 502, 16-10-1583, Algemeen Nederlandsch Familieblad, Stichting Historic Future, Postbus 5163, 1410 AD Naarden, ISBN 90-76650-07-1.
"Aldus opgemaakt uit een stamboek van groningsche regeerings familiën, in bezit van Ds. G.J.F. Keiser te Garmerwolde.".
Oud 39 jaar, 4 maanden.

3H.J.S., Geslacht Emmius, kol. 502, 16-10-1583.

4van Komen, Voorouders van Wesselus Emmius, 9-3-1581.


Emmo Emmius

1H.J.S., Geslacht Emmius (1903, kolommen 502 - 506), kol. 502, Algemeen Nederlandsch Familieblad, Stichting Historic Future, Postbus 5163, 1410 AD Naarden, ISBN 90-76650-07-1.
"Aldus opgemaakt uit een stamboek van groningsche regeerings familiën, in bezit van Ds. G.J.F. Keiser te Garmerwolde.".


Prof. Ubbo Emmius

1Johannes-Vienne Smidt en Erica Smidt-Oberdieck, Fabriciusstrasse 7, Leer (Ostfriesland), Waardevolle portretten onder hooi verborgen (Gens Nostra, 1967, jrg. 22, pag. 257 - 262 & Der Deichwart 8-4-1967), pag. 262, Nederlandse Genealogische Vereniging, Postbus 976, 1000 AZ Amsterdam.
"Kunsthistorische problemen genealogisch opgelost?
vrij vertaald en iets bewerkt door Th.P.E. de Klerck."
Een vraag aangaande dit onderwerp door Ir. Th.P.E. de Klerck op pag. 94 (171. DE MUINCK) van hetzelfde jaar.

2O.D.J. Roemeling, De oudste generaties van het geslacht Toxopeus in Groningen (Gens Nostra 1972, pag. 201 - 211 & 259 - 261), pag. 203 - 205, Nederlandse Genealogische Vereniging, Postbus 976, 1000 AZ Amsterdam.

3van Komen, Voorouders van Wesselus Emmius (http://www.geocities.com/Heartland/Fields/5533/vankomen/), 5-12-1547.
"Genoemde referenties: 2 ed. Vol. 1, 'Groenevelds' 1958, Band 1, 929.243, G89 2.5g
Ondertrouw - 14 Dec 1622 Groningen, Groningen G.S. 109.095
Maandblad v.h. Genealogisch Heraldisch Genootschap 949.2 - B2
Europe 949.2 B2 op vol 16. Geboorten: Algemeen Nederlands Familieblad pg 502 - 504
P. 642 Fam archief Gocking - Europe 929.2492 A1 no. 151
p 502 N:L 1925 949.2 B2 Ned
Luth Predikant in Grietzijl
Sielrichter in Greetsiel
Erbgesessen in Greetsiel um 1450
Zeuge 1492
zu Snederhusen.".

4H.J.S., Geslacht Emmius (1903, kolommen 502 - 506), kol. 502, 5-12-1547, Algemeen Nederlandsch Familieblad, Stichting Historic Future, Postbus 5163, 1410 AD Naarden, ISBN 90-76650-07-1.
"Aldus opgemaakt uit een stamboek van groningsche regeerings familiën, in bezit van Ds. G.J.F. Keiser te Garmerwolde.".

5Ir. E. Stapelveld, Afstammingsreeks van Prof. Ubbo Emmius (http://www.zonnet.nl/stapelveld/algemeneindex.htm), Kwartier 6168, 5-12-1547.
Download 7-12-2002.

6van Komen, Voorouders van Wesselus Emmius, 9-12-1625.

7H.J.S., Geslacht Emmius, kol. 502, 9-12-1625.

8Ir. E. Stapelveld, Afstammingsreeks van Prof. Ubbo Emmius, Kwartier 6168, 5-12-1625.
?Scheelt 4 dagen met de twee andere referenties?.

9Ir. E. Stapelveld, Afstammingsreeks van Prof. Ubbo Emmius, Kwartier 6168.

10van Komen, Voorouders van Wesselus Emmius, --1586.

11Jan Brugge, Remets 07-02-2004 (http://members.home.nl/jbrugge/), 07-02-2004, 6-7-1586, Jan Brugge, http://members.home.nl/jbrugge/.

12Ir. E. Stapelveld, Afstammingsreeks van Prof. Ubbo Emmius, Kwartier 6168.

13H.J.S., Geslacht Emmius, kol. 502.

14Ir. E. Stapelveld, Afstammingsreeks van Prof. Ubbo Emmius, Kwartier 6168.
Hier staat RU Groningen, moet zijn de Hoogeschool.

15Ir. E. Stapelveld, Afstammingsreeks van Prof. Ubbo Emmius, Kwartier 6168.

16Ir. E. Stapelveld, Afstammingsreeks van Prof. Ubbo Emmius, Kwartier 6168.

17H.J.S., Geslacht Emmius, kol. 502.

18Ir. E. Stapelveld, Afstammingsreeks van Prof. Ubbo Emmius, Kwartier 6168.


Margaretha van Berghen

1van Komen, Voorouders van Wesselus Emmius (http://www.geocities.com/Heartland/Fields/5533/vankomen/), 25-2-1566.
"Genoemde referenties: 2 ed. Vol. 1, 'Groenevelds' 1958, Band 1, 929.243, G89 2.5g
Ondertrouw - 14 Dec 1622 Groningen, Groningen G.S. 109.095
Maandblad v.h. Genealogisch Heraldisch Genootschap 949.2 - B2
Europe 949.2 B2 op vol 16. Geboorten: Algemeen Nederlands Familieblad pg 502 - 504
P. 642 Fam archief Gocking - Europe 929.2492 A1 no. 151
p 502 N:L 1925 949.2 B2 Ned
Luth Predikant in Grietzijl
Sielrichter in Greetsiel
Erbgesessen in Greetsiel um 1450
Zeuge 1492
zu Snederhusen.".
Verschilt 10 jaar met volgende referentie.

2H.J.S., Geslacht Emmius (1903, kolommen 502 - 506), kol. 502, 25-2-1556, Algemeen Nederlandsch Familieblad, Stichting Historic Future, Postbus 5163, 1410 AD Naarden, ISBN 90-76650-07-1.
"Aldus opgemaakt uit een stamboek van groningsche regeerings familiën, in bezit van Ds. G.J.F. Keiser te Garmerwolde.".
Verschilt 10 jaar met vorige referentie (OCR fout?).

3Ir. E. Stapelveld, Afstammingsreeks van Prof. Ubbo Emmius (http://www.zonnet.nl/stapelveld/algemeneindex.htm), Kwartier 6168, 15/25-2-1566.
Download 7-12-2002.

4van Komen, Voorouders van Wesselus Emmius, 28-12-1636.
Scheelt 8 dagen met de volgende referentie.

5H.J.S., Geslacht Emmius, kol. 502, 20-12-1636.
Scheelt 8 dagen met de vorige referentie (OCR fout?).

6Ir. E. Stapelveld, Afstammingsreeks van Prof. Ubbo Emmius, Kwartier 6168, 28-12-1636/1638.

7Jan Brugge, Remets 07-02-2004 (http://members.home.nl/jbrugge/), 07-02-2004, 20-12-1636, Jan Brugge, http://members.home.nl/jbrugge/.

8van Komen, Voorouders van Wesselus Emmius, --1586.

9Jan Brugge, Remets 07-02-2004, 07-02-2004, 6-7-1586.


Egbert Emmius

1van Komen, Voorouders van Wesselus Emmius (http://www.geocities.com/Heartland/Fields/5533/vankomen/), --1591.
"Genoemde referenties: 2 ed. Vol. 1, 'Groenevelds' 1958, Band 1, 929.243, G89 2.5g
Ondertrouw - 14 Dec 1622 Groningen, Groningen G.S. 109.095
Maandblad v.h. Genealogisch Heraldisch Genootschap 949.2 - B2
Europe 949.2 B2 op vol 16. Geboorten: Algemeen Nederlands Familieblad pg 502 - 504
P. 642 Fam archief Gocking - Europe 929.2492 A1 no. 151
p 502 N:L 1925 949.2 B2 Ned
Luth Predikant in Grietzijl
Sielrichter in Greetsiel
Erbgesessen in Greetsiel um 1450
Zeuge 1492
zu Snederhusen.".

2van Komen, Voorouders van Wesselus Emmius, -8-1595.


Elisabeth Emmius

1van Komen, Voorouders van Wesselus Emmius (http://www.geocities.com/Heartland/Fields/5533/vankomen/), --1593.
"Genoemde referenties: 2 ed. Vol. 1, 'Groenevelds' 1958, Band 1, 929.243, G89 2.5g
Ondertrouw - 14 Dec 1622 Groningen, Groningen G.S. 109.095
Maandblad v.h. Genealogisch Heraldisch Genootschap 949.2 - B2
Europe 949.2 B2 op vol 16. Geboorten: Algemeen Nederlands Familieblad pg 502 - 504
P. 642 Fam archief Gocking - Europe 929.2492 A1 no. 151
p 502 N:L 1925 949.2 B2 Ned
Luth Predikant in Grietzijl
Sielrichter in Greetsiel
Erbgesessen in Greetsiel um 1450
Zeuge 1492
zu Snederhusen.".

2van Komen, Voorouders van Wesselus Emmius, --1629.

3H.J.S., Geslacht Emmius (1903, kolommen 502 - 506), kol. 502, --1629, Algemeen Nederlandsch Familieblad, Stichting Historic Future, Postbus 5163, 1410 AD Naarden, ISBN 90-76650-07-1.
"Aldus opgemaakt uit een stamboek van groningsche regeerings familiën, in bezit van Ds. G.J.F. Keiser te Garmerwolde.".


Egbert Emmius

1van Komen, Voorouders van Wesselus Emmius (http://www.geocities.com/Heartland/Fields/5533/vankomen/), --1598.
"Genoemde referenties: 2 ed. Vol. 1, 'Groenevelds' 1958, Band 1, 929.243, G89 2.5g
Ondertrouw - 14 Dec 1622 Groningen, Groningen G.S. 109.095
Maandblad v.h. Genealogisch Heraldisch Genootschap 949.2 - B2
Europe 949.2 B2 op vol 16. Geboorten: Algemeen Nederlands Familieblad pg 502 - 504
P. 642 Fam archief Gocking - Europe 929.2492 A1 no. 151
p 502 N:L 1925 949.2 B2 Ned
Luth Predikant in Grietzijl
Sielrichter in Greetsiel
Erbgesessen in Greetsiel um 1450
Zeuge 1492
zu Snederhusen.".

2van Komen, Voorouders van Wesselus Emmius, --1625.

3H.J.S., Geslacht Emmius (1903, kolommen 502 - 506), kol. 502, --1625, Algemeen Nederlandsch Familieblad, Stichting Historic Future, Postbus 5163, 1410 AD Naarden, ISBN 90-76650-07-1.
"Aldus opgemaakt uit een stamboek van groningsche regeerings familiën, in bezit van Ds. G.J.F. Keiser te Garmerwolde.".


Ds. Lubbertus Toxopeus

1O.D.J. Roemeling, De oudste generaties van het geslacht Toxopeus in Groningen (Gens Nostra 1972, pag. 201 - 211 & 259 - 261), pag. 203 - 205, Abt--1576/1577, Nederlandse Genealogische Vereniging, Postbus 976, 1000 AZ Amsterdam.

2O.D.J. Roemeling, De oudste generaties van het geslacht Toxopeus in Groningen, pag. 203 - 205, 3-7-1661.

3O.D.J. Roemeling, De oudste generaties van het geslacht Toxopeus in Groningen, pag. 203 - 205, Abt--1600.

4Jaap Tjadens, Kwartierstaat Swijcko Emmen (via E-mail ontvangen 11-8-2001).

5O.D.J. Roemeling, De oudste generaties van het geslacht Toxopeus in Groningen, pag. 203 - 205, 1601/3-7-1661.


Geeske Johan's Fewen

1Jaap Tjadens, Kwartierstaat Swijcko Emmen (via E-mail ontvangen 11-8-2001).

2O.D.J. Roemeling, De oudste generaties van het geslacht Toxopeus in Groningen (Gens Nostra 1972, pag. 201 - 211 & 259 - 261), pag. 203 - 205, Abt--1575, Nederlandse Genealogische Vereniging, Postbus 976, 1000 AZ Amsterdam.
"Zij zal dus ca. 1575 zijn geboren. Haar vader zal geweest zijn Jan Feuwen, in 1611 kerkvoogd te Larrelt, gehuwd met Houwke."

3Pieke van der Schaaf, Redmer Tiddes * Jantien Johannis Toxopeus (Groningen-genealogy 30-04-2004), 30-04-2004, Abt--1577, Pieke van der Schaaf.

4O.D.J. Roemeling, De oudste generaties van het geslacht Toxopeus in Groningen, pag. 203 - 205, 25-8-1657.

5O.D.J. Roemeling, De oudste generaties van het geslacht Toxopeus in Groningen, pag. 203 - 205, Abt--1600.


Ds. Henricus Toxopeus

1O.D.J. Roemeling, De oudste generaties van het geslacht Toxopeus in Groningen (Gens Nostra 1972, pag. 201 - 211 & 259 - 261), pag. 260, 24-10-1655, Nederlandse Genealogische Vereniging, Postbus 976, 1000 AZ Amsterdam.

2R. Georgius, Cley Oldambt (1988), Abt--1601, Drukkerij Actief Scheemda, Torenstraat 15, 9679 BN Scheemda.
"Groot en Klein Termunten.".

3O.D.J. Roemeling, De oudste generaties van het geslacht Toxopeus in Groningen, pag. 259 - 260, 1-10-1663.

4O.D.J. Roemeling, De oudste generaties van het geslacht Toxopeus in Groningen, pag. 259 - 260, 16-3-1628.
Huwelijk voltrokken of afgeroepen.

5O.D.J. Roemeling, De oudste generaties van het geslacht Toxopeus in Groningen, pag. 259 - 260, 16-3-1615.

6Drs. O.D.J. Roemeling, Oldambster geslachten (De Nederlandsche Leeuw), § XI, kol. 463 - 465, Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde, Postbus 85630, 2508 CH 's-Gravenhage.
1980, kol. 1 - 28, § I Tiddinga
1980, kol. 213 - 248, § II Huninga (van Oostwold), zie ook NL 1963 kol. 105 - 106
1984, kol. 133 - 152, § IX Doedens
1985, kol. 410 - 445, § X Bauckens - Gockinga II
1986, kol. 449 - 489, § XI Wigboldus / Poppens
1987, kol. 22 - 30, § XII Elties II
1987, kol. 90 - 94, § XIII Luwert Egberts en zijn nageslacht
1987, kol. 253 - 260, § XIV Boelo Boelens en zijn nageslacht
1987, kol. 261 - 295, § XV Hewens / Tonckens
1988, kol. 9 - 25, § XVI Wypckens
1988, kol. 25 - 36, § XVII Hayens
1988, kol. 228 - 247, § XVIII Hayens / Matthiae
1988, kol. 363 - 384, § XIX Tonckens
1989, kol. 344 - 356, § XX Fockens / Hoysum
1989, kol. 357 - 369, § XXI Sybelkens (kol. 369 niet verwerkt)
1990, kol. 65 - 86, § XXII Waldricks
1990, kol. 87 - 98, § XXIII Meeckens / Tonkes
1990, kol. 98 - 105, § XXIV Hayens / Eppens
1996, kol. 177 - 185, Brontsema (aanvulling op 'Oldambster geslachten').

7O.D.J. Roemeling, De oudste generaties van het geslacht Toxopeus in Groningen, pag. 203 - 205, --1616.

8O.D.J. Roemeling, De oudste generaties van het geslacht Toxopeus in Groningen, pag. 259 - 260, 19-4-1616.
"als predikant beroepen; de classis Groningen staat hem, bij wijze van uitzondering, toe zich door de hoogleraar Ravensberg te laten examineren, waarna zij op 9-9-1616 besluit hem te bevestigen nadat hij zijn dienst alhier reeds had aangevangen."
Kort vóór.

9O.D.J. Roemeling, De oudste generaties van het geslacht Toxopeus in Groningen, pag. 259 - 260, 26-7-1621.

10Drs. O.D.J. Roemeling, Oldambster geslachten, § XI, kol. 463 - 465.

11R. Georgius, Cley Oldambt, BBT blz. 89, --1623/1663.


Sara Smaltzius

1Drs. O.D.J. Roemeling, Oldambster geslachten (De Nederlandsche Leeuw), § XI, kol. 463 - 465, Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde, Postbus 85630, 2508 CH 's-Gravenhage.
1980, kol. 1 - 28, § I Tiddinga
1980, kol. 213 - 248, § II Huninga (van Oostwold), zie ook NL 1963 kol. 105 - 106
1984, kol. 133 - 152, § IX Doedens
1985, kol. 410 - 445, § X Bauckens - Gockinga II
1986, kol. 449 - 489, § XI Wigboldus / Poppens
1987, kol. 22 - 30, § XII Elties II
1987, kol. 90 - 94, § XIII Luwert Egberts en zijn nageslacht
1987, kol. 253 - 260, § XIV Boelo Boelens en zijn nageslacht
1987, kol. 261 - 295, § XV Hewens / Tonckens
1988, kol. 9 - 25, § XVI Wypckens
1988, kol. 25 - 36, § XVII Hayens
1988, kol. 228 - 247, § XVIII Hayens / Matthiae
1988, kol. 363 - 384, § XIX Tonckens
1989, kol. 344 - 356, § XX Fockens / Hoysum
1989, kol. 357 - 369, § XXI Sybelkens (kol. 369 niet verwerkt)
1990, kol. 65 - 86, § XXII Waldricks
1990, kol. 87 - 98, § XXIII Meeckens / Tonkes
1990, kol. 98 - 105, § XXIV Hayens / Eppens
1996, kol. 177 - 185, Brontsema (aanvulling op 'Oldambster geslachten').

2O.D.J. Roemeling, De oudste generaties van het geslacht Toxopeus in Groningen (Gens Nostra 1972, pag. 201 - 211 & 259 - 261), pag. 260, 24-10-1655, Nederlandse Genealogische Vereniging, Postbus 976, 1000 AZ Amsterdam.

3O.D.J. Roemeling, De oudste generaties van het geslacht Toxopeus in Groningen, pag. 259 - 260, 11-4-1671.
Kort na.

4O.D.J. Roemeling, De oudste generaties van het geslacht Toxopeus in Groningen, pag. 259 - 260, 16-3-1628.
Huwelijk voltrokken of afgeroepen.

5O.D.J. Roemeling, De oudste generaties van het geslacht Toxopeus in Groningen, pag. 259 - 260, --1669.


Johannes Toxopeus

1O.D.J. Roemeling, De oudste generaties van het geslacht Toxopeus in Groningen (Gens Nostra 1972, pag. 201 - 211 & 259 - 261), pag. 260, 24-10-1655, Nederlandse Genealogische Vereniging, Postbus 976, 1000 AZ Amsterdam.


Ds. Johannes Toxopeus

1O.D.J. Roemeling, De oudste generaties van het geslacht Toxopeus in Groningen (Gens Nostra 1972, pag. 201 - 211 & 259 - 261), pag. 205, Abt--1606, Nederlandse Genealogische Vereniging, Postbus 976, 1000 AZ Amsterdam.

2Pieke van der Schaaf, Redmer Tiddes * Jantien Johannis Toxopeus (Groningen-genealogy 30-04-2004), 30-04-2004, Abt--1606, Pieke van der Schaaf.

3O.D.J. Roemeling, De oudste generaties van het geslacht Toxopeus in Groningen, pag. 205, 3-10-1665.

4O.D.J. Roemeling, De oudste generaties van het geslacht Toxopeus in Groningen, pag. 205, Abt--1635.

5O.D.J. Roemeling, De oudste generaties van het geslacht Toxopeus in Groningen, pag. 205, 8-6-1630.

6O.D.J. Roemeling, De oudste generaties van het geslacht Toxopeus in Groningen, pag. 205, -3-1631.

7O.D.J. Roemeling, De oudste generaties van het geslacht Toxopeus in Groningen, pag. 205, 30-6-1634.

8R. Georgius, Cley Oldambt (1988), BBT 75, 3-4-1676, Drukkerij Actief Scheemda, Torenstraat 15, 9679 BN Scheemda.
"Groot en Klein Termunten.".

9O.D.J. Roemeling, De oudste generaties van het geslacht Toxopeus in Groningen, pag. 205, 21-11-1634/3-10-1665.
"beroepen te Oterdum 21-11-1634, zal worden bevestigd "Dominica Sexagesima" 1635; de classis Appingedam stelt 6-4-1635 vast dat de weduwe en kinderen van zijn voorganger tot mei e.k. in de pastorie zullen verblijven en aan hem desgewenst een vrije kamer moeten verschaffen."

10O.D.J. Roemeling, De oudste generaties van het geslacht Toxopeus in Groningen, pag. 205, 23-4-1657.
"... waarom is niet aangegeven; zonder twijfel zal een gebeurtenis in de familie hem daarheen hebben geroepen."

11R. Georgius, Cley Oldambt, BBT 75, 3-4-1676.


Tiaeckjen Abels

1R. Georgius, Cley Oldambt (1988), BBT 75, 3-4-1676, Drukkerij Actief Scheemda, Torenstraat 15, 9679 BN Scheemda.
"Groot en Klein Termunten.".

2O.D.J. Roemeling, De oudste generaties van het geslacht Toxopeus in Groningen (Gens Nostra 1972, pag. 201 - 211 & 259 - 261), pag. 205, 3-4-1676, Nederlandse Genealogische Vereniging, Postbus 976, 1000 AZ Amsterdam.
overleden oud 62 jaren.

3R. Georgius, Cley Oldambt, BBT 75, 3-4-1676.
"Anno 1676, den 3 April, is de deugtsame TAECKTIEN ABELS, weduwe van salige JOH. TOXOPEUS, pastor tot Oterdum, gestorven, out zijnde 62 jaer, ende lygt alhyr begraven.
Wapen: Een naar rechts gewende wassenaar, vergezeld van een ster. Helmteken: een ster."

4O.D.J. Roemeling, De oudste generaties van het geslacht Toxopeus in Groningen, pag. 205, 3-4-1676.

5O.D.J. Roemeling, De oudste generaties van het geslacht Toxopeus in Groningen, pag. 205, Abt--1635.

6O.D.J. Roemeling, De oudste generaties van het geslacht Toxopeus in Groningen, pag. 205, 28-11-1670.

7O.D.J. Roemeling, De oudste generaties van het geslacht Toxopeus in Groningen, pag. 205, 2-12-1670.


Lubbertus Toxopeus

1O.D.J. Roemeling, De oudste generaties van het geslacht Toxopeus in Groningen (Gens Nostra 1972, pag. 201 - 211 & 259 - 261), pag. 205, 27-8-1691, Nederlandse Genealogische Vereniging, Postbus 976, 1000 AZ Amsterdam.

2O.D.J. Roemeling, De oudste generaties van het geslacht Toxopeus in Groningen, pag. 205, 15-2-1666.

3O.D.J. Roemeling, De oudste generaties van het geslacht Toxopeus in Groningen, pag. 205, --1688.

4O.D.J. Roemeling, De oudste generaties van het geslacht Toxopeus in Groningen, pag. 205, --1689.


Ds. Menco Sutor

1O.D.J. Roemeling, De oudste generaties van het geslacht Toxopeus in Groningen (Gens Nostra 1972, pag. 201 - 211 & 259 - 261), pag. 203 - 205, Nederlandse Genealogische Vereniging, Postbus 976, 1000 AZ Amsterdam.

2O.D.J. Roemeling, De oudste generaties van het geslacht Toxopeus in Groningen, pag. 203 - 205, --1639.

3O.D.J. Roemeling, De oudste generaties van het geslacht Toxopeus in Groningen, pag. 203 - 205, --1600/1603.

4O.D.J. Roemeling, De oudste generaties van het geslacht Toxopeus in Groningen, pag. 203 - 205, --1603.

5O.D.J. Roemeling, De oudste generaties van het geslacht Toxopeus in Groningen, pag. 203 - 205, --1624/1630.

6O.D.J. Roemeling, De oudste generaties van het geslacht Toxopeus in Groningen, pag. 203 - 205, --1630/1639.


Magdalena Toxopeus

1O.D.J. Roemeling, De oudste generaties van het geslacht Toxopeus in Groningen (Gens Nostra 1972, pag. 201 - 211 & 259 - 261), pag. 203 - 205, Nederlandse Genealogische Vereniging, Postbus 976, 1000 AZ Amsterdam.


Ds. Hermannus Sartorius

1O.D.J. Roemeling, De oudste generaties van het geslacht Toxopeus in Groningen (Gens Nostra 1972, pag. 201 - 211 & 259 - 261), pag. 203 - 205, --1655, Nederlandse Genealogische Vereniging, Postbus 976, 1000 AZ Amsterdam.
86 jaar oud bij overlijden.

2O.D.J. Roemeling, De oudste generaties van het geslacht Toxopeus in Groningen, pag. 203 - 205, --1655.

3O.D.J. Roemeling, De oudste generaties van het geslacht Toxopeus in Groningen, pag. 203 - 205.

4O.D.J. Roemeling, De oudste generaties van het geslacht Toxopeus in Groningen, pag. 203 - 205.


Toxopeus

1O.D.J. Roemeling, De oudste generaties van het geslacht Toxopeus in Groningen (Gens Nostra 1972, pag. 201 - 211 & 259 - 261), pag. 203 - 205, Nederlandse Genealogische Vereniging, Postbus 976, 1000 AZ Amsterdam.


Redmer Tiddes

1O.D.J. Roemeling, De oudste generaties van het geslacht Toxopeus in Groningen (Gens Nostra 1972, pag. 201 - 211 & 259 - 261), pag. 206, 12-2-1670, Nederlandse Genealogische Vereniging, Postbus 976, 1000 AZ Amsterdam.

2Pieke van der Schaaf, Redmer Tiddes * Jantien Johannis Toxopeus (Groningen-genealogy 30-04-2004), 30-04-2004, --1635, Pieke van der Schaaf.
"verm. Oterdum."

3Pieke van der Schaaf, Redmer Tiddes * Jantien Johannis Toxopeus, 30-04-2004, Abt--1660.
"trouwde op 25jr leeftijd."

4Pieke van der Schaaf, Redmer Tiddes * Jantien Johannis Toxopeus, 30-04-2004.

5Pieke van der Schaaf, Redmer Tiddes * Jantien Johannis Toxopeus, 30-04-2004.


Jantien Johannis Toxopeus

1O.D.J. Roemeling, De oudste generaties van het geslacht Toxopeus in Groningen (Gens Nostra 1972, pag. 201 - 211 & 259 - 261), pag. 206, 12-2-1670, Nederlandse Genealogische Vereniging, Postbus 976, 1000 AZ Amsterdam.
Overleed oud 33 jaren.

2O.D.J. Roemeling, De oudste generaties van het geslacht Toxopeus in Groningen, pag. 206, 12-2-1670.
"Haar grafzerk, waaraan deze gegevens zijn ontleend, kwam ... aan het licht op het kerkhof van Oterdum. De zerk toont de wapens van de beide ouders binnen één schild: rechts een boog, links een zespuntige ster en een wassenaar."

3O.D.J. Roemeling, De oudste generaties van het geslacht Toxopeus in Groningen, pag. 206, 12-2-1670.

4Pieke van der Schaaf, Redmer Tiddes * Jantien Johannis Toxopeus (Groningen-genealogy 30-04-2004), 30-04-2004, Abt--1660, Pieke van der Schaaf.
"trouwde op 25jr leeftijd."


Tiddo Redmers

1O.D.J. Roemeling, De oudste generaties van het geslacht Toxopeus in Groningen (Gens Nostra 1972, pag. 201 - 211 & 259 - 261), pag. 206, 8-3-1670, Nederlandse Genealogische Vereniging, Postbus 976, 1000 AZ Amsterdam.

2O.D.J. Roemeling, De oudste generaties van het geslacht Toxopeus in Groningen, pag. 206, 8-3-1670.


Redmers

1O.D.J. Roemeling, De oudste generaties van het geslacht Toxopeus in Groningen (Gens Nostra 1972, pag. 201 - 211 & 259 - 261), pag. 206, 11-6-1680, Nederlandse Genealogische Vereniging, Postbus 976, 1000 AZ Amsterdam.
"blijkens een post in de rekening der diaconie aldaar: Lubbertus Redmers op die Warffen voor 't arme laken over zijn broeders lijk. (De "Warffen" zijn de Oterdummer Warven, waar de familie toen blijkbaar woonde.)."


Geeske Johannis Toxopeus

1Dr. Ir. G. Schansker en Petronella J.C. Elema, De oorsprong en verwantschappen van een Gronings geslacht Brouwer (De Nederlandsche Leeuw, 2003 kol. 201 - 232 & 279 - 310), kol. 287 - 288, Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde, Postbus 85630, 2508 CH 's-Gravenhage, ISSN: 0028-226X.
"Nakomelingen en andere familiebetrekkingen van Arend Lamberts en Syben Luitjens te Zuidbroek.".

2R. Georgius, Cley Oldambt (1988), BBT 37 blz. 238, 17-2-1692, Drukkerij Actief Scheemda, Torenstraat 15, 9679 BN Scheemda.
"Groot en Klein Termunten.".

3O.D.J. Roemeling, De oudste generaties van het geslacht Toxopeus in Groningen (Gens Nostra 1972, pag. 201 - 211 & 259 - 261), pag. 206 - 207, 17-2-1692, Nederlandse Genealogische Vereniging, Postbus 976, 1000 AZ Amsterdam.


Menstje Tammes

1O.D.J. Roemeling, De oudste generaties van het geslacht Toxopeus in Groningen (Gens Nostra 1972, pag. 201 - 211 & 259 - 261), pag. 206 - 207, 30-1-1719, Nederlandse Genealogische Vereniging, Postbus 976, 1000 AZ Amsterdam.

2O.D.J. Roemeling, De oudste generaties van het geslacht Toxopeus in Groningen, pag. 206 - 207, Abt--1696.