Kwartierstaat van mijn neef en nicht

Citations


Karst Tymens Timmerman

1H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw (Huissen, 2-2-2000, 396 pagina's), Timmerman, Blad 1, blz. 258, Abt--1650, H.W. Hammer.
"Dit boek bevat 44 korte genealogieën van -voornamelijk- Genemuidense geslachten uit de 17e en 18e eeuw. Vele nakomelingen van deze oude families wonen nog in Genemuiden.".

2H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, Bakker, Blad 1, blz. 12, 26-8-1720.

3H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, Timmerman, Blad 1, blz. 258, 26-8-1720.

4H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, Bakker, Blad 1, blz. 12, 3-7-1705.

5H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, Timmerman, Blad 1, blz. 258, 3-7-1705.
"In zijn testament te Genemuiden d.d. 3-7-1705 wordt hij Burgemeester Carst Timmerman genoemd, zijn kinderen zijn de erfgenamen: Jan Tymen en Isac Carsten Timmerman."

6H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, Bakker, Blad 1, blz. 12, 3-7-1705.
"In zijn testament te Genemuiden d.d. 3-7-1705 wordt hij Burgemeester Carst Timmerman genoemd, zijn kinderen zijn de erfgenamen: Jan, Tymen en IJsac Carsten Timmerman."

7H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, Timmerman, Blad 1, blz. 258, --1705/1715.

8H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, Timmerman, Blad 1, blz. 258, 26-8-1720.
"Testament d.d. 26-8-1720 te Genemuiden. Karst Tymens Timmerman is overleden, zijn erfgenamen zijn zijn zonen: Jan IJsac en Tymen Timmerman."


Geessijn Berends Bakker

1H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw (Huissen, 2-2-2000, 396 pagina's), Bakker, Blad 1, blz. 12, H.W. Hammer.
"Dit boek bevat 44 korte genealogieën van -voornamelijk- Genemuidense geslachten uit de 17e en 18e eeuw. Vele nakomelingen van deze oude families wonen nog in Genemuiden.".

2H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, Bakker, Blad 1, blz. 12, 3-7-1705.
"Samen met haar man, burgemeester Carst Timmerman, maakt zij te Genemuiden een testament op 3-7-1705. Haar zwager is Jacob peters van Dalfsen. (Daar deze getrouwd is met Hadewych Berends, moet ook Hadewych een Bakker zijn, en geen Bosch!)."

3H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, Timmerman, Blad 1, blz. 258, 3-7-1705.


Jacob Jacobs te Walle

1H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw (Huissen, 2-2-2000, 396 pagina's), Bakker, Blad 1, blz. 12, H.W. Hammer.
"Dit boek bevat 44 korte genealogieën van -voornamelijk- Genemuidense geslachten uit de 17e en 18e eeuw. Vele nakomelingen van deze oude families wonen nog in Genemuiden.".

2H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, van den Noorde, Blad 1 - 3, blz. 203 - 207, 15-12-1683.
Zie testament Jacob Rijxsen (van den Noorde).

3H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, te Walle, Blad 7, blz. 319, Abt--1626.

4H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, te Walle, Blad 7, blz. 319, Abt--1655.

5H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, te Walle, Blad 7, blz. 319, 16-1-1663.
"Op 16-1-1663 bewijst hij aan zijn zoontje Jacob te Walle het moederlijk goed. Hij is weduwnaar van Neeltje Jans en gaat hertrouwen (met N.N.). Mombers van Jacob zijn Willem Stevens te Walle en Gerrit Dirx (Vollenhoove)."


Neeltje Jans

1H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw (Huissen, 2-2-2000, 396 pagina's), Bakker, Blad 1, blz. 12, H.W. Hammer.
"Dit boek bevat 44 korte genealogieën van -voornamelijk- Genemuidense geslachten uit de 17e en 18e eeuw. Vele nakomelingen van deze oude families wonen nog in Genemuiden.".

2H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, te Walle, Blad 7, blz. 319, 16-1-1663.

3H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, te Walle, Blad 7, blz. 319, Abt--1655.


Willem Stevens te Walle

1H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw (Huissen, 2-2-2000, 396 pagina's), van den Noorde, Blad 1 - 3, blz. 203 - 207, 15-12-1683, H.W. Hammer.
"Dit boek bevat 44 korte genealogieën van -voornamelijk- Genemuidense geslachten uit de 17e en 18e eeuw. Vele nakomelingen van deze oude families wonen nog in Genemuiden.".
Zie testament Jacob Rijxsen (van den Noorde).

2H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, te Walle, Blad 6, blz. 318, 6-11-1664.
Voor de kerk, Nederlands Hervormd.

3H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, te Walle, Blad 6, blz. 318, 5-3-1671.
"Op 5-3-1671 bewijst Willem Stevens te Walle te Genemuiden, weduwnaar van Margaretha Fockinck, aan zijn zoon Jan Willems te Walle zijn moederlijk goed. Willem Stevens gaat hertrouwen, de mombers van zijn zoontje zijn Egbert Stevens en Dirck Fockinck."


Margaretha Fockinck

1H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw (Huissen, 2-2-2000, 396 pagina's), te Walle, Blad 6, blz. 318, 5-3-1671, H.W. Hammer.
"Dit boek bevat 44 korte genealogieën van -voornamelijk- Genemuidense geslachten uit de 17e en 18e eeuw. Vele nakomelingen van deze oude families wonen nog in Genemuiden.".

2H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, te Walle, Blad 6, blz. 318, 6-11-1664.
Voor de kerk, Nederlands Hervormd.


Jacob Egberts te Walle

1H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw (Huissen, 2-2-2000, 396 pagina's), van den Noorde, Blad 1 - 3, blz. 203 - 207, 15-12-1683, H.W. Hammer.
"Dit boek bevat 44 korte genealogieën van -voornamelijk- Genemuidense geslachten uit de 17e en 18e eeuw. Vele nakomelingen van deze oude families wonen nog in Genemuiden.".
Zie testament Jacob Rijxsen (van den Noorde).

2H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, te Walle, Blad 4, blz. 316, Abt--1600.

3H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, te Walle, Blad 4, blz. 316, --1657.

4H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, te Walle, Blad 4, blz. 316, Abt--1628.

5H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, te Walle, Blad 1 - 2, blz. 313 - 314, 18-8-1607.
"Op 180801607 worden Peter Jansen te Walle, Jan te Walle en Berent te walle als voogden en omen aangesteld voor de weeskinderen van de zalige Egbert te Walle."

6H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, te Walle, Blad 4, blz. 316, --1655.


Trijntien Jacobs

1H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw (Huissen, 2-2-2000, 396 pagina's), te Walle, Blad 4, blz. 316, 23-2-1659, H.W. Hammer.
"Dit boek bevat 44 korte genealogieën van -voornamelijk- Genemuidense geslachten uit de 17e en 18e eeuw. Vele nakomelingen van deze oude families wonen nog in Genemuiden.".

2H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, van den Noorde, Blad 1 - 3, blz. 203 - 207, 23-2-1659.

3H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, te Walle, Blad 4, blz. 316, Abt--1628.

4H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, te Walle, Blad 4, blz. 316, 2-4-1658.
"Op 2-4-1658 vindt te Genemuiden een erfuiting plaats van Trijntien Jacobs, weduwe van burgemeester Jacob Egberts (te Walle). Hier worden ook de zeven kinderen van het echtpaar genoemd."

5H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, van den Noorde, Blad 1 - 3, blz. 203 - 207, 2-4-1658.
Zie te Walle, Blad 4, blz. 316.


Maria te Walle

1H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw (Huissen, 2-2-2000, 396 pagina's), te Walle, Blad 4, blz. 316, --1625, H.W. Hammer.
"Dit boek bevat 44 korte genealogieën van -voornamelijk- Genemuidense geslachten uit de 17e en 18e eeuw. Vele nakomelingen van deze oude families wonen nog in Genemuiden.".


Egbert te Walle

1H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw (Huissen, 2-2-2000, 396 pagina's), te Walle, Blad 4, blz. 316, Abt--1628, H.W. Hammer.
"Dit boek bevat 44 korte genealogieën van -voornamelijk- Genemuidense geslachten uit de 17e en 18e eeuw. Vele nakomelingen van deze oude families wonen nog in Genemuiden.".


Jan te Walle

1H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw (Huissen, 2-2-2000, 396 pagina's), te Walle, Blad 4, blz. 316, --1629, H.W. Hammer.
"Dit boek bevat 44 korte genealogieën van -voornamelijk- Genemuidense geslachten uit de 17e en 18e eeuw. Vele nakomelingen van deze oude families wonen nog in Genemuiden.".


Elijsabeth te Walle

1H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw (Huissen, 2-2-2000, 396 pagina's), te Walle, Blad 4, blz. 316, Abt--1632, H.W. Hammer.
"Dit boek bevat 44 korte genealogieën van -voornamelijk- Genemuidense geslachten uit de 17e en 18e eeuw. Vele nakomelingen van deze oude families wonen nog in Genemuiden.".


Hendrickien te Walle

1H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw (Huissen, 2-2-2000, 396 pagina's), te Walle, Blad 4, blz. 316, Abt--1633, H.W. Hammer.
"Dit boek bevat 44 korte genealogieën van -voornamelijk- Genemuidense geslachten uit de 17e en 18e eeuw. Vele nakomelingen van deze oude families wonen nog in Genemuiden.".


Jan Carsten Timmerman

1H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw (Huissen, 2-2-2000, 396 pagina's), Bakker, Blad 1, blz. 12, H.W. Hammer.
"Dit boek bevat 44 korte genealogieën van -voornamelijk- Genemuidense geslachten uit de 17e en 18e eeuw. Vele nakomelingen van deze oude families wonen nog in Genemuiden.".

2H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, Timmerman, Blad 1 - 2, blz. 258 - 259, Abt--1682.

3H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, Timmerman, Blad 1 - 2, blz. 258 - 259, --1705.

4H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, Timmerman, Blad 1 - 2, blz. 258 - 259, 5-5-1706.
"Op 5-5-1706 vindt te Genemuiden een erfuiting plaats, daar Jan Timmermans echtgenote, Aaltijn Jans Noorwegen, is overleden. Hun zoon heet Jacob Jansz. (Timmerman). Voogden worden zijn zwager Jan Noorwegen en zijn broer IJsac Timmerman."

5H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, Timmerman, Blad 1 - 2, blz. 258 - 259, --1748.
"Hij wordt vermeld in de lijsten van de volkstelling te Genemuiden van 1748 op pag. 13, samen met zijn (tweede) vrouw, Annigjen (Wouters)."


Aaltyn Jans Noorwegen

1H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw (Huissen, 2-2-2000, 396 pagina's), Timmerman, Blad 1 - 2, blz. 258 - 259, 5-5-1706, H.W. Hammer.
"Dit boek bevat 44 korte genealogieën van -voornamelijk- Genemuidense geslachten uit de 17e en 18e eeuw. Vele nakomelingen van deze oude families wonen nog in Genemuiden.".

2H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, Timmerman, Blad 1 - 2, blz. 258 - 259, --1705.


Jacob Jans Timmerman

1H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw (Huissen, 2-2-2000, 396 pagina's), Timmerman, Blad 1 - 2, blz. 258 - 259, 5-5-1706, H.W. Hammer.
"Dit boek bevat 44 korte genealogieën van -voornamelijk- Genemuidense geslachten uit de 17e en 18e eeuw. Vele nakomelingen van deze oude families wonen nog in Genemuiden.".

2H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, Timmerman, Blad 1 - 2, blz. 258 - 259, 5-5-1706.


Jan Carsten Timmerman

1H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw (Huissen, 2-2-2000, 396 pagina's), Bakker, Blad 1, blz. 12, H.W. Hammer.
"Dit boek bevat 44 korte genealogieën van -voornamelijk- Genemuidense geslachten uit de 17e en 18e eeuw. Vele nakomelingen van deze oude families wonen nog in Genemuiden.".

2H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, Timmerman, Blad 1 - 2, blz. 258 - 259, Abt--1682.

3H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, Timmerman, Blad 1 - 2, blz. 258 - 259, 5-5-1706.

4H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, Timmerman, Blad 1 - 2, blz. 258 - 259, 5-5-1706.
"Op 5-5-1706 vindt te Genemuiden een erfuiting plaats, daar Jan Timmermans echtgenote, Aaltijn Jans Noorwegen, is overleden. Hun zoon heet Jacob Jansz. (Timmerman). Voogden worden zijn zwager Jan Noorwegen en zijn broer IJsac Timmerman."

5H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, Timmerman, Blad 1 - 2, blz. 258 - 259, --1748.
"Hij wordt vermeld in de lijsten van de volkstelling te Genemuiden van 1748 op pag. 13, samen met zijn (tweede) vrouw, Annigjen (Wouters)."


Annigien Wouters

1H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw (Huissen, 2-2-2000, 396 pagina's), Timmerman, Blad 1 - 2, blz. 258 - 259, H.W. Hammer.
"Dit boek bevat 44 korte genealogieën van -voornamelijk- Genemuidense geslachten uit de 17e en 18e eeuw. Vele nakomelingen van deze oude families wonen nog in Genemuiden.".

2H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, Timmerman, Blad 1 - 2, blz. 258 - 259, 5-5-1706.

3H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, Timmerman, Blad 1 - 2, blz. 258 - 259, --1748.
Zie bij haar echtgenoot, Jan Karsten Timmerman.


Tymen Carsten Timmerman

1H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw (Huissen, 2-2-2000, 396 pagina's), Bakker, Blad 1, blz. 12, H.W. Hammer.
"Dit boek bevat 44 korte genealogieën van -voornamelijk- Genemuidense geslachten uit de 17e en 18e eeuw. Vele nakomelingen van deze oude families wonen nog in Genemuiden.".

2H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, Timmerman, Blad 2, blz. 259, Abt--1684.

3H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, Timmerman, Blad 2, blz. 259, 8-7-1756.

4H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, Timmerman, Blad 2, blz. 259, --1738.

5H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, Timmerman, Blad 2, blz. 259, --1739/1748.

6H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, Timmerman, Blad 2, blz. 259, --1748.
"Burg. T. Timmerman komt voor bij de volkstelling van Genemuiden in 1748, samen met zijn vrouw Berendina (Haagswold). Er zijn twee kinders boven de tien jaar en een kind onder de tien jaar. (pag. 14)."


Berendina Haagswold

1H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw (Huissen, 2-2-2000, 396 pagina's), Timmerman, Blad 2, blz. 259, H.W. Hammer.
"Dit boek bevat 44 korte genealogieën van -voornamelijk- Genemuidense geslachten uit de 17e en 18e eeuw. Vele nakomelingen van deze oude families wonen nog in Genemuiden.".

2H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, Timmerman, Blad 2, blz. 259, --1738.


Femmegien Timmerman

1H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw (Huissen, 2-2-2000, 396 pagina's), Timmerman, Blad 2, blz. 259, Abt--1734, H.W. Hammer.
"Dit boek bevat 44 korte genealogieën van -voornamelijk- Genemuidense geslachten uit de 17e en 18e eeuw. Vele nakomelingen van deze oude families wonen nog in Genemuiden.".


Klasijna Timmerman

1H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw (Huissen, 2-2-2000, 396 pagina's), Timmerman, Blad 2, blz. 259, Abt--1736, H.W. Hammer.
"Dit boek bevat 44 korte genealogieën van -voornamelijk- Genemuidense geslachten uit de 17e en 18e eeuw. Vele nakomelingen van deze oude families wonen nog in Genemuiden.".


IJsac Carsten Timmerman

1H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw (Huissen, 2-2-2000, 396 pagina's), Bakker, Blad 1, blz. 12, H.W. Hammer.
"Dit boek bevat 44 korte genealogieën van -voornamelijk- Genemuidense geslachten uit de 17e en 18e eeuw. Vele nakomelingen van deze oude families wonen nog in Genemuiden.".

2H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, Timmerman, Blad 2, blz. 259, Abt--1686.

3H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, Timmerman, Blad 2, blz. 259, 20-8-1729.

4H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, Timmerman, Blad 2, blz. 259, 20-8-1729.
"Te Genemuiden, op 20-8-1729, bewijst IJzaak Karsten Timmerman, weduwnaar van Yuttien Gerrits, aan zijn kinderen hun moederlijk goed. Hij gaat hertrouwen met Margien Pleijsier, weduwe van Cornelis Willems. De namen der kinderen zijn Gesijn en Matthijs Izaaks (Timmerman). De voogden zijn Wolter Assijs en Berend Izaaks."


Yuttien Gerrits

1H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw (Huissen, 2-2-2000, 396 pagina's), Timmerman, Blad 2, blz. 259, 20-8-1729, H.W. Hammer.
"Dit boek bevat 44 korte genealogieën van -voornamelijk- Genemuidense geslachten uit de 17e en 18e eeuw. Vele nakomelingen van deze oude families wonen nog in Genemuiden.".

2H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, Timmerman, Blad 2, blz. 259, 20-8-1729.


Gesijn Timmerman

1H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw (Huissen, 2-2-2000, 396 pagina's), Timmerman, Blad 2, blz. 259, 20-8-1729, H.W. Hammer.
"Dit boek bevat 44 korte genealogieën van -voornamelijk- Genemuidense geslachten uit de 17e en 18e eeuw. Vele nakomelingen van deze oude families wonen nog in Genemuiden.".

2H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, Timmerman, Blad 2, blz. 259, 20-8-1729.


Matthijs Timmerman

1H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw (Huissen, 2-2-2000, 396 pagina's), Timmerman, Blad 2, blz. 259, 20-8-1729, H.W. Hammer.
"Dit boek bevat 44 korte genealogieën van -voornamelijk- Genemuidense geslachten uit de 17e en 18e eeuw. Vele nakomelingen van deze oude families wonen nog in Genemuiden.".

2H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, Timmerman, Blad 2, blz. 259, 20-8-1729.


Jacob Jans Timmerman

1H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw (Huissen, 2-2-2000, 396 pagina's), Timmerman, Blad 1 - 2, blz. 258 - 259, 5-5-1706, H.W. Hammer.
"Dit boek bevat 44 korte genealogieën van -voornamelijk- Genemuidense geslachten uit de 17e en 18e eeuw. Vele nakomelingen van deze oude families wonen nog in Genemuiden.".

2H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, Timmerman, Blad 1 - 2, blz. 258 - 259, 5-5-1706.


IJsac Carsten Timmerman

1H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw (Huissen, 2-2-2000, 396 pagina's), Bakker, Blad 1, blz. 12, H.W. Hammer.
"Dit boek bevat 44 korte genealogieën van -voornamelijk- Genemuidense geslachten uit de 17e en 18e eeuw. Vele nakomelingen van deze oude families wonen nog in Genemuiden.".

2H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, Timmerman, Blad 2, blz. 259, Abt--1686.

3H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, Timmerman, Blad 2, blz. 259, 20-8-1729.

4H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, Timmerman, Blad 2, blz. 259, 20-8-1729.
"Te Genemuiden, op 20-8-1729, bewijst IJzaak Karsten Timmerman, weduwnaar van Yuttien Gerrits, aan zijn kinderen hun moederlijk goed. Hij gaat hertrouwen met Margien Pleijsier, weduwe van Cornelis Willems. De namen der kinderen zijn Gesijn en Matthijs Izaaks (Timmerman). De voogden zijn Wolter Assijs en Berend Izaaks."


Margien Pleijsier

1H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw (Huissen, 2-2-2000, 396 pagina's), Timmerman, Blad 2, blz. 259, 20-8-1729, H.W. Hammer.
"Dit boek bevat 44 korte genealogieën van -voornamelijk- Genemuidense geslachten uit de 17e en 18e eeuw. Vele nakomelingen van deze oude families wonen nog in Genemuiden.".

2H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, Timmerman, Blad 2, blz. 259, 20-8-1729.