Kwartierstaat van mijn neef en nicht

Citations


Borchert Arents Mulart

1H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw (Huissen, 2-2-2000, 396 pagina's), van Camen, Blad 2 - 4, blz. 30 - 33, H.W. Hammer.
"Dit boek bevat 44 korte genealogieën van -voornamelijk- Genemuidense geslachten uit de 17e en 18e eeuw. Vele nakomelingen van deze oude families wonen nog in Genemuiden.".

2H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, Goedenhooven, Blad 1 - 2, blz. 74 - 75.

3H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, Mulert, Blad 4, blz. 167, Abt--1605.

4H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, Mulert, Blad 4, blz. 167, -1-1658.
"Op 16 december 1657 wordt Merrichien Berents te Genemuiden als weduwe vermeld."

5H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, Mulert, Blad 4, blz. 167, Abt--1630.


Merrichien Berents

1H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw (Huissen, 2-2-2000, 396 pagina's), van Camen, Blad 2 - 4, blz. 30 - 33, H.W. Hammer.
"Dit boek bevat 44 korte genealogieën van -voornamelijk- Genemuidense geslachten uit de 17e en 18e eeuw. Vele nakomelingen van deze oude families wonen nog in Genemuiden.".

2H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, Mulert, Blad 4, blz. 167, 28-8-1696.

3H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, Mulert, Blad 4, blz. 167, Abt--1630.

4H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, Mulert, Blad 4, blz. 167, 16-12-1657.
"Merrichien Berents, weduwe van Borchart Arents Mulert, en Willem Mulert, als momber van de kinderen van Merrichien en wijlen haar man, beschrijven te Genemuiden de goederen van haar overleden man. De namen der kinderen zijn Arent, Berent, Hermannus en Hendrick Mulert."


Berent Mulart

1H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw (Huissen, 2-2-2000, 396 pagina's), Mulert, Blad 4, blz. 167, Abt--1640, H.W. Hammer.
"Dit boek bevat 44 korte genealogieën van -voornamelijk- Genemuidense geslachten uit de 17e en 18e eeuw. Vele nakomelingen van deze oude families wonen nog in Genemuiden.".

2H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, Mulert, Blad 4, blz. 167, 9-2-1698.


Arent Mulert

1H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw (Huissen, 2-2-2000, 396 pagina's), Vriese, Blad 1, blz. 304, H.W. Hammer.
"Dit boek bevat 44 korte genealogieën van -voornamelijk- Genemuidense geslachten uit de 17e en 18e eeuw. Vele nakomelingen van deze oude families wonen nog in Genemuiden.".

2H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, Goedenhooven, Blad 1 - 2, blz. 74 - 75, Abt--1570.

3H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, Mulert, Blad 2 - 3, blz. 165 - 166, Abt--1570.

4H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, Goedenhooven, Blad 1 - 2, blz. 74 - 75, 7-2-1643.
"Als Sophia van Goedenhooven haar testament maakt op 7-2-1643, wordt zij vermeld als weduwe van Arent Mulart."

5H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, Mulert, Blad 2 - 3, blz. 165 - 166, 7-2-1643.

6H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, Goedenhooven, Blad 1 - 2, blz. 74 - 75, Abt--1595.

7H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, Mulert, Blad 2 - 3, blz. 165 - 166, Abt--1595.


Sophia van Goedenhooven

1H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw (Huissen, 2-2-2000, 396 pagina's), Vriese, Blad 1, blz. 304, H.W. Hammer.
"Dit boek bevat 44 korte genealogieën van -voornamelijk- Genemuidense geslachten uit de 17e en 18e eeuw. Vele nakomelingen van deze oude families wonen nog in Genemuiden.".

2H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, Goedenhooven, Blad 1 - 2, blz. 74 - 75, Abt--1575.

3H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, Mulert, Blad 2 - 3, blz. 165 - 166, Abt--1575.

4H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, Goedenhooven, Blad 1 - 2, blz. 74 - 75, Abt--1595.

5H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, Mulert, Blad 2 - 3, blz. 165 - 166, Abt--1595.

6H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, Goedenhooven, Blad 1 - 2, blz. 74 - 75, 7-2-1643.
"Genemuiden, 7-2-1643: Fytgen Goedenhaagen, weduwe van de zalige Arent Mulart, geassisteerd door Jacob Berens (van Ommen) en Peter Cleisen, haar mombers en tevens door Jan Egberts (ten Napel), burgemeester van Genemuiden, verdeelt haar goederen onder haar kinderen Willem Arents en Borchert Arents (Mulart). Jan Stevens en Sijmon Berents zijn de mombers van de kinderen van Egbert Vriese. (Geertjen en Arent Vriese)."

7H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, Mulert, Blad 2 - 3, blz. 165 - 166, 7-2-1643.


Jan Hendriks van Camen

1H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw (Huissen, 2-2-2000, 396 pagina's), Vollenhooven, Blad 2 - 3, blz. 295 - 296, H.W. Hammer.
"Dit boek bevat 44 korte genealogieën van -voornamelijk- Genemuidense geslachten uit de 17e en 18e eeuw. Vele nakomelingen van deze oude families wonen nog in Genemuiden.".

2H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, Mulert, Blad 5 - 6, blz. 168 - 169.

3H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, Vriese, Blad 1, blz. 304, 19-1-1692.
Bovenkerk.

4H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, van Camen, Blad 2 - 4, blz. 30 - 33, 19-1-1692.
Bovenkerk.

5H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, van Camen, Blad 2 - 4, blz. 30 - 33, 16-4-1658.
voor de kerk, Nederlands Hervormd.

6H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, van Camen, Blad 2 - 4, blz. 30 - 33, 16-4-1658.
"Op 16-4-1658 bewijst haar (Hendrickien van Camen) vader, Jan Hendriks van Kamen, haar en haar zuster Elisabeth van Kamen, hun moederlijk goed."

7H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, Vollenhooven, Blad 2 - 3, blz. 295 - 296.

8H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, Vriese, Blad 1, blz. 304.

9H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, van Camen, Blad 2 - 4, blz. 30 - 33.

10H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, Mulert, Blad 5 - 6, blz. 168 - 169.

11H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, Vriese, Blad 1, blz. 304, 8-1-1692.
"Op 8-1-1692 maakt Jan van Camen, muntersgezel te Kampen, zijn besloten testament, dat op 27-1-1694 wordt geopend. Universele erfgenamen zijn zijn beide dochters uit zijn eerste huwelijk met de zalige Geertien Vrieze, genaamd Henrickien en Elisabeth van Camen. Zijn vrouw Merretien Peters vermaakt 500 Carolusguldens aan Phillippus van Camen en aan twee zonen van haar zuster elk 200 Carolusguldens. (Het is opmerkelijk, dat Jan van Camen niet zelf aan Phillippus van Camen een som gelds legateert, terwijl zijn tweede vrouw, helemaal niet verwant aan Phillippus van Camen, hem meer nalaat dan aan haar eigen neven)."

12H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, van Camen, Blad 2 - 4, blz. 30 - 33, 8-1-1692.
Zie Vriese, Blad 1, blz. 304.


Marritje Peters

1H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw (Huissen, 2-2-2000, 396 pagina's), Vriese, Blad 1, blz. 304, H.W. Hammer.
"Dit boek bevat 44 korte genealogieën van -voornamelijk- Genemuidense geslachten uit de 17e en 18e eeuw. Vele nakomelingen van deze oude families wonen nog in Genemuiden.".

2H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, van Camen, Blad 2 - 4, blz. 30 - 33, 26-1-1694.
"weduwe van Elburg."
Bovenkerk.

3H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, van Camen, Blad 2 - 4, blz. 30 - 33, 16-4-1658.
voor de kerk, Nederlands Hervormd.


Egbert Vriese

1H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw (Huissen, 2-2-2000, 396 pagina's), van Camen, Blad 2 - 4, blz. 30 - 33, H.W. Hammer.
"Dit boek bevat 44 korte genealogieën van -voornamelijk- Genemuidense geslachten uit de 17e en 18e eeuw. Vele nakomelingen van deze oude families wonen nog in Genemuiden.".

2H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, Vriese, Blad 1, blz. 304, 1-11-1660.
"Op 27-10-1660 verschenen in het Schependom van Genemuiden o.a. Arent Vriese, Jan van Camen en zijn (tweede) echtgenote (= Marrigien Peters) als erfgenamen van wijlen Egbert Vriese. Jan van Camen was eerder getrouwd geweest met de zuster van Arent Vriese, Geertijn Vriese."

3H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, Mulert, Blad 2 - 3, blz. 165 - 166, 1-11-1660.

4H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, Vriese, Blad 1, blz. 304, Abt--1630.
Huwelijksplaats niet zeker.

5H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, Mulert, Blad 2 - 3, blz. 165 - 166, Abt--1630.

6H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, Vriese, Blad 1, blz. 304.

7H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, van Camen, Blad 2 - 4, blz. 30 - 33.

8H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, Mulert, Blad 2 - 3, blz. 165 - 166.


Geertruid Arents Mulart

1H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw (Huissen, 2-2-2000, 396 pagina's), van Camen, Blad 2 - 4, blz. 30 - 33, H.W. Hammer.
"Dit boek bevat 44 korte genealogieën van -voornamelijk- Genemuidense geslachten uit de 17e en 18e eeuw. Vele nakomelingen van deze oude families wonen nog in Genemuiden.".

2H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, Vriese, Blad 1, blz. 304, Abt--1600.

3H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, Mulert, Blad 2 - 3, blz. 165 - 166, Abt--1600.

4H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, Vriese, Blad 1, blz. 304, 24-5-1642.
"Op 24-5-1642 verklaren te Genemuiden Egbert Vriese en zijn huisvrouw Femmeke Dircs ten volle betaald te wezen voor een huis en erf door Carst Jacobs van Ommen en Marritje Stevens, zijn huisvrouw. Zijn eerste vrouw, Geertruid Mulart is klaarblijkelijk al overleden."

5H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, Mulert, Blad 2 - 3, blz. 165 - 166, 24-5-1642.

6H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, Vriese, Blad 1, blz. 304, Abt--1630.
Huwelijksplaats niet zeker.

7H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, Mulert, Blad 2 - 3, blz. 165 - 166, Abt--1630.


Hendrickien van Camen

1H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw (Huissen, 2-2-2000, 396 pagina's), Vollenhooven, Blad 2 - 3, blz. 295 - 296, 15-2-1709, H.W. Hammer.
"Dit boek bevat 44 korte genealogieën van -voornamelijk- Genemuidense geslachten uit de 17e en 18e eeuw. Vele nakomelingen van deze oude families wonen nog in Genemuiden.".

2H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, van Camen, Blad 2 - 4, blz. 30 - 33, 23-4-1654.
Nederlands Hervormd.

3H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, van Camen, Blad 2 - 4, blz. 30 - 33, 31-5-1714.
"Op 60-jarige leeftijd. Bij haar overlijden staat zij vermeld als "Cornelis Jacobs vrouw, Hendrikien van Camen"."

4H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, van Camen, Blad 2 - 4, blz. 30 - 33.
Zie notities bij Hendrickien, haar echtgenotes en Philippus van Camen.

5H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, Vriese, Blad 1, blz. 304, 16-4-1658.
"Als Jan Hendriks van Kamen gaat hertrouwen met Merretien Peters benoemt hij mombers voor zijn twee onmondige dochters. De namen der kinderen zijn Hendrickien en Lijsbeth (van Kamen), de momberts zijn Clamer Dursten en Gerrit Gerritz. Kampen 16-4-1658."

6H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, van Camen, Blad 2 - 4, blz. 30 - 33, 16-4-1658.
Zie Vriese, Blad 1, blz. 304.


Jan met de Wijven

1H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw (Huissen, 2-2-2000, 396 pagina's), van Camen, Blad 2 - 4, blz. 30 - 33, 2-2-1697, H.W. Hammer.
"Dit boek bevat 44 korte genealogieën van -voornamelijk- Genemuidense geslachten uit de 17e en 18e eeuw. Vele nakomelingen van deze oude families wonen nog in Genemuiden.".

2H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, van Camen, Blad 2 - 4, blz. 30 - 33, Abt--1685.


Hendrickien van Camen

1H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw (Huissen, 2-2-2000, 396 pagina's), Vollenhooven, Blad 2 - 3, blz. 295 - 296, 15-2-1709, H.W. Hammer.
"Dit boek bevat 44 korte genealogieën van -voornamelijk- Genemuidense geslachten uit de 17e en 18e eeuw. Vele nakomelingen van deze oude families wonen nog in Genemuiden.".

2H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, van Camen, Blad 2 - 4, blz. 30 - 33, 23-4-1654.
Nederlands Hervormd.

3H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, van Camen, Blad 2 - 4, blz. 30 - 33, 31-5-1714.
"Op 60-jarige leeftijd. Bij haar overlijden staat zij vermeld als "Cornelis Jacobs vrouw, Hendrikien van Camen"."

4H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, van Camen, Blad 2 - 4, blz. 30 - 33, Abt--1685.

5H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, Vriese, Blad 1, blz. 304, 16-4-1658.
"Als Jan Hendriks van Kamen gaat hertrouwen met Merretien Peters benoemt hij mombers voor zijn twee onmondige dochters. De namen der kinderen zijn Hendrickien en Lijsbeth (van Kamen), de momberts zijn Clamer Dursten en Gerrit Gerritz. Kampen 16-4-1658."

6H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, van Camen, Blad 2 - 4, blz. 30 - 33, 16-4-1658.
Zie Vriese, Blad 1, blz. 304.


Jan Hendriks van Santen

1H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw (Huissen, 2-2-2000, 396 pagina's), van Camen, Blad 2 - 4, blz. 30 - 33, 15-2-1709, H.W. Hammer.
"Dit boek bevat 44 korte genealogieën van -voornamelijk- Genemuidense geslachten uit de 17e en 18e eeuw. Vele nakomelingen van deze oude families wonen nog in Genemuiden.".
"De derde man van Hendrikien van Camen, Cornelis Jacobs, wordt genoemd in het tweede testament van Elisabeth van Camen te Genemuiden op 15-2-1709, zodat Jan Hendriks van Santen dan al overleden moet zijn."

2H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, van Camen, Blad 2 - 4, blz. 30 - 33, 19-6-1695.
"Op 41-jarige leeftijd voor de kerk gehuwd (Buitenkerk, Nederlands Hervormd). Voordat zij op 19-6-1695, als weduwe, (van Jan met de Wijven?), in het huwelijk treedt met Jan Hendriks van Santen, worden op 22-4-1695 te Kampen voogden aangesteld voor haar zoon Philippus van Caamen."
voor de kerk.


Hendrickien van Camen

1H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw (Huissen, 2-2-2000, 396 pagina's), Vollenhooven, Blad 2 - 3, blz. 295 - 296, 15-2-1709, H.W. Hammer.
"Dit boek bevat 44 korte genealogieën van -voornamelijk- Genemuidense geslachten uit de 17e en 18e eeuw. Vele nakomelingen van deze oude families wonen nog in Genemuiden.".

2H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, van Camen, Blad 2 - 4, blz. 30 - 33, 23-4-1654.
Nederlands Hervormd.

3H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, van Camen, Blad 2 - 4, blz. 30 - 33, 31-5-1714.
"Op 60-jarige leeftijd. Bij haar overlijden staat zij vermeld als "Cornelis Jacobs vrouw, Hendrikien van Camen"."

4H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, van Camen, Blad 2 - 4, blz. 30 - 33, 19-6-1695.
"Op 41-jarige leeftijd voor de kerk gehuwd (Buitenkerk, Nederlands Hervormd). Voordat zij op 19-6-1695, als weduwe, (van Jan met de Wijven?), in het huwelijk treedt met Jan Hendriks van Santen, worden op 22-4-1695 te Kampen voogden aangesteld voor haar zoon Philippus van Caamen."
voor de kerk.

5H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, Vriese, Blad 1, blz. 304, 16-4-1658.
"Als Jan Hendriks van Kamen gaat hertrouwen met Merretien Peters benoemt hij mombers voor zijn twee onmondige dochters. De namen der kinderen zijn Hendrickien en Lijsbeth (van Kamen), de momberts zijn Clamer Dursten en Gerrit Gerritz. Kampen 16-4-1658."

6H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, van Camen, Blad 2 - 4, blz. 30 - 33, 16-4-1658.
Zie Vriese, Blad 1, blz. 304.


Cornelis Jacobs

1H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw (Huissen, 2-2-2000, 396 pagina's), Vollenhooven, Blad 2 - 3, blz. 295 - 296, 15-2-1709, H.W. Hammer.
"Dit boek bevat 44 korte genealogieën van -voornamelijk- Genemuidense geslachten uit de 17e en 18e eeuw. Vele nakomelingen van deze oude families wonen nog in Genemuiden.".

2H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, van Camen, Blad 2 - 4, blz. 30 - 33, -5-1714.

3H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, van Camen, Blad 2 - 4, blz. 30 - 33, 31-5-1714.
Bovenkerk.

4H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, van Camen, Blad 2 - 4, blz. 30 - 33, 11-7-1706.
"gehuwd voor de kerk op 52-jarige leeftijd ..... (Broederkerk, Nederlands Hervormd)."


Hendrickien van Camen

1H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw (Huissen, 2-2-2000, 396 pagina's), Vollenhooven, Blad 2 - 3, blz. 295 - 296, 15-2-1709, H.W. Hammer.
"Dit boek bevat 44 korte genealogieën van -voornamelijk- Genemuidense geslachten uit de 17e en 18e eeuw. Vele nakomelingen van deze oude families wonen nog in Genemuiden.".

2H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, van Camen, Blad 2 - 4, blz. 30 - 33, 23-4-1654.
Nederlands Hervormd.

3H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, van Camen, Blad 2 - 4, blz. 30 - 33, 31-5-1714.
"Op 60-jarige leeftijd. Bij haar overlijden staat zij vermeld als "Cornelis Jacobs vrouw, Hendrikien van Camen"."

4H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, van Camen, Blad 2 - 4, blz. 30 - 33, 11-7-1706.
"gehuwd voor de kerk op 52-jarige leeftijd ..... (Broederkerk, Nederlands Hervormd)."

5H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, Vriese, Blad 1, blz. 304, 16-4-1658.
"Als Jan Hendriks van Kamen gaat hertrouwen met Merretien Peters benoemt hij mombers voor zijn twee onmondige dochters. De namen der kinderen zijn Hendrickien en Lijsbeth (van Kamen), de momberts zijn Clamer Dursten en Gerrit Gerritz. Kampen 16-4-1658."

6H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, van Camen, Blad 2 - 4, blz. 30 - 33, 16-4-1658.
Zie Vriese, Blad 1, blz. 304.


Egbert Vriese

1H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw (Huissen, 2-2-2000, 396 pagina's), van Camen, Blad 2 - 4, blz. 30 - 33, H.W. Hammer.
"Dit boek bevat 44 korte genealogieën van -voornamelijk- Genemuidense geslachten uit de 17e en 18e eeuw. Vele nakomelingen van deze oude families wonen nog in Genemuiden.".

2H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, Vriese, Blad 1, blz. 304, 1-11-1660.
"Op 27-10-1660 verschenen in het Schependom van Genemuiden o.a. Arent Vriese, Jan van Camen en zijn (tweede) echtgenote (= Marrigien Peters) als erfgenamen van wijlen Egbert Vriese. Jan van Camen was eerder getrouwd geweest met de zuster van Arent Vriese, Geertijn Vriese."

3H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, Mulert, Blad 2 - 3, blz. 165 - 166, 1-11-1660.

4H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, Vriese, Blad 1, blz. 304, 24-5-1642.
Zie overlijden Geertruid Arents Mulart.

5H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, Vriese, Blad 1, blz. 304.

6H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, van Camen, Blad 2 - 4, blz. 30 - 33.

7H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, Mulert, Blad 2 - 3, blz. 165 - 166.


Femmeke Dirks

1H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw (Huissen, 2-2-2000, 396 pagina's), Vriese, Blad 1, blz. 304, -11-1660, H.W. Hammer.
"Dit boek bevat 44 korte genealogieën van -voornamelijk- Genemuidense geslachten uit de 17e en 18e eeuw. Vele nakomelingen van deze oude families wonen nog in Genemuiden.".

2H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, Vriese, Blad 1, blz. 304, 24-5-1642.
Zie overlijden Geertruid Arents Mulart.


Rolof Arents Mulert

1H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw (Huissen, 2-2-2000, 396 pagina's), Goedenhooven, Blad 1 - 2, blz. 74 - 75, H.W. Hammer.
"Dit boek bevat 44 korte genealogieën van -voornamelijk- Genemuidense geslachten uit de 17e en 18e eeuw. Vele nakomelingen van deze oude families wonen nog in Genemuiden.".

2H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, Mulert, Blad 2, blz. 165, Abt--1530.
Gezien de geschatte huwelijksdatum van zijn ouders en de geschatte geboortedatum van zijn zoon lijkt ongeveer 1540 beter te passen?.