Kwartierstaat van mijn neef en nicht

Citations


Willem Hendriks te Walle

1H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw (Huissen, 2-2-2000, 396 pagina's), te Walle, Blad 2 - 3, blz. 314 - 315, --1646, H.W. Hammer.
"Dit boek bevat 44 korte genealogieën van -voornamelijk- Genemuidense geslachten uit de 17e en 18e eeuw. Vele nakomelingen van deze oude families wonen nog in Genemuiden.".

2H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, te Walle, Blad 2 - 3, blz. 314 - 315, --1709.

3H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, te Walle, Blad 2 - 3, blz. 314 - 315, 24-9-1689.

4H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, te Walle, Blad 2 - 3, blz. 314 - 315, 11-4-1681.
"Testament te Genemuiden d.d. 11-4-1681, geopend 5-8-1681 van Willem Hendriks te Walle en zijn (tweede) echtgenote Jantje Alberts. Bijgeschreven: de testatrice is inmiddels overleden."

5H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, te Walle, Blad 2 - 3, blz. 314 - 315, 20-5-1684.
"Testament te Genemuiden d.d. 20 Maij 1684 van Willem Henrix te Walle en Hadewych Herms Bosch. er zijn legaten voor zijn broers Peter, Jan en Gerrit Henrix te Walle. Zijn vrouw heeft legaten voor haar zusters Willemijn en Trijntijn Herms (Bosch)."

6H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, te Walle, Blad 2 - 3, blz. 314 - 315.

7H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, te Walle, Blad 2 - 3, blz. 314 - 315.

8H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, te Walle, Blad 2 - 3, blz. 314 - 315, 23-1-1685.
"Op 23-1-1685, te Genemuiden, eisen Jan te Walle voor zichzelf en twee mombers, Dirck Jochems en Claes Jans Hoekman, optredend voor Peter(?) en Gerrit te Walle, geld van Willem Hendriks te Walle. (Men zou hier i.p.v. Peter verwachten de andere broer van de overledene, Jan te Walle)."

9H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, te Walle, Blad 2 - 3, blz. 314 - 315, 10-12-1708.
"Besloten testament van Willem Hendrix te Walle en Aleijda van Nuijs echtelieden, te Genemuiden d.d. 10-12-1709. (geopend d.d. 10-5-1709).
Erfgenamen zijn de kinderen van Willems broers en zuster, namelijk de kinderen van zijn broer Jan Henrix ten Walle: Swaantijn Jans ten Walle, Arentijn ten Walle, huisvrouw van Steven Jansz. Kerkhoff, en Henr. Jans van de Noorde. Verder Hendrick Gerrijs ten Walle, zoon van zijn broeder Gerrijt ten Walle. Voorts Tijmen Jans, zoon van wijlen zijn zuster Aeltijn Peters en tenslotte Jan en Wijcher Cornelissen Lakeman, zonen van (Cornelis Lakeman en) zijn nicht Femmigje Jans (te Walle)."

10H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, te Walle, Blad 2 - 3, blz. 314 - 315, --1657/1668.
"Op 22-10-1668 wordt te Genemuiden de voogdij van Peter Hendriks te Walle en zijn broer Willem Hendriks te Walle opgeheven. Later geeft hij te Genemuiden een leeftijd op, die als geboortejaar 1646 oplevert."


Aleijda van Nuijs

1H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw (Huissen, 2-2-2000, 396 pagina's), te Walle, Blad 2 - 3, blz. 314 - 315, 24-9-1689, H.W. Hammer.
"Dit boek bevat 44 korte genealogieën van -voornamelijk- Genemuidense geslachten uit de 17e en 18e eeuw. Vele nakomelingen van deze oude families wonen nog in Genemuiden.".

2H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, te Walle, Blad 2 - 3, blz. 314 - 315, 10-12-1708.
Zie Willem Hendriks te Walle.


Gerrit Hendriks te Walle

1H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw (Huissen, 2-2-2000, 396 pagina's), te Walle, Blad 5 - 6, blz. 317 - 318, 28-2-1736, H.W. Hammer.
"Dit boek bevat 44 korte genealogieën van -voornamelijk- Genemuidense geslachten uit de 17e en 18e eeuw. Vele nakomelingen van deze oude families wonen nog in Genemuiden.".


Hermtien Hendriks

1H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw (Huissen, 2-2-2000, 396 pagina's), te Walle, Blad 5 - 6, blz. 317 - 318, 28-2-1736, H.W. Hammer.
"Dit boek bevat 44 korte genealogieën van -voornamelijk- Genemuidense geslachten uit de 17e en 18e eeuw. Vele nakomelingen van deze oude families wonen nog in Genemuiden.".


Willem Jacobs te Walle

1H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw (Huissen, 2-2-2000, 396 pagina's), te Walle, Blad 6, blz. 318, H.W. Hammer.
"Dit boek bevat 44 korte genealogieën van -voornamelijk- Genemuidense geslachten uit de 17e en 18e eeuw. Vele nakomelingen van deze oude families wonen nog in Genemuiden.".


Willem Willems te Walle

1H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw (Huissen, 2-2-2000, 396 pagina's), te Walle, Blad 7, blz. 319, 10-5-1709, H.W. Hammer.
"Dit boek bevat 44 korte genealogieën van -voornamelijk- Genemuidense geslachten uit de 17e en 18e eeuw. Vele nakomelingen van deze oude families wonen nog in Genemuiden.".


Willem Stevens te Walle

1H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw (Huissen, 2-2-2000, 396 pagina's), van den Noorde, Blad 1 - 3, blz. 203 - 207, 15-12-1683, H.W. Hammer.
"Dit boek bevat 44 korte genealogieën van -voornamelijk- Genemuidense geslachten uit de 17e en 18e eeuw. Vele nakomelingen van deze oude families wonen nog in Genemuiden.".
Zie testament Jacob Rijxsen (van den Noorde).

2H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, te Walle, Blad 6, blz. 318, 5-3-1671.

3H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, te Walle, Blad 6, blz. 318, 5-3-1671.
"Op 5-3-1671 bewijst Willem Stevens te Walle te Genemuiden, weduwnaar van Margaretha Fockinck, aan zijn zoon Jan Willems te Walle zijn moederlijk goed. Willem Stevens gaat hertrouwen, de mombers van zijn zoontje zijn Egbert Stevens en Dirck Fockinck."


Marrigien Frederiks

1H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw (Huissen, 2-2-2000, 396 pagina's), te Walle, Blad 6, blz. 318, 29-5-1671, H.W. Hammer.
"Dit boek bevat 44 korte genealogieën van -voornamelijk- Genemuidense geslachten uit de 17e en 18e eeuw. Vele nakomelingen van deze oude families wonen nog in Genemuiden.".
"Op 29-5-1671 wordt zij te Genemuiden als de vrouw van Willem Stevens te Walle genoemd."

2H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, te Walle, Blad 6, blz. 318, 5-3-1671.


Hendrik Rijxsen (van den Noorde)

1H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw (Huissen, 2-2-2000, 396 pagina's), te Walle, Blad 4, blz. 316, H.W. Hammer.
"Dit boek bevat 44 korte genealogieën van -voornamelijk- Genemuidense geslachten uit de 17e en 18e eeuw. Vele nakomelingen van deze oude families wonen nog in Genemuiden.".

2H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, van den Noorde, Blad 1 - 3, blz. 203 - 207, Abt--1597.

3H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, van den Noorde, Blad 1 - 3, blz. 203 - 207, 15-9-1671.
Om 03:30 uur.

4H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, van den Noorde, Blad 1 - 3, blz. 203 - 207, --1658.

5H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, te Walle, Blad 4, blz. 316, 23-2-1659.
"Op 23-2-1659 te Genemuiden verricht burgemeester Hendrick Rijcksen, weduwnaar van Trijntien Jacobs, een uitbetaling van de erfenis van zijn overleden vrouw. De erfgenamen zijn de kinderen uit het eerste huwelijk van Trientien Jacobs, waarvan Egbert en Jan te Walle uitgesloten zijn."

6H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, van den Noorde, Blad 1 - 3, blz. 203 - 207, --1628/1671.

7H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, van den Noorde, Blad 1 - 3, blz. 203 - 207, 11-9-1671.
"Testament te Genemuiden d.d. 11-9-1671. Universeel erfgenaam is zijn zoon Jacob Rijxsen. Verder noemt hij zijn nicht Hendrickien Hendrics (dochter van zijn zuster Bette Rijcsen van de Noorde), zijn zuster Bette zelf, zijn neven Rijck Sijmons en Berend Sijmons (van Dalfsen), kinderen van zijn zuster Mense Rijcsen."


Trijntien Jacobs

1H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw (Huissen, 2-2-2000, 396 pagina's), te Walle, Blad 4, blz. 316, 23-2-1659, H.W. Hammer.
"Dit boek bevat 44 korte genealogieën van -voornamelijk- Genemuidense geslachten uit de 17e en 18e eeuw. Vele nakomelingen van deze oude families wonen nog in Genemuiden.".

2H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, van den Noorde, Blad 1 - 3, blz. 203 - 207, 23-2-1659.

3H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, van den Noorde, Blad 1 - 3, blz. 203 - 207, --1658.

4H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, te Walle, Blad 4, blz. 316, 2-4-1658.
"Op 2-4-1658 vindt te Genemuiden een erfuiting plaats van Trijntien Jacobs, weduwe van burgemeester Jacob Egberts (te Walle). Hier worden ook de zeven kinderen van het echtpaar genoemd."

5H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, van den Noorde, Blad 1 - 3, blz. 203 - 207, 2-4-1658.
Zie te Walle, Blad 4, blz. 316.


Claas Wildeman

1H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw (Huissen, 2-2-2000, 396 pagina's), te Walle, Blad 4, blz. 316, 17-1-1707, H.W. Hammer.
"Dit boek bevat 44 korte genealogieën van -voornamelijk- Genemuidense geslachten uit de 17e en 18e eeuw. Vele nakomelingen van deze oude families wonen nog in Genemuiden.".

2H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, te Walle, Blad 4, blz. 316, 13-1-1693.


Magdalena te Walle

1H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw (Huissen, 2-2-2000, 396 pagina's), te Walle, Blad 4, blz. 316, Abt--1631, H.W. Hammer.
"Dit boek bevat 44 korte genealogieën van -voornamelijk- Genemuidense geslachten uit de 17e en 18e eeuw. Vele nakomelingen van deze oude families wonen nog in Genemuiden.".

2H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, te Walle, Blad 4, blz. 316, 13-1-1693.

3H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, te Walle, Blad 4, blz. 316, 13-1-1693.
"Testament te Genemuiden d.d. 13-1-1693, samen met zijn vrouw Magdalena te Walle. Erfgenamen zijn de broer van Claas: Cornelis Wildeman, en verder Trijntje Berends, de moeder van Magdalena, en haar zuster Elisabeth en broer Jacob te Walle. Op 17-1-1707 verklaren te Genemuiden Claas Wildeman en zijn echtgenote Magdalena te Walle bovenstaand testament van nul en gener waarde."


Cornelis Wichers Lakeman

1H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw (Huissen, 2-2-2000, 396 pagina's), te Walle, Blad 4 - 5, blz. 316 - 317, 20-5-1707, H.W. Hammer.
"Dit boek bevat 44 korte genealogieën van -voornamelijk- Genemuidense geslachten uit de 17e en 18e eeuw. Vele nakomelingen van deze oude families wonen nog in Genemuiden.".
"Op 20-5-1707 hertrouwt Femmigje te Walle met Barend IJplo."

2H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, te Walle, Blad 4 - 5, blz. 316 - 317, 9-4-1695.

3H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, te Walle, Blad 4 - 5, blz. 316 - 317.
Waarschijnlijk bakker te Alkmaar: "bij haar eerste huwelijk woonde zij te Alkmaar".


Femmigje Jans te Walle

1H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw (Huissen, 2-2-2000, 396 pagina's), te Walle, Blad 4 - 5, blz. 316 - 317, H.W. Hammer.
"Dit boek bevat 44 korte genealogieën van -voornamelijk- Genemuidense geslachten uit de 17e en 18e eeuw. Vele nakomelingen van deze oude families wonen nog in Genemuiden.".

2H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, te Walle, Blad 4 - 5, blz. 316 - 317, 9-4-1695.


Jan Cornelissen Lakeman

1H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw (Huissen, 2-2-2000, 396 pagina's), te Walle, Blad 2 - 3, blz. 314 - 315, H.W. Hammer.
"Dit boek bevat 44 korte genealogieën van -voornamelijk- Genemuidense geslachten uit de 17e en 18e eeuw. Vele nakomelingen van deze oude families wonen nog in Genemuiden.".


Wijcher Cornelissen Lakeman

1H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw (Huissen, 2-2-2000, 396 pagina's), te Walle, Blad 2 - 3, blz. 314 - 315, H.W. Hammer.
"Dit boek bevat 44 korte genealogieën van -voornamelijk- Genemuidense geslachten uit de 17e en 18e eeuw. Vele nakomelingen van deze oude families wonen nog in Genemuiden.".


Barend IJplo

1H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw (Huissen, 2-2-2000, 396 pagina's), te Walle, Blad 4 - 5, blz. 316 - 317, --1666/1667, H.W. Hammer.
"Dit boek bevat 44 korte genealogieën van -voornamelijk- Genemuidense geslachten uit de 17e en 18e eeuw. Vele nakomelingen van deze oude families wonen nog in Genemuiden.".
van Almelo.

2H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, te Walle, Blad 4 - 5, blz. 316 - 317, 20-5-1707.
Voor de kerk, Nederlands Hervormd.

3H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, te Walle, Blad 4 - 5, blz. 316 - 317.


Femmigje Jans te Walle

1H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw (Huissen, 2-2-2000, 396 pagina's), te Walle, Blad 4 - 5, blz. 316 - 317, H.W. Hammer.
"Dit boek bevat 44 korte genealogieën van -voornamelijk- Genemuidense geslachten uit de 17e en 18e eeuw. Vele nakomelingen van deze oude families wonen nog in Genemuiden.".

2H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, te Walle, Blad 4 - 5, blz. 316 - 317, 20-5-1707.
Voor de kerk, Nederlands Hervormd.


Oene Siwers de Vries

1H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw (Huissen, 2-2-2000, 396 pagina's), te Walle, Blad 4 - 5, blz. 316 - 317, H.W. Hammer.
"Dit boek bevat 44 korte genealogieën van -voornamelijk- Genemuidense geslachten uit de 17e en 18e eeuw. Vele nakomelingen van deze oude families wonen nog in Genemuiden.".

2H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, te Walle, Blad 4 - 5, blz. 316 - 317, 25-2-1708.
"Bij haar: j.d. van de Noorde. Bij hem: j.m. van Zwartsluis."


Swaantien te Walle

1H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw (Huissen, 2-2-2000, 396 pagina's), te Walle, Blad 4 - 5, blz. 316 - 317, H.W. Hammer.
"Dit boek bevat 44 korte genealogieën van -voornamelijk- Genemuidense geslachten uit de 17e en 18e eeuw. Vele nakomelingen van deze oude families wonen nog in Genemuiden.".

2H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, te Walle, Blad 4 - 5, blz. 316 - 317, 25-2-1708.
"Bij haar: j.d. van de Noorde. Bij hem: j.m. van Zwartsluis."


Hendrik Gerrits te Walle

1H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw (Huissen, 2-2-2000, 396 pagina's), te Walle, Blad 5 - 6, blz. 317 - 318, 10-5-1709, H.W. Hammer.
"Dit boek bevat 44 korte genealogieën van -voornamelijk- Genemuidense geslachten uit de 17e en 18e eeuw. Vele nakomelingen van deze oude families wonen nog in Genemuiden.".

2H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, te Walle, Blad 5 - 6, blz. 317 - 318, 28-8-1748.
"Op 28-8-1748 wordt zijn vrouw Aaltje Wessels te Genemuiden als weduwe vermeld."

3H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, te Walle, Blad 5 - 6, blz. 317 - 318, 28-2-1736.
"Op 28-2-1736 maken Hendrik te Walle en Aaltien Wessels een testament.
Als zijn ouders worden genoemd Gerrit te Walle en Hermtien Hendriks. Zij benoemen elkaar tot universeel erfgenaam. Zij legateert ook aan haar moeder Wijgertien Willems, en aan haar broer en zuster Willem, Barbara en Jentien Wessels."


Aaltien Wessels

1H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw (Huissen, 2-2-2000, 396 pagina's), te Walle, Blad 5 - 6, blz. 317 - 318, 3-7-1771, H.W. Hammer.
"Dit boek bevat 44 korte genealogieën van -voornamelijk- Genemuidense geslachten uit de 17e en 18e eeuw. Vele nakomelingen van deze oude families wonen nog in Genemuiden.".

2H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, te Walle, Blad 5 - 6, blz. 317 - 318, --1748.
"In de lijsten der volkstelling 1748 komt op pag. 27 voor de weduwe van Hendrik te Walle, zij woont daar met een knecht en een kind van haar zuster boven de tien jaar. Op 13-2-1749 wordt zij te Genemuiden vermeld als weduwe. Het betreft hier waarschijnlijk dezelfde persoon."

3H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, te Walle, Blad 5 - 6, blz. 317 - 318, 28-6-1748.

4H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, te Walle, Blad 5 - 6, blz. 317 - 318, 26-2-1751.

5H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, te Walle, Blad 5 - 6, blz. 317 - 318, 25-7-1769.

6H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, te Walle, Blad 5 - 6, blz. 317 - 318, 3-7-1771.

7H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden, 44 genealogieën uit de 17e en 18e eeuw, te Walle, Blad 5 - 6, blz. 317 - 318.