Kwartierstaat van mijn neef en nicht

Citations


Ds. Johannes Bouillet

1H.H.R. en P.B.v.B., Wentholt, ten Behm Wentholt, Protestant, Zutphen. (Nederlands Patriciaat, Stamreeks), 1938, blz. 322, 29-8-1632, Centraal Bureau voor Genealogie, Postbus 11755, 2502 AT Den Haag, (070) 3150510.
"Wapen: Gevierendeeld: I en IV in goud een schuinrechts geplaatste, zwartgesteelde blauwe bijl; II en III in zilver een groene pijnboom op grasgrond. Helm met blauw-gouden wrong. Helmteken: tussen een beurtelings van blauw en goud doorsneden vlucht de bijl van het schild, paalsgewijs geplaatst. Dekkleden: rechts: goud en zwart, links: zilver en groen. Schildhouders: twee roodgetongde leeuwen van natuurlijke kleur."
CD-Rom gegevens, ISBN 90-5802-015-0
Jaargangen 1913, 1938.

2H.H.R. en P.B.v.B., Wentholt, ten Behm Wentholt, Protestant, Zutphen., 1938, blz. 322, 9-12-1612.

3H.H.R. en P.B.v.B., Wentholt, ten Behm Wentholt, Protestant, Zutphen., 1938, blz. 322, --1609.

4H.H.R. en P.B.v.B., Wentholt, ten Behm Wentholt, Protestant, Zutphen., 1938, blz. 322, --1628.


Elisabeth Wentholt

1H.H.R. en P.B.v.B., Wentholt, ten Behm Wentholt, Protestant, Zutphen. (Nederlands Patriciaat, Stamreeks), 1938, blz. 322, --1628, Centraal Bureau voor Genealogie, Postbus 11755, 2502 AT Den Haag, (070) 3150510.
"Wapen: Gevierendeeld: I en IV in goud een schuinrechts geplaatste, zwartgesteelde blauwe bijl; II en III in zilver een groene pijnboom op grasgrond. Helm met blauw-gouden wrong. Helmteken: tussen een beurtelings van blauw en goud doorsneden vlucht de bijl van het schild, paalsgewijs geplaatst. Dekkleden: rechts: goud en zwart, links: zilver en groen. Schildhouders: twee roodgetongde leeuwen van natuurlijke kleur."
CD-Rom gegevens, ISBN 90-5802-015-0
Jaargangen 1913, 1938.

2H.H.R. en P.B.v.B., Wentholt, ten Behm Wentholt, Protestant, Zutphen., 1938, blz. 322, 9-12-1612.


Willem Schutte

1Willy Tammel, Kwartierstaat Beerent Hendrik Bijvank & Nakomelingen Herman Bijvanck (E-mail 28-9-2002 & 29-9-2002), 29-9-2002.

2Willy Tammel, Kwartierstaat Beerent Hendrik Bijvank & Nakomelingen Herman Bijvanck, 29-9-2002, 23-11-1673.

3Willy Tammel, Kwartierstaat Beerent Hendrik Bijvank & Nakomelingen Herman Bijvanck, 29-9-2002, 23-11-1673.

4Willy Tammel, Kwartierstaat Beerent Hendrik Bijvank & Nakomelingen Herman Bijvanck, 29-9-2002.


Stijntjen Bijvanck

1Willy Tammel, Kwartierstaat Beerent Hendrik Bijvank & Nakomelingen Herman Bijvanck (E-mail 28-9-2002 & 29-9-2002), 29-9-2002, 23-11-1673.

2Willy Tammel, Kwartierstaat Beerent Hendrik Bijvank & Nakomelingen Herman Bijvanck, 29-9-2002, 23-11-1673.

3Willy Tammel, Kwartierstaat Beerent Hendrik Bijvank & Nakomelingen Herman Bijvanck, 29-9-2002.


Laurens Geuzinge

1J.W. Schaap, De heren van Ruinen en hun heerlijkheid (Nederlandse Leeuw CD-Rom, ISBN 90-800382-8-8), 1981, kol. 302, Abt--1310, Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde, Postbus 85630, 2508 CH 's-Gravenhage.
"De bisschoppen van Utrecht hadden in de hoge en late Middeleeuwen een sterke band met Drenthe. Tijdens het episcopaat van Herbert van Bierum (of wellicht: van Wierum, 1139 - 1150) stelde de bisschop zijn ene broer Lefferd aan tot prefect van Groningen en de omringende Noorddrentse gebieden en een andere broer Lodolf tot prefect van Coevorden met jurisdictie over de rest van Drenthe. De Coevordense prefecten en de groeiende stad Groningen stelden zich steeds onafhankelijker op tegenover de bisschoppen, met als gevolg eeuwenlange moeilijkheden en strijd.
Afzijdig van deze strijdgebieden bevond zich in het zuidwesten van Drenthe een heerlijkheid Ruinen. Deze heerlijkheid heeft zich in een veel rustiger bestaan kunnen verheugen."
Letterlijke citaten zijn grotendeels als annotatie overgenomen, wegens het familierelatie bewijs dat in de tekst beschreven staat.


Johan Geuzinge

1J.W. Schaap, De heren van Ruinen en hun heerlijkheid (Nederlandse Leeuw CD-Rom, ISBN 90-800382-8-8), 1981, kol. 302, Abt--1332, Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde, Postbus 85630, 2508 CH 's-Gravenhage.
"De bisschoppen van Utrecht hadden in de hoge en late Middeleeuwen een sterke band met Drenthe. Tijdens het episcopaat van Herbert van Bierum (of wellicht: van Wierum, 1139 - 1150) stelde de bisschop zijn ene broer Lefferd aan tot prefect van Groningen en de omringende Noorddrentse gebieden en een andere broer Lodolf tot prefect van Coevorden met jurisdictie over de rest van Drenthe. De Coevordense prefecten en de groeiende stad Groningen stelden zich steeds onafhankelijker op tegenover de bisschoppen, met als gevolg eeuwenlange moeilijkheden en strijd.
Afzijdig van deze strijdgebieden bevond zich in het zuidwesten van Drenthe een heerlijkheid Ruinen. Deze heerlijkheid heeft zich in een veel rustiger bestaan kunnen verheugen."
Letterlijke citaten zijn grotendeels als annotatie overgenomen, wegens het familierelatie bewijs dat in de tekst beschreven staat.


Laurens Bachuis

1J.W. Schaap, De heren van Ruinen en hun heerlijkheid (Nederlandse Leeuw CD-Rom, ISBN 90-800382-8-8), 1981, kol. 303 - 304, 20-5-1370, Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde, Postbus 85630, 2508 CH 's-Gravenhage.
"De bisschoppen van Utrecht hadden in de hoge en late Middeleeuwen een sterke band met Drenthe. Tijdens het episcopaat van Herbert van Bierum (of wellicht: van Wierum, 1139 - 1150) stelde de bisschop zijn ene broer Lefferd aan tot prefect van Groningen en de omringende Noorddrentse gebieden en een andere broer Lodolf tot prefect van Coevorden met jurisdictie over de rest van Drenthe. De Coevordense prefecten en de groeiende stad Groningen stelden zich steeds onafhankelijker op tegenover de bisschoppen, met als gevolg eeuwenlange moeilijkheden en strijd.
Afzijdig van deze strijdgebieden bevond zich in het zuidwesten van Drenthe een heerlijkheid Ruinen. Deze heerlijkheid heeft zich in een veel rustiger bestaan kunnen verheugen."
Letterlijke citaten zijn grotendeels als annotatie overgenomen, wegens het familierelatie bewijs dat in de tekst beschreven staat.


Adriaan Peters Belliaerts

1Mr. G. van Niekerken, Beljaerts (Nederlandse Leeuw CD-Rom, ISBN 90-800382-8-8), 1978, kol. 325, 22-8-1487, Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde, Postbus 85630, 2508 CH 's-Gravenhage.
"Het geslacht Beljaerts te Terheiden, Breda, Oosterhout."
1978, kol. 313 t/m 337.
"Adriaen Pet. Belliaerts verkoopt Tielman Wout Theeuws 1 Rg. 's jaers erfschijns uit land in de hoeven, die Pet.'s voorz. vader hem te heylick gegeven heeft."

2Mr. G. van Niekerken, Beljaerts, 1978, kol. 325.
"Adriaen Peter Belliaerts van 2 buynder, dat Peeter Rombouts was ende voortijts Claes Snellen was en dat voortijts Snellaerts sijns vaders was. Ende noch op omtrent een buynder erfs vuyt drie buynder daer Ghijs Schijff d'ander helft aff heeft, die Jenneken zijnder moeder, en daer te voren Thijs Huijbers de Laet waren."

3Mr. G. van Niekerken, Beljaerts, 1978, kol. 325, 22-3-1488.
"Adriaen Pet. Belliaerts verkoopt IJken, zijn suster 1 Rgl. 's jaers in 't Craenschot."

4Mr. G. van Niekerken, Beljaerts, 1978, kol. 323 - 324, 19-3-1512.
Zie zijn neef Jan Herbaren Belliaerts.

5Mr. G. van Niekerken, Beljaerts, 1978, kol. 325, 30-12-1527.
"Adriaen Peter Belliaerts en IJken, zijn suster, Petronella Peteren Belliaerts, hun suster, met Jan Neel Ruelen, haar man en voogd, Jan Cleijs Jan Rolofs en Anthonia en Cristina, zijn susters, met Lenaert Jan Thonissen, heurder beyder voogd, verkopen Jan Cornelis van Donghen alle goederen die Jan Herberen Beliaerts, hun neve en Jan, Anthonia en Cristina's halfbrueder na zijn doot volgens testament heeft nagelaten."


Alijt Lammen Symons

1Mr. G. van Niekerken, Beljaerts (Nederlandse Leeuw CD-Rom, ISBN 90-800382-8-8), 1978, kol. 325, Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde, Postbus 85630, 2508 CH 's-Gravenhage.
"Het geslacht Beljaerts te Terheiden, Breda, Oosterhout."
1978, kol. 313 t/m 337.


Frans Adriaen Peter Belliaerts

1Mr. G. van Niekerken, Beljaerts (Nederlandse Leeuw CD-Rom, ISBN 90-800382-8-8), 1978, kol. 325, Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde, Postbus 85630, 2508 CH 's-Gravenhage.
"Het geslacht Beljaerts te Terheiden, Breda, Oosterhout."
1978, kol. 313 t/m 337.
"Frans Adriaen Peeter Belliaerts op te helft, die sijns vaders was, van eenen buynder, dat zijns oude vaders was, ten westen Joes Michiels gelegen, ... Hendrick Adriaen Oomen erfgenamen westwaarts en noordwaarts."


Peter Peters Beliaerts

1Mr. G. van Niekerken, Beljaerts (Nederlandse Leeuw CD-Rom, ISBN 90-800382-8-8), 1978, kol. 323, 25-12-1495, Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde, Postbus 85630, 2508 CH 's-Gravenhage.
"Het geslacht Beljaerts te Terheiden, Breda, Oosterhout."
1978, kol. 313 t/m 337.

2Mr. G. van Niekerken, Beljaerts, 1978, kol. 323 - 324, 8-1-1452.
"Peter Peter Baillierts vest Jan Pet Baillierts."

3Mr. G. van Niekerken, Beljaerts, 1978, kol. 325 - 326, 14-6-1454.
Zie bij zijn broer Jan Peters Beliaerts.

4Mr. G. van Niekerken, Beljaerts, 1978, kol. 323 - 324, 20-8-1465.
"Peter Pet Bailaerts gedaghe tot 11 buynder beemden geleghen tusschen Gerd Janszn. en Theeuws Wouts erve."

5Mr. G. van Niekerken, Beljaerts, 1978, kol. 327, 18-2-1488.
Zie Godert Jan Beliaerts.


Jenneken

1Mr. G. van Niekerken, Beljaerts (Nederlandse Leeuw CD-Rom, ISBN 90-800382-8-8), 1978, kol. 323 - 324, Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde, Postbus 85630, 2508 CH 's-Gravenhage.
"Het geslacht Beljaerts te Terheiden, Breda, Oosterhout."
1978, kol. 313 t/m 337.

2Mr. G. van Niekerken, Beljaerts, 1978, kol. 325.


Aenken Peters Beliaerts

1Mr. G. van Niekerken, Beljaerts (Nederlandse Leeuw CD-Rom, ISBN 90-800382-8-8), 1978, kol. 323 - 324, Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde, Postbus 85630, 2508 CH 's-Gravenhage.
"Het geslacht Beljaerts te Terheiden, Breda, Oosterhout."
1978, kol. 313 t/m 337.
Zie IJken Peter Belliaerts.


Ghijben Peters Beliaerts

1Mr. G. van Niekerken, Beljaerts (Nederlandse Leeuw CD-Rom, ISBN 90-800382-8-8), 1978, kol. 323 - 324, --1475, Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde, Postbus 85630, 2508 CH 's-Gravenhage.
"Het geslacht Beljaerts te Terheiden, Breda, Oosterhout."
1978, kol. 313 t/m 337.


Mercelis Willems

1Mr. G. van Niekerken, Beljaerts (Nederlandse Leeuw CD-Rom, ISBN 90-800382-8-8), 1978, kol. 329 - 330, 29-5-1500, Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde, Postbus 85630, 2508 CH 's-Gravenhage.
"Het geslacht Beljaerts te Terheiden, Breda, Oosterhout."
1978, kol. 313 t/m 337.

2Mr. G. van Niekerken, Beljaerts, 1978, kol. 329 - 330, 18-6-1538.

3Mr. G. van Niekerken, Beljaerts, 1978, kol. 329 - 330, 30-6-1540.

4Mr. G. van Niekerken, Beljaerts, 1978, kol. 329 - 330, 18-3-1551.


Lijsbeth

1Mr. G. van Niekerken, Beljaerts (Nederlandse Leeuw CD-Rom, ISBN 90-800382-8-8), 1978, kol. 329 - 330, 29-5-1500, Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde, Postbus 85630, 2508 CH 's-Gravenhage.
"Het geslacht Beljaerts te Terheiden, Breda, Oosterhout."
1978, kol. 313 t/m 337.

2Mr. G. van Niekerken, Beljaerts, 1978, kol. 329 - 330, 18-6-1538.

3Mr. G. van Niekerken, Beljaerts, 1978, kol. 329 - 330, 30-6-1540.

4Mr. G. van Niekerken, Beljaerts, 1978, kol. 329 - 330, 18-3-1551.


Adriaan Cornelis Beens

1Mr. G. van Niekerken, Het geslacht Beens te Breda (Nederlandse Leeuw CD-Rom, ISBN 90-800382-8-8), 1981, kol. 392, 4-2-1564, Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde, Postbus 85630, 2508 CH 's-Gravenhage.
"Wie de lijsten van burgemeesters, schepenen en tienmannen der stad Breda, opgenomen in Van Goor, doorleest kan vaststellen dat, evenals in de meeste andere Nederlandse steden in de 16e en 17e eeuw, ook in Breda leden van vaak dezelfde families de regeringsfuncties bekleedden. ... Een daarvan is het geslacht Beens."
1981: kol. 387 t/m 405
Addenda:
1982: kol. 174 t/m 175, Dingmans Beens (1595 - 1639) alias 'Soect het hemels', R. Tempelaars
1982: kol. 363, Het geslacht Beens te Breda, Mr. J.L. Rijndorp.
"(Weeskamer, nr. 440): Adriaen Cornelis Beens is overleden; zijn echtgenote: Agneese Willem Beerten; kinderen: Willem, 12 jr., Willem, 7 jr., en Kathelijntje, 4 jr."

2Mr. G. van Niekerken, Het geslacht Beens te Breda, 1981, kol. 392, 25-8-1553.
Zie bij Agneese Willem Beertendr.

3Mr. G. van Niekerken, Het geslacht Beens te Breda, 1981, kol. 391, 30-7-1565.
Zie Cornelis Willem Beens.

4Mr. G. van Niekerken, Het geslacht Beens te Breda, 1981, kol. 391 - 392, 26-7-1588.
Zie Aelken Cornelis Willem Beens.


Agneese Willem Beertendr.

1Mr. G. van Niekerken, Het geslacht Beens te Breda (Nederlandse Leeuw CD-Rom, ISBN 90-800382-8-8), 1981, kol. 392, 25-8-1553, Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde, Postbus 85630, 2508 CH 's-Gravenhage.
"Wie de lijsten van burgemeesters, schepenen en tienmannen der stad Breda, opgenomen in Van Goor, doorleest kan vaststellen dat, evenals in de meeste andere Nederlandse steden in de 16e en 17e eeuw, ook in Breda leden van vaak dezelfde families de regeringsfuncties bekleedden. ... Een daarvan is het geslacht Beens."
1981: kol. 387 t/m 405
Addenda:
1982: kol. 174 t/m 175, Dingmans Beens (1595 - 1639) alias 'Soect het hemels', R. Tempelaars
1982: kol. 363, Het geslacht Beens te Breda, Mr. J.L. Rijndorp.
"Marie Willem Beertendr. met Adriaen Godert Piggen, haar man en voogd, en Agneese Willem Beertendr., haar zuster, met Adriaen Cornelis Beens, haar man, compareren."

2Mr. G. van Niekerken, Het geslacht Beens te Breda, 1981, kol. 392, 15-6-1555.
"Agneese Willem Jan Beertendr. met Adriaen Cornelis Willem Beenszone, haar man en voogd; haar grootmoeder Mechteld Jan Beerten weduwe."

3Mr. G. van Niekerken, Het geslacht Beens te Breda, 1981, kol. 392, 12-4-1560.
"Agneese Willem Beertendr. met Adriaen Cornelis Willem Beensz., haar man, verkoopt een rentebrief."

4Mr. G. van Niekerken, Het geslacht Beens te Breda, 1981, kol. 392, 4-2-1564.
Zie bij Adriaan Cornelis Beens.


Heer Steven van Ruinen

1J.W. Schaap, De heren van Ruinen en hun heerlijkheid (Nederlandse Leeuw CD-Rom, ISBN 90-800382-8-8), 1981, kol. 279, Abt--1292, Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde, Postbus 85630, 2508 CH 's-Gravenhage.
"De bisschoppen van Utrecht hadden in de hoge en late Middeleeuwen een sterke band met Drenthe. Tijdens het episcopaat van Herbert van Bierum (of wellicht: van Wierum, 1139 - 1150) stelde de bisschop zijn ene broer Lefferd aan tot prefect van Groningen en de omringende Noorddrentse gebieden en een andere broer Lodolf tot prefect van Coevorden met jurisdictie over de rest van Drenthe. De Coevordense prefecten en de groeiende stad Groningen stelden zich steeds onafhankelijker op tegenover de bisschoppen, met als gevolg eeuwenlange moeilijkheden en strijd.
Afzijdig van deze strijdgebieden bevond zich in het zuidwesten van Drenthe een heerlijkheid Ruinen. Deze heerlijkheid heeft zich in een veel rustiger bestaan kunnen verheugen."
Letterlijke citaten zijn grotendeels als annotatie overgenomen, wegens het familierelatie bewijs dat in de tekst beschreven staat.


van Peize

1J.W. Schaap, De heren van Ruinen en hun heerlijkheid (Nederlandse Leeuw CD-Rom, ISBN 90-800382-8-8), 1981, kol. 279, 15-5-1377, Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde, Postbus 85630, 2508 CH 's-Gravenhage.
"De bisschoppen van Utrecht hadden in de hoge en late Middeleeuwen een sterke band met Drenthe. Tijdens het episcopaat van Herbert van Bierum (of wellicht: van Wierum, 1139 - 1150) stelde de bisschop zijn ene broer Lefferd aan tot prefect van Groningen en de omringende Noorddrentse gebieden en een andere broer Lodolf tot prefect van Coevorden met jurisdictie over de rest van Drenthe. De Coevordense prefecten en de groeiende stad Groningen stelden zich steeds onafhankelijker op tegenover de bisschoppen, met als gevolg eeuwenlange moeilijkheden en strijd.
Afzijdig van deze strijdgebieden bevond zich in het zuidwesten van Drenthe een heerlijkheid Ruinen. Deze heerlijkheid heeft zich in een veel rustiger bestaan kunnen verheugen."
Letterlijke citaten zijn grotendeels als annotatie overgenomen, wegens het familierelatie bewijs dat in de tekst beschreven staat.


Willem Cornelis Beens

1Mr. G. van Niekerken, Het geslacht Beens te Breda (Nederlandse Leeuw CD-Rom, ISBN 90-800382-8-8), 1981, kol. 391, 11-6-1515, Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde, Postbus 85630, 2508 CH 's-Gravenhage.
"Wie de lijsten van burgemeesters, schepenen en tienmannen der stad Breda, opgenomen in Van Goor, doorleest kan vaststellen dat, evenals in de meeste andere Nederlandse steden in de 16e en 17e eeuw, ook in Breda leden van vaak dezelfde families de regeringsfuncties bekleedden. ... Een daarvan is het geslacht Beens."
1981: kol. 387 t/m 405
Addenda:
1982: kol. 174 t/m 175, Dingmans Beens (1595 - 1639) alias 'Soect het hemels', R. Tempelaars
1982: kol. 363, Het geslacht Beens te Breda, Mr. J.L. Rijndorp.
Zie Gielis Cornelis Beens.

2Mr. G. van Niekerken, Het geslacht Beens te Breda, 1981, kol. 390, 20-12-1501.
Zie Cornelie Gielis Beens.

3Mr. G. van Niekerken, Het geslacht Beens te Breda, 1981, kol. 390, 8-1-1504.
Zie Cornelie Gielis Beens.

4Mr. G. van Niekerken, Het geslacht Beens te Breda, 1981, kol. 390, 22-5-1504.
Zie Gielis Cornelis Beens.

5Mr. G. van Niekerken, Het geslacht Beens te Breda, 1981, kol. 391, 15-5-1512.
Zie Anthonis Cornelis Beens.

6Mr. G. van Niekerken, Het geslacht Beens te Breda, 1981, kol. 391, 4-2-1517.
Zie Cornelis Cornelis Beens.


Jehenne Willem Peters Roevers

1Mr. G. van Niekerken, Het geslacht Beens te Breda (Nederlandse Leeuw CD-Rom, ISBN 90-800382-8-8), 1981, kol. 391, 11-6-1515, Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde, Postbus 85630, 2508 CH 's-Gravenhage.
"Wie de lijsten van burgemeesters, schepenen en tienmannen der stad Breda, opgenomen in Van Goor, doorleest kan vaststellen dat, evenals in de meeste andere Nederlandse steden in de 16e en 17e eeuw, ook in Breda leden van vaak dezelfde families de regeringsfuncties bekleedden. ... Een daarvan is het geslacht Beens."
1981: kol. 387 t/m 405
Addenda:
1982: kol. 174 t/m 175, Dingmans Beens (1595 - 1639) alias 'Soect het hemels', R. Tempelaars
1982: kol. 363, Het geslacht Beens te Breda, Mr. J.L. Rijndorp.
Zie Gielis Cornelis Beens.

2Mr. G. van Niekerken, Het geslacht Beens te Breda, 1981, kol. 391, 4-2-1517.
Zie Cornelis Cornelis Beens.