Kwartierstaat van mijn neef en nicht

Citations


Hendrik Bijvank

1P. Meerdink, Berend Hendriksen Bijvank (Voorouders van Berend), 12-8-1688, Streekarchivariaat Achterhoek, Louise de Colignystraat 11A, 7001 GD Doetinchem.
Aalten, 05-01-2001
kopie van:
Doop Berent Hendrik z.v. Willem en Aaltje Bijvank 5 juli 1744
Ondertrouw Willem Bijvank, z.v. Hendrik Bijvank in Aalten, met Aaltje Essink, d.v. wijlen Hendrik Essink in de Heurne. 16 sept 1743
Doop Willem z. van Willem en Beerndeke Bijvank 11 9bris 1725
Ondertrouw Hendrik Bijvank, wed. Barendje Klinkers in Aalten, en Fije Volsink, wed. Gerrit Jan Wolters in Lintelo, 29 Febr. 1744
Doop Hendrik, sone van Willem ende Lijsbeth Bijvanck, 12 Augusti 1688.
Nederlands Hervormd.

2Willy Tammel, Kwartierstaat Beerent Hendrik Bijvank & Nakomelingen Herman Bijvanck (E-mail 28-9-2002 & 29-9-2002), 12-8-1688.

3Willy Tammel, Kwartierstaat Beerent Hendrik Bijvank & Nakomelingen Herman Bijvanck.


Barentje Klinkers

1Willy Tammel, Kwartierstaat Beerent Hendrik Bijvank & Nakomelingen Herman Bijvanck (E-mail 28-9-2002 & 29-9-2002), 29-9-2002, 18-11-1683.

2P. Meerdink, Berend Hendriksen Bijvank (Voorouders van Berend), 29-2-1744, Streekarchivariaat Achterhoek, Louise de Colignystraat 11A, 7001 GD Doetinchem.
Aalten, 05-01-2001
kopie van:
Doop Berent Hendrik z.v. Willem en Aaltje Bijvank 5 juli 1744
Ondertrouw Willem Bijvank, z.v. Hendrik Bijvank in Aalten, met Aaltje Essink, d.v. wijlen Hendrik Essink in de Heurne. 16 sept 1743
Doop Willem z. van Willem en Beerndeke Bijvank 11 9bris 1725
Ondertrouw Hendrik Bijvank, wed. Barendje Klinkers in Aalten, en Fije Volsink, wed. Gerrit Jan Wolters in Lintelo, 29 Febr. 1744
Doop Hendrik, sone van Willem ende Lijsbeth Bijvanck, 12 Augusti 1688.

3Willy Tammel, Kwartierstaat Beerent Hendrik Bijvank & Nakomelingen Herman Bijvanck, Bef--1744.
Uiterlijk in 1744.

4Willy Tammel, Kwartierstaat Beerent Hendrik Bijvank & Nakomelingen Herman Bijvanck, 18-11-1683.


Janna Bijvank

1P. Meerdink, Berend Hendriksen Bijvank (Voorouders van Berend), 14-1-1730, Streekarchivariaat Achterhoek, Louise de Colignystraat 11A, 7001 GD Doetinchem.
Aalten, 05-01-2001
kopie van:
Doop Berent Hendrik z.v. Willem en Aaltje Bijvank 5 juli 1744
Ondertrouw Willem Bijvank, z.v. Hendrik Bijvank in Aalten, met Aaltje Essink, d.v. wijlen Hendrik Essink in de Heurne. 16 sept 1743
Doop Willem z. van Willem en Beerndeke Bijvank 11 9bris 1725
Ondertrouw Hendrik Bijvank, wed. Barendje Klinkers in Aalten, en Fije Volsink, wed. Gerrit Jan Wolters in Lintelo, 29 Febr. 1744
Doop Hendrik, sone van Willem ende Lijsbeth Bijvanck, 12 Augusti 1688.

2Willy Tammel, Kwartierstaat Beerent Hendrik Bijvank & Nakomelingen Herman Bijvanck (E-mail 28-9-2002 & 29-9-2002), 29-9-2002, 14-1-1730.


Lijsbeth Bijvank

1P. Meerdink, Berend Hendriksen Bijvank (Voorouders van Berend), 21-2-1734, Streekarchivariaat Achterhoek, Louise de Colignystraat 11A, 7001 GD Doetinchem.
Aalten, 05-01-2001
kopie van:
Doop Berent Hendrik z.v. Willem en Aaltje Bijvank 5 juli 1744
Ondertrouw Willem Bijvank, z.v. Hendrik Bijvank in Aalten, met Aaltje Essink, d.v. wijlen Hendrik Essink in de Heurne. 16 sept 1743
Doop Willem z. van Willem en Beerndeke Bijvank 11 9bris 1725
Ondertrouw Hendrik Bijvank, wed. Barendje Klinkers in Aalten, en Fije Volsink, wed. Gerrit Jan Wolters in Lintelo, 29 Febr. 1744
Doop Hendrik, sone van Willem ende Lijsbeth Bijvanck, 12 Augusti 1688.

2Willy Tammel, Kwartierstaat Beerent Hendrik Bijvank & Nakomelingen Herman Bijvanck (E-mail 28-9-2002 & 29-9-2002), 29-9-2002, 21-2-1734.


Hendrika Bijvank

1P. Meerdink, Berend Hendriksen Bijvank (Voorouders van Berend), 3-3-1737, Streekarchivariaat Achterhoek, Louise de Colignystraat 11A, 7001 GD Doetinchem.
Aalten, 05-01-2001
kopie van:
Doop Berent Hendrik z.v. Willem en Aaltje Bijvank 5 juli 1744
Ondertrouw Willem Bijvank, z.v. Hendrik Bijvank in Aalten, met Aaltje Essink, d.v. wijlen Hendrik Essink in de Heurne. 16 sept 1743
Doop Willem z. van Willem en Beerndeke Bijvank 11 9bris 1725
Ondertrouw Hendrik Bijvank, wed. Barendje Klinkers in Aalten, en Fije Volsink, wed. Gerrit Jan Wolters in Lintelo, 29 Febr. 1744
Doop Hendrik, sone van Willem ende Lijsbeth Bijvanck, 12 Augusti 1688.

2Willy Tammel, Kwartierstaat Beerent Hendrik Bijvank & Nakomelingen Herman Bijvanck (E-mail 28-9-2002 & 29-9-2002), 29-9-2002, 3-3-1737.


Jan Neel Ruelens

1Mr. G. van Niekerken, Beljaerts (Nederlandse Leeuw CD-Rom, ISBN 90-800382-8-8), 1978, kol. 323 - 324, Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde, Postbus 85630, 2508 CH 's-Gravenhage.
"Het geslacht Beljaerts te Terheiden, Breda, Oosterhout."
1978, kol. 313 t/m 337.
"Jan Neel Ruelens, weduwnaar van Petronella Peters Belliaerts, op een buynder daer zijn huys op staet, dat Peeter Peeter Belliaerts was, ende noch op de helft van 11 buynder die Peeter Peeter Belliaerts waren en voortijts Willem Wulen waert geleghen onder de Groene dijck ...; onbedeelt met IJde Peeters doschter. Ende noch op de helft van XI loopesaeten, die Jenneken Peeter Belliaerts waren, daer Adriaen Heijn Oomenszone d'ander wederhelft af heeft onder Vuchten dijck geleghen."

2Mr. G. van Niekerken, Beljaerts, 1978, kol. 323 - 324, 7-11-1521.
Zie Aert Peter Ghijssels.

3Mr. G. van Niekerken, Beljaerts, 1978, kol. 325, 30-12-1527.
Zie Adriaen Peter Belliaerts.


Petronella Peters Beliaerts

1Mr. G. van Niekerken, Beljaerts (Nederlandse Leeuw CD-Rom, ISBN 90-800382-8-8), 1978, kol. 323 - 324, --1450, Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde, Postbus 85630, 2508 CH 's-Gravenhage.
"Het geslacht Beljaerts te Terheiden, Breda, Oosterhout."
1978, kol. 313 t/m 337.

2Mr. G. van Niekerken, Beljaerts, 1978, kol. 323 - 324, 24-3-1529.

3Mr. G. van Niekerken, Beljaerts, 1978, kol. 325, 30-12-1527.
Zie Adriaen Peter Belliaerts.

4Mr. G. van Niekerken, Beljaerts, 1978, kol. 323 - 324, 24-3-1529.
"deling tussen Henric Jan Adriaen Heijn Oomen en Petronella Peter Beliaerts met Jan Cornelis Ruelens, haar man, van 1 1/2 bunder, gelegen tussen Jan Odaen en Jan Stenen Lippens op de Craenschotse dijck, waarin een deel Petronella was aanbestorven van Jan Herberen Beliarts, haar broeders zoon, en een deel was gekocht van IJken, haar zuster, met Symon Aert Symons, haar voogd."


Jan Ruyssenaers de Oude

1Mr. G. van Niekerken, Het geslacht Beens te Breda (Nederlandse Leeuw CD-Rom, ISBN 90-800382-8-8), 1981, kol. 402, --1582, Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde, Postbus 85630, 2508 CH 's-Gravenhage.
"Wie de lijsten van burgemeesters, schepenen en tienmannen der stad Breda, opgenomen in Van Goor, doorleest kan vaststellen dat, evenals in de meeste andere Nederlandse steden in de 16e en 17e eeuw, ook in Breda leden van vaak dezelfde families de regeringsfuncties bekleedden. ... Een daarvan is het geslacht Beens."
1981: kol. 387 t/m 405
Addenda:
1982: kol. 174 t/m 175, Dingmans Beens (1595 - 1639) alias 'Soect het hemels', R. Tempelaars
1982: kol. 363, Het geslacht Beens te Breda, Mr. J.L. Rijndorp.
"(Ned. Adelsboek 1950)."

2Mr. G. van Niekerken, 's-Gravenhage, Kwartierstaat van Bodegom - Coomans (Ons Voorgeslacht, Nr. 178, 24e jaargang, juni 1969), 1969, blz. 111, Ons Voorgeslacht, Maandblad van de Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie, Postbus 404, Rotterdam.
CD-Rom Jaargangen 1 - 50 (1946 - 1995), Jaarboeken 1 - 5 (1954 - 1969) en Zuidhollandse genealogieën deel I & II (1986, 1991)
Alleen het Beens - Beljaerts gedeelte overgenomen.


Kathelijn Laureys Ruelens

1Mr. G. van Niekerken, Het geslacht Beens te Breda (Nederlandse Leeuw CD-Rom, ISBN 90-800382-8-8), 1981, kol. 402, --1582, Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde, Postbus 85630, 2508 CH 's-Gravenhage.
"Wie de lijsten van burgemeesters, schepenen en tienmannen der stad Breda, opgenomen in Van Goor, doorleest kan vaststellen dat, evenals in de meeste andere Nederlandse steden in de 16e en 17e eeuw, ook in Breda leden van vaak dezelfde families de regeringsfuncties bekleedden. ... Een daarvan is het geslacht Beens."
1981: kol. 387 t/m 405
Addenda:
1982: kol. 174 t/m 175, Dingmans Beens (1595 - 1639) alias 'Soect het hemels', R. Tempelaars
1982: kol. 363, Het geslacht Beens te Breda, Mr. J.L. Rijndorp.

2Mr. G. van Niekerken, 's-Gravenhage, Kwartierstaat van Bodegom - Coomans (Ons Voorgeslacht, Nr. 178, 24e jaargang, juni 1969), 1969, blz. 111, Ons Voorgeslacht, Maandblad van de Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie, Postbus 404, Rotterdam.
CD-Rom Jaargangen 1 - 50 (1946 - 1995), Jaarboeken 1 - 5 (1954 - 1969) en Zuidhollandse genealogieën deel I & II (1986, 1991)
Alleen het Beens - Beljaerts gedeelte overgenomen.
Hier Matthelijn genoemd.


Laureys Ruelens

1Mr. G. van Niekerken, Het geslacht Beens te Breda (Nederlandse Leeuw CD-Rom, ISBN 90-800382-8-8), 1981, kol. 402, --1540, Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde, Postbus 85630, 2508 CH 's-Gravenhage.
"Wie de lijsten van burgemeesters, schepenen en tienmannen der stad Breda, opgenomen in Van Goor, doorleest kan vaststellen dat, evenals in de meeste andere Nederlandse steden in de 16e en 17e eeuw, ook in Breda leden van vaak dezelfde families de regeringsfuncties bekleedden. ... Een daarvan is het geslacht Beens."
1981: kol. 387 t/m 405
Addenda:
1982: kol. 174 t/m 175, Dingmans Beens (1595 - 1639) alias 'Soect het hemels', R. Tempelaars
1982: kol. 363, Het geslacht Beens te Breda, Mr. J.L. Rijndorp.


Kathelijn

1Mr. G. van Niekerken, Het geslacht Beens te Breda (Nederlandse Leeuw CD-Rom, ISBN 90-800382-8-8), 1981, kol. 402, 23-11-1540, Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde, Postbus 85630, 2508 CH 's-Gravenhage.
"Wie de lijsten van burgemeesters, schepenen en tienmannen der stad Breda, opgenomen in Van Goor, doorleest kan vaststellen dat, evenals in de meeste andere Nederlandse steden in de 16e en 17e eeuw, ook in Breda leden van vaak dezelfde families de regeringsfuncties bekleedden. ... Een daarvan is het geslacht Beens."
1981: kol. 387 t/m 405
Addenda:
1982: kol. 174 t/m 175, Dingmans Beens (1595 - 1639) alias 'Soect het hemels', R. Tempelaars
1982: kol. 363, Het geslacht Beens te Breda, Mr. J.L. Rijndorp.
"R.445, 23 nov. 1540."


Jan Joris Andries Doons

1Mr. G. van Niekerken, Het geslacht Beens te Breda (Nederlandse Leeuw CD-Rom, ISBN 90-800382-8-8), 1981, kol. 393 - 394, 10-12-1593, Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde, Postbus 85630, 2508 CH 's-Gravenhage.
"Wie de lijsten van burgemeesters, schepenen en tienmannen der stad Breda, opgenomen in Van Goor, doorleest kan vaststellen dat, evenals in de meeste andere Nederlandse steden in de 16e en 17e eeuw, ook in Breda leden van vaak dezelfde families de regeringsfuncties bekleedden. ... Een daarvan is het geslacht Beens."
1981: kol. 387 t/m 405
Addenda:
1982: kol. 174 t/m 175, Dingmans Beens (1595 - 1639) alias 'Soect het hemels', R. Tempelaars
1982: kol. 363, Het geslacht Beens te Breda, Mr. J.L. Rijndorp.


Yda Frans Beens

1Mr. G. van Niekerken, Het geslacht Beens te Breda (Nederlandse Leeuw CD-Rom, ISBN 90-800382-8-8), 1981, kol. 393 - 394, Abt--1545, Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde, Postbus 85630, 2508 CH 's-Gravenhage.
"Wie de lijsten van burgemeesters, schepenen en tienmannen der stad Breda, opgenomen in Van Goor, doorleest kan vaststellen dat, evenals in de meeste andere Nederlandse steden in de 16e en 17e eeuw, ook in Breda leden van vaak dezelfde families de regeringsfuncties bekleedden. ... Een daarvan is het geslacht Beens."
1981: kol. 387 t/m 405
Addenda:
1982: kol. 174 t/m 175, Dingmans Beens (1595 - 1639) alias 'Soect het hemels', R. Tempelaars
1982: kol. 363, Het geslacht Beens te Breda, Mr. J.L. Rijndorp.

2Mr. G. van Niekerken, Het geslacht Beens te Breda, 1981, kol. 393 - 394, 10-12-1593.

3Mr. G. van Niekerken, Het geslacht Beens te Breda, 1981, kol. 393 - 394, 11-12-1565.
Zie Frans Cornelis Beens.


Cornelis Cornelisz. Misput

1Mr. G. van Niekerken, Het geslacht Beens te Breda (Nederlandse Leeuw CD-Rom, ISBN 90-800382-8-8), 1981, kol. 395, 22-10-1623, Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde, Postbus 85630, 2508 CH 's-Gravenhage.
"Wie de lijsten van burgemeesters, schepenen en tienmannen der stad Breda, opgenomen in Van Goor, doorleest kan vaststellen dat, evenals in de meeste andere Nederlandse steden in de 16e en 17e eeuw, ook in Breda leden van vaak dezelfde families de regeringsfuncties bekleedden. ... Een daarvan is het geslacht Beens."
1981: kol. 387 t/m 405
Addenda:
1982: kol. 174 t/m 175, Dingmans Beens (1595 - 1639) alias 'Soect het hemels', R. Tempelaars
1982: kol. 363, Het geslacht Beens te Breda, Mr. J.L. Rijndorp.

2Mr. G. van Niekerken, Het geslacht Beens te Breda, 1981, kol. 395, 22-10-1623.


Marijke Beens

1Mr. G. van Niekerken, Het geslacht Beens te Breda (Nederlandse Leeuw CD-Rom, ISBN 90-800382-8-8), 1981, kol. 395, 12-1-1627, Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde, Postbus 85630, 2508 CH 's-Gravenhage.
"Wie de lijsten van burgemeesters, schepenen en tienmannen der stad Breda, opgenomen in Van Goor, doorleest kan vaststellen dat, evenals in de meeste andere Nederlandse steden in de 16e en 17e eeuw, ook in Breda leden van vaak dezelfde families de regeringsfuncties bekleedden. ... Een daarvan is het geslacht Beens."
1981: kol. 387 t/m 405
Addenda:
1982: kol. 174 t/m 175, Dingmans Beens (1595 - 1639) alias 'Soect het hemels', R. Tempelaars
1982: kol. 363, Het geslacht Beens te Breda, Mr. J.L. Rijndorp.
Zie Margreta Coenrad Petersdr.

2Mr. G. van Niekerken, Het geslacht Beens te Breda, 1981, kol. 395, 22-10-1623.

3Mr. G. van Niekerken, Het geslacht Beens te Breda, 1982, kol. 363, 4-3-1621.

4Mr. G. van Niekerken, Het geslacht Beens te Breda, 1981, kol. 395, 3-3-1627.
Zie bij Hubrecht Frans Beens.


Weijrick Raesz.

1Mr. G. van Niekerken, Beljaerts (Nederlandse Leeuw CD-Rom, ISBN 90-800382-8-8), 1978, kol. 323 - 324, Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde, Postbus 85630, 2508 CH 's-Gravenhage.
"Het geslacht Beljaerts te Terheiden, Breda, Oosterhout."
1978, kol. 313 t/m 337.


IJken Peters Beliaerts

1Mr. G. van Niekerken, Beljaerts (Nederlandse Leeuw CD-Rom, ISBN 90-800382-8-8), 1978, kol. 323 - 324, --1529, Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde, Postbus 85630, 2508 CH 's-Gravenhage.
"Het geslacht Beljaerts te Terheiden, Breda, Oosterhout."
1978, kol. 313 t/m 337.

2Mr. G. van Niekerken, Beljaerts, 1978, kol. 323 - 324.
"J XXII: IJken Peeter Belliaerts dochter, wed. wijlen Wijverick Raesz. ... ende noch het vierendeel van VII loopens die Peter heurs vader waren en Heijn Peters Belliaerts heurs (ooms) waren ende voortijts Claes Gheryt Tielens.
H 2: Heijn Heynens van Ghilse ... ende noch van de helft van VII loopensaet in 't Craenschot, dat die een helft Aenken Peeter Belliaerts waren en die ander IJken Peeter Belliaerts dochter."

3Mr. G. van Niekerken, Beljaerts, 1978, kol. 325, 22-3-1488.
Zie haar broer Adriaan Peters Belliaerts.

4Mr. G. van Niekerken, Beljaerts, 1978, kol. 325, 30-12-1527.
Zie Adriaen Peter Belliaerts.


Frans Cornelis Beens

1Mr. G. van Niekerken, 's-Gravenhage, Kwartierstaat van Bodegom - Coomans (Ons Voorgeslacht, Nr. 178, 24e jaargang, juni 1969), 1969, blz. 111, Abt--1515, Ons Voorgeslacht, Maandblad van de Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie, Postbus 404, Rotterdam.
CD-Rom Jaargangen 1 - 50 (1946 - 1995), Jaarboeken 1 - 5 (1954 - 1969) en Zuidhollandse genealogieën deel I & II (1986, 1991)
Alleen het Beens - Beljaerts gedeelte overgenomen.

2Mr. G. van Niekerken, Het geslacht Beens te Breda (Nederlandse Leeuw CD-Rom, ISBN 90-800382-8-8), 1981, kol. 393 - 394, 24-4-1563, Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde, Postbus 85630, 2508 CH 's-Gravenhage.
"Wie de lijsten van burgemeesters, schepenen en tienmannen der stad Breda, opgenomen in Van Goor, doorleest kan vaststellen dat, evenals in de meeste andere Nederlandse steden in de 16e en 17e eeuw, ook in Breda leden van vaak dezelfde families de regeringsfuncties bekleedden. ... Een daarvan is het geslacht Beens."
1981: kol. 387 t/m 405
Addenda:
1982: kol. 174 t/m 175, Dingmans Beens (1595 - 1639) alias 'Soect het hemels', R. Tempelaars
1982: kol. 363, Het geslacht Beens te Breda, Mr. J.L. Rijndorp.

3Mr. G. van Niekerken, 's-Gravenhage, Kwartierstaat van Bodegom - Coomans, 1969, blz. 111, Bef--1566.

4Mr. G. van Niekerken, Het geslacht Beens te Breda, 1981, kol. 393 - 394, 29-9-1545.
"Frans Cornelis Beenssone huis en erf, waar hij nu ter tijd in woont aan de Markt te Breda."

5Mr. G. van Niekerken, Het geslacht Beens te Breda, 1981, kol. 393 - 394, 9-12-1551.
Zie bij Digna Hubrecht Jan Willem Sangersdr.

6Mr. G. van Niekerken, Het geslacht Beens te Breda, 1981, kol. 392 - 393, 19-1-1554.
"(R.459): Frans en Willem, gebroeders, wijlen Cornelis Beens zonen, en Ghoris Buysen als getrouwd hebbende Anna Cornelis Beensdr., voor hen en ook voor Cornelie Cornelis Beens weduwe, hun moeder, en Laureyssen Cornelis Beens, hun broeder, compareren inzake verkoop van huis en erf te Breda aan de Grote Stege "daerdoor men in de Visscherstrate gaet, dewelke bij wijlen Henricken Montens eertijds verkocht is aan wijlen Cornelis Beens hun vader na uitwijzen van een schepenbrief" d.d. Breda 26 april 1532."

7Mr. G. van Niekerken, Het geslacht Beens te Breda, 1981, kol. 393, 31-12-1557.
"(R.462): Frans Cornelis Beens, zijn zuster Anna en zijn neef Cornelis wijlen Willem Cornelis Beensz., oud 17 à 18 jaar, compareren."

8Mr. G. van Niekerken, Het geslacht Beens te Breda, 1981, kol. 392 - 393, 14-2-1558.
"(R.463): Anna Cornelis Bensdr., Ghoris Buysen, haar man, Cornelis, wijlen Willem Cornelis Beenszoon met Kathelijn Vincken, zijn moeder, Frans Cornelis Beens, hun broeder en oom respectievelijk, compareren betreffende het huis, genoemd in de schepenbrief d.d. 30 juni 1557, nl. "het groote huys op de Markt neven 't hoeckhuys daerin wijlen Laureys Cornelis Beens in zijn leven te wonen placht"."

9Mr. G. van Niekerken, Het geslacht Beens te Breda, 1981, kol. 393 - 394, 14-6-1558.
"(R.463, 130v.): Frans Cornelis Beens compareert."

10Mr. G. van Niekerken, Het geslacht Beens te Breda, 1981, kol. 393 - 394, 11-12-1565.
"Merten Frans Beens en Cornelis Willem Cornelis Willem(?) Beens, voogden van wijlen Frans Beenszoons kinderen, van wie de moeder was Digne Hubrecht Jan Sangersdr.: Yde, 20 j., Cornelia, 18 j., Christiaen, 16 j., Adriaen, 14 j., Cornelis, 12 j., Willem, 10 j., Laureys, 9 j."


Digna Hubrecht Jan Willem Sangersdr.

1Mr. G. van Niekerken, Het geslacht Beens te Breda (Nederlandse Leeuw CD-Rom, ISBN 90-800382-8-8), 1981, kol. 393 - 394, Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde, Postbus 85630, 2508 CH 's-Gravenhage.
"Wie de lijsten van burgemeesters, schepenen en tienmannen der stad Breda, opgenomen in Van Goor, doorleest kan vaststellen dat, evenals in de meeste andere Nederlandse steden in de 16e en 17e eeuw, ook in Breda leden van vaak dezelfde families de regeringsfuncties bekleedden. ... Een daarvan is het geslacht Beens."
1981: kol. 387 t/m 405
Addenda:
1982: kol. 174 t/m 175, Dingmans Beens (1595 - 1639) alias 'Soect het hemels', R. Tempelaars
1982: kol. 363, Het geslacht Beens te Breda, Mr. J.L. Rijndorp.

2Mr. G. van Niekerken, 's-Gravenhage, Kwartierstaat van Bodegom - Coomans (Ons Voorgeslacht, Nr. 178, 24e jaargang, juni 1969), 1969, blz. 111, --1566, Ons Voorgeslacht, Maandblad van de Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie, Postbus 404, Rotterdam.
CD-Rom Jaargangen 1 - 50 (1946 - 1995), Jaarboeken 1 - 5 (1954 - 1969) en Zuidhollandse genealogieën deel I & II (1986, 1991)
Alleen het Beens - Beljaerts gedeelte overgenomen.

3Mr. G. van Niekerken, Het geslacht Beens te Breda, 1981, kol. 393 - 394, 9-12-1551.
"Digna Hubrecht Jan Willem Sangersdr., echtgenote van Frans Cornelis Beens: scheiding van de boedel van haar broeder Jan Hubrecht Jan Willem Sangersz., oud schepen van Terheyden."

4Mr. G. van Niekerken, Het geslacht Beens te Breda, 1981, kol. 393 - 394, 11-12-1565.
Zie bij Frans Cornelis Beens.

5Mr. G. van Niekerken, Het geslacht Beens te Breda, 1981, kol. 393 - 394, --1580.
"Op de Markt woonde de weduwe van Frans Beens, belend aan Marten Frans Beens, haar zoon, daarnaast Cornelis Frans Beens en Christiaan Beens."


Laureys Beens

1Mr. G. van Niekerken, Het geslacht Beens te Breda (Nederlandse Leeuw CD-Rom, ISBN 90-800382-8-8), 1981, kol. 393 - 394, Abt--1556, Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde, Postbus 85630, 2508 CH 's-Gravenhage.
"Wie de lijsten van burgemeesters, schepenen en tienmannen der stad Breda, opgenomen in Van Goor, doorleest kan vaststellen dat, evenals in de meeste andere Nederlandse steden in de 16e en 17e eeuw, ook in Breda leden van vaak dezelfde families de regeringsfuncties bekleedden. ... Een daarvan is het geslacht Beens."
1981: kol. 387 t/m 405
Addenda:
1982: kol. 174 t/m 175, Dingmans Beens (1595 - 1639) alias 'Soect het hemels', R. Tempelaars
1982: kol. 363, Het geslacht Beens te Breda, Mr. J.L. Rijndorp.

2Mr. G. van Niekerken, Het geslacht Beens te Breda, 1981, kol. 393 - 394, --1589.
(R.490).

3Mr. G. van Niekerken, Het geslacht Beens te Breda, 1981, kol. 393 - 394, 11-12-1565.
Zie Frans Cornelis Beens.


Germeneel van Hengelo

1J.W. Schaap, De heren van Ruinen en hun heerlijkheid (Nederlandse Leeuw CD-Rom, ISBN 90-800382-8-8), 1981, kol. 292 - 293, 16-2-1395, Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde, Postbus 85630, 2508 CH 's-Gravenhage.
"De bisschoppen van Utrecht hadden in de hoge en late Middeleeuwen een sterke band met Drenthe. Tijdens het episcopaat van Herbert van Bierum (of wellicht: van Wierum, 1139 - 1150) stelde de bisschop zijn ene broer Lefferd aan tot prefect van Groningen en de omringende Noorddrentse gebieden en een andere broer Lodolf tot prefect van Coevorden met jurisdictie over de rest van Drenthe. De Coevordense prefecten en de groeiende stad Groningen stelden zich steeds onafhankelijker op tegenover de bisschoppen, met als gevolg eeuwenlange moeilijkheden en strijd.
Afzijdig van deze strijdgebieden bevond zich in het zuidwesten van Drenthe een heerlijkheid Ruinen. Deze heerlijkheid heeft zich in een veel rustiger bestaan kunnen verheugen."
Letterlijke citaten zijn grotendeels als annotatie overgenomen, wegens het familierelatie bewijs dat in de tekst beschreven staat.


Marten Frans Beens

1Mr. G. van Niekerken, Het geslacht Beens te Breda (Nederlandse Leeuw CD-Rom, ISBN 90-800382-8-8), 1981, kol. 394, Abt--1539, Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde, Postbus 85630, 2508 CH 's-Gravenhage.
"Wie de lijsten van burgemeesters, schepenen en tienmannen der stad Breda, opgenomen in Van Goor, doorleest kan vaststellen dat, evenals in de meeste andere Nederlandse steden in de 16e en 17e eeuw, ook in Breda leden van vaak dezelfde families de regeringsfuncties bekleedden. ... Een daarvan is het geslacht Beens."
1981: kol. 387 t/m 405
Addenda:
1982: kol. 174 t/m 175, Dingmans Beens (1595 - 1639) alias 'Soect het hemels', R. Tempelaars
1982: kol. 363, Het geslacht Beens te Breda, Mr. J.L. Rijndorp.

2Mr. G. van Niekerken, Het geslacht Beens te Breda, 1981, kol. 394, 21-4-1595.

3Mr. G. van Niekerken, Het geslacht Beens te Breda, 1981, kol. 394.

4Mr. G. van Niekerken, Het geslacht Beens te Breda, 1981, kol. 394, 27-8-1562.
"Lysbeth Cornelis Piggendr., wed. van wijlen Adriaen de Korte, geassisteerd met Merten Beens, haar neef en voogd."

5Mr. G. van Niekerken, Het geslacht Beens te Breda, 1981, kol. 393 - 394, 24-4-1563.
"Merten Beens, wijlen Frans Beenszone, en Marie Wouter Lambrechtsdr. kopen van Hieronimus Jan Keyen land buiten Breda."

6Mr. G. van Niekerken, Het geslacht Beens te Breda, 1981, kol. 393 - 394, 11-12-1565.
Zie Frans Cornelis Beens.

7Mr. G. van Niekerken, Het geslacht Beens te Breda, 1981, kol. 394, --1567.
Gezien de volgorde van data kan dit 1587 zijn.

8Mr. G. van Niekerken, Het geslacht Beens te Breda, 1981, kol. 394, 19-2-1569.
"Merten Frans Beens alias Mussenzone en Cornelis Willem Cornelis Beenszone, beide vleeshouwers te Breda wonende, compareren."

9Mr. G. van Niekerken, Het geslacht Beens te Breda, 1981, kol. 394, 19-2-1569.
"notaris Van den Corput: Merten Frans Beens testeert."

10Mr. G. van Niekerken, Het geslacht Beens te Breda, 1981, kol. 394, --1572/1591.

11Mr. G. van Niekerken, Het geslacht Beens te Breda, 1981, kol. 394, --1577.
"R.1556, Stadsrekeningen: Merten Frans Beens, vleeshouwer te Breda."

12Mr. G. van Niekerken, Het geslacht Beens te Breda, 1981, kol. 394, --1580.
Zie Digna Hubrecht Jan Willem Sangersdr.

13Mr. G. van Niekerken, Het geslacht Beens te Breda, 1981, kol. 394, --1582/1583.


Maria Wouter Lambrechtsdr.

1Mr. G. van Niekerken, Het geslacht Beens te Breda (Nederlandse Leeuw CD-Rom, ISBN 90-800382-8-8), 1981, kol. 394, Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde, Postbus 85630, 2508 CH 's-Gravenhage.
"Wie de lijsten van burgemeesters, schepenen en tienmannen der stad Breda, opgenomen in Van Goor, doorleest kan vaststellen dat, evenals in de meeste andere Nederlandse steden in de 16e en 17e eeuw, ook in Breda leden van vaak dezelfde families de regeringsfuncties bekleedden. ... Een daarvan is het geslacht Beens."
1981: kol. 387 t/m 405
Addenda:
1982: kol. 174 t/m 175, Dingmans Beens (1595 - 1639) alias 'Soect het hemels', R. Tempelaars
1982: kol. 363, Het geslacht Beens te Breda, Mr. J.L. Rijndorp.