Kwartierstaat van mijn neef en nicht

Citations


Gielis Beens

1Mr. G. van Niekerken, Het geslacht Beens te Breda (Nederlandse Leeuw CD-Rom, ISBN 90-800382-8-8), 1981, kol. 390, Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde, Postbus 85630, 2508 CH 's-Gravenhage.
"Wie de lijsten van burgemeesters, schepenen en tienmannen der stad Breda, opgenomen in Van Goor, doorleest kan vaststellen dat, evenals in de meeste andere Nederlandse steden in de 16e en 17e eeuw, ook in Breda leden van vaak dezelfde families de regeringsfuncties bekleedden. ... Een daarvan is het geslacht Beens."
1981: kol. 387 t/m 405
Addenda:
1982: kol. 174 t/m 175, Dingmans Beens (1595 - 1639) alias 'Soect het hemels', R. Tempelaars
1982: kol. 363, Het geslacht Beens te Breda, Mr. J.L. Rijndorp.

2Mr. G. van Niekerken, 's-Gravenhage, Kwartierstaat van Bodegom - Coomans (Ons Voorgeslacht, Nr. 178, 24e jaargang, juni 1969), 1969, blz. 112, Abt--1410, Ons Voorgeslacht, Maandblad van de Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie, Postbus 404, Rotterdam.
CD-Rom Jaargangen 1 - 50 (1946 - 1995), Jaarboeken 1 - 5 (1954 - 1969) en Zuidhollandse genealogieën deel I & II (1986, 1991)
Alleen het Beens - Beljaerts gedeelte overgenomen.


Joris Gielis Beens

1Mr. G. van Niekerken, Het geslacht Beens te Breda (Nederlandse Leeuw CD-Rom, ISBN 90-800382-8-8), 1981, kol. 390, 20-12-1501, Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde, Postbus 85630, 2508 CH 's-Gravenhage.
"Wie de lijsten van burgemeesters, schepenen en tienmannen der stad Breda, opgenomen in Van Goor, doorleest kan vaststellen dat, evenals in de meeste andere Nederlandse steden in de 16e en 17e eeuw, ook in Breda leden van vaak dezelfde families de regeringsfuncties bekleedden. ... Een daarvan is het geslacht Beens."
1981: kol. 387 t/m 405
Addenda:
1982: kol. 174 t/m 175, Dingmans Beens (1595 - 1639) alias 'Soect het hemels', R. Tempelaars
1982: kol. 363, Het geslacht Beens te Breda, Mr. J.L. Rijndorp.

2Mr. G. van Niekerken, Het geslacht Beens te Breda, 1981, kol. 390, 20-12-1501.
Zie Cornelie Gielis Beens.


Cornelie Gielis Beens

1Mr. G. van Niekerken, Het geslacht Beens te Breda (Nederlandse Leeuw CD-Rom, ISBN 90-800382-8-8), 1981, kol. 390, 20-12-1501, Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde, Postbus 85630, 2508 CH 's-Gravenhage.
"Wie de lijsten van burgemeesters, schepenen en tienmannen der stad Breda, opgenomen in Van Goor, doorleest kan vaststellen dat, evenals in de meeste andere Nederlandse steden in de 16e en 17e eeuw, ook in Breda leden van vaak dezelfde families de regeringsfuncties bekleedden. ... Een daarvan is het geslacht Beens."
1981: kol. 387 t/m 405
Addenda:
1982: kol. 174 t/m 175, Dingmans Beens (1595 - 1639) alias 'Soect het hemels', R. Tempelaars
1982: kol. 363, Het geslacht Beens te Breda, Mr. J.L. Rijndorp.
"Eind dec. 1501 (R.415, 219): Cornelie Gielis Beens met Merten Petersz., haar voogd en Gielis Cornelis Beens, Willem Cornelis Beens en Cornelis Cornelis Beens, gebroeders voor henzelf. Kathelijn Cornelis Beensdr. met voorn. Willem, haar broeder als voogd, voorn. Willem Beens, als voogd en broeder van Anthonis en Kerstijne: onderlinge scheiding van de boedel van Joris Gielis Beens zaliger."

2Mr. G. van Niekerken, Het geslacht Beens te Breda, 1981, kol. 390, 8-1-1504.
"Cornelie Gielis Beensdr. met Merten Petersz. haar voogd verkoopt aan Antonie, wed. wijlen Jan Bloemaerts, vijf gulden, die Willem Cornelis Beenszone, haar neef, haar jaarlijks moet betalen op Allerheiligen uit zijn huis aan de Plaats naast Cornelis Huybrechts' huis en Cornelis Willem Lenaerts' huis, strekkende tot de Katerstraat. Voorts verscheen Gielis Cornelis Beens, mede voor zijn broers en zusters, en verklaarde dat de voorn. Willem, zijn broeder, na dode Jorys Beens, zijns ooms, tegen hen op voors. huis is gevest."


Cornelis Cornelis Beens

1Mr. G. van Niekerken, 's-Gravenhage, Kwartierstaat van Bodegom - Coomans (Ons Voorgeslacht, Nr. 178, 24e jaargang, juni 1969), 1969, blz. 112, Abt--1475, Ons Voorgeslacht, Maandblad van de Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie, Postbus 404, Rotterdam.
CD-Rom Jaargangen 1 - 50 (1946 - 1995), Jaarboeken 1 - 5 (1954 - 1969) en Zuidhollandse genealogieën deel I & II (1986, 1991)
Alleen het Beens - Beljaerts gedeelte overgenomen.

2Mr. G. van Niekerken, Het geslacht Beens te Breda (Nederlandse Leeuw CD-Rom, ISBN 90-800382-8-8), 1981, kol. 392 - 393, 19-1-1554, Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde, Postbus 85630, 2508 CH 's-Gravenhage.
"Wie de lijsten van burgemeesters, schepenen en tienmannen der stad Breda, opgenomen in Van Goor, doorleest kan vaststellen dat, evenals in de meeste andere Nederlandse steden in de 16e en 17e eeuw, ook in Breda leden van vaak dezelfde families de regeringsfuncties bekleedden. ... Een daarvan is het geslacht Beens."
1981: kol. 387 t/m 405
Addenda:
1982: kol. 174 t/m 175, Dingmans Beens (1595 - 1639) alias 'Soect het hemels', R. Tempelaars
1982: kol. 363, Het geslacht Beens te Breda, Mr. J.L. Rijndorp.

3Mr. G. van Niekerken, Het geslacht Beens te Breda, 1981, kol. 390, 20-12-1501.
Zie Cornelie Gielis Beens.

4Mr. G. van Niekerken, Het geslacht Beens te Breda, 1981, kol. 390, 22-5-1504.
Zie Gielis Cornelis Beens.

5Mr. G. van Niekerken, Het geslacht Beens te Breda, 1981, kol. 391, 4-2-1517.
"Uitvoerige boedelscheiding; Cornelis Cornelis Beens, voogd van Neelken en Willeken, wettige kindenren van wijlen Willem Cornelis Beens, van wie de moeder was Jehenne Willem Peters Roevers."

6Mr. G. van Niekerken, Het geslacht Beens te Breda, 1981, kol. 390 - 391, 21-2-1523.
"Cornelis wijlen Cornelis Beenszone koopt uit de nalatenschap van zijn moeder Jehenne Cornelis Beens wed. een beemd, vijfvierendeel bunder met huis, aan de Teteringse Dijk, met accoord van Anthonis Cornelis Beens en Cornelis wijlen Willem Cornelis Beens, voor hen zelve. Denijs Peter Denijszone, als man en voogd van Kerstijne Cornelis Beensdr., Cornelis Henric Adriaens, zoon van wijlen Kathelijn Cornelis Beensdr. en Joost Peter Smitszone als man en voogd van Marie Henric Adriaensdr."

7Mr. G. van Niekerken, Het geslacht Beens te Breda, 1981, kol. 391, 18-1-1528.
Zie Anthonis Cornelis Beens.

8Mr. G. van Niekerken, Het geslacht Beens te Breda, 1981, kol. 392 - 393, 29-6-1530.
Zie bij poorter.

9Mr. G. van Niekerken, Het geslacht Beens te Breda, 1981, kol. 392 - 393, 29-6-1530.
"(R.435): Cornelis Beens, die men noemt Mussen, poorter van Breda, vleeshouwer aldaar."

10Mr. G. van Niekerken, Het geslacht Beens te Breda, 1981, kol. 392 - 393, 26-4-1532.
"(R.437): Henric Montens, "raedt mijns gn. Heeren de grave van Nassau", heeft verkocht aan Cornelis Beens een huis met erf te Breda, in de Grote Stege, door welke steeg men ter Visscherstrate gaat, naast Lucas de mandemakers huis aan de ene zijde en Heyncken Adriaen Heymansdr. huis aan de andere zijde, stekkende achterwaarts aan Gooswijn van Goirle."

11Mr. G. van Niekerken, Het geslacht Beens te Breda, 1981, kol. 392 - 393, 21-11-1533.
"(R.438): Henricke Jacobsdr. van Sonne, met Frans Jan Aerts, haar man, heeft verkocht aan Cornelis Cornelissen Beens een stuk hof en erf, "daer de voorseyde Cornelis een schuur op geset heeft in de Heystrate, buyten 't Gasthuyseyndt"."


Cornelie

1Mr. G. van Niekerken, Het geslacht Beens te Breda (Nederlandse Leeuw CD-Rom, ISBN 90-800382-8-8), 1981, kol. 392 - 393, 19-1-1554, Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde, Postbus 85630, 2508 CH 's-Gravenhage.
"Wie de lijsten van burgemeesters, schepenen en tienmannen der stad Breda, opgenomen in Van Goor, doorleest kan vaststellen dat, evenals in de meeste andere Nederlandse steden in de 16e en 17e eeuw, ook in Breda leden van vaak dezelfde families de regeringsfuncties bekleedden. ... Een daarvan is het geslacht Beens."
1981: kol. 387 t/m 405
Addenda:
1982: kol. 174 t/m 175, Dingmans Beens (1595 - 1639) alias 'Soect het hemels', R. Tempelaars
1982: kol. 363, Het geslacht Beens te Breda, Mr. J.L. Rijndorp.

2Mr. G. van Niekerken, Het geslacht Beens te Breda, 1981, kol. 392 - 393, 19-1-1554.
Zie Frans Cornelis Beens.


Arnold I van Ruinen

1J.W. Schaap, De heren van Ruinen en hun heerlijkheid (Nederlandse Leeuw CD-Rom, ISBN 90-800382-8-8), 1981, kol. 274, --1141, Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde, Postbus 85630, 2508 CH 's-Gravenhage.
"De bisschoppen van Utrecht hadden in de hoge en late Middeleeuwen een sterke band met Drenthe. Tijdens het episcopaat van Herbert van Bierum (of wellicht: van Wierum, 1139 - 1150) stelde de bisschop zijn ene broer Lefferd aan tot prefect van Groningen en de omringende Noorddrentse gebieden en een andere broer Lodolf tot prefect van Coevorden met jurisdictie over de rest van Drenthe. De Coevordense prefecten en de groeiende stad Groningen stelden zich steeds onafhankelijker op tegenover de bisschoppen, met als gevolg eeuwenlange moeilijkheden en strijd.
Afzijdig van deze strijdgebieden bevond zich in het zuidwesten van Drenthe een heerlijkheid Ruinen. Deze heerlijkheid heeft zich in een veel rustiger bestaan kunnen verheugen."
Letterlijke citaten zijn grotendeels als annotatie overgenomen, wegens het familierelatie bewijs dat in de tekst beschreven staat.


Otto I van Ruinen

1J.W. Schaap, De heren van Ruinen en hun heerlijkheid (Nederlandse Leeuw CD-Rom, ISBN 90-800382-8-8), 1981, kol. 273 - 274, --1139, Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde, Postbus 85630, 2508 CH 's-Gravenhage.
"De bisschoppen van Utrecht hadden in de hoge en late Middeleeuwen een sterke band met Drenthe. Tijdens het episcopaat van Herbert van Bierum (of wellicht: van Wierum, 1139 - 1150) stelde de bisschop zijn ene broer Lefferd aan tot prefect van Groningen en de omringende Noorddrentse gebieden en een andere broer Lodolf tot prefect van Coevorden met jurisdictie over de rest van Drenthe. De Coevordense prefecten en de groeiende stad Groningen stelden zich steeds onafhankelijker op tegenover de bisschoppen, met als gevolg eeuwenlange moeilijkheden en strijd.
Afzijdig van deze strijdgebieden bevond zich in het zuidwesten van Drenthe een heerlijkheid Ruinen. Deze heerlijkheid heeft zich in een veel rustiger bestaan kunnen verheugen."
Letterlijke citaten zijn grotendeels als annotatie overgenomen, wegens het familierelatie bewijs dat in de tekst beschreven staat.


Ds. Bartholdus Wentholt

1H.H.R. en P.B.v.B., Wentholt, ten Behm Wentholt, Protestant, Zutphen. (Nederlands Patriciaat, Stamreeks), 1938, blz. 323, --1637, Centraal Bureau voor Genealogie, Postbus 11755, 2502 AT Den Haag, (070) 3150510.
"Wapen: Gevierendeeld: I en IV in goud een schuinrechts geplaatste, zwartgesteelde blauwe bijl; II en III in zilver een groene pijnboom op grasgrond. Helm met blauw-gouden wrong. Helmteken: tussen een beurtelings van blauw en goud doorsneden vlucht de bijl van het schild, paalsgewijs geplaatst. Dekkleden: rechts: goud en zwart, links: zilver en groen. Schildhouders: twee roodgetongde leeuwen van natuurlijke kleur."
CD-Rom gegevens, ISBN 90-5802-015-0
Jaargangen 1913, 1938.

2d. C. H., Wentholt (Geadelde tak uitgestorven in 1879.) (Nederlands Adelsboek CD 1953), pagina 320, --1637, Centraal Bureau voor Genealogie, Postbus 11755, 2502 AT Den Haag, ISBN 90-5802-017-7.
"Wapen: Gevierendeeld: I en IV in goud een schuinrechts geplaatste blauwe bijl met zwarten steel; II en III in zilver een uitgerukte pijnboom van natuurlijke kleur. Een aanziend-gestelde zilveren traliehelm, rood gevoerd, goud omboord, met gouden tralies, om het halsgedeelte een gouden band, waaraan een gouden medaillon, met goud-blauwe wrong. Helmteeken: Een vlucht doorsneden beurtelings van blauw en goud, waartusschen verticaal geplaatst de bijl van het eerste en vierde kwartier. Helmkleeden: Rechts zwart en goud, links groen en zilver.".

3H.H.R. en P.B.v.B., Wentholt, ten Behm Wentholt, Protestant, Zutphen., 1938, blz. 323, 8-9-1611.

4d. C. H., Wentholt (Geadelde tak uitgestorven in 1879.), pagina 320, 8-9-1611.

5H.H.R. en P.B.v.B., Wentholt, ten Behm Wentholt, Protestant, Zutphen., 1938, blz. 323, 25-8-1611.

6H.H.R. en P.B.v.B., Wentholt, ten Behm Wentholt, Protestant, Zutphen., 1938, blz. 323, --1605.

7d. C. H., Wentholt (Geadelde tak uitgestorven in 1879.), pagina 320, --1605.

8H.H.R. en P.B.v.B., Wentholt, ten Behm Wentholt, Protestant, Zutphen., 1938, blz. 323, --1614.

9d. C. H., Wentholt (Geadelde tak uitgestorven in 1879.), pagina 320, --1614.


Aeltien Schoenecker

1d. C. H., Wentholt (Geadelde tak uitgestorven in 1879.) (Nederlands Adelsboek CD 1953), pagina 320, Centraal Bureau voor Genealogie, Postbus 11755, 2502 AT Den Haag, ISBN 90-5802-017-7.
"Wapen: Gevierendeeld: I en IV in goud een schuinrechts geplaatste blauwe bijl met zwarten steel; II en III in zilver een uitgerukte pijnboom van natuurlijke kleur. Een aanziend-gestelde zilveren traliehelm, rood gevoerd, goud omboord, met gouden tralies, om het halsgedeelte een gouden band, waaraan een gouden medaillon, met goud-blauwe wrong. Helmteeken: Een vlucht doorsneden beurtelings van blauw en goud, waartusschen verticaal geplaatst de bijl van het eerste en vierde kwartier. Helmkleeden: Rechts zwart en goud, links groen en zilver.".

2H.H.R. en P.B.v.B., Wentholt, ten Behm Wentholt, Protestant, Zutphen. (Nederlands Patriciaat, Stamreeks), 1938, blz. 323, 7-3-1628, Centraal Bureau voor Genealogie, Postbus 11755, 2502 AT Den Haag, (070) 3150510.
"Wapen: Gevierendeeld: I en IV in goud een schuinrechts geplaatste, zwartgesteelde blauwe bijl; II en III in zilver een groene pijnboom op grasgrond. Helm met blauw-gouden wrong. Helmteken: tussen een beurtelings van blauw en goud doorsneden vlucht de bijl van het schild, paalsgewijs geplaatst. Dekkleden: rechts: goud en zwart, links: zilver en groen. Schildhouders: twee roodgetongde leeuwen van natuurlijke kleur."
CD-Rom gegevens, ISBN 90-5802-015-0
Jaargangen 1913, 1938.

3d. C. H., Wentholt (Geadelde tak uitgestorven in 1879.), pagina 320, Bef 7-3-1628.

4H.H.R. en P.B.v.B., Wentholt, ten Behm Wentholt, Protestant, Zutphen., 1938, blz. 323, 8-9-1611.

5d. C. H., Wentholt (Geadelde tak uitgestorven in 1879.), pagina 320, 8-9-1611.

6H.H.R. en P.B.v.B., Wentholt, ten Behm Wentholt, Protestant, Zutphen., 1938, blz. 323, 25-8-1611.


Willem Wentholt

1Hans Homan Free, E-mail Hans Homan Free (13-10-2002), 13-10-2002, Abt--1555, Hans Homan Free, http://www.homanfree.nl/.

2H.H.R. en P.B.v.B., Wentholt, ten Behm Wentholt, Protestant, Zutphen. (Nederlands Patriciaat, Stamreeks), 1938, pag. 322, 2-11-1602, Centraal Bureau voor Genealogie, Postbus 11755, 2502 AT Den Haag, (070) 3150510.
"Wapen: Gevierendeeld: I en IV in goud een schuinrechts geplaatste, zwartgesteelde blauwe bijl; II en III in zilver een groene pijnboom op grasgrond. Helm met blauw-gouden wrong. Helmteken: tussen een beurtelings van blauw en goud doorsneden vlucht de bijl van het schild, paalsgewijs geplaatst. Dekkleden: rechts: goud en zwart, links: zilver en groen. Schildhouders: twee roodgetongde leeuwen van natuurlijke kleur."
CD-Rom gegevens, ISBN 90-5802-015-0
Jaargangen 1913, 1938.

3d. C. H., Wentholt (Geadelde tak uitgestorven in 1879.) (Nederlands Adelsboek CD 1953), pagina 320, Bef 2-11-1602, Centraal Bureau voor Genealogie, Postbus 11755, 2502 AT Den Haag, ISBN 90-5802-017-7.
"Wapen: Gevierendeeld: I en IV in goud een schuinrechts geplaatste blauwe bijl met zwarten steel; II en III in zilver een uitgerukte pijnboom van natuurlijke kleur. Een aanziend-gestelde zilveren traliehelm, rood gevoerd, goud omboord, met gouden tralies, om het halsgedeelte een gouden band, waaraan een gouden medaillon, met goud-blauwe wrong. Helmteeken: Een vlucht doorsneden beurtelings van blauw en goud, waartusschen verticaal geplaatst de bijl van het eerste en vierde kwartier. Helmkleeden: Rechts zwart en goud, links groen en zilver.".

4d. C. H., Wentholt (Geadelde tak uitgestorven in 1879.), pagina 320.

5H.H.R. en P.B.v.B., Wentholt, ten Behm Wentholt, Protestant, Zutphen., 1938, blz. 322, 8-4-1577.

6Hans Homan Free, E-mail Hans Homan Free, 13-10-2002, Bef--1577.

7d. C. H., Wentholt (Geadelde tak uitgestorven in 1879.), pagina 320, Bef 8-4-1577.

8Hans Homan Free, E-mail Hans Homan Free, 13-10-2002.

9Hans Homan Free, E-mail Hans Homan Free, 13-10-2002.

10d. C. H., Wentholt (Geadelde tak uitgestorven in 1879.), pagina 320, --1577.

11d. C. H., Wentholt (Geadelde tak uitgestorven in 1879.), pagina 320, --1580.

12H.H.R. en P.B.v.B., Wentholt, ten Behm Wentholt, Protestant, Zutphen., 1938, blz. 322, --1599/1601.

13Hans Homan Free, E-mail Hans Homan Free, 13-10-2002.

14d. C. H., Wentholt (Geadelde tak uitgestorven in 1879.), pagina 320, --1599/1601.

15Hans Homan Free, E-mail Hans Homan Free, 13-10-2002.

16Hans Homan Free, E-mail Hans Homan Free, 13-10-2002.


Clara Veltcamp

1Hans Homan Free, E-mail Hans Homan Free (13-10-2002), 13-10-2002, Hans Homan Free, http://www.homanfree.nl/.

2H.H.R. en P.B.v.B., Wentholt, ten Behm Wentholt, Protestant, Zutphen. (Nederlands Patriciaat, Stamreeks), 1938, blz. 322, 12-9-1603, Centraal Bureau voor Genealogie, Postbus 11755, 2502 AT Den Haag, (070) 3150510.
"Wapen: Gevierendeeld: I en IV in goud een schuinrechts geplaatste, zwartgesteelde blauwe bijl; II en III in zilver een groene pijnboom op grasgrond. Helm met blauw-gouden wrong. Helmteken: tussen een beurtelings van blauw en goud doorsneden vlucht de bijl van het schild, paalsgewijs geplaatst. Dekkleden: rechts: goud en zwart, links: zilver en groen. Schildhouders: twee roodgetongde leeuwen van natuurlijke kleur."
CD-Rom gegevens, ISBN 90-5802-015-0
Jaargangen 1913, 1938.

3d. C. H., Wentholt (Geadelde tak uitgestorven in 1879.) (Nederlands Adelsboek CD 1953), pagina 320, Aft 12-9-1603, Centraal Bureau voor Genealogie, Postbus 11755, 2502 AT Den Haag, ISBN 90-5802-017-7.
"Wapen: Gevierendeeld: I en IV in goud een schuinrechts geplaatste blauwe bijl met zwarten steel; II en III in zilver een uitgerukte pijnboom van natuurlijke kleur. Een aanziend-gestelde zilveren traliehelm, rood gevoerd, goud omboord, met gouden tralies, om het halsgedeelte een gouden band, waaraan een gouden medaillon, met goud-blauwe wrong. Helmteeken: Een vlucht doorsneden beurtelings van blauw en goud, waartusschen verticaal geplaatst de bijl van het eerste en vierde kwartier. Helmkleeden: Rechts zwart en goud, links groen en zilver.".

4H.H.R. en P.B.v.B., Wentholt, ten Behm Wentholt, Protestant, Zutphen., 1938, blz. 322, 8-4-1577.

5Hans Homan Free, E-mail Hans Homan Free, 13-10-2002, Bef--1577.

6d. C. H., Wentholt (Geadelde tak uitgestorven in 1879.), pagina 320, Bef 8-4-1577.


Adriaan Cornelis van den Corput

1Mr. G. van Niekerken, Het geslacht Beens te Breda (Nederlandse Leeuw CD-Rom, ISBN 90-800382-8-8), 1981, kol. 393 - 394, 4-4-1598, Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde, Postbus 85630, 2508 CH 's-Gravenhage.
"Wie de lijsten van burgemeesters, schepenen en tienmannen der stad Breda, opgenomen in Van Goor, doorleest kan vaststellen dat, evenals in de meeste andere Nederlandse steden in de 16e en 17e eeuw, ook in Breda leden van vaak dezelfde families de regeringsfuncties bekleedden. ... Een daarvan is het geslacht Beens."
1981: kol. 387 t/m 405
Addenda:
1982: kol. 174 t/m 175, Dingmans Beens (1595 - 1639) alias 'Soect het hemels', R. Tempelaars
1982: kol. 363, Het geslacht Beens te Breda, Mr. J.L. Rijndorp.
"(not. arch. 1122, 19)."


Cornelia Frans Beens

1Mr. G. van Niekerken, Het geslacht Beens te Breda (Nederlandse Leeuw CD-Rom, ISBN 90-800382-8-8), 1981, kol. 393 - 394, Abt--1547, Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde, Postbus 85630, 2508 CH 's-Gravenhage.
"Wie de lijsten van burgemeesters, schepenen en tienmannen der stad Breda, opgenomen in Van Goor, doorleest kan vaststellen dat, evenals in de meeste andere Nederlandse steden in de 16e en 17e eeuw, ook in Breda leden van vaak dezelfde families de regeringsfuncties bekleedden. ... Een daarvan is het geslacht Beens."
1981: kol. 387 t/m 405
Addenda:
1982: kol. 174 t/m 175, Dingmans Beens (1595 - 1639) alias 'Soect het hemels', R. Tempelaars
1982: kol. 363, Het geslacht Beens te Breda, Mr. J.L. Rijndorp.

2Mr. G. van Niekerken, Het geslacht Beens te Breda, 1981, kol. 393 - 394, 11-12-1565.
Zie Frans Cornelis Beens.


Willem van den Corput

1Mr. G. van Niekerken, Het geslacht Beens te Breda (Nederlandse Leeuw CD-Rom, ISBN 90-800382-8-8), 1981, kol. 393 - 394, 24-2-1583, Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde, Postbus 85630, 2508 CH 's-Gravenhage.
"Wie de lijsten van burgemeesters, schepenen en tienmannen der stad Breda, opgenomen in Van Goor, doorleest kan vaststellen dat, evenals in de meeste andere Nederlandse steden in de 16e en 17e eeuw, ook in Breda leden van vaak dezelfde families de regeringsfuncties bekleedden. ... Een daarvan is het geslacht Beens."
1981: kol. 387 t/m 405
Addenda:
1982: kol. 174 t/m 175, Dingmans Beens (1595 - 1639) alias 'Soect het hemels', R. Tempelaars
1982: kol. 363, Het geslacht Beens te Breda, Mr. J.L. Rijndorp.
Rooms Katholiek, getuigen Cornelis Fransz. en Catharina Vincken.


Isack Broeders

1Mr. G. van Niekerken, Het geslacht Beens te Breda (Nederlandse Leeuw CD-Rom, ISBN 90-800382-8-8), 1981, kol. 403, 8-1-1699, Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde, Postbus 85630, 2508 CH 's-Gravenhage.
"Wie de lijsten van burgemeesters, schepenen en tienmannen der stad Breda, opgenomen in Van Goor, doorleest kan vaststellen dat, evenals in de meeste andere Nederlandse steden in de 16e en 17e eeuw, ook in Breda leden van vaak dezelfde families de regeringsfuncties bekleedden. ... Een daarvan is het geslacht Beens."
1981: kol. 387 t/m 405
Addenda:
1982: kol. 174 t/m 175, Dingmans Beens (1595 - 1639) alias 'Soect het hemels', R. Tempelaars
1982: kol. 363, Het geslacht Beens te Breda, Mr. J.L. Rijndorp.

2Mr. G. van Niekerken, Het geslacht Beens te Breda, 1981, kol. 403, 14-3-1699.
"Vermeld in het manuaal van de 40ste penning van Klundert (1678 - 1704, f.138, 14 maart 1699)."

3Mr. G. van Niekerken, Het geslacht Beens te Breda, 1981, kol. 403.


Anna Beens

1Mr. G. van Niekerken, Het geslacht Beens te Breda (Nederlandse Leeuw CD-Rom, ISBN 90-800382-8-8), 1981, kol. 403, Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde, Postbus 85630, 2508 CH 's-Gravenhage.
"Wie de lijsten van burgemeesters, schepenen en tienmannen der stad Breda, opgenomen in Van Goor, doorleest kan vaststellen dat, evenals in de meeste andere Nederlandse steden in de 16e en 17e eeuw, ook in Breda leden van vaak dezelfde families de regeringsfuncties bekleedden. ... Een daarvan is het geslacht Beens."
1981: kol. 387 t/m 405
Addenda:
1982: kol. 174 t/m 175, Dingmans Beens (1595 - 1639) alias 'Soect het hemels', R. Tempelaars
1982: kol. 363, Het geslacht Beens te Breda, Mr. J.L. Rijndorp.

2Mr. G. van Niekerken, Het geslacht Beens te Breda, 1981, kol. 403, 8-1-1699.


Mr. Adriaen Beljaerts

1Mr. G. van Niekerken, Beljaerts (Nederlandse Leeuw CD-Rom, ISBN 90-800382-8-8), 1978, kol. 331, Abt--1563, Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde, Postbus 85630, 2508 CH 's-Gravenhage.
"Het geslacht Beljaerts te Terheiden, Breda, Oosterhout."
1978, kol. 313 t/m 337.

2Mr. G. van Niekerken, 's-Gravenhage, Kwartierstaat van Bodegom - Coomans (Ons Voorgeslacht, Nr. 178, 24e jaargang, juni 1969), 1969, blz. 111, Abt--1543, Ons Voorgeslacht, Maandblad van de Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie, Postbus 404, Rotterdam.
CD-Rom Jaargangen 1 - 50 (1946 - 1995), Jaarboeken 1 - 5 (1954 - 1969) en Zuidhollandse genealogieën deel I & II (1986, 1991)
Alleen het Beens - Beljaerts gedeelte overgenomen.
Scheelt 20 jaar met het latere artikel uit 1978 in de Ned. Leeuw.

3Mr. G. van Niekerken, Een geslacht van Berckel te Ginneken en Gilze (Vijftig jaargangen 1952 - 2001 CD Stichting Historic Future, 1989 pag. 209 - 220), 1989 (209-220) pag. 213, Abt--1563, Stichting Brabantse Regionale Geschiedbeoefening, Postbus 1104, 5200 BD 's-Hertogenbosch, ISBN 90-72526-48-1.
In dit artikel nog allerlei interessante extra informatie.

4Mr. G. van Niekerken, Beljaerts, 1978, kol. 331, 3-11-1615.
"Ned. Leeuw 1937, 353: Grafzerken in de Grote of O.L.V. Kerk te Breda: "Hier leyt begraven Adriaen Beelyaert, secretaris bij sij leven Terheyden ende sterf int iaer als men scref 1615 de 3 Novem."."

5Mr. G. van Niekerken, 's-Gravenhage, Kwartierstaat van Bodegom - Coomans, 1969, blz. 111, 3-11-1615.

6Mr. G. van Niekerken, Een geslacht van Berckel te Ginneken en Gilze, 1989 (209-220) pag. 213, 3-11-1615.

7Mr. G. van Niekerken, Een geslacht van Berckel te Ginneken en Gilze, 1989 (209-220) pag. 213, 3-8-1604.

8Mr. G. van Niekerken, Een geslacht van Berckel te Ginneken en Gilze, 1989 (209-220) pag. 213, 3-8-1604.
"verleden voor notaris Melis Jan Melissen."

9Mr. G. van Niekerken, Beljaerts, 1978, kol. 331, --1588/1615.

10Mr. G. van Niekerken, 's-Gravenhage, Kwartierstaat van Bodegom - Coomans, 1969, blz. 111, --1588/1615.

11Mr. G. van Niekerken, Beljaerts, 1978, kol. 330 - 331, 19-3-1589.
Zie bij zijn broer Anthonis Beljaerts.

12Mr. G. van Niekerken, Beljaerts, 1978, kol. 329 - 330, 22-11-1589.
Zie bij zijn broer Lambrecht Beljaerts.

13Mr. G. van Niekerken, 's-Gravenhage, Kwartierstaat van Bodegom - Coomans, 1969, blz. 111.

14Mr. G. van Niekerken, Beljaerts, 1978, kol. 331, --1616.
"Manueel van de nagelaten goederen van Adriaen Beljaerts, in zijn leven Schepen en secretaris van Terheijden, opgemaakt in 1616; veel onroerende goederen in Terheijden, Zonzeel, Zevenbergen en Hoge Zwaluwe."

15Mr. G. van Niekerken, Beljaerts, 1978, kol. 330 - 331, 26-3-1626.
Zie bij Cornelie Cornelis Beljaerts.


Maria van Berckel

1Mr. G. van Niekerken, 's-Gravenhage, Kwartierstaat van Bodegom - Coomans (Ons Voorgeslacht, Nr. 178, 24e jaargang, juni 1969), 1969, blz. 111, Ons Voorgeslacht, Maandblad van de Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie, Postbus 404, Rotterdam.
CD-Rom Jaargangen 1 - 50 (1946 - 1995), Jaarboeken 1 - 5 (1954 - 1969) en Zuidhollandse genealogieën deel I & II (1986, 1991)
Alleen het Beens - Beljaerts gedeelte overgenomen.

2Mr. G. van Niekerken, Beljaerts (Nederlandse Leeuw CD-Rom, ISBN 90-800382-8-8), 1978, kol. 331, 22-9-1623, Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde, Postbus 85630, 2508 CH 's-Gravenhage.
"Het geslacht Beljaerts te Terheiden, Breda, Oosterhout."
1978, kol. 313 t/m 337.

3Mr. G. van Niekerken, Een geslacht van Berckel te Ginneken en Gilze (Vijftig jaargangen 1952 - 2001 CD Stichting Historic Future, 1989 pag. 209 - 220), 1989 (209-220) pag. 213, 22-9-1623, Stichting Brabantse Regionale Geschiedbeoefening, Postbus 1104, 5200 BD 's-Hertogenbosch, ISBN 90-72526-48-1.
In dit artikel nog allerlei interessante extra informatie.

4Mr. G. van Niekerken, Een geslacht van Berckel te Ginneken en Gilze, 1989 (209-220) pag. 213, 3-8-1604.

5Mr. G. van Niekerken, Een geslacht van Berckel te Ginneken en Gilze, 1989 (209-220) pag. 213, 3-8-1604.
"verleden voor notaris Melis Jan Melissen."


Anthonie Beljaerts

1Mr. G. van Niekerken, Beljaerts (Nederlandse Leeuw CD-Rom, ISBN 90-800382-8-8), 1978, kol. 331, Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde, Postbus 85630, 2508 CH 's-Gravenhage.
"Het geslacht Beljaerts te Terheiden, Breda, Oosterhout."
1978, kol. 313 t/m 337.


Henric Adriaen Henric Huybrechts van Emelenberg

1Mr. G. van Niekerken, Het geslacht Beens te Breda (Nederlandse Leeuw CD-Rom, ISBN 90-800382-8-8), 1981, kol. 390, 10-6-1506, Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde, Postbus 85630, 2508 CH 's-Gravenhage.
"Wie de lijsten van burgemeesters, schepenen en tienmannen der stad Breda, opgenomen in Van Goor, doorleest kan vaststellen dat, evenals in de meeste andere Nederlandse steden in de 16e en 17e eeuw, ook in Breda leden van vaak dezelfde families de regeringsfuncties bekleedden. ... Een daarvan is het geslacht Beens."
1981: kol. 387 t/m 405
Addenda:
1982: kol. 174 t/m 175, Dingmans Beens (1595 - 1639) alias 'Soect het hemels', R. Tempelaars
1982: kol. 363, Het geslacht Beens te Breda, Mr. J.L. Rijndorp.

2Mr. G. van Niekerken, Het geslacht Beens te Breda, 1981, kol. 390, 10-6-1506.
"(R.417, 219): Kathelijn Cornelis Beensdr. met Henric Adriaen Henric Huybrechts van Emelenberg, haar man en voogd, verkoopt aan Peter Rombout Cheeuws 3 gld. rente uit haar huis in de Heystraat."


Kathelijn Cornelis Beens

1Mr. G. van Niekerken, Het geslacht Beens te Breda (Nederlandse Leeuw CD-Rom, ISBN 90-800382-8-8), 1981, kol. 390 - 391, 21-1-1523, Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde, Postbus 85630, 2508 CH 's-Gravenhage.
"Wie de lijsten van burgemeesters, schepenen en tienmannen der stad Breda, opgenomen in Van Goor, doorleest kan vaststellen dat, evenals in de meeste andere Nederlandse steden in de 16e en 17e eeuw, ook in Breda leden van vaak dezelfde families de regeringsfuncties bekleedden. ... Een daarvan is het geslacht Beens."
1981: kol. 387 t/m 405
Addenda:
1982: kol. 174 t/m 175, Dingmans Beens (1595 - 1639) alias 'Soect het hemels', R. Tempelaars
1982: kol. 363, Het geslacht Beens te Breda, Mr. J.L. Rijndorp.
Zie Cornelis Cornelis Beens.

2Mr. G. van Niekerken, Het geslacht Beens te Breda, 1981, kol. 390, 10-6-1506.
"(R.417, 219): Kathelijn Cornelis Beensdr. met Henric Adriaen Henric Huybrechts van Emelenberg, haar man en voogd, verkoopt aan Peter Rombout Cheeuws 3 gld. rente uit haar huis in de Heystraat."

3Mr. G. van Niekerken, Het geslacht Beens te Breda, 1981, kol. 390, 20-12-1501.
Zie Cornelie Gielis Beens.

4Mr. G. van Niekerken, Het geslacht Beens te Breda, 1981, kol. 390, 22-5-1504.
Zie Gielis Cornelis Beens.


Cornelis Henric Adriaens van Emelenberg

1Mr. G. van Niekerken, Het geslacht Beens te Breda (Nederlandse Leeuw CD-Rom, ISBN 90-800382-8-8), 1981, kol. 390 - 391, 21-2-1523, Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde, Postbus 85630, 2508 CH 's-Gravenhage.
"Wie de lijsten van burgemeesters, schepenen en tienmannen der stad Breda, opgenomen in Van Goor, doorleest kan vaststellen dat, evenals in de meeste andere Nederlandse steden in de 16e en 17e eeuw, ook in Breda leden van vaak dezelfde families de regeringsfuncties bekleedden. ... Een daarvan is het geslacht Beens."
1981: kol. 387 t/m 405
Addenda:
1982: kol. 174 t/m 175, Dingmans Beens (1595 - 1639) alias 'Soect het hemels', R. Tempelaars
1982: kol. 363, Het geslacht Beens te Breda, Mr. J.L. Rijndorp.
Zie Cornelis Cornelis Beens.