Kwartierstaat van mijn neef en nicht

Citations


Rik Schaftenaar

1Herderewich CD's, Klappers bevolking Harderwijk (Huwelijken 1811 - 1930, Geboorten 1811-1860, Tafels geboorten 1811-1892, Dopen NH 1793-1811), 24, 18-6-1924, Herderewich, Postbus 210, NL-3840 CL Harderwijk.
Leeftijd 27.

2Ria van Sonnen, E-mail Ria van Sonnen (Harderwijk), 26-06-2004, 30-9-1896, Ria van Sonnen.

3Ria van Sonnen, E-mail Ria van Sonnen, 26-06-2004, 28-9-1973.

4Herderewich CD's, Klappers bevolking Harderwijk, 24, 18-6-1924.

5Ria van Sonnen, E-mail Ria van Sonnen, 26-06-2004.


Jacobje de Vroom

1F.M.A. van Schaik & H.C. van Schaik - Kuiper, Fragmenten familie de Vroom te Harderwijk (Gemeentearchief Harderwijk, 1997), 11-3-1899.

2Herderewich CD's, Klappers bevolking Harderwijk (Huwelijken 1811 - 1930, Geboorten 1811-1860, Tafels geboorten 1811-1892, Dopen NH 1793-1811), 24, 18-6-1924, Herderewich, Postbus 210, NL-3840 CL Harderwijk.
Leeftijd 25.

3Ria van Sonnen, E-mail Ria van Sonnen (Harderwijk), 26-06-2004, 29-9-1988, Ria van Sonnen.

4Herderewich CD's, Klappers bevolking Harderwijk, 24, 18-6-1924.


Aart Weijburg

1Herderewich CD's, Klappers bevolking Harderwijk (Huwelijken 1811 - 1930, Geboorten 1811-1860, Tafels geboorten 1811-1892, Dopen NH 1793-1811), 58, 27-10-1886, Herderewich, Postbus 210, NL-3840 CL Harderwijk.
Leeftijd 23.

2A.G., E-mail A.G. (22-11-2009), 09-02-2011, 2-4-1863, A.G.

3A.G., E-mail A.G., 09-02-2011, 24-12-1934.
"Aart Wijburg
Geboren: 02-04-1863 Tiel
Overleden: 24-12-1934 Tiel
Beroep: Manufacturier."

4Herderewich CD's, Klappers bevolking Harderwijk, 58, 27-10-1886.

5A.G., E-mail A.G., 09-02-2011.


Elisabeth de Vroom

1Herderewich CD's, Klappers bevolking Harderwijk (Huwelijken 1811 - 1930, Geboorten 1811-1860, Tafels geboorten 1811-1892, Dopen NH 1793-1811), 58, 27-10-1886, Herderewich, Postbus 210, NL-3840 CL Harderwijk.
Leeftijd 22.

2Herderewich CD's, Klappers bevolking Harderwijk, 27-5-1864.
Kan aangiftedatum zijn.

3Herderewich CD's, Klappers bevolking Harderwijk, 58, 27-10-1886.


Freerk Alons

1Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Drenthe, Tnr. 0166.002, Inr. 1922, Nr 68, Assen Huwelijksakte, 15-6-1922, Rijksarchiefdienst, http://www.genlias.nl/.

2Herderewich CD's, Klappers bevolking Harderwijk (Huwelijken 1811 - 1930, Geboorten 1811-1860, Tafels geboorten 1811-1892, Dopen NH 1793-1811), 9, 18-3-1896, Herderewich, Postbus 210, NL-3840 CL Harderwijk.
Leeftijd 22.

3A.G., E-mail A.G. (22-11-2009), 09-02-2011, 1-3-1874, A.G.
"Geboorte 01-03-1874 Sappemeer
Kind Freerk Alons
Geslacht m
Vader Cornelius Louis Alons
Moeder Jakobjen Mugge
Bron Geboorteregister Sappemeer 1874
Aktenummer 26."

4Herderewich CD's, Klappers bevolking Harderwijk, 9, 18-3-1896.


Johanna Cuneira de Vroom

1Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Drenthe, Tnr. 0166.002, Inr. 1922, Nr 68, Assen Huwelijksakte, 15-6-1922, Rijksarchiefdienst, http://www.genlias.nl/.

2Herderewich CD's, Klappers bevolking Harderwijk (Huwelijken 1811 - 1930, Geboorten 1811-1860, Tafels geboorten 1811-1892, Dopen NH 1793-1811), 9, 18-3-1896, Herderewich, Postbus 210, NL-3840 CL Harderwijk.
Leeftijd 26.

3Herderewich CD's, Klappers bevolking Harderwijk, 1-10-1869.
Kan aangiftedatum zijn.

4Herderewich CD's, Klappers bevolking Harderwijk, 9, 18-3-1896.


Hubertus Adrianus van Schaik

1Stichting Centraal Bureau voor Genealogie, Persoonskaart Antoon van Schaik (19-12-1892) (centraal archief van overledenen), No 12-157 2-8-1939 AA, Centraal Bureau voor Genealogie, Postbus 11755, 2502 AT Den Haag.

2Stichting Centraal Bureau voor Genealogie, Persoonskaart Elisabeth Willemina Petronelle van Schaik (3-1-1894) (centraal archief van overledenen), No 2-18 20-8-1941 AA, Centraal Bureau voor Genealogie, Postbus 11755, 2502 AT Den Haag.

3Stichting Centraal Bureau voor Genealogie, Persoonskaart Frederik Marinus August van Schaik (10-9-1897) (centraal archief van overledenen), No 1319 14-3-1947, Centraal Bureau voor Genealogie, Postbus 11755, 2502 AT Den Haag.

4Agnes Dunselman, correspondent v.h. gemeentearchief Haarlem, Hubertus Adrianus van Schaik (27-9-1848) (14-8-1997), 27-9-1848, Agnes Dunselman.
"Bron: AVL, bevolkingsregister van Haarlem, collectie doodsoorzaken.
RA-NH, collectie huwelijksbijlagen A'dam 1877 1/9v en 1892 8/10.".

5Hans Buffing & Brenda Buffing-Gerlagh, E-Mail & S-Mail Hans & Brenda (16-3-2003, 27-03-2003, 26-04-2003, 18-05-2003, 21-05-2003, 10-10-2003), 26-04-2003, 14, 27-9-1848, Hans Buffing.
"Literatuur:
Foreest: 'Het oude geslacht van Foreest 1250-1570', Jhr. H.A. van Foreest.
Krijgsman/Crijsman (kw. 7516 en voorgeslacht): Genealogie van Pieter Jan Willemsz', Leendert Krijgsman.
Ouweleen/Hartogsvelt/Backer (kw. 3761, 3762, 3763 en voorgeslacht): Kwartierstaat 'De Haan-De Koning', T.L.J. de Haan (kwartierstatenboek Prometheus deel XIII).
Delftse kwartieren (kw. 3729 en voorgeslacht): Kwartierstaat 'van Gent' (kwartierstatenboek Prometheus deel VII); kwartierstaat 'Greidanus - Jaeger' (Gens Nostra 1987) en 'Karel de Grote'-nummer Gens Nostra 1990."
16-03-2003: Een paar aanvullingen rond H.A. van Schaik * J. Harting.
27-03-2003: CD met vele foto's familie van Schaik
26-04-2003: Zeer grote aanvulling kwartierstaat.
18-05-2003: Rouwkaarten van Schaik, van der Hoeven & Aarse
21-05-2003: Aanvulling van Os, van Doorn, van Poolen
10-10-2003: Aanvulling genealogie Johannes van Schaik.

6Agnes Dunselman, correspondent v.h. gemeentearchief Haarlem, Hubertus Adrianus van Schaik (27-9-1848), 30-1-1912.

7Hans Buffing & Brenda Buffing-Gerlagh, E-Mail & S-Mail Hans & Brenda, 26-04-2003, 14, 30-1-1912.

8Hans Buffing & Brenda Buffing-Gerlagh, E-Mail & S-Mail Hans & Brenda, foto 11b, --1848/1912.

9Hans Buffing & Brenda Buffing-Gerlagh, E-Mail & S-Mail Hans & Brenda, Boek 2, foto 17d, --1848/1912.

10Hans Buffing & Brenda Buffing-Gerlagh, E-Mail & S-Mail Hans & Brenda, Boek 2, foto 31c, --1848/1912.

11Agnes Dunselman, correspondent v.h. gemeentearchief Haarlem, Hubertus Adrianus van Schaik (27-9-1848), 4-1-1877.

12Hans Buffing & Brenda Buffing-Gerlagh, E-Mail & S-Mail Hans & Brenda, 26-04-2003, 14, 4-1-1877.

13Noord Hollands archief of SAA, Burgerlijke stand huwelijken Amsterdam, Register 1 folio 9, 4-1-1877, Gemeentearchief Amsterdam, http://gemeentearchief.amsterdam.nl/.
"Schaik Hubertus Adrianus van Tancrelle Elizth Wilha Petrona 04 Jan 01 009
Op heden Vier Januarij Achttienhonderd
Zeven-en-Zeventig, zijn voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van
Amsterdam, in het huis der Gemeente, verschenen, ten einde een Huwelijk aan te gaan
Hubertus Adrianus van Schaik
banketbakker, geboren te Arnhem wonen-
de alhier, oud achtentwintig jaren, meer-
derjarige zoon van Hubertus adria-
nus van Achaik, overleden en Johanna
Harting, zonder beroep, wonende te
Utrecht, ter Eenre en
Elizabeth Wilhelmina Petronella Tan-
crelle, zonder beroep, geboren en wonende
alhier, oud achtentwintig jaren, meerder-
jarige dochter van Louis Frederik
Tancrelle, overleden en Maria Martina
Doppegieter, zonder beroep, wonende al-
hier, ter andere zijde. En verklaarden de
beide moeders, voor ons tegenwoordig, toe te
stemmen in dezen echt.
De beide afkondigingen tot dit Huwelijk zijn onverhinderd geschied, alhier
den vierentwintigsten en eenëndertigsten
December des vorigen jaars. Voorts zijn
aan ons overgelegd, ten eersten: de geboorte
acten der verloofden, ten tweeden: de dood-
acten van de beide vaders.
Waarna wij hun hebben afgevraagd of zij elkander aannemen tot Echtgenooten, en
getrouwelijk alle de pligten zullen vervullen, welke door de Wet aan den Huwelijken Staat
verbonden zijn: hetwelk door hen, uitdrukkelijk met JA, beantwoord zijnde, hebben wij in
naam der Wet uitspraak gedaan, dat zij door Huwelijk aan elkander zijn verbonden.
In tegenwoordigheid van: David Johannes van Schaik
broeder des echtgenoots, apotheker, oud eenënder-
tig Arend Jurriaan Schokking, zwager der
echtgenoote, instrumentmaker, oud veertig,
Gerrit Johan Roding, veehouder, oud
drieënveertig en Bartholomeus Petrus
van Hees, kantoorbediende, oud vierëndertig
jaren, wonende allen alhier.
En is hiervan door ons opgemaakt deze Akte, welke na voorlezing, door de Kom-
paranten, de Getuigen en ons is onderteekend, uitgezonderd de moeder der
echtgenoote die verklaarde niet te kunnen schrij-
ven.
H.A. v. Schaik G.J. Roding
E.W.P. Tancrelle B.P. van Hees
J. Harting
D.J. van Schaik
A.J. Schokking Jr. Driessen."
Via pilot.familysearch.org.

14Noord Hollands archief of SAA, Burgerlijke stand huwelijken Amsterdam, Register 1 folio 9, 4-1-1877.
Via pilot.familysearch.org.

15Noord Hollands archief of SAA, Burgerlijke stand huwelijken Amsterdam, Register 1 folio 9, 4-1-1877.
Via pilot.familysearch.org.

16Hans Buffing & Brenda Buffing-Gerlagh, E-Mail & S-Mail Hans & Brenda, 26-04-2003, 14.

17Hans Buffing & Brenda Buffing-Gerlagh, E-Mail & S-Mail Hans & Brenda, 26-04-2003, 14, --1877/1894.

18Agnes Dunselman, correspondent v.h. gemeentearchief Haarlem, Hubertus Adrianus van Schaik (27-9-1848).

19Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, NHA, Amsterdam Huwelijk Akte reg. 6B fol. 25, 2-5-1907, Rijksarchiefdienst, http://www.genlias.nl/.

20Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, NHA, Amsterdam Huwelijk reg. 8 fol. 10, 14-4-1892.

21Noord Hollands archief of SAA, Burgerlijke stand huwelijken Amsterdam, Register 1 folio 9, 4-1-1877.
Via pilot.familysearch.org.

22Hans Buffing & Brenda Buffing-Gerlagh, E-Mail & S-Mail Hans & Brenda, 26-04-2003, 14, --1895.

23Hans Buffing & Brenda Buffing-Gerlagh, E-Mail & S-Mail Hans & Brenda, 26-04-2003, 14, --1897.

24Agnes Dunselman, correspondent v.h. gemeentearchief Haarlem, Hubertus Adrianus van Schaik (27-9-1848).

25Hans Buffing & Brenda Buffing-Gerlagh, E-Mail & S-Mail Hans & Brenda, 26-04-2003, 14, --1899/1912.

26Hans Buffing & Brenda Buffing-Gerlagh, E-Mail & S-Mail Hans & Brenda, 26-04-2003, 14.


Elizabeth Wilhelmina Petronella Tancrelle

1Agnes Dunselman, correspondent v.h. gemeentearchief Haarlem, Hubertus Adrianus van Schaik (27-9-1848) (14-8-1997), 12-6-1848, Agnes Dunselman.
"Bron: AVL, bevolkingsregister van Haarlem, collectie doodsoorzaken.
RA-NH, collectie huwelijksbijlagen A'dam 1877 1/9v en 1892 8/10.".

2Hans Buffing & Brenda Buffing-Gerlagh, E-Mail & S-Mail Hans & Brenda (16-3-2003, 27-03-2003, 26-04-2003, 18-05-2003, 21-05-2003, 10-10-2003), 26-04-2003, 14, 12-6-1848, Hans Buffing.
"Literatuur:
Foreest: 'Het oude geslacht van Foreest 1250-1570', Jhr. H.A. van Foreest.
Krijgsman/Crijsman (kw. 7516 en voorgeslacht): Genealogie van Pieter Jan Willemsz', Leendert Krijgsman.
Ouweleen/Hartogsvelt/Backer (kw. 3761, 3762, 3763 en voorgeslacht): Kwartierstaat 'De Haan-De Koning', T.L.J. de Haan (kwartierstatenboek Prometheus deel XIII).
Delftse kwartieren (kw. 3729 en voorgeslacht): Kwartierstaat 'van Gent' (kwartierstatenboek Prometheus deel VII); kwartierstaat 'Greidanus - Jaeger' (Gens Nostra 1987) en 'Karel de Grote'-nummer Gens Nostra 1990."
16-03-2003: Een paar aanvullingen rond H.A. van Schaik * J. Harting.
27-03-2003: CD met vele foto's familie van Schaik
26-04-2003: Zeer grote aanvulling kwartierstaat.
18-05-2003: Rouwkaarten van Schaik, van der Hoeven & Aarse
21-05-2003: Aanvulling van Os, van Doorn, van Poolen
10-10-2003: Aanvulling genealogie Johannes van Schaik.

3Agnes Dunselman, correspondent v.h. gemeentearchief Haarlem, Hubertus Adrianus van Schaik (27-9-1848), 20-9-1889.

4Hans Buffing & Brenda Buffing-Gerlagh, E-Mail & S-Mail Hans & Brenda, 26-04-2003, 14, 20-9-1889.

5Hans Buffing & Brenda Buffing-Gerlagh, E-Mail & S-Mail Hans & Brenda, foto 11a, --1848/1889.

6Hans Buffing & Brenda Buffing-Gerlagh, E-Mail & S-Mail Hans & Brenda, Boek 2, foto 3, --1848/1889.

7Hans Buffing & Brenda Buffing-Gerlagh, E-Mail & S-Mail Hans & Brenda, Boek 2, foto 11a, --1848/1889.

8Hans Buffing & Brenda Buffing-Gerlagh, E-Mail & S-Mail Hans & Brenda, Boek 2, foto 13b, --1848/1889.

9Hans Buffing & Brenda Buffing-Gerlagh, E-Mail & S-Mail Hans & Brenda, Boek 2, foto 13c, --1848/1889.

10Agnes Dunselman, correspondent v.h. gemeentearchief Haarlem, Hubertus Adrianus van Schaik (27-9-1848), 4-1-1877.

11Hans Buffing & Brenda Buffing-Gerlagh, E-Mail & S-Mail Hans & Brenda, 26-04-2003, 14, 4-1-1877.

12Noord Hollands archief of SAA, Burgerlijke stand huwelijken Amsterdam, Register 1 folio 9, 4-1-1877, Gemeentearchief Amsterdam, http://gemeentearchief.amsterdam.nl/.
"Schaik Hubertus Adrianus van Tancrelle Elizth Wilha Petrona 04 Jan 01 009
Op heden Vier Januarij Achttienhonderd
Zeven-en-Zeventig, zijn voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van
Amsterdam, in het huis der Gemeente, verschenen, ten einde een Huwelijk aan te gaan
Hubertus Adrianus van Schaik
banketbakker, geboren te Arnhem wonen-
de alhier, oud achtentwintig jaren, meer-
derjarige zoon van Hubertus adria-
nus van Achaik, overleden en Johanna
Harting, zonder beroep, wonende te
Utrecht, ter Eenre en
Elizabeth Wilhelmina Petronella Tan-
crelle, zonder beroep, geboren en wonende
alhier, oud achtentwintig jaren, meerder-
jarige dochter van Louis Frederik
Tancrelle, overleden en Maria Martina
Doppegieter, zonder beroep, wonende al-
hier, ter andere zijde. En verklaarden de
beide moeders, voor ons tegenwoordig, toe te
stemmen in dezen echt.
De beide afkondigingen tot dit Huwelijk zijn onverhinderd geschied, alhier
den vierentwintigsten en eenëndertigsten
December des vorigen jaars. Voorts zijn
aan ons overgelegd, ten eersten: de geboorte
acten der verloofden, ten tweeden: de dood-
acten van de beide vaders.
Waarna wij hun hebben afgevraagd of zij elkander aannemen tot Echtgenooten, en
getrouwelijk alle de pligten zullen vervullen, welke door de Wet aan den Huwelijken Staat
verbonden zijn: hetwelk door hen, uitdrukkelijk met JA, beantwoord zijnde, hebben wij in
naam der Wet uitspraak gedaan, dat zij door Huwelijk aan elkander zijn verbonden.
In tegenwoordigheid van: David Johannes van Schaik
broeder des echtgenoots, apotheker, oud eenënder-
tig Arend Jurriaan Schokking, zwager der
echtgenoote, instrumentmaker, oud veertig,
Gerrit Johan Roding, veehouder, oud
drieënveertig en Bartholomeus Petrus
van Hees, kantoorbediende, oud vierëndertig
jaren, wonende allen alhier.
En is hiervan door ons opgemaakt deze Akte, welke na voorlezing, door de Kom-
paranten, de Getuigen en ons is onderteekend, uitgezonderd de moeder der
echtgenoote die verklaarde niet te kunnen schrij-
ven.
H.A. v. Schaik G.J. Roding
E.W.P. Tancrelle B.P. van Hees
J. Harting
D.J. van Schaik
A.J. Schokking Jr. Driessen."
Via pilot.familysearch.org.

13Noord Hollands archief of SAA, Burgerlijke stand huwelijken Amsterdam, Register 1 folio 9, 4-1-1877.
Via pilot.familysearch.org.

14Noord Hollands archief of SAA, Burgerlijke stand huwelijken Amsterdam, Register 1 folio 9, 4-1-1877.
Via pilot.familysearch.org.


Hubertus Adrianus van Schaik

1Agnes Dunselman, correspondent v.h. gemeentearchief Haarlem, Hubertus Adrianus van Schaik (27-9-1848) (14-8-1997), 27-11-1877, Agnes Dunselman.
"Bron: AVL, bevolkingsregister van Haarlem, collectie doodsoorzaken.
RA-NH, collectie huwelijksbijlagen A'dam 1877 1/9v en 1892 8/10.".

2Agnes Dunselman, correspondent v.h. gemeentearchief Haarlem, Hubertus Adrianus van Schaik (27-9-1848), 31-10-1897.

3Hans Buffing & Brenda Buffing-Gerlagh, E-Mail & S-Mail Hans & Brenda (16-3-2003, 27-03-2003, 26-04-2003, 18-05-2003, 21-05-2003, 10-10-2003), foto 2, rechts, --1877/1897, Hans Buffing.
"Literatuur:
Foreest: 'Het oude geslacht van Foreest 1250-1570', Jhr. H.A. van Foreest.
Krijgsman/Crijsman (kw. 7516 en voorgeslacht): Genealogie van Pieter Jan Willemsz', Leendert Krijgsman.
Ouweleen/Hartogsvelt/Backer (kw. 3761, 3762, 3763 en voorgeslacht): Kwartierstaat 'De Haan-De Koning', T.L.J. de Haan (kwartierstatenboek Prometheus deel XIII).
Delftse kwartieren (kw. 3729 en voorgeslacht): Kwartierstaat 'van Gent' (kwartierstatenboek Prometheus deel VII); kwartierstaat 'Greidanus - Jaeger' (Gens Nostra 1987) en 'Karel de Grote'-nummer Gens Nostra 1990."
16-03-2003: Een paar aanvullingen rond H.A. van Schaik * J. Harting.
27-03-2003: CD met vele foto's familie van Schaik
26-04-2003: Zeer grote aanvulling kwartierstaat.
18-05-2003: Rouwkaarten van Schaik, van der Hoeven & Aarse
21-05-2003: Aanvulling van Os, van Doorn, van Poolen
10-10-2003: Aanvulling genealogie Johannes van Schaik.

4Hans Buffing & Brenda Buffing-Gerlagh, E-Mail & S-Mail Hans & Brenda, foto 14a, --1877/1897.

5Hans Buffing & Brenda Buffing-Gerlagh, E-Mail & S-Mail Hans & Brenda, Boek 2, foto 19c, --1877/1897.

6Hans Buffing & Brenda Buffing-Gerlagh, E-Mail & S-Mail Hans & Brenda, Boek 2, foto 23c, --1877/1897.

7Agnes Dunselman, correspondent v.h. gemeentearchief Haarlem, Hubertus Adrianus van Schaik (27-9-1848).


Louis Frédéric van Schaik

1Agnes Dunselman, correspondent v.h. gemeentearchief Haarlem, Hubertus Adrianus van Schaik (27-9-1848) (14-8-1997), 18-8-1880, Agnes Dunselman.
"Bron: AVL, bevolkingsregister van Haarlem, collectie doodsoorzaken.
RA-NH, collectie huwelijksbijlagen A'dam 1877 1/9v en 1892 8/10.".

2Agnes Dunselman, correspondent v.h. gemeentearchief Haarlem, Hubertus Adrianus van Schaik (27-9-1848), 24-5-1902.

3Hans Buffing & Brenda Buffing-Gerlagh, E-Mail & S-Mail Hans & Brenda (16-3-2003, 27-03-2003, 26-04-2003, 18-05-2003, 21-05-2003, 10-10-2003), foto 2, links, --1880/1902, Hans Buffing.
"Literatuur:
Foreest: 'Het oude geslacht van Foreest 1250-1570', Jhr. H.A. van Foreest.
Krijgsman/Crijsman (kw. 7516 en voorgeslacht): Genealogie van Pieter Jan Willemsz', Leendert Krijgsman.
Ouweleen/Hartogsvelt/Backer (kw. 3761, 3762, 3763 en voorgeslacht): Kwartierstaat 'De Haan-De Koning', T.L.J. de Haan (kwartierstatenboek Prometheus deel XIII).
Delftse kwartieren (kw. 3729 en voorgeslacht): Kwartierstaat 'van Gent' (kwartierstatenboek Prometheus deel VII); kwartierstaat 'Greidanus - Jaeger' (Gens Nostra 1987) en 'Karel de Grote'-nummer Gens Nostra 1990."
16-03-2003: Een paar aanvullingen rond H.A. van Schaik * J. Harting.
27-03-2003: CD met vele foto's familie van Schaik
26-04-2003: Zeer grote aanvulling kwartierstaat.
18-05-2003: Rouwkaarten van Schaik, van der Hoeven & Aarse
21-05-2003: Aanvulling van Os, van Doorn, van Poolen
10-10-2003: Aanvulling genealogie Johannes van Schaik.

4Hans Buffing & Brenda Buffing-Gerlagh, E-Mail & S-Mail Hans & Brenda, Boek 2, foto 14a, --1880/1902.

5Agnes Dunselman, correspondent v.h. gemeentearchief Haarlem, Hubertus Adrianus van Schaik (27-9-1848), 10-1-1902.


Frederik Marinus August van Schaik

1Boudewijn van der Kroon, Parenteel van Schaik 1841 - 1957 (18-1-1997, 20-6-1997), -4-1884.

2Boudewijn van der Kroon, Parenteel van Schaik 1841 - 1957, 13-1-1885.

3Boudewijn van der Kroon, Parenteel van Schaik 1841 - 1957.


Johan Gerard van Schaik

1Agnes Dunselman, correspondent v.h. gemeentearchief Haarlem, Hubertus Adrianus van Schaik (27-9-1848) (14-8-1997), 25-11-1885, Agnes Dunselman.
"Bron: AVL, bevolkingsregister van Haarlem, collectie doodsoorzaken.
RA-NH, collectie huwelijksbijlagen A'dam 1877 1/9v en 1892 8/10.".

2Hans Buffing & Brenda Buffing-Gerlagh, E-Mail & S-Mail Hans & Brenda (16-3-2003, 27-03-2003, 26-04-2003, 18-05-2003, 21-05-2003, 10-10-2003), foto 14c, --1885/1944, Hans Buffing.
"Literatuur:
Foreest: 'Het oude geslacht van Foreest 1250-1570', Jhr. H.A. van Foreest.
Krijgsman/Crijsman (kw. 7516 en voorgeslacht): Genealogie van Pieter Jan Willemsz', Leendert Krijgsman.
Ouweleen/Hartogsvelt/Backer (kw. 3761, 3762, 3763 en voorgeslacht): Kwartierstaat 'De Haan-De Koning', T.L.J. de Haan (kwartierstatenboek Prometheus deel XIII).
Delftse kwartieren (kw. 3729 en voorgeslacht): Kwartierstaat 'van Gent' (kwartierstatenboek Prometheus deel VII); kwartierstaat 'Greidanus - Jaeger' (Gens Nostra 1987) en 'Karel de Grote'-nummer Gens Nostra 1990."
16-03-2003: Een paar aanvullingen rond H.A. van Schaik * J. Harting.
27-03-2003: CD met vele foto's familie van Schaik
26-04-2003: Zeer grote aanvulling kwartierstaat.
18-05-2003: Rouwkaarten van Schaik, van der Hoeven & Aarse
21-05-2003: Aanvulling van Os, van Doorn, van Poolen
10-10-2003: Aanvulling genealogie Johannes van Schaik.

3Hans Buffing & Brenda Buffing-Gerlagh, E-Mail & S-Mail Hans & Brenda, Boek 2, foto 30b, --1885/1944.

4Oorlogsgravenstichting, Opdat zij met eere mogen rusten (De Stichting onderhoudt ongeveer 50.000 Nederlandse oorlogsgraven die verspreid liggen over de hele wereld.), Nederlands ereveld Pandu, Bandoeng, 24-8-1944, Oorlogsgravenstichting, http://www.ogs.nl.

5Oorlogsgravenstichting, Opdat zij met eere mogen rusten, Nederlands ereveld Pandu, Bandoeng, 24-8-1944.
"Achternaam Schaik Tussenvoegsels van
Voornaam Johan Gerard Voorletters J.G.
Geboorteplaats Amsterdam Geboortedatum 25-11-1885
Overlijdensplaats Bandoeng Overlijdensdatum 24-08-1944
Begraafplaats Nederlands ereveld Pandu
Gemeente Bandung
Provincie
Land Indonesië
Vak V
Rij
Nummer 921."

6Agnes Dunselman, correspondent v.h. gemeentearchief Haarlem, Hubertus Adrianus van Schaik (27-9-1848).

7Agnes Dunselman, correspondent v.h. gemeentearchief Haarlem, Hubertus Adrianus van Schaik (27-9-1848), 4-11-1919.

8Agnes Dunselman, correspondent v.h. gemeentearchief Haarlem, Hubertus Adrianus van Schaik (27-9-1848), 4-11-1919.


ll. van Schaik

1Boudewijn van der Kroon, Parenteel van Schaik 1841 - 1957 (18-1-1997, 20-6-1997), 14-12-1886.

2Boudewijn van der Kroon, Parenteel van Schaik 1841 - 1957, 14-12-1886.


Elisabeth Wilhelmina Petronella van Schaik

1Hans Buffing & Brenda Buffing-Gerlagh, E-Mail & S-Mail Hans & Brenda (16-3-2003, 27-03-2003, 26-04-2003, 18-05-2003, 21-05-2003, 10-10-2003), foto 4, --1889/1893, Hans Buffing.
"Literatuur:
Foreest: 'Het oude geslacht van Foreest 1250-1570', Jhr. H.A. van Foreest.
Krijgsman/Crijsman (kw. 7516 en voorgeslacht): Genealogie van Pieter Jan Willemsz', Leendert Krijgsman.
Ouweleen/Hartogsvelt/Backer (kw. 3761, 3762, 3763 en voorgeslacht): Kwartierstaat 'De Haan-De Koning', T.L.J. de Haan (kwartierstatenboek Prometheus deel XIII).
Delftse kwartieren (kw. 3729 en voorgeslacht): Kwartierstaat 'van Gent' (kwartierstatenboek Prometheus deel VII); kwartierstaat 'Greidanus - Jaeger' (Gens Nostra 1987) en 'Karel de Grote'-nummer Gens Nostra 1990."
16-03-2003: Een paar aanvullingen rond H.A. van Schaik * J. Harting.
27-03-2003: CD met vele foto's familie van Schaik
26-04-2003: Zeer grote aanvulling kwartierstaat.
18-05-2003: Rouwkaarten van Schaik, van der Hoeven & Aarse
21-05-2003: Aanvulling van Os, van Doorn, van Poolen
10-10-2003: Aanvulling genealogie Johannes van Schaik.


Hubertus Adrianus van Schaik

1Stichting Centraal Bureau voor Genealogie, Persoonskaart Antoon van Schaik (19-12-1892) (centraal archief van overledenen), No 12-157 2-8-1939 AA, Centraal Bureau voor Genealogie, Postbus 11755, 2502 AT Den Haag.

2Stichting Centraal Bureau voor Genealogie, Persoonskaart Elisabeth Willemina Petronelle van Schaik (3-1-1894) (centraal archief van overledenen), No 2-18 20-8-1941 AA, Centraal Bureau voor Genealogie, Postbus 11755, 2502 AT Den Haag.

3Stichting Centraal Bureau voor Genealogie, Persoonskaart Frederik Marinus August van Schaik (10-9-1897) (centraal archief van overledenen), No 1319 14-3-1947, Centraal Bureau voor Genealogie, Postbus 11755, 2502 AT Den Haag.

4Agnes Dunselman, correspondent v.h. gemeentearchief Haarlem, Hubertus Adrianus van Schaik (27-9-1848) (14-8-1997), 27-9-1848, Agnes Dunselman.
"Bron: AVL, bevolkingsregister van Haarlem, collectie doodsoorzaken.
RA-NH, collectie huwelijksbijlagen A'dam 1877 1/9v en 1892 8/10.".

5Hans Buffing & Brenda Buffing-Gerlagh, E-Mail & S-Mail Hans & Brenda (16-3-2003, 27-03-2003, 26-04-2003, 18-05-2003, 21-05-2003, 10-10-2003), 26-04-2003, 14, 27-9-1848, Hans Buffing.
"Literatuur:
Foreest: 'Het oude geslacht van Foreest 1250-1570', Jhr. H.A. van Foreest.
Krijgsman/Crijsman (kw. 7516 en voorgeslacht): Genealogie van Pieter Jan Willemsz', Leendert Krijgsman.
Ouweleen/Hartogsvelt/Backer (kw. 3761, 3762, 3763 en voorgeslacht): Kwartierstaat 'De Haan-De Koning', T.L.J. de Haan (kwartierstatenboek Prometheus deel XIII).
Delftse kwartieren (kw. 3729 en voorgeslacht): Kwartierstaat 'van Gent' (kwartierstatenboek Prometheus deel VII); kwartierstaat 'Greidanus - Jaeger' (Gens Nostra 1987) en 'Karel de Grote'-nummer Gens Nostra 1990."
16-03-2003: Een paar aanvullingen rond H.A. van Schaik * J. Harting.
27-03-2003: CD met vele foto's familie van Schaik
26-04-2003: Zeer grote aanvulling kwartierstaat.
18-05-2003: Rouwkaarten van Schaik, van der Hoeven & Aarse
21-05-2003: Aanvulling van Os, van Doorn, van Poolen
10-10-2003: Aanvulling genealogie Johannes van Schaik.

6Agnes Dunselman, correspondent v.h. gemeentearchief Haarlem, Hubertus Adrianus van Schaik (27-9-1848), 30-1-1912.

7Hans Buffing & Brenda Buffing-Gerlagh, E-Mail & S-Mail Hans & Brenda, 26-04-2003, 14, 30-1-1912.

8Hans Buffing & Brenda Buffing-Gerlagh, E-Mail & S-Mail Hans & Brenda, foto 11b, --1848/1912.

9Hans Buffing & Brenda Buffing-Gerlagh, E-Mail & S-Mail Hans & Brenda, Boek 2, foto 17d, --1848/1912.

10Hans Buffing & Brenda Buffing-Gerlagh, E-Mail & S-Mail Hans & Brenda, Boek 2, foto 31c, --1848/1912.

11Agnes Dunselman, correspondent v.h. gemeentearchief Haarlem, Hubertus Adrianus van Schaik (27-9-1848), 14-4-1892.

12Hans Buffing & Brenda Buffing-Gerlagh, E-Mail & S-Mail Hans & Brenda, 26-04-2003, 14, 14-4-1892.

13Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, NHA, Amsterdam Huwelijk reg. 8 fol. 10, 14-4-1892, Rijksarchiefdienst, http://www.genlias.nl/.
"Archieflocatie Noord-Hollands Archief
Algemeen Gemeente: Amsterdam
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: reg.8;fol.10
Datum: 14-04-1892
Bruidegom Hubertus Adrianus van Schaik
Leeftijd: 43
Geboorteplaats: Arnhem
Bruid Willemina Kampman
Leeftijd: 22
Geboorteplaats: Amsterdam
Vader bruidegom Hubertus Adrianus van Schaik
Moeder bruidegom Johanna Harting
Vader bruid Antoon Kampman
Moeder bruid Anna Catharina Theodora Gerritsen
Nadere informatie Weduwnaar van Elizabeth Wilhelmina Petronella Tancrelle.;beroep Bg.:banketbakker;beroep vader Bd.:handelsreiziger."

14Hans Buffing & Brenda Buffing-Gerlagh, E-Mail & S-Mail Hans & Brenda, 26-04-2003, 14.

15Hans Buffing & Brenda Buffing-Gerlagh, E-Mail & S-Mail Hans & Brenda, 26-04-2003, 14, --1877/1894.

16Agnes Dunselman, correspondent v.h. gemeentearchief Haarlem, Hubertus Adrianus van Schaik (27-9-1848).

17Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, NHA, Amsterdam Huwelijk Akte reg. 6B fol. 25, 2-5-1907.

18Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, NHA, Amsterdam Huwelijk reg. 8 fol. 10, 14-4-1892.

19Noord Hollands archief of SAA, Burgerlijke stand huwelijken Amsterdam, Register 1 folio 9, 4-1-1877, Gemeentearchief Amsterdam, http://gemeentearchief.amsterdam.nl/.
Via pilot.familysearch.org.

20Hans Buffing & Brenda Buffing-Gerlagh, E-Mail & S-Mail Hans & Brenda, 26-04-2003, 14, --1895.

21Hans Buffing & Brenda Buffing-Gerlagh, E-Mail & S-Mail Hans & Brenda, 26-04-2003, 14, --1897.

22Agnes Dunselman, correspondent v.h. gemeentearchief Haarlem, Hubertus Adrianus van Schaik (27-9-1848).

23Hans Buffing & Brenda Buffing-Gerlagh, E-Mail & S-Mail Hans & Brenda, 26-04-2003, 14, --1899/1912.

24Hans Buffing & Brenda Buffing-Gerlagh, E-Mail & S-Mail Hans & Brenda, 26-04-2003, 14.


Willemina Kampman

1Stichting Centraal Bureau voor Genealogie, Persoonskaart Antoon van Schaik (19-12-1892) (centraal archief van overledenen), No 12-157 2-8-1939 AA, Centraal Bureau voor Genealogie, Postbus 11755, 2502 AT Den Haag.

2Stichting Centraal Bureau voor Genealogie, Persoonskaart Elisabeth Willemina Petronelle van Schaik (3-1-1894) (centraal archief van overledenen), No 2-18 20-8-1941 AA, Centraal Bureau voor Genealogie, Postbus 11755, 2502 AT Den Haag.

3Stichting Centraal Bureau voor Genealogie, Persoonskaart Frederik Marinus August van Schaik (10-9-1897) (centraal archief van overledenen), No 1319 14-3-1947, Centraal Bureau voor Genealogie, Postbus 11755, 2502 AT Den Haag.

4Agnes Dunselman, correspondent v.h. gemeentearchief Haarlem, Hubertus Adrianus van Schaik (27-9-1848) (14-8-1997), 31-10-1869, Agnes Dunselman.
"Bron: AVL, bevolkingsregister van Haarlem, collectie doodsoorzaken.
RA-NH, collectie huwelijksbijlagen A'dam 1877 1/9v en 1892 8/10.".

5Hans Buffing & Brenda Buffing-Gerlagh, E-Mail & S-Mail Hans & Brenda (16-3-2003, 27-03-2003, 26-04-2003, 18-05-2003, 21-05-2003, 10-10-2003), 26-04-2003, 15, 31-10-1869, Hans Buffing.
"Literatuur:
Foreest: 'Het oude geslacht van Foreest 1250-1570', Jhr. H.A. van Foreest.
Krijgsman/Crijsman (kw. 7516 en voorgeslacht): Genealogie van Pieter Jan Willemsz', Leendert Krijgsman.
Ouweleen/Hartogsvelt/Backer (kw. 3761, 3762, 3763 en voorgeslacht): Kwartierstaat 'De Haan-De Koning', T.L.J. de Haan (kwartierstatenboek Prometheus deel XIII).
Delftse kwartieren (kw. 3729 en voorgeslacht): Kwartierstaat 'van Gent' (kwartierstatenboek Prometheus deel VII); kwartierstaat 'Greidanus - Jaeger' (Gens Nostra 1987) en 'Karel de Grote'-nummer Gens Nostra 1990."
16-03-2003: Een paar aanvullingen rond H.A. van Schaik * J. Harting.
27-03-2003: CD met vele foto's familie van Schaik
26-04-2003: Zeer grote aanvulling kwartierstaat.
18-05-2003: Rouwkaarten van Schaik, van der Hoeven & Aarse
21-05-2003: Aanvulling van Os, van Doorn, van Poolen
10-10-2003: Aanvulling genealogie Johannes van Schaik.

6Hans Buffing & Brenda Buffing-Gerlagh, E-Mail & S-Mail Hans & Brenda, 26-04-2003, 15, 14-11-1869.

7Hans Buffing & Brenda Buffing-Gerlagh, E-Mail & S-Mail Hans & Brenda, 26-04-2003, 15, 31-3-1939.

8Hans Buffing & Brenda Buffing-Gerlagh, E-Mail & S-Mail Hans & Brenda, Boek 2, foto 2, --1869/1939.

9Agnes Dunselman, correspondent v.h. gemeentearchief Haarlem, Hubertus Adrianus van Schaik (27-9-1848), 14-4-1892.

10Hans Buffing & Brenda Buffing-Gerlagh, E-Mail & S-Mail Hans & Brenda, 26-04-2003, 14, 14-4-1892.

11Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, NHA, Amsterdam Huwelijk reg. 8 fol. 10, 14-4-1892, Rijksarchiefdienst, http://www.genlias.nl/.
"Archieflocatie Noord-Hollands Archief
Algemeen Gemeente: Amsterdam
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: reg.8;fol.10
Datum: 14-04-1892
Bruidegom Hubertus Adrianus van Schaik
Leeftijd: 43
Geboorteplaats: Arnhem
Bruid Willemina Kampman
Leeftijd: 22
Geboorteplaats: Amsterdam
Vader bruidegom Hubertus Adrianus van Schaik
Moeder bruidegom Johanna Harting
Vader bruid Antoon Kampman
Moeder bruid Anna Catharina Theodora Gerritsen
Nadere informatie Weduwnaar van Elizabeth Wilhelmina Petronella Tancrelle.;beroep Bg.:banketbakker;beroep vader Bd.:handelsreiziger."

12Hans Buffing & Brenda Buffing-Gerlagh, E-Mail & S-Mail Hans & Brenda, 26-04-2003, 15, 31-10-1869.

13Hans Buffing & Brenda Buffing-Gerlagh, E-Mail & S-Mail Hans & Brenda, 26-04-2003, 15, --1939.


Anna Catharina Theodora van Schaik

1Agnes Dunselman, correspondent v.h. gemeentearchief Haarlem, Hubertus Adrianus van Schaik (27-9-1848) (14-8-1997), 28-10-1895, Agnes Dunselman.
"Bron: AVL, bevolkingsregister van Haarlem, collectie doodsoorzaken.
RA-NH, collectie huwelijksbijlagen A'dam 1877 1/9v en 1892 8/10.".

2Agnes Dunselman, correspondent v.h. gemeentearchief Haarlem, Hubertus Adrianus van Schaik (27-9-1848), 15-2-1897.


Hubert Adriaan van Schaik

1Agnes Dunselman, correspondent v.h. gemeentearchief Haarlem, Hubertus Adrianus van Schaik (27-9-1848) (14-8-1997), 30-1-1904, Agnes Dunselman.
"Bron: AVL, bevolkingsregister van Haarlem, collectie doodsoorzaken.
RA-NH, collectie huwelijksbijlagen A'dam 1877 1/9v en 1892 8/10.".

2Agnes Dunselman, correspondent v.h. gemeentearchief Haarlem, Hubertus Adrianus van Schaik (27-9-1848), 22-2-1904.


Laurens Soeters

1Streekarchief Zutphen, Zutphen Nederduits-gereformeerde gemeente Doopboek, Doop-, Trouw- en begraafregisters van de Gemeente Zutphen, 1700 - 1725 RBS-nr. 1877, 19-3-1713, Stads- en Steekarchief Zutphen, Spiegelstraat 13 - 17, 7201 KA Zutphen, http://www.streekarchiefzutphen.nl/.
"Pagina: 90
Predikant: Theod[orus] Becker
Kind: Laurens
Vader: Hendrik Soeters
Moeder: Margriet van Gallen
Datum: 19-03-1713."

2Streekarchief Zutphen, Zutphen Nederduits-gereformeerde gemeente Trouwboek, Doop-, Trouw- en begraafregisters van de Gemeente Zutphen, 1730 - 1751 RBS-nr. 1890, 3-11-1737, Stads- en Steekarchief Zutphen, Spiegelstraat 13 - 17, 7201 KA Zutphen, http://www.streekarchiefzutphen.nl/.
"Pagina: 61
Ondertrouw: 20-10-1737
Man: Laurens Soeters j[ong]m[an]
Vrouw: Anna Geertruij van Emmeraat j[onge] d[ochter] b[eide] w[onende] a[lhier]
Trouw: 03-11-1737 N[ieuwe]s[tads]k[er]k."

3Streekarchief Zutphen, Zutphen Nederduits-gereformeerde gemeente Trouwboek, 1730 - 1751 RBS-nr. 1890, 20-10-1737.


Anna Geertruid van Emmeraat

1Streekarchief Zutphen, Zutphen Nederduits-gereformeerde gemeente Doopboek, Doop-, Trouw- en begraafregisters van de Gemeente Zutphen, 1700 - 1725 RBS-nr. 1877, 6-7-1710, Stads- en Steekarchief Zutphen, Spiegelstraat 13 - 17, 7201 KA Zutphen, http://www.streekarchiefzutphen.nl/.
"Pagina: 70
Predikant: Theod[orus] Becker
Kind: Anna Geertruid
Vader: Martinus van Emmeraad
Moeder: Aeltjen Lulofs
Datum: 06-07-1710."

2Streekarchief Zutphen, Zutphen Nederduits-gereformeerde gemeente Trouwboek, Doop-, Trouw- en begraafregisters van de Gemeente Zutphen, 1730 - 1751 RBS-nr. 1890, 3-11-1737, Stads- en Steekarchief Zutphen, Spiegelstraat 13 - 17, 7201 KA Zutphen, http://www.streekarchiefzutphen.nl/.
"Pagina: 61
Ondertrouw: 20-10-1737
Man: Laurens Soeters j[ong]m[an]
Vrouw: Anna Geertruij van Emmeraat j[onge] d[ochter] b[eide] w[onende] a[lhier]
Trouw: 03-11-1737 N[ieuwe]s[tads]k[er]k."

3Streekarchief Zutphen, Zutphen Nederduits-gereformeerde gemeente Trouwboek, 1730 - 1751 RBS-nr. 1890, 20-10-1737.


Margrieta Soeters

1Streekarchief Zutphen, Zutphen Nederduits-gereformeerde gemeente Doopboek, Doop-, Trouw- en begraafregisters van de Gemeente Zutphen, 1726 - 1754 RBS-nr. 1878, 5-10-1738, Stads- en Steekarchief Zutphen, Spiegelstraat 13 - 17, 7201 KA Zutphen, http://www.streekarchiefzutphen.nl/.
"Pagina: 77
Predikant: A.J.Schluiter
Kind: Margrieta
Vader: Laurens Soeters
Moeder: Anna Geertruid van Emmeraat
Datum: 05-10-1738."


Martinus Soeters

1Streekarchief Zutphen, Zutphen Nederduits-gereformeerde gemeente Doopboek, Doop-, Trouw- en begraafregisters van de Gemeente Zutphen, 1726 - 1754 RBS-nr. 1878, 1-12-1739, Stads- en Steekarchief Zutphen, Spiegelstraat 13 - 17, 7201 KA Zutphen, http://www.streekarchiefzutphen.nl/.
"Pagina: 85
Predikant: A.Wardenier
Kind: Martinus
Vader: Louwrens Soeters
Moeder: Anna Geertruijd van Emmeraad
Datum: 01-12-1739."


Albertus Soeters

1Streekarchief Zutphen, Zutphen Nederduits-gereformeerde gemeente Doopboek, Doop-, Trouw- en begraafregisters van de Gemeente Zutphen, 1726 - 1754 RBS-nr. 1878, 2-8-1744, Stads- en Steekarchief Zutphen, Spiegelstraat 13 - 17, 7201 KA Zutphen, http://www.streekarchiefzutphen.nl/.
"Pagina: 112
Predikant: R.Wildrik
Kind: Albertus
Vader: Laurens Soeters
Moeder: Geertruid van Emmeraat
Datum: 02-08-1744."


Jacob Soeters

1Streekarchief Zutphen, Zutphen Nederduits-gereformeerde gemeente Doopboek, Doop-, Trouw- en begraafregisters van de Gemeente Zutphen, 1726 - 1754 RBS-nr. 1878, 17-4-1746, Stads- en Steekarchief Zutphen, Spiegelstraat 13 - 17, 7201 KA Zutphen, http://www.streekarchiefzutphen.nl/.
"Pagina: 122
Predikant: J.E.Jungius
Kind: Jacob
Vader: Laurens Soeters
Moeder: Geertruid van Emmeraat
Datum: 17-04-1746."


Aaltjen Soeters

1Streekarchief Zutphen, Zutphen Nederduits-gereformeerde gemeente Doopboek, Doop-, Trouw- en begraafregisters van de Gemeente Zutphen, 1726 - 1754 RBS-nr. 1878, 31-12-1747, Stads- en Steekarchief Zutphen, Spiegelstraat 13 - 17, 7201 KA Zutphen, http://www.streekarchiefzutphen.nl/.
"Pagina: 134
Predikant: J.E.Jungius
Kind: Aaltjen
Vader: Laurens Soeters
Moeder: Geertruid van Emmersaat
Datum: 31-12-1747."


Jacoba Maria Soeters

1Streekarchief Zutphen, Zutphen Nederduits-gereformeerde gemeente Doopboek, Doop-, Trouw- en begraafregisters van de Gemeente Zutphen, 1726 - 1754 RBS-nr. 1878, 11-12-1749, Stads- en Steekarchief Zutphen, Spiegelstraat 13 - 17, 7201 KA Zutphen, http://www.streekarchiefzutphen.nl/.
"Pagina: 145
Predikant: A.Wardenier
Kind: Jacoba Maria
Vader: Laurens Soeters
Moeder: Anna Geertruijd van Emmeraat
Datum: 11-12-1749."


Jacoba Maria Soeters

1Streekarchief Zutphen, Zutphen Nederduits-gereformeerde gemeente Doopboek, Doop-, Trouw- en begraafregisters van de Gemeente Zutphen, 1726 - 1754 RBS-nr. 1878, 15-2-1752, Stads- en Steekarchief Zutphen, Spiegelstraat 13 - 17, 7201 KA Zutphen, http://www.streekarchiefzutphen.nl/.
"Pagina: 159
Predikant: A.J.Schluiter
Kind: Jacoba Maria
Vader: Laurens Soeters
Moeder: Anna Geertruid van Emmeraat
Datum: 15-02-1752."


Albertus de Vroom

1The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, Ancestral File (R) (Copyright (c) 1980 onwards).
"data as of: 5-1-1998, -1-2000."
Zonder verdere bronvermelding zijn dit niet gecontroleerde gegevens!.

2Herderewich CD's, Klappers bevolking Harderwijk (Huwelijken 1811 - 1930, Geboorten 1811-1860, Tafels geboorten 1811-1892, Dopen NH 1793-1811), 31, 11-7-1912, Herderewich, Postbus 210, NL-3840 CL Harderwijk.

3Herderewich CD's, Klappers bevolking Harderwijk, 3, 29-1-1914.

4Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Utrecht, Tnr. 263, Inr. 509, Nr. 1, Woerden Huwelijksakte, 25-2-1909, Rijksarchiefdienst, http://www.genlias.nl/.

5Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Gelderland, Tnr. 0207, Inr. 9078, Nr 3, Harderwijk Huwelijksakte, 29-1-1914.

6Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Gelderland, Tnr. 0207, Inr. 8988, Nr 31, Harderwijk Huwelijksakte, 11-7-1912.

7Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Overijssel, Tnr. 123, Inr. 123.09739, Nr 33, Oldenzaal Huwelijksakte, 3-9-1901.

8Herderewich CD's, Klappers bevolking Harderwijk, 38, 15-8-1860.
Leeftijd 27.

9Herderewich CD's, Klappers bevolking Harderwijk, 24-9-1832.

10Albert Esveld, E-mail Albert Esveld (17-09-2005), 19-6-2006, 30-9-1903, Albert Esveld, http://www.esveld.net/.

11Herderewich CD's, Klappers bevolking Harderwijk, 38, 15-8-1860.

12Ria van Sonnen, Schaftenaar, Wouter (26-06-2004), 27-06-2004, 24-10-1860, Ria van Sonnen.


Geertje Karssen

1Herderewich CD's, Klappers bevolking Harderwijk (Huwelijken 1811 - 1930, Geboorten 1811-1860, Tafels geboorten 1811-1892, Dopen NH 1793-1811), 31, 11-7-1912, Herderewich, Postbus 210, NL-3840 CL Harderwijk.

2Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Utrecht, Tnr. 263, Inr. 509, Nr. 1, Woerden Huwelijksakte, 25-2-1909, Rijksarchiefdienst, http://www.genlias.nl/.

3Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Gelderland, Tnr. 0207, Inr. 9078, Nr 3, Harderwijk Huwelijksakte, 29-1-1914.

4Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Gelderland, Tnr. 0207, Inr. 8988, Nr 31, Harderwijk Huwelijksakte, 11-7-1912.

5Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Overijssel, Tnr. 123, Inr. 123.09739, Nr 33, Oldenzaal Huwelijksakte, 3-9-1901.

6Herderewich CD's, Klappers bevolking Harderwijk, 38, 15-8-1860.
Leeftijd 25.

7Herderewich CD's, Klappers bevolking Harderwijk, 3, 29-1-1914.

8Herderewich CD's, Klappers bevolking Harderwijk, 38, 15-8-1860.


Pieter de Vroom

1Ria van Sonnen, Schaftenaar, Wouter (26-06-2004), 27-06-2004, 24-10-1860, Ria van Sonnen.
"akte 157 geb 24-10-1860 Pieter zn van Albertus de Vroom 28 jr commies ter secretarie en Geertjen Karssen 25 jr Smeepoortstraat."

2Ria van Sonnen, Schaftenaar, Wouter, 27-06-2004, 24-10-1860.


Gerrit de Vroom

1Ria van Sonnen, Schaftenaar, Wouter (26-06-2004), 27-06-2004, 30-3-1862, Ria van Sonnen.
"akte 58 geb 30-3-1862 Gerrit zn van Albertus de Vroom 29 jr commister en Geertjen Karssen 26 jr Smeepoortstraat."

2Ria van Sonnen, Schaftenaar, Wouter, 27-06-2004, 30-3-1862.


Anneke de Vroom

1Herderewich CD's, Klappers bevolking Harderwijk (Huwelijken 1811 - 1930, Geboorten 1811-1860, Tafels geboorten 1811-1892, Dopen NH 1793-1811), 19-2-1866, Herderewich, Postbus 210, NL-3840 CL Harderwijk.
Kan aangiftedatum zijn.


Johanna Cuneria de Vroom

1Herderewich CD's, Klappers bevolking Harderwijk (Huwelijken 1811 - 1930, Geboorten 1811-1860, Tafels geboorten 1811-1892, Dopen NH 1793-1811), 12-9-1868, Herderewich, Postbus 210, NL-3840 CL Harderwijk.
Kan aangiftedatum zijn.


Gerrit Cornelis Burgerhout

1Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Gelderland, Tnr. 0207, Inr. 9012, Nr 380, Apeldoorn Huwelijksakte, 17-12-1919, Rijksarchiefdienst, http://www.genlias.nl/.

2Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Gelderland, Tnr. 0207, Inr. 9013, Nr 56, Apeldoorn Huwelijksakte, 7-3-1922.

3Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Gelderland, Tnr. 0207, Inr. 7932, Nr 80, Apeldoorn Huwelijksakte, 27-4-1911.

4Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Overijssel, Tnr. 123, Inr. 123.09741, Nr 70, Oldenzaal Huwelijksakte, 29-11-1921.

5Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Gelderland, Tnr. 0207, Inr. 9012, Nr 423, Apeldoorn Huwelijksakte, 22-11-1920.

6Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Gelderland, Tnr. 0207, Inr. 9013, Nr 458, Apeldoorn Huwelijksakte, 23-12-1922.


Alberdina Johanna de Vroom

1Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Gelderland, Tnr. 0207, Inr. 9012, Nr 380, Apeldoorn Huwelijksakte, 17-12-1919, Rijksarchiefdienst, http://www.genlias.nl/.

2Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Gelderland, Tnr. 0207, Inr. 9013, Nr 56, Apeldoorn Huwelijksakte, 7-3-1922.

3Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Gelderland, Tnr. 0207, Inr. 7932, Nr 80, Apeldoorn Huwelijksakte, 27-4-1911.

4Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Overijssel, Tnr. 123, Inr. 123.09741, Nr 70, Oldenzaal Huwelijksakte, 29-11-1921.

5Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Gelderland, Tnr. 0207, Inr. 9012, Nr 423, Apeldoorn Huwelijksakte, 22-11-1920.

6Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Gelderland, Tnr. 0207, Inr. 9013, Nr 458, Apeldoorn Huwelijksakte, 23-12-1922.

7Herderewich CD's, Klappers bevolking Harderwijk (Huwelijken 1811 - 1930, Geboorten 1811-1860, Tafels geboorten 1811-1892, Dopen NH 1793-1811), 17-2-1865, Herderewich, Postbus 210, NL-3840 CL Harderwijk.
Kan aangiftedatum zijn.


Albartus de Vroom

1Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Overijssel, Tnr. 123, Inr. 123.09739, Nr 33, Oldenzaal Huwelijksakte, 3-9-1901, Rijksarchiefdienst, http://www.genlias.nl/.
Leeftijd 31.

2Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Overijssel, Tnr. 123, Inr. 123.09739, Nr 33, Oldenzaal Huwelijksakte, 3-9-1901.


Margaretha Berendina Elisabeth Themann

1Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Overijssel, Tnr. 123, Inr. 123.09739, Nr 33, Oldenzaal Huwelijksakte, 3-9-1901, Rijksarchiefdienst, http://www.genlias.nl/.
Leeftijd 26.

2A.G., E-mail A.G. (22-11-2009), 08-02-2011, 16-4-1875, A.G.
"Bevolkingsregister Eibergen register 7. Dorp, 1870-1880
Themann; Margaretha Berendina Elisabeth
Achternaam: Themann
Voornaam: Margaretha Berendina Elisabeth
Geboortedatum: 16-04-1875
Gemeente: Eibergen
Register: 7
Bladzijde: 105."

3Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Overijssel, Tnr. 123, Inr. 123.09739, Nr 33, Oldenzaal Huwelijksakte, 3-9-1901.


Pieter van der Meij

1Herderewich CD's, Klappers bevolking Harderwijk (Huwelijken 1811 - 1930, Geboorten 1811-1860, Tafels geboorten 1811-1892, Dopen NH 1793-1811), 3, 29-1-1914, Herderewich, Postbus 210, NL-3840 CL Harderwijk.
Leeftijd 42.

2Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Gelderland, Tnr. 0207, Inr. 9078, Nr 3, Harderwijk Huwelijksakte, 29-1-1914, Rijksarchiefdienst, http://www.genlias.nl/.
Leeftijd 42.

3A.G., E-mail A.G. (22-11-2009), 08-02-2011, 16-6-1871, A.G.
"Geboorteakte Dokkum, 1871
Aangiftedatum 16 juni 1871, akte nr. 78
Pieter van der Mey, geboren 14 juni 1871
Zoon van Ulbe van der Mey en Antje Wassenaar."

4Herderewich CD's, Klappers bevolking Harderwijk, 3, 29-1-1914.

5Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Gelderland, Tnr. 0207, Inr. 9078, Nr 3, Harderwijk Huwelijksakte, 29-1-1914.


Hermina de Vroom

1Herderewich CD's, Klappers bevolking Harderwijk (Huwelijken 1811 - 1930, Geboorten 1811-1860, Tafels geboorten 1811-1892, Dopen NH 1793-1811), 3, 29-1-1914, Herderewich, Postbus 210, NL-3840 CL Harderwijk.
Leeftijd 40.

2Herderewich CD's, Klappers bevolking Harderwijk, 10-10-1873.
Kan aangiftedatum zijn.

3Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Gelderland, Tnr. 0207, Inr. 9078, Nr 3, Harderwijk Huwelijksakte, 29-1-1914, Rijksarchiefdienst, http://www.genlias.nl/.
Leeftijd 40.

4Herderewich CD's, Klappers bevolking Harderwijk, 3, 29-1-1914.

5Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Gelderland, Tnr. 0207, Inr. 9078, Nr 3, Harderwijk Huwelijksakte, 29-1-1914.