Kwartierstaat van mijn neef en nicht

Citations


Lodevicus Schouten

1Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Gelders Archief, Tnr. 0207, Inr. 2278, IJzendoorn Huwelijk Akte 1, 21-2-1822, Rijksarchiefdienst, http://www.genlias.nl/.

2Albert Veldhuis, E-mail Albert Veldhuis (18-07-2007), 18-05-2007, 25-1-1735, Albert Veldhuis, http://www.veluwsegeslachten.nl.
"dtb Nijkerk : publ 111 van Veluwse Geslachten.
Gabriel Scholtus ( Scholts ) & Maria Louisa Begtholt
zoon: Lodevicus ged. Nijkerk (geref) 25-01-1735 = Lodewijk."

3F.M.A. van Schaik, Klappers Trouwen Utrecht Stad Gereformeerd (Het Utrechts Archief), 105 - 238, 19-2-1775, Het Utrechts Archief, Alexander Numankade 199 - 201, 3572 KW Utrecht, info@hetutrechtsarchief.nl.

4Ronald van Schaik of F.M.A. van Schaik, Klappers Begraafboeken Utrecht Stad (Het Utrechts Archief), 137 - 471, 12-9-1774, Het Utrechts Archief, Alexander Numankade 199 - 201, 3572 KW Utrecht, info@hetutrechtsarchief.nl.
"Naam: Schouten; Lodewijk
Nagelaten betrekkingen: zijn vrouw en vier onmondige kinderen
Adres: op de Oude Graft op de Appelmarkt
Plaats van begraven: Buurkerk
Groefbidder: van Beijnum
Datum aangifte: 12-09-1774
Datum overlijden/begraven: 02-09-1774
Wijze van begraven: gratis
Begraafboek: 137 - 471."

5F.M.A. van Schaik, Klappers Trouwen Utrecht Stad Gereformeerd, 105 - 41, 22-10-1765.
"Naam: Schouten; Lodewijk
Predikant: Bosboom
Godsdienst: Geref.
Huwelijk: 22-10-1765 te Utrecht, Catharijnekerk
Naam: Lenards; Rebeckka
Huw.boek: 105 - 41."
Idee waar te zoeken van: http://www.genealand.nl/bosschaert/d0001/i43.html en http://users.pandora.be/bosschaerts/www2/gp1540.htm.

6Ronald van Schaik of F.M.A. van Schaik, Klappers Secundaire Bronnen Utrecht Stad (Het Utrechts Archief), Alphabetische lijst der nieuwe burgers, 26-3-1772, Het Utrechts Archief, Alexander Numankade 199 - 201, 3572 KW Utrecht, info@hetutrechtsarchief.nl.
"1772
26 Maart Schouten (Lodewijk) geb. te Nijkerk op
de Veluwe, gereform[eer]d en zijne
kinderen met naamen, Gabriel,
Jannigje, Abraham en Maria
Louisa Schouten, de drie eerste
geboren te Zuijlen en de laatste
alhier."

7F.M.A. van Schaik, Klappers Doop Utrecht Stad Gereformeerd (Het Utrechts Archief), 16 - 47, 15-12-1771, Het Utrechts Archief, Alexander Numankade 199 - 201, 3572 KW Utrecht, info@hetutrechtsarchief.nl.

8F.M.A. van Schaik, Transcripties Utrecht Stad Lidmaten (Het Utrechts Archief), 1773 Inv.nr. 415 folio 63v, 17-11-1773, Het Utrechts Archief, Alexander Numankade 199 - 201, 3572 KW Utrecht, info@hetutrechtsarchief.nl.
"Schouten; Lodewijk 1773 (415, fol. 63v)
137. Lodewijk Schouten wonende op de
Appelmark met att[estatie] van Zuijlen Testes
15 Novemb[er] 1772 Nicolaas van Ruijten
Otto van Breukelen ouderlingen."

9Ronald van Schaik of F.M.A. van Schaik, Klappers Begraafboeken Utrecht Stad, 137 - 471, 12-9-1774.


Rebekka Lenard

1Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Gelders Archief, Tnr. 0207, Inr. 2278, IJzendoorn Huwelijk Akte 1, 21-2-1822, Rijksarchiefdienst, http://www.genlias.nl/.

2F.M.A. van Schaik, Klappers Doop Utrecht Stad Gereformeerd (Het Utrechts Archief), 12 - 339, 30-8-1740, Het Utrechts Archief, Alexander Numankade 199 - 201, 3572 KW Utrecht, info@hetutrechtsarchief.nl.
"Naam: Rebekka
Doop: 30-08-1740
Godsdienst: Gereformeerd
Kerk: Catharijnekerk
Vader: Abraham Lenard
Moeder: Jannetje Jacobs
Adres: buijten de Wittevrouwepoort
Doopboek: 12 - 339."

3Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, HUA, Tnr. 481, Inr. 429, Utrecht Overlijden Akte 1466, 22-12-1813.
"Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Het Utrechts Archief
Algemeen Toegangnr: 481
Inventarisnr: 429
Gemeente: Utrecht
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: 1466
Aangiftedatum: 22-12-1813
Overledene Rebecca Leenards
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 20-12-1813
Leeftijd: 73
Overlijdensplaats: Utrecht
Vader N.N.
Moeder N.N.
Partner Dirk van Diedenhoven
Relatie: weduwe van."

4F.M.A. van Schaik, Klappers Trouwen Utrecht Stad Gereformeerd (Het Utrechts Archief), 105 - 41, 22-10-1765, Het Utrechts Archief, Alexander Numankade 199 - 201, 3572 KW Utrecht, info@hetutrechtsarchief.nl.
"Naam: Schouten; Lodewijk
Predikant: Bosboom
Godsdienst: Geref.
Huwelijk: 22-10-1765 te Utrecht, Catharijnekerk
Naam: Lenards; Rebeckka
Huw.boek: 105 - 41."
Idee waar te zoeken van: http://www.genealand.nl/bosschaert/d0001/i43.html en http://users.pandora.be/bosschaerts/www2/gp1540.htm.

5F.M.A. van Schaik, Klappers Doop Utrecht Stad Gereformeerd, 12 - 339, 30-8-1740.

6F.M.A. van Schaik & Ronald van Schaik, Transcripties Utrecht Stad Comparantenregister van de Momboirkamer (Het Utrechts Archief), Inv.nr. 1389 deel 7 akte 2151, 30-12-1754, Het Utrechts Archief, Alexander Numankade 199 - 201, 3572 KW Utrecht, info@hetutrechtsarchief.nl.

7F.M.A. van Schaik & Ronald van Schaik, Transcripties Utrecht Stad Comparantenregister van de Momboirkamer, 1774 Inv.nr. 1389 deel 10 Akte 1516, 12-9-1774.

8F.M.A. van Schaik & Ronald van Schaik, Transcripties Utrecht Stad Comparantenregister van de Momboirkamer, 1774 Inv.nr. 1389 deel 10 Akte 1516, 12-9-1774.
"Schouten; Lodewijk 1774 Inv.nr. 1389 deel 10 Akte 1516
Aangebracht den 12-09-1774
1516
De weduwe van Lodewijk
Schouten aan de Oudegraft
op de Appelmarkt 4 o.k.

Marge:
21-10-1774 Compareerde Rebecca Lenarts
de Weduwe en presenteerde tot
voogd over Gabriel oud 8, Jan-
nigje oud 6, Abraham 5, Ma-
ria oud 3 jaren haar overleden
mans broeder Jacob Schouten."

9F.M.A. van Schaik, Transcripties Utrecht Stad Lidmaten (Het Utrechts Archief), Inv.nr. 415 folio 93 & 93v, 1-4-1776, Het Utrechts Archief, Alexander Numankade 199 - 201, 3572 KW Utrecht, info@hetutrechtsarchief.nl.
"Lenards; Rebekka; 1776; 415; 93v
folio 93
Op belijdenis aangenomen door mij Jac[obus]
Hinlopen in tegenwoordigheid van
den ouderling Düsseldorp den 19 Maart
1776
folio 93v
1776 den 1 April in tegenwoordigheid als boven
482 Rebekka Lenards h.v. van Dirk Didenhoven op
de Appelmarkt."

10F.M.A. van Schaik, Transcripties Utrecht Stad Lidmaten, folio 93 & 93v, 1-4-1776.

11F.M.A. van Schaik & Ronald van Schaik, Transcripties Utrecht Stad Comparantenregister van de Momboirkamer, Inv.nr. 352 deel 2 akte 1240, 5-1-1807.
"Diedenhoven; Dirk; 1807; 352 deel 2 akte 1240
Aangebragt den 5 januarij 1807
1240
De wed[uwe] van Dirk Diedenhoven
op de Appelmarkt
Idem [Vink]
13-02-1807 Comp[areerde] Rebecca Lenars de wed[uw]e
en verklaarde dat haar overledene
man geene minderjarige kinderen
nog Erfgenamen heeft nagelaten."


Gabriël Schouten

1E. Elenbaas, Genealogische Reeks Zuilen Deel I (2e druk) (Zuilen dopen NH 1652-1811 (publ. RAU)), pagina 83, 13-7-1766, Het Utrechts Archief, Alexander Numankade 199 - 201, 3572 KW Utrecht, info@hetutrechtsarchief.nl.
"Uitgave Gens Elenbaas 1997, Cassette 26.".
"Doop: 13-07-1766
Kind: Gabriël
Vader: Lodewijk Schouten
Moeder: Rebecca Lenaasz."

2Ronald van Schaik of F.M.A. van Schaik, Klappers Secundaire Bronnen Utrecht Stad (Het Utrechts Archief), Alphabetische lijst der nieuwe burgers, 26-3-1772, Het Utrechts Archief, Alexander Numankade 199 - 201, 3572 KW Utrecht, info@hetutrechtsarchief.nl.

3F.M.A. van Schaik & Ronald van Schaik, Transcripties Utrecht Stad Comparantenregister van de Momboirkamer (Het Utrechts Archief), 1774 Inv.nr. 1389 deel 10 Akte 1516, 12-9-1774, Het Utrechts Archief, Alexander Numankade 199 - 201, 3572 KW Utrecht, info@hetutrechtsarchief.nl.


Abraham Schouten

1E. Elenbaas, Genealogische Reeks Zuilen Deel I (2e druk) (Zuilen dopen NH 1652-1811 (publ. RAU)), pagina 86, 15-10-1769, Het Utrechts Archief, Alexander Numankade 199 - 201, 3572 KW Utrecht, info@hetutrechtsarchief.nl.
"Uitgave Gens Elenbaas 1997, Cassette 26.".
"Doop: 15-10-1769
Kind: Abraham
Vader: Lodewijk Schouten
Moeder: Rebecca Lenaasz."

2Ronald van Schaik of F.M.A. van Schaik, Klappers Secundaire Bronnen Utrecht Stad (Het Utrechts Archief), Alphabetische lijst der nieuwe burgers, 26-3-1772, Het Utrechts Archief, Alexander Numankade 199 - 201, 3572 KW Utrecht, info@hetutrechtsarchief.nl.

3F.M.A. van Schaik & Ronald van Schaik, Transcripties Utrecht Stad Comparantenregister van de Momboirkamer (Het Utrechts Archief), 1774 Inv.nr. 1389 deel 10 Akte 1516, 12-9-1774, Het Utrechts Archief, Alexander Numankade 199 - 201, 3572 KW Utrecht, info@hetutrechtsarchief.nl.


Marita Lowiesa Schouten

1F.M.A. van Schaik, Klappers Doop Utrecht Stad Gereformeerd (Het Utrechts Archief), 16 - 47, 15-12-1771, Het Utrechts Archief, Alexander Numankade 199 - 201, 3572 KW Utrecht, info@hetutrechtsarchief.nl.
"Naam: Marita Lowiesa
Doop: 15-12-1771
Godsdienst: Gereformeerd
Kerk: Jacobikerk
Vader: Lodewijk Schouten
Moeders: Rebekka Leenmars
Adres: in de Louweregt
Doopboek: 16 - 47
Bijzonderheden: de vader lidmaat."
Idee waar te zoeken van: http://www.genealand.nl/bosschaert/d0001/i43.html en http://users.pandora.be/bosschaerts/www2/gp1540.htm.

2F.M.A. van Schaik, Klappers Doop Utrecht Stad Gereformeerd, 16 - 47, 15-12-1771.

3Ronald van Schaik of F.M.A. van Schaik, Klappers Secundaire Bronnen Utrecht Stad (Het Utrechts Archief), Alphabetische lijst der nieuwe burgers, 26-3-1772, Het Utrechts Archief, Alexander Numankade 199 - 201, 3572 KW Utrecht, info@hetutrechtsarchief.nl.

4F.M.A. van Schaik & Ronald van Schaik, Transcripties Utrecht Stad Comparantenregister van de Momboirkamer (Het Utrechts Archief), 1774 Inv.nr. 1389 deel 10 Akte 1516, 12-9-1774, Het Utrechts Archief, Alexander Numankade 199 - 201, 3572 KW Utrecht, info@hetutrechtsarchief.nl.


Dirk van Didenhoven

1F.M.A. van Schaik, Klappers Trouwen Utrecht Stad Gereformeerd (Het Utrechts Archief), 105 - 238, 19-2-1775, Het Utrechts Archief, Alexander Numankade 199 - 201, 3572 KW Utrecht, info@hetutrechtsarchief.nl.

2Hans den Braber, Van Papier naar Digitaal (projekt van Hans den Braber en Herman de Wit.), http://www.den-braber.nl/vpnd/bronnen/ut/utrecht/utrecht_burgers_in_d17741789.pdf pagina 1, 10-2-1775, Hans den Braber, http://www.den-braber.nl/.
"1775
10 Febr[uarij] Diedenhoven (Dirk van) geb[oren] te Amersfoort, gere-
formeerd, Een Tuinman."

3Ronald van Schaik of F.M.A. van Schaik, Klappers Begraafboeken Utrecht Stad (Het Utrechts Archief), 141 - 105, 5-1-1807, Het Utrechts Archief, Alexander Numankade 199 - 201, 3572 KW Utrecht, info@hetutrechtsarchief.nl.
"Naam: Diedenhoven; Dirk
Nagelaten betrekkingen: laat na zijn vrouw en onmondige kinderen
Adres: op de Appelmarkt
Plaats van begraven: Buurtkerk
Groefbidder: Vink
Datum aangifte: 05-01-1807
Datum overlijden/begraven: 29-12-1806
Wijze van begraven: bijgezet met de baar
Begraafboek: 141 - 105
Bedrag: f 4.-.-
orgineel:
Buurtkerk Idem [Vink] 29 Dirk Diedenhoven op de Appelmarkt, laat
na zijn vrouw en onmondige kinderen bijge-
zet met de baar f 4."

4F.M.A. van Schaik, Klappers Trouwen Utrecht Stad Gereformeerd, 105 - 238, 19-2-1775.
"Naam: Didenhoven, van; Dirk
Predikant: H. Schouw
Godsdienst: Geref.
Huwelijk: 19-02-1775 te Utrecht, Catharijnekerk
Naam: Lenars; Rebecka
Wed.v.: Lodewijk Schouten
Huw.boek: 105 - 238."

5Hans den Braber, Van Papier naar Digitaal, http://www.den-braber.nl/vpnd/bronnen/ut/utrecht/utrecht_burgers_in_d17741789.pdf pagina 1, 10-2-1775.

6Ronald van Schaik of F.M.A. van Schaik, Klappers Begraafboeken Utrecht Stad, 141 - 105, 5-1-1807.


Rebekka Lenard

1Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Gelders Archief, Tnr. 0207, Inr. 2278, IJzendoorn Huwelijk Akte 1, 21-2-1822, Rijksarchiefdienst, http://www.genlias.nl/.

2F.M.A. van Schaik, Klappers Doop Utrecht Stad Gereformeerd (Het Utrechts Archief), 12 - 339, 30-8-1740, Het Utrechts Archief, Alexander Numankade 199 - 201, 3572 KW Utrecht, info@hetutrechtsarchief.nl.
"Naam: Rebekka
Doop: 30-08-1740
Godsdienst: Gereformeerd
Kerk: Catharijnekerk
Vader: Abraham Lenard
Moeder: Jannetje Jacobs
Adres: buijten de Wittevrouwepoort
Doopboek: 12 - 339."

3Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, HUA, Tnr. 481, Inr. 429, Utrecht Overlijden Akte 1466, 22-12-1813.
"Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Het Utrechts Archief
Algemeen Toegangnr: 481
Inventarisnr: 429
Gemeente: Utrecht
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: 1466
Aangiftedatum: 22-12-1813
Overledene Rebecca Leenards
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 20-12-1813
Leeftijd: 73
Overlijdensplaats: Utrecht
Vader N.N.
Moeder N.N.
Partner Dirk van Diedenhoven
Relatie: weduwe van."

4F.M.A. van Schaik, Klappers Trouwen Utrecht Stad Gereformeerd (Het Utrechts Archief), 105 - 238, 19-2-1775, Het Utrechts Archief, Alexander Numankade 199 - 201, 3572 KW Utrecht, info@hetutrechtsarchief.nl.
"Naam: Didenhoven, van; Dirk
Predikant: H. Schouw
Godsdienst: Geref.
Huwelijk: 19-02-1775 te Utrecht, Catharijnekerk
Naam: Lenars; Rebecka
Wed.v.: Lodewijk Schouten
Huw.boek: 105 - 238."

5F.M.A. van Schaik, Klappers Doop Utrecht Stad Gereformeerd, 12 - 339, 30-8-1740.

6F.M.A. van Schaik & Ronald van Schaik, Transcripties Utrecht Stad Comparantenregister van de Momboirkamer (Het Utrechts Archief), Inv.nr. 1389 deel 7 akte 2151, 30-12-1754, Het Utrechts Archief, Alexander Numankade 199 - 201, 3572 KW Utrecht, info@hetutrechtsarchief.nl.

7F.M.A. van Schaik & Ronald van Schaik, Transcripties Utrecht Stad Comparantenregister van de Momboirkamer, 1774 Inv.nr. 1389 deel 10 Akte 1516, 12-9-1774.

8F.M.A. van Schaik & Ronald van Schaik, Transcripties Utrecht Stad Comparantenregister van de Momboirkamer, 1774 Inv.nr. 1389 deel 10 Akte 1516, 12-9-1774.
"Schouten; Lodewijk 1774 Inv.nr. 1389 deel 10 Akte 1516
Aangebracht den 12-09-1774
1516
De weduwe van Lodewijk
Schouten aan de Oudegraft
op de Appelmarkt 4 o.k.

Marge:
21-10-1774 Compareerde Rebecca Lenarts
de Weduwe en presenteerde tot
voogd over Gabriel oud 8, Jan-
nigje oud 6, Abraham 5, Ma-
ria oud 3 jaren haar overleden
mans broeder Jacob Schouten."

9F.M.A. van Schaik, Transcripties Utrecht Stad Lidmaten (Het Utrechts Archief), Inv.nr. 415 folio 93 & 93v, 1-4-1776, Het Utrechts Archief, Alexander Numankade 199 - 201, 3572 KW Utrecht, info@hetutrechtsarchief.nl.
"Lenards; Rebekka; 1776; 415; 93v
folio 93
Op belijdenis aangenomen door mij Jac[obus]
Hinlopen in tegenwoordigheid van
den ouderling Düsseldorp den 19 Maart
1776
folio 93v
1776 den 1 April in tegenwoordigheid als boven
482 Rebekka Lenards h.v. van Dirk Didenhoven op
de Appelmarkt."

10F.M.A. van Schaik, Transcripties Utrecht Stad Lidmaten, folio 93 & 93v, 1-4-1776.

11F.M.A. van Schaik & Ronald van Schaik, Transcripties Utrecht Stad Comparantenregister van de Momboirkamer, Inv.nr. 352 deel 2 akte 1240, 5-1-1807.
"Diedenhoven; Dirk; 1807; 352 deel 2 akte 1240
Aangebragt den 5 januarij 1807
1240
De wed[uwe] van Dirk Diedenhoven
op de Appelmarkt
Idem [Vink]
13-02-1807 Comp[areerde] Rebecca Lenars de wed[uw]e
en verklaarde dat haar overledene
man geene minderjarige kinderen
nog Erfgenamen heeft nagelaten."


Rebekka Diedenhoven

1F.M.A. van Schaik, Klappers Doop Utrecht Stad Gereformeerd (Het Utrechts Archief), 16 - 167a, 25-1-1778, Het Utrechts Archief, Alexander Numankade 199 - 201, 3572 KW Utrecht, info@hetutrechtsarchief.nl.
"Naam: Diedenhoven; Rebekka
Doop: 25-01-1778
Godsdienst: Geref.
Kerk: Jacobikerk
Vader: Dirk
Moeder: Rebekka Lenards
Adres: Appelmarkt beneden de Oude Gragt
Doopboek: 16 - 167a
Bijzonderheden: moeder lidmaat."

2F.M.A. van Schaik, Klappers Doop Utrecht Stad Gereformeerd, 16 - 167a, 25-1-1778.


Dirk van Diedenhoven

1F.M.A. van Schaik, Klappers Doop Utrecht Stad Gereformeerd (Het Utrechts Archief), 16 - 224, 24-1-1781, Het Utrechts Archief, Alexander Numankade 199 - 201, 3572 KW Utrecht, info@hetutrechtsarchief.nl.
"Naam: Diedenhoven, van; Dirk
Doop: 24-01-1781
Godsdienst: Gereformeerd
Kerk: Domkerk
Vader: Dirk
Moeder: Rebekka Lenards
Doopboek: 16 - 224
Bijzonderheden: de moeder lidmaat."


Abraham Leenarts

1F.M.A. van Schaik, Klappers Doop Utrecht Stad Gereformeerd (Het Utrechts Archief), 12 - 339, 30-8-1740, Het Utrechts Archief, Alexander Numankade 199 - 201, 3572 KW Utrecht, info@hetutrechtsarchief.nl.

2Brenda Buffing-Gerlagh, E-mail Hans & Brenda (16-03-2003), 30-12-2007, 25-12-1710, Hans Buffing.
"Abraham Leenarts, ged. Utrecht 25.12.1710 (Catharinakerk) (doopboek 9 pagina 163; vader: Henricus, moeder Marta Pernee, adres: op de Lange Nieuwstraat)."

3Ronald van Schaik of F.M.A. van Schaik, Klappers Begraafboeken Utrecht Stad (Het Utrechts Archief), 139 - 707v, 15-12-1800, Het Utrechts Archief, Alexander Numankade 199 - 201, 3572 KW Utrecht, info@hetutrechtsarchief.nl.
"Naam: Leeners; Abraham
Burg. staat: weduwnaar van Jannigje Jacobs
Nagelaten betrekkingen: meerderjarige kinderen
Adres: in de Magdalenensteeg
Plaats van begraven: Nicolaikerk
Groefbidder: van Wijngaarden
Datum aangifte: 15-12-1800
Datum overlijden/begraven: 03-12-1800
Wijze van begraven: gratis
Begraafboek: 139 - 707v."

4Brenda Buffing-Gerlagh, E-mail Hans & Brenda, 30-12-2007, 19-6-1731.
"tr. (geref.) Utrecht (Katrijnekerk), 19.6.1731 (huw. boek 102 pag. 487)."

5Brenda Buffing-Gerlagh, E-mail Hans & Brenda, 30-12-2007, 25-12-1710.

6Brenda Buffing-Gerlagh, E-mail Hans & Brenda, 30-12-2007, 19-6-1731.

7F.M.A. van Schaik & Ronald van Schaik, Transcripties Utrecht Stad Comparantenregister van de Momboirkamer (Het Utrechts Archief), Inv.nr. 1389 deel 7 akte 2151, 30-12-1754, Het Utrechts Archief, Alexander Numankade 199 - 201, 3572 KW Utrecht, info@hetutrechtsarchief.nl.
"Jacobs, Jannigje; 1754; 1389 deel 7; 2151
Aangebracht den 30 x-ber [December] 1754
2151
Abraham Lyonard wed[uwe]naar van
Jannigje Jacobs buiten de Witten-
vrouwenpoort bij het Kruisgasthuis
4 o[nmondige] k[inderen] Sesselaar

marge:
24-02-1755 Compareerde Abraham Lij-
onard de weduwenaar en verklaar-
de tot voogd over zijne vier minder-
jarige kinderen met namen Hen-
drik oud 20, Abraham 17, Betje
15, Maria 12 jaren te stellen zijn halve broeder Pieter Postel
dewelke mede comparerende verklaarde die voogdije aantenemen."

8Ronald van Schaik of F.M.A. van Schaik, Klappers Begraafboeken Utrecht Stad, 139 - 707v, 15-12-1800.


Jannetje Jacobs

1F.M.A. van Schaik, Klappers Doop Utrecht Stad Gereformeerd (Het Utrechts Archief), 12 - 339, 30-8-1740, Het Utrechts Archief, Alexander Numankade 199 - 201, 3572 KW Utrecht, info@hetutrechtsarchief.nl.

2Ronald van Schaik of F.M.A. van Schaik, Klappers Begraafboeken Utrecht Stad (Het Utrechts Archief), 135 - 558, 30-12-1754, Het Utrechts Archief, Alexander Numankade 199 - 201, 3572 KW Utrecht, info@hetutrechtsarchief.nl.
"Naam: Jacobs; Jannigje
Burg. staat: huisvrouw van Abraham Lyonard
Nagelaten betrekkingen: haar man en onmondige kinderen
Adres: buiten de Wittenvrouwenpoort bij het Kruisgasthuis
Plaats van begraven: Buurkerk
Groefbidder: Sesselaar
Datum aangifte: 30-12-1754
Datum overlijden/begraven: 16-12-1754
Wijze van begraven: gratis
Begraafboek: 135 - 558."

3Brenda Buffing-Gerlagh, E-mail Hans & Brenda (16-03-2003), 30-12-2007, 19-6-1731, Hans Buffing.
"tr. (geref.) Utrecht (Katrijnekerk), 19.6.1731 (huw. boek 102 pag. 487)."

4Brenda Buffing-Gerlagh, E-mail Hans & Brenda, 30-12-2007, 19-6-1731.

5Ronald van Schaik of F.M.A. van Schaik, Klappers Begraafboeken Utrecht Stad, 135 - 558, 30-12-1754.


Rebecca Leenders

1Brenda Buffing-Gerlagh, E-mail Hans & Brenda (16-03-2003), 30-12-2007, 2-9-1732, Hans Buffing.
"Rebecca Leenders, ged. Utrecht 2.9.1732 (Catharinakerk) (doopboek 11 pag. 221; vader: Abraham, moeder Jannetje Jacobs; adres: buijten de Witte Vrouwenpoort in de Kuyperssteeg)."

2Brenda Buffing-Gerlagh, E-mail Hans & Brenda, 30-12-2007, 2-9-1732.


Henderik Leenard

1Brenda Buffing-Gerlagh, E-mail Hans & Brenda (16-03-2003), 30-12-2007, 12-8-1733, Hans Buffing.
"Henderik Leenard, ged. Utrecht 12.8.1733 (Catharijnekerk) (doopboek 11 pag. 291; vader: Abraham, moeder: Jannetje Jacobs; adres: buijten de Witte Vrouwepoort)."

2Brenda Buffing-Gerlagh, E-mail Hans & Brenda, 30-12-2007, 12-8-1733.

3F.M.A. van Schaik & Ronald van Schaik, Transcripties Utrecht Stad Comparantenregister van de Momboirkamer (Het Utrechts Archief), Inv.nr. 1389 deel 7 akte 2151, 30-12-1754, Het Utrechts Archief, Alexander Numankade 199 - 201, 3572 KW Utrecht, info@hetutrechtsarchief.nl.


Abraham Leenard

1Brenda Buffing-Gerlagh, E-mail Hans & Brenda (16-03-2003), 30-12-2007, 27-9-1735, Hans Buffing.
"Abraham Leenard, ged. Utrecht 27.9.1735 (Katrinakerk) (doopboek 11 pag. 408; vader: Abram, moeder: Jannigje Jacobs; adres: buijten de Wittevrouwepoort)."

2Brenda Buffing-Gerlagh, E-mail Hans & Brenda, 30-12-2007, 27-9-1735.

3F.M.A. van Schaik & Ronald van Schaik, Transcripties Utrecht Stad Comparantenregister van de Momboirkamer (Het Utrechts Archief), Inv.nr. 1389 deel 7 akte 2151, 30-12-1754, Het Utrechts Archief, Alexander Numankade 199 - 201, 3572 KW Utrecht, info@hetutrechtsarchief.nl.


Maria Lenart

1Brenda Buffing-Gerlagh, E-mail Hans & Brenda (16-03-2003), 30-12-2007, 13-2-1743, Hans Buffing.
"Maria Lenart, ged. Utrecht 13.2.1743 (Domkerk) (doopboek 13 pag. 7; vader: Abraham, moeder: Jannigje Jacobs; adres: buijten de Wittevrouwpoort)."

2Brenda Buffing-Gerlagh, E-mail Hans & Brenda, 30-12-2007, 13-2-1743.

3F.M.A. van Schaik & Ronald van Schaik, Transcripties Utrecht Stad Comparantenregister van de Momboirkamer (Het Utrechts Archief), Inv.nr. 1389 deel 7 akte 2151, 30-12-1754, Het Utrechts Archief, Alexander Numankade 199 - 201, 3572 KW Utrecht, info@hetutrechtsarchief.nl.

4F.M.A. van Schaik & Ronald van Schaik, Transcripties Utrecht Stad Comparantenregister van de Momboirkamer, Inv.nr. 354 deel 1 akte 2329, 15-12-1800.
"Leenart, Abraham; 1800; 354 deel 1; 2329
Aangebracht den 15 December 1800
2329
De N[aaste] Vr[ienden] van Abraham Leenart, wed-
u[wenaar] Jannigje Jacobs in de Magdalenen-
steeg v[an] Wijgaarden

marge:
09-01-1801 Compareerde Maria Leenart en
verclaarde, dat haar overleden vader
geen minderjarige kinderen of erfgenamen
heeft nagelaten."


Johannes van Schaik

1Ronald van Schaik of F.M.A. van Schaik, Klappers Begraafboeken Utrecht Stad (Het Utrechts Archief), 133 - 415, 11-4-1740, Het Utrechts Archief, Alexander Numankade 199 - 201, 3572 KW Utrecht, info@hetutrechtsarchief.nl.
"Naam: Schaijck van; Johannes
Burgerlijke staat: Sijn vrouw en onmondige kinderen
Adres: Buijten de Weerdpoort in de Craenesteegh
Plaats van begraven: Jacobikerk
Groefbidder: Sesselaar
Datum van aangifte: 11-04-1740
Datum van overlijden/begraven: 02-04-1740
Wijze van begraven: gratis
Begraafboek: 133 pag. 415."

2Hans Buffing & Brenda Buffing-Gerlagh, E-Mail & S-Mail Hans & Brenda (16-3-2003, 27-03-2003, 26-04-2003, 18-05-2003, 21-05-2003, 10-10-2003), 26-04-2003, 448, 449, 2-6-1732, Hans Buffing.
"Literatuur:
Foreest: 'Het oude geslacht van Foreest 1250-1570', Jhr. H.A. van Foreest.
Krijgsman/Crijsman (kw. 7516 en voorgeslacht): Genealogie van Pieter Jan Willemsz', Leendert Krijgsman.
Ouweleen/Hartogsvelt/Backer (kw. 3761, 3762, 3763 en voorgeslacht): Kwartierstaat 'De Haan-De Koning', T.L.J. de Haan (kwartierstatenboek Prometheus deel XIII).
Delftse kwartieren (kw. 3729 en voorgeslacht): Kwartierstaat 'van Gent' (kwartierstatenboek Prometheus deel VII); kwartierstaat 'Greidanus - Jaeger' (Gens Nostra 1987) en 'Karel de Grote'-nummer Gens Nostra 1990."
16-03-2003: Een paar aanvullingen rond H.A. van Schaik * J. Harting.
27-03-2003: CD met vele foto's familie van Schaik
26-04-2003: Zeer grote aanvulling kwartierstaat.
18-05-2003: Rouwkaarten van Schaik, van der Hoeven & Aarse
21-05-2003: Aanvulling van Os, van Doorn, van Poolen
10-10-2003: Aanvulling genealogie Johannes van Schaik.

3F.M.A. van Schaik, Klappers Trouwen Utrecht Stad Gereformeerd (Het Utrechts Archief), 103 - 18, 2-6-1732, Het Utrechts Archief, Alexander Numankade 199 - 201, 3572 KW Utrecht, info@hetutrechtsarchief.nl.
"Naam: Schaik, van; Johannes
Adres: buijten de Weert
Pred.: F. Schermer
Godsd.: Ger
Huwel.: 02-06-1732 Utrecht Domkerk
Naam: Straten, van; Johanna
Adres: in de Lange Lauweregt
Boek: 103 - 18."

4Hans Buffing & Brenda Buffing-Gerlagh, E-Mail & S-Mail Hans & Brenda, 26-04-2003, 448, 449, 18-5-1732.

5Hans Buffing & Brenda Buffing-Gerlagh, E-Mail & S-Mail Hans & Brenda, 26-04-2003, 448, --1732/1736.

6Herderewich CD's, Klappers bevolking Harderwijk (Huwelijken 1811 - 1930, Geboorten 1811-1860, Tafels geboorten 1811-1892, Dopen NH 1793-1811), 103 - 18, 2-6-1732, Herderewich, Postbus 210, NL-3840 CL Harderwijk.

7F.M.A. van Schaik, Klappers Trouwen Utrecht Stad Gereformeerd, 103 - 18, 2-6-1732.

8Hans Buffing & Brenda Buffing-Gerlagh, E-Mail & S-Mail Hans & Brenda, 26-04-2003, 448, --1733.

9Hans Buffing & Brenda Buffing-Gerlagh, E-Mail & S-Mail Hans & Brenda, 26-04-2003, 448, --1739.

10Ronald van Schaik of F.M.A. van Schaik, Klappers Begraafboeken Utrecht Stad, 133 - 415, 11-4-1740.


Johanna van Straten

1Hans Buffing & Brenda Buffing-Gerlagh, E-Mail & S-Mail Hans & Brenda (16-3-2003, 27-03-2003, 26-04-2003, 18-05-2003, 21-05-2003, 10-10-2003), 26-04-2003, 449, 14-8-1711, Hans Buffing.
"Literatuur:
Foreest: 'Het oude geslacht van Foreest 1250-1570', Jhr. H.A. van Foreest.
Krijgsman/Crijsman (kw. 7516 en voorgeslacht): Genealogie van Pieter Jan Willemsz', Leendert Krijgsman.
Ouweleen/Hartogsvelt/Backer (kw. 3761, 3762, 3763 en voorgeslacht): Kwartierstaat 'De Haan-De Koning', T.L.J. de Haan (kwartierstatenboek Prometheus deel XIII).
Delftse kwartieren (kw. 3729 en voorgeslacht): Kwartierstaat 'van Gent' (kwartierstatenboek Prometheus deel VII); kwartierstaat 'Greidanus - Jaeger' (Gens Nostra 1987) en 'Karel de Grote'-nummer Gens Nostra 1990."
16-03-2003: Een paar aanvullingen rond H.A. van Schaik * J. Harting.
27-03-2003: CD met vele foto's familie van Schaik
26-04-2003: Zeer grote aanvulling kwartierstaat.
18-05-2003: Rouwkaarten van Schaik, van der Hoeven & Aarse
21-05-2003: Aanvulling van Os, van Doorn, van Poolen
10-10-2003: Aanvulling genealogie Johannes van Schaik.

2F.M.A. van Schaik, Klappers Doop Utrecht Stad Gereformeerd (Het Utrechts Archief), 9 pag. 181, 14-8-1711, Het Utrechts Archief, Alexander Numankade 199 - 201, 3572 KW Utrecht, info@hetutrechtsarchief.nl.
"Naam: Straten, van; Johanna
Doop: 14-08-1711
Godsdienst: Ger.
Kerk: In de Buerkerk ('t Crane Gasthuijs)
Vader: Arie
Moeder: Dirckje van Lotteringen
Doopboek: 9 - 181."

3Ronald van Schaik of F.M.A. van Schaik, Klappers Begraafboeken Utrecht Stad (Het Utrechts Archief), 137 - 737, 9-6-1777, Het Utrechts Archief, Alexander Numankade 199 - 201, 3572 KW Utrecht, info@hetutrechtsarchief.nl.
"Naam: Straten, van; Johanna
Burg. staat: weduwe van Jan Boschman
Nagelaten betrekkingen: Twee mondige zoons
Adres: Buiten de Waerdpoort op de Noort
Plaats van begraven: Jacobikerk
Groefbidder: Bock
Datum aangifte: 09-06-1777
Datum overlijden/begraven: 28-05-1777
Wijze van begraven: gratis
Begraafboek: 137 - 737."

4Hans Buffing & Brenda Buffing-Gerlagh, E-Mail & S-Mail Hans & Brenda, 26-04-2003, 448, 449, 2-6-1732.

5F.M.A. van Schaik, Klappers Trouwen Utrecht Stad Gereformeerd (Het Utrechts Archief), 103 - 18, 2-6-1732, Het Utrechts Archief, Alexander Numankade 199 - 201, 3572 KW Utrecht, info@hetutrechtsarchief.nl.
"Naam: Schaik, van; Johannes
Adres: buijten de Weert
Pred.: F. Schermer
Godsd.: Ger
Huwel.: 02-06-1732 Utrecht Domkerk
Naam: Straten, van; Johanna
Adres: in de Lange Lauweregt
Boek: 103 - 18."

6Hans Buffing & Brenda Buffing-Gerlagh, E-Mail & S-Mail Hans & Brenda, 26-04-2003, 448, 449, 18-5-1732.

7Hans Buffing & Brenda Buffing-Gerlagh, E-Mail & S-Mail Hans & Brenda, 26-04-2003, 449, --1732.

8F.M.A. van Schaik, Klappers Trouwen Utrecht Stad Gereformeerd, 103 - 18, 2-6-1732.

9F.M.A. van Schaik & Ronald van Schaik, Transcripties Utrecht Stad Comparantenregister van de Momboirkamer (Het Utrechts Archief), 1389/5, 1953, 11-4-1740, Het Utrechts Archief, Alexander Numankade 199 - 201, 3572 KW Utrecht, info@hetutrechtsarchief.nl.

10F.M.A. van Schaik, Transcripties Utrecht Stad Besogneregister van de Momboirkamer (Het Utrechts Archief), 1385/12, 2-11-1742, Het Utrechts Archief, Alexander Numankade 199 - 201, 3572 KW Utrecht, info@hetutrechtsarchief.nl.
" E(odem) D(ie) (02-11-1742)
Johanna van Straten de wed(uwe) van Johannes
van Schaijk ter momboircamer ontboden sijn-
de tot het presenteren van een voogd over haer
onmondige nagelate kinderen, met naemen
Arie en Dirk door opgem(elte) haar overleden man
aan haar in egte v(er)wekt v(er)weckt (!), verclaerde daer-
toe versogt te hebben Arie van Straten, haeren
vader, die meede comparerende verclaarde de
voors(chreven) voogdije te accepteren en aanteneemen."

11F.M.A. van Schaik & Ronald van Schaik, Transcripties Utrecht Stad Comparantenregister van de Momboirkamer, 1389/5, 1953, 11-4-1740.
"Aangebragt den 11-04-1740
De wed(uwe) van Johannes van
Schaijck, buijten de Weerd-
poort inde Cranesteegh
2 o(nmondige)k(inderen) - Sesselaer
02-11-1742
Is gecomp(areert) Johanna van
Straten de wed(uwe) en heeft ver-
claart tot meedevoogd te as-
sumeren Arie van Straten
haar vader, die meede compa-
rerende verclaarde de voors(chreven)
voogdije te accepteren en aente-
neemen."

12Hans Buffing & Brenda Buffing-Gerlagh, E-Mail & S-Mail Hans & Brenda, 26-04-2003, 449, --1742.

13F.M.A. van Schaik, Klappers Trouwen Utrecht Stad Gereformeerd, 103 - 378, 23-11-1742.

14F.M.A. van Schaik & Ronald van Schaik, Transcripties Utrecht Stad Comparantenregister van de Momboirkamer, 1389 deel 10 Nr. 2460, 11-7-1777.

15Ronald van Schaik of F.M.A. van Schaik, Klappers Begraafboeken Utrecht Stad, 137 - 737, 9-6-1777.


Adriana van Schaik

1F.M.A. van Schaik, Klappers Doop Utrecht Stad Gereformeerd (Het Utrechts Archief), 11 - 275, 7-6-1733, Het Utrechts Archief, Alexander Numankade 199 - 201, 3572 KW Utrecht, info@hetutrechtsarchief.nl.
"Schaik, van; Adriana; 07-06-1733; Ger Domkerk; Johannes; Johanna Strate; in de Lauregt; 11 pag. 275."

2F.M.A. van Schaik, Klappers Doop Utrecht Stad Gereformeerd, 11 - 275, 7-6-1733.

3Ronald van Schaik of F.M.A. van Schaik, Klappers Begraafboeken Utrecht Stad (Het Utrechts Archief), 132 - 103, 9-11-1733, Het Utrechts Archief, Alexander Numankade 199 - 201, 3572 KW Utrecht, info@hetutrechtsarchief.nl.
"Naam: Schaijck van; N.N.
Burgerlijke staat: Kind van Johannes van Schaijck
Nagelaten betrekkingen: Vader en moeder
Adres: Buijten de Weertpoort in de Kranesteegh
Plaats van begraven: Jacobikerk
Groefbidder: Vermeulen
Datum van aangifte: 09-11-1733
Datum van overlijden/begraven: 01-11-1733
Wijze van begraven: gratis
Begraafboek: 132 - 103."


Adrianus van Schaik

1F.M.A. van Schaik, Klappers Doop Utrecht Stad Gereformeerd (Het Utrechts Archief), 11 - 359, 10-11-1734, Het Utrechts Archief, Alexander Numankade 199 - 201, 3572 KW Utrecht, info@hetutrechtsarchief.nl.
"Schaik, van; Adrianus; 10-11-1734; Ger Domkerk; Johannes; Johanna van Straaten; buijten de Waard; 11 pag. 359."

2Ronald van Schaik of F.M.A. van Schaik, Klappers Begraafboeken Utrecht Stad (Het Utrechts Archief), 132 - 492, 11-7-1735, Het Utrechts Archief, Alexander Numankade 199 - 201, 3572 KW Utrecht, info@hetutrechtsarchief.nl.
"Naam: Schaijk van; N.N.
Burgerlijke staat: ’t kind van Johannes van Schaijk
Nagelaten betrekkingen: vader en moeder
Adres: buijten de Weerdpoort in de lange Lauwerecht aen de Pelleghies poortje
Plaats van begraven: Jacobikerk
Groefbidder: Sesselaer
Datum van aangifte: 11-07-1735
Datum van overlijden/begraven: 04-07-1735
Wijze van begraven: gratis
Begraafboek: 132 - 492."

3F.M.A. van Schaik, Klappers Doop Utrecht Stad Gereformeerd, 11 - 359, 10-11-1734.

4Ronald van Schaik of F.M.A. van Schaik, Klappers Begraafboeken Utrecht Stad, 132 - 492, 11-7-1735.


Antonie van Straten

1F.M.A. van Schaik, Klappers Doop Utrecht Stad Gereformeerd (Het Utrechts Archief), 9 - 256, 1-9-1713, Het Utrechts Archief, Alexander Numankade 199 - 201, 3572 KW Utrecht, info@hetutrechtsarchief.nl.
"Naam: Straten, van; Anthoni
Doop: 01-09-1713
Godsdienst: Gereformeerd
Kerk: Buerkerk (Cruijsgasthuijs)
Vader: Dirk
Moeder: Aagje van Lottheringen
Adres: Lauwenregt
Doopboek: 9 - 256."

2Hans Buffing & Brenda Buffing-Gerlagh, E-Mail & S-Mail Hans & Brenda (16-3-2003, 27-03-2003, 26-04-2003, 18-05-2003, 21-05-2003, 10-10-2003), 26-04-2003, 225, 30-6-1759, Hans Buffing.
"Literatuur:
Foreest: 'Het oude geslacht van Foreest 1250-1570', Jhr. H.A. van Foreest.
Krijgsman/Crijsman (kw. 7516 en voorgeslacht): Genealogie van Pieter Jan Willemsz', Leendert Krijgsman.
Ouweleen/Hartogsvelt/Backer (kw. 3761, 3762, 3763 en voorgeslacht): Kwartierstaat 'De Haan-De Koning', T.L.J. de Haan (kwartierstatenboek Prometheus deel XIII).
Delftse kwartieren (kw. 3729 en voorgeslacht): Kwartierstaat 'van Gent' (kwartierstatenboek Prometheus deel VII); kwartierstaat 'Greidanus - Jaeger' (Gens Nostra 1987) en 'Karel de Grote'-nummer Gens Nostra 1990."
16-03-2003: Een paar aanvullingen rond H.A. van Schaik * J. Harting.
27-03-2003: CD met vele foto's familie van Schaik
26-04-2003: Zeer grote aanvulling kwartierstaat.
18-05-2003: Rouwkaarten van Schaik, van der Hoeven & Aarse
21-05-2003: Aanvulling van Os, van Doorn, van Poolen
10-10-2003: Aanvulling genealogie Johannes van Schaik.

3Hans Buffing & Brenda Buffing-Gerlagh, E-Mail & S-Mail Hans & Brenda, 26-04-2003, 225, 22-5-1753.

4F.M.A. van Schaik, Klappers Trouwen Utrecht Stad Gereformeerd (Het Utrechts Archief), 104 - 175, 22-5-1753, Het Utrechts Archief, Alexander Numankade 199 - 201, 3572 KW Utrecht, info@hetutrechtsarchief.nl.
"Naam: Straten, van; Antonie
Predikant: prop. Kruijswijk
Godsdienst: Ger.
Huwelijk: 22-05-1753 te Utrecht, Cath.
Naam: Schils; Catharina
Huw.boek: 104 - 175."

5Hans Buffing & Brenda Buffing-Gerlagh, E-Mail & S-Mail Hans & Brenda, 26-04-2003, 225, 30-6-1759.

6www.hetutrechtsarchief.nl, Notarieële akten Utrecht, Akte inv.nr.U207a22, aktenr. 58, 18-8-1794, Het Utrechts Archief, Alexander Numankade 199 - 201, 3572 KW Utrecht, info@hetutrechtsarchief.nl.


Catrina Schilds

1Hans Buffing & Brenda Buffing-Gerlagh, E-Mail & S-Mail Hans & Brenda (16-3-2003, 27-03-2003, 26-04-2003, 18-05-2003, 21-05-2003, 10-10-2003), 26-04-2003, 225, 1-10-1732, Hans Buffing.
"Literatuur:
Foreest: 'Het oude geslacht van Foreest 1250-1570', Jhr. H.A. van Foreest.
Krijgsman/Crijsman (kw. 7516 en voorgeslacht): Genealogie van Pieter Jan Willemsz', Leendert Krijgsman.
Ouweleen/Hartogsvelt/Backer (kw. 3761, 3762, 3763 en voorgeslacht): Kwartierstaat 'De Haan-De Koning', T.L.J. de Haan (kwartierstatenboek Prometheus deel XIII).
Delftse kwartieren (kw. 3729 en voorgeslacht): Kwartierstaat 'van Gent' (kwartierstatenboek Prometheus deel VII); kwartierstaat 'Greidanus - Jaeger' (Gens Nostra 1987) en 'Karel de Grote'-nummer Gens Nostra 1990."
16-03-2003: Een paar aanvullingen rond H.A. van Schaik * J. Harting.
27-03-2003: CD met vele foto's familie van Schaik
26-04-2003: Zeer grote aanvulling kwartierstaat.
18-05-2003: Rouwkaarten van Schaik, van der Hoeven & Aarse
21-05-2003: Aanvulling van Os, van Doorn, van Poolen
10-10-2003: Aanvulling genealogie Johannes van Schaik.

2F.M.A. van Schaik, Klappers Doop Utrecht Stad Gereformeerd (Het Utrechts Archief), 11 pag. 222, 1-10-1732, Het Utrechts Archief, Alexander Numankade 199 - 201, 3572 KW Utrecht, info@hetutrechtsarchief.nl.
"Schilds; Catrina; 01-10-1732; Ger in den Dom; Wijnand; Stijntje de Raad; op de Varkensmarkt; 11 pag. 222."

3Hans Buffing & Brenda Buffing-Gerlagh, E-Mail & S-Mail Hans & Brenda, 26-04-2003, 225, 17-2-1810.

4Ronald van Schaik of F.M.A. van Schaik, Klappers Begraafboeken Utrecht Stad (Het Utrechts Archief), 141 - 471, 25-2-1810, Het Utrechts Archief, Alexander Numankade 199 - 201, 3572 KW Utrecht, info@hetutrechtsarchief.nl.
"Naam: Schayk, van - Schils; Catharina
Burgerlijke staat: Wed.e van Arie van Schaik
Nagelaten betrekkingen: Laat na meerderjarige kinderen
Adres: Op de Vismarkt
Plaats van begraven: Catharijnekerk
Groefbidder: Nagtegaal
Datum van aangifte: 25-02-1810
Datum van overlijde/begraven: 17-02-1810
Wijze van begraven: bijgezet
Boek: 141 - 471
Bedrag: f 21:-:-."

5F.M.A. van Schaik & Ronald van Schaik, Transcripties Utrecht Stad Comparantenregister van de Momboirkamer (Het Utrechts Archief), 924 Akte 2279, 26-2-1810, Het Utrechts Archief, Alexander Numankade 199 - 201, 3572 KW Utrecht, info@hetutrechtsarchief.nl.

6Hans Buffing & Brenda Buffing-Gerlagh, E-Mail & S-Mail Hans & Brenda, 26-04-2003, 225, 22-5-1753.

7F.M.A. van Schaik, Klappers Trouwen Utrecht Stad Gereformeerd (Het Utrechts Archief), 104 - 175, 22-5-1753, Het Utrechts Archief, Alexander Numankade 199 - 201, 3572 KW Utrecht, info@hetutrechtsarchief.nl.
"Naam: Straten, van; Antonie
Predikant: prop. Kruijswijk
Godsdienst: Ger.
Huwelijk: 22-05-1753 te Utrecht, Cath.
Naam: Schils; Catharina
Huw.boek: 104 - 175."

8F.M.A. van Schaik, Klappers Doop Utrecht Stad Gereformeerd, 11 pag. 222, 1-10-1732.

9Ronald van Schaik of F.M.A. van Schaik, Klappers Secundaire Bronnen Utrecht Stad (Het Utrechts Archief), Alphabetische lijst der nieuwe burgers, 19-12-1749, Het Utrechts Archief, Alexander Numankade 199 - 201, 3572 KW Utrecht, info@hetutrechtsarchief.nl.

10F.M.A. van Schaik & Ronald van Schaik, Transcripties Utrecht Stad Comparantenregister van de Momboirkamer, 1389 deel 9 nr 1324, 2-3-1766.
"Straten, van; Arie 1766 1389 deel 9 1324
De weduwe van Arie van
Straten op 't Singel over het
Bolwerk bij de plompentoorn

Marge:
02-03-1767 Compareerde Catharina
Schils huisvrouw van Arie
van Schaik en verklaarde, dat
haar mans schoonvader [!] geen
onmondige kinderen of erfgenamen heeft nagelaten."

11F.M.A. van Schaik & Ronald van Schaik, Transcripties Utrecht Stad Comparantenregister van de Momboirkamer, 1389 deel 11 nr. 157, 22-6-1778.
"Jaar: 1778
Inv. Nr/deel: 1389 deel 11
Nr. 157

Aangebracht den 22 Junij 1778
De Weduwe van Johan Coenraad Schraalder
in de Donkerstraat
1.o.k.

Compareerde Christina van Straten de Wed.e en verklaarde, dat haar
overleden man geen goederen heeft nagelaten, hetwelk haar moeder
Catarina Schils voormaals Wed.e van anthony van Straten en nu
huisvrouw van arie van Schaik affimeerde endat zij om die reden de
Wed.e en het kind bij haar in huis genomen hadden."

12F.M.A. van Schaik & Ronald van Schaik, Transcripties Utrecht Stad Comparantenregister van de Momboirkamer, 1389 deel 11 nr. 1300, 11-6-1781.
"Jaar: 1781
Inv. Nr/deel: 1389 deel 11
Nr. 1300

Aangebragt den 11 Junij 1781
De N. Vr. van Christina van Straaten wed.e van
Coenraad Schraader bij de besembrug 3 o k

13/7 81 Compareerde Catharina Schils, huisvrouw van Arie van Schaick
de moeder en verklaarde, dat de overleede geene goederen hadde
nagelaten

(op opgeplakt strookje staat geschreven)
Wede van Johan Coenraad Schraader
Cristina van Straten in Julij 5 Jaaren. Tot voogdesse Cathrina Schils
huisvrouw van Arie van Schaick."

13F.M.A. van Schaik & Ronald van Schaik, Transcripties Utrecht Stad Comparantenregister van de Momboirkamer, 1389 deel 11 nr. 449, 13-6-1785.
"Jaar: 1785
Inv. Nr/deel: 1389 deel 11
Nr. 449

Aangebragt den 13 Junij 1785
De n. vr. van Christina de Raad Wed.e van Wijnand Schilts
in de havenstraat

8/7 85 Compareerde Christina (!) van Schaick, huisvr. van Arie van Schaick:
de dogter en verklaarde dat den overleedene geene minderjaarige
kinderen of Erfgenaamen had nagelaaten."

14F.M.A. van Schaik & Ronald van Schaik, Transcripties Utrecht Stad Comparantenregister van de Momboirkamer, 354 - 1 Akte 2246, 15-9-1800.

15Hans Buffing & Brenda Buffing-Gerlagh, E-Mail & S-Mail Hans & Brenda, 26-04-2003, 225, --1810.


Dirk van Straaten

1F.M.A. van Schaik, Klappers Doop Utrecht Stad Gereformeerd (Het Utrechts Archief), 14 - 438, 31-10-1756, Het Utrechts Archief, Alexander Numankade 199 - 201, 3572 KW Utrecht, info@hetutrechtsarchief.nl.
"Naam: Straten, van; Dirk
Doop: 31-10-1756
Godsdienst: Ger.
Kerk: Jacobikerk
Vader: Anthonij
Moeder: Catharina Schils
Adres: Koestraat
Doopboek: 14 - 438."

2F.M.A. van Schaik & Ronald van Schaik, Transcripties Utrecht Stad Comparantenregister van de Momboirkamer (Het Utrechts Archief), 354 - 1 Akte 2440, 16-3-1801, Het Utrechts Archief, Alexander Numankade 199 - 201, 3572 KW Utrecht, info@hetutrechtsarchief.nl.

3F.M.A. van Schaik, Klappers Doop Utrecht Stad Gereformeerd, 14 - 438, 31-10-1756.

4www.hetutrechtsarchief.nl, Notarieële akten Utrecht, Akte inv.nr.U207a22, aktenr. 58, 18-8-1794, Het Utrechts Archief, Alexander Numankade 199 - 201, 3572 KW Utrecht, info@hetutrechtsarchief.nl.

5F.M.A. van Schaik & Ronald van Schaik, Transcripties Utrecht Stad Comparantenregister van de Momboirkamer, 354 - 1 Akte 2246, 15-9-1800.
"Arie van Schaick
Jaar: 1800
Inv. Nr/deel: 354 deel 1
Nr. 2246

Aangebracht den 15 September 1800
Catrine Schils, weduwe van Arie van Schaick,
op den oudegragt bij de Waag
Westwilder

03-10-1800 Compareerde Dirk van Straaten, en verklaarde, dat zijn
overleden Stiefvader geen minderjarige kinderen of erfgenamen heeft
nagelaten."

6F.M.A. van Schaik & Ronald van Schaik, Transcripties Utrecht Stad Comparantenregister van de Momboirkamer, 354 - 1 Akte 2440, 16-3-1801.


Elsje van Straten

1F.M.A. van Schaik, Klappers Doop Utrecht Stad Gereformeerd (Het Utrechts Archief), 15 - 49, 31-3-1759, Het Utrechts Archief, Alexander Numankade 199 - 201, 3572 KW Utrecht, info@hetutrechtsarchief.nl.
"Naam: Straaten, van; Elsje
Doop: 31-03-1759
Godsdienst: Ger.
Kerk: Jacobikerk
Vader: Antonie
Moeder: Catharina Schils
Adres: buiten de Weertpoort
Doopboek: 15 - 49."

2F.M.A. van Schaik, Klappers Doop Utrecht Stad Gereformeerd, 15 - 49, 31-3-1759.


Wijnand Schils

1Ronald van Schaik of F.M.A. van Schaik, Klappers Begraafboeken Utrecht Stad (Het Utrechts Archief), 136 - 690, 10-8-1767, Het Utrechts Archief, Alexander Numankade 199 - 201, 3572 KW Utrecht, info@hetutrechtsarchief.nl.
"Naam: Scheijls; Wijnand
Nagelaten betrekkingen: zijn vrouw en gehuwde kinderen
Adres: in de Koeijstraat
Plaats van begraven: Jacobikerk
Groefbidder: Meijers
Datum aangifte: 10-08-1767
Datum overlijden/begraven: 28-07-1767
Wijze van begraven: gratis
Boek: 136 - 690."

2F.M.A. van Schaik, Klappers Trouwen Utrecht Stad Gereformeerd (Het Utrechts Archief), 102 pag. 504, 13-11-1731, Het Utrechts Archief, Alexander Numankade 199 - 201, 3572 KW Utrecht, info@hetutrechtsarchief.nl.
"Raad, van den; Christina; ; ; op de Varkemarkt; ; propt. Knijff; ; Ger; 13-11-1731 Utrecht Kathrijne; Schults; Wijnand; ; ; ; ; ; 102 - 504; ; Soldt in 't Regt. van de Hr. Brigadier Malprarde."

3F.M.A. van Schaik, Klappers Trouwen Utrecht Stad Gereformeerd, 102 pag. 504, 13-11-1731.

4Hans Buffing & Brenda Buffing-Gerlagh, E-Mail & S-Mail Hans & Brenda (16-3-2003, 27-03-2003, 26-04-2003, 18-05-2003, 21-05-2003, 10-10-2003), 26-04-2003, 450, --1732, Hans Buffing.
"Literatuur:
Foreest: 'Het oude geslacht van Foreest 1250-1570', Jhr. H.A. van Foreest.
Krijgsman/Crijsman (kw. 7516 en voorgeslacht): Genealogie van Pieter Jan Willemsz', Leendert Krijgsman.
Ouweleen/Hartogsvelt/Backer (kw. 3761, 3762, 3763 en voorgeslacht): Kwartierstaat 'De Haan-De Koning', T.L.J. de Haan (kwartierstatenboek Prometheus deel XIII).
Delftse kwartieren (kw. 3729 en voorgeslacht): Kwartierstaat 'van Gent' (kwartierstatenboek Prometheus deel VII); kwartierstaat 'Greidanus - Jaeger' (Gens Nostra 1987) en 'Karel de Grote'-nummer Gens Nostra 1990."
16-03-2003: Een paar aanvullingen rond H.A. van Schaik * J. Harting.
27-03-2003: CD met vele foto's familie van Schaik
26-04-2003: Zeer grote aanvulling kwartierstaat.
18-05-2003: Rouwkaarten van Schaik, van der Hoeven & Aarse
21-05-2003: Aanvulling van Os, van Doorn, van Poolen
10-10-2003: Aanvulling genealogie Johannes van Schaik.

5Ronald van Schaik of F.M.A. van Schaik, Klappers Secundaire Bronnen Utrecht Stad (Het Utrechts Archief), Alphabetische lijst der nieuwe burgers, 19-12-1749, Het Utrechts Archief, Alexander Numankade 199 - 201, 3572 KW Utrecht, info@hetutrechtsarchief.nl.
"Naam: Schults, Wijnand
Beroep: Sterken drankverkoper
Herkomst: Niet vermeld
Datum: 19 december 1749
Opmerking: en twee kinderen genaamd Cornelia en Catharina Schults."

6Ronald van Schaik of F.M.A. van Schaik, Klappers Secundaire Bronnen Utrecht Stad, Index Tappersboeken, Boek 5023 blz. 210, --1752.
"Schults, Wijnand
Tapper van dun bier, brandewijn en genever
Handvoetboog
Bron: Stadsarchief II 1896 (2) fol. 17v 1752."
Index van namen van personen die als verkoper van bier en/of sterke drank vermeld worden in de “tappersboeken” van de Ambachtskamer te Utrecht (1749-1794)
Om het gebruik van alcohol te beperken werden verkopers aangesteld die tegen betaling een vergunning kregen om bier en/of sterke drank te verkopen in het bepaald kwartier of gerecht.
De acht kwartieren van de stad waren: Bloedkuil, Fortuin, Papenvaandel, Oranjestam, Handvoetboog, Turkije, Zwarte knechten en Pekstokken.
De vier buitengerechten waren: Buiten de Weerdpoort, Buiten de Catharijnepoort, Buiten de Wittevrouwenpoort en Buiten de Tolsteegpoort.

7Ronald van Schaik of F.M.A. van Schaik, Klappers Secundaire Bronnen Utrecht Stad, Index Tappersboeken, Boek 5023 blz. 211, --1758/1759.
"Schutz, Wijnant
Tapper van dik bier, brandewijn en genever
Handvoetboog. In de Vreden
Bron: Stadsarchief II 1896(3) fol. 2 1758, 1896(4) fol. 2 1759."
Index van namen van personen die als verkoper van bier en/of sterke drank vermeld worden in de “tappersboeken” van de Ambachtskamer te Utrecht (1749-1794)
Om het gebruik van alcohol te beperken werden verkopers aangesteld die tegen betaling een vergunning kregen om bier en/of sterke drank te verkopen in het bepaald kwartier of gerecht.
De acht kwartieren van de stad waren: Bloedkuil, Fortuin, Papenvaandel, Oranjestam, Handvoetboog, Turkije, Zwarte knechten en Pekstokken.
De vier buitengerechten waren: Buiten de Weerdpoort, Buiten de Catharijnepoort, Buiten de Wittevrouwenpoort en Buiten de Tolsteegpoort.

8www.hetutrechtsarchief.nl, Notarieële akten Utrecht, inv.nr. U224a2, aktenr. 3, 11-1-1758, Het Utrechts Archief, Alexander Numankade 199 - 201, 3572 KW Utrecht, info@hetutrechtsarchief.nl.
"Akte inv.nr. U224a2, aktenr. 3, d.d. 11-01-1758
Aktesoort Koop en verkoop
Notaris J. J. KRUYDER, UTRECHT

Uittreksel:
Naam eerste partij: Magdalena Elliot
Naam echtgenote eerste partij: wed. Pieter Sceperus van Eybergen
Woonplaats eerste partij: Utrecht

Naam tweede partij: Wynand Schilt

Soort onroerend goed: huysinge, erve en grond c.a.
Ligging onroerend goed: nz Koeystraat
Belendingen onroerend goed: ww: zekere gang of poortje
: ow: Johan Vermeulen
Gerecht onroerend goed: Utrecht

Transcriptie:
Op Huijden den 11en Januarij
1758, Compareerden voor mij Jan
Jacob Krijder Not(ari)s (etc.) en voor de natenoe-
mene getuigen.
Juffrouw Magdalena Elliot wed(uw)e van
wijlen den Heer Pieter Sceperus van Eij-
bergen, woonachtig binnen deze Stad mij Not(ari)s
bekend, en verklaarde verkogt te hebben aen
ende ten behoeve van Wijnand Schilt, dewel-
ke alhier mede compareerde in coop beken-
de aangenomen te hebben, zekere Huijsin-
ge Erve en grond staande en gelegen binnen deze
Stad aan de Noordzijde van de Koeijstraat,
daar aan de westzijde zekere gang of poortje
en aan de oostzijde Johan Vermeulen naast
geërft en gelegen zijn, ofte wie als nu daar
naast geërft en gelegen mogten wesen, en dat
met alle het geene daar inne en op aard en na-
gelvast is, mitsgaders met zodanige servitui-
ten vrijdommen en geregtigheden als daar
toe en aan van ouds tam active quam passive
specteerende zijn, dit voor en om de zomme van
twee Honderd agt en sestig guldens a 20 stuij-
vers 't stuk eens geld, zulx den veertigsten pen-
ning met anderhalf pourcento verhoging, 't
opstellen en schrijven dezer coopconditien copije
of Extract van dien, doen van 't Transport, zee-
gels leges en alle andere of verdere daar aen
dependeerende onkosten geene van dien uijtge-
zondert, alleen blijven tot lasten van de verkopers-
se Te betalen de voors(chreven) cooppenningen bij 't doen
van 't Transport 't geen eerstdaags zal geschie-
den daar en zo zulx behoord, met overlevering
der oude brieven en bescheijden daarvan roeren-
de en sprekende voor zoo verre dezelve onder de
verkoperse berustende zijn, en met belofte van vrij-
dinge en waring als Erfcoopregt en in de Stad
en lande van Utrecht gebruijkelijk is, op de
last van S'Heeren ordinaris schattingen
en ongelden daar jaarlijx uijtgaande In de
last van welke ongelden den coper treden
zal met paasschen dezes Jaars 1758 en
de Huure zal profiteeren
van primo November van 't gepasseerde
Jaar 1757, staande egter 't gekogte van dato de-
zes ten bate en schade van den coper;
Tot 't doen van welk voors(chreven) Transport verklaer-
de de verkoperse te constitueeren en magtig te
maken haren aangehuwden zoon den Heer Pie-
ter Sceperas van Eijbergen, mede Not(ari)s alhier;
Tot nakoming en voldoening dezes verbinden de com-
paranten hunne personen en goederen, dezelve onderwer-
pende den Ed(ele) Hove en Ed(el) achtb(are) Gerechte van Utrecht,
en voorts alle andere Heeren Hoven regteren en
gerechten;
Aldus gedaan en gepasseert binnen Utrecht ter pre-
sentie van Francois Cornelis Kruijder en Pieter
Jan van der Horst als getuigen.

Magdalena Elliot wed(uwe) dit X merk is gesteld
van Eijbergen door Wijnand Schilt
F:C:Kruijder
PvdHorst
Jan Jacob Kruijder
Not(ari)s

Marge blad 1: gr: 6 St(uiver)s zegel."

9www.hetutrechtsarchief.nl, Notarieële akten Utrecht, inv.nr. U224a2, aktenr. 4, 11-1-1758.
"Akte inv.nr. U224a2, aktenr. 4, d.d. 11-01-1758
Aktesoort Schuldbekentenis
Notaris J. J. KRUYDER, UTRECHT

Uittreksel:
Naam eerste partij: Wynand Schilt
Naam echtgenote eerste partij: x Christina de Raat
Woonplaats eerste partij: Utrecht

Naam tweede partij: Magdalena Elliot
Naam echtgenote tweede partij: wed. Pieter Sceperus van Eybergen
Woonplaats tweede partij: Utrecht

Samenvatting inhoud akte: f 100,- vanwege lening."

10www.hetutrechtsarchief.nl, Notarieële akten Utrecht, inv.nr. U174a17, aktenr. 19-2, 2-5-1761.
"Akte inv.nr. U174a17, aktenr. 19-2, d.d. 02-05-1761
Aktesoort Openbare verkoping
Notaris W. J. VAN OVERMEER, UTRECHT

Uittreksel:
Naam eerste partij: Anthonetta van Mechelen
Beroep eerste partij: geestelyke dochter
Naam eerste partij: Pieter van Mechelen
Naam eerste partij: Dirk van Mechelen

Naam tweede partij: Wynands Schulds
Naam gemachtigde tweede partij: q.q.: Paulina van Bloemendael
Naam echtgenote gemachtigde: wed. Abraham van Velthuysen

Soort onroerend goed: camere tot 2 wooningen geapproprieert c.a.
Ligging onroerend goed: nz Koeystraat
Belendingen onroerend goed: ow: Gerrit Messingh
: ww: erven Nicolaas Kock
Gerecht onroerend goed: Utrecht."

11www.hetutrechtsarchief.nl, Notarieële akten Utrecht, inv.nr. U217a7, aktenr. 116-5, 2-1-1762.
"Akte inv.nr. U217a7, aktenr. 116-5, d.d. 02-01-1762
Aktesoort Openbare verkoping
Notaris W. VAN VLOTEN, UTRECHT

Uittreksel:
Naam eerste partij: erven ab intestato Cornelis Dus
Naam eerste partij: Johannes Dus
Naam eerste partij: Arnolda Johanna Biene, dochter + Helena Dus
Naam echtgenote eerste partij: wed. NN van der Ven
Naam gemachtigde eerste partij: q.q.: Adrianus Reaal

Naam tweede partij: Michiel Wouters
Naam assistent tweede partij: borg: Jan Coert

Soort onroerend goed: camere off wooninge
Ligging onroerend goed: Koeystraat
Belendingen onroerend goed: ww: NN Kool
: ow: Wynand Schil
Gerecht onroerend goed: Utrecht
Verwijzingen: executeursbenoeming d.d. 31-12-1759 voor notaris
: Willem van Vloten
Verwijzingen: procuratie d.d. 25-11-1761 voor notaris Willem van Vloten
Bijzonderheden: Adrianus Reaal tevens als executeur van de nalatenschap van
: Cornelis Dus."

12www.hetutrechtsarchief.nl, Notarieële akten Utrecht, inv.nr. U229a3, aktenr. 128, 11-11-1763.
"Akte inv.nr. U229a3, aktenr. 128, d.d. 11-11-1763
Aktesoort Koop en verkoop
Notaris A. HOEVENAAR, UTRECHT

Uittreksel:
Naam eerste partij: Michiel Wouters
Woonplaats eerste partij: Utrecht

Naam tweede partij: Arnoldus ten Haagen

Soort onroerend goed: camere of wooninge tot een stallinge geapproprieerd
Ligging onroerend goed: Koeystraat
Belendingen onroerend goed: ww: NN Kool
: ow: Wynand Schil
Gerecht onroerend goed: Utrecht."

13www.hetutrechtsarchief.nl, Notarieële akten Utrecht, inv.nr.U207a8, aktenr. 52, 12-11-1763.
"Akte inv.nr.U207a8, aktenr. 52, d.d. 12-11-1763
Aktesoort Koop en verkoop
Notaris Z.C. VAN LEENE, UTRECHT


UITTREKSEL:
Naam eerste partij: Paulina Blommendaal, wed. Abraham van Veldhuysen
Naam tweede partij: Wynand Schilds

Soort onroerend goed: 2 cameren onder een dak annex
Ligging onroerend goed: oostzijde Catharynestraat noordhoek Varkenmerkt
Soort onroerend goed: 4 cameren
Ligging onroerend goed: Verkenmerkt in het Colbylspoortje
Belendingen onroerend goed: ene zyde: Arie de Nulk, andere zyde: Jacobus Verhoef
Gerecht onroerend goed: Utrecht

TRANSCRIPTIE:
Op huijden den 12e November 1763 compareerde voor mij Zeger Coenraad van Leene Notaris sHoofs van Utrecht etc. en voor de nagenoemde getuijgen Paulina Blommendaal weduwe van Abraham van Veldhuijsen dewelke verklaarde verkogt te hebben aan ende ten behoeve van Wijnand Schilds denwelke alhier mede compareerde ook in koope bekende aangestaan te hebben, eerstelijk sekere twee cameren onder een dak staande ende gelegen binnen deze stad, de eene camer aan de oostzijde van de Catharijnestraat op de noordhoek van de varkenmerkt, ende andere daar annex aan de verkenmerkt uijtgaande. Hem nog vier kameren staande en gelegen insgelijks binnen deze stad op de verkenmerkt in het Colbylspoortje daaraan de eene zijde Arie de Nulk en aan de andere zijde Jacobus Verhoef naast gelegen zijn ofte wie anders met regt daar naast gelegen mogte wesen dat met alle 't geene daar inne aard en nagelvast is de verkoperse competeerende en voorts met sodanige gerechtigheden en serviticijten als daar toe en aan tam active quam passive specteeren, alleen belast met s Heeren ordinaris schattingen en ongelden daar jaarlijks uijtgaande dit voor en omme de somma van een hondert en dertig Caroli guldens tot XX (twintig) stuijvers 't stuk eensgeld, sulx den XL (40e) penning met de anderhalf porcente verhoging opstellen en passeeren dezer coopconditien gros en afschriften van dien, doen van 't transport zegels en leges mitsgaders alle andere en verdere daar aan dependeerende onkosten bij de verkoperse en koper ieder voor de helfte sullen werden gelast en gedragen, zijnde de cooppenningen bovengemelt reeds aan de verkoperse voldaan en betaalt gelijk dezelve bij 't ondertekenen dezes die bekende ontfangen te hebben en derhalven eerstdaags ten behoeve van den coper zal doen behoorlijk transport en opdragt met belofte van vrijdinge en waringe als regt en gebruykelyk is op de last als boven;
Tot 't doen van welk transport de verkopersse bij deze verklaarde te constitueeren en magtig te maken Jeremias Jan van Spall.
Den coper sal in de lasten van s Heeren ongelden getreden zijn met primo november deses jaars 1763 en van die tijd ook profiteeren de huure van het verkogte te verschuldige, so als het selve van dien tijd aff aan heeft gestaan ten laste bate en pericule van den koper.
Tot naarkominge deses verklaarde de comparanten te verbinden haarlieder persoonen en goederen dezelve onderwerpende als na regten en consenteerende de comparanten hier van acte die deze is.
ALdus gedaan en gepasseert binnen Utrecht ter presentie van Jan Kelfkens Gijsbertsz, mede notaris alhier en Gerardus van Wijk als getuyge hier toe versogt op dato voorsch(reven)

Dit merk X is gestelt bij Paulina bloemendaal wed. Abraham van Veldhuyse
Dit merk X is gestelt bij Wijnandt Schilds
J. Kelfkens Gijsbertsz.
G. v. Wijk
Zeger Coenraad van Leene nots."

14www.hetutrechtsarchief.nl, Notarieële akten Utrecht, inv.nr.U207a8, aktenr. 66, 21-2-1764.
"Akte inv.nr.U207a8, aktenr. 66, d.d. 21-02-1764
Aktesoort Koop en verkoop
Notaris Z.C. VAN LEENE, UTRECHT


UITTREKSEL:
Naam eerste partij: Agnes de Graaff, wed. Marcus Colet

Naam tweede partij: Wynand Schilds

Soort onroerend goed: huysinge of wooning
Ligging onroerend goed: oostzijde Donkerstraat noordhoek Kerksteegje
Gerecht onroerend goed: Utrecht

TRANSCRIPTIE:
Op huyden den 21e Februarij 1764 compareerde voor mij Zeger Coenraad van Leene notaris etc. en voor de nagenoemde getuijgen; Agnes de Graaff, weduwe van Marcus Colet, ende verklaarde verkogt te hebben en in koop over te geven bij dezen, aan ende ten behoeve van Wijnand Schilds, die alhier mede compareerende, bekende in coop aan te nemen zeekere haar verkoperses huysinghe of wooning staande binnen deze stadt aan de oostzijde in de Donkerstraat op den noordhoek van het kerksteegje, ende dit om en voor een somma van een hondert gulden tot xx (20) stuyvers het stuk, welke cooppenningen de verkopersse bij deze in presentie van ons notaris en getuijgen zijn voldaan, ende dit vrijgeld voor de verkopersse zulx den cooper boven dien alleen lasten en voldoen zal deze coopconditie den XL ((40e) penning en verhoging, doen van het transport en alle andere daaraan dependeerende onkosten met des zelver zegels en leges geene van dien uytgesondert, en wyders met deze speciale conditie dat het verkogte van dato dezes zal staan ten pericule baate en schaade van den cooper, dat den cooper zal profiteeren en genieten de huure van dit verkogte, die haren aanvang nemen zal met aanstaande maandag zijnde den seven en twintigste dezes; dat de vercopersse dit verkogte van alle lasten (insonderheyd van de daar aan gedaane arbydsloonen en geleverde materiaalen) zal zuyveren en ten reguarde der ongelden daar uytgaande tot Paaschen van dezen jaare 1764. En derhalven dit verkogte aan den koper doen transporteeren als vry en allodiaal goed, niet anders belast dan met sHeeren schattingen en ongelden daar jaarlyx uytgaande, tot het doen van welk transport de verkopersse by deze voor onwederroepelyk verclaarde te constitueeren en magtig te maken Jan Kelfkens Gijsbertszoon, notaris alhier onder belofte van ratificatie.
Tot nakominge van het geene voorz(egd) staat, verbindende de comparanten hunne persoonen en goederen deselve onderwerpende de judicatuure van alle Heeren, Hoven Rechteren en Gerechten en specialyk den Ed. Achtb. Gerechte dezer stad, ende omme deze nader en gerechtelijk te doen reitereren renoveren en bekennen, zo verklaarden zij by deze onwederroepelyk te constitueeren en magtig te maken Luyt van der Pauw, procureur voor den Ed. Acht. gerechte dezer stadt, ofte een van de andere procureurs indertyt aldaar postuleerende hiertoe eerst wordende versogt omme haar in den inhoude dezes vrijwillig te doen en laten condemneeren, onder verband en submissie als voren, versoekende hiervan acte die deze is.
Aldus gedaan en gepasseert binnen Utrecht ter presentie van Jermias Jan van Spall, en Johannes Papendorp, als getuijge hier toe versogt op daate als vooren.

Angenes de Graaf
J.J. v. Spall
Dit merk X is gestelt by Wynand Schilds
Johannes Papendorp
Zeger Coenraad van Leene nots."

15www.hetutrechtsarchief.nl, Notarieële akten Utrecht, inv.nr. U205a19, aktenr. 100-4, 28-7-1764.
"Akte inv.nr. U205a19, aktenr. 100-4, d.d. 28-07-1764
Aktesoort Openbare verkoping
Notaris L. VAN DER PAUW, UTRECHT

Uittreksel:
Naam eerste partij: erven Antony Martinus Uyttewaall, in leven wedr.
: Ida van Wyk:
Naam eerste partij: Jan Uyttewaall
Naam eerste partij: Gerrit Uyttewaall
Naam eerste partij: Johannes van der Weyde
Naam echtgenote eerste partij: x Maria Uyttewaall
Naam eerste partij: Jacob de Vrees
Naam eerste partij: Elizabeth de Vrees
Naam echtgenote eerste partij: wed. Hendricus Bouwman
Naam eerste partij: Pieter de Vrees
Naam eerste partij: Paulus de Vrees
Naam eerste partij: Bernardus Overwyn
Naam echtgenote eerste partij: x Maria de Vrees
Naam eerste partij: erven Ida van Wyk, in leven gehuwd met
: Anthony Martinus Uyttewaall:
Naam eerste partij: Jacob Schutter, zoon Johan Schutter en
: + Anna van Wyk
Naam eerste partij: Ignatius Schutter, broer
Naam eerste partij: Cornelis Schutter, broer
Beroep eerste partij: captain
Naam eerste partij: Jan van Werkhoven
Naam echtgenote eerste partij: x Hendrina Schutter, zuster

Naam tweede partij: Wynand Schiltz
Naam gemachtigde tweede partij: q.q.: NN van Wyk
Beroep gemachtigde: makelaar

Soort onroerend goed: huysinge c.a.
Ligging onroerend goed: zz Draaywegh
Belendingen onroerend goed: zw: N.N., wed. NN de With
: ow: fliereheyning
Gerecht onroerend goed: Lauwenregt
Verwijzingen: procuratie d.d. 7-6-1764 voor notaris L. van der Pauw
Verwijzingen: appointement d.d. 25-6-1764 van burgemeester en vroedschap
: van Utrecht."

16www.hetutrechtsarchief.nl, Notarieële akten Utrecht, inv.nr. U229a5, aktenr. 10, 11-2-1766.
"Akte inv.nr. U229a5, aktenr. 10, d.d. 11-02-1766
Aktesoort Koop en verkoop
Notaris A. HOEVENAAR, UTRECHT

Uittreksel:
Naam eerste partij: Hendrik Kool
Beroep eerste partij: meester timmerman
Woonplaats eerste partij: Utrecht

Naam tweede partij: Wynand Schilts

Soort onroerend goed: huysinge en grond
Ligging onroerend goed: nz Koeystraat
Belendingen onroerend goed: ow: erven Jan van Wyk
: ww: Cornelis Dus
Soort onroerend goed: camere
Ligging onroerend goed: Koeystraat
Belendingen onroerend goed: ow: Cornelis Verhoeff
: ww: Frans Faasen
Gerecht onroerend goed: Utrecht

Transcriptie:
Compareerde voor mij Adria-
nus Hoevenaar Notaris (etc.)
Mons(igneu)r Hendrik Kool meester Timmerman, wonen-
de alhier, dewelke verklaarde verkoght te hebben
aan en ten behoeve van Mons(igneu)r Wijnan Schilts,
die ten dese medecompareerde en bekende in kope
aangenomen te hebben, zekere Huijsinge of ka-
mere en grond, staande binnen Utrecht, aan
des Noordzijde in de koeijstraat, daar ten oosten
de Erfgenamen van Jan van Wijk en ten westen
Cornelis Dus naest gelegen zijn, als mede nogh
een camere staande insgelijx binnen Utrecht in
de koeijstraat, waar ten oosten Cornelis Verhoeff
en ten westen Frans Taasen naast gelegen zijn,
of wie anders met recht daar naest gelegen moghte
wesen, ende dit met alle het geene daerinne van
wegens den verkoper aart en nagelvast is, mitsga-
ders met sodanigegerechtigheden en servituiten
als daartoe en aan van ouds tam active quam
passive specterende zijn, op de last van S'Heeren
ordinaris schattingen en ongelden daar Jaarlijx uijtgaan-
de; en dit voor en om de somme van Twee hon-
dert Guldens vrijgelt, van welke somme den ver-
koper bij desen bekent voldaan en betaalt te zijn
zullende voorts den XL (veertigste) penning met de 1½ p(er)c(en)to ver-
hoging; het opstellen en schrijven deser
coopconditie, copije en afschriften van dien, het
Transport, met de leges en zegels van 't zelve, en
alle verdere daar aan dependerende onkosten
geene uijtgesondert, bij den koper moeten werden
voldaan en betaalt, zijnde voorts geconditioneert
dat den koper in de lasten en ongelden van zijn
gekoghte treden zal met paesschen deses jaars
1766 en het genot den huure beginnen te profi-
teren met den 17e deser lopende maand Februarij
blijvende het gekoghte niettemin zedert dato deses
ten bate en schaden van den koper, so als hij ook
verstaan word het zelve heden aanvaard te hebben
zullende den v(er)koper gehouden zijn des vermaand
aan den koper van voors(chreven) verkoghte te doen behoorlijke
Transport en opdracht daar en so zulx behoort
met overlevering der brieven en bescheijden daer
toe specterende, en onder belofte van vrijding en
waring als Erfkooprecht en gebruijkelijk is, ver-
bindende de comparanten ter voldoening en na-
komig van het geene voorschreve is, hunne
personen en goederen, deselve onderwerpende de
Judicature en Executie van alle Heeren, Hoven
Rechteren en Gerechten en specialijk den Ed(el) achtb(are)
Gerechte der Stad Utrecht versoekende hier van
acte die dese is, Aldus Gepasseert binnen Utrecht
ter presentie van Leendert Noordijk en Dide-
ricus Johannes van Olst als getuijgen, op den
11e Februarij 1766

Hendricus Kool
dit merk is gestelt
X
bij Wijnand Schilts
L:Noordijk
D:J:vanOlst
A:Hoevenaar
Notaris."

17www.hetutrechtsarchief.nl, Notarieële akten Utrecht, inv.nr. U229a5, aktenr. 14, 22-2-1766.
"Akte inv.nr. U229a5, aktenr. 14, d.d. 22-02-1766
Aktesoort Koop en verkoop
Notaris A. HOEVENAAR, UTRECHT


Uittreksel:
Naam eerste partij: Jan Jacob van Mastwyk
Naam echtgenote eerste partij: x Aafje de Langh, eerder wed Jacob Hollaar
Woonplaats eerste partij: De Meeren

Naam tweede partij: Wynand Schilts

Soort onroerend goed: camer, erff en hoff
Ligging onroerend goed: 't Sand
Belendingen onroerend goed: ene zyde: Frans Kenting
: andere zyde: koper
Gerecht onroerend goed: Utrecht
Verwijzingen: decreet d.d. 5-6-1751 van het gerecht van Utrecht

Transcriptie:
Compareerde voor mij
Adrianus Hoevenaar Notaris (etc.)
Jan Jacob van Mastwijk wonende
aan de Meeren, in huwelijk hebbende
Aafje de Langh daar hij ter deeser
tijd levende geboorte bij heeft, welke
Aafje de Langh is geweest de eenige
Erfgename ab intestato van haer
overleden Doghter . . . . . Hollaar
in eerder Huwelijk aan Jacob Hollaer
in Echte Verwekt, en also tot de nabe-
schreve camere geregtigt geworden
en verklaarde den comparant in die
qualiteijt verkogt te hebben, aan en
ten behoeve van Wijnand Schilts, die
alhier meede compareerde, en bekende
in kope aan te nemen bij dezen Een
camere met sijn Erff en Hoff staande
ende gelegen binnen dese Stad, op 't
Sand daar aan de eene zijde den Hof
van Frans Kenting en aan de andere zijde
den koper _________ ___ naast gele-
gen zijn, en dit met alle het gee-
ne daar inne aart en nagelvast is,
mitsgaders met sodanige Gerechtig-
heden en Servituiten, als daar toe en
aan van Ouds, tam active quam pas-
sive specterende zijn, alleenelijk op de Last
van S'Heeren ordinaris ongelden
daar Jaarlijx uijtgaande, alles in dier
voegen als voors(chreven) Jacob Hollaar
daar toe op den 5e Junij 1751 is geregtigt
geworden bij de raetbrieff van den
Ed(el) Achtb(are) Gerechte deser Stad, en dit
door en ome de somme van twee Hon-
dert ses en sestigh Guldens vrijgelt,
van welke somme den verkoper bij
dezen bekent voldaan en betaalt te
zijn, zullende ten Lasten van den
koper komen en bij hem alleen en in
het geheel moeten werden betaalt,
het opstellen en schrijven deser
coopconditie, afschrift en zegels
van dien, den XL (veertigste) penning met de
verhoging van 1½ p(er)s(en)to Leges en zegels
van het Transport, en al verdere daer
aan dependerende onkosten geene
van dien uijtgesondert, zijnde voorts
geconditioneert dat den koper
deeze camere met den eersten zal
konnen aanvaarden, en zal deselve
van heden afstaan ten zijnen Scha-
ede en baten, mitsgaders in de lasten
en ongelden van deselve treden met
paasschen deses Jaars 1766 tot welke tijd
toe alle deselve door den verkoper
zullen werden gezuijvert en afbetaalt,
terwijl hij verkoper gehouden en ver-
plicht zal sijn tot vermaning aan
den koper van 't voors(chreven) gekogte te moeten
doen Transport en opdragt met overle-
vering der brieven en bescheijden
hier toe specterende, onder belofte
van vrijwaring als recht en ge-
bruijkelijk is. Tot nacoming en
voldoening van het geene voors(chreven) is
verbinden de comparanten hun-
ne persoonen en goederen desel-
ve onderwerpende de Judicatu-
re en Executie van alle Heeren
Hoven Rechteren en Gerechten en
specialijk den Ed(ele) Hove van Utrecht
en Ed(el) Achtb(are) Gerechte derselven
Stad, en omme dese te reitereren
renoveren en bekennen mitsga-
ders de comparanten in den inhoude
van dien bij welgem(elt)e Hove off gerechte
vrijwillig te doen en laten condemne-
ren verklaarden zij daartoe te con-
stitueren en machtig te maken
Bernardus Sluijterman Pro(cureu)r voor den
voors(chreven) Hove, en Luijt van der Pauw
Procureur voor de welgem(elt)e Geregte en
alle de andere en verdere Pro(cureu)rs
in der tijd so voor gem(elt)e Hove als Ge-
rechte postulerende, tezamen en ieder
van hen in 't bijsonder, onder belofte van
approbatie, ratificatie en verband
als na rechten Aldus Gepasseert bin-
nen Utrecht ter presentie van
Mons(eigneu)r Justus van Toorenbergh en Bessel
Rengers als getuijgen op den 22 Februarij 1766

Jan van Mastwijk dit merk X is gestelt
Justus van Toornerbergen bij Wijnant Schilts
Bessel Rengers A:Hoevenaar
1766 Notaris."

18Ronald van Schaik of F.M.A. van Schaik, Klappers Secundaire Bronnen Utrecht Stad, Index Tappersboeken, Boek 5023 blz. 210, --1767.
"Schultz, Wijnand
Tapper van dun bier, brandewijn en genever
Handvoetboog. In de Catharijnestraat
Bron: Stadsarchief II 1896(5) fol. 21 1767 (doorgehaald)."
Index van namen van personen die als verkoper van bier en/of sterke drank vermeld worden in de “tappersboeken” van de Ambachtskamer te Utrecht (1749-1794)
Om het gebruik van alcohol te beperken werden verkopers aangesteld die tegen betaling een vergunning kregen om bier en/of sterke drank te verkopen in het bepaald kwartier of gerecht.
De acht kwartieren van de stad waren: Bloedkuil, Fortuin, Papenvaandel, Oranjestam, Handvoetboog, Turkije, Zwarte knechten en Pekstokken.
De vier buitengerechten waren: Buiten de Weerdpoort, Buiten de Catharijnepoort, Buiten de Wittevrouwenpoort en Buiten de Tolsteegpoort.

19Ronald van Schaik of F.M.A. van Schaik, Klappers Secundaire Bronnen Utrecht Stad, Index Tappersboeken, Boek 5023 blz. 210, --1767.
"Schults, Wijnand
Tapper van dik bier, brandewijn en genever
Handvoetboog. In de Koeijstraat
Bron: Stadsarchief II 1896(1) fol.21 1767 (doorgehaald)."
Index van namen van personen die als verkoper van bier en/of sterke drank vermeld worden in de “tappersboeken” van de Ambachtskamer te Utrecht (1749-1794)
Om het gebruik van alcohol te beperken werden verkopers aangesteld die tegen betaling een vergunning kregen om bier en/of sterke drank te verkopen in het bepaald kwartier of gerecht.
De acht kwartieren van de stad waren: Bloedkuil, Fortuin, Papenvaandel, Oranjestam, Handvoetboog, Turkije, Zwarte knechten en Pekstokken.
De vier buitengerechten waren: Buiten de Weerdpoort, Buiten de Catharijnepoort, Buiten de Wittevrouwenpoort en Buiten de Tolsteegpoort.

20Ronald van Schaik of F.M.A. van Schaik, Klappers Secundaire Bronnen Utrecht Stad, Index Tappersboeken, Boek 5023 blz. 210, --1767.
"Schults (Schulz), Wijnant
Die gelaagen van brandewijn zet
Handvoetboog. In de Catharijnestraet
Bron: Stadsarchief II 1896(5) fol. 21 1767 29v 1749."
Index van namen van personen die als verkoper van bier en/of sterke drank vermeld worden in de “tappersboeken” van de Ambachtskamer te Utrecht (1749-1794)
Om het gebruik van alcohol te beperken werden verkopers aangesteld die tegen betaling een vergunning kregen om bier en/of sterke drank te verkopen in het bepaald kwartier of gerecht.
De acht kwartieren van de stad waren: Bloedkuil, Fortuin, Papenvaandel, Oranjestam, Handvoetboog, Turkije, Zwarte knechten en Pekstokken.
De vier buitengerechten waren: Buiten de Weerdpoort, Buiten de Catharijnepoort, Buiten de Wittevrouwenpoort en Buiten de Tolsteegpoort.

21Ronald van Schaik of F.M.A. van Schaik, Klappers Begraafboeken Utrecht Stad, 136 - 690, 10-8-1767.


Christina de Raad

1Hans Buffing & Brenda Buffing-Gerlagh, E-Mail & S-Mail Hans & Brenda (16-3-2003, 27-03-2003, 26-04-2003, 18-05-2003, 21-05-2003, 10-10-2003), 26-04-2003, 451, Hans Buffing.
"Literatuur:
Foreest: 'Het oude geslacht van Foreest 1250-1570', Jhr. H.A. van Foreest.
Krijgsman/Crijsman (kw. 7516 en voorgeslacht): Genealogie van Pieter Jan Willemsz', Leendert Krijgsman.
Ouweleen/Hartogsvelt/Backer (kw. 3761, 3762, 3763 en voorgeslacht): Kwartierstaat 'De Haan-De Koning', T.L.J. de Haan (kwartierstatenboek Prometheus deel XIII).
Delftse kwartieren (kw. 3729 en voorgeslacht): Kwartierstaat 'van Gent' (kwartierstatenboek Prometheus deel VII); kwartierstaat 'Greidanus - Jaeger' (Gens Nostra 1987) en 'Karel de Grote'-nummer Gens Nostra 1990."
16-03-2003: Een paar aanvullingen rond H.A. van Schaik * J. Harting.
27-03-2003: CD met vele foto's familie van Schaik
26-04-2003: Zeer grote aanvulling kwartierstaat.
18-05-2003: Rouwkaarten van Schaik, van der Hoeven & Aarse
21-05-2003: Aanvulling van Os, van Doorn, van Poolen
10-10-2003: Aanvulling genealogie Johannes van Schaik.

2Ronald van Schaik of F.M.A. van Schaik, Klappers Begraafboeken Utrecht Stad (Het Utrechts Archief), 138 - 326, 13-6-1785, Het Utrechts Archief, Alexander Numankade 199 - 201, 3572 KW Utrecht, info@hetutrechtsarchief.nl.
"Naam: Raad, de; Christina
Burgerlijke staat: weduwe van Wynand Schilts
Nagelaten betrekkingen: 2 mondige dogters
Adres: in de Haverstraat
Begraafplaats: Catharinekerk
Groefbidder: Bock
Aangiftedatum: 13-06-1785
Datum van overlijden/begraven: 02-06-1785
Wijze van begraven: met 8 dragers
Boek: 138 - 326
Bedrag: f 2:-:-."

3F.M.A. van Schaik, Klappers Trouwen Utrecht Stad Gereformeerd (Het Utrechts Archief), 102 pag. 504, 13-11-1731, Het Utrechts Archief, Alexander Numankade 199 - 201, 3572 KW Utrecht, info@hetutrechtsarchief.nl.
"Raad, van den; Christina; ; ; op de Varkemarkt; ; propt. Knijff; ; Ger; 13-11-1731 Utrecht Kathrijne; Schults; Wijnand; ; ; ; ; ; 102 - 504; ; Soldt in 't Regt. van de Hr. Brigadier Malprarde."

4F.M.A. van Schaik, Klappers Trouwen Utrecht Stad Gereformeerd, 102 pag. 504, 13-11-1731.

5F.M.A. van Schaik & Ronald van Schaik, Transcripties Utrecht Stad Comparantenregister van de Momboirkamer (Het Utrechts Archief), 1757 1389 deel 8 akte 524, 12-4-1757, Het Utrechts Archief, Alexander Numankade 199 - 201, 3572 KW Utrecht, info@hetutrechtsarchief.nl.
"1757 1389 deel 8 akte 524
Aangebracht den 12 April 1757
De naeste vrienden van Geesje
Trevoet weduwe van Martinus
de Raadt in de Koeystraat bij de
Wall
Sesselaar

Marge:
(1)9-08-[17]57 Compareerde Christina de
Raad huisvrouw van Wijnand
Schils, en verklaarde dat haar
overlede moeder geen minderja-
rige kinderen of erfgenamen
hadde nagelaten."

6F.M.A. van Schaik & Ronald van Schaik, Transcripties Utrecht Stad Comparantenregister van de Momboirkamer, 1389 deel 9 Nr. 1634, 7-9-1767.
"Schiels; Wijnand 1767 1389 deel 9 1634
De weduwe van Wijnand Schiels
in de Koeijstraat

Marge:
07-09-1767 Compareerde Christina de
Raad de Wed: en verklaarde dat
haar overlede man geen onmondi
ge kinderen heeft nagelaten."

7www.hetutrechtsarchief.nl, Notarieële akten Utrecht, inv.nr. U252a4, aktenr. 113, 20-2-1771, Het Utrechts Archief, Alexander Numankade 199 - 201, 3572 KW Utrecht, info@hetutrechtsarchief.nl.
"Akte inv.nr. U252a4, aktenr. 113, d.d. 20-02-1771
Aktesoort Koop en verkoop
Notaris P. VAN SCHOONHOVEN, UTRECHT

Uittreksel:
Naam eerste partij: Martinus Schoonheym, kleinzoon + Martinus Schoonheim
Naam echtgenote eerste partij: x Elsje van Doorn
Woonplaats eerste partij: Utrecht

Naam tweede partij: Christina de Raat
Naam echtgenote tweede partij: wed. Wynand Schils
Naam tweede partij: Willem Schutter
Woonplaats tweede partij: Utrecht

Soort onroerend goed: 4 cameren of wooningen
Ligging onroerend goed: wz Groenesteeg agter de St. Jacobskerk
Belendingen onroerend goed: achter: Jacobus Verhoeff
: zw: Willem Schutter
: nw: Mattys Kaderus
Soort onroerend goed: camere of wooninge, erve en grond met hof daaragter
Ligging onroerend goed: hoek het Zand omtrend de oude probeertoorn
Belendingen onroerend goed: ww: Jan Kenting
: ow: Leendert Groen
Gerecht onroerend goed: Utrecht."

8www.hetutrechtsarchief.nl, Notarieële akten Utrecht, No 2752, Willem van Vloten, 16-4-1772.
"Akte inv.nr.U217a13, aktenr. 206, d.d. 16-04-1772
Aktesoort Koop en verkoop
Notaris W. VAN VLOTEN, UTRECHT

Uittreksel:
--------------
Naam eerste partij: Christina de Raad, wed. Wynand Schils
Naam eerste partij: Willem Schutte
Woonplaats eerste partij: Utrecht

Naam tweede partij: Hendrik van Lent

Soort onroerend goed: camere off woninge c.a.
Ligging onroerend goed: aan het sant by de wal
Belendingen onroerend goed: ene zyde: N.N., weduwe van NN Groen
andere zyde: verkopers
Gerecht onroerend goed: Utrecht


Transcriptie
----------------

Op den 16e April des jaars 1772 Compareerden voor mij Willem van Vloten "Notaris voor den Ed. Hove van Utrecht etc." Christina de Raad weduwe van Wijnand Schils en Willem Schutte, borgers en inwoonders alhier mij notaris bekend, dewelke verklaarden voor sig selve en de tweede comparant ook als man en voogd van sijne huisvrouw, daar hij levende geboorte bij heeft, verkogt te hebben aan en ten behoeve van Hendrik van Lent, die meede compareerende in koop bekende aan te staen een camere of woninge met een hof daarachter staande en gelegen binnen deese stad aan het sant bij de wal, daar aan de eene sijde de weduwe Groen en aan de andere zijde de verkopers self naast gelegen zijn, dat met al het geene daarinne van wegens de verkopers aard en nagelvast is, en voorts met sodanige geregtigheden en serviteiten als daar toe so heerschende als bijdendespecteerende zijn en speciaal op de last van een doorgang die Arie Ockhuijzen door de voorsz. hof heeft om daar mede na sijn erff te gaan, dat voor en om de somma van drie honderd negen en negentig gulden, a XX (lees: twintig) st(uivers) 't stuk vrijgeld, oversulx alle de onkosten so van de XL (lees: 40e) penning en 1½ pct. verhoging van dien 't opstellen en schrijven deeser coopconditie, transport, zegels, leges en alle verdere daar aan dependeerende onkosten voor rekening en ten laste van den koper blijven, te betalen de beloofde kooppenningen met het passeeren van een behoorlijke kustingbrief van drie honderd negen en negentig gulden sonder interessen, welk capitaal met honder gulden jaarlijx wel meer maar niet minder sal moeten werden afgelost en betaalt waar van de eerste termijn sal verschenen sijn met den 1e meij 1773 en so vervolgens van jaar tot jaar tot de voldoeninge toe sullende door den 2e verkoper voor sig en als door de eerste verkoperse hierbij werdende geconstit. aan den koper binnen 14 dagen na dato deeses werden gedaan behoorlijk transport en opdragt van het gekogte met overlevering der oude brieven en bescheiden daar van roerende en sprekende, voor so verre die voor handen en onder de verkopers berustende zijn, en met belofte van vrijding en waring als erfkoop regt en in den lande van Utrecht gebruikelijk is, op de last alleen van s'Heeren ordinaris ongelden daar jaarlijx uitgaande, in welke lasten de koper treden sal met paschen van deesen jaere 1772 en daarentegen sijn gekogte kunnen aanvaerden met den 1e meij daaraanvolgende staande het selve van dato deeses ten baete en schade van den koper tot naarkominge van het geen voorsz. staat verklaerden de comparanten te verbinden hun lieden personen en goederen deselve onderwerpende als na regten.

Gepasseert in Utrecht present Jan Hendrik Meulenhoff, procureur voor de kleine rolle sHoofs voorsz. en Hubert van Vloten junior als getuigen hiertoe versogt.

Chriestiena Derad wede van Wijnnand Schiels

dit merk is gesteld door X Willem Schutte

dit merk is gesteld door X Hendrik van Lent

J.H. Meulenhoff

1772

H. v. Vloten junior

W. v. Vloten nots."

9www.hetutrechtsarchief.nl, Notarieële akten Utrecht, No 3104, Willem van Vloten, 10-11-1775.
"Akte inv.nr.U217a15, aktenr. 56, d.d. 10-11-1775
Aktesoort Koop en verkoop
Notaris W. VAN VLOTEN, UTRECHT


UITTREKSEL:
Naam eerste partij: Christina de Raad, wed. Wynand Schilds
Naam eerste partij: Willem Schutter
Woonplaats eerste partij: Utrecht

Naam tweede partij: Pieter van Beest
Woonplaats tweede partij: Utrecht

Soort onroerend goed: 5 cameren off wooningen staande naast den anderen
Ligging onroerend goed: nz Raamsteegje
Belendingen onroerend goed: ene zyde: Willem Bosch
: andere zyde: Pieter Kelfkens
Gerecht onroerend goed: Bemuurde Weerd


TRANSCRIPTIE:
Op den 10e en 23e November des jaars 1775 compareerden voor mij Willem van Vloten notaris voor de Ed. Hove van Utrecht
Christina de Raad wed(uw)e van wijlen Wijnand Schilds en Willem Schutter so voor sig selfs en als man en voogd van sijne huijsvrouw, daar hij levende geboorte bij heeft, ter eenre en Pieter van Beest, ter andere sijde, woonende de comparanten binnen deese stad, en sijnde aan mij Notaris bekend, en verklaarden de comparanten ter eenre aan de comparant ter andere sijde verkogt te hebben, dewelke in koop bekende aan te staan vijff cameren off woningen, staande naast den anderen, aan de Noordsijde in het Raamsteegje, onder den gerechte van de bemuurde Weerd, daar aan de eene zijde Willem Bosch en aan de andere sijde Pieter Kelfkens naast gelegen zijn, dat met al het geene daar in en op van wegens de comparanten aard en nagel vast is en voorts met sodanige geregtigheden en serviteiten als daartoe en aan so heerschende als lijdende specteerende zijn, dit voor en om de somme van twee honderd twee en dertig guldens tien stuijvers a twintig stuijvers het stuk, sulx alle onkosten so van den veertigsten penning en een en een half pct. verhoging van dien het opstellen en schrijven deser coop conditie, door van den transporte, met de segels, leges, en alle verdere daar aan dependerende onkosten voor rekening en ten lasten van den koper blijven sullen, te betaalen de beleefde kooppenningen in twee termijnen, also een hondert twee en dertig guldens tien stuijvers bij het passeeren deeser, en de resteerende een hondert guldens op Paschen van den aanstaande jaere 1776, na voldoening van welke laatste termijn kooppenn(ingen) sal door den tweeden verkooper so voor sig en als daar toe door de verkoperse werdende geconstitueerd, aan den koper werden gedaan, behoorlijk transport en opdragt van het gekogte met overlevering der oude brieven en bescheijden daar van roerende en sprekende, voor so verre die voor handen en onder de verkopers berustende sijn, met belofte van vrijding en waring als erffkoopregt en in den lande van Utrecht gebruijkelijk is, op de last alleen van s'Heeren ordinaris schattingen, ongelden en weerdslasten daar jaarlijx uijtgaande, in de last van welk ongelden den koper verstaan werd getreden te zijn met Victoris jongsleeden, en saldaar en tegen de huure met den 5e deser verstaan werde tot zijn voordeel gelopen te hebben, staande het verkogte van dato deeses ten schade en pericule van den kopers tot nakoming van 't geen voorsz. staat, verklaarden de comparanten te verbinden hunnen persoonen en goederen, dezelve onderwerpende aan de judicature van alle Heeren Hoven Regteren en gerechte en speciaal van den Ed. Hove van Utrecht en Ed. Achtb. Gerechte deeser stad, en omme deese des noods te rectereeren en bekennen, mitsgaders de comparanten, in den inhouden van dien vrijwillig te doen en laten condemneeren verklaarden zij onwederroepelijk te constitueeren en magtig te maaken Bernardus Sluijterman procureur voor den voorsz. Ed. Hove en Luijt van der Pauw procur. voor welgemelde gerechte, off een van de verdere procureurs aldaar in der tijd postuleerende te saam en ider van hen in 't bijzonder met belofte van approbatie.
Gepasseert binnen Utrecht present De Makelaar Huijber van Vloten Junior en Claude Brousson als getuijgen hier toe versogt.

dit merk is gesteld door Christina de Raad, weduwe van Wijnand Schils X
dit merk is gesteld door Willem Schutter X
dit merk is gesteld door Pieter van Beest X
H.v.Vloten Junior
C'e Brousson
W.v.Vloten nots:."
En 23-11-1775.

10www.hetutrechtsarchief.nl, Notarieële akten Utrecht, inv.nr. U237a6, aktenr. 185, 17-10-1776.
"Akte inv.nr. U237a6, aktenr. 185, d.d. 17-10-1776
Aktesoort Schuldbekentenis
Notaris J. DE CLEFAY, UTRECHT

Uittreksel:
Naam eerste partij: Jan Sabee
Beroep eerste partij: uytdrager
Woonplaats eerste partij: Utrecht
Naam assistent eerste partij: borg: Christina de Raad
Naam echtgenote assistent: wed. Wynand Schilts

Naam tweede partij: Elisabeth van Manen
Naam echtgenote tweede partij: wed. Jan de Bruyn
Beroep tweede partij: in leven makelaar

Samenvatting inhoud akte: f 200-0-0 vanwege lening."

11F.M.A. van Schaik & Ronald van Schaik, Transcripties Utrecht Stad Comparantenregister van de Momboirkamer, 1389 deel 11 nr. 449, 13-6-1785.


Martinus Schils

1F.M.A. van Schaik, Klappers Doop Utrecht Stad Gereformeerd (Het Utrechts Archief), 11 pag. 402, 9-12-1735, Het Utrechts Archief, Alexander Numankade 199 - 201, 3572 KW Utrecht, info@hetutrechtsarchief.nl.
"Schils; Martinus; 09-12-1735; Ger Domskerk; Wijnand; Steijntje de Raad; in de Bergstraat; 11 pag. 420."

2F.M.A. van Schaik, Klappers Doop Utrecht Stad Gereformeerd, 11 pag. 402, 9-12-1735.


Willem van Schaik

1Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Utrecht, T.nr 481, I.Nr 278, Nr 14, Huwelijksakte, 18-1-1826, Rijksarchiefdienst, http://www.genlias.nl/.

2Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Utrecht Tnr. 481, Inr. 278, Nr. 14, Utrecht Huwelijksakte, 18-1-1826.
Leeftijd 26.

3Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Utrecht, T.nr 481, I.Nr 278, Nr 14, Huwelijksakte, 18-1-1826.
Leeftijd 26.

4Boudewijn van der Kroon, Parenteel van Schaik 1841 - 1957 (18-1-1997, 20-6-1997), --1799.

5Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Utrecht Tnr. 481, Inr. 278, Nr. 14, Utrecht Huwelijksakte, 18-1-1826.
Leeftijd 26.

6F.M.A. van Schaik, Klappers Doop Utrecht Stad Gereformeerd (Het Utrechts Archief), 18 - 352, 17-4-1799, Het Utrechts Archief, Alexander Numankade 199 - 201, 3572 KW Utrecht, info@hetutrechtsarchief.nl.
"Schaik, van; Willem; 17-04-1799; Ger Domkerk; Ary; Jannetje Schouten; Appelmarkt onder de Oude Gragt; 18 pag. 352; Johanna v. Schaik, lidmaat, op de Oude Gragt bij 't Kranegasthuis."

7Boudewijn van der Kroon, Parenteel van Schaik 1841 - 1957, 6-12-1859.

8Ronald van Schaik, Burgerlijke stand overlijden Utrecht (Het Utrechts Archief), 1941, 7-12-1859, Ronald van Schaik.
"Akte: 1941
Datum: 06-08-1859
Overledene: Willem van Schaik
Partner: Petronella Alberta Achterberg
Vader: Arie van Schaik
Moeder: Jannetje Schouten
Leeftijd: 59 of 60 jr
Opmerking: Overl. Veenhuizen."

9Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Drenthe, T.nr 0167.016, I.Nr 1859, Nr 139, overlijden, 6-8-1859.
Relatie met partner: echtgenoot; voorm. woonpl. Utrecht; geboortepl: Utrecht, oud 60 jaar.

10Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Utrecht Tnr. 481, Inr. 278, Nr. 14, Utrecht Huwelijksakte, 18-1-1826.

11Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Utrecht, T.nr 481, I.Nr 278, Nr 14, Huwelijksakte, 18-1-1826.

12F.M.A. van Schaik, Klappers Doop Utrecht Stad Gereformeerd, 18 - 352, 17-4-1799.


Petronella Alberta Agterberg

1Boudewijn van der Kroon, Parenteel van Schaik 1841 - 1957 (18-1-1997, 20-6-1997).

2Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Utrecht, T.nr 481, I.Nr 278, Nr 14, Huwelijksakte, 18-1-1826, Rijksarchiefdienst, http://www.genlias.nl/.

3Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Drenthe, T.nr 0167.016, I.Nr 1859, Nr 139, overlijden, 6-8-1859.
Relatie met partner: echtgenoot; voorm. woonpl. Utrecht; geboortepl: Utrecht, o
ud 60 jaar.

4Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Utrecht Tnr. 481, Inr. 278, Nr. 14, Utrecht Huwelijksakte, 18-1-1826.
Leeftijd 21.

5Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Utrecht, T.nr 481, I.Nr 278, Nr 14, Huwelijksakte, 18-1-1826.
Leeftijd 21.

6Ronald van Schaik, Burgerlijke stand overlijden Utrecht (Het Utrechts Archief), 2029, 30-12-1879, Ronald van Schaik.
"Akte: 2029
Datum: 29-12-1879
Overledene: Petronella Alberta Agterberg
Partner: Willem van Schaik
Vader: Zacharias Agterberg
Moeder: Catharina Gul
Leeftijd: 75 jaar."

7Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Utrecht Tnr. 481, Inr. 278, Nr. 14, Utrecht Huwelijksakte, 18-1-1826.

8Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Utrecht, T.nr 481, I.Nr 278, Nr 14, Huwelijksakte, 18-1-1826.


Isaak Jongbloed

1Boudewijn van der Kroon, Parenteel van Schaik 1841 - 1957 (18-1-1997, 20-6-1997).

2Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Utrecht, T.nr 481, I.Nr 276, Nr 149, Huwelijksakte, 12-6-1822, Rijksarchiefdienst, http://www.genlias.nl/.

3Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Utrecht, T.nr 481, I.Nr 955, Nr 353, Huwelijksakte, 23-10-1844.

4Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Utrecht Tnr. 481, Inr. 276, Nr. 149, Utrecht Huwelijksakte, 12-6-1822.
Leeftijd 19.

5Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Utrecht, T.nr 481, I.Nr 276, Nr 149, Huwelijksakte, 12-6-1822.
Leeftijd 19.

6Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, HUA, Tnr 481, Inr 1188, Utrecht Overlijden Akte 823, 9-9-1843.
"Archieflocatie Het Utrechts Archief
Algemeen Toegangnr: 481
Inventarisnr: 1188
Gemeente: Utrecht
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: 823
Aangiftedatum: 09-09-1843
Overledene Izak Jongbloed
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 08-09-1843
Leeftijd: 41
Overlijdensplaats: Utrecht
Vader Otto Jongbloed
Moeder Johanna Maria Schouten
Partner Johanna Catharina van Schaik
Relatie: weduwnaar van."

7Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Utrecht Tnr. 481, Inr. 276, Nr. 149, Utrecht Huwelijksakte, 12-6-1822.

8Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Utrecht, T.nr 481, I.Nr 276, Nr 149, Huwelijksakte, 12-6-1822.

9Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Utrecht, T.nr 481, I.Nr 955, Nr 353, Huwelijksakte, 23-10-1844.


Catharina Johanna van Schaik

1Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Utrecht, T.nr 481, I.Nr 276, Nr 149, Huwelijksakte, 12-6-1822, Rijksarchiefdienst, http://www.genlias.nl/.

2Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Utrecht, T.nr 481, I.Nr 955, Nr 353, Huwelijksakte, 23-10-1844.

3Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Utrecht Tnr. 481, Inr. 276, Nr. 149, Utrecht Huwelijksakte, 12-6-1822.
Leeftijd 20.

4Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Utrecht, T.nr 481, I.Nr 276, Nr 149, Huwelijksakte, 12-6-1822.
Leeftijd 20.

5Boudewijn van der Kroon, Parenteel van Schaik 1841 - 1957 (18-1-1997, 20-6-1997), --1801.

6Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Utrecht Tnr. 481, Inr. 276, Nr. 149, Utrecht Huwelijksakte, 12-6-1822.
Leeftijd 20.

7F.M.A. van Schaik, Klappers Doop Utrecht Stad Gereformeerd (Het Utrechts Archief), 18 - 475, 22-7-1801, Het Utrechts Archief, Alexander Numankade 199 - 201, 3572 KW Utrecht, info@hetutrechtsarchief.nl.
"Schaik, van; Catharina Johanna; 22-07-1801; Ger Domkerk; Arie; Jannigje Schouten; Heekelsteegje; 18 pag. 475; Doophefster Johanna van Schaik lidm adres: naast het Krane Gasthuys."

8Boudewijn van der Kroon, Parenteel van Schaik 1841 - 1957, 27-8-1825.

9Ronald van Schaik, Burgerlijke stand overlijden Utrecht (Het Utrechts Archief), 691, 29-8-1825, Ronald van Schaik.
"Akte: 691
Datum: 27-08-1825
Overledene: Johanna Catharina van Schaik
Partner: Isaak Jongbloed
Vader: Arie van Schaik
Moeder: Jannigje Schouten
Leeftijd: 24 jaar."

10Ronald van Schaik, Burgerlijke stand overlijden Utrecht (Het Utrechts Archief), 691, 29-8-1825, Het Utrechts Archief, Alexander Numankade 199 - 201, 3572 KW Utrecht, info@hetutrechtsarchief.nl.
"Akte: 691
Datum: 27-08-1825
Overledene: Johanna Catharina van Schaik
Partner: Isaak Jongbloed
Vader: Arie van Schaik
Moeder: Jannigje Schouten
Leeftijd: 24 jaar."

11Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Utrecht Tnr. 481, Inr. 276, Nr. 149, Utrecht Huwelijksakte, 12-6-1822.

12Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Utrecht, T.nr 481, I.Nr 276, Nr 149, Huwelijksakte, 12-6-1822.

13F.M.A. van Schaik, Klappers Doop Utrecht Stad Gereformeerd, 18 - 475, 22-7-1801.


Johanna Maria Clasina Jongbloed

1Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, HUA, Tnr. 481, Inr. 435, Utrecht Overlijden Akte 296, 18-3-1823, Rijksarchiefdienst, http://www.genlias.nl/.

2Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, HUA, Tnr. 481, Inr. 435, Utrecht Overlijden Akte 296, 18-3-1823.
"Archieflocatie Het Utrechts Archief
Algemeen Toegangnr: 481
Inventarisnr: 435
Gemeente: Utrecht
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: 296
Aangiftedatum: 18-03-1823
Overledene Johanna Maria Clasina Jongbloed
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 15-03-1823
Leeftijd: 0
Overlijdensplaats: Utrecht
Vader Isak Jongbloed
Moeder Catharina Johanna van Schaik
Partner
Nadere informatie Oud zeven dagen."


Willem Henri Edouard van Schaik

1Agnes Dunselman, correspondent v.h. gemeentearchief Haarlem, Hubertus Adrianus van Schaik (27-9-1848) (14-8-1997), 14-8-1882, Agnes Dunselman.
"Bron: AVL, bevolkingsregister van Haarlem, collectie doodsoorzaken.
RA-NH, collectie huwelijksbijlagen A'dam 1877 1/9v en 1892 8/10.".

2Hans Buffing & Brenda Buffing-Gerlagh, E-Mail & S-Mail Hans & Brenda (16-3-2003, 27-03-2003, 26-04-2003, 18-05-2003, 21-05-2003, 10-10-2003), foto 14d, --1882, Hans Buffing.
"Literatuur:
Foreest: 'Het oude geslacht van Foreest 1250-1570', Jhr. H.A. van Foreest.
Krijgsman/Crijsman (kw. 7516 en voorgeslacht): Genealogie van Pieter Jan Willemsz', Leendert Krijgsman.
Ouweleen/Hartogsvelt/Backer (kw. 3761, 3762, 3763 en voorgeslacht): Kwartierstaat 'De Haan-De Koning', T.L.J. de Haan (kwartierstatenboek Prometheus deel XIII).
Delftse kwartieren (kw. 3729 en voorgeslacht): Kwartierstaat 'van Gent' (kwartierstatenboek Prometheus deel VII); kwartierstaat 'Greidanus - Jaeger' (Gens Nostra 1987) en 'Karel de Grote'-nummer Gens Nostra 1990."
16-03-2003: Een paar aanvullingen rond H.A. van Schaik * J. Harting.
27-03-2003: CD met vele foto's familie van Schaik
26-04-2003: Zeer grote aanvulling kwartierstaat.
18-05-2003: Rouwkaarten van Schaik, van der Hoeven & Aarse
21-05-2003: Aanvulling van Os, van Doorn, van Poolen
10-10-2003: Aanvulling genealogie Johannes van Schaik.

3Hans Buffing & Brenda Buffing-Gerlagh, E-Mail & S-Mail Hans & Brenda, Boek 2, foto 17a, --1882.

4Hans Buffing & Brenda Buffing-Gerlagh, E-Mail & S-Mail Hans & Brenda, Boek 2, foto 30a, --1882.

5The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, Ancestral File (R) Transcription pilot (Copyright (c) 1980 onwards), Batchnr. C03233-3, Filmnr. 253497, 14-8-1882, Family History Library, 35 N West Temple Street, Salt Lake City, Utah 84150 USA, http://pilot.familysearch.org/recordsearch/start.html#start.
"data as of: 5-1-1998, -1-2000.".
"Name: Willem Henri Edouard Van Schaik
Gender: Male
Christening date:
Christening place:
Residence: Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Birth date: 14 Aug 1882
Birth place: Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Death date:
Name note:
Race or color (expanded):
Father name: Hubertus Adrianus Van Schaik
Father birth place:
Age of father: 34
Mother name: Elizabeth Wilhelmina Petronella Tancrelle
Mother birth place:
Mother age:
Paternal grandfather name:
Paternal grandmother name:
Maternal grandfather name:
Maternal grandmother name:
Batch number: C03233-3
Date range:
Film number: 253497
Collection: Netherlands Births and Baptisms."

6Hans Buffing & Brenda Buffing-Gerlagh, E-Mail & S-Mail Hans & Brenda, foto 1, Aft--1947.

7Hans Buffing & Brenda Buffing-Gerlagh, E-Mail & S-Mail Hans & Brenda, foto 6, Aft--1947.

8Hans Buffing & Brenda Buffing-Gerlagh, E-Mail & S-Mail Hans & Brenda, 10-10-2003, Aft 20-4-1959.

9Agnes Dunselman, correspondent v.h. gemeentearchief Haarlem, Hubertus Adrianus van Schaik (27-9-1848), 2-5-1907.

10Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, NHA, Amsterdam Huwelijk Akte reg. 6B fol. 25, 2-5-1907, Rijksarchiefdienst, http://www.genlias.nl/.
"Archieflocatie Noord-Hollands Archief
Algemeen Gemeente: Amsterdam
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: reg.6B;fol.25
Datum: 02-05-1907
Bruidegom Willem Henri Edouard van Schaik
Leeftijd: 24
Geboorteplaats: Amsterdam
Bruid Catharina Antonia Kampman
Leeftijd: 30
Geboorteplaats: Amsterdam
Vader bruidegom Hubertus Adrianus van Schaik
Moeder bruidegom Elizabeth Wilhelmina Petronella Tancrelle
Vader bruid Antoon Kampman
Moeder bruid Anna Catharina Theodora Gerritsen
Nadere informatie beroep Bg.:banketbakker;beroep vader Bg.:banketbakker;beroep vader Bd.:handelsreiziger."

11Agnes Dunselman, correspondent v.h. gemeentearchief Haarlem, Hubertus Adrianus van Schaik (27-9-1848).

12Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, NHA, Amsterdam Huwelijk Akte reg. 6B fol. 25, 2-5-1907.

13Agnes Dunselman, correspondent v.h. gemeentearchief Haarlem, Hubertus Adrianus van Schaik (27-9-1848), 26-10-1907.

14Agnes Dunselman, correspondent v.h. gemeentearchief Haarlem, Hubertus Adrianus van Schaik (27-9-1848), 26-10-1907.

15Agnes Dunselman, correspondent v.h. gemeentearchief Haarlem, Hubertus Adrianus van Schaik (27-9-1848), 1-11-1918.


Catharina Antonia Kampman

1Boudewijn van der Kroon, Parenteel van Schaik 1841 - 1957 (18-1-1997, 20-6-1997).

2Agnes Dunselman, correspondent v.h. gemeentearchief Haarlem, Hubertus Adrianus van Schaik (27-9-1848) (14-8-1997), 27-9-1876, Agnes Dunselman.
"Bron: AVL, bevolkingsregister van Haarlem, collectie doodsoorzaken.
RA-NH, collectie huwelijksbijlagen A'dam 1877 1/9v en 1892 8/10.".

3Hans Buffing & Brenda Buffing-Gerlagh, E-Mail & S-Mail Hans & Brenda (16-3-2003, 27-03-2003, 26-04-2003, 18-05-2003, 21-05-2003, 10-10-2003), foto 9, --1876/1947, Hans Buffing.
"Literatuur:
Foreest: 'Het oude geslacht van Foreest 1250-1570', Jhr. H.A. van Foreest.
Krijgsman/Crijsman (kw. 7516 en voorgeslacht): Genealogie van Pieter Jan Willemsz', Leendert Krijgsman.
Ouweleen/Hartogsvelt/Backer (kw. 3761, 3762, 3763 en voorgeslacht): Kwartierstaat 'De Haan-De Koning', T.L.J. de Haan (kwartierstatenboek Prometheus deel XIII).
Delftse kwartieren (kw. 3729 en voorgeslacht): Kwartierstaat 'van Gent' (kwartierstatenboek Prometheus deel VII); kwartierstaat 'Greidanus - Jaeger' (Gens Nostra 1987) en 'Karel de Grote'-nummer Gens Nostra 1990."
16-03-2003: Een paar aanvullingen rond H.A. van Schaik * J. Harting.
27-03-2003: CD met vele foto's familie van Schaik
26-04-2003: Zeer grote aanvulling kwartierstaat.
18-05-2003: Rouwkaarten van Schaik, van der Hoeven & Aarse
21-05-2003: Aanvulling van Os, van Doorn, van Poolen
10-10-2003: Aanvulling genealogie Johannes van Schaik.

4Hans Buffing & Brenda Buffing-Gerlagh, E-Mail & S-Mail Hans & Brenda, 10-10-2003, Aft 20-4-1959.

5Agnes Dunselman, correspondent v.h. gemeentearchief Haarlem, Hubertus Adrianus van Schaik (27-9-1848), 2-5-1907.

6Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, NHA, Amsterdam Huwelijk Akte reg. 6B fol. 25, 2-5-1907, Rijksarchiefdienst, http://www.genlias.nl/.
"Archieflocatie Noord-Hollands Archief
Algemeen Gemeente: Amsterdam
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: reg.6B;fol.25
Datum: 02-05-1907
Bruidegom Willem Henri Edouard van Schaik
Leeftijd: 24
Geboorteplaats: Amsterdam
Bruid Catharina Antonia Kampman
Leeftijd: 30
Geboorteplaats: Amsterdam
Vader bruidegom Hubertus Adrianus van Schaik
Moeder bruidegom Elizabeth Wilhelmina Petronella Tancrelle
Vader bruid Antoon Kampman
Moeder bruid Anna Catharina Theodora Gerritsen
Nadere informatie beroep Bg.:banketbakker;beroep vader Bg.:banketbakker;beroep vader Bd.:handelsreiziger."

7Agnes Dunselman, correspondent v.h. gemeentearchief Haarlem, Hubertus Adrianus van Schaik (27-9-1848), 26-10-1907.

8Agnes Dunselman, correspondent v.h. gemeentearchief Haarlem, Hubertus Adrianus van Schaik (27-9-1848), 26-10-1907.

9Agnes Dunselman, correspondent v.h. gemeentearchief Haarlem, Hubertus Adrianus van Schaik (27-9-1848), 1-11-1918.