Kwartierstaat van mijn neef en nicht

Citations


Jean Martin Bex

1Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Utrecht, T.nr 481, I.Nr 292, Nr 264, Huwelijksakte, 15-7-1880, Rijksarchiefdienst, http://www.genlias.nl/.

2Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Utrecht, Tnr 481, Inr 292, Nr 264, Utrecht Huwelijksakte, 15-7-1880.
Leeftijd 38.

3Hans Buffing & Brenda Buffing-Gerlagh, E-Mail & S-Mail Hans & Brenda (16-3-2003, 27-03-2003, 26-04-2003, 18-05-2003, 21-05-2003, 10-10-2003), 10-10-2003, 4-4-1842, Hans Buffing.
"Literatuur:
Foreest: 'Het oude geslacht van Foreest 1250-1570', Jhr. H.A. van Foreest.
Krijgsman/Crijsman (kw. 7516 en voorgeslacht): Genealogie van Pieter Jan Willemsz', Leendert Krijgsman.
Ouweleen/Hartogsvelt/Backer (kw. 3761, 3762, 3763 en voorgeslacht): Kwartierstaat 'De Haan-De Koning', T.L.J. de Haan (kwartierstatenboek Prometheus deel XIII).
Delftse kwartieren (kw. 3729 en voorgeslacht): Kwartierstaat 'van Gent' (kwartierstatenboek Prometheus deel VII); kwartierstaat 'Greidanus - Jaeger' (Gens Nostra 1987) en 'Karel de Grote'-nummer Gens Nostra 1990."
16-03-2003: Een paar aanvullingen rond H.A. van Schaik * J. Harting.
27-03-2003: CD met vele foto's familie van Schaik
26-04-2003: Zeer grote aanvulling kwartierstaat.
18-05-2003: Rouwkaarten van Schaik, van der Hoeven & Aarse
21-05-2003: Aanvulling van Os, van Doorn, van Poolen
10-10-2003: Aanvulling genealogie Johannes van Schaik.

4Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Utrecht, T.nr 481, I.Nr 292, Nr 264, Huwelijksakte, 15-7-1880.
Leeftijd 38.

5Hans Buffing & Brenda Buffing-Gerlagh, E-Mail & S-Mail Hans & Brenda, foto 7, --1842/1901.

6Hans Buffing & Brenda Buffing-Gerlagh, E-Mail & S-Mail Hans & Brenda, foto 12d, --1842/1901.

7Hans Buffing & Brenda Buffing-Gerlagh, E-Mail & S-Mail Hans & Brenda, Boek 2, foto 9a, --1842/1901.

8Hans Buffing & Brenda Buffing-Gerlagh, E-Mail & S-Mail Hans & Brenda, Boek 2, foto 13a, --1842/1901.

9Hans Buffing & Brenda Buffing-Gerlagh, E-Mail & S-Mail Hans & Brenda, 10-10-2003, 11-3-1901.

10Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Utrecht, Tnr 481, Inr 292, Nr 264, Utrecht Huwelijksakte, 15-7-1880.

11Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Utrecht, T.nr 481, I.Nr 292, Nr 264, Huwelijksakte, 15-7-1880.


Johanna Isabella Aletta van Schaik

1Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Utrecht, T.nr 481, I.Nr 292, Nr 264, Huwelijksakte, 15-7-1880, Rijksarchiefdienst, http://www.genlias.nl/.

2Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Utrecht, Tnr 481, Inr 292, Nr 264, Utrecht Huwelijksakte, 15-7-1880.
Leeftijd 26.

3Hans Buffing & Brenda Buffing-Gerlagh, E-Mail & S-Mail Hans & Brenda (16-3-2003, 27-03-2003, 26-04-2003, 18-05-2003, 21-05-2003, 10-10-2003), 10-10-2003, 29-6-1854, Hans Buffing.
"Literatuur:
Foreest: 'Het oude geslacht van Foreest 1250-1570', Jhr. H.A. van Foreest.
Krijgsman/Crijsman (kw. 7516 en voorgeslacht): Genealogie van Pieter Jan Willemsz', Leendert Krijgsman.
Ouweleen/Hartogsvelt/Backer (kw. 3761, 3762, 3763 en voorgeslacht): Kwartierstaat 'De Haan-De Koning', T.L.J. de Haan (kwartierstatenboek Prometheus deel XIII).
Delftse kwartieren (kw. 3729 en voorgeslacht): Kwartierstaat 'van Gent' (kwartierstatenboek Prometheus deel VII); kwartierstaat 'Greidanus - Jaeger' (Gens Nostra 1987) en 'Karel de Grote'-nummer Gens Nostra 1990."
16-03-2003: Een paar aanvullingen rond H.A. van Schaik * J. Harting.
27-03-2003: CD met vele foto's familie van Schaik
26-04-2003: Zeer grote aanvulling kwartierstaat.
18-05-2003: Rouwkaarten van Schaik, van der Hoeven & Aarse
21-05-2003: Aanvulling van Os, van Doorn, van Poolen
10-10-2003: Aanvulling genealogie Johannes van Schaik.

4F.M.A. van Schaik, Burgerlijke stand geboorten (Het Utrechts Archief), 846, 30-6-1854, Het Utrechts Archief, Alexander Numankade 199 - 201, 3572 KW Utrecht, info@hetutrechtsarchief.nl.
"No 846
Op heden den Dertigsten Junij achttien honder vier en vijftig,
is voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der stad Utrecht, in het Huis der Gemeente, verschenen
Hubertus Adrianus van Schaik, zonder beroep, oud tweeendertig jaren
wonende alhier aan het Vreeburg Wijk D No 132
welke ons verklaard heeft, dat op den negenentwintigsten dezer maand
des avonds ten zeven ure, zijne wettige vrouw
Johanna Harting, ten zijnen huize
bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, waaraan men geven zal de voornamen
Johanna Isabella Aletta
Deze verklaring gedaan en akte daarvan opgemaakt in tegenwoordigheid van Jelis van Meeteren
smid, oud vierendertig jaren en Martinus Bleeksteijn, schoenmaker, oud vijftig jaren
wonende beide alhier.
welke akte, na voorlezing, is onderteekend door ons den vader en de getuigen.
J. van Meeteren
M. Bleeksteijn
H.A. van Schaik
J. Hinlopen."

5Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Utrecht, T.nr 481, I.Nr 292, Nr 264, Huwelijksakte, 15-7-1880.
Leeftijd 26.

6Hans Buffing & Brenda Buffing-Gerlagh, E-Mail & S-Mail Hans & Brenda, foto 12c, --1854/1914.

7Hans Buffing & Brenda Buffing-Gerlagh, E-Mail & S-Mail Hans & Brenda, Boek 2, foto 9b, --1854/1914.

8Hans Buffing & Brenda Buffing-Gerlagh, E-Mail & S-Mail Hans & Brenda, Boek 2, foto 32d, --1854/1914.

9Hans Buffing & Brenda Buffing-Gerlagh, E-Mail & S-Mail Hans & Brenda, 10-10-2003, 27-4-1914.

10Ronald van Schaik, Burgerlijke stand overlijden Utrecht (Het Utrechts Archief), 621, 29-4-1914, Ronald van Schaik.
"Akte: 621
Datum: 27-04-1914
Overledene: Johanna Isabella van Schaik
Partner: Jean Martin Bex
Vader: Hubertus Adrianus van Schaik
Moeder: Johanna Hartog
Leeftijd: 59 jaar."

11Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Utrecht, Tnr 481, Inr 292, Nr 264, Utrecht Huwelijksakte, 15-7-1880.

12Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Utrecht, T.nr 481, I.Nr 292, Nr 264, Huwelijksakte, 15-7-1880.


Teunis Harting

1Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Utrecht, Tnr 481, Inr 949, Nr 219, Utrecht Huwelijksakte, 5-8-1835, Rijksarchiefdienst, http://www.genlias.nl/.
Leeftijd 40.

2Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Utrecht, Tnr 481, Inr 949, Nr 219, Utrecht Huwelijksakte, 5-8-1835.


Johanna van Hattem

1Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Utrecht, Tnr 481, Inr 949, Nr 219, Utrecht Huwelijksakte, 5-8-1835, Rijksarchiefdienst, http://www.genlias.nl/.
Leeftijd 29.

2Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Utrecht, Tnr 481, Inr 949, Nr 219, Utrecht Huwelijksakte, 5-8-1835.


Berend Goosen

1Herderewich CD's, Klappers bevolking Harderwijk (Huwelijken 1811 - 1930, Geboorten 1811-1860, Tafels geboorten 1811-1892, Dopen NH 1793-1811), 69, 28-8-1918, Herderewich, Postbus 210, NL-3840 CL Harderwijk.

2Herderewich CD's, Klappers bevolking Harderwijk, 8, 9-2-1921.

3Herderewich CD's, Klappers bevolking Harderwijk, 49, 17-9-1924.

4Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Gelderland, Tnr. 0207, Inr. 9097, Nr. 32, Lochem Huwelijksakte, 15-8-1917, Rijksarchiefdienst, http://www.genlias.nl/.

5Herderewich CD's, Klappers bevolking Harderwijk, 45, 6-11-1884.
Leeftijd 27.

6Herderewich CD's, Klappers bevolking Harderwijk, 26-3-1857.

7Herderewich CD's, Klappers bevolking Harderwijk, 45, 6-11-1884.


Aaltjen de Vroom

1Herderewich CD's, Klappers bevolking Harderwijk (Huwelijken 1811 - 1930, Geboorten 1811-1860, Tafels geboorten 1811-1892, Dopen NH 1793-1811), 69, 28-8-1918, Herderewich, Postbus 210, NL-3840 CL Harderwijk.

2Herderewich CD's, Klappers bevolking Harderwijk, 8, 9-2-1921.

3Herderewich CD's, Klappers bevolking Harderwijk, 49, 17-9-1924.

4Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Gelderland, Tnr. 0207, Inr. 9097, Nr. 32, Lochem Huwelijksakte, 15-8-1917, Rijksarchiefdienst, http://www.genlias.nl/.

5Herderewich CD's, Klappers bevolking Harderwijk, 45, 6-11-1884.

6Herderewich CD's, Klappers bevolking Harderwijk, 21-1-1862.
Kan aangiftedatum zijn.

7Herderewich CD's, Klappers bevolking Harderwijk, 45, 6-11-1884.


Philippus Juch

1Herderewich CD's, Klappers bevolking Harderwijk (Huwelijken 1811 - 1930, Geboorten 1811-1860, Tafels geboorten 1811-1892, Dopen NH 1793-1811), 69, 28-8-1918, Herderewich, Postbus 210, NL-3840 CL Harderwijk.
Leeftijd 25.

2Herderewich CD's, Klappers bevolking Harderwijk, 69, 28-8-1918.


Anna Goosen

1Herderewich CD's, Klappers bevolking Harderwijk (Huwelijken 1811 - 1930, Geboorten 1811-1860, Tafels geboorten 1811-1892, Dopen NH 1793-1811), 69, 28-8-1918, Herderewich, Postbus 210, NL-3840 CL Harderwijk.
Leeftijd 23.

2Herderewich CD's, Klappers bevolking Harderwijk, 69, 28-8-1918.


Hendrik Goossens Goosen

1Herderewich CD's, Klappers bevolking Harderwijk (Huwelijken 1811 - 1930, Geboorten 1811-1860, Tafels geboorten 1811-1892, Dopen NH 1793-1811), 8, 9-2-1921, Herderewich, Postbus 210, NL-3840 CL Harderwijk.
Leeftijd 34.

2Herderewich CD's, Klappers bevolking Harderwijk, 6-11-1886.

3Herderewich CD's, Klappers bevolking Harderwijk, 8, 9-2-1921.


Tjitske IJpma

1Herderewich CD's, Klappers bevolking Harderwijk (Huwelijken 1811 - 1930, Geboorten 1811-1860, Tafels geboorten 1811-1892, Dopen NH 1793-1811), 8, 9-2-1921, Herderewich, Postbus 210, NL-3840 CL Harderwijk.
Leeftijd 32.

2Herderewich CD's, Klappers bevolking Harderwijk, 8, 9-2-1921.


Kornelis Juch

1Herderewich CD's, Klappers bevolking Harderwijk (Huwelijken 1811 - 1930, Geboorten 1811-1860, Tafels geboorten 1811-1892, Dopen NH 1793-1811), 49, 17-9-1924, Herderewich, Postbus 210, NL-3840 CL Harderwijk.
Leeftijd 26.

2Herderewich CD's, Klappers bevolking Harderwijk, 49, 17-9-1924.


Wessel Jan Nijveld

1Herderewich CD's, Klappers bevolking Harderwijk (Huwelijken 1811 - 1930, Geboorten 1811-1860, Tafels geboorten 1811-1892, Dopen NH 1793-1811), 2, 17-1-1872, Herderewich, Postbus 210, NL-3840 CL Harderwijk.
Leeftijd 26.

2Ria van Sonnen, Schaftenaar, Wouter (26-06-2004), 27-06-2004, 11-8-1845, Ria van Sonnen.
"akte 99 geb 11-8-1845 Wessel Jan zn van Gerrit Jan Nijveld 33 jr bakker en Aaltje Besselsen 30 jr Luttekepoortstr nr 310."

3Herderewich CD's, Klappers bevolking Harderwijk, 2, 17-1-1872.


Alberdina Johanna de Vroom

1Herderewich CD's, Klappers bevolking Harderwijk (Huwelijken 1811 - 1930, Geboorten 1811-1860, Tafels geboorten 1811-1892, Dopen NH 1793-1811), 2, 17-1-1872, Herderewich, Postbus 210, NL-3840 CL Harderwijk.
Leeftijd 23.

2Herderewich CD's, Klappers bevolking Harderwijk, 10-5-1848.
Kan aangiftedatum zijn.

3Herderewich CD's, Klappers bevolking Harderwijk, 2, 17-1-1872.


Peter Klaassen

1Herderewich CD's, Klappers bevolking Harderwijk (Huwelijken 1811 - 1930, Geboorten 1811-1860, Tafels geboorten 1811-1892, Dopen NH 1793-1811), 28, 4-8-1880, Herderewich, Postbus 210, NL-3840 CL Harderwijk.
Leeftijd 30.

2Ria van Sonnen, Schaftenaar, Wouter (26-06-2004), 27-06-2004, 24-11-1849, Ria van Sonnen.
"akte 121 geb 24-11-1849 Peter zn van Klaas Klaassen 30 jr visser en Beertje van der Lugt 29 jr Oosterwijk."

3Herderewich CD's, Klappers bevolking Harderwijk, 28, 4-8-1880.

4Ria van Sonnen, Schaftenaar, Wouter, 27-06-2004, 24-11-1849.


Marretje Johanna Cuinira de Vroom

1Herderewich CD's, Klappers bevolking Harderwijk (Huwelijken 1811 - 1930, Geboorten 1811-1860, Tafels geboorten 1811-1892, Dopen NH 1793-1811), 28, 4-8-1880, Herderewich, Postbus 210, NL-3840 CL Harderwijk.
Leeftijd 24.

2A.G., E-mail A.G. (22-11-2009), 08-02-2011, 4-7-1856, A.G.
"Marretje Johanna Cuinira de Vroom, geboren op 4 juli 1856 in Harderwijk."

3Herderewich CD's, Klappers bevolking Harderwijk, 28, 4-8-1880.