Kwartierstaat van mijn neef en nicht

Citations


Rijnier Meijer

1Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Utrecht, Tnr. 481, Inr. 288, Nr. 57, Utrecht Huwelijksakte, 18-2-1874, Rijksarchiefdienst, http://www.genlias.nl/.

2Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, HUA, Tnr. 481, Inr. 97, Utrecht, Geboorten, Akte 350, 18-4-1817.
"Archieflocatie Het Utrechts Archief
Algemeen Aangiftedatum: 18-04-1817
Aktenummer: 350
Gemeente: Utrecht
Inventarisnr: 97
Soort akte: Geboorteakte
Toegangnr: 481
Kind Rijnier Meijer
Geslacht: M
Geboortedatum: 18-04-1817
Geboorteplaats: Utrecht
Vader Rijnier Meijer
Moeder Hendrika Elisabet Boogaart."

3Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, HUA, Tnr. 481, Inr. 1200, Utrecht, Overlijden, Akte 1699, 27-10-1859.
"Archieflocatie Het Utrechts Archief
Algemeen Aangiftedatum: 27-10-1859
Aktenummer: 1699
Gemeente: Utrecht
Inventarisnr: 1200
Soort akte: Overlijdensakte
Toegangnr: 481
Overledene Rijnier Meijer
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 25-10-1859
Leeftijd: 42
Overlijdensplaats: Utrecht
Vader Rijnier Meijer
Moeder Hendrika Elisabeth van den Boogaart
Partner Elisabeth de Jongh
Relatie: gehuwd."

4Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, HUA, Tnr. 481, Inr. 956, Utrecht, Huwelijk, Akte 371, 5-11-1845.
"Archieflocatie Het Utrechts Archief
Algemeen Aktenummer: 371
Datum: 05-11-1845
Gemeente: Utrecht
Inventarisnr: 956
Soort akte: Huwelijksakte
Toegangnr: 481
Bruidegom Rijnier Meijer
Leeftijd: 28
Geboorteplaats: Utrecht
Bruid Elisabeth de Jongh
Leeftijd: 32
Geboorteplaats: Utrecht
Vader bruidegom Rijnier Meijer
Moeder bruidegom Hendrika Elisabet Boogaart
Vader bruid
Moeder bruid Elisabeth de Jongh."


Elisabeth de Jongh

1Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Utrecht, Tnr. 481, Inr. 288, Nr. 57, Utrecht Huwelijksakte, 18-2-1874, Rijksarchiefdienst, http://www.genlias.nl/.

2Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, HUA, Tnr. 481, Inr. 956, Utrecht, Huwelijk, Akte 371, 5-11-1845.
Leeftijd 32 jaar.

3Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, HUA, Tnr. 481, Inr. 463, Utrecht, Overlijden, Akte 1100, 2-7-1886.
"Archieflocatie Het Utrechts Archief
Algemeen Aangiftedatum: 02-07-1886
Aktenummer: 1100
Gemeente: Utrecht
Inventarisnr: 463
Soort akte: Overlijdensakte
Toegangnr: 481
Overledene Elisabeth de Jongh
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 02-07-1886
Leeftijd: 73
Overlijdensplaats: Utrecht
Vader N.N.
Moeder Elizabeth de Jongh
Partner Rijnier Meijer
Relatie: weduwe van."

4Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, HUA, Tnr. 481, Inr. 956, Utrecht, Huwelijk, Akte 371, 5-11-1845.
"Archieflocatie Het Utrechts Archief
Algemeen Aktenummer: 371
Datum: 05-11-1845
Gemeente: Utrecht
Inventarisnr: 956
Soort akte: Huwelijksakte
Toegangnr: 481
Bruidegom Rijnier Meijer
Leeftijd: 28
Geboorteplaats: Utrecht
Bruid Elisabeth de Jongh
Leeftijd: 32
Geboorteplaats: Utrecht
Vader bruidegom Rijnier Meijer
Moeder bruidegom Hendrika Elisabet Boogaart
Vader bruid
Moeder bruid Elisabeth de Jongh."


Hendrika Elisabeth Meijer

1Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, HUA, Tnr. 463, Inr. 536, Utrecht, Overlijden, Akte 179, 2-2-1910, Rijksarchiefdienst, http://www.genlias.nl/.

2Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, HUA, Tnr. 463, Inr. 536, Utrecht, Overlijden, Akte 179, 2-2-1910.
"Archieflocatie Het Utrechts Archief
Algemeen Aangiftedatum: 02-02-1910
Aktenummer: 179
Gemeente: Utrecht
Inventarisnr: 536
Soort akte: Overlijdensakte
Toegangnr: 463
Overledene Hendrika Elisabeth Meijer
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 31-01-1910
Leeftijd: 59
Overlijdensplaats: Utrecht
Vader Rijnier Meijer
Moeder Elisabeth de Jongh."


Rijnier Meijer

1Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, HUA, Tnr. 481, Inr. 1192, Utrecht, Overlijden, Akte 49, 5-1-1848, Rijksarchiefdienst, http://www.genlias.nl/.
Leeftijd 67.

2Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, HUA, Tnr. 481, Inr. 1192, Utrecht, Overlijden, Akte 49, 5-1-1848.
"Archieflocatie Het Utrechts Archief
Algemeen Aangiftedatum: 05-01-1848
Aktenummer: 49
Gemeente: Utrecht
Inventarisnr: 1192
Soort akte: Overlijdensakte
Toegangnr: 481
Overledene Reinier Meijer
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 04-01-1848
Leeftijd: 67
Overlijdensplaats: Utrecht
Vader Hendrik Meijer
Moeder Cornelia Goudoever
Partner Hendrika Elisabeth Boogaard
Relatie: echtgenoot van

Orgineel:
49 Op heden den vijfden Januarij achttien honderd acht en veertig
zijn voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der stad Utrecht, in het Huis der Gemeente verschenen
Hermanus van Westrienen, Groefbidder oud Achten-
veertig jaren en Johannes van Embden, bediende
oud drieenzeventig jaren wonende beide alhier,
die ons verklaart hebben dat Reinier Meijer
Sjouwer, geboren te Utrecht, wonende alhier
in de Magdalenasteeg 1A 968 gehuwd met
Hendrika Elisabeth Boogaard, zoon van
wijlen Hendrik Meijer en wijlen Cornelia Goudoever
overleden is ten huize voorschreven den vierden dezer
maand, des avonds ten Acht ure, oud Zevenenzestig jaren en Acht maanden
En hebben wij na die verklaring daarvan deze akte opgemaakt, die na voorlezing door ons is onderteekend met de
Comparanten
H. van Westrienen J. van Embden J. Hinlópen."

3F.M.A. van Schaik, Klappers Trouwen Utrecht Stad Gereformeerd (Het Utrechts Archief), 107 - 248, 11-11-1806, Het Utrechts Archief, Alexander Numankade 199 - 201, 3572 KW Utrecht, info@hetutrechtsarchief.nl.
"Naam: Meijer; Reijnier
Ondertrouw: 26-10-1806
Predikant: A. van Beuningen
Godsdienst: Ger.
Huwelijk: 11-11-1806 te Utrecht, Catharijnekerk
Naam: Bogart; Hendrika Elisabeth
Huw.boek: 107 - 248."

4F.M.A. van Schaik, Klappers Trouwen Utrecht Stad Gereformeerd, 107 - 248, 26-10-1806.


Hendrica Elisabeth Bogaart

1F.M.A. van Schaik, Klappers Doop Utrecht Stad Gereformeerd (Het Utrechts Archief), 16 pag. 177, 16-7-1778, Het Utrechts Archief, Alexander Numankade 199 - 201, 3572 KW Utrecht, info@hetutrechtsarchief.nl.
"Bogaart; Hendrica Elisabeth; 16-07-1778; Ger Jacobikerk; Fredrik (soldaat in 't regiment van de Generaal Leusden); Aaltje van Randen; in de Geertesteeg; 16 pag. 177."

2Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Het Utrechts Archief, Tnr. 481, Inr. 1197, Utrecht Overlijden Akte 169, 13-2-1856, Rijksarchiefdienst, http://www.genlias.nl/.
"Archieflocatie Het Utrechts Archief
Algemeen Toegangnr: 481
Inventarisnr: 1197
Gemeente: Utrecht
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: 169
Aangiftedatum: 13-02-1856
Overledene Hendrica Elisabeth Bogaart
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 12-02-1856
Leeftijd: 77
Overlijdensplaats: Utrecht
Vader Fredrik Bogaart
Moeder Aaltje van Randen
Partner Rijnier Meijer
Relatie: weduwe."

3F.M.A. van Schaik, Klappers Trouwen Utrecht Stad Gereformeerd (Het Utrechts Archief), 107 - 248, 11-11-1806, Het Utrechts Archief, Alexander Numankade 199 - 201, 3572 KW Utrecht, info@hetutrechtsarchief.nl.
"Naam: Meijer; Reijnier
Ondertrouw: 26-10-1806
Predikant: A. van Beuningen
Godsdienst: Ger.
Huwelijk: 11-11-1806 te Utrecht, Catharijnekerk
Naam: Bogart; Hendrika Elisabeth
Huw.boek: 107 - 248."

4F.M.A. van Schaik, Klappers Trouwen Utrecht Stad Gereformeerd, 107 - 248, 26-10-1806.

5F.M.A. van Schaik, Klappers Doop Utrecht Stad Gereformeerd, 16 pag. 177, 16-7-1778.


Hendrik Frederik Meijer

1Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, HUA, Tnr. 481, Inr. 93, Utrecht, Geboorten, Akte 288, 1-4-1812, Rijksarchiefdienst, http://www.genlias.nl/.
"Archieflocatie Het Utrechts Archief
Algemeen Aangiftedatum: 01-04-1812
Aktenummer: 288
Gemeente: Utrecht
Inventarisnr: 93
Soort akte: Geboorteakte
Toegangnr: 481
Kind Hendrik Frederik Meijer
Geslacht: M
Geboortedatum: 30-03-1812
Geboorteplaats: Utrecht
Vader Reinier Meijer
Moeder Hendrika Boogert."

2Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, HUA, Tnr. 481, Inr. 1196, Utrecht, Overlijden, Akte 43, 10-1-1854.
"Archieflocatie Het Utrechts Archief
Algemeen Aangiftedatum: 10-01-1854
Aktenummer: 43
Gemeente: Utrecht
Inventarisnr: 1196
Soort akte: Overlijdensakte
Toegangnr: 481
Overledene Hendrik Frederik Meijer
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 09-01-1854
Leeftijd: 41
Overlijdensplaats: Utrecht
Vader Reinier Meijer
Moeder Hendrica Bogaard."


Fredrik Meijer

1Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, HUA, Tnr. 481, Inr. 95, Utrecht, Geboorten, Akte 558, 6-8-1814, Rijksarchiefdienst, http://www.genlias.nl/.
"Archieflocatie Het Utrechts Archief
Algemeen Aangiftedatum: 06-08-1814
Aktenummer: 558
Gemeente: Utrecht
Inventarisnr: 95
Soort akte: Geboorteakte
Toegangnr: 481
Kind Fredrik Meijer
Geslacht: M
Geboortedatum: 03-08-1814
Geboorteplaats: Utrecht
Vader Rijnier Meijer
Moeder Hendrica Elisabeth Bogaart."

2Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, HUA, Tnr. 481, Inr. 432, Utrecht, Overlijden, Akte 532, 10-6-1819.
"Archieflocatie Het Utrechts Archief
Algemeen Aangiftedatum: 10-06-1819
Aktenummer: 532
Gemeente: Utrecht
Inventarisnr: 432
Soort akte: Overlijdensakte
Toegangnr: 481
Overledene Frederik Meijer
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 09-06-1819
Leeftijd: 5
Overlijdensplaats: Utrecht
Vader Rijnier Meijer
Moeder Hendrica Elisabeth Boogaard."


Gerardus Johannes van Leersum

1Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Utrecht, Tnr. 481, Inr. 279, Nr. 172, Utrecht Huwelijksakte, 2-7-1828, Rijksarchiefdienst, http://www.genlias.nl/.
Leeftijd 34.

2Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Het Utrechts Archief, Tnr. 481, Inr. 444, Utrecht Overlijden Akte 75, 15-1-1866.
"Archieflocatie Het Utrechts Archief
Algemeen Toegangnr: 481
Inventarisnr: 444
Gemeente: Utrecht
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: 75
Aangiftedatum: 15-01-1866
Overledene Gerardus Johannes van Leersum
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 14-01-1866
Leeftijd: 71
Overlijdensplaats: Utrecht
Vader Abraham van Leersum
Moeder Maria Martha Dauvillier
Partner Rosalie de Smet
Relatie: weduwnaar van."

3Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Utrecht, Tnr. 481, Inr. 279, Nr. 172, Utrecht Huwelijksakte, 2-7-1828.
"Archieflocatie Het Utrechts Archief
Algemeen Toegangnr: 481
Inventarisnr: 279
Gemeente: Utrecht
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 172
Datum: 02-07-1828
Bruidegom Gerardus Johannes van Leersum
Leeftijd: 34
Geboorteplaats: Utrecht
Bruid Rosalie de Smet
Leeftijd: 33
Geboorteplaats: Distelbergen
Vader bruidegom Abraham van Leersum
Moeder bruidegom Maria Marta Dauvillier
Vader bruid Laurentius de Smet
Moeder bruid Regina du Pré."


Rosalie de Smet

1Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Utrecht, Tnr. 481, Inr. 279, Nr. 172, Utrecht Huwelijksakte, 2-7-1828, Rijksarchiefdienst, http://www.genlias.nl/.
Leeftijd 33.

2Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Het Utrechts Archief, Tnr. 481, Inr. 444, Utrecht Overlijden Akte 75, 15-1-1866.

3Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Utrecht, Tnr. 481, Inr. 279, Nr. 172, Utrecht Huwelijksakte, 2-7-1828.
"Archieflocatie Het Utrechts Archief
Algemeen Toegangnr: 481
Inventarisnr: 279
Gemeente: Utrecht
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 172
Datum: 02-07-1828
Bruidegom Gerardus Johannes van Leersum
Leeftijd: 34
Geboorteplaats: Utrecht
Bruid Rosalie de Smet
Leeftijd: 33
Geboorteplaats: Distelbergen
Vader bruidegom Abraham van Leersum
Moeder bruidegom Maria Marta Dauvillier
Vader bruid Laurentius de Smet
Moeder bruid Regina du Pré."


Cornelis Daalmeijer

1Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Utrecht, Tnr. 463, Inr. 265, Nr. 10, Utrecht Huwelijksakte, 13-1-1915, Rijksarchiefdienst, http://www.genlias.nl/.
Leeftijd 24.

2Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Utrecht, Tnr. 463, Inr. 265, Nr. 10, Utrecht Huwelijksakte, 13-1-1915.
"Archieflocatie Het Utrechts Archief
Algemeen Toegangnr: 463
Inventarisnr: 265
Gemeente: Utrecht
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 10
Datum: 13-01-1915
Bruidegom Cornelis Daalmeijer
Leeftijd: 24
Geboorteplaats: Jutphaas
Bruid Antonia Dauvillier
Leeftijd: 22
Geboorteplaats: Utrecht
Vader bruidegom Adrianus Daalmeijer
Moeder bruidegom Johanna Juliana Sakkers
Vader bruid Samuel Pieter Dauvillier
Moeder bruid Anthonia Meijer."


Antonia Dauvillier

1Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Utrecht, Tnr. 463, Inr. 265, Nr. 10, Utrecht Huwelijksakte, 13-1-1915, Rijksarchiefdienst, http://www.genlias.nl/.
Leeftijd 22.

2Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Utrecht, Tnr. 463, Inr. 265, Nr. 10, Utrecht Huwelijksakte, 13-1-1915.
"Archieflocatie Het Utrechts Archief
Algemeen Toegangnr: 463
Inventarisnr: 265
Gemeente: Utrecht
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 10
Datum: 13-01-1915
Bruidegom Cornelis Daalmeijer
Leeftijd: 24
Geboorteplaats: Jutphaas
Bruid Antonia Dauvillier
Leeftijd: 22
Geboorteplaats: Utrecht
Vader bruidegom Adrianus Daalmeijer
Moeder bruidegom Johanna Juliana Sakkers
Vader bruid Samuel Pieter Dauvillier
Moeder bruid Anthonia Meijer."


Gerrit Voerman

1Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Utrecht, Tnr. 463, Inr. 520, Nr. 537, Utrecht Huwelijksakte, 7-9-1904, Rijksarchiefdienst, http://www.genlias.nl/.
Leeftijd 25.

2Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Utrecht, Tnr. 463, Inr. 520, Nr. 537, Utrecht Huwelijksakte, 7-9-1904.
"Archieflocatie Het Utrechts Archief
Algemeen Toegangnr: 463
Inventarisnr: 520
Gemeente: Utrecht
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 537
Datum: 07-09-1904
Bruidegom Gerrit Voerman
Leeftijd: 25
Geboorteplaats: Utrecht
Bruid Adriana Bernardina Dauvillier
Leeftijd: 22
Geboorteplaats: Utrecht
Vader bruidegom Gerrit Voerman
Moeder bruidegom Christina Maria van Ditmarsch
Vader bruid Samuel Pieter Dauvillier
Moeder bruid Anthonia Meijer."


Adriana Bernardina Dauvillier

1Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Utrecht, Tnr. 463, Inr. 520, Nr. 537, Utrecht Huwelijksakte, 7-9-1904, Rijksarchiefdienst, http://www.genlias.nl/.
Leeftijd 22.

2Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Utrecht, Tnr. 463, Inr. 520, Nr. 537, Utrecht Huwelijksakte, 7-9-1904.
"Archieflocatie Het Utrechts Archief
Algemeen Toegangnr: 463
Inventarisnr: 520
Gemeente: Utrecht
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 537
Datum: 07-09-1904
Bruidegom Gerrit Voerman
Leeftijd: 25
Geboorteplaats: Utrecht
Bruid Adriana Bernardina Dauvillier
Leeftijd: 22
Geboorteplaats: Utrecht
Vader bruidegom Gerrit Voerman
Moeder bruidegom Christina Maria van Ditmarsch
Vader bruid Samuel Pieter Dauvillier
Moeder bruid Anthonia Meijer."


Cornelia Voerman

1Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Het Utrechts Archief, Tnr. 463, Inr. 536, Utrecht Overlijden Akte 620, 28-4-1910, Rijksarchiefdienst, http://www.genlias.nl/.

2Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Het Utrechts Archief, Tnr. 463, Inr. 536, Utrecht Overlijden Akte 620, 28-4-1910.
"Archieflocatie Het Utrechts Archief
Algemeen Toegangnr: 463
Inventarisnr: 536
Gemeente: Utrecht
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: 620
Aangiftedatum: 28-04-1910
Overledene Cornelia Voerman
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 27-04-1910
Leeftijd: 1
Overlijdensplaats: Utrecht
Vader Gerrit Voerman
Moeder Adriana Bernardina Dauvillier."


ll. Voerman

1Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Het Utrechts Archief, Tnr. 463, Inr. 536, Utrecht Overlijden Akte 286, 23-2-1910, Rijksarchiefdienst, http://www.genlias.nl/.
"Archieflocatie Het Utrechts Archief
Algemeen Toegangnr: 463
Inventarisnr: 536
Gemeente: Utrecht
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: 286
Aangiftedatum: 23-02-1910
Overledene N.N. Voerman
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 22-02-1910
Leeftijd: 0
Overlijdensplaats: Utrecht
Vader Gerrit Voerman
Moeder Adriana Bernardina Dauvillier
Partner
Nadere informatie levenloos kind."

2Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Het Utrechts Archief, Tnr. 463, Inr. 536, Utrecht Overlijden Akte 286, 23-2-1910.


Salomon Johannes Isaak Jahus

1Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Utrecht, Tnr. 481, Inr. 273, Nr. 151, Utrecht Huwelijksakte, 5-7-1815, Rijksarchiefdienst, http://www.genlias.nl/.
Leeftijd 23.

2Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Utrecht, Tnr. 481, Inr. 273, Nr. 151, Utrecht Huwelijksakte, 5-7-1815.
"Archieflocatie Het Utrechts Archief
Algemeen Toegangnr: 481
Inventarisnr: 273
Gemeente: Utrecht
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 151
Datum: 05-07-1815
Bruidegom Salomon Johannes Isaak Jahus
Leeftijd: 23
Geboorteplaats: Utrecht
Bruid Susanna Pieternella van Leersum
Leeftijd: 31
Geboorteplaats: Utrecht
Vader bruidegom Johan Christoffel Jahus
Moeder bruidegom Dorothea Catharina Fisser
Vader bruid Abraham van Leersum
Moeder bruid Maria Martha Dauvillier."


Susanna Pieternella van Leersum

1Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Utrecht, Tnr. 481, Inr. 273, Nr. 151, Utrecht Huwelijksakte, 5-7-1815, Rijksarchiefdienst, http://www.genlias.nl/.
Leeftijd 31.

2Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Het Utrechts Archief, Tnr. 481, Inr. 1181, Utrecht Overlijden Akte 1651, 29-12-1832.
"Archieflocatie Het Utrechts Archief
Algemeen Toegangnr: 481
Inventarisnr: 1181
Gemeente: Utrecht
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: 1651
Aangiftedatum: 29-12-1832
Overledene Susanna Petronella van Leersum
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 28-12-1832
Leeftijd: 48
Overlijdensplaats: Utrecht
Vader Abraham van Leersum
Moeder Maria Martha Dauvellier
Partner Salomon Johannes Isaak Sahn
Relatie: gehuwd."

3Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Utrecht, Tnr. 481, Inr. 273, Nr. 151, Utrecht Huwelijksakte, 5-7-1815.
"Archieflocatie Het Utrechts Archief
Algemeen Toegangnr: 481
Inventarisnr: 273
Gemeente: Utrecht
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 151
Datum: 05-07-1815
Bruidegom Salomon Johannes Isaak Jahus
Leeftijd: 23
Geboorteplaats: Utrecht
Bruid Susanna Pieternella van Leersum
Leeftijd: 31
Geboorteplaats: Utrecht
Vader bruidegom Johan Christoffel Jahus
Moeder bruidegom Dorothea Catharina Fisser
Vader bruid Abraham van Leersum
Moeder bruid Maria Martha Dauvillier."


Nicolaas Opendorp

1Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Utrecht, Tnr. 481, Inr. 960, Nr. 4, Utrecht Huwelijksakte, 2-1-1851, Rijksarchiefdienst, http://www.genlias.nl/.
Leeftijd 32.

2Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Utrecht, Tnr. 481, Inr. 960, Nr. 4, Utrecht Huwelijksakte, 2-1-1851.
"Archieflocatie Het Utrechts Archief
Algemeen Toegangnr: 481
Inventarisnr: 960
Gemeente: Utrecht
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 4
Datum: 02-01-1851
Bruidegom Nicolaas Opendorp
Leeftijd: 32
Geboorteplaats: Vreeswijk
Bruid Geertruida Sofia Dauvillier
Leeftijd: 32
Geboorteplaats: Amsterdam
Vader bruidegom - -
Moeder bruidegom Maria Hendrika Opendorp
Vader bruid - -
Moeder bruid Geertruijda Sophia Dauvillier."


Geertruida Sofia Dauvillier

1Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Utrecht, Tnr. 481, Inr. 960, Nr. 4, Utrecht Huwelijksakte, 2-1-1851, Rijksarchiefdienst, http://www.genlias.nl/.
Leeftijd 32.

2Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Utrecht, Tnr. 481, Inr. 960, Nr. 4, Utrecht Huwelijksakte, 2-1-1851.
"Archieflocatie Het Utrechts Archief
Algemeen Toegangnr: 481
Inventarisnr: 960
Gemeente: Utrecht
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 4
Datum: 02-01-1851
Bruidegom Nicolaas Opendorp
Leeftijd: 32
Geboorteplaats: Vreeswijk
Bruid Geertruida Sofia Dauvillier
Leeftijd: 32
Geboorteplaats: Amsterdam
Vader bruidegom - -
Moeder bruidegom Maria Hendrika Opendorp
Vader bruid - -
Moeder bruid Geertruijda Sophia Dauvillier."


Johan Dirk Opendorp

1Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Het Utrechts Archief, Tnr. 481, Inr. 1194, Utrecht Overlijden Akte 349, 12-4-1851, Rijksarchiefdienst, http://www.genlias.nl/.

2Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Het Utrechts Archief, Tnr. 481, Inr. 1194, Utrecht Overlijden Akte 349, 12-4-1851.
"Archieflocatie Het Utrechts Archief
Algemeen Toegangnr: 481
Inventarisnr: 1194
Gemeente: Utrecht
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: 349
Aangiftedatum: 12-04-1851
Overledene Johan Dirk Opendorp
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 12-04-1851
Leeftijd: 0
Overlijdensplaats: Utrecht
Vader Nicolaas Opendorp
Moeder Geertruida Sofia Dauvellier."


Geertruida Sofia Opendorp

1Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Het Utrechts Archief, Tnr. 481, Inr. 1195, Utrecht Overlijden Akte 246, 5-3-1852, Rijksarchiefdienst, http://www.genlias.nl/.

2Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Het Utrechts Archief, Tnr. 481, Inr. 1195, Utrecht Overlijden Akte 246, 5-3-1852.
"Archieflocatie Het Utrechts Archief
Algemeen Toegangnr: 481
Inventarisnr: 1195
Gemeente: Utrecht
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: 246
Aangiftedatum: 05-03-1852
Overledene Geertruida Sofia Opendorp
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 04-03-1852
Leeftijd: 0
Overlijdensplaats: Utrecht
Vader Nicolaas Opendorp
Moeder Geertruida Sofia Dauvellier
Partner
Nadere informatie oud 3 weken."


Geertruida Sophia Opendorp

1Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Het Utrechts Archief, Tnr. 481, Inr. 453, Utrecht Overlijden Akte 781, 20-5-1876, Rijksarchiefdienst, http://www.genlias.nl/.

2Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Het Utrechts Archief, Tnr. 481, Inr. 453, Utrecht Overlijden Akte 781, 20-5-1876.
"Archieflocatie Het Utrechts Archief
Algemeen Toegangnr: 481
Inventarisnr: 453
Gemeente: Utrecht
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: 781
Aangiftedatum: 20-05-1876
Overledene Geertruida Sophia Opendorp
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 19-05-1876
Leeftijd: 22
Overlijdensplaats: Utrecht
Vader Nicolaas Opendorp
Moeder Geertruida Sophia Dauvillier
Partner
Relatie: ongehuwd."


Anna Maria Dauvillier

1Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Utrecht, Tnr. 481, Inr. 279, Nr. 335, Utrecht Huwelijksakte, 24-9-1862, Rijksarchiefdienst, http://www.genlias.nl/.
Leeftijd 36.

2CAM Ruijten-Legierse, E-mail CAM Ruijten-Legierse (29-10-2005), 29-10-2005, 12-5-1826, CAM Ruijten-Legierse.

3CAM Ruijten-Legierse, E-mail CAM Ruijten-Legierse, 29-10-2005, 3-3-1918.


Reinier Johannes Dauvillier

1CAM Ruijten-Legierse, E-mail CAM Ruijten-Legierse (29-10-2005), 29-10-2005, 28-10-1860, CAM Ruijten-Legierse.

2CAM Ruijten-Legierse, E-mail CAM Ruijten-Legierse, 29-10-2005, 27-12-1860.

3Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Het Utrechts Archief, Tnr. 481, Inr. 1201, Utrecht Overlijden Akte 1763, 28-12-1860, Rijksarchiefdienst, http://www.genlias.nl/.
"Archieflocatie Het Utrechts Archief
Algemeen Toegangnr: 481
Inventarisnr: 1201
Gemeente: Utrecht
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: 1763
Aangiftedatum: 28-12-1860
Overledene Reinier Johannes Dauvillier
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 27-12-1860
Leeftijd: 0
Overlijdensplaats: Utrecht
Vader N.N.
Moeder Maria Dauvillier
Partner
Nadere informatie bijna 2 mnd.oud."


Johannes Verhaak

1Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Utrecht, Tnr. 481, Inr. 279, Nr. 335, Utrecht Huwelijksakte, 24-9-1862, Rijksarchiefdienst, http://www.genlias.nl/.
Leeftijd 30.

2CAM Ruijten-Legierse, E-mail CAM Ruijten-Legierse (29-10-2005), 29-10-2005, 1-8-1832, CAM Ruijten-Legierse.

3CAM Ruijten-Legierse, E-mail CAM Ruijten-Legierse, 29-10-2005, 5-11-1906.

4Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Utrecht, Tnr. 481, Inr. 279, Nr. 335, Utrecht Huwelijksakte, 24-9-1862.
"Archieflocatie Het Utrechts Archief
Algemeen Toegangnr: 481
Inventarisnr: 279
Gemeente: Utrecht
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 335
Datum: 24-09-1862
Bruidegom Johannes Verhaak
Leeftijd: 30
Geboorteplaats: Bunnik
Bruid Anna Maria Dauvillier
Leeftijd: 36
Geboorteplaats: Utrecht
Vader bruidegom Arie Verhaak
Moeder bruidegom Gijsberta Smit
Vader bruid Rijnier Dauvillier
Moeder bruid Anna Maria Schoonheim."


Anna Maria Dauvillier

1Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Utrecht, Tnr. 481, Inr. 279, Nr. 335, Utrecht Huwelijksakte, 24-9-1862, Rijksarchiefdienst, http://www.genlias.nl/.
Leeftijd 36.

2CAM Ruijten-Legierse, E-mail CAM Ruijten-Legierse (29-10-2005), 29-10-2005, 12-5-1826, CAM Ruijten-Legierse.

3CAM Ruijten-Legierse, E-mail CAM Ruijten-Legierse, 29-10-2005, 3-3-1918.

4Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Utrecht, Tnr. 481, Inr. 279, Nr. 335, Utrecht Huwelijksakte, 24-9-1862.
"Archieflocatie Het Utrechts Archief
Algemeen Toegangnr: 481
Inventarisnr: 279
Gemeente: Utrecht
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 335
Datum: 24-09-1862
Bruidegom Johannes Verhaak
Leeftijd: 30
Geboorteplaats: Bunnik
Bruid Anna Maria Dauvillier
Leeftijd: 36
Geboorteplaats: Utrecht
Vader bruidegom Arie Verhaak
Moeder bruidegom Gijsberta Smit
Vader bruid Rijnier Dauvillier
Moeder bruid Anna Maria Schoonheim."


Jan Albertus Verhaak

1Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Het Utrechts Archief, Tnr. 481, Inr. 442, Utrecht Overlijden Akte 1144, 12-10-1863, Rijksarchiefdienst, http://www.genlias.nl/.

2Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Het Utrechts Archief, Tnr. 481, Inr. 442, Utrecht Overlijden Akte 1144, 12-10-1863.
"Archieflocatie Het Utrechts Archief
Algemeen Toegangnr: 481
Inventarisnr: 442
Gemeente: Utrecht
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: 1144
Aangiftedatum: 12-10-1863
Overledene Jan Albertus Verhaak
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 10-10-1863
Leeftijd: 0
Overlijdensplaats: Utrecht
Vader Johannes Verhaak
Moeder Anna Maria Dauvillier
Partner
Nadere informatie 4 maanden oud."


Anna Maria Verhaak

1CAM Ruijten-Legierse, E-mail CAM Ruijten-Legierse (29-10-2005), 29-10-2005, CAM Ruijten-Legierse.


Johannes Verhaak

1Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Het Utrechts Archief, Tnr. 481, Inr. 445, Utrecht Overlijden Akte 1046, 19-7-1867, Rijksarchiefdienst, http://www.genlias.nl/.

2Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Het Utrechts Archief, Tnr. 481, Inr. 445, Utrecht Overlijden Akte 1046, 19-7-1867.
"Archieflocatie Het Utrechts Archief
Algemeen Toegangnr: 481
Inventarisnr: 445
Gemeente: Utrecht
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: 1046
Aangiftedatum: 19-07-1867
Overledene Johannes Verhaak
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 18-07-1867
Leeftijd: 0
Overlijdensplaats: Utrecht
Vader Johannes Verhaak
Moeder Anna Maria Dauvillier
Partner
Nadere informatie Johannes was 7 weken oud."


Susanna Wilhelmina Verhaak

1Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Het Utrechts Archief, Tnr. 481, Inr. 446, Utrecht Overlijden Akte 1057, 10-8-1868, Rijksarchiefdienst, http://www.genlias.nl/.

2Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Het Utrechts Archief, Tnr. 481, Inr. 446, Utrecht Overlijden Akte 1057, 10-8-1868.
"Archieflocatie Het Utrechts Archief
Algemeen Toegangnr: 481
Inventarisnr: 446
Gemeente: Utrecht
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: 1057
Aangiftedatum: 10-08-1868
Overledene Susanna Wilhelmina Verhaak
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 09-08-1868
Leeftijd: 0
Overlijdensplaats: Utrecht
Vader Johannes Verhaak
Moeder Anna Maria Dauvillier."