Kwartierstaat van mijn neef en nicht

Citations


Derk Jan Nijveld

1Thea & Willem Makkink, E-mail Thea & Willem Makkink (15-09-2003, 22-09-2003), 15-09-2003, 27-3-1796, Thea & Willem Makkink.

2Thea & Willem Makkink, E-mail Thea & Willem Makkink, 15-09-2003, 10-5-1834.
"Gelderland 0207 2579 Warnsveld huwelijksakte nr. 8 d.d. 10-5-1834."


Gerretjen Everts

1Thea & Willem Makkink, E-mail Thea & Willem Makkink (15-09-2003, 22-09-2003), 15-09-2003, 21-10-1809, Thea & Willem Makkink.
"Doopboek Warnsveld 1772 - 1811 (RBS 1694)
21-10-1809 - 21 wijnmaand gebooren - 29 wijnmaand gedoopt
Kind: Gerretjen
Ouders Evert Jan Everts - Johanna Gerritsen."

2Thea & Willem Makkink, E-mail Thea & Willem Makkink, 15-09-2003, 29-10-1809.

3Thea & Willem Makkink, E-mail Thea & Willem Makkink, 15-09-2003, 10-5-1834.
"Gelderland 0207 2579 Warnsveld huwelijksakte nr. 8 d.d. 10-5-1834."


Jan Gerritsen

1Thea & Willem Makkink, E-mail Thea & Willem Makkink (15-09-2003, 22-09-2003), 15-09-2003, 24-6-1813, Thea & Willem Makkink.

2Thea & Willem Makkink, E-mail Thea & Willem Makkink, 15-09-2003, 15-12-1879.

3Thea & Willem Makkink, E-mail Thea & Willem Makkink, 15-09-2003, 19-9-1845.
"Gelderland 0207 4624 Gorssel huw akte nr. 21 d.d. 19-9-1845."


Gerritje van Zeijts

1Thea & Willem Makkink, E-mail Thea & Willem Makkink (15-09-2003, 22-09-2003), 15-09-2003, 3-9-1823, Thea & Willem Makkink.

2Thea & Willem Makkink, E-mail Thea & Willem Makkink, 15-09-2003, 19-9-1845.

3Thea & Willem Makkink, E-mail Thea & Willem Makkink, 15-09-2003, 19-9-1845.
"Gelderland 0207 4624 Gorssel huw akte nr. 21 d.d. 19-9-1845."


Jan Gerritsen

1Thea & Willem Makkink, E-mail Thea & Willem Makkink (15-09-2003, 22-09-2003), 15-09-2003, 24-6-1813, Thea & Willem Makkink.

2Thea & Willem Makkink, E-mail Thea & Willem Makkink, 15-09-2003, 15-12-1879.

3Thea & Willem Makkink, E-mail Thea & Willem Makkink, 15-09-2003, 10-11-1848.


Janna van Zeijts

1Thea & Willem Makkink, E-mail Thea & Willem Makkink (15-09-2003, 22-09-2003), 15-09-2003, 24-1-1825, Thea & Willem Makkink.

2Thea & Willem Makkink, E-mail Thea & Willem Makkink, 15-09-2003, 22-3-1862.

3Thea & Willem Makkink, E-mail Thea & Willem Makkink, 15-09-2003, 10-11-1848.


Jan Gerritsen

1Thea & Willem Makkink, E-mail Thea & Willem Makkink (15-09-2003, 22-09-2003), 15-09-2003, 24-6-1813, Thea & Willem Makkink.

2Thea & Willem Makkink, E-mail Thea & Willem Makkink, 15-09-2003, 15-12-1879.

3Thea & Willem Makkink, E-mail Thea & Willem Makkink, 15-09-2003, 1-11-1862.
"Gelderland toegangsnr. 0207 inventarisnr. 4622
Gorssel huwelijksakte nr. 27 d.d. 1-11-1862.
weduwnaar van Janna van Zeijts, weduwnaar van Gerritjen van Zeijts."


Harmina Ebbink

1Thea & Willem Makkink, E-mail Thea & Willem Makkink (15-09-2003, 22-09-2003), 15-09-2003, 2-7-1838, Thea & Willem Makkink.

2Thea & Willem Makkink, E-mail Thea & Willem Makkink, 15-09-2003, 1-11-1862.
"Gelderland toegangsnr. 0207 inventarisnr. 4622
Gorssel huwelijksakte nr. 27 d.d. 1-11-1862.
weduwnaar van Janna van Zeijts, weduwnaar van Gerritjen van Zeijts."


Willem Gerritsen

1Thea & Willem Makkink, E-mail Thea & Willem Makkink (15-09-2003, 22-09-2003), 15-09-2003, 9-4-1815, Thea & Willem Makkink.

2Thea & Willem Makkink, E-mail Thea & Willem Makkink, 15-09-2003, 21-6-1849.
"Gelderland 0207 4624 Gorssel huw akte nr. 16 d.d. 21-6-1849."


Alberta Oudenampsen

1Thea & Willem Makkink, E-mail Thea & Willem Makkink (15-09-2003, 22-09-2003), 15-09-2003, 4-10-1829, Thea & Willem Makkink.

2Thea & Willem Makkink, E-mail Thea & Willem Makkink, 15-09-2003, 21-6-1849.
"Gelderland 0207 4624 Gorssel huw akte nr. 16 d.d. 21-6-1849."


Albart Garritsen

1Thea & Willem Makkink, E-mail Thea & Willem Makkink (15-09-2003, 22-09-2003), 15-09-2003, Abt--1822, Thea & Willem Makkink.

2Thea & Willem Makkink, E-mail Thea & Willem Makkink, 15-09-2003, 10-9-1846.
"Gelderland 0207 6650 Angerlo huw akte nr. 8 d.d. 10-9-1846."

3Thea & Willem Makkink, E-mail Thea & Willem Makkink, 15-09-2003, 25-11-1877.


Maria Willemiena Gijsbertiena van Zadelhoff

1Thea & Willem Makkink, E-mail Thea & Willem Makkink (15-09-2003, 22-09-2003), 15-09-2003, 11-2-1823, Thea & Willem Makkink.

2Thea & Willem Makkink, E-mail Thea & Willem Makkink, 15-09-2003, 10-9-1846.
"Gelderland 0207 6650 Angerlo huw akte nr. 8 d.d. 10-9-1846."

3Thea & Willem Makkink, E-mail Thea & Willem Makkink, 15-09-2003, 25-11-1877.

4Thea & Willem Makkink, E-mail Thea & Willem Makkink, 15-09-2003.


Albart Garritsen

1Thea & Willem Makkink, E-mail Thea & Willem Makkink (15-09-2003, 22-09-2003), 15-09-2003, Abt--1822, Thea & Willem Makkink.

2Thea & Willem Makkink, E-mail Thea & Willem Makkink, 15-09-2003, 25-11-1877.
"Noord Holland 358 148 Zaandam huw akte nr. 106 d.d. 25-11-1877
bruidegom ook Albert Gerritsen genoemd
gescheiden van Maria Wilhelmina G. Zadelhoff."


Dorothea Theesing

1Thea & Willem Makkink, E-mail Thea & Willem Makkink (15-09-2003, 22-09-2003), 15-09-2003, Abt--1818, Thea & Willem Makkink.

2Thea & Willem Makkink, E-mail Thea & Willem Makkink, 15-09-2003, 25-11-1877.
"Noord Holland 358 148 Zaandam huw akte nr. 106 d.d. 25-11-1877
bruidegom ook Albert Gerritsen genoemd
gescheiden van Maria Wilhelmina G. Zadelhoff."


Albertus Massink

1Thea & Willem Makkink, E-mail Thea & Willem Makkink (15-09-2003, 22-09-2003), 22-09-2003, 21-4-1832, Thea & Willem Makkink.
"akte nr. 99
Heden den Eenentwintigsten der maand April één duizend acht honderd twee en dertig, des voor demiddag om Elf uren, is voor ons Cornelis Anne Baron Mackaij wethouder Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Stad Zutphen, Provincie Gelderland, verschenen Willem Massink, Winkelier oud tweeendertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft op te maken acte van geboorte van een zoon welke zijne huisvrouw Hendrika Geertrui de Vroom, zonder beroep oud dertig jaren, op donderdag den negentienden der maand April dezes jaars, des Avonds ten half Elf uren, ter wereld heeft gebragt, en aan welke hij verklaard heeft de voornaam te willen geven van Albertus.
Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Joan Philip de Langte, commies ter secretarie, oud zeven en dertig jaren, en van Johannes Nijland, kastelein, oud drie en veertig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, opzettelijk door den comparant als getuigen ten deze mede gebragt, welke acte wij, na in twee daartoe bestemde Registers overgeschreven en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben onderteekend met den Vader en de getuigen
W.Massink J.Nijland JP.de Langte
C:A:Mackaij."

2Thea & Willem Makkink, E-mail Thea & Willem Makkink, 22-09-2003, 2-11-1864.
"Akte 443
Heden den tweeden der maand November achttien honderd vier en zestig, zijn voor ons Mr Jacob [Warn] Wethouder Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Zutphen, Provincie Gelderland, verschenen Hendrick de Groot, oud achtendertig jaren, aanspreker en Johannes [Ougnardus] Ros, oud vierenvijftig jaren, aanspreker beide in deze Gemeente woonachtig; welke ons hebben verklaard, dat op den eersten der maand November des jaars achttien honderd vier en zestig, des middags ten een uren, in de Nieuwstad in het huis Wijk A No 63 binnen deze Gemeente, in den ouderdom van zevenendertig jaren is overleden Albertus Massink, winkelier, geboren en wonende te Zutphen; echtgenoot van Gesina Makkink, zoon van Willem Massink, koopman en van Hendrika Gertruida de Vroom, zonder beroep, echtelieden hier wonende.
Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve, na voorlezing, door ons is onderteekend met de aangevers
H. de Groot J.[] Ras

[] = tekst onduidelijk, RS."

3Thea & Willem Makkink, E-mail Thea & Willem Makkink, 22-09-2003, 30-8-1861.
"Genlias: Gelderland 0207 1747 Zutphen, huw akte nr. 73
Huwelijksakte van Albertus Massink en Gesina Makkink no. 73
Heden den dertigsten der maand Augustus achttien honderd één en zestig, zijn voor ons [Mullaunte] Jacob van Löben Sels wethouder Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Zutphen, Provincie Gelderland, in het Gemeentehuis, in het openbaar verschenen, ten einde zich in den huwelijken staat te doen bevestigen: Albertus Massink, oud negenentwintig jaren, zonder beroep, geboren ____ en woonachtig te Zutphen. Meerderjarige zoon van Willem Massink, koopman en van Hendrika Geertrui de Vroom, zonder beroep, echtelieden wonende te Zutphen ten dezen tegenwoordig en hunne toestemming gevende ter eenre; -- en Gesina Makkink, oud vierentwintig jaren, zonder beroep, geboren ___ en woonachtig te Zutphen, meerderjarige dochter van Hendrik Jan Makkink, koopman alhier woonachtig, en ten dezen tegenwoordig zijne toestemming gevende, en van diens overledene huisvrouw Jenneken van Helbergen ter andere zijde; dewelke in tegenwoordigheid van Gerhard de Vroom, winkelier oud negenenveertig jaren, Gerrit Massink, oud vierenvijftig jaren, *{Harmen Makkink oud vierendertig jaren} en Johan Gerhard Gerritsen, negenendertig jaren oud, ook aele twee winkeliers en aelen wonende te Zutphen. Zijnde de beide eerste getuigen oom van den contractant, de derde zwager en de vierde getuige broeder der contractante, door partijen als getuigen hiertoe gekozen, ons hebben verzocht, het door hun voorgenomen huwelijk te willen voltrekken; zoo hebben wij, daar ons geene wettige verhindering tegen deze echtverbintenis is voorgekomen, aan hun verzoek willende {hier mist/missen een of meer regels op de kopie}
1 Geboorteacten van contractanten
2 Overlijdensacte van contractantes moeder
3 Bewijs dat de afkondigingen van dit huwelijk zonder stuiting binnen deze gemeente zijn afgeloopen
4 Certificaat van contractants voldoening aan de verpligtingen der Nationale Militie
Waarna wij aan Bruidegom en Bruid hebben gevraagd, of zij verklaren, dat zij elkanderen aannemen tot echtgenooten en dat zij getrouwelijk alle de pligten zullen vervullen, welke door de Wet aan den Huwelijken staat verbonden zijn; en hierop door elk afzonderlijk een toestemmend antwoord zijnde gegeven, zoo hebben wij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand voornoemd, in naam der Wet verklaard, dat Albertus Massink en Gesina Makkink door den Echt aan elkander zijn verbonden.
Van al hetwelk wij deze acte opgemaakt, en in twee daartoe bestemde Registers ingeschreven hebben, zijnde dezelve, na voorlezing, door ons onderteekend met de contractantens, contractants ouders, contractantes vader en de getuigen.
A. Massink Gd. de Vroom
G. Makkink G. Massink
W. Massink J.G. Gerritsen
H.G. Massink de Vroom
H.J. Makkink G. Makkink
M.J. van Löben Sels

* en Gerhardus Makkink koopman oud achtentwintig jaren wonende te Rotterdam. goedkeuring van dit renvooi en van de doorhaling van vijf woorden.
{ondertekingen als boven}

*{} = doorgehaalde tekst, vervangen in de kantlijn door bovenstaande. RS."

4Thea & Willem Makkink, E-mail Thea & Willem Makkink, 22-09-2003.


Gesina Makkink

1Thea & Willem Makkink, E-mail Thea & Willem Makkink (15-09-2003, 22-09-2003), 22-09-2003, 10-12-1836, Thea & Willem Makkink.
"Akte 396
Heden den Tienden der maand December één duizend acht honderd zes en dertig, des voor demiddags om elf uren, is voor ons Cornelis Anne Baron Mackaij wethouder Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Stad Zutphen, Provincie Gelederland, verschenen Hendrik Jan Makkink, winkelier oud eenendertig jaren woonachtig in deze Gemeente, dewelke ons verzocht heeft op te maken acte van geboorte van eene dochter welke zijne huisvrouw Jenneken van Helbergen, zonder beroep oud achtentwintig jaren, op vrijdag den negenden der maand December dezes jaars, des namiddags ten twee uren, ter wereld heeft gebragt, en aan welke hij verklaard heeft de voornaam te willen geven van Gesina.
Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Harme Makkink Landboer, oud zevenenzestig jaren, en van Gerrit Jan Smeenk Schrijnwerker oud vierenvijftig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, opzettelijk door den comparant als getuigen ten deze mede gebragt, welke acte wij, na in twee daartoe bestemde Registers overgeschreven en duidelijk voorgelezen te zijn, hebben onderteekend met de vader ende getuigen
HJ.Makkink
H.Makkink
PJ.Smeenk
C:A:Mackaij."

2Thea & Willem Makkink, E-mail Thea & Willem Makkink, 22-09-2003, 18-12-1908.
"Akte 338
Heden achttien December negentien honderd en acht, zijn voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Zutphen, verschenen:
Marcus van der Kleij oud tweeenzeventig jaren, aanspreker en
Jannes Klumper oud dertig jaren, oppasser
beiden in deze gemeente woonachtig; die mij hebben aangegeven, dat op achttien December dezes jaars, des voormiddags, ten vijf ure, alhier is overleden:
Gesina Makkink, oud twee en zeventig jaren, zonder beroep, geboren en wonende alhier, weduwe van Albertus Massink, dochter van Hendrik Jan Makkink en van Jenneken van Helbergen, beiden overleden.
Waarvan akte, die is voorgelezen.
M.vd Kleij
J. Klumper
Houtaar."

3Thea & Willem Makkink, E-mail Thea & Willem Makkink, 22-09-2003, 30-8-1861.
"Genlias: Gelderland 0207 1747 Zutphen, huw akte nr. 73
Huwelijksakte van Albertus Massink en Gesina Makkink no. 73
Heden den dertigsten der maand Augustus achttien honderd één en zestig, zijn voor ons [Mullaunte] Jacob van Löben Sels wethouder Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Zutphen, Provincie Gelderland, in het Gemeentehuis, in het openbaar verschenen, ten einde zich in den huwelijken staat te doen bevestigen: Albertus Massink, oud negenentwintig jaren, zonder beroep, geboren ____ en woonachtig te Zutphen. Meerderjarige zoon van Willem Massink, koopman en van Hendrika Geertrui de Vroom, zonder beroep, echtelieden wonende te Zutphen ten dezen tegenwoordig en hunne toestemming gevende ter eenre; -- en Gesina Makkink, oud vierentwintig jaren, zonder beroep, geboren ___ en woonachtig te Zutphen, meerderjarige dochter van Hendrik Jan Makkink, koopman alhier woonachtig, en ten dezen tegenwoordig zijne toestemming gevende, en van diens overledene huisvrouw Jenneken van Helbergen ter andere zijde; dewelke in tegenwoordigheid van Gerhard de Vroom, winkelier oud negenenveertig jaren, Gerrit Massink, oud vierenvijftig jaren, *{Harmen Makkink oud vierendertig jaren} en Johan Gerhard Gerritsen, negenendertig jaren oud, ook aele twee winkeliers en aelen wonende te Zutphen. Zijnde de beide eerste getuigen oom van den contractant, de derde zwager en de vierde getuige broeder der contractante, door partijen als getuigen hiertoe gekozen, ons hebben verzocht, het door hun voorgenomen huwelijk te willen voltrekken; zoo hebben wij, daar ons geene wettige verhindering tegen deze echtverbintenis is voorgekomen, aan hun verzoek willende {hier mist/missen een of meer regels op de kopie}
1 Geboorteacten van contractanten
2 Overlijdensacte van contractantes moeder
3 Bewijs dat de afkondigingen van dit huwelijk zonder stuiting binnen deze gemeente zijn afgeloopen
4 Certificaat van contractants voldoening aan de verpligtingen der Nationale Militie
Waarna wij aan Bruidegom en Bruid hebben gevraagd, of zij verklaren, dat zij elkanderen aannemen tot echtgenooten en dat zij getrouwelijk alle de pligten zullen vervullen, welke door de Wet aan den Huwelijken staat verbonden zijn; en hierop door elk afzonderlijk een toestemmend antwoord zijnde gegeven, zoo hebben wij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand voornoemd, in naam der Wet verklaard, dat Albertus Massink en Gesina Makkink door den Echt aan elkander zijn verbonden.
Van al hetwelk wij deze acte opgemaakt, en in twee daartoe bestemde Registers ingeschreven hebben, zijnde dezelve, na voorlezing, door ons onderteekend met de contractantens, contractants ouders, contractantes vader en de getuigen.
A. Massink Gd. de Vroom
G. Makkink G. Massink
W. Massink J.G. Gerritsen
H.G. Massink de Vroom
H.J. Makkink G. Makkink
M.J. van Löben Sels

* en Gerhardus Makkink koopman oud achtentwintig jaren wonende te Rotterdam. goedkeuring van dit renvooi en van de doorhaling van vijf woorden.
{ondertekingen als boven}

*{} = doorgehaalde tekst, vervangen in de kantlijn door bovenstaande. RS."

4Thea & Willem Makkink, E-mail Thea & Willem Makkink, 22-09-2003.

5Thea & Willem Makkink, E-mail Thea & Willem Makkink, 22-09-2003.


Hendrik Jan Massink

1Thea & Willem Makkink, E-mail Thea & Willem Makkink (15-09-2003, 22-09-2003), 22-09-2003, 5-3-1864, Thea & Willem Makkink.
"Akte 130
Heden den vijfden maart achttien honderd vier en zestig, is voor ons Mr. Jacob Dam wethouder, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Zutphen, Provincie Gelderland, verschenen
Albertus Massink, winkelier oud twee en dertig jaren, woonachtig in deze Gemeente, op de Nieuwstad dewelke ons verzocht heeft op te maken acte van geboorte van eenen zoon welke zijn huisvrouw Gezina Makkink, zonder beroep op vrijdag den vierden der maand Maart dezes jaars, des morgens ten elf uren, ten zijnen huize ter wereld heeft gebragt, en aan welke hij verklaard heeft dat zullen worden gegeven de voornamen van Hendrik Jan[it].
Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Willem Massink, koopman, oud vier en zestig jaren, en van Johannes Gerhardus Warnes, bakker, oud acht en dertig jaren, beide woonachtig in deze Gemeente, door de comparant als getuigen ten deze gekozen, welke acte wij, na in twee daartoe bestemde Registers overgeschreven en voorgelezen te zijn, hebben onderteekend met den vader en de getuigen
A. Massink
J: Dam W: Massink
JG Warnes."

2Thea & Willem Makkink, E-mail Thea & Willem Makkink, 22-09-2003, 31-12-1866.
"Akte 522
Heden den een en dertigsten der maand December achttien honderd zes en zestig, zijn voor ons Mr. Jacobus [Hooft], Wethouder, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Zutphen, Provincie Gelderland, verschenen
Hendrik de Groot oud veertig jaren, aanspreker
en Johannes Andreas Franciscus Andriessen oud een en zeventig jaren, aanspreker
beide in deze Gemeente woonachtig; welke ons hebben verklaard, dat op den een en dertigsten der maand December des jaars achttien honderd zes en zestig, des middags ten twaalf uren, op de Nieuwstad in het huis Wijk A No. 63 binnen deze Gemeente, in den ouderdom van bijna drie jaren is overleden Hendrik Jan Massink, geboren en wonende te Zutphen, zoon van wijlen Albertus Massink en van diens weduwe Gezina Makkink, zonder beroep, winkelierster alhier woonachtig.
Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven; waarna dezelve, na voorlezing, door ons is onderteekend met de aangevers.
H. de Groot
JAF Andriessen
J. [Hooft]."


Hendrik Jan Massink

1Thea & Willem Makkink, E-mail Thea & Willem Makkink (15-09-2003, 22-09-2003), 22-09-2003, Abt--1838, Thea & Willem Makkink.

2Thea & Willem Makkink, E-mail Thea & Willem Makkink, 22-09-2003, 5-7-1867.
"Genlias: Gelderland 0207 2577 Warnsveld huw akte nr. 16."


Maria Clara Bodisco

1Thea & Willem Makkink, E-mail Thea & Willem Makkink (15-09-2003, 22-09-2003), 22-09-2003, Abt--1842, Thea & Willem Makkink.

2A.G., E-mail A.G. (22-11-2009), 08-02-2011, 14-9-1841, A.G.
"Bron Burgerlijke stand - Geboorte
Archieflocatie Groninger Archieven
Algemeen Gemeente: Noordbroek
Soort akte: geboorte
Aktenummer: 45
Aangiftedatum: 14-09-1841
Kind Maria Clara Bodisco
Geslacht: V
Vondeling: N
Geboortedatum: 12-09-1841
Geboorteplaats: Noordbroek
Vader Jacob Bodisco
Moeder Maria Loos van Westerkappel
Nadere informatie beroep vader: predikant;."

3Thea & Willem Makkink, E-mail Thea & Willem Makkink, 22-09-2003, 5-7-1867.
"Genlias: Gelderland 0207 2577 Warnsveld huw akte nr. 16."

4Thea & Willem Makkink, E-mail Thea & Willem Makkink, 22-09-2003.


Willem Massink

1Thea & Willem Makkink, E-mail Thea & Willem Makkink (15-09-2003, 22-09-2003), 22-09-2003, Abt--1870, Thea & Willem Makkink.