Kwartierstaat van mijn neef en nicht

Citations


Leendert Postel

1F.M.A. van Schaik & Ronald van Schaik, Transcripties Utrecht Stad Comparantenregister van de Momboirkamer (Het Utrechts Archief), Inv.nr. 1389 deel 8 Akte 2110, 24-8-1761, Het Utrechts Archief, Alexander Numankade 199 - 201, 3572 KW Utrecht, info@hetutrechtsarchief.nl.


Marta Pernée

1Brenda Buffing-Gerlagh, E-mail Hans & Brenda (16-03-2003), 30-12-2007, 12-3-1710, Hans Buffing.

2Ronald van Schaik of F.M.A. van Schaik, Klappers Begraafboeken Utrecht Stad (Het Utrechts Archief), 136 - 146, 31-8-1761, Het Utrechts Archief, Alexander Numankade 199 - 201, 3572 KW Utrecht, info@hetutrechtsarchief.nl.
"Naam: Perne; Maria
Burg. staat: weduwe van Leendert Postel
Nagelaten betrekkingen: mondige kinderen
Adres: in't kleine Rietsteegje bij de Wittenvrouwenpoort
Plaats van begraven: Buurkerk
Groefbidder: van Haften
Datum aangifte: 31-08-1761
Datum overlijden/begraven: 21-08-1761
Wijze van begraven: gratis
Begraafboek: 136 - 146."

3F.M.A. van Schaik & Ronald van Schaik, Transcripties Utrecht Stad Comparantenregister van de Momboirkamer (Het Utrechts Archief), Inv.nr. 1389 deel 2 akte 749, 27-12-1712, Het Utrechts Archief, Alexander Numankade 199 - 201, 3572 KW Utrecht, info@hetutrechtsarchief.nl.
"Perne, Maria; 1712; 1389/2, nr. 749
[Aangebracht] 27-12-1712
749
Abraham Perne we[du]we[naar] van Haesje
Luijkense in de Vrouwjuttestraet

marge:
27-03-1713 Is Maria Perne gecomp[areer]t ende v[er]klaerde
dat haer moeder geen onmundige kind off
erffgen[aam] hadde nagelaten."

4F.M.A. van Schaik & Ronald van Schaik, Transcripties Utrecht Stad Comparantenregister van de Momboirkamer, Inv.nr. 1389 deel 4 akte 1114, 25-4-1729.
"Perne, Maria; 1729; 1389/4, nr. 1114
[Aangebracht] 25-04-1729
1114
d'we[du]we van Abraham Perne
in de Wittevr[ouw]straet

marge:
02-09-1729 is gecomp[areer]t ende v[er]klaerde
dat haer ov[er]leden man geen
onmundige kind[eren] noch
goederen boven schult hadde
nagelaten. Den 19e Octob[er] 1729 is Maria Perne huijsvr[ouw] van Leendert
Postel gecomp[areert] ende v[er]klaerde dat haer ov[er]lede soon [!] geen onmundige
erffgen[amen] noch goederen boven schult hadde nagelaten."

5Ronald van Schaik of F.M.A. van Schaik, Klappers Begraafboeken Utrecht Stad, 136 - 146, 31-8-1761.

6F.M.A. van Schaik & Ronald van Schaik, Transcripties Utrecht Stad Comparantenregister van de Momboirkamer, Inv.nr. 1389 deel 8 Akte 2110, 24-8-1761.
"Perne, Maria; 1761; 1389 deel 8; 2110
Aangebracht den 24 August[us] 1761
2110
De Naaste Vrienden van Maria
Perne Weduwe Leendert Postel
in't kleine Rietsteegje bij de Witten-
vrouwenpoort v[an] Haften

marge: 18-09-1761 Verklaarde de Deurwaarder
dat de overlede door de aalmoese-
nierskamer dezes stadt besteed
is geweest en geen Vrienden alhier
heeft nagelaten."


Aafje Postel

1F.M.A. van Schaik, Klappers Doop Utrecht Stad Gereformeerd (Het Utrechts Archief), 9 - 272, 14-2-1714, Het Utrechts Archief, Alexander Numankade 199 - 201, 3572 KW Utrecht, info@hetutrechtsarchief.nl.
"Naam: Postel; Aafje
Doop: 14-02-1714
Godsdienst: Gereformeerd
Kerk: Domkerk
Vader: Leendert
Moeder: Maria Pernè
Adres: in de Vrouw Juttestraat
Doopboek: 9 - 272."

2F.M.A. van Schaik, Klappers Doop Utrecht Stad Gereformeerd, 9 - 272, 14-2-1714.


Pieter Postel

1F.M.A. van Schaik, Klappers Doop Utrecht Stad Gereformeerd (Het Utrechts Archief), 9 - 404, 1-9-1717, Het Utrechts Archief, Alexander Numankade 199 - 201, 3572 KW Utrecht, info@hetutrechtsarchief.nl.
"Naam: Post; Pieter
Doop: 01-09-1717
Godsdienst: Geref.
Kerk: Domkerk
Vader: Leendert
Moeder: Martijntje Perne
Adres: buijten de Wittevrouwepoort
Doopboek: 9 - 404."

2F.M.A. van Schaik, Klappers Doop Utrecht Stad Gereformeerd, 9 - 404, 1-9-1717.

3F.M.A. van Schaik & Ronald van Schaik, Transcripties Utrecht Stad Comparantenregister van de Momboirkamer (Het Utrechts Archief), Inv.nr. 1389 deel 7 akte 2151, 30-12-1754, Het Utrechts Archief, Alexander Numankade 199 - 201, 3572 KW Utrecht, info@hetutrechtsarchief.nl.


Jacoba Postel

1F.M.A. van Schaik, Klappers Doop Utrecht Stad Gereformeerd (Het Utrechts Archief), 9 - 476, 23-7-1719, Het Utrechts Archief, Alexander Numankade 199 - 201, 3572 KW Utrecht, info@hetutrechtsarchief.nl.
"Naam: Postel; Jacoba
Doop: 23-07-1719
Godsdienst: Ger.
Kerk: Janskerk
Vader: Leendert
Moeder: Maria Perné
Adres: buijten de Wittevrouwpoort
Doopboek: 9 - 476."

2F.M.A. van Schaik, Klappers Doop Utrecht Stad Gereformeerd, 9 - 476, 23-7-1719.


Abraham Janss Pernée

1Brenda Buffing-Gerlagh, E-mail Hans & Brenda (16-03-2003), 30-12-2007, 12-3-1710, Hans Buffing.

2Ronald van Schaik of F.M.A. van Schaik, Klappers Begraafboeken Utrecht Stad (Het Utrechts Archief), 132 - 431, 28-3-1735, Het Utrechts Archief, Alexander Numankade 199 - 201, 3572 KW Utrecht, info@hetutrechtsarchief.nl.
"Naam: Abraham Pernee
Nagelaten betrekkingen: geen vrouw, maar mondige kinderen
Adres: buijten de Wittevrouwpoort in de Kuijpersteegh
Plaats van begraven: Buurkerk
Groefbidder: Crafford
Datum aangifte: 28-03-1735
Datum overlijden/begraven: 14-03-1735
Wijze van begraven: begraven gratis
Begraafboek: 132 - 431."

3www.hetutrechtsarchief.nl, Notarieële akten Utrecht, inv.nr. U77a7, aktenr. 74, 18-11-1695, Het Utrechts Archief, Alexander Numankade 199 - 201, 3572 KW Utrecht, info@hetutrechtsarchief.nl.
"Akte inv.nr. U77a7, aktenr. 74, d.d. 18-11-1695
Aktesoort Huur en verhuur
Notaris F. VAN MERKERCK, UTRECHT

Uittreksel:
Naam eerste partij: Zecilia Verkerck, onmondig

Naam tweede partij: Abraham Janss Perné
Beroep tweede partij: marskramer
Woonplaats tweede partij: Utrecht, wz Lange Nieuwstraat

Soort onroerend goed: huysinge c.a.
Ligging onroerend goed: wz Lange Nieuwstraat
Gerecht onroerend goed: Utrecht
Bijzonderheden: met schuldbekentenis Abraham Jans Perné voor f 150,-,
: wegens huishuur."

4www.hetutrechtsarchief.nl, Notarieële akten Utrecht, inv.nr. U77a7, aktenr. 74, 18-11-1695.

5F.M.A. van Schaik & Ronald van Schaik, Transcripties Utrecht Stad Comparantenregister van de Momboirkamer (Het Utrechts Archief), Inv.nr. 1389 deel 2 akte 749, 27-12-1712, Het Utrechts Archief, Alexander Numankade 199 - 201, 3572 KW Utrecht, info@hetutrechtsarchief.nl.

6F.M.A. van Schaik & Ronald van Schaik, Transcripties Utrecht Stad Comparantenregister van de Momboirkamer, Inv.nr. 1389 deel 2 akte 749, 27-12-1712.

7Ronald van Schaik of F.M.A. van Schaik, Klappers Begraafboeken Utrecht Stad, 132 - 431, 28-3-1735.


Haesje Luijkense

1Ronald van Schaik of F.M.A. van Schaik, Klappers Begraafboeken Utrecht Stad (Het Utrechts Archief), 129 - 83, 27-12-1712, Het Utrechts Archief, Alexander Numankade 199 - 201, 3572 KW Utrecht, info@hetutrechtsarchief.nl.
"Naam: Perne - Luijkense; Haesje
Burg. staat: huijsvrouw van Abraham Perne
Nagelaten betrekkingen: haer man met mundige kinderen
Adres: in de Vrouwjuttesteegh
Plaats van begraven: Geertekerk
Datum aangifte: 27-12-1712
Datum overlijden/begraven: 18-12-1712
Wijze van begraven: gesonken, gratis
Begraafboek: 129 - 83."

2Ronald van Schaik of F.M.A. van Schaik, Klappers Begraafboeken Utrecht Stad, 129 - 83, 27-12-1712.


Abraham Parnè

1Ronald van Schaik of F.M.A. van Schaik, Klappers Begraafboeken Utrecht Stad (Het Utrechts Archief), 131 - 300, 25-4-1729, Het Utrechts Archief, Alexander Numankade 199 - 201, 3572 KW Utrecht, info@hetutrechtsarchief.nl.
"Naam: Perné; Abraham
Nagelaten betrekkingen: sijn vrouw en geen kinderen
Adres: in de Wittevrouwstraet
Plaats van begraven: Buerkerk
Datum aangifte: 25-04-1729
Datum overlijden/begraven: 16-04-1729
Wijze van begraven: gratis
Begraafboek: 131 - 300."

2Brenda Buffing-Gerlagh, E-mail Hans & Brenda (16-03-2003), 30-12-2007, 23-4-1700, Hans Buffing.
"Abraham, tr. (geref.) Utrecht 23.4.1700 (Catharinakerk) Catharina van Sassen (huw. boek 100 pag. 327; Hij woont in de Lange Nieuwstraat, zij woont op de Rummelbaan; getuigen: Abraham Parnè, vader van de bruidegom; De bruid had schriftelijk consent van haar moeder)."

3www.hetutrechtsarchief.nl, Notarieële akten Utrecht, inv.nr. U137a4, aktenr. 1, 12-2-1700, Het Utrechts Archief, Alexander Numankade 199 - 201, 3572 KW Utrecht, info@hetutrechtsarchief.nl.
"Akte inv.nr. U137a4, aktenr. 1, d.d. 12-02-1700
Aktesoort Huur en verhuur
Notaris B. J. VAN ZWEERD, UTRECHT

Uittreksel:
Naam eerste partij: Henrik Marsman
Woonplaats eerste partij: Utrecht

Naam tweede partij: Abraham Parlee ( Abraham Pernee)
Naam tweede partij: Clara Catharina Zas ( Clara Catharina Sassen)

Soort onroerend goed: huysinge
Ligging onroerend goed: nz Wittevrouwenstraet
Gerecht onroerend goed: Utrecht
Bijzonderheden: kelder blyft in gebruik by verhuurder
Bijzonderheden: onderhandse akte."

4Brenda Buffing-Gerlagh, E-mail Hans & Brenda, 30-12-2007, 23-4-1700.

5Ronald van Schaik of F.M.A. van Schaik, Klappers Begraafboeken Utrecht Stad, 131 - 300, 25-4-1729.


Clara Catharina van Sassen

1Ronald van Schaik of F.M.A. van Schaik, Klappers Begraafboeken Utrecht Stad (Het Utrechts Archief), 132 - 88, 12-10-1733, Het Utrechts Archief, Alexander Numankade 199 - 201, 3572 KW Utrecht, info@hetutrechtsarchief.nl.
"Naam: Pernee - Sas; Catharina
Burg.staat: weduwe van Abraham Pernee
Nagelaten betrekkingen: geen kinderen, maar mondige vrinden
Adres: in de Korte Jufferstraat bij de Wittevrouwepoort
Plaats van begraven: Buurkerkhof
Groefbidder: Vermeulen
Datum aangifte: 12-10-1733
Datum overlijden/begraven: 07-10-1733
Wijze van begraven: gesonken, Diaconie
Begraafboek: 132 - 88."

2Brenda Buffing-Gerlagh, E-mail Hans & Brenda (16-03-2003), 30-12-2007, 23-4-1700, Hans Buffing.
"Abraham, tr. (geref.) Utrecht 23.4.1700 (Catharinakerk) Catharina van Sassen (huw. boek 100 pag. 327; Hij woont in de Lange Nieuwstraat, zij woont op de Rummelbaan; getuigen: Abraham Parnè, vader van de bruidegom; De bruid had schriftelijk consent van haar moeder)."

3www.hetutrechtsarchief.nl, Notarieële akten Utrecht, inv.nr. U137a4, aktenr. 1, 12-2-1700, Het Utrechts Archief, Alexander Numankade 199 - 201, 3572 KW Utrecht, info@hetutrechtsarchief.nl.

4Brenda Buffing-Gerlagh, E-mail Hans & Brenda, 30-12-2007, 23-4-1700.

5F.M.A. van Schaik & Ronald van Schaik, Transcripties Utrecht Stad Comparantenregister van de Momboirkamer (Het Utrechts Archief), Inv.nr. 1389 deel 4 akte 1114, 25-4-1729, Het Utrechts Archief, Alexander Numankade 199 - 201, 3572 KW Utrecht, info@hetutrechtsarchief.nl.

6Ronald van Schaik of F.M.A. van Schaik, Klappers Begraafboeken Utrecht Stad, 132 - 88, 12-10-1733.

7F.M.A. van Schaik & Ronald van Schaik, Transcripties Utrecht Stad Comparantenregister van de Momboirkamer, Inv.nr. 1389 deel 4 akte 2776, 12-10-1733.
"Pernee, Abraham; 1733; 1389/4, nr. 2776
[Aangebracht 12-10-1733]
2776
De Naaste vrienden van
Catharina Sas weed[uwe]
van Abraham Pernee
in de Korte Jufferstraat
bij de Wittevrouwpoort."


Thomas Maisters

1Neil Jennings, E-mail Neil Jennings (13-08-2007), 31-1-2008, Neil Jennings, http://www.greenhedges.com/.
Via: http://www.rootschat.com/forum/index.php?topic=250423.new;topicseen#new.


Elizabeth Scott

1The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, Ancestral File (R) (Copyright (c) 1980 onwards), Batch C116635, Source 1066613, 0102978, 2-9-1775.
"data as of: 5-1-1998, -1-2000."
Zonder verdere bronvermelding zijn dit niet gecontroleerde gegevens!.


Morris Digman

1Neil Jennings, E-mail Neil Jennings (13-08-2007), 31-1-2008, --1811, Neil Jennings, http://www.greenhedges.com/.
Via: http://www.rootschat.com/forum/index.php?topic=250423.new;topicseen#new.

2Neil Jennings, E-mail Neil Jennings, 31-1-2008, Est--1798.
Via: http://www.rootschat.com/forum/index.php?topic=250423.new;topicseen#new.


Ann Groves

1Neil Jennings, E-mail Neil Jennings (13-08-2007), 31-1-2008, Neil Jennings, http://www.greenhedges.com/.
Via: http://www.rootschat.com/forum/index.php?topic=250423.new;topicseen#new.

2Neil Jennings, E-mail Neil Jennings, 31-1-2008, Abt--1771.
"Age 74 at burial."
Via: http://www.rootschat.com/forum/index.php?topic=250423.new;topicseen#new.

3Neil Jennings, E-mail Neil Jennings, 31-1-2008, 10-11-1845.
"?Brothers Cemetery."
Via: http://www.rootschat.com/forum/index.php?topic=250423.new;topicseen#new.

4Neil Jennings, E-mail Neil Jennings, 31-1-2008, Est--1798.
Via: http://www.rootschat.com/forum/index.php?topic=250423.new;topicseen#new.

5Ancestry.co.uk or Findmypast.com, England, census (Original scan), H0107/1460/11 folio 6 page 7, --1841, Ancestry.co.uk or Findmypast.com.
"1841 H0107/1460/11 folio 6 page 7 St Peter Port Guernsey
Market Square
No 15

Rachel Maley age 43 Shop Guernsey
Mary Maley age 45 Guernsey
/
Elizabeth Lecooy age 27 Alderney
/
Julia Mursgran? age 10 Guernsey
/
Harry Kinnard age 72 Guernsey
/
Mary Hardy age 40 Jersey
Mary Hardy age 12 Guernsey
Louisa Hardy age 9 Guernsey
/
Anna Masters age 65 England
Emma Master age 20 dress maker Guernsey
/
Ann Digman age 30 Guernsey."


Morris Hender Digman

1Neil Jennings, E-mail Neil Jennings (13-08-2007), 31-1-2008, --1799, Neil Jennings, http://www.greenhedges.com/.
Via: http://www.rootschat.com/forum/index.php?topic=250423.new;topicseen#new.

2Neil Jennings, E-mail Neil Jennings, 31-1-2008, Bef--1832.
Via: http://www.rootschat.com/forum/index.php?topic=250423.new;topicseen#new.


George William Digman

1Neil Jennings, E-mail Neil Jennings (13-08-2007), 31-1-2008, --1805, Neil Jennings, http://www.greenhedges.com/.
Via: http://www.rootschat.com/forum/index.php?topic=250423.new;topicseen#new.

2Neil Jennings, E-mail Neil Jennings, 31-1-2008, --1825.
"Age 20."
Via: http://www.rootschat.com/forum/index.php?topic=250423.new;topicseen#new.


Ann Pearce Digman

1Neil Jennings, E-mail Neil Jennings (13-08-2007), 31-1-2008, --1807, Neil Jennings, http://www.greenhedges.com/.
Via: http://www.rootschat.com/forum/index.php?topic=250423.new;topicseen#new.

2Neil Jennings, E-mail Neil Jennings, 31-1-2008, --1844.
"Age 36."
Via: http://www.rootschat.com/forum/index.php?topic=250423.new;topicseen#new.

3Ancestry.co.uk or Findmypast.com, England, census (Original scan), H0107/1460/11 folio 6 page 7, --1841, Ancestry.co.uk or Findmypast.com.
"1841 H0107/1460/11 folio 6 page 7 St Peter Port Guernsey
Market Square
No 15

Rachel Maley age 43 Shop Guernsey
Mary Maley age 45 Guernsey
/
Elizabeth Lecooy age 27 Alderney
/
Julia Mursgran? age 10 Guernsey
/
Harry Kinnard age 72 Guernsey
/
Mary Hardy age 40 Jersey
Mary Hardy age 12 Guernsey
Louisa Hardy age 9 Guernsey
/
Anna Masters age 65 England
Emma Master age 20 dress maker Guernsey
/
Ann Digman age 30 Guernsey."


William Groves

1Neil Jennings, E-mail Neil Jennings (13-08-2007), 31-1-2008, Neil Jennings, http://www.greenhedges.com/.
"Camwell Parish, Surrey."
Via: http://www.rootschat.com/forum/index.php?topic=250423.new;topicseen#new.


William Berryman Digman

1Neil Jennings, E-mail Neil Jennings (13-08-2007), 31-1-2008, --1801, Neil Jennings, http://www.greenhedges.com/.
Via: http://www.rootschat.com/forum/index.php?topic=250423.new;topicseen#new.

2Neil Jennings, E-mail Neil Jennings, 31-1-2008, --1832.
Via: http://www.rootschat.com/forum/index.php?topic=250423.new;topicseen#new.

3Neil Jennings, E-mail Neil Jennings, 31-1-2008, Est--1829.
Via: http://www.rootschat.com/forum/index.php?topic=250423.new;topicseen#new.


Margaret Williamson

1Neil Jennings, E-mail Neil Jennings (13-08-2007), 31-1-2008, Abt--1805, Neil Jennings, http://www.greenhedges.com/.
Via: http://www.rootschat.com/forum/index.php?topic=250423.new;topicseen#new.

2Neil Jennings, E-mail Neil Jennings, 31-1-2008, --1882.
Via: http://www.rootschat.com/forum/index.php?topic=250423.new;topicseen#new.

3Neil Jennings, E-mail Neil Jennings, 31-1-2008, Est--1829.
Via: http://www.rootschat.com/forum/index.php?topic=250423.new;topicseen#new.


William Digman

1Neil Jennings, E-mail Neil Jennings (13-08-2007), 31-1-2008, --1831, Neil Jennings, http://www.greenhedges.com/.
Via: http://www.rootschat.com/forum/index.php?topic=250423.new;topicseen#new.

2Neil Jennings, E-mail Neil Jennings, 31-1-2008, --1832.
"Age 16 Months."
Via: http://www.rootschat.com/forum/index.php?topic=250423.new;topicseen#new.


Margaret Digman

1Neil Jennings, E-mail Neil Jennings (13-08-2007), 31-1-2008, --1832, Neil Jennings, http://www.greenhedges.com/.
Via: http://www.rootschat.com/forum/index.php?topic=250423.new;topicseen#new.

2Neil Jennings, E-mail Neil Jennings, 31-1-2008, --1832.
"Age 3 Months."
Via: http://www.rootschat.com/forum/index.php?topic=250423.new;topicseen#new.


John Digman

1Neil Jennings, E-mail Neil Jennings (13-08-2007), 31-1-2008, --1803, Neil Jennings, http://www.greenhedges.com/.
Via: http://www.rootschat.com/forum/index.php?topic=250423.new;topicseen#new.

2Neil Jennings, E-mail Neil Jennings, 31-1-2008, Aft--1846.
Via: http://www.rootschat.com/forum/index.php?topic=250423.new;topicseen#new.

3Neil Jennings, E-mail Neil Jennings, 31-1-2008, --1829.
Via: http://www.rootschat.com/forum/index.php?topic=250423.new;topicseen#new.


Elizabeth Le Page

1Neil Jennings, E-mail Neil Jennings (13-08-2007), 31-1-2008, --1808, Neil Jennings, http://www.greenhedges.com/.
Via: http://www.rootschat.com/forum/index.php?topic=250423.new;topicseen#new.

2Neil Jennings, E-mail Neil Jennings, 31-1-2008, --1832.
Via: http://www.rootschat.com/forum/index.php?topic=250423.new;topicseen#new.

3Neil Jennings, E-mail Neil Jennings, 31-1-2008, --1829.
Via: http://www.rootschat.com/forum/index.php?topic=250423.new;topicseen#new.


William Whittley

1Neil Jennings, E-mail Neil Jennings (13-08-2007), 31-1-2008, --1829, Neil Jennings, http://www.greenhedges.com/.
"Cousin from Ireland.
Son of Mary Ann WILLIAMSON.
Last heard of mining in Idaho, USA."
Via: http://www.rootschat.com/forum/index.php?topic=250423.new;topicseen#new.

2Neil Jennings, E-mail Neil Jennings, 31-1-2008, --1854.
"Eldad Chapel."
Via: http://www.rootschat.com/forum/index.php?topic=250423.new;topicseen#new.


Elizabeth Digman

1Neil Jennings, E-mail Neil Jennings (13-08-2007), 31-1-2008, --1829, Neil Jennings, http://www.greenhedges.com/.
Via: http://www.rootschat.com/forum/index.php?topic=250423.new;topicseen#new.

2Neil Jennings, E-mail Neil Jennings, 31-1-2008, --1861.
"Age 31."
Via: http://www.rootschat.com/forum/index.php?topic=250423.new;topicseen#new.

3Neil Jennings, E-mail Neil Jennings, 31-1-2008, --1854.
"Eldad Chapel."
Via: http://www.rootschat.com/forum/index.php?topic=250423.new;topicseen#new.


William Digman Whittley

1Neil Jennings, E-mail Neil Jennings (13-08-2007), 31-1-2008, --1855, Neil Jennings, http://www.greenhedges.com/.
"Last heard of mining in Idaho, USA."
Via: http://www.rootschat.com/forum/index.php?topic=250423.new;topicseen#new.


Henry Whittley

1Neil Jennings, E-mail Neil Jennings (13-08-2007), 31-1-2008, --1856, Neil Jennings, http://www.greenhedges.com/.
Via: http://www.rootschat.com/forum/index.php?topic=250423.new;topicseen#new.

2Neil Jennings, E-mail Neil Jennings, 31-1-2008.
Via: http://www.rootschat.com/forum/index.php?topic=250423.new;topicseen#new.

3Neil Jennings, E-mail Neil Jennings, 31-1-2008.
Via: http://www.rootschat.com/forum/index.php?topic=250423.new;topicseen#new.


Morris John Whittley

1Neil Jennings, E-mail Neil Jennings (13-08-2007), 31-1-2008, --1858, Neil Jennings, http://www.greenhedges.com/.
Via: http://www.rootschat.com/forum/index.php?topic=250423.new;topicseen#new.

2Neil Jennings, E-mail Neil Jennings, 31-1-2008, --1887.
"Entire family perished aboard the Kapunda. Whilst emigrating from Belfast to Australia."
Via: http://www.rootschat.com/forum/index.php?topic=250423.new;topicseen#new.


Elizabeth Mary Whittley

1Neil Jennings, E-mail Neil Jennings (13-08-2007), 31-1-2008, --1860, Neil Jennings, http://www.greenhedges.com/.
Via: http://www.rootschat.com/forum/index.php?topic=250423.new;topicseen#new.

2Neil Jennings, E-mail Neil Jennings, 31-1-2008, --1860.
"Age 3 Months."
Via: http://www.rootschat.com/forum/index.php?topic=250423.new;topicseen#new.


Thomas Mayo

1The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, International Genealogical Index (R) (Copyright (c) 1980, 2002, data as of July 30, 2006), Extacted, 26-2-1821, Family History Library, 35 N West Temple Street, Salt Lake City, Utah 84150 USA, http://pilot.familysearch.org/recordsearch/start.html#start.


Sarah

1The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, International Genealogical Index (R) (Copyright (c) 1980, 2002, data as of July 30, 2006), Extacted, 26-2-1821, Family History Library, 35 N West Temple Street, Salt Lake City, Utah 84150 USA, http://pilot.familysearch.org/recordsearch/start.html#start.