Kwartierstaat van mijn neef en nicht

Citations


Jacob Milo

1F.M.A. van Schaik, Burgerlijke stand overlijden Utrecht (Het Utrechts Archief), 1231, 16-12-1814, Het Utrechts Archief, Alexander Numankade 199 - 201, 3572 KW Utrecht, info@hetutrechtsarchief.nl.
oud 89 jaren.

2F.M.A. van Schaik, Burgerlijke stand overlijden Utrecht, 1231, 16-12-1814.
"No 1231
Op heden den zestiende December Achtienhondert veertien des voornoems ten tien uren Zijn voor mij Mr Paulus Adriaan Beelaerts gecommitteerde tot waarneming van den Civilen staat der stad Utrecht verschenen, Willem Boogert Upperman, oud vierendertig jaren wonende in Sionskameren wijk A 122 en Arnoldus van Zutphens knoopjesdraijer oud negen en sestig jaren wonende mede aldaar Welke mij verklaard hebben dat Jacob Milo gebore(n) te Berlijn, weduwnaar van Johanna Kop, behuwd vader van de eerste comparant ten diens huize overleden is op den vijftiende dezer maand des middags ten drie Uuren in den ouderdom van negenentachtig jaren. Heb ik na die verklaring deze acte geformeerd die de beiden comparanten na gedane lecture met mij ondertekend hebben.
W. Boogaart
A.v.Zutphen
P.A.Beelaerts."

3F.M.A. van Schaik, Klappers Trouwen Utrecht Stad Gereformeerd (Het Utrechts Archief), 105 - 82, 21-7-1767, Het Utrechts Archief, Alexander Numankade 199 - 201, 3572 KW Utrecht, info@hetutrechtsarchief.nl.
"Naam: Millo; Jacobus
Pred.: H. Schouw
Godsd.: Ger
Huwel.: 21-07-1767 Utrecht Cathar.k
Naam: Koppen; Johanna
Boek: 105 - 82."

4Ronald van Schaik of F.M.A. van Schaik, Klappers Secundaire Bronnen Utrecht Stad (Het Utrechts Archief), 1701-1828, deel 2A, boek 5013, 4-9-1767, Het Utrechts Archief, Alexander Numankade 199 - 201, 3572 KW Utrecht, info@hetutrechtsarchief.nl.
"4 september 1767, Milo, Jacob, geb. van Berlin."

5www.hetutrechtsarchief.nl, Notarieële akten Utrecht, inv.nr. U241a1, aktenr. 60, 14-1-1768, Het Utrechts Archief, Alexander Numankade 199 - 201, 3572 KW Utrecht, info@hetutrechtsarchief.nl.
"Akte inv.nr. U241a1, aktenr. 60, d.d. 14-01-1768
Aktesoort Huur en verhuur
Notaris P. VAN SPALL, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Gerard Maximiliaan grave van Rechteren, onmondig
Naam voogd eerste partij: voogd: Jacob Hendrik grave van Rechteren, vader
Beroep voogd: geëligeerde raad Staten 's lands van Utrecht, des
: Duytschen ordens ridder en commandeur, decan des
: capittels St. Pieter te Utrecht
Naam tweede partij: Jacob Milo
Naam echtgenote tweede partij: x Anne Koppe ( Johanna Kop )
Soort onroerend goed: huysinge
Ligging onroerend goed: hoek Jansdam
Gerecht onroerend goed: Utrecht."

6Ronald van Schaik of F.M.A. van Schaik, Klappers Secundaire Bronnen Utrecht Stad, Boek 12, --1793.
"Jacob Milo en Johanna de Kop, echtel. met een kind
Archief II, 2051, deel I, blz, 575, nr. 575."

7Ronald van Schaik of F.M.A. van Schaik, Klappers Secundaire Bronnen Utrecht Stad, Boek 15, --1793.
"Milo, Jacob, echtgen. van Johanna de Kop
Zie archief II, 2051, deel 1, blz 575, nr. 575 (Om)."

8F.M.A. van Schaik & Ronald van Schaik, Transcripties Utrecht Stad Comparantenregister van de Momboirkamer (Het Utrechts Archief), 1802; 354 deel 1; 3027, 11-10-1802, Het Utrechts Archief, Alexander Numankade 199 - 201, 3572 KW Utrecht, info@hetutrechtsarchief.nl.
"Aangebracht den 11-10-1802
3027
Jacob Mielo weduwnaar van
Johanna Kop in Sions Kameren
van Wijngaarden

Marge:
29-10-1802 Comp[areerd]e Jacob Mielo, de
weduwnaar, welke verklaarde dat
zijne overledene huisvrouw geene
minderjarige kinderen of erfge-
naamen heeft nagelaten."


Johanna Koppen

1Ronald van Schaik of F.M.A. van Schaik, Klappers Begraafboeken Utrecht Stad (Het Utrechts Archief), 140 - 201, 11-10-1802, Het Utrechts Archief, Alexander Numankade 199 - 201, 3572 KW Utrecht, info@hetutrechtsarchief.nl.
"Naam: Mielo - Kop, Johanna
Burg. Staat: Huysvrouw van Jacob Mielo
Nagelaten betrekkingen: Haar man en meerderjarige kinderen
Adres: op de Nieuwe gragt in de Sionskameren
Plaats van begraven: Nicolaikerk
Groefbidder: van Wijngaarden
Datum aangifte: 11-10-1802
Datum overlijden/begraven: 04-10-1802
Wijze van begraven:
Boek: 140 pag: 201."

2F.M.A. van Schaik, Klappers Trouwen Utrecht Stad Gereformeerd (Het Utrechts Archief), 105 - 82, 21-7-1767, Het Utrechts Archief, Alexander Numankade 199 - 201, 3572 KW Utrecht, info@hetutrechtsarchief.nl.
"Naam: Millo; Jacobus
Pred.: H. Schouw
Godsd.: Ger
Huwel.: 21-07-1767 Utrecht Cathar.k
Naam: Koppen; Johanna
Boek: 105 - 82."

3F.M.A. van Schaik & Ronald van Schaik, Transcripties Utrecht Stad Comparantenregister van de Momboirkamer (Het Utrechts Archief), 1802; 354 deel 1; 3027, 11-10-1802, Het Utrechts Archief, Alexander Numankade 199 - 201, 3572 KW Utrecht, info@hetutrechtsarchief.nl.


Engelina Eva Milo

1F.M.A. van Schaik, Klappers Doop Utrecht Stad Gereformeerd (Het Utrechts Archief), 15 pag. 229, 30-9-1767, Het Utrechts Archief, Alexander Numankade 199 - 201, 3572 KW Utrecht, info@hetutrechtsarchief.nl.
"Milo; Engelina Eva; 30-09-1767; Ger Domkerk; Jacobus; Anna Kop; ; 15 pag. 229a; Clasina Kop; vader: Luters moeder: gereformeerd."


Philippus Jacobus Millo

1F.M.A. van Schaik, Klappers Doop Utrecht Stad Gereformeerd (Het Utrechts Archief), 16 pag. 58, 8-7-1772, Het Utrechts Archief, Alexander Numankade 199 - 201, 3572 KW Utrecht, info@hetutrechtsarchief.nl.
"Millo; Philippus Jacobus; 08-07-1772; Ger Domkerk; Jacob; Hanna Koppen; ; 16 pag. 58; Claasje Koppen; vader Rooms moeder geref."

2Ronald van Schaik of F.M.A. van Schaik, Klappers Begraafboeken Utrecht Stad (Het Utrechts Archief), 138 - 871, 5-10-1789, Het Utrechts Archief, Alexander Numankade 199 - 201, 3572 KW Utrecht, info@hetutrechtsarchief.nl.
"Naam: Miloo, Filippus Jacobus
Burg. Staat: Kind van Jacob Miloo
Nagelaten betrekkingen: Vader en Moeder
Adres: op de Nieuwe gragt in de Sionskameren
Plaats van begraven: Nicolaikerk
Groefbidder: Westwilder
Datum aangifte: 05-10-1789
Datum overlijden/begraven: 26-09-1789
Wijze van begraven: Gratis
Boek: 138 pag: 871."


Arie Coesijnse

1Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Utrecht, Tnr. 481, Inr. 949, Nr. 302, Utrecht Huwelijksakte, 7-10-1835, Rijksarchiefdienst, http://www.genlias.nl/.

2Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Utrecht, Tnr. 481, Inr. 949, Nr. 186, Utrecht Huwelijksakte, 18-5-1836.

3Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Utrecht, Tnr. 481, Inr. 955, Nr. 153, Utrecht Huwelijksakte, 14-5-1845.

4F.M.A. van Schaik, Klappers Doop Utrecht Stad Gereformeerd (Het Utrechts Archief), 16 - 46a, 6-12-1771, Het Utrechts Archief, Alexander Numankade 199 - 201, 3572 KW Utrecht, info@hetutrechtsarchief.nl.
"Coesijnse; Arie; 06-12-1771; Ger Domkerk; Arnoldus; Emmetje Hoeke; agter de Hal bij 't Lange rosendaal; 16 - 46a; ; beide ouders geen lidmaat."

5Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Het Utrechts Archief, Tnr. 481, Inr. 1194, Utrecht Overlijden Akte 233, 4-3-1850.
"Archieflocatie Het Utrechts Archief
Algemeen Toegangnr: 481
Inventarisnr: 1194
Gemeente: Utrecht
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: 233
Aangiftedatum: 04-03-1850
Overledene Arie Coesijnse
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 03-03-1850
Leeftijd: 78
Overlijdensplaats: Utrecht
Vader Arnoldus Coesijnse
Moeder Emmetje Hoek
Partner Willemijntje Anderee
Relatie: weduwnaar van."

6Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Het Utrechts Archief, Tnr. 481, Inr. 278, Utrecht Huwelijk Akte 221, 2-8-1826.
"Archieflocatie Het Utrechts Archief
Algemeen Toegangnr: 481
Inventarisnr: 278
Gemeente: Utrecht
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 221
Datum: 02-08-1826
Bruidegom Arie Coesijnse
Leeftijd: 54
Geboorteplaats: Utrecht
Bruid Willemijntje Anderee
Leeftijd: 60
Geboorteplaats: Utrecht
Vader bruidegom Arnoldus Coesijnse
Moeder bruidegom Emmetje Hoek
Vader bruid Willem Anderee
Moeder bruid Teuntje Dirckse
Nadere informatie Weduwnaar van: Christina Petersen."

7F.M.A. van Schaik, Klappers Doop Utrecht Stad Gereformeerd, 16 - 46a, 6-12-1771.


Willemijntje Anderee

1Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Het Utrechts Archief, Tnr. 481, Inr. 278, Utrecht Huwelijk Akte 221, 2-8-1826, Rijksarchiefdienst, http://www.genlias.nl/.

2Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, HUA, Tnr. 481, Inr. 1188, Utrecht, Overlijden, Akte 153, 15-2-1843.
"Archieflocatie Het Utrechts Archief
Algemeen Toegangnr: 481
Inventarisnr: 1188
Gemeente: Utrecht
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: 153
Aangiftedatum: 15-02-1843
Overledene Wilhelmina Andree
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 14-02-1843
Leeftijd: 77
Overlijdensplaats: Utrecht
Vader Willem Andree
Moeder N.N.
Partner Arie Cousijnse
Relatie: echtgenote van
Nadere informatie naam moeder niet bekend."

3Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Het Utrechts Archief, Tnr. 481, Inr. 278, Utrecht Huwelijk Akte 221, 2-8-1826.
"Archieflocatie Het Utrechts Archief
Algemeen Toegangnr: 481
Inventarisnr: 278
Gemeente: Utrecht
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 221
Datum: 02-08-1826
Bruidegom Arie Coesijnse
Leeftijd: 54
Geboorteplaats: Utrecht
Bruid Willemijntje Anderee
Leeftijd: 60
Geboorteplaats: Utrecht
Vader bruidegom Arnoldus Coesijnse
Moeder bruidegom Emmetje Hoek
Vader bruid Willem Anderee
Moeder bruid Teuntje Dirckse
Nadere informatie Weduwnaar van: Christina Petersen."


Arnoldus Cozijnz

1DutchGenealogy.com, Families of South Holland, index to Christenings 1695-1812 (V. 4.0 Copyright 2001), Meerkerk 1-275, 29-2-1764, DutchGenealogy.com.
Alleen de kleinere dorpen en gehuchten.

2F.M.A. van Schaik, Klappers Doop Utrecht Stad Gereformeerd (Het Utrechts Archief), 12 - 271, 16-12-1739, Het Utrechts Archief, Alexander Numankade 199 - 201, 3572 KW Utrecht, info@hetutrechtsarchief.nl.
"Cozijnz; Arnoldus; 16-12-1739; Ger Domkerk; Jacobus; Catharina Straatmans; in de A.B.C.straat; 12 - 271."

3F.M.A. van Schaik, Klappers Trouwen Utrecht Stad Gereformeerd (Het Utrechts Archief), 104 - 312, 1-11-1759, Het Utrechts Archief, Alexander Numankade 199 - 201, 3572 KW Utrecht, info@hetutrechtsarchief.nl.
"Naam: Cozijnse, Arnoldus
Ped: M.D. Römer
Godsd: Geref.
Huwe: 01-11-1759 Utrecht Jacobi
Naam: Hoeken, van, Emmeke
Boek: 104 - 312."

4F.M.A. van Schaik, Klappers Doop Utrecht Stad Gereformeerd, 12 - 271, 16-12-1739.

5www.hetutrechtsarchief.nl, Notarieële akten Utrecht, 1759 fol 213, 31-7-1759, Het Utrechts Archief, Alexander Numankade 199 - 201, 3572 KW Utrecht, info@hetutrechtsarchief.nl.
"Compareerden Sr. Paulus [Introsto] & Juffr: Anthonia Mouton egtelieden verklaarende verhuurd te hebben aan & ten behoeve van Arnoldus Cousijnse & Emmigje van Hoeken toekomende egtelieden den eersten geadsisteerd met sijn vader Jacobus Cousijnse dewelke te samen mede compareerden bekenden in huure aen te nemen sekere huijsingen erve & grond staande ende geleegen in de Lange St Jan straat binnen dese stad thans bewoond wordende bij Rut Donker naast de huijsinge bij den eerste compnt bewoond wordende, dit voor den tijd van ses aaneenvolgende jaren ingang te nemen p:mo november 1759 soo nogtans dat den huurder de obliën & keuse bekonden om den twee tot twee jaaren uijt de verdere huure te schrijden mits p:mo meij bevorens opseggende jaarlijx & ijder jaar voor & omme de somma van ses&sestig car: gulden [a 20 Stvs] ijder eensgeld, soodat alle ongelden blijven voor rekening der verhuurders uijt gesondert klep & diep geld dat de huurders zullen moeten voldoen te betalen van vierendeel jaars tot vierendeel jaars precies op den verschijndag oppeene van vervalder verdre huure indien de verhuurders dat wilde opneemen & anders met de huurders zullen 't gehuurde ordentelijk moeten bewoonen de verhuurders in goede reperatie onderhouden in verdre daar geen conditie van zijn gemaakt sig zoo in't bewoonen repareren & weder opleeveren allomme gedraagende na de placcaten & ordonnantien op 't huuren verhuuren der huijsen geemaneerd off nog te emaneeren.
Tot nakoming & voldoening verklarende met alleen ten verbinden haare persoonen & goederen naar compareerden meede den voornoemde Jacobus Cousijnse vader van den huurder verklaarende onder remuntatie der exceptie van excussie sig te stellen tot borger als principaal voor den huurders ten behoeve van de verhuurders ter voldoening van de huurpenn: van alle 't geene voorsr: is daar toe verbindende zijn persoon & goederen submitteerende derselven benevens de huurders haare persoon & goederen judicatuure van den Ed: Hove in Geregt van Utrecht en omme deese aldaar nader & geregtelijk te reitereren & enoteren bekennen en hem soo huurders als borgen tesamen elk bijsonder in voor 't geheel in den inhoude deese vrijwillig te doen & laten condemneren constitueerende Hendrik van Lam en Luijt van de Pauw & alle de andre of verdre proc:rs in der tijd aldaar voor den Ed: Hove en geregte der stad Utrecht postulerende te samen & elx bijsonder daar toe eerst werdende versogt belovende de rato & versogte acte die deese is.
Aldus gepasseerd in Utrecht present Pieter van Schoonhoven & Jan de Waal proc:rs voorde klijne rolle slands van Utrecht als getuijgen op den 31 july

Paulus [Introst]
Antonia Mouton
dit X is 't merk van Jacobus Cousijnse
Arnoldus Coesijnse
dit X is 't merk van Emmigje van Hoeke
P.v.Schoonhoven
Jan De Waal junior
1759 fol 213."


Emmeken Hoeke

1DutchGenealogy.com, Families of South Holland, index to Christenings 1695-1812 (V. 4.0 Copyright 2001), Meerkerk 1-275, 29-2-1764, DutchGenealogy.com.
Alleen de kleinere dorpen en gehuchten.

2F.M.A. van Schaik, Doopboek Acquoy (Archief Arnhem), 18-3-1736, Archief Arnhem.
"Acquoy
Nederduitsch- Gereformeerde Gemeente
Doop en Trouwboek
a. Doopinschrijvingen 1689 - 1760
b. Trouwinschrijvingen1693 - 1759
c. Boek van de Kerkenraad
R.B.S.217.".
"[1736] den 18 maart gedoopt het kint, zijnde een Doghter,
van Arien Hoeke, en Pieternella van Wijn-
gaarden sijn huijsvrouw,en is het kint genoemt
Emmeken."

3Ronald van Schaik of F.M.A. van Schaik, Klappers Begraafboeken Utrecht Stad (Het Utrechts Archief), 139 - 687, 4-8-1800, Het Utrechts Archief, Alexander Numankade 199 - 201, 3572 KW Utrecht, info@hetutrechtsarchief.nl.
"Naam: Hoeke, Emmigje
Burg.staat: wede van Arnoldus Coesynse
Nagelaten: mondige kinderen
Adres: op de Oude Gragt bij de Besembrug
Plaats van begraven: Nicolaikerkhoff
Groefbidder: Oosterbaan
Datum aangifte: 04-08-1800
Datum overlijden/begraven: 28-07-1800
Wijze van begraven: van de Aalmoezenierskamer
Begraafboek: 139 - 687."

4F.M.A. van Schaik, Klappers Trouwen Utrecht Stad Gereformeerd (Het Utrechts Archief), 104 - 312, 1-11-1759, Het Utrechts Archief, Alexander Numankade 199 - 201, 3572 KW Utrecht, info@hetutrechtsarchief.nl.
"Naam: Cozijnse, Arnoldus
Ped: M.D. Römer
Godsd: Geref.
Huwe: 01-11-1759 Utrecht Jacobi
Naam: Hoeken, van, Emmeke
Boek: 104 - 312."

5www.hetutrechtsarchief.nl, Notarieële akten Utrecht, 1759 fol 213, 31-7-1759, Het Utrechts Archief, Alexander Numankade 199 - 201, 3572 KW Utrecht, info@hetutrechtsarchief.nl.

6www.hetutrechtsarchief.nl, Notarieële akten Utrecht, Inventarisnummer U243a001 Aktenummer 26, 11-8-1759.
"Procuratie - om zich te wenden tot de schout van Acquoy en Ek van Doeland, secretaris te Rumpt, als haar voogden en met haar zuster Maagje Hoeken te Meerkerk en de zoon van haar overleden broer Arien Hoeken, als verdere mede- erfgenamen, de boedel van haar ouders af te wikkelen
Datering:
11-08-1759
Aktenummer:
26
Soort akte:
Procuratie
Notaris:
W. GEERLING
Samenvatting:
om zich te wenden tot de schout van Acquoy en Ek van Doeland, secretaris te Rumpt, als haar voogden en met haar zuster Maagje Hoeken te Meerkerk en de zoon van haar overleden broer Arien Hoeken, als verdere mede- erfgenamen, de boedel van haar ouders af te wikkelen
Personen:
openen Mede- erfgenamen van Arien Hoeken en Pieternella van Wingaarden:
Rol in akte: Mede- erfgenamen van Arien Hoeken en Pieternella van Wingaarden
openen Constituant: Emmeken Hoeken, dochter
Rol in akte: Constituant
Achternaam: Emmeken Hoeken, dochter
Woonplaats: Utrecht
openen Geconstitueerde: Thomas van Weydom
Rol in akte: Geconstitueerde
Voornaam: Thomas
Achternaam: van Weydom
Beroep: notaris en makelaar te Utrecht
Toegangsnummer:
34-4 Notarissen geresideerd hebbende te Utrecht-stad
Inventarisnummer:
U243a001."


Catharina Johanna Cosijnsz

1F.M.A. van Schaik, Klappers Doop Utrecht Stad Gereformeerd (Het Utrechts Archief), 15 - 78a, 19-9-1760, Het Utrechts Archief, Alexander Numankade 199 - 201, 3572 KW Utrecht, info@hetutrechtsarchief.nl.
"Cosijnsz; Catharina Johanna; 19-09-1760; Ger Janskerk; Arnoldus; Emmichje Hoeke; Lange Jansstraat; 15 - 78a."

2F.M.A. van Schaik, Klappers Doop Utrecht Stad Gereformeerd, 15 - 78a, 19-9-1760.


Arie Cosijnse

1F.M.A. van Schaik, Klappers Doop Utrecht Stad Gereformeerd (Het Utrechts Archief), 15 - 102a, 29-11-1761, Het Utrechts Archief, Alexander Numankade 199 - 201, 3572 KW Utrecht, info@hetutrechtsarchief.nl.
"Cosijnse; Arie; 29-11-1761; Ger Jacobikerk; Arnoldus; Emmigje Hoeke; in de Zandstraat; 15 - 102a."

2F.M.A. van Schaik, Klappers Doop Utrecht Stad Gereformeerd, 15 - 102a, 29-11-1761.


Maria Kousijnse

1The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, Ancestral File (R) (Copyright (c) 1980 onwards), Film #117, 29-2-1764.
"data as of: 5-1-1998, -1-2000."
Zonder verdere bronvermelding zijn dit niet gecontroleerde gegevens!.

2DutchGenealogy.com, Families of South Holland, index to Christenings 1695-1812 (V. 4.0 Copyright 2001), Meerkerk 1-275, 29-2-1764, DutchGenealogy.com.
Alleen de kleinere dorpen en gehuchten.
"Orgineel:
Den 29 Februarius Maria, Dogter van Arnoldus Kousijnse
op Bededag en Emmigje Hoeke Egtelieden
Getuijge: Maijke Hoeke, huijsvrouw van Cornelis de Wijmar
voor wien stont Annigje Brakel."


Cornelis Peters

1F.M.A. van Schaik, Klappers Doop Utrecht Stad Gereformeerd (Het Utrechts Archief), 16 - 47a, 8-12-1771, Het Utrechts Archief, Alexander Numankade 199 - 201, 3572 KW Utrecht, info@hetutrechtsarchief.nl.

2F.M.A. van Schaik, Klappers Doop Utrecht Stad Evangelisch Luthers (Het Utrechts Archief), 31 - 42, 26-7-1740, Het Utrechts Archief, Alexander Numankade 199 - 201, 3572 KW Utrecht, info@hetutrechtsarchief.nl.
"Naam: Peterse; Cornelius
Doop: 26-07-1740
Godsdienst: Ev.Luthers
Vader: Johan
Moeder: Cecilia Maseijk
Doopboek: 31 - 42."

3F.M.A. van Schaik, Klappers Trouwen Utrecht Stad Gereformeerd (Het Utrechts Archief), 104 - 335, 11-11-1760, Het Utrechts Archief, Alexander Numankade 199 - 201, 3572 KW Utrecht, info@hetutrechtsarchief.nl.
"Naam: Petersen, Cornelis
Pred: van Kortenhoef
Godsd: Geref.
Huw: 11-11-1760 te Utrecht Catharina
Naam: Brijman, Cunera
boek: 104 - 335."


Cunera Breyman

1F.M.A. van Schaik, Klappers Doop Utrecht Stad Gereformeerd (Het Utrechts Archief), 12 - 293, 16-3-1740, Het Utrechts Archief, Alexander Numankade 199 - 201, 3572 KW Utrecht, info@hetutrechtsarchief.nl.
"Breyman; Cunera; 16-03-1740; Ger Domkerk; Hermannus; Cornelia Winterswijk; in de A.B.C.straat; 12 - 293."

2F.M.A. van Schaik, Klappers Trouwen Utrecht Stad Gereformeerd (Het Utrechts Archief), 104 - 335, 11-11-1760, Het Utrechts Archief, Alexander Numankade 199 - 201, 3572 KW Utrecht, info@hetutrechtsarchief.nl.
"Naam: Petersen, Cornelis
Pred: van Kortenhoef
Godsd: Geref.
Huw: 11-11-1760 te Utrecht Catharina
Naam: Brijman, Cunera
boek: 104 - 335."

3F.M.A. van Schaik, Klappers Doop Utrecht Stad Gereformeerd, 12 - 293, 16-3-1740.


Jan Christiaan Peterse

1F.M.A. van Schaik, Klappers Doop Utrecht Stad Gereformeerd (Het Utrechts Archief), 15 - 91a, 30-4-1761, Het Utrechts Archief, Alexander Numankade 199 - 201, 3572 KW Utrecht, info@hetutrechtsarchief.nl.
"Peterse; Jan Christiaan; 30-04-1761; Ger Geertekerk; Cornelis; Cunera Breyman; A.B.C.straat; 15 - 91a; Cornelia Winterswijk en Hermanus Bryman A.B.C.straat; vader Luters."

2F.M.A. van Schaik, Klappers Doop Utrecht Stad Gereformeerd, 15 - 91a, 30-4-1761.


Hermanus Adrianus Pietersen

1F.M.A. van Schaik, Klappers Doop Utrecht Stad Gereformeerd (Het Utrechts Archief), 15 - 151, 1-4-1764, Het Utrechts Archief, Alexander Numankade 199 - 201, 3572 KW Utrecht, info@hetutrechtsarchief.nl.
"Pietersen; Hermanus Adrianus; 01-04-1764; Ger Nicolaikerk; Cornelis; Cunera Breijman; a.b.c.straat; 15 - 151; Cornelia Breijman Hermanus Breiman mede aldaar; vader luthers."

2F.M.A. van Schaik, Klappers Doop Utrecht Stad Gereformeerd, 15 - 151, 1-4-1764.


Adrianus Peterz

1F.M.A. van Schaik, Klappers Doop Utrecht Stad Gereformeerd (Het Utrechts Archief), 15 - 205a, 24-8-1766, Het Utrechts Archief, Alexander Numankade 199 - 201, 3572 KW Utrecht, info@hetutrechtsarchief.nl.
"Peterz; Adrianus; 24-08-1766; Ger Catharinakerk; Cornelis; Cuynera Bryeman; ; 15 - 205a; Hendrica van den Brink lidmaat; vader Luters."


Angelina Cornelia Petersz

1F.M.A. van Schaik, Klappers Doop Utrecht Stad Gereformeerd (Het Utrechts Archief), 15 - 268, 9-4-1769, Het Utrechts Archief, Alexander Numankade 199 - 201, 3572 KW Utrecht, info@hetutrechtsarchief.nl.
"Petersz; Angelina Cornelia; 09-04-1769; Ger Catharinekerk; Cornelis; Kuynera Breyman; in de A.B.C.straat; 15 - 268; Hendria van Brink (lidmaat) in 't Wysstraat; vader luters."

2F.M.A. van Schaik, Klappers Doop Utrecht Stad Gereformeerd, 15 - 268, 9-4-1769.


Hermannus Adrianus Petersze

1F.M.A. van Schaik, Klappers Doop Utrecht Stad Gereformeerd (Het Utrechts Archief), 16 - 87, 9-1-1774, Het Utrechts Archief, Alexander Numankade 199 - 201, 3572 KW Utrecht, info@hetutrechtsarchief.nl.
"Petersze; Hermannus Adrianus; 09-01-1774; Ger Catharinekerk; Cornelis; Cunera Breiman; a.b.c.straat; 16 - 87."

2F.M.A. van Schaik, Klappers Doop Utrecht Stad Gereformeerd, 16 - 87, 9-1-1774.


Adrianus Peterse

1F.M.A. van Schaik, Klappers Doop Utrecht Stad Gereformeerd (Het Utrechts Archief), 16 - 131a, 17-3-1776, Het Utrechts Archief, Alexander Numankade 199 - 201, 3572 KW Utrecht, info@hetutrechtsarchief.nl.
"Peterse; Adrianus; 17-03-1776; Ger Nicolaikerk; Cornelis; Cunera Breyman; op de N. gragt; 16 - 131a; ; vader lidmaat."

2F.M.A. van Schaik, Klappers Doop Utrecht Stad Gereformeerd, 16 - 131a, 17-3-1776.


Johanna Peterse

1F.M.A. van Schaik, Klappers Doop Utrecht Stad Gereformeerd (Het Utrechts Archief), 16 - 166, 28-12-1777, Het Utrechts Archief, Alexander Numankade 199 - 201, 3572 KW Utrecht, info@hetutrechtsarchief.nl.
"Peterse; Johanna; 28-12-1777; Ger Geertekerk; Cornelis; Kunera Breyman; ; 16 - 166; ; vader lidm."


Cornelia Peterse

1F.M.A. van Schaik, Klappers Doop Utrecht Stad Gereformeerd (Het Utrechts Archief), 16 - 218, 3-9-1780, Het Utrechts Archief, Alexander Numankade 199 - 201, 3572 KW Utrecht, info@hetutrechtsarchief.nl.
"Peterse; Cornelia; 03-09-1780; Ger Geertekerk; Cornelis; Kuynera Breyman; ; 16 - 218; ; vader lidm."


Jacobus Cousijnse

1Ronald van Schaik of F.M.A. van Schaik, Klappers Begraafboeken Utrecht Stad (Het Utrechts Archief), 139 - 549v, 25-12-1797, Het Utrechts Archief, Alexander Numankade 199 - 201, 3572 KW Utrecht, info@hetutrechtsarchief.nl.
"Naam: Cosynse; Jacobus
Nagelaten betrekkingen: mondige kinderen
Adres: in de hooge Jacopijnestraat
Plaats van begraven: Nicolaikerk
Groefbidder: Vink
Datum aangifte: 25-12-1797
Datum overlijden/begraven: 14-12-1797
Wijze van begraven: gratis
Begraafboek: 139 - 549v."

2F.M.A. van Schaik, Klappers Trouwen Utrecht Stad Gereformeerd (Het Utrechts Archief), 103 - 254, 21-11-1738, Het Utrechts Archief, Alexander Numankade 199 - 201, 3572 KW Utrecht, info@hetutrechtsarchief.nl.
"Naam: Straatmans; Anna Catharina
Adres: in de Hamborgerstraat
Pred.: J.F. van Davervelt
Godsd.: Gereformeerd
Huwel.: 21-11-1738 Utrecht Domkerk
Naam: Cousijnsz; Jacobus
Adres: op de Camp
Boek 130 - 254."

3F.M.A. van Schaik, Klappers Trouwen Utrecht Stad Gereformeerd, 103 - 254, 21-11-1738.

4www.hetutrechtsarchief.nl, Notarieële akten Utrecht, 1759 fol 213, 31-7-1759, Het Utrechts Archief, Alexander Numankade 199 - 201, 3572 KW Utrecht, info@hetutrechtsarchief.nl.

5F.M.A. van Schaik & Ronald van Schaik, Transcripties Utrecht Stad Comparantenregister van de Momboirkamer (Het Utrechts Archief), 1796 354 deel 1 821, 6-6-1796, Het Utrechts Archief, Alexander Numankade 199 - 201, 3572 KW Utrecht, info@hetutrechtsarchief.nl.
"Aangebracht 06-06-1796
821
Jacobus Cosijnse, wed[uwe]n[aar] van Jo-
hanna van Schaick. in 't
hoge Jacopijnestraat

marge:
15-08-1796 Verklaarde de Deurwaarder
dat de overlede geen minderjarigen
kinderen of erfgenamen heeft nage-
laaten."

6F.M.A. van Schaik & Ronald van Schaik, Transcripties Utrecht Stad Comparantenregister van de Momboirkamer, 1796 354 deel 1 821, 6-6-1796.


Anna Catharina Straatman

1Ronald van Schaik of F.M.A. van Schaik, Klappers Begraafboeken Utrecht Stad (Het Utrechts Archief), 135 - 418, 19-11-1753, Het Utrechts Archief, Alexander Numankade 199 - 201, 3572 KW Utrecht, info@hetutrechtsarchief.nl.
"Naam: Straatman, Catharina
Burg.St.: huisvrouw van Jacobus Cosynse
Nagelaten: haar man en 6 onmondige kinderen
Adres: in de Salenstraat
Begraven: Nicolaikerk
Groefbidder: Sesselaar
Aangifte: 19-11-1753
ovl./begr.: 07-11-1753
Wijze: Gratis
Boek: 135 - 418."

2F.M.A. van Schaik, Klappers Trouwen Utrecht Stad Gereformeerd (Het Utrechts Archief), 103 - 254, 21-11-1738, Het Utrechts Archief, Alexander Numankade 199 - 201, 3572 KW Utrecht, info@hetutrechtsarchief.nl.
"Naam: Straatmans; Anna Catharina
Adres: in de Hamborgerstraat
Pred.: J.F. van Davervelt
Godsd.: Gereformeerd
Huwel.: 21-11-1738 Utrecht Domkerk
Naam: Cousijnsz; Jacobus
Adres: op de Camp
Boek 130 - 254."

3F.M.A. van Schaik, Klappers Trouwen Utrecht Stad Gereformeerd, 103 - 254, 21-11-1738.

4Ronald van Schaik of F.M.A. van Schaik, Klappers Begraafboeken Utrecht Stad, 135 - 418, 19-11-1753.


Jacobus Cosijnz

1F.M.A. van Schaik, Klappers Doop Utrecht Stad Gereformeerd (Het Utrechts Archief), 12 - 478, 14-12-1742, Het Utrechts Archief, Alexander Numankade 199 - 201, 3572 KW Utrecht, info@hetutrechtsarchief.nl.
"Cosijnz; Jacobus; 14-12-1742; Ger Domkerk; Jacobus; Anna Catharina Straatmans; in de Bregittesteeg; 12 - 478."

2F.M.A. van Schaik, Klappers Doop Utrecht Stad Gereformeerd, 12 - 478, 14-12-1742.


Marijtje Kouzijnsche

1F.M.A. van Schaik, Klappers Doop Utrecht Stad Gereformeerd (Het Utrechts Archief), 13 - 84, 20-9-1744, Het Utrechts Archief, Alexander Numankade 199 - 201, 3572 KW Utrecht, info@hetutrechtsarchief.nl.
"Kouzijnsche; Marijtje; 20-09-1744; Ger Domkerk; Jacobus; Anna Catrina Straatman; in de Bregittestraat; 13 - 84; ; de moeder Luthers."


Jacobus Cosijnse

1F.M.A. van Schaik, Klappers Doop Utrecht Stad Gereformeerd (Het Utrechts Archief), 13 - 157, 13-4-1746, Het Utrechts Archief, Alexander Numankade 199 - 201, 3572 KW Utrecht, info@hetutrechtsarchief.nl.
"Cosijnse; Jacobus; 13-04-1746; Ger Domkerk; Jacobus; Anna Catrina Straatman; A.B.C.straat; 13 - 157."


Jan Hendrik Cosijnse

1F.M.A. van Schaik, Klappers Doop Utrecht Stad Gereformeerd (Het Utrechts Archief), 13 - 406, 29-6-1749, Het Utrechts Archief, Alexander Numankade 199 - 201, 3572 KW Utrecht, info@hetutrechtsarchief.nl.
"Cosijnse; Jan Hendrik; 29-06-1749; Ger Domkerk; Jacobus; Anna Catrina Straatman; A.B.C.straat; 13 - 406."


Anna Catrina Angeneta Coseijnse

1F.M.A. van Schaik, Klappers Doop Utrecht Stad Gereformeerd (Het Utrechts Archief), 14 - 213, 4-2-1753, Het Utrechts Archief, Alexander Numankade 199 - 201, 3572 KW Utrecht, info@hetutrechtsarchief.nl.
"Coseijnse; Anna Catrina Angeneta; 04-02-1753; Ger Domkerk; Jacobus; Anna Catrina Straatman; in de A.B.C.straat; 14 - 213."


Abraham van der Velden

1Hans Buffing & Brenda Buffing-Gerlagh, E-Mail & S-Mail Hans & Brenda (16-3-2003, 27-03-2003, 26-04-2003, 18-05-2003, 21-05-2003, 10-10-2003), 26-04-2003, 236, Hans Buffing.
"Literatuur:
Foreest: 'Het oude geslacht van Foreest 1250-1570', Jhr. H.A. van Foreest.
Krijgsman/Crijsman (kw. 7516 en voorgeslacht): Genealogie van Pieter Jan Willemsz', Leendert Krijgsman.
Ouweleen/Hartogsvelt/Backer (kw. 3761, 3762, 3763 en voorgeslacht): Kwartierstaat 'De Haan-De Koning', T.L.J. de Haan (kwartierstatenboek Prometheus deel XIII).
Delftse kwartieren (kw. 3729 en voorgeslacht): Kwartierstaat 'van Gent' (kwartierstatenboek Prometheus deel VII); kwartierstaat 'Greidanus - Jaeger' (Gens Nostra 1987) en 'Karel de Grote'-nummer Gens Nostra 1990."
16-03-2003: Een paar aanvullingen rond H.A. van Schaik * J. Harting.
27-03-2003: CD met vele foto's familie van Schaik
26-04-2003: Zeer grote aanvulling kwartierstaat.
18-05-2003: Rouwkaarten van Schaik, van der Hoeven & Aarse
21-05-2003: Aanvulling van Os, van Doorn, van Poolen
10-10-2003: Aanvulling genealogie Johannes van Schaik.


Gerrit van der Hoeven

1Hans Buffing & Brenda Buffing-Gerlagh, E-Mail & S-Mail Hans & Brenda (16-3-2003, 27-03-2003, 26-04-2003, 18-05-2003, 21-05-2003, 10-10-2003), 26-04-2003, 119, Hans Buffing.
"Literatuur:
Foreest: 'Het oude geslacht van Foreest 1250-1570', Jhr. H.A. van Foreest.
Krijgsman/Crijsman (kw. 7516 en voorgeslacht): Genealogie van Pieter Jan Willemsz', Leendert Krijgsman.
Ouweleen/Hartogsvelt/Backer (kw. 3761, 3762, 3763 en voorgeslacht): Kwartierstaat 'De Haan-De Koning', T.L.J. de Haan (kwartierstatenboek Prometheus deel XIII).
Delftse kwartieren (kw. 3729 en voorgeslacht): Kwartierstaat 'van Gent' (kwartierstatenboek Prometheus deel VII); kwartierstaat 'Greidanus - Jaeger' (Gens Nostra 1987) en 'Karel de Grote'-nummer Gens Nostra 1990."
16-03-2003: Een paar aanvullingen rond H.A. van Schaik * J. Harting.
27-03-2003: CD met vele foto's familie van Schaik
26-04-2003: Zeer grote aanvulling kwartierstaat.
18-05-2003: Rouwkaarten van Schaik, van der Hoeven & Aarse
21-05-2003: Aanvulling van Os, van Doorn, van Poolen
10-10-2003: Aanvulling genealogie Johannes van Schaik.

2Hans Buffing & Brenda Buffing-Gerlagh, E-Mail & S-Mail Hans & Brenda, 26-04-2003, 119, 1-5-1796.

3Hans Buffing & Brenda Buffing-Gerlagh, E-Mail & S-Mail Hans & Brenda, 26-04-2003, 119, 14-4-1796.

4Hans Buffing & Brenda Buffing-Gerlagh, E-Mail & S-Mail Hans & Brenda, 26-04-2003, 119.


Alida Burgerhout

1Hans Buffing & Brenda Buffing-Gerlagh, E-Mail & S-Mail Hans & Brenda (16-3-2003, 27-03-2003, 26-04-2003, 18-05-2003, 21-05-2003, 10-10-2003), 26-04-2003, 119, 2-5-1764, Hans Buffing.
"Literatuur:
Foreest: 'Het oude geslacht van Foreest 1250-1570', Jhr. H.A. van Foreest.
Krijgsman/Crijsman (kw. 7516 en voorgeslacht): Genealogie van Pieter Jan Willemsz', Leendert Krijgsman.
Ouweleen/Hartogsvelt/Backer (kw. 3761, 3762, 3763 en voorgeslacht): Kwartierstaat 'De Haan-De Koning', T.L.J. de Haan (kwartierstatenboek Prometheus deel XIII).
Delftse kwartieren (kw. 3729 en voorgeslacht): Kwartierstaat 'van Gent' (kwartierstatenboek Prometheus deel VII); kwartierstaat 'Greidanus - Jaeger' (Gens Nostra 1987) en 'Karel de Grote'-nummer Gens Nostra 1990."
16-03-2003: Een paar aanvullingen rond H.A. van Schaik * J. Harting.
27-03-2003: CD met vele foto's familie van Schaik
26-04-2003: Zeer grote aanvulling kwartierstaat.
18-05-2003: Rouwkaarten van Schaik, van der Hoeven & Aarse
21-05-2003: Aanvulling van Os, van Doorn, van Poolen
10-10-2003: Aanvulling genealogie Johannes van Schaik.

2Joop Burgerhout, E-mail Joop Burgerhout (24-1-2005), 24-01-2005, 2-5-1764, Joop Burgerhout, http://www.uwstamboomonline.nl/.
"[bron: Doopregister Nederlands Hervormde Gemeente Schiedam]. Bij de doop van Alida was de volgende getuige aanwezig: Johanna de Moor."

3Hans Buffing & Brenda Buffing-Gerlagh, E-Mail & S-Mail Hans & Brenda, 26-04-2003, 119, 9-5-1816.

4Joop Burgerhout, E-mail Joop Burgerhout, 24-01-2005, 9-5-1816.
"[bron: Overlijdensregister Schiedam]."

5Hans Buffing & Brenda Buffing-Gerlagh, E-Mail & S-Mail Hans & Brenda, 26-04-2003, 119, 1-5-1796.

6Hans Buffing & Brenda Buffing-Gerlagh, E-Mail & S-Mail Hans & Brenda, 26-04-2003, 119, 14-4-1796.

7Joop Burgerhout, E-mail Joop Burgerhout, 24-01-2005, 15-11-1787.
"In het belijdenisboek staat vermeld dat zij toen in het Schiedamse weeshuis vertoefde."

8Hans Buffing & Brenda Buffing-Gerlagh, E-Mail & S-Mail Hans & Brenda, 26-04-2003, 119, 9-5-1816.


Johannes Burgerhout

1Hans Buffing & Brenda Buffing-Gerlagh, E-Mail & S-Mail Hans & Brenda (16-3-2003, 27-03-2003, 26-04-2003, 18-05-2003, 21-05-2003, 10-10-2003), 26-04-2003, 238, 22-8-1700, Hans Buffing.
"Literatuur:
Foreest: 'Het oude geslacht van Foreest 1250-1570', Jhr. H.A. van Foreest.
Krijgsman/Crijsman (kw. 7516 en voorgeslacht): Genealogie van Pieter Jan Willemsz', Leendert Krijgsman.
Ouweleen/Hartogsvelt/Backer (kw. 3761, 3762, 3763 en voorgeslacht): Kwartierstaat 'De Haan-De Koning', T.L.J. de Haan (kwartierstatenboek Prometheus deel XIII).
Delftse kwartieren (kw. 3729 en voorgeslacht): Kwartierstaat 'van Gent' (kwartierstatenboek Prometheus deel VII); kwartierstaat 'Greidanus - Jaeger' (Gens Nostra 1987) en 'Karel de Grote'-nummer Gens Nostra 1990."
16-03-2003: Een paar aanvullingen rond H.A. van Schaik * J. Harting.
27-03-2003: CD met vele foto's familie van Schaik
26-04-2003: Zeer grote aanvulling kwartierstaat.
18-05-2003: Rouwkaarten van Schaik, van der Hoeven & Aarse
21-05-2003: Aanvulling van Os, van Doorn, van Poolen
10-10-2003: Aanvulling genealogie Johannes van Schaik.

2Hans Buffing & Brenda Buffing-Gerlagh, E-Mail & S-Mail Hans & Brenda, 26-04-2003, 238, 7-9-1769.

3Hans Buffing & Brenda Buffing-Gerlagh, E-Mail & S-Mail Hans & Brenda, 26-04-2003, 238, 239, 3-7-1757.

4Hans Buffing & Brenda Buffing-Gerlagh, E-Mail & S-Mail Hans & Brenda, 26-04-2003, 238, 239, 18-6-1757.

5Hans Buffing & Brenda Buffing-Gerlagh, E-Mail & S-Mail Hans & Brenda, 26-04-2003, 238, --1723/1757.

6Joop Burgerhout, E-mail Joop Burgerhout (24-1-2005), 24-01-2005, from--1723 to--1769, Joop Burgerhout, http://www.uwstamboomonline.nl/.

7Joop Burgerhout, E-mail Joop Burgerhout, 24-01-2005.


Neeltje Voerman

1Hans Buffing & Brenda Buffing-Gerlagh, E-Mail & S-Mail Hans & Brenda (16-3-2003, 27-03-2003, 26-04-2003, 18-05-2003, 21-05-2003, 10-10-2003), 26-04-2003, 239, 21-8-1733, Hans Buffing.
"Literatuur:
Foreest: 'Het oude geslacht van Foreest 1250-1570', Jhr. H.A. van Foreest.
Krijgsman/Crijsman (kw. 7516 en voorgeslacht): Genealogie van Pieter Jan Willemsz', Leendert Krijgsman.
Ouweleen/Hartogsvelt/Backer (kw. 3761, 3762, 3763 en voorgeslacht): Kwartierstaat 'De Haan-De Koning', T.L.J. de Haan (kwartierstatenboek Prometheus deel XIII).
Delftse kwartieren (kw. 3729 en voorgeslacht): Kwartierstaat 'van Gent' (kwartierstatenboek Prometheus deel VII); kwartierstaat 'Greidanus - Jaeger' (Gens Nostra 1987) en 'Karel de Grote'-nummer Gens Nostra 1990."
16-03-2003: Een paar aanvullingen rond H.A. van Schaik * J. Harting.
27-03-2003: CD met vele foto's familie van Schaik
26-04-2003: Zeer grote aanvulling kwartierstaat.
18-05-2003: Rouwkaarten van Schaik, van der Hoeven & Aarse
21-05-2003: Aanvulling van Os, van Doorn, van Poolen
10-10-2003: Aanvulling genealogie Johannes van Schaik.

2Regionaal Archief Rotterdam, Digitale Stamboom Rotterdam, DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd , index nummer 495, 21-8-1733, Gemeentearchief Rotterdam, http://www.gemeentearchief.rotterdam.nl/content/.
"Dopeling Neeltie Voerman
Vader Arij Voerman
Moeder Aaltie Smeer
Getuige Neeltie Voermans
Anna Smeer
Plaats Rotterdam
Datum doop 21-08-1733
Wonende in de Wagestraat vooraan
DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd , index nummer 495."

3Hans Buffing & Brenda Buffing-Gerlagh, E-Mail & S-Mail Hans & Brenda, 26-04-2003, 239, 18-12-1771.

4Hans Buffing & Brenda Buffing-Gerlagh, E-Mail & S-Mail Hans & Brenda, 26-04-2003, 238, 239, 3-7-1757.

5Hans Buffing & Brenda Buffing-Gerlagh, E-Mail & S-Mail Hans & Brenda, 26-04-2003, 238, 239, 18-6-1757.

6Hans Buffing & Brenda Buffing-Gerlagh, E-Mail & S-Mail Hans & Brenda, 26-04-2003, 239, --1771.


ll. Burgerhout

1Joop Burgerhout, E-mail Joop Burgerhout (24-1-2005), 24-01-2005, Joop Burgerhout, http://www.uwstamboomonline.nl/.


Willem Burgerhout

1Joop Burgerhout, E-mail Joop Burgerhout (24-1-2005), 24-01-2005, 4-6-1759, Joop Burgerhout, http://www.uwstamboomonline.nl/.
"[bron: Doopregister Nederlands Hervormde Gemeente Schiedam]. Bij de doop van Willem was de volgende getuige aanwezig: Johanna Smeer."

2Joop Burgerhout, E-mail Joop Burgerhout, 24-01-2005, 28-2-1761.
"[bron: Begraafregister Schiedam]."


Arij Burgerhout

1Joop Burgerhout, E-mail Joop Burgerhout (24-1-2005), 24-01-2005, 1-12-1762, Joop Burgerhout, http://www.uwstamboomonline.nl/.
"[bron: Doopregister Nederlands Hervormde Gemeente Schiedam]."

2Joop Burgerhout, E-mail Joop Burgerhout, 24-01-2005, 6-12-1762.


Neeltje Burgerhout

1Joop Burgerhout, E-mail Joop Burgerhout (24-1-2005), 24-01-2005, 10-1-1766, Joop Burgerhout, http://www.uwstamboomonline.nl/.
"[bron: Doopregister Nederlands Hervormde Gemeente Schiedam]."

2Joop Burgerhout, E-mail Joop Burgerhout, 24-01-2005, 17-10-1768.
"[bron: Begraafregister Schiedam]."


Neeltje Burgerhout

1Joop Burgerhout, E-mail Joop Burgerhout (24-1-2005), 24-01-2005, 7-4-1769, Joop Burgerhout, http://www.uwstamboomonline.nl/.
"[bron: Doopregister Nederlands Hervormde Gemeente Schiedam]."

2Joop Burgerhout, E-mail Joop Burgerhout, 24-01-2005, 30-11-1769.
"[bron: Begraafregister Schiedam]."


Jan Brouwer

1Roelof van Wijk, E-mail Roelof van Wijk (25-08-2006), 25-08-2006, Roelof van Wijk.

2Roelof van Wijk, E-mail Roelof van Wijk, 25-08-2006, Abt--1738.

3Jan Brouwer, E-mail Jan Brouwer (09-01-2007), 09-01-2007, 26-8-1742, Jan Brouwer.

4Jan Brouwer, E-mail Jan Brouwer, 09-01-2007, 26-5-1780.

5Roelof van Wijk, E-mail Roelof van Wijk, 25-08-2006, 5-5-1763.

6Roelof van Wijk, E-mail Roelof van Wijk, 25-08-2006, 16-4-1763.

7Roelof van Wijk, E-mail Roelof van Wijk, 25-08-2006, 16-4-1763.

8Jan Brouwer, E-mail Jan Brouwer, 09-01-2007.


Barta Jans

1Roelof van Wijk, E-mail Roelof van Wijk (25-08-2006), 25-08-2006, Roelof van Wijk.

2Roelof van Wijk, E-mail Roelof van Wijk, 25-08-2006, Abt--1740.

3Roelof van Wijk, E-mail Roelof van Wijk, 25-08-2006, 5-5-1763.

4Roelof van Wijk, E-mail Roelof van Wijk, 25-08-2006, 16-4-1763.

5Roelof van Wijk, E-mail Roelof van Wijk, 25-08-2006, 16-4-1763.


Hendrina Brouwer

1Roelof van Wijk, E-mail Roelof van Wijk (25-08-2006), 25-08-2006, 18-8-1765, Roelof van Wijk.


Arend-Jan Brouwer

1Roelof van Wijk, E-mail Roelof van Wijk (25-08-2006), 25-08-2006, 9-1-1767, Roelof van Wijk.


Harmannus Brouwer

1Roelof van Wijk, E-mail Roelof van Wijk (25-08-2006), 25-08-2006, 5-5-1768, Roelof van Wijk.


Johanna Brouwer

1Roelof van Wijk, E-mail Roelof van Wijk (25-08-2006), 25-08-2006, 28-1-1770, Roelof van Wijk.


Johanna Brouwer

1Roelof van Wijk, E-mail Roelof van Wijk (25-08-2006), 25-08-2006, 30-12-1770, Roelof van Wijk.


Arent-Jan Brouwer

1Roelof van Wijk, E-mail Roelof van Wijk (25-08-2006), 25-08-2006, 7-6-1772, Roelof van Wijk.


Johanna Brouwer

1Roelof van Wijk, E-mail Roelof van Wijk (25-08-2006), 25-08-2006, 13-10-1774, Roelof van Wijk.


Jan Brouwer

1Jan Brouwer, E-mail Jan Brouwer (09-01-2007), 09-01-2007, 12-1-1777, Jan Brouwer.


Wouter van Ark

1http://www.uittien.nl/dpnhdw17931811.htm, Catharina Gooswilligen, kinderen van (Dopen (protestants) Harderwijk 1793 - 1811), Harderwijk.
"Laatste update 6-9-1999.".

2Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Gelderland, Tnr. 0207, Inr. 4455, Nr. 2, Harderwijk Huwelijksakte, 19-1-1827, Rijksarchiefdienst, http://www.genlias.nl/.

3Annemiek Langelaar, E-mail Annemiek Langelaar (25-09-2004), 05-08-2005, 16-9-1835, Annemiek Langelaar.

4Annemiek Langelaar, E-mail Annemiek Langelaar, 05-08-2005, 14-8-1803.


Catharina van Gooswilligen

1Tijs van den Brink, <tijsmini@wxs.nl>, Troost, Kwartierstaat Reijntjen (Diverse publicaties van de Vereniging Veluwse Geslachten.), E-mail, Tijs van den Brink.
"Overzicht gemaakt op 03-02-2001.".

2http://www.uittien.nl/dpnhdw17931811.htm, Catharina Gooswilligen, kinderen van (Dopen (protestants) Harderwijk 1793 - 1811), Harderwijk.
"Laatste update 6-9-1999.".

3Herderewich CD's, Klappers bevolking Harderwijk (Huwelijken 1811 - 1930, Geboorten 1811-1860, Tafels geboorten 1811-1892, Dopen NH 1793-1811), Huw. 18, 3-5-1813, Herderewich, Postbus 210, NL-3840 CL Harderwijk.

4Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Gelderland, Tnr. 0207, Inr. 4455, Nr. 2, Harderwijk Huwelijksakte, 19-1-1827, Rijksarchiefdienst, http://www.genlias.nl/.
Als Catharina van Goos Willigen.

5Herderewich CD's, Klappers bevolking Harderwijk, 28, 18-11-1815.

6Herderewich CD's, Klappers bevolking Harderwijk, 11, 30-5-1817.

7Herderewich CD's, Klappers bevolking Harderwijk, 22, 18-8-1821.

8Herderewich CD's, Klappers bevolking Harderwijk, 22, 18-5-1826.

9Herderewich CD's, Klappers bevolking Harderwijk, 55, 22-11-1827.

10Herderewich CD's, Klappers bevolking Harderwijk, 17-11-1793.

11Herderewich CD's, Klappers bevolking Harderwijk, 25-3-1802.

12Herderewich CD's, Klappers bevolking Harderwijk, 30-8-1795.

13Annemiek Langelaar, E-mail Annemiek Langelaar (25-09-2004), 05-08-2005, 5-4-1767, Annemiek Langelaar.

14Annemiek Langelaar, E-mail Annemiek Langelaar, 05-08-2005, 25-11-1847.

15Annemiek Langelaar, E-mail Annemiek Langelaar, 05-08-2005, 14-8-1803.

16Lenie Esquer Treuren, E-mail Lenie Esquer Treuren (12-04-2003), 06-09-2006, Lenie Esquer Treuren.


Andries van Ark

1http://www.uittien.nl/dpnhdw17931811.htm, Catharina Gooswilligen, kinderen van (Dopen (protestants) Harderwijk 1793 - 1811), Harderwijk, 22-1-1804.
"Laatste update 6-9-1999.".

2http://www.uittien.nl/dpnhdw17931811.htm, Catharina Gooswilligen, kinderen van, Harderwijk, 29-1-1804.


Otto van Ark

1http://www.uittien.nl/dpnhdw17931811.htm, Catharina Gooswilligen, kinderen van (Dopen (protestants) Harderwijk 1793 - 1811), Harderwijk, 21-10-1805.
"Laatste update 6-9-1999.".

2http://www.uittien.nl/dpnhdw17931811.htm, Catharina Gooswilligen, kinderen van, Harderwijk, 3-11-1805.