Kwartierstaat van mijn neef en nicht


den Heijer 1. married Jantje Kuiper.

Jantje Kuiper [Parents] 1 was born 2, 3 on 23-4-1876 in Hijkersmilde, Smilde. She married den Heijer. Jantje moved 4 on 5-1-1899 to 's-Gravenhage.


Jan Schreuder 1 was born 2, 3 on 26-6-1886 in Hijkersmilde, Smilde. He married 4 Geertje Kuiper on 7-5-1909 in Smilde.

Geertje Kuiper [Parents] 1 was born 2, 3 on 8-9-1878 in Hijkersmilde, Smilde. She married 4 Jan Schreuder on 7-5-1909 in Smilde.

They had the following children:

  M i Living
  M ii Living
  F iii Living
  M iv Living

Willem Kuiper [Parents] 1 was born 2 on 4-3-1867 in Smilde. He married 3 Kornelia Rudolphy on 3-4-1890 in Ooststellingwerf. Willem moved 4 on 16-4-1890 to Ooststellingwerf. He was employed 5 as Arbeider on 30-3-1916. He was employed 6 as Wegwerker on 22-6-1918.

Kornelia Rudolphy 1 was born 2 calculated 1866 in Lippenhuizen, Opsterland. She died 3 on 6-2-1941 in Enschede. She married 4 Willem Kuiper on 3-4-1890 in Ooststellingwerf.

They had the following children:

  F i Ykje Kuiper was born 1 on 31-7-1890 in Ooststellingwerf. She died 2 on 30-8-1890 in Ooststellingwerf.
  M ii Gerrit Kuiper
  M iii Elardus Kuiper
  M iv Johannes Kuiper

Gerrit Kuiper [Parents] 1, 2 was born 3 on 19-8-1892 in Ooststellingwerf. He married 4 Anna Jufina Jeths on 22-6-1918 in Lonneker. Gerrit was employed 5 as Kantoorbediende on 22-6-1918.

Anna Jufina Jeths was born 1 calculated 1895 in Beilen. She married 2 Gerrit Kuiper on 22-6-1918 in Lonneker.


Johannes Kuiper [Parents] 1 was born 2 on 11-9-1897 in Appelscha, Ooststellingwerf. He died on 23-1-1991. He married Living. Johannes was employed 3 as Oprichter Servo Fabriek Delden.

MARRIAGE: Is dit een eerder huwelijk of dit huwelijk?
Archieflocatie Het Utrechts Archief
Algemeen Toegangnr: 463
Inventarisnr: 282
Gemeente: Zuilen
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 16
Datum: 25-05-1921
Bruidegom Johannes Kuiper
Leeftijd: 23
Geboorteplaats: Appelscha gem.Ooststellingwerf
Bruid Gerritje Bos
Leeftijd: 22
Geboorteplaats: Zuilen
Vader bruidegom Willem Kuiper
Moeder bruidegom Kornelia Rudolphij
Vader bruid Gerrit Bos
Moeder bruid Naatje van Rheenen

Living


Roelof Jansz [Parents] died before 1668. He married Grietjen Cornelisz on 22-9-1666 in Nijstad (Zwolle). Roelof was employed as Ruiter onder kolonel Haarsolte..

Grietjen Cornelisz [Parents].Grietjen married Roelof Jansz on 22-9-1666 in Nijstad (Zwolle).

Other marriages:
van Emmen, Willem Willemsen

Erfgename en dochter van Cornelis Go(o)sens volgens testament:
06-07-1674 RA00-00114 blz. 84

Mogelijk gehuwd met de zoon van Aaltje Martens uit haar eerste huwelijk, Roelof Jansz. Zie
annotatie aldaar.

They had the following children:

  M i Roelof Roelofs Hogenkamp

Jan Roelofs [Parents] died before 6-1674. He married Aeltien Martens on 14-1-1638 in Zwolle.

Aeltien Martens [Parents] was born about 1615. She married Jan Roelofs on 14-1-1638 in Zwolle.

Other marriages:
Go(o)sens, Cornelis

They had the following children:

  M i Roelof Jansz
  M ii Albert Jansen.

Willem Willemsen van Emmen.Willem married Grietjen Cornelisz on 28-1-1668 in Nijstad (Zwolle). Willem was employed as Ruiter onder Majoor Dorp.

Grietjen Cornelisz [Parents].Grietjen married Willem Willemsen van Emmen on 28-1-1668 in Nijstad (Zwolle).

Other marriages:
Jansz, Roelof

Erfgename en dochter van Cornelis Go(o)sens volgens testament:
06-07-1674 RA00-00114 blz. 84

Mogelijk gehuwd met de zoon van Aaltje Martens uit haar eerste huwelijk, Roelof Jansz. Zie
annotatie aldaar.

They had the following children:

  M i Willem van Emmen was born on 17-11-1668 in Nijstad (Zwolle).
  M ii Lucas van Emmen was born on 26-6-1670 in Nijstad (Zwolle).
  F iii Gesien van Emmen was born on 17-12-1671 in Nijstad (Zwolle).

Cornelis Go(o)sens.Cornelis married Geesien Lucas on 25-1-1629 in Nijstad (Zwolle). Cornelis was employed as Ruiter.

Other marriages:
Martens, Aeltien

OPMERKING: Ruiter onder Marckquis la Force.

BIOGRAPHY: - RA001-150, blz. 605
Op ten 16 jan. 1674 erschenen in den gerichte Cornelis Goossens van Swolle, wonende op te Nijstat alhyr, item Willem Willemse, als man ende momber van Grietien Cornelis sijn huisfrouwe ende sijnde een dochter van Cornelis Gosens voors., ende dan noch Aeltien Cornelis mede dochter van de voors. Cornelis Goosens, getrout sijnde an Gijsbert Wyten, timmerman in 's Hertoghen busch, bekennende dat sij comparanten met malkanderen geaccordeert ende geconveneert sijn over de ... (overdracht en erfuiting) soo de voorscr. Grietien en de Aeltien Cornelis van haar sal. moeder Geesken Lucas aengeervert ende ... is. Waervoor de vaeder Cornelis Goossen van Swoll steande wederom te hertrouwen aen sijn voors. twee dochters, heeft beloofd te ontrichten ende uijt te keeren elck een somma van een hondert car. gl ende sullen de voorsr. twee daerenboven noch eigendommelick hebben te genieten de gerechte helfte van seeker parceel landts genaamd de Trijp, gelegen inde heerlickheijt van Empel, daervan de vaeder de wederhelfte is behoudende, met welck accoordt de voors. comparanten ten wedersijden verclaerden tevreden (te) sijn, met versoeck van 't selve alsoo ten protocolle gebracht te mogen worden. Sonder arglist actum et supra.

De heerlijkheid Empel ligt in de Meierij van Den Bosch, Noord Brabant.

Geesien Lucas [Parents] died before 6-1674. She married Cornelis Go(o)sens on 25-1-1629 in Nijstad (Zwolle).

They had the following children:

  F i Grietjen Cornelisz
  F ii Aeltien Cornelis

Dr. Berend Martinus van Dalfsen [Parents] [image] 1, 2, 3, 4, 5 was born 6, 7 on 2-12-1879 in Aalsmeer, Noord Holland. He died 8, 9 on 25-6-1953 in Delft. He married 10, 11 Catherina Wubbina Hermans on 16-4-1908 in Amsterdam. Berend lived 12 on 28-11-1910 in Stationsstraat 8, Den Helder. He was employed 13 as Wis- & Natuurkunde leraar in Den Helder. He was employed 14 as leeraar RHBS. He lived 15 before 28-11-1910 in oud D32 later GK, Leiden. He lived 16 on 8-10-1940 in Javastraat 130, Den Helder.

BIOGRAPHY: De Spuistraat 19 en de Stationsweg 10 in Den Helder waren bovenhuizen, verbonden met een deur op de zolder met elkaar. Een deel van de zolder was in gebruik door het onderhuis waarvan het geluid van de trap te horen was. Dit gaf vaak aanleiding tot mysterieuze verhalen over gestommel van 'spoken' op een onzichtbare trap (Gecombineerd verhaal van Oom Hans en Oom Focko). Zie ook bij Helena Christina Kooima.

Catherina Wubbina Hermans [Parents] [image] 1, 2, 3, 4, 5, 6 was born 7, 8 on 21-7-1880 in Nieuwolda. She was christened on 24-7-1880 in Nieuwolda. She died 9, 10 on 20-1-1966 in 's-Gravenhage. She married 11, 12 Dr. Berend Martinus van Dalfsen on 16-4-1908 in Amsterdam. Catherina lived 13 on 28-11-1910 in Stationsstraat 8, Den Helder. She lived 14 before 28-11-1910 in , Leiden. She lived 15 on 8-10-1940 in Javastraat 130, Den Helder.

They had the following children:

  M i Ir. Jan Willem van Dalfsen
  F ii Klazina van Dalfsen 1, 2, 3, 4 was born 5 on 17-3-1912 in Den Helder. She died on 15-3-1997 in 's-Gravenhage. She was buried on 20-3-1997 in 's-Gravenhage. Klazina lived 6 on 4-6-1937 in , Enschede. She lived 7 in van Bleiswijkstraat 95, 's-Gravenhage. She was employed 8 as Cand. Econ. Centraal Planbureau in 's-Gravenhage.

BURIAL: Crematorium Ockenburgh, Ockenburghstraat 21, 's-Gravenhage / Loosduinen.
  M iii Living

Home First Previous Next Last

Surname List | Name Index