Kwartierstaat van mijn neef en nicht


Lambert van Anker 1 was born estimated 1680.

He had the following children:

  F i Gerrigjen van Anker

Peter Jacobs van Dalfsen [Parents] 1, 2 was born 3 about 1630 in Genemuiden. He died in 1690 in Genemuiden. He married 4 Jutta before 1655 in Genemuiden. Peter was mentioned (Testament van zijn moeder) 5on 28-4-1651 in Genemuiden. He was employed 6 as Burgemeester (Schepen) in Genemuiden. He was mentioned (Een schuld samen met zijn moeder) 7in 1676/1677 in Genemuiden. He was mentioned (Uitkering moederlijk erfdeel aan zijn zoons) 8on 21-5-1684 in Genemuiden.

Jutta 1 died 2 before 21-5-1684 in Genemuiden. She married 3 Peter Jacobs van Dalfsen before 1655 in Genemuiden.

They had the following children:

  M i Hendrik Peters van Dalfsen
  F ii Albertien van Dalfsen was born about 1657. She died 1 after 13-10-1690. Albertien signed a will 2, 3, 4 on 13-10-1690 in Genemuiden.
  M iii Jacob Peters van Dalfsen
  F iv Merrechien van Dalfsen 1.

Berend Bakker 1, 2, 3, 4 was born estimated 1635. He married Dirckijn Jansz.

Dirckijn Jansz 1, 2, 3, 4 was born estimated 1635. She married Berend Bakker.

They had the following children:

  F i Hadewich Berends Bakker
  F ii Annechijn Berends Bakker
  F iii Trijntien Berends Bakker
  F iv Geessijn Berends Bakker

Jacob van Dalfsen 1 was born 2, 3, 4 about 1600 in Genemuiden. He died 5, 6, 7 in 1635 in Genemuiden. He married 8, 9 Marregien Jacobs van Ommen about 1625 in Genemuiden.

Marregien Jacobs van Ommen [Parents] 1 was born 2, 3 in 1606/1607 in Genemuiden. She died 4, 5 after 1679 in Genemuiden. She married 6, 7 Jacob van Dalfsen about 1625 in Genemuiden. Marregien was mentioned (Koopt huis) 8on 3-8-1641 in Genemuiden. She signed a will 9, 10, 11 on 28-4-1651 in Genemuiden. She was mentioned (Erfscheiding van haar vader) 12on 29-10-1652 in Genemuiden. She was also known as in Marrichijn Jacobs van Ommen. She was mentioned (Een schuld samen met haar zoon) 13in 1676/1677 in Genemuiden. She was mentioned (Verkoop Meeland ter aflossing schuld) 14in 1679 in Genemuiden.

Other marriages:
Mulder, Hendric Henrics

BIOGRAPHY: Den 3en Augustus anno 1641 compareerden voor ons Cornelis Sijmens en de Wolter Hendricks, schepens in der tijd der stadt Gennemuyden, Reynder Wyben, Johannes Wyben, caveerden voor Willem Jansen als voocht van zijn huysvrouwe Willemtgen Wyben en de Eva Wyben, weduwe van zaliger Tonijs Jansen, alle erfgenamen van zaliger Wybe Willems, en de bekanden vol al en de wel betaald te wezen den lesten mette eersten penninge van de weduwe van zaliger Jacob van Dalfsen, Marritgen Jacobs genaempt wegenseecker coop van huys, hoff mette schuijre met alle recht en de gerechticheit van waterwegen en de daar anders van alts toe beheerende, gelegen alhijer binnen Gennemuyden, daer ten Zuyden Jan Hendrick Weyer en de ten Noorden Mens Rotgers of te nu Peter Bartels, naast gelegen zijn, streckende voor de straeten tot over den achterweg, mits dat uyt dit voorschreven huys jaerlycx gaen sal een kanne oly, die die voorschreven weduwe tot haeren laste neemt en de holt, doende voorschreven Reynder en de Johannes Wyben caverende mede als voorschreven, van de voorschreven huysinge cum annexis transport en de overdracht soe des nae out stadtrechte behoort tot erffelijk besit en de eygendom van de voorschreven Marritgen Jacobs ende heuren erffgenamen.

BIOGRAPHY: Coram schepens Jan ten Apel, Steven Claessen den 28en Aprilis 1651. Compareerden voor burgemeesteren i tempore als boven Henrick Henricx ende Merrichien Jacobs, echteluyden, de voerschreven Merrichien cranck te bedde liggende, edoch haer memorie doer Godts Graetie machtig sijnde, aenmerckende sij testatoere die swackheyden van den mensche dien de sieckten ende swaericheiden altemet soe soebieteliecken ende geweldeliecken overvallel, dat sij noch verstant noch memorie connen gebruycken, ende oversulcx ongekwalifiseert worden, om van haer goederen te disponeeren. Begeerende daeromme sij comparanten ende testatoire de voerschreven andere periculen mitsgaders de onseckere uhre des dootd mit testamentaire dispositie te voercoemen, soe heeft gemelte Merrichien met toedoen van Egbert Vrieze haer in deser saecke gecoere mombaer gemaeckt, indien sij testarix voer hairen eheman mochte coemen te sterven, dat hairen voerschreven eheman uyt hair goedt zal eens hebben te genieten ter somma van 100 rijksdaelders. Institueerdende tot hair universeele erfgenaem haeren soen Pieter Jacobs. Ende wederom, off het gebeurde, dat Henric Henricx voer syn huysvrouwe voerschreven uyt sijn goet mede eens sal hebben te profiteeren ter somma van 100 rijksdaelders, daermede sij testatoire haer elck sullen holden gekontenteerd. Instirueerende sijn susters tot sijne erfgenaemen. Al twelck voerschreven is, verclaerden sij testatore te wesen haar uuyterste wille, begeerende ende willende indien tselve niet mochten bestaen ende subsisteeren bij vorme van testamenten, dan alsdan tselve tenminsten ubsisteeren, van weerden ende stadtgrijpen tsal bij manier van codicille donatie, die men noempt uyt saecke des doots. Sonder arch ofte list etc.

They had the following children:

  M i Peter Jacobs van Dalfsen

Jan Lammerts van Dalfsen [Parents] was born 1 on 12-8-1774 in Genemuiden. He died 2 on 11-3-1837 in Genemuiden. He married Berendje van der Meulen in Genemuiden. Jan was employed 3 as Winkelier in Genemuiden. He was born 4 on 12-9-1774 in Genemuiden. He died 5 on 10-3-1837 in Genemuiden.

Berendje van der Meulen 1 was born 2 in 1775/1776 in Genemuiden. She died 3 on 24-3-1849 in Genemuiden. She married Jan Lammerts van Dalfsen in Genemuiden. She had other parents.

They had the following children:

  F i Hendrika van Dalfsen
  M ii Lammert van Dalfsen
  M iii Jan van Dalfsen
  M iv Berend van Dalfsen

Lubbert Jans 1 was born 2 about 1692. He died 3 before 19-8-1748 in Genemuiden. He married Jannechien Jacs van Dalfsen in Genemuiden.

Jannechien Jacs van Dalfsen [Parents] 1 died 2 after 29-8-1748 in Genemuiden. She married Lubbert Jans in Genemuiden.


Jan Klasen Hoekman [Parents] 1, 2 was christened 3 about 1690 in Genemuiden. He died 4, 5, 6 before 9-10-1738 in Genemuiden. He married 7, 8 Jutta Jacobs van Dalfsen before 1720.

Jutta Jacobs van Dalfsen [Parents] 1, 2, 3 was christened 4 about 1690 in Genemuiden. She died 5 before 1770 in Genemuiden. She married 6, 7 Jan Klasen Hoekman before 1720. Jutta was mentioned (Schuld aan haar broer Peter Jacobs) 8in 1746 in Genemuiden.

They had the following children:

  F i Trijntje Jans Hoekman
  M ii Jacob Hoekman 1.
  F iii Jannechien Jans Hoekman
  M iv Hendrik Hoekman 1.

Jan Willems Jonker [Parents] was born 1, 2 in Eemster. He was christened 3, 4 on 27-7-1727 in Diever. He died before 9-1814. He married 5, 6 Grietjen Johannes Wessemius on 25-7-1779 in Diever. Jan was employed as Veenbaas.

BIOGRAPHY: Jan Jonkers had samen met Baron van Dongen, Heer van Westdorp en gedeputeerde, "Het grote huis, hof, arbeidershuizen, campen en landerijen, nummer 1, te Smilde gekocht. Jan voor 1/3 deel en de baron voor 2/3 deel. Het lag in schultambt Beilen. Smilde viel toentertijd onder dit schultambt. Volgens de akten verkocht op 28-12-1792 en 9-1-1793. Het is verkocht aan de heer Homan van Hijkersmilde voor de prijs van f 5120. Waarschijnlijk is dit de boerderij Rijksweg nr 1, vanaf de vaart gezien, vooraan links aan de Kymmelswijk. (bron: Het geslacht "Jonkers" geworteld in "Eemshoorn").

Grietjen Johannes Wessemius [Parents] was born 1 on 25-8-1753 in Noordwolde. She was christened 2 on 26-8-1753 in Noordwolde. She died 3 on 15-9-1822 in Smilde. She married 4, 5 Jan Willems Jonker on 25-7-1779 in Diever.

BIRTH: Winsemius

MARRIAGE: Bij haar huwelijk met Jan Willems Jonker was ze weduwe.

DEATH: 's avonds te acht uren

They had the following children:

  M i Willem Jonkers was born 1 on 13-11-1780 in Hijkersmilde. He was christened 2 on 19-11-1780 in Diever. He died 3 on 22-2-1783 in Smilde.
  M ii Engbert Jonkers
  M iii Willem Jonkers
  F iv Margien Jonkers "Margje" was born 1 on 12-6-1787 in Smilde. She was christened 2 on 17-6-1787 in Diever.
  F v Hendrikje Jonkers

Peter Jacobs van Dalfsen [Parents] 1, 2, 3 was born 4, 5, 6, 7 in 1686 in Genemuiden. He died 8 after 1748 in Genemuiden. He married 9, 10 Merrechien Stevens Brouwer after 17-3-1711 in Genemuiden. Peter was mentioned (Aankoop huis van een dominee) 11in 1727 in Genemuiden. He was employed 12, 13, 14 as Bakker in Genemuiden. He was employed 15, 16, 17 as Veehouder in Genemuiden. He was employed 18, 19, 20, 21 as Burgemeester (Schepen) in Genemuiden. He was counted in a census 22, 23 in 1748 in Genemuiden in .

Other marriages:
Noorwegen, Anna

Op 19 Augustus 1727 wordt hij tot voogd benoemd van de onmondige kinderen van Wolter Groothuis en Maria Vollenhovius. Hij staat dan vermeld als een neef van de vader van de kinderen. Zijn moeder, Hadwych Berends Bakker, is een zuster van Annechien Berends Bakker, de moeder van Wolter Groothuis.

Merrechien Stevens Brouwer [Parents] 1, 2, 3.Merrechien married 4, 5 Peter Jacobs van Dalfsen after 17-3-1711 in Genemuiden.

Other marriages:
te Walle, Berent Sijmens
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown


Peter Jacobs van Dalfsen [Parents] 1, 2, 3 was born 4, 5, 6, 7 in 1686 in Genemuiden. He died 8 after 1748 in Genemuiden. He married 9, 10 Anna Noorwegen before 6-12-1740 in Genemuiden. Peter was mentioned (Aankoop huis van een dominee) 11in 1727 in Genemuiden. He was employed 12, 13, 14 as Bakker in Genemuiden. He was employed 15, 16, 17 as Veehouder in Genemuiden. He was employed 18, 19, 20, 21 as Burgemeester (Schepen) in Genemuiden. He was counted in a census 22, 23 in 1748 in Genemuiden in .

Other marriages:
Brouwer, Merrechien Stevens

Op 19 Augustus 1727 wordt hij tot voogd benoemd van de onmondige kinderen van Wolter Groothuis en Maria Vollenhovius. Hij staat dan vermeld als een neef van de vader van de kinderen. Zijn moeder, Hadwych Berends Bakker, is een zuster van Annechien Berends Bakker, de moeder van Wolter Groothuis.

Anna Noorwegen [Parents] 1, 2, 3, 4.Anna married 5, 6 Peter Jacobs van Dalfsen before 6-12-1740 in Genemuiden.

Genemuiden, 1740: Anna Noorwegen, gehuwd met Peter Jacobs van Dalfsen en haar broer Jacob Noorwegen, gehuwd met Geertruijd Wagemaker, transporteren goederen naar hun broer Cornelis Noorwegen, gehuwd met Juttien Greve.

They had the following children:

  M i Jacob Peters van Dalfsen
  M ii Berend Wolters Groothuis
  F iii Annegien Wolters Groothuis

Home First Previous Next Last

Surname List | Name Index