Kwartierstaat van mijn neef en nicht


Warner Kroes [Parents] was born on 2-2-1852 in Kuinre. He died on 18-6-1918 in Kuinre. He married Klaasje Steenbeek on 15-11-1883 in Blankenham.

Klaasje Steenbeek was born on 30-8-1863 in Blankenham. She died on 12-2-1942 in Blankenham. She married Warner Kroes on 15-11-1883 in Blankenham.


Rikkinus Kroes [Parents] was born on 23-9-1856 in Kuinre. He died on 21-1-1908 in Blankenham. He married Jantje Pals on 20-4-1881 in Kuinre.

Ook mogelijk 1854.

Jantje Pals was born on 12-2-1860 in Blankenham. She died on 8-12-1943 in Kuinre. She married Rikkinus Kroes on 20-4-1881 in Kuinre.


Hendrik Willem Jan Kroes [Parents] was born on 21-8-1883 in Zwolle. He died on 3-5-1962 in 's-Gravenhage. He married Christina Ligtenberg on 11-8-1910 in Leiden. Hendrik was employed as Hoogleraar Duitse taal en letterkunde.

Benoemd tot gewoon hoogleraar in de Duitse taal en letterkunde op 02-08-1946,
Amsterdams Jaarboek 42e jaargang blz. 189. Hij aanvaardt zijn ambt met een rede over 'Het
Kudrun epos' en zijn Nederlands-Friese inslag op maandag 10-02-1947, Amsterdams
Jaarboek 46e jaargang blz. 208. De Gemeente Universiteit verleent eervol ontslag op
woensdag 14-04-1953, Amsterdams Jaarboek blz. 133.

Christina Ligtenberg was born on 29-8-1878 in Bolsward. She died on 16-12-1965 in 's-Gravenhage. She married Hendrik Willem Jan Kroes on 11-8-1910 in Leiden. Christina was employed as Dr..


Adriaan Carel Kroes [Parents] was born on 8-7-1885 in Zwolle. He died on 1-7-1966 in 's-Gravenhage. He married Wilhelmina Louise E. Braam on 12-5-1915 in Rotterdam. Adriaan was employed as Ondernemer.

Other marriages:
Living

Heden is ter griffie der arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage nedergelegd de eenige
uitdeelingslijst in het faillissement van A.C. Kroes, om daar gedurende tien dagen voor de
schuldeischers ter inzage te zijn. Mr. L.S.W. van Straaten, 28-04-1924.

Wilhelmina Louise E. Braam was born on 11-9-1894 in Oosterhout. She died on 24-3-1976 in Bremgarten, Zwitserland. She married Adriaan Carel Kroes on 12-5-1915 in Rotterdam.


Adriaan Carel Kroes [Parents] was born on 8-7-1885 in Zwolle. He died on 1-7-1966 in 's-Gravenhage. He married Living on 5-12-1936 in Antwerpen. Adriaan was employed as Ondernemer.

Other marriages:
Braam, Wilhelmina Louise E.

Heden is ter griffie der arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage nedergelegd de eenige
uitdeelingslijst in het faillissement van A.C. Kroes, om daar gedurende tien dagen voor de
schuldeischers ter inzage te zijn. Mr. L.S.W. van Straaten, 28-04-1924.

Living


Pieter Kroes [Parents] was born on 28-8-1886 in Zwolle. He died on 21-12-1955 in 's-Gravenhage. He married Johanna Hermine Maria Klerks on 17-8-1912 in Semarang. Pieter was employed as Officier koopvaardij, Loco-burgemeester Semarang.

Johanna Hermine Maria Klerks was born on 27-8-1891 in Semarang. She died on 6-5-1970 in 's-Gravenhage. She married Pieter Kroes on 17-8-1912 in Semarang.


Herman Kroes [Parents] was born on 17-5-1888 in Zwolle. He died on 22-3-1944 in Utrecht. He married Elisabeth Kreft on 27-11-1919 in Amsterdam. Herman was employed as Verkoper.

Elisabeth Kreft was born on 13-4-1897 in Rotterdam. She married Herman Kroes on 27-11-1919 in Amsterdam.


Watze Ruitinga was born calculated 1889. He died na 07-1969. He married Adriana Carolina Kroes on 27-5-1920 in Baarn.

Adriana Carolina Kroes [Parents] was born on 15-11-1889 in Zwolle. She died on 3-7-1969 in Wassenaar. She was buried on 7-7-1969 in Groningen, Esserveld familiegraf. She married Watze Ruitinga on 27-5-1920 in Baarn.


Reinier Gerritsen was born calculated 1895. He married Grietje Kroes on 8-11-1917 in Rotterdam.

Grietje Kroes [Parents] was born on 14-5-1895 in Zwolle. She died on 28-8-1954 in Zierikzee. She married Reinier Gerritsen on 8-11-1917 in Rotterdam.


Pieter van Buttinga [Parents] died 1 in Amsterdam. He was buried 2 on 2-10-1670 in Amsterdam, Oude Kerk. He married 3 Maria Roos in 1633. put up the banns 4on 19-5-1633 in Leeuwarden. Pieter was employed 5 as Veenmeester-generaal 18-1-1631 - . He was employed 6 as Notaris 14-5-1631 - in Blessum. He was employed 7 as Bewindhebber van de Oost-Indische Compagnie on 1-12-1644 in Amsterdam. He lived 8 in op de Binnenkant, Amsterdam. He was employed 9 as Wijnkoper on 20-11-1654 in Amsterdam.

Maria Roos was born 1 in Leeuwarden. She married 2 Pieter van Buttinga in 1633. put up the banns 3on 19-5-1633 in Leeuwarden.

They had the following children:

  F i Clara van Buttinga
  M ii Dr. Nicolaas van Buttingha
  M iii Johannes van Buttingha

Home First Previous Next Last

Surname List | Name Index