Kwartierstaat van mijn neef en nicht


Jacob Carstens van Ommen [Parents] 1, 2 was born 3, 4 in 1654/1655 in Genemuiden. He died 5, 6 on 28-7-1707 in Genemuiden. He married 7 Egbertien Bouwers after 6-2-1705 in Genemuiden. Jacob signed a will 8 on 6-2-1705 in Genemuiden.

Other marriages:
Wildeman, Rijckien Clasen

Hij wordt voor het eerst te Genemuiden vermeld als erfgenaam van zijn vader Carst Jacobs van Ommen d.d. 18-12-1671.
Op 24 Maij 1686 zijn Jacob Carstens (van Ommen) en zijn vrouw Rijckijn Clasen (Moespot) betrokken bij de verkoop van een huis te Genemuiden. (Hierbij wordt Rijckijn twee maal als Rijckijn Lamberts vermeld, de derde maal is de naam Lamberts doorgehaald en vervangen door Clasen).
Waarom Jacob Karsten 6-2-1705 en elders Sap wordt genoemd, is onduidelijk, wellicht was het toch niet zomaar een bijnaam. Dat hier wel degelijk sprake is van Jacob Karsten van Ommen, blijkt wel uit het feit, dat zijn eerste vrouw genoemd wordt, nl. Rijckijn Claasz (Moespot), en ook uit het feit dat de kinderen later als broer en zuster Karst en Marrigje van Ommen optreden.

Egbertien Bouwers 1, 2.Egbertien married 3 Jacob Carstens van Ommen after 6-2-1705 in Genemuiden.


Prof. Ubbo Emmius [Parents] [image] 1, 2 was born 3, 4, 5 on 5-12-1547 in Greetsiel, Oostfriesland. He died 6, 7, 8 on 9-12-1625 in Groningen. He was buried 9 in Broerkerk, Groningen. He married 10 Theda Tjabbern on 9-3-1581 in Norden, Oost-Friesland. Ubbo was employed 11 as Historicus. He was employed 12, 13 as Rector Magnificus (eerste) in 1595 in Groningen. He was employed 14 as Letterkundige. He was employed 15 as Hoogleraar Griekse Philosophie en Geschiedenis. He was employed 16, 17 as Hoogleraar in de Theologie.

Other marriages:
van Berghen, Margaretha

CHRISTENING: Ev. Luthers (zie site van E. Stapelveld)

BIOGRAPHY: 1579 - 1587 Rector van Latijnse School te Norden
Stichte de "Latijnse school" te Groningen. zie b.v. GN 1952 pag. 113
1614 Eerste Rector Magnificus van de Universiteit te Groningen
1596 - 1616 Schrijver van: Rerum Frisicarum Historia. Geschiedenis van Friesland.
EMMIUS, UBBO (1547—1625), Dutch historian and geographer, was born at Gretha in East Friesland on the 5th of December 1547. After studying at Rostock, he spent two years in Geneva, where he became intimate with Theodore Beza; and returning to the Netherlands was appointed the principal of a college at Norden, a position which he lost in 1587 because, as a Calvinist, he would not subscribe to the confession of Augsburg. Subsequently he was head of a college at Leer, and in 1594 became rector of the college at Groningen, and when in 1614 this college became a university he was chosen principal and professor of history and Greek, and by his wise guidance and his learning speedily raised the new university to a position of eminence. He was on friendly terms with Louis, count of Nassau; corresponded with many of the learned men of his time; and died at Groningen on the 9th of December 1625. He was twice married, and left a son and a daughter. The chief works of Emmius are: Rerum Frisicarum historiae decades, in six parts, a complete edition of which was published at Leiden in 1616; Opus chronologicum (Groningen, 1619); Vetus Graecia illustrata (Leiden, 1626); and Historia temporis nostri, which was first published at Groningen in 1732. An account of his life, written by Nicholas Mulerius, was published, with the lives of other professors of Groningen, at Groningen in 1638. http://88.1911encyclopedia.org/E/EM/EMMIUS_UBBO.htm

OPMERKING: foto van: http://www.rechten.rug.nl/rgs/rughistorie.html

Theda Tjabbern 1 was born 2 calculated 6-1544. She died 3 on 16-10-1583 in Norden. She married 4 Prof. Ubbo Emmius on 9-3-1581 in Norden, Oost-Friesland.

BIRTH: Volgens E. Stapelveld geboren omstreeks 1564, want overleden 16-10-1583 te Norden op 19 jarige leeftijd na de geboorte van een zoon tijdens de pestepidemie. Dit moet een lees- of interpretatiefout zijn: een persoon als Ubbo Emmius zal niet gauw met een 17-jarige trouwen.

They had the following children:

  M i Emmo Emmius was born about 1582. He died 1 in 0019.

Prof. Ubbo Emmius [Parents] [image] 1, 2 was born 3, 4, 5 on 5-12-1547 in Greetsiel, Oostfriesland. He died 6, 7, 8 on 9-12-1625 in Groningen. He was buried 9 in Broerkerk, Groningen. He married 10, 11 Margaretha van Berghen on 6-7-1586 in Norden, Oost-Friesland. Ubbo was employed 12 as Historicus. He was employed 13, 14 as Rector Magnificus (eerste) in 1595 in Groningen. He was employed 15 as Letterkundige. He was employed 16 as Hoogleraar Griekse Philosophie en Geschiedenis. He was employed 17, 18 as Hoogleraar in de Theologie.

Other marriages:
Tjabbern, Theda

CHRISTENING: Ev. Luthers (zie site van E. Stapelveld)

BIOGRAPHY: 1579 - 1587 Rector van Latijnse School te Norden
Stichte de "Latijnse school" te Groningen. zie b.v. GN 1952 pag. 113
1614 Eerste Rector Magnificus van de Universiteit te Groningen
1596 - 1616 Schrijver van: Rerum Frisicarum Historia. Geschiedenis van Friesland.
EMMIUS, UBBO (1547—1625), Dutch historian and geographer, was born at Gretha in East Friesland on the 5th of December 1547. After studying at Rostock, he spent two years in Geneva, where he became intimate with Theodore Beza; and returning to the Netherlands was appointed the principal of a college at Norden, a position which he lost in 1587 because, as a Calvinist, he would not subscribe to the confession of Augsburg. Subsequently he was head of a college at Leer, and in 1594 became rector of the college at Groningen, and when in 1614 this college became a university he was chosen principal and professor of history and Greek, and by his wise guidance and his learning speedily raised the new university to a position of eminence. He was on friendly terms with Louis, count of Nassau; corresponded with many of the learned men of his time; and died at Groningen on the 9th of December 1625. He was twice married, and left a son and a daughter. The chief works of Emmius are: Rerum Frisicarum historiae decades, in six parts, a complete edition of which was published at Leiden in 1616; Opus chronologicum (Groningen, 1619); Vetus Graecia illustrata (Leiden, 1626); and Historia temporis nostri, which was first published at Groningen in 1732. An account of his life, written by Nicholas Mulerius, was published, with the lives of other professors of Groningen, at Groningen in 1638. http://88.1911encyclopedia.org/E/EM/EMMIUS_UBBO.htm

OPMERKING: foto van: http://www.rechten.rug.nl/rgs/rughistorie.html

Margaretha van Berghen "Margriet" was born 1, 2, 3 on 25-2-1566 in Emden, Oost-Friesland. She died 4, 5, 6, 7 on 20/28-12-1636 in Groningen. She married 8, 9 Prof. Ubbo Emmius on 6-7-1586 in Norden, Oost-Friesland.

They had the following children:

  M i Ds. Wesselus Emmius
  M ii Egbert Emmius was born 1 about 1591 in Niederhausen, Oost-Friesland. He died 2 in 8-1595.
  F iii Elisabeth Emmius was born 1 about 1593 in Niederhausen, Oost-Friesland. She died 2, 3 in 1629 in Groningen.
  M iv Egbert Emmius was born 1 in 1598 in Niederhausen, Oost-Friesland. He died 2, 3 in 1625 in Orleans.

Ds. Lubbertus Toxopeus [Parents] was born 1 about 1576/1577 in Schüttorf, Bentheim. He died 2 on 3-7-1661 in Larrelt. He married 3 Geeske Johan's Fewen calculated 1600. Lubbertus was employed 4, 5 as Predikant --1601 - 3-7-1661 in Larrelt.

BIOGRAPHY: In 1601 werd hij predikant te Larrelt, waar hij, 84 jaar oud en na 61-jarige ambtsbediening, op 3-7-1661 overleed. Na 1602 was hij de enige predikant ter plaatse, uitgezonderd de periode 1617 tot 1630. In 1626 werd hij "voor de derde maal na Noordbroek beroepen", zoals E.F. Harkenroht mededeelt. Meer dan 40 jaren lang was hij oeconomus in het Coetus te Emden (Gens Nostra 1972).

MARRIAGE: De relatie met de kinderen is niet bewezen maar wel waarschijnlijk. GN 1972 pag. 203/204. Voorts geeft Harkenroht nog dochters van Lubbertus Toxopeus, ... GN 1972 pag. 205.

Geeske Johan's Fewen [Parents] 1 was born 2, 3 about 1575 in Larrelt, Oost-Friesland. She died 4 on 25-8-1657 in Larrelt, Oost-Friesland. She married 5 Ds. Lubbertus Toxopeus calculated 1600.

They had the following children:

  M i Ds. Johannes Toxopeus
  F ii Magdalena Toxopeus
  F iii Toxopeus

Ds. Henricus Toxopeus [Parents] 1 was born 2 about 1601 in Schüttorf, Bentheim. He died 3 on 1-10-1663 in Termunten. He married 4 Sara Smaltzius on 16-3-1628 in Tinallinge. Henricus studied Theologie 5 on 16-3-1615 in Groningen. He was employed 6, 7 as Predikant --1616 - in Borgsweer. He was employed 8 as Beroepen als Predikant before 19-4-1616 in Kropswolde. He was employed 9 as Beroepen als predikant before 26-7-1621 in Groot en Klein Termunten. He was employed 10, 11 as Predikant --1623 - --1663 in Termunten.

OPMERKING: In Gens Nostra (1972) op pag. 259 - 260 meer data beschikbaar.

Sara Smaltzius 1, 2 died 3 after 11-4-1671 in Termunterzijl. She married 4 Ds. Henricus Toxopeus on 16-3-1628 in Tinallinge. Sara lived 5 in 1669 in , Termunterzijl.

They had the following children:

  F i N.N. Toxopeus
  M ii Ds. Wilhelmus Henrici Toxopeus
  M iii Johannes Toxopeus died 1 after 24-10-1655.

OPMERKING: Jan Hendrics Toxopeus Schouwincg (ondertekening huwelijkscontract tussen Wilhelmus Henrici Toxopeus en Ide Homeri als broer).
  F iv Aeltyn Toxopeus
  M v Mr. Egbert Toxopeus

Ds. Johannes Toxopeus [Parents] was born 1, 2 about 1606 in Larrelt, Oost-Friesland. He died 3 on 3-10-1665 in Oterdum. He married 4 Tiaeckjen Abels about 1635. Johannes studied ingeschreven als Oostfries 5 on 8-6-1630 in Groningen. He werd als lidmaat 6 te Groningen aangenomen in 3-1631 He was mentioned (Candidaat na examen door de classis Oldambt) 7on 30-6-1634. He was employed 8, 9 as Predikant 21-11-1634 - 3-10-1665 in Oterdum. He was mentioned (hij moet plotseling naar Oostfriesland vertrekken.) 10on 23-4-1657. He was mentioned (Grafzerk Tiaeckjen Abels) 11on 3-4-1676 in Woldendorp.

Tiaeckjen Abels was born 1, 2 calculated 1604. She died 3, 4 on 3-4-1676 in Woldendorp. She married 5 Ds. Johannes Toxopeus about 1635. Zij kwam met attestatie 6 van Oterdum naar Woldendorp on 28-11-1670 She werd als lidmate 7 te Woldendorp aangenomen on 2-12-1670

BIOGRAPHY: Haar grafzerk is bewaard gebleven; blijkens opgave voerde zij in haar wapen een ster en een maan. GN 1972 pag. 205.

They had the following children:

  F i Jantien Johannis Toxopeus
  F ii Geeske Johannis Toxopeus
  M iii Lubbertus Toxopeus died 1 on 27-8-1691 in Lalleweer onder Borgsweer. Lubbertus studied van Oterdum 2 on 15-2-1666 in Groningen. He was mentioned (gebruikt de derde heerd op het voorwerk, groot 120 grazen) 3in 1688 in Lalleweer. He was mentioned (koopt "seekere behuisinge en schuire staende en gelegen tot Lalleweer op provincie gront") 4in 1689 in Lalleweer.

BIOGRAPHY: Student te Groningen 15-02-1666 (van Oterdum), vroeg op 28-09-1676 aan tegen maart e.k. door de classis Appingedam geëxamineerd te worden, het examen werd op 19-03-1677 afgenomen, waarna hij "in numerum candidadum" werd opgenomen "mits van niet door onbehoorl(ijk)e middelen tot het S(anctum) M(i)n(ist)erium te willen aspireren. Hij is echter nimmer predikant geworden en overleed als theologisch candidaat. Met gerechtelijke authorisatie werd Lubbertus' nalatenschap op 18-12-1694 gescheiden. GN 1972 pag. 205.

DEATH: Met gerechtelijke authorisatie werd Lubbertus' nalatenschap op 18-12-1694 gescheiden.

OPMERKING: Zijn nalatenschap werd als volgt verdeeld (GN 1972 pag. 207, akte dd. 18-12-1694):
a. Abel Rigts, Ulfert Peters en Jan Berends als voorstanders over de drie minderjarige kinderen van Abel Johannis bij Frouwe Sebes, voor 3/10
b. Geert Tyassens voor 1/10 (nl. wegens zijn vrouw Tiaeckjen Abels);
c. Wilke Eggen voor 1/10; tesamen representerende de "vijf kinder parten van Abel Johannis", die in totaal ontvangen 1606 gl. 14 st. 3 plakken
d. Peter Tiaerts en Jacob Tonnis voormond en vreemde voogd over Meinstje Tiddes, minderjarig kind van Tidde Tammes en Geeske Johannis
e. Poppo Redmers, Wilke Eggen en Michel Harkes voorstanders over Peter Allers' pupil bij Geeske Johannis
f. Poppo Redmers voor zichzelve 1/10
g. Abel Redmers voor 1/10
h. Aysse Redmers voor 1/10
  M iv Abel Johannis

Ds. Menco Sutor was born 1 in Oene, Bentheim. He died 2 in 1639 in Geerdsweer. He married Magdalena Toxopeus. Menco was employed 3 as Predikant --1600 - --1603 in Freepsum. He was employed 4 as Predikant in 1603 in Noordhorn, Groningen. He was employed 5 as Predikant --1624 - --1630 in Logumer Vorwerk. He was employed 6 as Predikant --1630 - --1639 in Geerdsweer.

Werd in 1600 te Freepsum beroepen, in 1603 naar Noordhorn (Groningen) beroepen, kwam
in 1624 te Logumer Vorwerk en vandaar in 1630 naar Geerdsweer.

Magdalena Toxopeus [Parents] "Leentje" 1.Magdalena married Ds. Menco Sutor.

2 ALIA Leentje

They had the following children:

  M i Living

Ds. Hermannus Sartorius was born 1 calculated 1569. He died 2 in 1655 in Oosterhuisen. He was buried 3 in Hinte. He married Toxopeus. Hermannus was employed 4 as Predikant in Gandersurn.

Predikant te Gandersurn, mogelijk bevestigd op 03-10-1642. GN 1972 pag. 204/205.

Toxopeus [Parents] 1. married Ds. Hermannus Sartorius.


Redmer Tiddes 1 was born 2 in 1635. He married 3 Jantien Johannis Toxopeus about 1660. Redmer was employed 4 as Landbouwer op de Otterdummer Warven. He was employed 5 as Kerkvoogd in Oterdum.

Jantien Johannis Toxopeus [Parents] was born 1 calculated 1636/1637. She died 2 on 12-2-1670. She was buried 3 in Oterdum. She married 4 Redmer Tiddes about 1660.

MARRIAGE: Van de eerste 3 kinderen is niet zeker, dat zij uit dit huwelijk stammen.

They had the following children:

  M i Tiddo Redmers died 1 on 8-3-1670. He was buried 2 in Oterdum.

DEATH: Niet begraven bij zijn moeder, wellicht uit een eerder huwelijk van de vader geboren. GN 1972 pag. 206.
  M ii Lubbertus Redmers
  M iii Redmers was buried 1 in 1680 in Farnsum.
  M iv Poppo Redmers
  M v Abel Redmers
  M vi Aysse Redmers

Living

Geeske Johannis Toxopeus [Parents] 1 died 2, 3 before 17-2-1692. She married Living.

Other marriages:
Allers, Pieter

They had the following children:

  F i Menstje Tammes died 1 on 30-1-1719 in Lalleweer. Menstje werd als lidmate 2 te Borgsweer aangenomen about 1696

lidmate geworden te Borgsweer ca. 1696, ongehuwd overleden. GN 1972 pag. 206.

Home First Previous Next Last

Surname List | Name Index