Kwartierstaat van mijn neef en nicht


Pieter Allers [Parents] 1 died 2, 3 before 25-2-1707. He married 4 Geeske Johannis Toxopeus about 1680. Pieter lived 5, 6, 7 on 18-5-1692 in , Lalleweer. He was also known as 8 Peter Alles.

Other marriages:
Hessels, Tietje

DEATH: Volgens BBT 37 blz. 238 overleden Lalleweer 30-01-1719, volgens BBT 44 blz. 255 overleden voor 25-02-1707, want dan is zij weduwe.

MARRIAGE: Bij de huwelijkse voorwaarden met Tietje Hessels waren aanwezig: Voor hem Reinder Allers als broer, Popko Redmers, Wylce Eggen en Herman Edzkens als voorstanders over zijn minderjarige zoon bij Geeske Johannis. Aan haar zijde zijn aanwezig Roeloff Harmens stiefvader en Lucke Barlage.
Te Lalleweer vond op 27-2-1692 de afkoop plaats tussen Pieter Alles en Tettje Hessels e.l. enerzijds en Pieter Tjaarts voormond en Jacob Tonnis vreemde voogd over Menstje Tiddes, dr. van Tidde Tammes en Geeske Toxopoeus e.l., beiden overleden, alsmede Popko Redmers, Wilke Egges en Harm Edzkes als voorstanders over Jannes, zn. van Pieter Alles en Geeske Toxopoeus.

Geeske Johannis Toxopeus [Parents] 1 died 2, 3 before 17-2-1692. She married 4 Pieter Allers about 1680.

Other marriages:
Living

They had the following children:

  M i J(oh)annes Peters (Toxopeus)

Abel Johannis [Parents] died 1 on 6-1-1690 in Woldendorp. Abel was employed 2 as Diaken on 12-6-1676 in Woldendorp.

Other marriages:
Sebes, Frouwe

MARRIAGE: In 1694 is sprake van drie minderjarige kinderen van Abel Johannis en Fouke Sebes, die in 1684(!) huwden. Van een dochter Haeske en een zoon Sebe werd te Woldendorp de doop gevonden. Gens Nostra 1972 pag. 210.

OPMERKING: Mogelijk dezelfde als Abel Jans, wiens dochter Aicke te Woldendorp 11-10-1669 gedoopt wordt. Nimmer aangetroffen met de achternaam Toxopeus. GN 1972 pag. 207.

He had the following children:

  F i Menstje Abels
  F ii Tiaeckjen Abels

Abel Johannis [Parents] died 1 on 6-1-1690 in Woldendorp. He married 2 Frouwe Sebes in 1674. met attestatie 3 van Borgsweer naar Woldendorp, on 25-1-1674 Abel was employed 4 as Diaken on 12-6-1676 in Woldendorp.

Other marriages:
Unknown

MARRIAGE: In 1694 is sprake van drie minderjarige kinderen van Abel Johannis en Fouke Sebes, die in 1684(!) huwden. Van een dochter Haeske en een zoon Sebe werd te Woldendorp de doop gevonden. Gens Nostra 1972 pag. 210.

OPMERKING: Mogelijk dezelfde als Abel Jans, wiens dochter Aicke te Woldendorp 11-10-1669 gedoopt wordt. Nimmer aangetroffen met de achternaam Toxopeus. GN 1972 pag. 207.

Frouwe Sebes was buried 1 on 7-12-1685 in Woldendorp. She married 2 Abel Johannis in 1674. met attestatie 3 van Borgsweer naar Woldendorp, on 25-1-1674

Other marriages:
Tammens, Harmen

They had the following children:

  F i Heaske Abels was christened 1 on 5-4-1674 in Woldendorp.
  M ii Jannes Abels
  M iii Sebe Abels was christened 1 in Woldendorp. Sebe was mentioned (Koopt land, zie bij broer Jannes Abels) 2on 24-8-1704. He was mentioned (Ingeboekt als meijer, zie bij zijn broer Jannes) 3in 1707.

MARRIAGE: Van Sebe Abels is niet bekend of hij gehuwd geweest is (Gens Nostra 1972, pag. 210).

Poppo Redmers [Parents] died 1 on 25-2-1701 in Oterdum. He married Jouve Cornellys. Poppo was also known as 2 Popko Redmers.

Jouve Cornellys 1.Jouve married Poppo Redmers.

They had the following children:

  M i Cornellys Popkes
  M ii Living
  F iii Jantien Popkes
  F iv Elisabeth Popkens
  M v Jannis Popkens

Abel Redmers [Parents].Abel married 1 Frouwke Everts before 1700. Abel was employed 2 as Kerkvoogd in Oterdum. He lived 3 about 1700 in De Warven, Oterdum.

Frouwke Everts.Frouwke married 1 Abel Redmers before 1700. Frouwke lived 2 about 1700 in De Warven, Oterdum.

They had the following children:

  M i Jannes Abels Toxopeus. Jannes was mentioned (Huwelijkse voorwaarden Abel Edzerts met Grietje Jans als volle oom dedigsman) 1on 19-4-1753.
  M ii Evert Abels
  F iii Geeske Abels
  F iv Tiaeckjen Abels
  F v Jantien Abels
  M vi Lubbertus Abels Toxopeus
  M vii Redmer Abels

Aysse Redmers [Parents] 1, 2, 3.Aysse married Trijntje Tyasses. Aysse was employed 4, 5 as Kerkvoogd in Borgsweer. He was employed 6 as Landbouwer. He lived 7 in , Lalleweer.

Other marriages:
Living

Trijntje Tyasses [Parents] 1, 2, 3, 4, 5.Trijntje married Aysse Redmers.

They had the following children:

  F i Aysses was born 1 in 1691.

BIRTH: Waarschijnlijk te Lalleweer.
  F ii Arentje Aysses
  F iii Martje Aysses was christened 1 on 12-7-1699 in Borgsweer. She died 2 on 8-9-1699 in Borgsweer.
  M iv Redmer Aysses
  F v Tiaeckje Aysses

Aysse Redmers [Parents] 1, 2, 3.Aysse married Living. Aysse was employed 4, 5 as Kerkvoogd in Borgsweer. He was employed 6 as Landbouwer. He lived 7 in , Lalleweer.

Other marriages:
Tyasses, Trijntje

Living


Lubbertus Redmers [Parents] died 1 on 13-11-1686. The cause of death was Verdronk tijdens een storm. He married 2 Anna Hiddes on 21-1-1682 in Termunten. met attestatie 3 van Termunten naar Oterdum, on 6-6-1685 Hij kwam met attestatie 4 van Oterdum naar Termunten on 3-6-1682

BIOGRAPHY: chercher op de Zijl.

Anna Hiddes was born in Termunterzijl. She was christened 1 on 5-2-1665 in Termunten. She married 2 Lubbertus Redmers on 21-1-1682 in Termunten. met attestatie 3 van Termunten naar Oterdum, on 6-6-1685

They had the following children:

  M i Hidde Mennens was christened 1 on 16-8-1685 in Termunten.

Pieter Allers [Parents] 1 died 2, 3 before 25-2-1707. He married 4, 5 Tietje Hessels on 26-2-1692 in Termunten. They agreed on marriage contract 6, 7 on 17-2-1692 in Termunten. Pieter lived 8, 9, 10 on 18-5-1692 in , Lalleweer. He was also known as 11 Peter Alles.

Other marriages:
Toxopeus, Geeske Johannis

DEATH: Volgens BBT 37 blz. 238 overleden Lalleweer 30-01-1719, volgens BBT 44 blz. 255 overleden voor 25-02-1707, want dan is zij weduwe.

MARRIAGE: Bij de huwelijkse voorwaarden met Tietje Hessels waren aanwezig: Voor hem Reinder Allers als broer, Popko Redmers, Wylce Eggen en Herman Edzkens als voorstanders over zijn minderjarige zoon bij Geeske Johannis. Aan haar zijde zijn aanwezig Roeloff Harmens stiefvader en Lucke Barlage.
Te Lalleweer vond op 27-2-1692 de afkoop plaats tussen Pieter Alles en Tettje Hessels e.l. enerzijds en Pieter Tjaarts voormond en Jacob Tonnis vreemde voogd over Menstje Tiddes, dr. van Tidde Tammes en Geeske Toxopoeus e.l., beiden overleden, alsmede Popko Redmers, Wilke Egges en Harm Edzkes als voorstanders over Jannes, zn. van Pieter Alles en Geeske Toxopoeus.

Tietje Hessels 1, 2 died 3, 4 on 25-2-1717 in Woldendorp. She married 5, 6 Pieter Allers on 26-2-1692 in Termunten. They agreed on marriage contract 7, 8 on 17-2-1692 in Termunten. Tietje lived 9 on 18-5-1692 in , Lalleweer.

Other marriages:
(Lesterhuis), Jan Berends


Living

He had the following children:

  M i Living
  M ii Pieter Allers

Home First Previous Next Last

Surname List | Name Index