Kwartierstaat van mijn neef en nicht


Hewo Nannes [Parents] was born in Midwolda. He died 1 after 26-4-1637. He married Jacob Fockens before 1617.

Jacob Fockens 1.Jacob married Hewo Nannes before 1617.

They had the following children:

  F i Edske Hewens
  F ii Bawe Hewens

Louwert Fockens [Parents] 1, 2 was born 3, 4 on 16-2-1630 in Warffum. He was christened 5, 6, 7 on 21-2-1630 in Warffum. He died 8, 9, 10 on 20-7-1672 in Groningen. The cause of death was Onthoofd. He married 11, 12, 13 Ickjen Hayckens on 16-9-1655 in Westerlee. Louwert lived 14 in op "Hoysum", Warffum. He was employed 15, 16 as Kerkvoogd in 1671 in Wester- en Heiligerlee.

DEATH: Hij is een sterk voorstander van het losmaken van het Oldambt van de heerschappij van de stad Groningen. Voor zijn verraad aan de bisschop van Munster wordt hij veroordeeld om "met den sweerde geexecuteert te worden, dat de doodt daer op volge". BWO 111 blz. 60.

MARRIAGE: Luwert en zijn vrouw worden 25 januari 1660 genoemd als wonende in het Klooster Heiligerlee. Op 13 januari 1662 kopen zij een huis met schuur in het "Cloosterholt".

BIOGRAPHY: Luwert speelde een rol in de vijandelijkheden tussen de Bisschop van Munster en Groningen in 1665 - 1666 en 1672. In 1666 werd hij door Johan Maurits van Nassau, die de Munsterse troepen uit Groningen had verdreven, beboet wegens heulen met de vijand. Op 1 mei 1672 sloot Luwert - op advies van de naar Munster destijds uitgeweken Johan Schulenburgh - als volmacht en gecommitteerde van het Oldambt een overeenkomst met de bisschop van Munster, volgens welke het Oldambt zich onder de bisschop zou begeven. Hij zegelde deze overeenkomst met een zegel, waarop een links staande leeuw. In hoeverre hij inderdaad volmacht had blijkt nergens. Op grond van deze als hoogverraad aangemerkte overeenkomst - gezegd wordt dat hij onder het nieuwe bewind ontvanger van het Oldambt zou worden - werd hij bij sententie dd. 20 juli 1672 te Groningen ter dood veroordeeld. Zijn zwager Matthias Hayckens betrok later de boerderij te Heiligerlee.

Ickjen Hayckens [Parents] 1, 2 died 3, 4 after 2-6-1678. She married 5, 6, 7 Louwert Fockens on 16-9-1655 in Westerlee.

Other marriages:
Roon, Egbert Luitiens

MARRIAGE: Wanneer Luwert's weduwe 24 juni 1675 voor haar tweede huwelijk huwelijksvoorwaarden aangaat, zijn aan haar kant aanwezig Monsr. Matthias Hayckens, broer, Cornelis Philippus, oom, en Monsr. Philippus Hoysma (tekent: Fockens).

BIOGRAPHY: Icktien Hayckens is 2 juni 1678 nog in leven wanneer zij met attestatie van Wester- en Heiligerlee naar Midwolda komt.

They had the following children:

  F i Tjabbetjen Fockens died 1 after 2-6-1678. Tjabbetjen werd als lidmate 2 te Midwolda aangenomen on 2-6-1678
  F ii Hemmetjen Fockens
  M iii Haycko Fockens died 1 after 12-6-1705.

OPMERKING: Niet dezelfde als Haycko Fockens, die 9 april 1686 te Midwolda huwelijksvoorwaarden aangaat waarbij Hayo Peters als stiefvader en Imke Aysses als moeder compareren.
  F iv Eeltien Fockens was christened 1 on 26-3-1671 in Wester- en Heiligerlee.

Egbert Luitiens Roon.Egbert married 1, 2, 3 Ickjen Hayckens on 27-6-1675 in Westerlee. They agreed on marriage contract 4, 5 on 24-6-1675 in Westerlee. Egbert was employed 6, 7, 8 as Luitenant in Bourtange.

Ickjen Hayckens [Parents] 1, 2 died 3, 4 after 2-6-1678. She married 5, 6, 7 Egbert Luitiens Roon on 27-6-1675 in Westerlee. They agreed on marriage contract 8, 9 on 24-6-1675 in Westerlee.

Other marriages:
Fockens, Louwert

MARRIAGE: Wanneer Luwert's weduwe 24 juni 1675 voor haar tweede huwelijk huwelijksvoorwaarden aangaat, zijn aan haar kant aanwezig Monsr. Matthias Hayckens, broer, Cornelis Philippus, oom, en Monsr. Philippus Hoysma (tekent: Fockens).

BIOGRAPHY: Icktien Hayckens is 2 juni 1678 nog in leven wanneer zij met attestatie van Wester- en Heiligerlee naar Midwolda komt.


Ds. Tammo Sypkens [Parents] was born 1 on 9-2-1709 in Eexta. He died 2, 3 on 4-9-1791 in Eexta. He married 4, 5 Fossea Margaretha Piccardt on 8-4-1736 in Warffum. Tammo owned BWO 3, eerst samen met zijn broer 6 6-2-1749 - 6-2-1780 in Scheemda. He owned BWO 8, eigenaar beklemming 7 18-12-1762/9-12-1779 in Scheemda. He resided 8 in "Vredenhoven" te Scheemda. He was employed as Predikant. He owned BWO 21, eigenaar beklemming 9 on 6-2-1749 in Scheemda. He was letting BWO 21, het land 52 deimt 10 6-2-1749 - 28-5-1755 in Scheemda. He was employed 11 as Eigenerfde en koopman in Eexta. He was letting BWO 21, het land 52 deimt voor 338 gld. 12 28-5-1755 - 28-5-1764 in Scheemda.

MARRIAGE: Mogelijk nog een zoon Henricus, gehuwd met vrouwe Elizabeth Huber, BBT 4, blz. 145
Zij wonen op "Vredenhoven" te Scheemda.

Fossea Margaretha Piccardt was born 1 on 12-12-1710 in Warffum. She was christened 2 on 14-12-1710 in Warffum. She died 3, 4 on 26-1-1769 in Eexta. She married 5, 6 Ds. Tammo Sypkens on 8-4-1736 in Warffum.


Henricus Sijpkens 1 was born 2 on 23-2-1673 in Eexta. He died 3 on 11-12-1731 in Eexta. He married 4 Mettjen Eltjes Swijkens on 17-1-1697 in Beerta. Henricus owned Boerderij met een halve heerd 21 1/2 deimt 5 in 1714 in Scheemda. He was employed 6 as Koopman. He was mentioned (Verhuurde BBB 40) 7on 6-2-1723 in Beerta. He was mentioned (Verkoop BBB 56 door zijn weduwe) 8on 11-6-1737 in Eexta. He was mentioned (BWO 23, Oosterstraat 4) 9on 26-9-1756 in Scheemda.

Mettjen Eltjes Swijkens [Parents] 1, 2 was christened 3 on 19-12-1695 in Beerta. She died 4 on 20-7-1746 in Eexta. She married 5 Henricus Sijpkens on 17-1-1697 in Beerta. Mettjen owned BWO 21, het land 52 deimt 6 15-1-1734 - 6-2-1749 in Scheemda. She was letting BWO 21, het land 52 deimt 15-1-1734 - 6-2-1749 in Scheemda. She was mentioned (Verkoop BBB 56 aan Harm Ebes en Hendriktien Jans) 7on 11-6-1737 in Eexta. She was mentioned (BWO 23, Oosterstraat 4) 8on 26-9-1756 in Scheemda.

They had the following children:

  F i Aaltien Sijpkes
  F ii Catharina Sypkens
  M iii Ds. Tammo Sypkens
  M iv Eltjo Sijpkens

Egbert Swijckens [Parents] 1, 2 was born 3 before 1633 in Beerta. He married Ette Bruins. Egbert was employed 4, 5 as Volmacht in Beerta. He was mentioned (Eigenerfde) 6.

Other marriages:
Aeysses, Asse
Reents, Assa
Onnes, Asse

Ette Bruins died . She married Egbert Swijckens.

They had the following children:

  F i Mettjen Eltjes Swijkens

Eltjo Sijpkens [Parents] 1 was born 2 in Eexta. He died 3 on 31-12-1777 in Eexta. He married 4 Allagonda Sparringa on 14-7-1737 in Midwolda. They agreed on marriage contract 5 on 26-6-1737 in Midwolda. Eltjo was also known as Eltjo /Sypkens/. He lived 6 in Eigenaar BBB 17, Scheemda. He owned BWO 3, samen met zijn broer 7 31-12-1749 - 31-12-1777 in Scheemda.

Allagonda Sparringa [Parents] 1, 2 was christened 3 on 15-11-1696 in Midwolda. She married 4 Eltjo Sijpkens on 14-7-1737 in Midwolda. They agreed on marriage contract 5 on 26-6-1737 in Midwolda.


Dr. Frederik Sibinga [Parents] 1 was born 2 --1630 - --1635. He died 3 in 4-1711 in Eexta. He was buried 4 in Eexta. He married 5 Aletta Gronder on 10-5-1668 in Scheemda. Frederik was employed 6 as Kerkvoogd in Eexta. He was employed 7 as Landbouwer op de Huningaheerd.

Aletta Gronder "Aeltien" 1 was born 2 about 1646 in Eexta. She died 3 on 16-8-1721 in Eexta. She married 4 Dr. Frederik Sibinga on 10-5-1668 in Scheemda.

They had the following children:

  F i Anna Margaretha Sybinga
  M ii Ds. Hayo Sibinga

Jan Tiddes Kloosterboer 1 was born 2 on 17-4-1789 in Westerlee. He died 3 on 10-11-1855 in Scheemda. He married 4 Jacobjen Tonckens Barlagen on 12-3-1833 in Scheemda. Jan owned 56 deimt van BWO 10 5, 6 --1833 - --1859 in Scheemda. He owned BWO 4 7 --1833 - --1859 in Scheemda. He owned 11.72 ha los land aan weerszijden van de Hooilaan 8 --1838 - --1859 in Scheemda. He owned 5 ha van BWO 26 aan de Hooilaan 9 --1838 - --1859 in Scheemda.

Jacobjen Tonckens Barlagen [Parents] 1 was born 2 on 26-10-1800 in Eexta. She was christened 3 on 2-11-1800 in Eexta. She died 4 on 27-6-1856 in Eexta. She married 5 Jan Tiddes Kloosterboer on 12-3-1833 in Scheemda.


Jacobus Alidanus Bellinga was born on 12-3-1804 in Groningen. He died on 15-1-1878 in Scheemda. He married Mettje Tonkes Barlagen on 27-6-1823 in Scheemda.

Mettje Tonkes Barlagen [Parents] was born on 12-3-1803 in Eexta. She died on 19-3-1866 in Scheemda. She married Jacobus Alidanus Bellinga on 27-6-1823 in Scheemda.

Home First Previous Next Last

Surname List | Name Index