Kwartierstaat van mijn neef en nicht


Dirck Theunis Vos [Parents] 1, 2, 3.Dirck married 4 Jacobien Jans Noorwegen about 1681. He had other parents. Dirck signed a will 5 on 10-2-1681 in Genemuiden. He signed a will 6 on 23-9-1703 in Genemuiden. He was employed 7, 8, 9 as Burgemeester (Schepen) in Genemuiden.

Other marriages:
Frasius, Elisabeth Laborus

Jacobien Jans Noorwegen [Parents] 1.Jacobien married 2 Dirck Theunis Vos about 1681. Jacobien signed a will 3 on 23-9-1703 in Genemuiden.

Op 29-5-1686 vindt te Genemuiden een transport plaats door Berent Janse te Walle en Lysbeth Vriese, echtelieden, aan Dirrick Theunisse Vos en Jacoppijn Noorwegen, echtelieden.

They had the following children:

  F i Trijntien Peters Vos 1.She had other parents. Trijntien was set in tutelage 2on 7-12-1701 in Genemuiden.
  F ii Gesijna Peters Vos 1.She had other parents. Gesijna was set in tutelage 2on 7-12-1701 in Genemuiden.
  F iii Jentijn Peters Vos 1.She had other parents. Jentijn was set in tutelage 2on 7-12-1701 in Genemuiden.
  M iv Toenis Peters Vos 1.He had other parents. Toenis was set in tutelage 2on 7-12-1701 in Genemuiden.

He had the following children:

  M i Peter Toenis Vos
  M ii Dirck Theunis Vos

Rijck Jans ten Napel [Parents] 1, 2 was born 3, 4 in 1626/1627 in Genemuiden. He died 5, 6 before 13-6-1702 in Genemuiden. He married 7, 8 Ida Gerrits after 12-6-1653 in Genemuiden. Rijck was employed 9, 10, 11, 12 as Burgemeester (Schepen) --1669 - --1700 in Genemuiden. He was employed 13 as Kerkmeester in Genemuiden. He was employed 14, 15 as Gecommitteerde on 3-8-1691 in Ridderschap en Steden van Overijssel.

Op 21 10bris (21 December) 1666 wordt te Genemuiden een acte van hypotheek opgemaakt door Herman Wychers (Bosman) en Wychmoet Jans, echtelieden, met als onderpand vijf koebeesten, aan en ten behoeve van Rijck Jans ten Napel en Ida Gerrits, echtelieden.
Op 28-9-1693 protesteert Rijck Jans ten Napel als bestevader (= grootvader) van de kinderen van zijn overleden dochter Gesijn Rijx ten Napel, gehuwd geweest met Dirck Gerrits Vollenhoove, tegen de verdeling van het moederlijke goed, daar die volgens hem niet naar behoren aan die kinderen is toegekend. De namen der kinderen zijn Rijk en Ida Dirks Vollenhoove.
Op 25-5-1715 verklaren Rijk Dirks Vollenhove en (zijn zuster) Ida Dirks Vollenhove voldaan te zijn van het hun toekomende moederlijke goed en de goederen van wijlen hun grootvader Rijck Jans ten Napel en van hun grootmoeder (Ida Gerrits).

Ida Gerrits [Parents] 1, 2 was born 3, 4 about 1625. She died 5, 6 before 28-9-1693. She married 7, 8 Rijck Jans ten Napel after 12-6-1653 in Genemuiden. Ida signed a will 9, 10 on 4-2-1656 in Genemuiden.

Other marriages:
Alberts, Rolof

Op 8-5-1654 vindt te Genemuiden de overdracht van een hypotheekakte plaats door Ida Gerrits, weduwe van Roelof Alberts.

They had the following children:

  F i Merrichien Rijcks ten Napel
  F ii Geesje Rijx ten Napel
  M iii Jan Rijcks ten Napel
  M iv Wolter ten Napel 1.
  M v Henric ten Napel 1.
  M vi Gerrit Adams (Eenckhoorn)
  M vii Jan Adams 1.He had other parents.
  F viii Gosentien Adams
  F ix Berentijn Adams

Hendrik Wychers Visscher [Parents] 1 was born 2 in 1682/1683 in Genemuiden. He died 3 on 26-7-1752 in Genemuiden. He married 4, 5 Jantijn Everts after 16-5-1709. He had other parents. Hendrik was employed 6 as Burgemeester (Schepen) in Genemuiden. He was employed 7 as Bakker in Genemuiden.

Other marriages:
van de Berg, Elysabeth Klasen

Jantijn Everts 1 was born 2, 3 about 1680. She died 4, 5 before 20-4-1724. She married 6, 7 Hendrik Wychers Visscher after 16-5-1709. She had other parents. Jantijn signed a will 8, 9 on 16-5-1709 in Genemuiden.

Other marriages:
ten Napel, Jan Rijcks


Cleis Cornelis' Moespot [Parents] was born 1, 2 in 1638 in Genemuiden. He died 3, 4 before 6-5-1681 in Genemuiden. He married 5, 6 Jannichijn Willemsen Mulart before 6-5-1681. He had other parents.

Jannichijn Willemsen Mulart [Parents] 1 was born 2, 3 about 1634 in Genemuiden. She died 4, 5 before 1-3-1701. She married 6, 7 Cleis Cornelis' Moespot before 6-5-1681. Jannichijn signed a will 8, 9 on 6-5-1681 in Genemuiden. She signed a will 10, 11 on 5-7-1690 in Genemuiden.

Other marriages:
Ram, Hendrik Jacobs

They had the following children:

  F i Grietein Cleisen Moespot 1, 2.

Op 23-4-1685 is zij te Genemuiden een der erfgenamen van haar oom, Sijmon Cornelis Moespot.

Willem Arents Mulart [Parents] 1, 2, 3 was born 4 about 1602 in Genemuiden. He died 5 on 28-10-1679 in Genemuiden. He married 6 Gretien about 1625 in Genemuiden. Willem was employed 7, 8, 9 as Burgemeester (Schepen) 22-2-1667 - 22-2-1668 in Genemuiden. He signed a will 10 on 17-5-1674 in Genemuiden.

Zie R.A. Genemuiden, d.d. 4-8-1643, waar Willem Mulart en zijn echtgenote betrokken zijn bij de verkoop van een hoeve, zie bij Sophia van Goedenhooven, zijn moeder.

Gretien 1, 2, 3 died 4 before 13-5-1674 in Genemuiden. She married 5 Willem Arents Mulart about 1625 in Genemuiden.

They had the following children:

  F i Geertruid Willems Mulart
  M ii Arent Willems Mulart
  F iii Jannichijn Willemsen Mulart
  M iv Jan Willems Mulart

Rijk Dirks Vollenhovius [Parents] "Riek" 1, 2, 3, 4 was born 5, 6 on 13-8-1689 in Genemuiden. He died 7, 8 before 20-11-1737 in Genemuiden. He married 9, 10 Clasien Jochems Bosman before 5-3-1722. He had other parents. Rijk was set in tutelage 11, 1228-9-1693 - 13-8-1714 in Genemuiden. He signed a will 13, 14 on 13-4-1734 in Genemuiden. He was employed 15, 16 as Kerkmeester in Genemuiden.

Other marriages:
van den Berg, Janna Gerrits

Op 25 Mei 1715 verklaren Rijk Dirks en Yda Dirks Vollenhoove, in tegenwoordigheid van Burgemeester Dirk Vollenhoove en diens huisvrouw Elijsabeth van Camen, voldaan te zijn van hun moederlijk goed en van de goederen van wijlen hun grootvader, de burgemeester Rijk ten Napel, en van hun grootmoeder (= Ida Gerrits).

Clasien Jochems Bosman 1 was born 2, 3 about 1700. She died 4, 5 before 13-4-1734 in Genemuiden. She married 6, 7 Rijk Dirks Vollenhovius before 5-3-1722. She had other parents.

They had the following children:

  M i Dirk Rieks Vollenhovius
  M ii Jochem Rieks Vollenhovius

Jacob Jacobs te Walle (de Oude) [Parents] died 1, 2 before 11-3-1765. He married 3, 4 Ida Dirks Vollenhooven before 24-5-1717 in Genemuiden. Jacob owned half huis 5, 6 on 12-5-1722 in Genemuiden. He was counted in a census 7, 8 in 1748 in Genemuiden in .

Wordt genoemd als voogd van Dirk en Jochem Vollenhovius d.d. 13-3-1734.
Als Rijk Vollenhovius is gestorven wil hij het voogdijschap alleen onder voorwaarden voortzetten, omdat de lasten waarschijnlijk de baten zullen overtreffen. (Genemuiden, 20-11-1737 zie blz. 297 van H.W. Hammer, Oude families uit Genemuiden).

Ida Dirks Vollenhooven [Parents] 1 was born 2, 3 on 25-5-1690 in Genemuiden. She married 4, 5 Jacob Jacobs te Walle (de Oude) before 24-5-1717 in Genemuiden. She had other parents. Ida was set in tutelage 6on 28-9-1693 in Genemuiden.

Op 25 Mei 1715 verklaren Rijk Dirks en Yda Dirks Vollenhoove, in tegenwoordigheid van Burgemeester Dirk Vollenhoove en diens huisvrouw Elijsabeth van Camen, voldaan te zijn van hun moederlijk goed en van de goederen van wijlen hun grootvader, de burgemeester Rijk ten Napel, en van hun grootmoeder (= Ida Gerrits).
Op 24-5-1717 verklaart Ida Vollenhoove, gehuwd met Jacob te Walle (de Oude), het haar toekomende erfdeel ontvangen te hebben.

They had the following children:

  M i Jacob Jacobs te Walle (de Jonge)
  F ii Trijntje te Walle
  F iii Geesien te Walle 1.

zij erft van haar tante Magdalena te Walle, mogelijk gehuwd met Willem Alberts.
  M iv Dirk Rieks Vollenhovius
  M v Jochem Rieks Vollenhovius
  M vi Gerrit Vollenhovius 1 was born 2 on 11-3-1740. He had other parents. Gerrit was set in tutelage 330-9-1740 - 11-3-1765 in Genemuiden.

They had the following children:

  M i Jochem Rieks Vollenhovius
  M ii Dirk Rieks Vollenhovius

Hendrik Vriese 1.Hendrik married 2 Jacobjen Vollenhovius about 1785. Hendrik was employed 3 as Veehouder in Genemuiden. He was counted in a census 4 in 1795 in Genemuiden in .

Jacobjen Vollenhovius [Parents] 1 was born 2 in 1766. She died 3 on 22-1-1845. She married 4 Hendrik Vriese about 1785. Jacobjen was counted in a census 5 in 1795 in Genemuiden in .

Home First Previous Next Last

Surname List | Name Index