Kwartierstaat van mijn neef en nicht


Arent Borcherts Mulert [Parents] 1, 2, 3 was born 4 about 1640. He died 5 before 1-1703. He married 6 Willemijn Baniers before 1670. Arent appeared in court 7on 28-8-1696 in Genemuiden.

Noemt zich ook Goedenhooven, zie akte van boedelscheiding te Genemuiden d.d. 28-8-1696.
Wordt als echtgenoot van Willemijn Banniers genoemd in een rechtszaak van Elisabeth van Camen d.d. 28-11-1684

Willemijn Baniers 1, 2, 3.Willemijn married 4 Arent Borcherts Mulert before 1670.

Genoemd 28-11-1684

They had the following children:

  M i Borchert Arents Mulart
  F ii Aaltyn Arents Moulart
  M iii Jan Arents Mulart
  M iv Moulard 1.He had other parents. Moulard was set in tutelage 2before 28-11-1684 in Genemuiden.

Mogelijke voornaam: Borchert
Niet met name genoemd in het testament van zijn moeder Elisabeth van Camen, weduwe van Hendrick Borchers Moulard te Genemuiden d.d. 28-9-1693. Waarschijnlijk jong overleden.
  F v Geertijn Hendricks Moulard
  F vi Berentijn Hendriks Moulard 1, 2.She had other parents. Berentijn was set in tutelage 3before 28-11-1684 in Genemuiden.

Alleen genoemd in het testament van haar moeder, Elisabeth van Camen, weduwe van Hendrick Borchers Moulard te Genemuiden d.d. 28-9-1693. Waarschijnlijk jong overleden.

Dirck Gerrits Vollenhooven [Parents] 1, 2, 3 was born 4, 5, 6 on 18-11-1659 in Genemuiden. He died 7, 8, 9 after 1719 in Genemuiden. He married 10, 11 Geesje Rijx ten Napel before 13-8-1689 in Genemuiden. Dirck was employed 12, 13, 14, 15, 16 as Burgemeester (Schepen) in Genemuiden. He was set in tutelage 1718-9-1666 - 19-11-1684 in Genemuiden. He signed a will 18, 19, 20 on 28-9-1693 in Genemuiden. He was taxed for Duizendste Penning van het Zoutgeld 21, 22, 23 in 1705 in Genemuiden.

Other marriages:
van Camen, Elijsabeth

Genemuiden, 18 Maart 1700. De keurnoten van Genemuiden, Jakop Gerrits, Carst Wolters, Jan Tijmens van Waetersteijn, Pieter Vos en Hermanus van Goedenhooven protesteren bij de overheid van het gewest Overijssel tegen het optreden van Dirk Gerrits Vollenhoove. Genoemde Vollenhoove heeft er bezwaar tegen, dat Everd van der Linde tot Burgemeester is benoemd. Van der linde is vrijgezel en dan kan hij geen burgemeester zijn, aldus Vollenhoove. De keurnoten vinden die redenering nergens op slaan. "Bovendien is gemelde Van der linde naar onze beste wetenschap ene der meest bekwaamste en vermogendste van middelen onder onze burgers en ingezetenen, en daardoor geen kleine winst en steun aan onze neringloze plaats met zijn koopmanschap toebrengt".

Geesje Rijx ten Napel [Parents] 1, 2, 3 was born 4, 5 about 1660 in Genemuiden. She died 6, 7 before 28-9-1693 in Genemuiden. She married 8, 9 Dirck Gerrits Vollenhooven before 13-8-1689 in Genemuiden.

They had the following children:

  M i Rijk Dirks Vollenhovius
  F ii Ida Dirks Vollenhooven

Hans Willems van Rheenen [Parents] 1 died 2 before 4-4-1721. He married Jennegien Gerrits Noorwegen. He had other parents.

Hij werd te Genemuiden op 28-9-1693, op 21-3-1708 en op 13-8-1714 genoemd als voogd van Rijck Dirks Vollenhoven.

Jennegien Gerrits Noorwegen [Parents] 1, 2.Jennegien married Hans Willems van Rheenen.

They had the following children:

  M i Rijk Dirks Vollenhovius
  F ii Ida Dirks Vollenhooven
  M iii Jan Morre
  F iv Judith Morre

Jan Gerrits Noorwegen [Parents] died 1 before 19-6-1681. He married 2 Anna Jans before 29-2-1652. He had other parents. Jan was employed 3 as Burgemeester (Schepen) in 1671 in Genemuiden.

Op 8-6-1666 is hij voogd van de kinderen van Juttijn Gerrits Noorwegen. Hij werd in 1671 tot burgemeester van Genemuiden gekozen.

Anna Jans [Parents] 1.Anna married 2 Jan Gerrits Noorwegen before 29-2-1652.

They had the following children:

  M i Gerrit Jans Noorwegen
  M ii Jan Jans Noorwegen
  F iii Geertien Jans Noorwegen
  M iv Steven Jans Noorwegen 1.
  F v Jacobien Jans Noorwegen
  F vi Trijntje Jans Noorwegen 1.

Zij wordt genoemd in het testament van haar broer Jan Jans Noorwegen.
  F vii Jannigijn Jans Noorwegen 1.

Zij wordt genoemd in het testament van haar broer Jan Jans Noorwegen.
  M viii Rijk Dirks Vollenhovius
  F ix Ida Dirks Vollenhooven
  M x Gerrit Adams
  F xi Crisse Adams
  M xii Gerrit Adams (Eenckhoorn)
  M xiii Jan Adams 1.He had other parents.
  F xiv Gosentien Adams
  F xv Berentijn Adams

Jan Arents Mulart [Parents] 1 was born 2 about 1675. He died 3 after 3-2-1751. He married 4 Geessijn Hansen before 13-8-1709. Jan was counted in a census 5 in 1748 in Genemuiden in . He was employed 6 as Prokentoor van de Voerluijden.

Wordt genoemd in het testament van Elisabeth van Camen te Genemuiden d.d. 15-2-1709.

Geessijn Hansen [Parents] died 1 after 9-12-1737 in Genemuiden. She married 2 Jan Arents Mulart before 13-8-1709.

They had the following children:

  M i Hendrik Jans Moelart

Gerrit Jans Visscher [Parents] 1.Gerrit married 2 Willemina Gerrits Kerkhof before 23-5-1743. He had other parents. Gerrit was set in tutelage 3on 1-5-1709 in Genemuiden.

Willemina Gerrits Kerkhof [Parents].Willemina married 1 Gerrit Jans Visscher before 23-5-1743. Willemina was counted in a census 2 in 1748 in Genemuiden in . She signed a will 3 on 23-9-1750 in Genemuiden.


Jan Gerrits Visscher 1 died 2 before 5-12-1719. He married Willemtijn Carsten. Jan signed a will 3 on 1-5-1709 in Genemuiden. He was employed 4, 5 as Burgemeester (Schepen) in Genemuiden.

Other marriages:
Goedenhooven, Merrichien

They had the following children:

  M i Gerrit Jans Visscher

Albert Hammer [Parents] 1, 2 was born 3, 4, 5 about 1668 in Genemuiden. He died 6, 7, 8 on 26-8-1724 in Genemuiden. He married 9, 10 Eva Hagedoorn before 24-5-1698 in Meppel. He had other parents. Albert was set in tutelage 11on 17-6-1683 in Genemuiden. He signed a will 12, 13, 14 on 29-3-1695 in Genemuiden. He was employed 15, 16, 17, 18 as Schoolmeester in Genemuiden. He signed a will 19, 20, 21 on 24-5-1698 in Genemuiden. He signed a will 22, 23, 24, 25 on 26-10-1708 in Genemuiden. He signed a will 26, 27, 28 on 19-3-1721 in Genemuiden. He signed a will 29, 30, 31 on 29-4-1721 in Genemuiden.

Other marriages:
van Dalfsen, Hendrickijn Berends
Moulard, Geertijn Hendricks
Reggerts, Geessijn

Hij wordt voor het eerst genoemd in het testament van zijn vader, de schoolmeester Hendrick Jans Hammer d.d. 17-6-1683.
Op 14-8-1688 is er te Genemuiden sprake van een schuld aan de voogden van Albert Hammer: Steven Berents Brouwer en Wijcher Hendriks (Visscher). De oorspronkelijke voogd, Jan Rijx (Visscher) is inmiddels overleden.
Op 21 Maij 1696 verschijnt Albert Hammer te Genemuiden ten gerichte, die verklaart, mede namens zijn (tweede) vrouw Geertijn Hendricks (Moulard), voldaan te zijn van de betaling van de schuld d.d. 14-8-1688.
Op 12 November 1696 verklaart Albert Hammer, schoolmeester dezer stede, dat het vaderlijk goed van de zalige Henrick Borchers Moulard, dat via zijn overleden huisvrouw Geertijn Henrix Moulard op zijn "onmondigh dochtertijn" Elijsabeth Hammer is overgegaan, aan hem is voldaan door de moeder van zijn vrouw, Elijsabeth van Camen en haar (tweede) echtgenoot Dirk Gerrits Vollenhoove. Hij blijft recht houden op de onverdeelde boedel van wijlen Jan van Camen, Bestevader van zijn zalige huisvrouw Geertijn Moulard.
Op 7 December 1696 bedankt Albert Hammer de voogden, Burgemeester Vos, Mr. Jannes Vriese en Arent Borchers (Mulart) voor hun goede en getrouwe administratie van de nalatenschap.
Op 28-8-1721 heeft de schulte van der Wouden te Meppel wegens Albert Hammer te Genemuiden aangegeven, dat desselve zijn huis te Meppel aan Hendrick van der Veen hadde verkocht voor 400 car. gulden en heeft daarvan de 50e pennink betaald met ses car. gulden.
Deze schoolmeester komt uit alle handelingen naar voren als een verstandig man, die met overleg te werk ging, ook bij de keuze van zijn vrouwen! Hij komt steeds, bij de diverse grootouders, op voor de financiële belangen van zijn kinderen.

Eva Hagedoorn 1, 2 was born 3 about 1675. She died 4, 5 before 26-10-1708 in Genemuiden. She married 6, 7 Albert Hammer before 24-5-1698 in Meppel.

They had the following children:

  F i Garbrig Hammer
  M ii Hendrik Alberts Hammer

Albert Hammer [Parents] 1, 2 was born 3, 4, 5 about 1668 in Genemuiden. He died 6, 7, 8 on 26-8-1724 in Genemuiden. He married 9, 10 Hendrickijn Berends van Dalfsen about 1694 in Genemuiden. He had other parents. Albert was set in tutelage 11on 17-6-1683 in Genemuiden. He signed a will 12, 13, 14 on 29-3-1695 in Genemuiden. He was employed 15, 16, 17, 18 as Schoolmeester in Genemuiden. He signed a will 19, 20, 21 on 24-5-1698 in Genemuiden. He signed a will 22, 23, 24, 25 on 26-10-1708 in Genemuiden. He signed a will 26, 27, 28 on 19-3-1721 in Genemuiden. He signed a will 29, 30, 31 on 29-4-1721 in Genemuiden.

Other marriages:
Moulard, Geertijn Hendricks
Hagedoorn, Eva
Reggerts, Geessijn

Hij wordt voor het eerst genoemd in het testament van zijn vader, de schoolmeester Hendrick Jans Hammer d.d. 17-6-1683.
Op 14-8-1688 is er te Genemuiden sprake van een schuld aan de voogden van Albert Hammer: Steven Berents Brouwer en Wijcher Hendriks (Visscher). De oorspronkelijke voogd, Jan Rijx (Visscher) is inmiddels overleden.
Op 21 Maij 1696 verschijnt Albert Hammer te Genemuiden ten gerichte, die verklaart, mede namens zijn (tweede) vrouw Geertijn Hendricks (Moulard), voldaan te zijn van de betaling van de schuld d.d. 14-8-1688.
Op 12 November 1696 verklaart Albert Hammer, schoolmeester dezer stede, dat het vaderlijk goed van de zalige Henrick Borchers Moulard, dat via zijn overleden huisvrouw Geertijn Henrix Moulard op zijn "onmondigh dochtertijn" Elijsabeth Hammer is overgegaan, aan hem is voldaan door de moeder van zijn vrouw, Elijsabeth van Camen en haar (tweede) echtgenoot Dirk Gerrits Vollenhoove. Hij blijft recht houden op de onverdeelde boedel van wijlen Jan van Camen, Bestevader van zijn zalige huisvrouw Geertijn Moulard.
Op 7 December 1696 bedankt Albert Hammer de voogden, Burgemeester Vos, Mr. Jannes Vriese en Arent Borchers (Mulart) voor hun goede en getrouwe administratie van de nalatenschap.
Op 28-8-1721 heeft de schulte van der Wouden te Meppel wegens Albert Hammer te Genemuiden aangegeven, dat desselve zijn huis te Meppel aan Hendrick van der Veen hadde verkocht voor 400 car. gulden en heeft daarvan de 50e pennink betaald met ses car. gulden.
Deze schoolmeester komt uit alle handelingen naar voren als een verstandig man, die met overleg te werk ging, ook bij de keuze van zijn vrouwen! Hij komt steeds, bij de diverse grootouders, op voor de financiële belangen van zijn kinderen.

Hendrickijn Berends van Dalfsen 1 was born 2, 3 about 1670 in Genemuiden. She died 4, 5 in 1695 in Genemuiden. She married 6, 7 Albert Hammer about 1694 in Genemuiden. She had other parents. Hendrickijn was set in tutelage 8on 16-6-1674 in Genemuiden. She signed a will 9 on 29-3-1695 in Genemuiden.

In het testament te Genemuiden d.d. 7-1-1693 van haar oom Rijck Sijmons (van Dalfsen) is zij een der erfgenamen.


Albert Hammer [Parents] 1, 2 was born 3, 4, 5 about 1668 in Genemuiden. He died 6, 7, 8 on 26-8-1724 in Genemuiden. He married 9 Geertijn Hendricks Moulard before 21-5-1696 in Genemuiden. He had other parents. Albert was set in tutelage 10on 17-6-1683 in Genemuiden. He signed a will 11, 12, 13 on 29-3-1695 in Genemuiden. He was employed 14, 15, 16, 17 as Schoolmeester in Genemuiden. He signed a will 18, 19, 20 on 24-5-1698 in Genemuiden. He signed a will 21, 22, 23, 24 on 26-10-1708 in Genemuiden. He signed a will 25, 26, 27 on 19-3-1721 in Genemuiden. He signed a will 28, 29, 30 on 29-4-1721 in Genemuiden.

Other marriages:
van Dalfsen, Hendrickijn Berends
Hagedoorn, Eva
Reggerts, Geessijn

Hij wordt voor het eerst genoemd in het testament van zijn vader, de schoolmeester Hendrick Jans Hammer d.d. 17-6-1683.
Op 14-8-1688 is er te Genemuiden sprake van een schuld aan de voogden van Albert Hammer: Steven Berents Brouwer en Wijcher Hendriks (Visscher). De oorspronkelijke voogd, Jan Rijx (Visscher) is inmiddels overleden.
Op 21 Maij 1696 verschijnt Albert Hammer te Genemuiden ten gerichte, die verklaart, mede namens zijn (tweede) vrouw Geertijn Hendricks (Moulard), voldaan te zijn van de betaling van de schuld d.d. 14-8-1688.
Op 12 November 1696 verklaart Albert Hammer, schoolmeester dezer stede, dat het vaderlijk goed van de zalige Henrick Borchers Moulard, dat via zijn overleden huisvrouw Geertijn Henrix Moulard op zijn "onmondigh dochtertijn" Elijsabeth Hammer is overgegaan, aan hem is voldaan door de moeder van zijn vrouw, Elijsabeth van Camen en haar (tweede) echtgenoot Dirk Gerrits Vollenhoove. Hij blijft recht houden op de onverdeelde boedel van wijlen Jan van Camen, Bestevader van zijn zalige huisvrouw Geertijn Moulard.
Op 7 December 1696 bedankt Albert Hammer de voogden, Burgemeester Vos, Mr. Jannes Vriese en Arent Borchers (Mulart) voor hun goede en getrouwe administratie van de nalatenschap.
Op 28-8-1721 heeft de schulte van der Wouden te Meppel wegens Albert Hammer te Genemuiden aangegeven, dat desselve zijn huis te Meppel aan Hendrick van der Veen hadde verkocht voor 400 car. gulden en heeft daarvan de 50e pennink betaald met ses car. gulden.
Deze schoolmeester komt uit alle handelingen naar voren als een verstandig man, die met overleg te werk ging, ook bij de keuze van zijn vrouwen! Hij komt steeds, bij de diverse grootouders, op voor de financiële belangen van zijn kinderen.

Geertijn Hendricks Moulard [Parents] 1, 2, 3, 4 was born 5, 6 about 1675 in Genemuiden. She died 7, 8 before 12-1696 in Genemuiden. She married 9 Albert Hammer before 21-5-1696 in Genemuiden. She had other parents. Geertijn was set in tutelage 10before 28-11-1684 in Genemuiden.

They had the following children:

  F i Elijsabeth Hammer

Home First Previous Next Last

Surname List | Name Index