Kwartierstaat van mijn neef en nicht


Albert Hammer [Parents] 1, 2 was born 3, 4, 5 about 1668 in Genemuiden. He died 6, 7, 8 on 26-8-1724 in Genemuiden. He married 9, 10 Geessijn Reggerts on 28-10-1708 in Genemuiden. He had other parents. Albert was set in tutelage 11on 17-6-1683 in Genemuiden. He signed a will 12, 13, 14 on 29-3-1695 in Genemuiden. He was employed 15, 16, 17, 18 as Schoolmeester in Genemuiden. He signed a will 19, 20, 21 on 24-5-1698 in Genemuiden. He signed a will 22, 23, 24, 25 on 26-10-1708 in Genemuiden. He signed a will 26, 27, 28 on 19-3-1721 in Genemuiden. He signed a will 29, 30, 31 on 29-4-1721 in Genemuiden.

Other marriages:
van Dalfsen, Hendrickijn Berends
Moulard, Geertijn Hendricks
Hagedoorn, Eva

Hij wordt voor het eerst genoemd in het testament van zijn vader, de schoolmeester Hendrick Jans Hammer d.d. 17-6-1683.
Op 14-8-1688 is er te Genemuiden sprake van een schuld aan de voogden van Albert Hammer: Steven Berents Brouwer en Wijcher Hendriks (Visscher). De oorspronkelijke voogd, Jan Rijx (Visscher) is inmiddels overleden.
Op 21 Maij 1696 verschijnt Albert Hammer te Genemuiden ten gerichte, die verklaart, mede namens zijn (tweede) vrouw Geertijn Hendricks (Moulard), voldaan te zijn van de betaling van de schuld d.d. 14-8-1688.
Op 12 November 1696 verklaart Albert Hammer, schoolmeester dezer stede, dat het vaderlijk goed van de zalige Henrick Borchers Moulard, dat via zijn overleden huisvrouw Geertijn Henrix Moulard op zijn "onmondigh dochtertijn" Elijsabeth Hammer is overgegaan, aan hem is voldaan door de moeder van zijn vrouw, Elijsabeth van Camen en haar (tweede) echtgenoot Dirk Gerrits Vollenhoove. Hij blijft recht houden op de onverdeelde boedel van wijlen Jan van Camen, Bestevader van zijn zalige huisvrouw Geertijn Moulard.
Op 7 December 1696 bedankt Albert Hammer de voogden, Burgemeester Vos, Mr. Jannes Vriese en Arent Borchers (Mulart) voor hun goede en getrouwe administratie van de nalatenschap.
Op 28-8-1721 heeft de schulte van der Wouden te Meppel wegens Albert Hammer te Genemuiden aangegeven, dat desselve zijn huis te Meppel aan Hendrick van der Veen hadde verkocht voor 400 car. gulden en heeft daarvan de 50e pennink betaald met ses car. gulden.
Deze schoolmeester komt uit alle handelingen naar voren als een verstandig man, die met overleg te werk ging, ook bij de keuze van zijn vrouwen! Hij komt steeds, bij de diverse grootouders, op voor de financiële belangen van zijn kinderen.

Geessijn Reggerts 1 was born 2 after 1-8-1669 in Meppel. She died 3 on 15-5-1728 in Meppel. She married 4, 5 Albert Hammer on 28-10-1708 in Genemuiden. Geessijn moved 6 in 1724 to Meppel.

They had the following children:

  M i Jan Alberts Hammer

Hendrick Jans Hammer [Parents] 1, 2 was born 3, 4 about 1644 in Meppel. He died 5, 6 before 14-8-1688 in Genemuiden. He married 7, 8 Elijsabeth Rijcks Visscher in 1666 in Genemuiden. Hendrick was employed 9, 10, 11, 12 as Schoolmeester in 1664 in Bleijdenstein. He was employed 13, 14, 15, 16 as Schoolmeester in 1666 in Genemuiden. He was employed 17, 18, 19, 20 as Koster in Genemuiden. He was employed 21, 22 as Verwalter Scholtis in 1675 in Genemuiden. He was employed 23, 24, 25, 26 as Voorzanger in Genemuiden. He was employed 27, 28, 29, 30 as Doodgraver in Genemuiden. He signed a will 31, 32 on 17-6-1683 in Genemuiden.

Lidmaat van de Hervormde Gemeente te Meppel op 23-12-1663. Verwalter Scholtis te Genemuiden in 1675, belast met het innen van het 'vuurstedengeld' (= belasting op het aantal stookplaatsen). Dit geschiedde onder protest van het Genemuidense stadsbestuur, omdat de schoolmeester Hendrick Hammer uit Meppel kwam en dus geen geboren Genemuidenaar was, en ook niet het burgerschap bezat, hetgeen in strijd was met de stedelijke privileges uit het jaar 1312. Op 10-12-1673 zijn Rijck Wolters en Hendrick Hammer te Genemuiden mombers (voogden) over Albert Jans, zoon van Jan Jans Groenvis, zoontje van diens eerste vrouw Annegien Alberts, in presentie van Rijck Jans Visscher, als oom. Op 22-9-1674 verzoekt Hendrick Hammer te Meppel aan zijn vader uitbetaling van 320 car. guldens, wegens de huwelijkse voorwaarden bij diens derde huwelijk.

Elijsabeth Rijcks Visscher [Parents] 1, 2 was born 3, 4 about 1645 in Genemuiden. She died 5, 6 before 17-6-1683 in Genemuiden. She married 7, 8 Hendrick Jans Hammer in 1666 in Genemuiden.

D. ten Napel veronderstelt in zijn boek "Niet allemaal klompen uit één stam", dat Elijsabeth Rijcks een dochter was van Rijck ten Napel en Ida Gerrits, maar het is vrijwel zeker, dat zij een dochter was van Rijck Jans Visscher. Wycher Hendriks Visscher is namelijk later voogd over Albert Hammer, het zoontje van Hendrick Hammer en Elisabeth Rijcks, en dus een familielid.

They had the following children:

  M i Albert Hammer

Jan Rijcks Visscher [Parents] 1, 2 was born 3 about 1630. He died 4 before 21-1-1686 in Genemuiden. He married 5 Rijckien Brands about 1660 in Genemuiden.

Hij is de zwager van Hendrik Hammer, de schoolmeester, die, als Jan Rijcks, genoemd wordt als erfgenaam in diens testament d.d. 17-6-1683. Bovendien wordt hij tot voogd aangesteld over het onmondige zoontje van de schoolmeester: Albert Hammer.

Rijckien Brands 1.Rijckien married 2 Jan Rijcks Visscher about 1660 in Genemuiden. Rijckien signed a will 3 on 21-1-1686 in Genemuiden. She signed a will 4 on 18-11-1695 in Genemuiden.

Other marriages:
Harms, Dirk
Kippe, Roelof Jans

They had the following children:

  M i Albert Jans Visscher was born 1 about 1662.
  M ii Rijck Jans Visscher
  M iii Albert Hammer

Cornelis van Dijk [Parents] 1 was born 2 in 1757 in Genemuiden. He married 3 Aaltje Helmichs Visscher on 16-4-1785 in Zwartsluis. Cornelis was employed 4 as Veehouder in Genemuiden. He was employed 5 as Timmerman in Genemuiden. He was counted in a census 6 in 1795 in Genemuiden in . He signed a will 7 on 12-7-1800 in Genemuiden. He was employed 8 as "Conseiller Municipeaux" (Raadsman der Gemeente) in 1813 in Genemuiden.

Other marriages:
Bruinier, Jannetje

Aaltje Helmichs Visscher [Parents] was born 1 about 1758. She died 2 before 12-7-1800 in Genemuiden. She married 3 Cornelis van Dijk on 16-4-1785 in Zwartsluis. Aaltje was counted in a census 4 in 1795 in Genemuiden in .

Wordt genoemd in het testament van haar schoonouders op 27-12-1793 (1794?) te Genemuiden.

They had the following children:

  F i Grietje van Dijk 1.
  F ii Geertje van Dijk 1.
  M iii Helmich van Dijk 1.
  F iv Dirkje van Dijk 1.

Cornelis van Dijk [Parents] 1 was born 2 in 1757 in Genemuiden. He married 3 Jannetje Bruinier after 12-7-1800. Cornelis was employed 4 as Veehouder in Genemuiden. He was employed 5 as Timmerman in Genemuiden. He was counted in a census 6 in 1795 in Genemuiden in . He signed a will 7 on 12-7-1800 in Genemuiden. He was employed 8 as "Conseiller Municipeaux" (Raadsman der Gemeente) in 1813 in Genemuiden.

Other marriages:
Visscher, Aaltje Helmichs

Jannetje Bruinier 1.Jannetje married 2 Cornelis van Dijk after 12-7-1800.


Hendrick Morre [Parents] 1 was christened 2, 3 on 14-10-1668 in Kampen. He married Nellechien Isebrants (Wolters).

Other marriages:
Canneman, Catharina

Na haar (Nellechien Isebrants) overlijden hertrouwt Hendrick Morre op 25-10-1705 met Catharina Canneman. Op 23 oktober 1705 worden te Kampen mombers (=voogden) aangesteld voor de twee kinderen uit zijn eerste huwelijk, met de namen Jan en Judith Morre. Deze mombers zijn Benjamin Morre, (oom der kinderen), Hendrick Molckenboer en Hendrick Dircksen Timmerman, de tweede echtgenoot van Jacobyn Wolters (Beens), moeder van Nellechien Isebrants.

Nellechien Isebrants (Wolters) [Parents] 1 was born 2, 3 in Genemuiden. She died 4, 5 before 9-10-1705 in Kampen. She married Hendrick Morre.

They had the following children:

  M i Jan Morre
  F ii Judith Morre

Benjamin Morre [Parents] was christened 1 on 21-11-1675 in Kampen. He married 2 Anna Bitters on 24-5-1706 in Kampen.

Anna Bitters 1.Anna married 2 Benjamin Morre on 24-5-1706 in Kampen.

They had the following children:

  M i Jan Morre
  F ii Judith Morre

Hendrick Dircksen Timmerman 1.Hendrick married 2 Jacobyn Wolters (Beens) before 23-10-1705. Hendrick signed a will 3 on 4-5-1715. He was employed 4 as Burgemeester (Schepen) in Genemuiden.

Jacobyn Wolters (Beens) [Parents] 1 died 2 on 28-7-1720 in Genemuiden. She married 3 Hendrick Dircksen Timmerman before 23-10-1705. Jacobyn signed a will 4 on 4-5-1715.

Other marriages:
Wolters, Isebrant

They had the following children:

  M i Jan Morre
  F ii Judith Morre

Hendrick Borchers Moulard [Parents] 1, 2 was born 3, 4 about 1650 in Genemuiden. He died 5, 6 before 28-9-1693 in Genemuiden. He married 7, 8 Elijsabeth van Camen on 15-1-1675 in Kampen. Hendrick owned een huis 9, 10 on 9-6-1678 in Genemuiden. He was employed 11, 12, 13 as Bakker in Genemuiden. He appeared in court 14on 28-8-1696 in Genemuiden.

Wordt ook wel Goedenhooven genoemd, zie opmerking bij de "Maagscheijdinge" van Marchjen Berents d.d. 28-8-1696.

Elijsabeth van Camen [Parents] 1, 2, 3 was christened 4, 5, 6 on 25-3-1657 in Kampen. She died 7, 8, 9 before 20-3-1720 in Genemuiden. She married 10, 11 Hendrick Borchers Moulard on 15-1-1675 in Kampen. Elijsabeth was set in tutelage 12, 13on 16-4-1658 in Kampen. She appeared in court 14, 15, 16on 28-11-1684 in Genemuiden. She signed a will 17, 18, 19 on 28-9-1693 in Genemuiden. She signed a will 20, 21, 22 on 15-2-1709 in Genemuiden.

Other marriages:
Vollenhooven, Dirck Gerrits

They had the following children:

  F i Geertijn Hendricks Moulard
  M ii Moulard 1.He had other parents. Moulard was set in tutelage 2before 28-11-1684 in Genemuiden.

Mogelijke voornaam: Borchert
Niet met name genoemd in het testament van zijn moeder Elisabeth van Camen, weduwe van Hendrick Borchers Moulard te Genemuiden d.d. 28-9-1693. Waarschijnlijk jong overleden.
  F iii Berentijn Hendriks Moulard 1, 2.She had other parents. Berentijn was set in tutelage 3before 28-11-1684 in Genemuiden.

Alleen genoemd in het testament van haar moeder, Elisabeth van Camen, weduwe van Hendrick Borchers Moulard te Genemuiden d.d. 28-9-1693. Waarschijnlijk jong overleden.

Hendrik Morre [Parents] was born 1 about 1724. He died 2 on 5-8-1781 in Zwartsluis. He married 3 Magteldje Bleij on 10-5-1758 in Zwartsluis. Hendrik was employed 4 as Gemeensman in Zwartsluis.

Hij is als oom en momber van Evertijn en Geesjen Hammer, kinderen van Jan Alberts Hammer en Femmigje Dannenberg Koninck te Meppel aanwezig op 25-11-1760 bij de verkoop van eigendommen van genoemde Jan Hammer.

Magteldje Bleij was christened 1 on 19-4-1725 in Zwartsluis. She died 2 on 4-1-1780 in Zwartsluis. She was buried 3 on 8-1-1780 in Zwartsluis. She married 4 Hendrik Morre on 10-5-1758 in Zwartsluis.

They had the following children:

  M i Jan Morre 1 was christened 2 on 10-11-1751 in Zwartsluis. He died 3 after 1-4-1776.
  U ii Morre was born 1 in 1754 in Zwartsluis. Morre was buried 2 on 28-8-1754 in Zwartsluis.
  U iii Morre was born 1 in 1756 in Zwartsluis. Morre was buried 2 on 14-9-1756 in Zwartsluis.
  F iv Anna Morre was christened 1 on 29-9-1758 in Zwartsluis. She was buried 2 on 24-10-1758 in Zwartsluis.
  U v Morre was born 1 in 1759 in Zwartsluis. Morre was buried 2 on 3-10-1759 in Zwartsluis.
  F vi Elisabeth Morre was christened 1 on 18-2-1761 in Zwartsluis. She was buried 2 on 10-4-1761 in Zwartsluis.
  F vii Liesabeth Morre was christened 1 on 3-11-1762 in Zwartsluis. She was buried 2 on 24-8-1763 in Zwartsluis.
  F viii Elisabeth Morre was christened 1 on 14-6-1765 in Zwartsluis. She was buried 2 on 14-6-1765 in Zwartsluis.
  F ix Liesabeth Morre

Home First Previous Next Last

Surname List | Name Index