Kwartierstaat van mijn neef en nicht


Borchert Arents Mulart [Parents] 1, 2 was born 3 about 1605 in Genemuiden. He died 4 before 16-12-1657 in Genemuiden. He married 5 Merrichien Berents about 1630 in Genemuiden.

Zie R.A. Genemuiden d.d. 4-8-1643, waarin Borchert en zijn vrouw betrokken zijn bij de verkoop van een hoeve.
Op 23-1-1654 draagt Berent Jacobs van Ommen te Genemuiden aan Borchert Arents Mulart en zijn vrouw Merrichien Berents 15 carolus guldens 's jaars over.

Merrichien Berents 1 died 2 before 28-8-1696 in Genemuiden. She married 3 Borchert Arents Mulart about 1630 in Genemuiden. Merrichien signed a will 4 on 16-12-1657 in Genemuiden.

Other marriages:
Lubberts, Toenis

Merrichien Berents, eerder getrouwd geweest aan Borchart Arents Mulart, geassisteerd met haar tegenwoordige echtgenoot Toenis Lubberts, en de erfgenamen van wijlen Egbert Vriese, verkopen aan Willem Arents Mulart een huis. (Genemuiden, 27 October 1660).

They had the following children:

  M i Arent Borcherts Mulert
  M ii Berent Mulart was born 1 about 1640. He died 2 before 9-2-1698.
  M iii Hermannus Mulert
  M iv Hendrick Borchers Moulard

Arent Mulert [Parents] 1 was born 2, 3 about 1570. He died 4, 5 before 7-2-1643. He married 6, 7 Sophia van Goedenhooven about 1595. He had other parents.

Sophia van Goedenhooven [Parents] 1 was born 2, 3 about 1575. She married 4, 5 Arent Mulert about 1595. She had other parents. Sophia signed a will 6, 7 on 7-2-1643 in Genemuiden.

Genemuiden, 4 Augustus 1643: Peter Cleis, momber van Fytgen Goedenhaagen, Egbert Vriese en Toenis Sijmons, optredende voor henzelf, alsmede Jan Stevens en Sijmon Berends als mombers voor de kinderen van wijlen Geertruid Arends (Vriese), zijn voldaan van een welbetaalde som van kooppenningen van een huis door Willem Mulart en Gretien, echtelieden, en Borchert Mulart en Marrichien, echtelieden.

They had the following children:

  F i Geertruid Arents Mulart
  M ii Willem Arents Mulart
  M iii Borchert Arents Mulart

Jan Hendriks van Camen [Parents] 1, 2 was buried 3, 4 on 19-1-1692 in Kampen. He married 5 Marritje Peters on 16-4-1658 in Kampen. Jan signed a will 6 on 16-4-1658 in Kampen. He was employed 7, 8, 9, 10 as Muntersgezel in Kampen. He signed a will 11, 12 on 8-1-1692 in Kampen.

Other marriages:
Vriese, Geertjen

Op 27-10-1657 wordt hij te Genemuiden genoemd als erfgenaam van wijlen zijn schoonvader Egbert Vriese. Hij is dan al weduwnaar. Op 27 October 1660 verkoopt hij te Genemuiden, als mede-erfgenaam van (zijn schoonvader) Egbert Vriese, een huis aan Willem Arents Mulart.

Marritje Peters 1 was buried 2 on 26-1-1694 in Kampen. She married 3 Jan Hendriks van Camen on 16-4-1658 in Kampen.


Egbert Vriese 1 died 2, 3 before 27-10-1660. He married 4, 5 Geertruid Arents Mulart about 1630 in Kampen. Egbert was employed 6, 7, 8 as Pachter van de Tabaksaccijnzen.

Other marriages:
Dirks, Femmeke

Genoemd te Genemuiden als mede-verkoper van een huis d.d. 4 Augustus 1643. Op 27 oktober 1657 worden te Genemuiden zijn erfgenamen genoemd, n.l. Arent Vriese (zijn zoon), Jan van Camen (zijn schoonzoon) en Freric Thijssen.

Geertruid Arents Mulart [Parents] 1 was born 2, 3 about 1600. She died 4, 5 before 24-5-1642. She married 6, 7 Egbert Vriese about 1630 in Kampen.

They had the following children:

  F i Geertjen Vriese
  M ii Mr. Arent Vriese

Hendrickien van Camen [Parents] 1 was christened 2 on 23-4-1654 in Kampen. She died 3 on 31-5-1714 in Kampen. She was not married 4. Hendrickien was set in tutelage 5, 6on 16-4-1658 in Kampen.

Other marriages:
met de Wijven, Jan
van Santen, Jan Hendriks
Jacobs, Cornelis

Op 31-3-1675 wordt zij te Kampen lidmaat van de hervormde kerk. Zij wordt, samen met haar derde echtgenoot, Cornelis Jacobs, genoemd in het testament van haar zuster Elisabeth van Kamen te Genemuiden d.d. 15-2-1709.

She had the following children:

  M i Philippus van Camen

Jan met de Wijven 1.Jan married 2 Hendrickien van Camen about 1685.

Jan met de Wijven wordt te Kampen eenmaal genoemd in een boedelscheiding tussen hem en Hendrikien van Camen op 2-2-1697. (Momberstellingen 1682-1701, folio 148). Hij heet daar de stiefvader van Hendrikien van Camens zoon: Philippus van Camen. Dit is niet goed te verklaren, want reeds op 19-6-1695 was Hendrina van Camen, als weduwe (van Jan met de Wijven?) gehuwd met Jan Hendriks van Santen. Zij had toen haar zoon Philippus al, want op 22-4-1695 worden voogden voor hem aangesteld. (Momberstellingen 1682-1701, folio 129) Waarom pas in 1697 een boedelscheiding plaatsvindt tussen haar en Jan met de Wijven is onduidelijk, tenzij Jan met de Wijven en Jan Hendriks van Santen een en dezelfde persoon zijn en hij al in 1697 is overleden. Toch is dat in een stad als Kampen niet erg waarschijnlijk, omdat men daar in een officieel document geen bijnamen e.d. vermeldt. En mocht dit toch het geval geweest zijn, van wie was Hendrikien van Camen dan weduwe, toen zij in 1695 met Jan Hendriks van Santen huwde? Nog afgezien van de vraag: wie was de vader van Philippus van Camen?

Hendrickien van Camen [Parents] 1 was christened 2 on 23-4-1654 in Kampen. She died 3 on 31-5-1714 in Kampen. She married 4 Jan met de Wijven about 1685. Hendrickien was set in tutelage 5, 6on 16-4-1658 in Kampen.

Other marriages:
Unknown
van Santen, Jan Hendriks
Jacobs, Cornelis

Op 31-3-1675 wordt zij te Kampen lidmaat van de hervormde kerk. Zij wordt, samen met haar derde echtgenoot, Cornelis Jacobs, genoemd in het testament van haar zuster Elisabeth van Kamen te Genemuiden d.d. 15-2-1709.


Jan Hendriks van Santen died 1 before 15-2-1709. He married 2 Hendrickien van Camen on 19-6-1695 in Kampen.

Bij zijn eerste huwelijk was hij "j.m. van Zwolle", bij zijn tweede huwelijk "weduwnaar van Lemele".

Hendrickien van Camen [Parents] 1 was christened 2 on 23-4-1654 in Kampen. She died 3 on 31-5-1714 in Kampen. She married 4 Jan Hendriks van Santen on 19-6-1695 in Kampen. Hendrickien was set in tutelage 5, 6on 16-4-1658 in Kampen.

Other marriages:
Unknown
met de Wijven, Jan
Jacobs, Cornelis

Op 31-3-1675 wordt zij te Kampen lidmaat van de hervormde kerk. Zij wordt, samen met haar derde echtgenoot, Cornelis Jacobs, genoemd in het testament van haar zuster Elisabeth van Kamen te Genemuiden d.d. 15-2-1709.


Cornelis Jacobs 1 died 2 in 5-1714. He was buried 3 on 31-5-1714 in Kampen. He married 4 Hendrickien van Camen on 11-7-1706 in Kampen.

Van hem wordt bij zijn huwelijk vermeld, dat hij "weduwnaar van Mastenbroek" is.

Hendrickien van Camen [Parents] 1 was christened 2 on 23-4-1654 in Kampen. She died 3 on 31-5-1714 in Kampen. She married 4 Cornelis Jacobs on 11-7-1706 in Kampen. Hendrickien was set in tutelage 5, 6on 16-4-1658 in Kampen.

Other marriages:
Unknown
met de Wijven, Jan
van Santen, Jan Hendriks

Op 31-3-1675 wordt zij te Kampen lidmaat van de hervormde kerk. Zij wordt, samen met haar derde echtgenoot, Cornelis Jacobs, genoemd in het testament van haar zuster Elisabeth van Kamen te Genemuiden d.d. 15-2-1709.


Egbert Vriese 1 died 2, 3 before 27-10-1660. He married 4 Femmeke Dirks before 24-5-1642. Egbert was employed 5, 6, 7 as Pachter van de Tabaksaccijnzen.

Other marriages:
Mulart, Geertruid Arents

Genoemd te Genemuiden als mede-verkoper van een huis d.d. 4 Augustus 1643. Op 27 oktober 1657 worden te Genemuiden zijn erfgenamen genoemd, n.l. Arent Vriese (zijn zoon), Jan van Camen (zijn schoonzoon) en Freric Thijssen.

Femmeke Dirks died 1 before 11-1660 in Genemuiden. She married 2 Egbert Vriese before 24-5-1642.


Rolof Arents Mulert [Parents] 1 was born 2 about 1530.

Hij wordt genoemd in het testament van Willem Mulert te Hasselt 30-4-1557, waar hij 25 goudgulden erft.

He had the following children:

  M i Arent Mulert

Home First Previous Next Last

Surname List | Name Index