Kwartierstaat van mijn neef en nicht


Hermannus Guedenhoegen.Hermannus married 1 Anne before 5-4-1542. Hermannus was employed 2 as Rentmeester en Landschrijver 1-10-1538 - 1-10-1542 in Drenthe. He was employed 3 as Schout on 10-4-1546 in Giethoorn.

Het geslacht Goedenhooven (Guedenhaagen) ontleent zijn naam wellicht aan de hoeve Gudenhove in het kerspel Hiltrop (D), dat door de familie verkocht werd in het jaar 1487. Dit geslacht was in de Kop van Overijssel vrij uitgebreid aanwezig en manifesteerde zich ook oorkondelijk in een redelijke mate. Eigenlijk is het verwonderlijk, dat een geslacht van een behoorlijke standing - ambten, wapen, zegel - oorkondelijk min of meer uit de lucht is komen vallen. De archieven waarin ze voorkomen gaan immers ver genoeg terug om van een vroegere aanwezigheid te doen blijken, en toch waren ze er niet! Conclusie: hier moet sprake zijn van import...! Vraag: wat is de herkomst van deze import? Misschien kunnen enige delen van de reeks Codex traditionum Westfalicarum uitkomst bieden. In dit geval gaat het om deel III: De Heberegister des Klosters Ueberwasser und des Stiftes St. Mauritz - beide te Münster - bearbeitet von Prof. Dr. Franz Darpe (Münster 1888). Op blz. 205 (in het hoofdstuk Beschreibung der Stiftsgüter - St. Mauritz - nebst urkundlichen Mitteilungen über dieselben, 1492-1500) vindt men:

"Mansus Gudenhove dictus in perrochia Hiltorpe venditus est MCCCCLXXXVII ac pecunia ipsa 400 floreni in redditus perpetuos ex bonis manso Gottinctorpe in perr. Rickenrode mortificata et deputata. Iste mansus olim dictus Blanckfrederhove" - noot: in een oorkonde van 1335 - "et a possessore nomine ecclesie dicto Gude cepit cognomentum Gudenhove".

Het Latijn is hier - zoals zo vaak in de Middeleeuwen - grammaticaal ietwat kreupel, maar kan als volgt worden vertaald:

"De hoeve genaamd Gudenhove in het kerspel Hiltrup is verkocht in het jaar 1487, en het geld, 400 florijnen, is in de vorm van blijvende afdrachten uit de goederen en hoeve Gottincktorpe in het kerspel Alberslo en uit de hoeve Brüggenmersch in het kerspel Rinkenrode verhypothekeerd en vastgelegd. Bedoelde hoeve, oudtijds Blanckenderhove genoemd, kreeg zijn naam Gudenhove naar Gude, die in de naam van de kerk in het leenbezit ervan was."

Gude moet geleefd hebben in de 14e eeuw (voor voormelde oorkonde uit 1335), en op blz. 135 (in Bruchstück eines Heberegisters - aus einem Kopiar des 14e Jahrhunderts - is er sprake van de hoeve van Gode ("des Godes hove") in het kerspel Hiltrop, waaruit uiteraard toen nog een afdracht aan het Stift St. Mauritz moest worden betaald. Gezien de koopprijs was hier sprake van een aanzienlijke hoeve.

Enige opmerkingen:
Was de verkoop van 1487 aanleiding tot verhuizing en/of statusverandering der bewoners? Er is dan een Chronologische aansluiting met het verschijnen der Goedenhovens in Overijssel. Betekende dit een ambtelijke status? Misschien op een gegeven ogenblik in dienst en/of in het gevolg van Georg Schenck von Tautenburg, die een rasechte Duitser was en in de bestuurlijke staf van Overijssel eigen mensen zal hebben geplaatst?
Zoveel is zeker: Mr. J.I. van Doorninck vermeldt in zijn "Overijssel onder Karel V" (Deventer 1889) op blz. 26, d.d. 13-6-1540: "Daar door de dood van Georg Schenck het rentmeesterschap van Drenthe vaceert, dat onder zijne hand bediend werd door Herman Goedenhoegen sedert 1-10-1538, en de tijd van dezen 1 Oct. 1540 om is, wordt hij door den Keizer voor 2 jaar in zijn dienst gecontinueerd.".

Anne 1.Anne married 2 Hermannus Guedenhoegen before 5-4-1542.

They had the following children:

  M i Borchert Goedenhaagen
  F ii Judith Guedenhagen

Jacob Naerssen died 1 before 1587. He married Willemtyn Goedenhaagen.

Willemtyn Goedenhaagen [Parents] 1.Willemtyn married Jacob Naerssen.

VIII Martij 1598 (8 maart 1598) bedankt Willethyn Goedenhaagen de voogden van haar dochter Greetgyn, haar nagelaten door haar man Jacob Naerssen, haar zwager Arent Rolofs Mulert en Hendrick Egberts, secretaris der stad Genemuiden.

They had the following children:

  F i Living

Arnoudt van Ghenen 1.Arnoudt married 2 Judith Guedenhagen before 7-3-1575. Arnoudt was employed 3 as Grietman in Weststellingwerf Westeinde.

Judith Guedenhagen [Parents] 1.Judith married 2 Arnoudt van Ghenen before 7-3-1575.


Mr. Arent Rolofs Mulert [Parents] 1 was born 2, 3 about 1510. He married 4 Marrytgen Reijnders about 1540 in Genemuiden.

Arent Mulert staat met zijn vrouw (in 1606) in de 'glazen' van de kerk te Genemuiden. Bedoeld zijn hier de wapens van zijn geslacht, zie manuscript van Rheenen. Ook hier wordt hij Arent Willemsen Mulert genoemd, wel een teken, dat hij toch liever niet bekend stond als een bastaardzoon. Hij wordt vermeld in het testament van zijn 'broer' Willem Mulert d.d. 30-4-1557, opgemaakt te Hasselt.

Marrytgen Reijnders 1.Marrytgen married 2 Mr. Arent Rolofs Mulert about 1540 in Genemuiden.

They had the following children:

  M i Rolof Arents Mulert
  F ii Anna Mulert 1.

Genoemd in het testament van Willem Mulert d.d. 30-4-1557, waar zij ook 25 goudgulden erft.
  F iii Maycke Aerts Mulert

Reynder van der Wal 1 died 2 before 4-8-1753. He married 3 Hermtijn Wijnholds Greve before 17-8-1711. Reynder was also known as 4 Reyndert te Walle. He was counted in a census 5 in 1748 in Genemuiden in .

Hermtijn Wijnholds Greve [Parents] 1 was born 2 about 1675. She died 3 after 27-7-1715. She married 4 Reynder van der Wal before 17-8-1711. Hermtijn was counted in a census 5 in 1748 in Genemuiden in .

They had the following children:

  M i Hendrik Reinders van der Walle

Hendrik Reinders van der Walle [Parents] 1, 2 was born 3 before 17-8-1711. He married 4 Arnoldjen in 1738/1748. Hendrik was counted in a census 5 in 1748 in Genemuiden in .

Te Kampen, op 17-8-1711 vermaakt Wijnhold Hendriks Greve aan Hendrik Reinders van der Walle 50 caroli gulden.

Arnoldjen 1.Arnoldjen married 2 Hendrik Reinders van der Walle in 1738/1748. Arnoldjen was counted in a census 3 in 1748 in Genemuiden in .


Jan Geerts Hammer [Parents] 1 was born 2 about 1605 in Den Ham. He died 3 after 24-9-1674 in Meppel. He married 4 Hendrickien Jans on 29-11-1633 in Meppel. Jan owned huis met hof 5 in 1642 in Meppel. He was employed 6, 7 as Wever in Meppel.

Other marriages:
Claes, Jantien
Hendriks, Lutgera

Op de lidmatenlijsten van de gereformeerde (= hervormde) kerk van Meppel staat, dat hij woonde in de Papenstraet (nu Grote Kerkstraat). Jan Geerts (de stamvader van de "Meppeler tak" of "schoolmeesters tak" der Hammers en via de vrouwelijke lijn ook van de "Genemuidense tak"), is de oudste "Hammer"-voorvader, van wie met zekerheid iets bekend is. Hij was een "jong gezel" uit De(n) Ham, die op 29-11-1633 te Meppel huwt met Hendrikien Jans (wed. van Jan Hendriks). De familienaam Hammer is hoogstwaarschijnlijk aan deze plaatsnaam ontleend. Een "ham" is een oud Nederlands woord en betekent: "laag stuk land", "weide, omringd met wilgen", "door sloten ingesloten landstuk". In die zin is de naam Hammer dus een echt Nederlandse naam, die ook wel als voornaam voorkwam. Op 12-5-1668 passeert bij hem, als lid van het weversgilde te Meppel een verzegelde rentebrief. Hij was dus een invloedrijk lid van het weversgilde en bezat zeker enige welstand, met een eigen huis en een knecht, Dirck Hendrics, die "als knecht van Hammer Jan" op 1-4-1670 te Meppel lidmaat werd van de hervormde kerk. Op 24 september 1674 passeert bij hem wederom een verzegelde rentebrief. Hij wordt dan genoemd Jan Geerts, wever uit Den Ham.

Hendrickien Jans was born 1 about 1605 in Meppel. She died 2 before 19-7-1643 in Meppel. She married 3 Jan Geerts Hammer on 29-11-1633 in Meppel.

They had the following children:

  M i Geert Jans (Hammer)

Jan Geerts Hammer [Parents] 1 was born 2 about 1605 in Den Ham. He died 3 after 24-9-1674 in Meppel. He married 4 Lutgera Hendriks on 28-7-1668 in Zwolle. Jan owned huis met hof 5 in 1642 in Meppel. He was employed 6, 7 as Wever in Meppel.

Other marriages:
Jans, Hendrickien
Claes, Jantien

Op de lidmatenlijsten van de gereformeerde (= hervormde) kerk van Meppel staat, dat hij woonde in de Papenstraet (nu Grote Kerkstraat). Jan Geerts (de stamvader van de "Meppeler tak" of "schoolmeesters tak" der Hammers en via de vrouwelijke lijn ook van de "Genemuidense tak"), is de oudste "Hammer"-voorvader, van wie met zekerheid iets bekend is. Hij was een "jong gezel" uit De(n) Ham, die op 29-11-1633 te Meppel huwt met Hendrikien Jans (wed. van Jan Hendriks). De familienaam Hammer is hoogstwaarschijnlijk aan deze plaatsnaam ontleend. Een "ham" is een oud Nederlands woord en betekent: "laag stuk land", "weide, omringd met wilgen", "door sloten ingesloten landstuk". In die zin is de naam Hammer dus een echt Nederlandse naam, die ook wel als voornaam voorkwam. Op 12-5-1668 passeert bij hem, als lid van het weversgilde te Meppel een verzegelde rentebrief. Hij was dus een invloedrijk lid van het weversgilde en bezat zeker enige welstand, met een eigen huis en een knecht, Dirck Hendrics, die "als knecht van Hammer Jan" op 1-4-1670 te Meppel lidmaat werd van de hervormde kerk. Op 24 september 1674 passeert bij hem wederom een verzegelde rentebrief. Hij wordt dan genoemd Jan Geerts, wever uit Den Ham.

Lutgera Hendriks was born 1 after 1600. She died 2 on 7-1-1673 in Meppel. She married 3 Jan Geerts Hammer on 28-7-1668 in Zwolle.


Geert Hermens (Hammer) [Parents] was born 1 about 1570 in Den Ham.

He had the following children:

  M i Hermen Geerts Slender
  M ii Jan Geerts Hammer

Hermen (Hammer) was born 1 about 1540.

He had the following children:

  M i Geert Hermens (Hammer)

Home First Previous Next Last

Surname List | Name Index