Kwartierstaat van mijn neef en nicht


Ds. Johannes Bouillet died 1 before 29-8-1632. He married 2 Elisabeth Wentholt on 9-12-1612 in Zutphen. Johannes was employed 3 as Predikant in 1609 in Warnsveld en Wichmond. He was employed 4 as Predikant in 1628 in Zutphen.

Elisabeth Wentholt [Parents] died 1 after 1628. She married 2 Ds. Johannes Bouillet on 9-12-1612 in Zutphen.


Willem Schutte 1.Willem married 2 Stijntjen Bijvanck on 23-11-1673 in Aalten. met attestatie 3 van Anholt, Duitsland naar Aalten, on 23-11-1673 Willem lived 4 in , Anholt, Duitsland.

Stijntjen Bijvanck [Parents].Stijntjen married 1 Willem Schutte on 23-11-1673 in Aalten. met attestatie 2 van Anholt, Duitsland naar Aalten, on 23-11-1673 Stijntjen lived 3 in , de Haart, Aalten.

MARRIAGE: Nederlands Gereformeerd


Laurens Geuzinge [Parents] was born 1 about 1310.

He had the following children:

  M i Johan Geuzinge was born 1 about 1332.

Na Laurens - Johan - Laurens Geuzinge kunnen we weer een Johan verwachten rond 1360. En ook dat lukt: 10 februari 1365 en 23 augustus 1368 was een Johan Geuzinge getuige, respectievelijk voor Johan Sloet en voor de schout van Hasselt. Hij zal geboren zijn circa 1332 en had geen nakomelingen.
  M ii Gert Geuzinge
  M iii Laurens Bachuis 1 was born about 1335.

Een mogelijke bastaardbroer van Gert Geuzinge, want op 14 februari 1392 zegelden zij een charte van Stijne van der Borch, vrouw van Rolof Geuzinge; zij verkocht toen met haar zoons Cyse en Geert Geuzinge een boterrente. Daarbij zegelden haar "maende maghe Gheerde Guedesing, Everde Guedesing en Laurens Bachuus alse van des vaders weghen" (= van de kant van de vader van Cyse en Geert), en wel Laurens Bachuis met onder een schildhoofd drie zespuntige "sterren" (= rozen !) en over het geheel een linker schuinbalk. Hij is daardoor duidelijk een bastaardtelg, die in het kader van het geheel een bastaardzoon geweest kan zijn Laurens Geuzinge, geboren rond 1335. Laurens Bachuis wordt verder nog vermeld 20 mei 1370, 13 september 1371, 21 april 1381, terwijl hij mogelijk kinderen had, aangezien in mei 1374 "de naarcoop van Lamme tho Bachues is gewijst op Heer Egbert" als haar volle broer (die dus geestelijke was).

Adriaan Peters Belliaerts [Parents] was born estimated 1445. He married Alijt Lammen Symons. Adriaan was mentioned (Recht. arch., 261, 28) 1on 22-8-1487 in Oosterhout. He was mentioned (Cijnsboek Oosterhout 1524: A. IX) 2 in Oosterhout. He was mentioned (Recht. arch., 261, f. 41) 3on 22-3-1488 in Oosterhout. He was mentioned (R.265, 80: Verkoop land door zijn neven.) 4on 19-3-1512 in Oosterhout. He was mentioned (Recht. arch., 266) 5on 30-12-1527 in Oosterhout.

Alijt Lammen Symons 1 was born estimated 1445. She married Adriaan Peters Belliaerts.

They had the following children:

  M i Frans Adriaen Peter Belliaerts. Frans was mentioned (Cijnsboek Oosterhout 1554 (Dom. Prins Frederik, 1257): F IIII) 1 in Oosterhout.
  M ii Adriaen Adriaen Beliaerts

Peter Peters Beliaerts [Parents] died 1 before 25-12-1495. He married Jenneken. Peter was mentioned (R.A. 's Hertogenbosch, Oosterhout, R.257, f. 12) 2on 8-1-1452 in Oosterhout. He was mentioned (R.A. 's-Hertogenbosch, Oosterhout, R.257) 3on 14-6-1454 in Oosterhout. He was mentioned (R.A. 's Hertogenbosch, Oosterhout, R.258, fol. 113) 4on 20-8-1465 in Oosterhout. He was mentioned (R.261, 38) 5on 18-2-1488 in Oosterhout.

Gegoed te Oosterhout.
De volgorde van de kinderen is onbekend.

Jenneken 1 was born estimated 1410. She married Peter Peters Beliaerts. Jenneken was mentioned (Cijnsboek Oosterhout 1524, A IX) 2 in Oosterhout.

They had the following children:

  F i Petronella Peters Beliaerts
  F ii IJken Peters Beliaerts
  F iii Aenken Peters Beliaerts was born estimated 1435. Aenken was mentioned (Cijnsboek Oosterhout 1524, H 2) 1 in Oosterhout.
  M iv Herberen Peters Belliaerts
  M v Adriaan Peters Belliaerts
  M vi Ghijben Peters Beliaerts. Ghijben was employed 1 as Kloosterling in 1475.

Mercelis Willems was born estimated 1460. He married Lijsbeth. Mercelis was mentioned (R.415) 1on 29-5-1500 in Breda. He was mentioned (R.443) 2on 18-6-1538 in Breda. He was mentioned (R.445) 3on 30-6-1540 in Breda. He was mentioned (R.456) 4on 18-3-1551 in Breda.

Lijsbeth was born estimated 1460. She married Mercelis Willems. Lijsbeth was mentioned (R.415) 1on 29-5-1500 in Breda. She was mentioned (R.443) 2on 18-6-1538 in Breda. She was mentioned (R.445) 3on 30-6-1540 in Breda. She was mentioned (R.456) 4on 18-3-1551 in Breda.

They had the following children:

  M i Mercelis Mercelis Willems

Adriaan Cornelis Beens [Parents] died 1 before 4-2-1564. He married Agneese Willem Beertendr.. Adriaan was mentioned (R.458: Comparanten) 2on 25-8-1553 in Breda. He was mentioned (notaris Van de Corput, no. 5) 3on 30-7-1565 in Breda. He was mentioned (R.489, 85: Erfcijns) 4on 26-7-1588 in Breda.

Agneese Willem Beertendr..Agneese married Adriaan Cornelis Beens. Agneese was mentioned (R.458: Comparanten) 1on 25-8-1553 in Breda. She was mentioned (R.460) 2on 15-6-1555 in Breda. She was mentioned (R.465: Verkoop rentebrief) 3on 12-4-1560 in Breda. She was mentioned (Weeskamer, nr. 440) 4on 4-2-1564 in Breda.


Heer Steven van Ruinen [Parents] 1 was born about 1292. He married van Peize.

Hij zal wegens zijn ontbreken in 1291 zijn geboren rond 1292. Hij was 8 december 1325 heer van Ruinen ("domicellus") en 26 mei 1328 nog knape ("famulus").

Het charter van 1325 is belangrijk, omdat het daar ging om een overdracht van allodiaal bezit (door Steven's neef Arnold Lansinge, zoon van Mewekien). Daarom compareerden ter goedkeuring: Steven zelf (met filiatie: "Stephanus domicellus, filius quondam Johannis de Rune"), en zijn zwagers ("sororii: echtgenoten van zijn zusters) Hendrik schulte van Eelde, Otto van Norg en Johan Clencke. De betrokkenen worden in deze volgorde genoemd, maar dat betekent niets voor hun opeenvolging in leeftijd: Steven gaat immers als Ruinense heer voorop en bovendien kwamen vrouwelijke telgen na de mannelijke. De voornaam van de zuster die met Otto van Norg getrouwd was, is te achterhalen, want 25 maart 1334 komt Otto voor met zijn vrouw Yda en hun kinderen Wycher, Johan en Herman.

De vrouw van Steven van Ruinen was mogelijk een Van Peize. Toen namelijk Steven's zoon, Johan (III) van Ruinen, 15 mei 1377 onroerend goed te Eelde verkocht, heette dit goed hem aangeƫrfd te zijn van "Egberte van Peyse, unsen neven".

Egbert kan dan een zoon zijn van een zuster of zwager van Steven of van een broer of zwager van diens vrouw (waarbij we ervan uitgaan, dat "neef" hier bedoeld wordt in zijn eigenlijke betekenis en niet als algemene verwantschapsaanduiding, gezien zijn positie als erflater). Van een zuster van Steven evenwel is geen sprake: hun echtgenoten stamden immers uit andere geslachten dan Van Peize. Zo zal Steven's vrouw een Van Peize zijn geweest: bij overlijden zonder nakomelingenschap vererfde het bezit naar de familie van herkomst, in casu de vrouw van Steven van Ruinen of bij haar vooroverlijden - zij leefde in 1377 niet meer - naar haar zoon (een in dit verband onbelangrijke nevenconclusie is, dat Egbert van Peize kinderloos was). Als steun voor onze verwantschapsslotsom is er nog het feit, dat een Herman, pastoor te Peize en deken van Drenthe, 3 juni 1379 een vidimus afgaf van de door Johan III's vrouw getoonde oorkonden van 11 november 1375 en 10 november 1376, waarvan die uit 1376 betrekking had op door Johan III geerfd aanzienlijk bezit van dezelfde Egbert van Peize Egbertssoon.

van Peize 1 was born estimated 1290. She married Heer Steven van Ruinen.

They had the following children:

  M i Heer Johan III van Ruinen

Willem Cornelis Beens [Parents] died 1 before 11-6-1515. He married Jehenne Willem Peters Roevers. Willem was mentioned (R.415, 219: Boedelscheiding) 2on 20-12-1501 in Breda. He was mentioned (R.416, 15v: Verkoop huurpacht) 3on 8-1-1504 in Breda. He was mentioned (R.416, 26v: Verkoop huis) 4on 22-5-1504 in Breda. He was mentioned (R.420: Verkoop huurpacht) 5on 15-5-1512 in Breda. He was mentioned (R.423: Boedelscheiding) 6on 4-2-1517 in Breda.

Other marriages:
Unknown

Jehenne Willem Peters Roevers.Jehenne married Willem Cornelis Beens. Jehenne was mentioned (R.423: Verkoop huis) 1on 15-6-1515 in Breda. She was mentioned (R.423: Boedelscheiding) 2on 4-2-1517 in Breda.

They had the following children:

  F i Living
  F ii Living

They had the following children:

  M i Hendrik Lulofs
  M ii Lic. Lodolphus Sylvius Lulofs

Home First Previous Next Last

Surname List | Name Index