Kwartierstaat van mijn neef en nicht


Dingeman Willems Beens [Parents] was born 1 about 1595. He died 2 on 17-8-1639. He was buried 3 in Breda. He married 4 Cornelia Adriaan Geerits on 5-7-1628 in Zevenbergen. Dingeman was employed 5 as Vleeshouwer en Beenhakker in Breda. He was employed 6 as Lid rederijkerskamer Het Vreugdendal in Breda. He was mentioned (dossier Van Rijckevorsel, CBG) 7on 23-7-1630. He lived 8 in "de Hope", Breda. He was employed 9 as Tienman in 1638 in Breda. He was employed 10 as Dichter in Breda.

Cornelia Adriaan Geerits.Cornelia married 1 Dingeman Willems Beens on 5-7-1628 in Zevenbergen. Cornelia was mentioned (dossier Van Rijckevorsel, CBG) 2on 23-7-1630.


Ridder Johan I van Ruinen [Parents] was born 1 about 1188.

Een Johan van Ruinen wordt vermeld in 1223, circa 1225, in 1230, 1236 en 1241.

Deze vanaf 1223 voorkomende Johan was een andere dan de Johan van de vierde generatie in 1212. Want 1°: de tweede Johan was van zijn familie duidelijk de hoofdfiguur van die tijd: niet alleen was hij in 1223, 1230 en 1241 getuige van de bisschop (die voor dat doel geen secundaire familieleden zal hebben aangetrokken), maar ook wordt hij rond 1225 genoemd in een lijst van opbrengsten van het Domkapittel te Utrecht (voor 5 ponden en 5 solidi, - meer dan een machtig man als Egbert van Groningen, met 3 ponden 18 solidi en 4 Groningse denariën); deze Johan is derhalve ondenkbaar náást Arnold II. En 2°: in 1236 was er sprake van de gebroeders Johannes en Laurencius, ridders, bij de beslechting van een geschil tussen deze twee enerzijds en de abdij van Ruinen anderzijds (zij waren duidelijke Van Ruinen telgen, gezien de partijen en plaats - Buddingwolde - van het geschil en gezien het feit dat de naam Laurens naderhand bij de Van Ruinen's nog weer voorkomt): daarbij was Johan de hoofdtelg. Hij moet dan ook een zoon van Arnold II zijn geweest.

In de vermeldingen van 1230, 1236 en 1241 was Johan I van Ruinen ridder. Als we daarom aannemen, dat hij in 1230 zo'n 40 jaar oud was (dat kan aardig kloppen met zijn laatste vermelding in 1241 op ruim 50-jarige leeftijd), dan is hij rond 1188 geboren, hetgeen voortreffelijk past in de chronologie van Arnold II.

He had the following children:

  M i Arnold III van Ruinen 1 was born about 1210.

Hij wordt slechts één maal vermeld, en wel toen bisschop Otto 26 maart 1247 de Akerk te Groningen tot parochiekerk verhief. Getuigen waren daarbij "A. de Ruine, Albertus et Suetherus de Vorst, Gisebertus de Buchorst, Walterus Radingus et Bertoldus Radingus".

Doordat de voorgaande heer, Johan I, niet meer vermeld werd bij die gelegenheid en de na 1247 volgenden nog niet, hebben we hier te maken met een telg van de na Johan I volgende generatie. Zijn naam kunnen we op grond van voorgaande namen completeren tot Arnold (III).

In het kader van de vermeldeng van 1247 en van de chronologie van Johan I zal Arnold omstreeks 1210 geboren kunnen zijn.
  M ii Heer Mewekien van Ruinen

Adriaan Cornelis Beens [Parents].Adriaan married Maria Adriaan 's Grauwen. Adriaan was employed 1 as Burger en Peperkoekenbakker in Breda.

Maria Adriaan 's Grauwen 1 was born estimated 1620. She married Adriaan Cornelis Beens.


Hendrik Essink [Parents] was born 1 in IJzerlo, Aalten. He was christened 2 on 6-4-1684 in Aalten. He died 3, 4 before 5-5-1736. He married 5 Janna ten Barge on 14-11-1717 in Aalten.

Janna ten Barge [Parents] was born 1 in de Heurne, Dinxperlo. She was christened 2 on 6-3-1692 in Dinxperlo. She married 3 Hendrik Essink on 14-11-1717 in Aalten.

Other marriages:
Schoppers, Hendrik

They had the following children:

  F i Aaltien Essinck

Willem Semmelinck [Parents] died 1 before 1698. He married 2 Aeltjen Heijnen on 6-7-1673 in Aalten. Willem was also known as 3 Willem Kerckhof. He lived 4 in , Varsseveld. He was also known as 5 Willem Essinck.

Other marriages:
Lensinck, Lutte
te Slae, Stijne

Aeltjen Heijnen [Parents] died 1 in 1690. She married 2 Willem Semmelinck on 6-7-1673 in Aalten. Aeltjen lived 3 in , Lintelo, Aalten.

They had the following children:

  M i Hendrik Essink

Anthony Willems van Dijk.Anthony married 1 Cornelia Beens on 7-9-1620 in Zevenbergen. Anthony was mentioned (R.A. 374) 2on 4-3-1621 in Etten.

Cornelia Beens [Parents].Cornelia married 1 Anthony Willems van Dijk on 7-9-1620 in Zevenbergen. Cornelia was mentioned (R.A. 374) 2on 4-3-1621 in Etten. She was mentioned (R.182, 63v) 3on 12-1-1627 in Zevenbergen. She was mentioned (R.526, 33v) 4on 3-3-1627 in Breda.

Other marriages:
Living


Heer Johan III van Ruinen [Parents] 1 was born about 1315. He died before 3-6-1379. He married Zweder van Rechteren.

Johan (III) van Ruinen Stevenszoon is rond 1315 geboren: niet later, want uit circa 1340 stamt een register van inkomsten van het Utrechtse Domkapittel, waar Johan's afdracht wordt vermeld: "Item in parrochia de Rune per Johannern de Rune V librae Gron. V solidi" (evenveel als Johan I in 1225), "de decima in Oesterwolde, quam possidet Rodolphus Spegel, Otto Spegel filius Rodolphi in pheodum, moratur in Elede. Item per eundem pro decima in Ghees in parrochia Hessele V uncia V Gron." Johan III, Egbert van Peize, de inwoners van Peize, Roden en Roderwolde sloten 21 maart 1352 een verdrag met de stad Groningen.

Hieruit blijkt weer de nauwe band tussen Johan en Egbert van Peize, kennelijk had Johan belangen in die omgeving.

Zijn laatste vermelding in leven komt uit 1377 (zie bij Steven van Ruinen) toen hij (wegens schulden!) onroerend goed te Eelde verkocht, dat hij geërfd had van zijn neef Egbert van Peize.

Aan dit stuk is zijn zegel bewaard gebleven met het Van Ruinen wapen: onder een schildhoofd drie rozen, 2 en 1, met randschrift "S.JO.AN HERE VA. .UNEN".

Johan's echtgenote was een Zweder van Rechteren Frederiksdochter. Zij wordt voor het eerst vermeld, samen met haar man en een dochter Bertrade/Berte, op 31 oktober 1363 bij de afstand van enige rechten aan de abdij te Dikninge; hetzelfde drietal kwam 29 september 1364 nog eens voor bij de kwitering van Dikninge voor 400 Brugse schilden. Dit was tevens de laatste vermelding van de dochter, die dan ook jong zal zijn overleden (verdere kinderen waren er niet, zodat de heerschappij over Ruinen na Johan III overging op een tak in de vrouwelijke lijn). De terminus ante quem voor Berte's overlijden is 28 april 1374, toen Johan III en Sweder de grove en smalle tienden over het goed Blakeling in de marke van Pesse aan Dikninge verkochten: bij deze vermogenshandeling ontbrak Berte.

Zweder van Rechteren 1 was born about 1335. She died 2 on 21-2-1407 in Deventer. She married Heer Johan III van Ruinen.

Zweder van Rechteren wordt nog een hele tijd genoemd. Zo ontving zij van haar man 11 november 1375 "al onse levendige roerende have, al unse cleynhede (= kleinodiën) ende goed, dat die scheere bygaen hevet, alle onse silverwerc ende vate, dat sij van golde ofte silver, ende voert al onse reedscap, huesraed ende al onse goed, alsoe als dat gheleghen is ten Oeldenhave (= het stamslot)" (met de zegels van Johan III - onder een schildhoofd drie rozen, 2 en 1; randschrift "JOHAN HERE VAN RUN.." - en, figuraal identiek, van Gert Geuzinge). Met haar man wordt zij diezelfde datum nog eens vermeld, toen zij met toestemming van de bisschop voor het Sint Katharina-altaar te Ruinen enige opbrengsten schonken uit de goederen Luddering, Wulverding, Westebring, Oldelansing, Hadebolding en de Nijenhave. Maar vanaf 1378 was zij weduwe: in 1377 was Johan nog in leven, in 1380 werd zijn opvolger heer van Ruinen, en 3 juni 1379 trad zij alléén op, want toen gaf Herman, pastoor van Peize en deken van Drenthe, een vidimus af voor oorkonden, hem getoond "per manus honeste domine, videlicet Zwederis, domine in Runen". In haar weduwejaren trok zij zich terug in een ascetisch leven te Deventer; een lang verhaal daarover is te vinden in een kroniek ten Rijksarchieve in Arnhem "Van den doechden der vuriger ende stichtiger susteren van Diepenveen". Zij kocht enige huizen te Deventer, die zij 31 januari 1391 legateerde aan de gemeenschap van de zusters des gemenen levens; deze schenking bevestigde zij 17 november 1396. Volgens deze kroniek overleed Zweder 21 februari 1407 te Deventer. Uit de vermeldingen van Johan III van Ruinen (ca. 1340 - 1377) en Zweder (1363 - 1407) blijkt wel, dat zij heel wat jonger was dan haam man en dat Johan vrij laat is getrouwd. Voor haar geboorte komen we dan uit op circa 1335.


Cornelis Frans Beens [Parents] was born 1, 2 about 1553 in Breda. He died 3, 4 before 1611. He married 5, 6 Mayken Jan Aert Ruyssenaers before 1582. Cornelis was mentioned (Weeskamerarchief) 7on 11-12-1565 in Breda. He was employed 8 as Pachter van het geslacht in 1577 in Breda. He was mentioned (G.A. Breda, 100ste penning, no. 1972, fol. 34) 9in 1580 in Breda. He was employed 10, 11 as Vleeshouwer in Breda. He was taxed for 100ste penning 12 on 19-12-1580 in Breda. He appeared in court 13on 5-8-1598 in Breda.

Mayken Jan Aert Ruyssenaers [Parents] 1, 2.Mayken married 3, 4 Cornelis Frans Beens before 1582. Mayken appeared in court 5on 5-8-1598 in Breda. She appeared in court 6on 8-7-1615 in Breda.

Zie ook: weeskamer 458, 13 jan. 1620, en 100ste penning 1621, 37.

They had the following children:

  M i Frans Beens was christened 1 on 9-6-1583 in Breda.

Mogelijk in 1615 concierge van het Stadhuis Breda (Procuratiën Breda R.821).
  M ii Laureys Cornelis Frans Beens
  F iii Catharina Beens was christened 1 on 26-8-1596 in Breda.
  F iv Digna Beens

Arnold II van Ruinen [Parents] 1 was born about 1165.

Hoofdtelg was een Arnold II van Ruinen (hoogstwaarschijnlijk zoon van Otto II en derhalve geboren ca. 1165), getuige en/of ministeriaal van de bisschop; bij hem worden de vermeldingen frequenter: 1204, 1206, 1209, 1210, 1211, 1215, 1217.

Naast hem was er waarschijnlijk nog een broer, t.w. een Otto. Hij was een jongere en secundaire figuur, omdat hij in 1206 en 1211 getuige en ministeriaal was van de bisschop, doch beide malen met en na Arnold II. Ook kwam er nog een Johan van Ruinen voor, namelijk in 1212 als getuige van Volker van Coevorden, samen met Egbert van Groningen, Rodolf van Peize, Bertold Schulte (van Eelde) en Engelbert van Steenwijk; hij was een tijdgenoot van Arnold II en Otto van Ruinen, dus mogelijk hun broer.

He had the following children:

  M i Ridder Johan I van Ruinen
  M ii Laurencius van Ruinen 1 was born estimated 1190.

Zie Johan I van Ruinen

Joannes van Rijckevorsel [Parents] was christened 1 on 10-12-1673 in Breda. He died 2 on 5-2-1720 in Zevenbergen. He married 3 Maria Beens on 23-2-1698 in Hoge Zwaluwe. Joannes was employed 4 as Vaandrig in het regiment van graaf van Dohna in 1697. He was employed 5 as Vaandrig in het regiment van graaf van Dohna in 1700. He was employed 6 as Luitenant in het regiment van graaf van Dohna in 1701. He was employed 7 as Luitenant in het regiment van graaf van Dohna in 1705. He retired 8 Luitenant reformé on 3-11-1708.

Maria Beens [Parents] died 1 on 3-5-1698 in Amsterdam. She married 2 Joannes van Rijckevorsel on 23-2-1698 in Hoge Zwaluwe. She had other parents. Maria was set in tutelage 3in 1689.

Home First Previous Next Last

Surname List | Name Index