Kwartierstaat van mijn neef en nicht


Arend van de Raeck 1 was born estimated 1595. He married Anneke Willems Beens.

Anneke Willems Beens [Parents] 1 was born estimated 1597. She married Arend van de Raeck.

Other marriages:
van der Lith, Hendrik


Hendrik van der Lith 1 was born estimated 1600. He married Anneke Willems Beens.

Anneke Willems Beens [Parents] 1 was born estimated 1597. She married Hendrik van der Lith.

Other marriages:
van de Raeck, Arend


Geert Tybenkamp 1 was born estimated 1395. He married 2 Konne van Isselmuden before 1428.

Konne van Isselmuden [Parents] 1 was born estimated 1395. She married 2 Geert Tybenkamp before 1428.


Willem Wentholt [Parents] was born 1, 2 in Doesburg. He died 3, 4 on 1-12-1670. He married 5, 6 Geertruid van Dam in 1647. put up the banns 7, 8on 28-2-1647 in Zutphen. met attestatie 9 van Lochem naar , on 19-3-1647 Willem was employed 10, 11 as Secretaris 23-2-1648 - --1670 in Zutphen. He was employed 12 as Serviesmeester 17-10-1660 - 14-10-1668. He was employed 13, 14 as Commies van den Ontvanger-generaal der Graafschap in Zutphen.

Geertruid van Dam was born 1 in Lochem. She died 2, 3 after 21-11-1696. She married 4, 5 Willem Wentholt in 1647. put up the banns 6, 7on 28-2-1647 in Zutphen. met attestatie 8 van Lochem naar , on 19-3-1647


Johan van Welvelde [Parents] 1 was born about 1315. He married Agnes van Gutterswijk.

Hij is omstreeks 1315 geboren. Hij was volgens Ferwerda gehuwd met Agnes van Gutterswijk en hij was het ook, die door de toenmalige heer van Ruinen Johan III 31 oktober 1353 is beleend met Welvelde c.a. (zodat hij ouder was dan zijn broer Otto Ottozoon). Ook was hij circa 1355 in het leenbezit van de Engelredinchaf onder Enschede en het huis Nytbolding onder Delden. Hij zegelde 5 april 1367 een verkoop door de gebroeders en gezusters Van der Boden (zegel bewaard gebleven); 20 april 1368 was hij met zijn broer Otto van Welvelde getuige van Evert van Heeckeren van Almelo; 26 maart 1381 werd hij door zijn dienaar Johan van Nijplo aangesproken voor twaalf oude schilden wegens verdiend loon en tenslotte kwam hij in 1387 voor het laatst voor, en wel als houder van het leengoed Alvinchof c.a. De samenstelling van zijn gezin blijkt, doordat Johan van Welvelde met zijn vrouw Agnese en hun kinderen Otto, Johan en Gertrude 22 mei 1357 aan de kerk te Almelo een rente van twee mud rogge uit Engelbertinck te Zenderen onder Borne verkochten.

Agnes van Gutterswijk 1 was born estimated 1315. She married Johan van Welvelde.


Otto II van Welvelde [Parents] 1, 2 was born about 1287.

Na de al genoemde vermeldingen van 1308 en 1312 komt hij 3 febuari 1320 en 31 januari 1323 nog voor, en wel met een jongere broer Bernhard van Welvelde.

Op grond van de naaam van deze Bernhard zou ik met alle voorbehoud willen denken aan de mogelijkheid, dat Otto (I) van Welvelde getrouwd was met een dochter van Bernhard van Sebelingen, die 5 juni 1277 als ridder wordt vermeld en daarom chronologisch daar kan worden ingepast. Misschien is zo'n relatie ook een verklaring voor het feit, dat 18 november 1314 Johan graaf van Benthem, Godfried van Goor, Bernhard van Sebelingen (zoon van voormelde Bernhard), Otto (I) van Welvelde, ridders, samen genoemd worden onder de verwanten van de kinderen van wijlen Arnold van Almelo.

Voortzetter van de hoofdstamreeks was van hen Otto, niet Berend, want 22 mei 1357 zegelde op verzoek van Johan van Welvelde diens broer Otto die zich daarbij noemde "Otte van Welevelde Otten sone"

Daardoor staan de filiaties van Johan en Otto als telgen van de hoofdstamreeks vast, i.c. stammend uit Otto (II) en al vanaf de tweede generatie zijn er dus twee staken te onderscheiden: de hoofdstaak met het bezit van Welvelde c.a. in de personen van Otto (II) (geboren ca. 1285) plus Johan (I) met hun nageslacht, en de jongere staak met Berend (geboren ca. 1290) plus Otto Berendszoon.

He had the following children:

  M i Johan van Welvelde
  M ii Otto van Welvelde

Heijn Peters Beliaerts [Parents] died 1 before 1472. He was not married 2 to Marie Peter. Heijn was mentioned (R.A. 's Hertogenbosch, Oosterhout, 256, 42) 3on 24-7-1443 in Oosterhout. He was employed 4 as Schepen in 1457 in Oosterhout. He was employed 5 as Schepen in 1460 in Heren van St. Jan, Oosterhout. He was mentioned (R.A. 's Hertogenbosch, Oosterhout, R.258, fol. 34) 6about 12-10-1461 in Oosterhout.

Other marriages:
, Kathelijn

Gegoed te Oosterhout.

Marie Peter was born estimated 1410. She was not married 1 to Heijn Peters Beliaerts. Marie was mentioned (R.A. 's-Hertogenbosch, Oosterhout R.258) 2on 11-10-1460 in Oosterhout.

They had the following children:

  F i Lysbeth Beliaerts. Lysbeth was mentioned (R.A. 's Hertogenbosch, Oosterhout R.258) 1on 11-10-1460 in Oosterhout.

Wolter Stelling [Parents] was born estimated 1390. He died 1 in 1450/1451. He married van Ruinen. Wolter was mentioned (Schattingsregister) 2in 1433 in Salland. He was employed 3 as Dienstman in 1433/1445 in IJsselmuiden. He was mentioned (Verkoop land in de Ruten bij Spikerbaersbroec) 4on 18-11-1442. He was mentioned (Verkoopt een rente van 9 pond uit land te Mastenbroek) 5on 1-2-1443. He was mentioned (Schattingsregister) 6in 1445 in Salland. He was mentioned (Met Gheert Buckhorst als onverscheiden belenders) 7on 23-8-1446 in Hasselt. He was employed 8 as Ambtman on 23-4-1450 in IJsselmuiden.

Other marriages:
van Essen, Lutgert

MARRIAGE: Wolter is blijkbaar niet jong gehuwd; wanneer hij is geboren, is niet bekend. zijn vader Herman was echter 1395 mondig; Wolter zelf komt voor het eerst in 1433 voor. Mogelijk echter was Lutgart zijn tweede vrouw.
De huwelijksvoorwaarden in 1444 worden tot stand gebracht door Wolter Stelling en Alpher van Isselmuden namens Wolter Hermansz. Stelling ener- en Symon van der Schulenberg en Henric van Essen Geertsz.: zij ontvangt daarbij van haar vader 1600 goudgl. waarvan 400 na zijn dood.

van Ruinen 1 was born estimated 1390. She married Wolter Stelling.

They had the following children:

  F i Catharina Stelling

Wolter Stelling [Parents] was born estimated 1390. He died 1 in 1450/1451. He married 2 Lutgert van Essen in 1444. Wolter was mentioned (Schattingsregister) 3in 1433 in Salland. He was employed 4 as Dienstman in 1433/1445 in IJsselmuiden. He was mentioned (Verkoop land in de Ruten bij Spikerbaersbroec) 5on 18-11-1442. He was mentioned (Verkoopt een rente van 9 pond uit land te Mastenbroek) 6on 1-2-1443. He was mentioned (Schattingsregister) 7in 1445 in Salland. He was mentioned (Met Gheert Buckhorst als onverscheiden belenders) 8on 23-8-1446 in Hasselt. He was employed 9 as Ambtman on 23-4-1450 in IJsselmuiden.

Other marriages:
van Ruinen,

MARRIAGE: Wolter is blijkbaar niet jong gehuwd; wanneer hij is geboren, is niet bekend. zijn vader Herman was echter 1395 mondig; Wolter zelf komt voor het eerst in 1433 voor. Mogelijk echter was Lutgart zijn tweede vrouw.
De huwelijksvoorwaarden in 1444 worden tot stand gebracht door Wolter Stelling en Alpher van Isselmuden namens Wolter Hermansz. Stelling ener- en Symon van der Schulenberg en Henric van Essen Geertsz.: zij ontvangt daarbij van haar vader 1600 goudgl. waarvan 400 na zijn dood.

Lutgert van Essen died 1 after 1460. She married 2 Wolter Stelling in 1444. Lutgert was mentioned (Burger, als weduwe van Wolter Stelling) 3in 1451 in Kampen.

MARRIAGE: Zij is weduwe 5 febr. 1452 en hertrouwt.

They had the following children:

  M i Johan Stelling
  M ii Hendrik Stelling. Hendrik was mentioned (Ingeschreven in de St. Cuneramemorie) 1before 1476 in Kampen. He was mentioned (Ingeschreven in de St. Cuneramemorie met zijn vrouw) 2in 1507 in Kampen.
  F iii Hermanna Stelling

Herman Stelling [Parents] 1 was born estimated 1365. He died 2 after 1429. Herman was mentioned () 3in 1395. He was mentioned (Beleend met aanbestorven goederen en tienden als voogd van Wolter Stelling) 4on 7-3-1407. He was employed 5 as Heemraad on 7-9-1412 in Mastenbroek. He was mentioned (Schattingsregisters) 6in 1427 in IJsselmuiden. He was mentioned (Schattingsregisters) 7in 1429 in IJsselmuiden.

BIOGRAPHY: Van Wolters bezit in 1364 heeft hij later 5 morgen. Ook voor Gerrit Stelling, zoon van Gerrit Stelling was de voogd Herman Stelling beleend geweest.

He had the following children:

  M i Wolter Stelling
  M ii Wolter Stelling
  M iii Gerrit Stelling

Home First Previous Next Last

Surname List | Name Index