Kwartierstaat van mijn neef en nicht


Anthonis Peter Belgiaerts [Parents] 1 died 2, 3 in 10-1575. He married Cornelie Stappaerts. Anthonis was mentioned (R.A., Dom. Prins Frederik, 130, Thijnsboek Terheyden) 4--1484 - --1636 in 's-Hertogenbosch. He was mentioned (R.449: Koop 1½ bunder weiden) 5on 4-10-1544 in Breda. He was mentioned (R.457: Koop 9 Kar. gld.) 6on 20-1-1552 in Breda. He was mentioned (R.483: Boedelscheiding wegens hertrouwen weduwe) 7on 23-1-1579 in Breda.

Gegoed te Swaluwe 1557 - 1561 (Ons Voorgeslacht, 1969, blz. 111)

Cornelie Stappaerts [Parents] 1 was born estimated 1530. She married Anthonis Peter Belgiaerts. Cornelie was mentioned (Weeskamer 24, f. 33: Boedelregeling) 2on 18-6-1578 in Breda.

Other marriages:
van Ceters, Cornelis Jacobs

They had the following children:

  M i Gherit Beljaerts
  M ii Mercelis Beljaerts
  F iii Cornelie Beljaerts
  M iv Anthonis Beljaerts
  M v Mr. Adriaen Beljaerts
  F vi Stijnken Beljaerts
  M vii Jacop Beljaerts was born 1 about 1566.
  M viii Berthelmees Beljaerts was born 1 about 1567.
  M ix Lambrecht Beljaerts was born 1 about 1569. Lambrecht was mentioned (R.A. 's-Hertogenbosch, Hoge Zwaluwe 55) 2on 22-11-1589 in Hoge Zwaluwe.

Mogelijk identiek met Louwrens Beliaerts, koopman te Middelburg.
  F x Marieken Beljaerts
  M xi Wouter Beljaerts was born 1 about 1573.

Peter Cornelis Belgiaerts [Parents] died 1, 2 before 4-10-1544. Peter was mentioned (Weeskamer: Voogd van zijn broers dochters) 3on 15-4-1535 in Breda. He lived 4 in , Teteringen. He lived 5 in op 't Gasthuyseynde, Breda. He was mentioned (A.R.A., 10de penning Hooge Swaluwe, 652, 1555) 6before 1572 in Staten van Holland.

gegoed in H. en L. Zwaluwe (Ons Voorgeslacht, 1969, blz. 112)

He had the following children:

  M i Cornelis Peter Belgiaerts
  M ii Anthonis Peter Belgiaerts

Joseph Phiferons [Parents] was born 1 on 9-1-1845 in Valkenswaard. He married 2 Antonetta Koolen on 11-7-1887 in Valkenswaard.

Antonetta Koolen was born 1 on 21-12-1850 in Valkenswaard. She married 2 Joseph Phiferons on 11-7-1887 in Valkenswaard.


Willem Frans Beens [Parents] was born 1 about 1555. He died 2 on 3-4-1620 in Breda. He married 3 Maria Backx before 1580. Willem was mentioned (Weeskamerarchief) 4on 11-12-1565 in Breda. He was employed 5 as Tienman in 1597 in Breda. He was employed 6 as Tienman in 1600 in Breda. He was employed 7 as Schepen in 1601 in Breda. He was employed 8 as Tienman --1603 - --1606 in Breda. He was employed 9 as Schepen in 1607 in Breda. He was employed 10 as Tienman in 1608 in Breda. He was employed 11 as Schepen in 1610 in Breda. He was employed 12 as Schepen in 1611 in Breda. He was employed 13 as Burgemeester --1612 - --1613 in Breda. He was mentioned (Weeskamerregisters) 14on 23-2-1613 in Zevenbergen. He was employed 15 as Schepen in 1615 in Breda.

Maria Backx 1.Maria married 2 Willem Frans Beens before 1580.

They had the following children:

  M i Christiaan Beens was christened 1 on 7-4-1584 in Breda. He died as a child.
  M ii Frans Beens
  M iii Christiaan Beens was christened 1 on 12-12-1587 in Breda. He died 2 on 31-5-1657 in Breda. Christiaan was employed 3 as Schepen in 1641 in Breda. He was employed 4 as Schepen in 1642 in Breda. He was employed 5 as Schepen --1645 - --1647 in Breda. He was employed 6 as Schepen --1650 - --1654 in Breda. He was employed 7 as Schepen in 1656 in Breda.
  F iv Maria Beens
  F v Christina Beens
  F vi Digna Beens

Cornelis Petrus Rauwssone was born 1 in 1596/1597 in Breda. He died 2 on 28-10-1646 in Breda. He married 3 Digna Beens in 1620/1622 in Breda. Cornelis was employed 4 as Gasthuismeester in Breda. He was employed 5 as Tienman in Breda. He was employed 6 as Bierbrouwer in Geertruidenberg. He was employed 7 as Bierbrouwer in Breda.

Digna Beens [Parents] died 1 before 29-10-1632. She married 2 Cornelis Petrus Rauwssone in 1620/1622 in Breda.


Cornelis Gielis Beens [Parents] died 1, 2 before 12-1501. He married Jehenne Looyer. Cornelis was mentioned (R.415, 16: Verkoop erfschulden) 3on 1-5-1499 in Breda.

Jehenne Looyer [Parents] died 1 before 21-1-1523. She married Cornelis Gielis Beens. Jehenne was mentioned (R.417, 10: Verkoop erfschulden) 2on 4-2-1508 in Breda.

They had the following children:

  M i Gielis Cornelis Beens died 1 before 1523. Gielis was mentioned (R.415, 219: Boedelscheiding) 2on 20-12-1501 in Breda. He was mentioned (R.416, 15v: Verkoop huurpacht) 3on 8-1-1504 in Breda. He was mentioned (R.416, 26v: Verkoop huis) 4on 22-5-1504 in Breda. He was mentioned (R.423: Verkoop huis) 5on 11-6-1515 in Breda.
  M ii Willem Cornelis Beens
  M iii Cornelis Cornelis Beens
  F iv Kathelijn Cornelis Beens
  M v Anthonis Cornelis Beens died 1 after 18-1-1528. Anthonis was mentioned (R.415, 219: Boedelscheiding) 2on 20-12-1501 in Breda. He was mentioned (R.416, 26v: Verkoop huis) 3on 22-5-1504 in Breda. He was mentioned (R.420: Verkoop huurpacht) 4on 15-5-1512 in Breda. He was mentioned (R.429, 150) 5on 21-2-1523 in Breda.
  F vi Kerstijne Cornelis Beens

Prof. Ds. Lodewijk Gerard van Renesse was born 1 on 11-5-1599 in Utrecht. He died 2 on 19-2-1671 in Breda. He married 3 Digna Beens on 14-6-1639 in Breda. Lodewijk was employed 4 as Predikant --1620 - --1637 in Maarssen. He was employed 5 as Hoogleraar in Breda. He was employed 6 as Predikant --1638 - --1671 in Breda.

Digna Beens [Parents] died 1 on 21-4-1661 in Breda. She married 2 Prof. Ds. Lodewijk Gerard van Renesse on 14-6-1639 in Breda.


Evert Geuzinge [Parents] was born estimated 1355. He died 1, 2 in 1410. He married 3 Lyse before 28-5-1398.

Hij werd in 1381 en 1384 met ouders en broers vermeld en in 1395 beleend met zijn vader's leenbezit in Gelderland (ook de andere lenen zullen toen op hem zijn overgegaan). In 1404 was hij een der dedingslieden bij de huwelijksvoorwaarden tussen Johan van Ruinen en Mechtelt Mulert. Zelf was hij getrouwd met Lyze(beth), die 28 mei 1398 voor het eerst vermeld wordt, toen zij met Evert's zuster Elsebe Geuzinge en haar man Ernst van Isselmuden hun goed te Hofstede ("Bozesterengoed") en een ander goed onder IJhorst aan Dikninge verkochten. Zij kwam nog eens samen met haar man voor, toen ze 5 mei 1409 een boterrente te Weerwille kochten, en 17 juli 1410 bij de overdracht aan de vicaris van de kapel te Ruinen van goederen en inkomsten voor "ene bernende lampe myt oly...... vor den hilgen Sacramente in die hillge kercke to Ruene, dages ende nachts to bernde, ewelic ende ommermeer" voor hun zielen en die hunner ouders. Evert Geuzinge overleed in 1410 kinderloos (in het voorjaar van 1411 erfde zijn zuster Elsebe de tiende bij Elburg). Er is een zegel van hem aan een oorkonde van 26 april 1400 (met de bekende Ruinense rozen onder een schildhoofd).

Lyse 1 was born estimated 1355. She married 2 Evert Geuzinge before 28-5-1398.

Wordt vermeld 28-5-1398.


Gert Geuzinge [Parents] was born 1 about 1335. He died 2, 3 before 27-2-1395. He married 4 Agnes before 21-4-1381.

Over de familie Guedinck of Guedzing is iets meer te vinden in de uitgave van Gelre: Stichtse, Geldersche en Overijsselsche leenen gelegen in Gelderland, op blz. 95, waar met een tiende te Elborch beleend wordt.
Gerd Guedinck omstreeks 1382
Gerd Guedinck 28 April 1394

Gert Guedzinge moet een (jongere) broer van Johan zijn geweest en dus geboren rond 1335. Een latere geboortetijd is onmogelijk, want 14 februari 1360 was hij getuige bij de huwelijkse voorwaarden van Ida van Selwerd en Herman van Coevorden (volgend op Cyse Geuzinge zijn oom). Met Roelof van Steenwijk en Johan de Vos van Steenwijk was hij 11 november 1375 medebezegelaar bij een ovedracht door Johan III van Ruinen. Aan dit stuk bleef Gert's zegel bewaard: onder een schildhoofd drie rozen, 2 en 1: randschrift S. Gert Godesin. Dit zegel is gelijk aan het hier ook bewaard gebleven zegel van Johan III van Ruinen, doch van kleiner formaat.

Voorts kocht hij samen met zijn vrouw Agnes en zijn kinderen Evert, Laurens en Cyse, 21 april 1381 twee hofsteden te Ruinen, medebezegelaar was daarbij o.a. zijn neef Rolof Geuzinge. Circa 1382 blijkt Gert beleend met een hele reeks bisschoppelijke goederen: "Item Gerd Guedinc hout Twe-hedeblinghe-goet. Item Brinkinghe-goet. Item 't goet to Middendorpinghe. Item een tiendeken. Item Amynge-goet. Item ư tiende to Petten, al gheleghen in den kerspel van Runen. Item den tiende to Balinghe, gheleghen in den kerspel to Swele. Item Bebinghe-goet ende Brinkinghe-goet gheleghen in den kerspel van Oderen. Item Leppinge-goet, gheleghen in den kerspel van Hesselen. Item een tiende, tot Oesterwolde gheleghen to Stellincwarf. Item enen tiende ter Elborch in Veluwe", terwijl de tiende te Elburg nog eens rond 1382 als volgt omschreven te vinden is: "Goesynger thiende, grof ende small, mitten manschappen ende alen hoeren toebehoren, alse gelegen is bij der Elborch". Met de tiende te Elburg werd hij 28 april 1394 herbeleend (aanvang van het episcopaat van Frederik van Blankenheim); dat is de laatste datum waarop Gert Geuzinge vermeld wordt. Hij overleed niet lang daarna nog in 1394, want te zelfde plaatse wordt 27 februari 1395 Evert Geuzinge met de tiende beleend als leenvolger van zijn vader Gert na diens dood.

De samenstelling van het gezin bleek nog eens toen 7 en 9 augustus 1384 Gert Geuzinge en zijn vrouw Agnes en in overleg met zijn kinderen Evert, Laurens, Cyse en Elsebee aan Dikninge een boterrente overdroegen uit hun goed te Hofstede bij IJhorst (het goed, dat ook bij Gert's veronderstelde vader Laurens voorkwam; daarmee mag zijn filiatie bewezen worden geacht).

Agnes 1 was born estimated 1335. She married 2 Gert Geuzinge before 21-4-1381.

They had the following children:

  M i Evert Geuzinge
  F ii Isabeel Geuzinge
  M iii Laurens Geuzinge was born 1 about 1360.

Hij stierf eerder dan zijn broer Gert. Na de vermeldingen van hem met vader en broers ontmoetten we hem slechts nog 21 maart 1400, toen Johan en Arnold Reding, Egbert van Almelo, Boldewijn Hake en Steven van den Rutenberg, Hendrik van Kuinre, Gijsbert van Buckhorst, Adolf van Groningen, Johan van Ruinen, Laurens Geuzinge en de steden Deventer, Kampen en Zwolle een verbond sloten met de bisschop. Hij was kinderloos.
  M iv Cyse Geuzinge was born estimated 1360. He died 1 before 1411.

Andries Coomans was christened 1, 2 on 23-3-1670 in Oud Beierland. He died 3, 4 before 15-11-1716 in Goeree. He married Cornelia Beens. Andries was employed 5 as Stadhouder in 1698 in West Voorne. He was employed 6, 7 as Landmeter. He was employed 8 as Secretaris on 26-3-1698 in West Voorne. He was employed 9, 10 as Baljuw in 1705 in Goeree. He was mentioned (Procuratie) 11on 17-10-1708 in Breda. He was employed 12 as Schout in West Voorne.

Cornelia Beens [Parents] was born 1 in Terheiden. She died 2, 3 before 28-12-1729 in Goeree. She married Andries Coomans. She had other parents. Cornelia was set in tutelage 4in 1689. She was mentioned (Procuratie) 5on 17-10-1708 in Breda.

Home First Previous Next Last

Surname List | Name Index