Kwartierstaat van mijn neef en nicht


Edzko Tonckens [Parents] 1 was born 2 estimated 1606. He married 3, 4 Sybelcke Wypckens on 9-5-1647 in Scheemda.

Sybelcke Wypckens [Parents] 1, 2.Sybelcke married 3, 4 Edzko Tonckens on 9-5-1647 in Scheemda.

They had the following children:

  M i Toncko Edzkens was christened 1 on 3-9-1648 in Eexta.
  F ii Stijntie Edzkens was christened 1 on 23-9-1649 in Scheemda.
  F iii Yke Edzkens was christened 1 on 31-8-1651 in Scheemda.

Swijcko Edzens [Parents] 1, 2.Swijcko married Grietie Egberts in 1625.

MARRIAGE: Bij het huwelijks contract te Beerta 6 juni 1625 zijn voor hem aanwezig: Derck Jans en Reencke Herens. Voor haar: de deugtsame Gesche Egberts en Herman Egberts.

Grietie Egberts 1, 2.Grietie married Swijcko Edzens in 1625.

They had the following children:

  F i Eppe Swyckes

Jacob Meertens 1.Jacob married Eltyen after 1600.

Eltyen 1 died 2 before 13-9-1609. She married Jacob Meertens after 1600. Eltyen was also known as Eltie.

Other marriages:
Swijckens, Eppo


Lambert Emmes [Parents] 1 was buried 2 on 30-9-1652 in Midwolda. He married Aeltien.

Other marriages:
, Wendele

BIOGRAPHY: Op 17 maart 1620 verkopen Lambert Emmens en Aeilheit aan Edzart Wierts en Fosse een acker landes gelegen in den klockenslach Nortbroeck nortziet der kerken gelegen unverscheiden in in verdehalff ackeren dewelcke strecken van het kerckpat van het westen, int osten an de olde sijll gote, dar Sibrant Hendriks then norden und Johan Kuper Jansen met Edzart selvest mit twe ackeren unverscheiden then suden.
Op 23 mei 1623 verhuren Lambert Emmens en Aeltien aan Jan Tammens in Middewolderhamrick en Ebbe, de Lege Meden in Scheemder hamrick 'ungefehr 12 deijmat groot'.
Volgens de Archieven Staten stadt en lande 2658 "Groot Staadtboek" gebruiken Lambert Emmes en Aeltien in 1632 40 d. binnendijx landt, daaronder 8 ackeren op de Gast liuggende, te Wagenborgen, en nog 10 d. in Scheemderhamrick. In 1633 gebruiken zoon Emme Lamberts en Frouwe dit land. In 1639 zijn gebruikers Focko Jacobs en Hille.
Op 4 januari 1634: Lambert Emmens en Wendell einsdeils en Johan Roelfs en Anna, Emme Lamberts met Froucke, Cornelis Fockes mit Albertje, Focko Jacobs mit Hille en Cornelis Lamberts als swagers en kinderen van Lambert vorscr. accoord.
Op 4 januari 1639: Emmo Aijlckes en Eete nemen geld op van oom Lambert Emmens en Wendele.
Op 25 oktober 1647 is hij aanwezig als bestevader van de bruid bij het huwelijks contract tussen Jan Jansen en Geeske Jansen (Wagenborgen). Zij is een dr. van Jan Roelfs en Anna. Verder voor haar: Emme Lamberts, oom. Jan Jansen is zoon van wijlen Jan Gosens en Lutgert. Voor hem: Johannes Frericks, voormond; Derck Jansen, voogd; Jan, Gosen en Derck Jansen, broers.

Aeltien 1 was born estimated 1600. She married Lambert Emmes.

They had the following children:

  M i Emmo Lamberts

Emmo Lamberts [Parents] was buried 1 on 28-1-1653 in Midwolda. He married 2 Frouwe Tonnis before 1633. Emmo lived 3 in , Wagenborgen, Midwolda.

BIOGRAPHY: Wagenborgen 1 maart 1634: Emmo Lamberts en Frouwe verkopen aan moeder Ave Egberts te Finsterwolde de goederen die Frouke heeft geërfd van wijlen haar vader Tonnies Hindricks en van haar grootmoeder Scheltje en van haar zuster Scheltje. Het gaat om goederen te Finsterwolde in Veenhuizen in de heerd die Emmo Jans gebruikt.
Wagenborgen 20 april 1639: Emmo Lamberts en Frouke verkopen aan Focko Jacobs en Hille de provincielanden die ze gebruiken te Wagenborgen en elders, met de behuizing daarop staand, beklemd zijnde, en de andere huurlanden die ze gebruiken + enkele roerende goederen en het bakholt. Prijs: 3150 daler en voor verkoper een nije hoedt en voor zijn huisvrouw een nije fluwelen mutze oft dre rijksdaler in plaetz. Met nog een Rosenobel.

Frouwe Tonnis [Parents] 1.Frouwe married 2 Emmo Lamberts before 1633.


Tiddo Reents.Tiddo married Ave Egberts. Tiddo was employed 1 as Hopman in Beerta. He was employed 2 as Kerkvoogd in Beerta.

Ave Egberts 1 was born estimated 1580. She married Tiddo Reents.

Other marriages:
Hindricks, Tonnis


Harm Jans Barcklage died 1 before 28-12-1661. He married 2 Hille Jans in 1656 in Winschoten.

Hille Jans [Parents] 1.Hille married 2 Harm Jans Barcklage in 1656 in Winschoten. Hille was mentioned (Erfscheiding erflanden) 3on 19-11-1656. She was mentioned (Accoord met Jan Huijsinge) 4on 28-12-1661. She was mentioned (Afhandeling als moeder van Ypo en Jan Remkes) 5on 6-5-1667.

Other marriages:
Ipens, Remko


Remko Ipens 1.Remko married Hille Jans in 1628.

MARRIAGE: Bij het huwelijks contract tussen Remko Ipens en Hille Jans zijn voor hem aanwezig: Jan Jans en Trijne, stiefvader en moeder; Willem Phebens, voormond; Focco Tyddens, voogd; Aeilko Phebens en Phebo Ipens. Voor haar: Sijben, moeder; Aeilko Jans, Frans Jans en Emmo Jans; Lambert Emmens en Luppo Rotgers.

Hille Jans [Parents] 1.Hille married Remko Ipens in 1628. Hille was mentioned (Erfscheiding erflanden) 2on 19-11-1656. She was mentioned (Accoord met Jan Huijsinge) 3on 28-12-1661. She was mentioned (Afhandeling als moeder van Ypo en Jan Remkes) 4on 6-5-1667.

Other marriages:
Barcklage, Harm Jans


Johan III van Welvelde [Parents] was born estimated 1465. He died 1 on 21-9-1521. He married Wilhelma van den Rutenberg.

De laatste mannelijke telg die het huis Welvelde bezat.

Wilhelma van den Rutenberg 1 was born estimated 1465. She married Johan III van Welvelde.

They had the following children:

  F i Anna van Welvelde 1.
  F ii Sophia van Welvelde 1.
  F iii Steventje van Welvelde 1.

Gert van Welvelde 1, 2 was born about 1414/1419. He married Feye Mulert. Gert was employed 3 as Rentmeester van Twente.

Gert van Welvelde Johanszoon, geboren rond 1414 (?), werd als ambtman of drost van Twente per 1 februari 1484, als opvolger van Goert van Rede. De aanstelling werd 20 augustus 1489 met zes jaar verlengd, nadat hij 25 juli 1489 had afgerekend over 1484 - 1488. Een groot deel van zijn vermeldingen heeft betrekking op deze functie (te veel om te citeren, behalve die van 30 mei en 19 augustus 1485, omdat daarbij zijn zegel is bewaard gebleven, en die van 29 september 1495, omdat dit de laatste vermelding van hem in die hoedanigheid is). Overigens was hij in onze chronologie toen al oud, en hij werd nog ouder: 20 november 1499 was hij nog getuige bij een belening; hij stierf pas in het voorjaar van 1505 (want 31 juli 1505 werd zijn zoon Johan (III) na de dood van zijn vader beleend met enige van diens goederen, waaronder de Alvinckhof. Hij had zich inmiddels geheel teruggetrokken, want zijn zoon Johan III van Welvelde was op de bisschoppelijke klaringen in 1497, 1500 en 1504.

Misschien moeten we daarom Gert's geboortetijd iets later stellen dan we vragenderwijs deden (maar erg veel verschil maakt het niet uit): in plaats van zijn geboorte te dateren op circa 1414 kunnen we uitwijken naar rond 1418 - 1419. Want toen in 1421 hij en zijn broers en zusters genoemd werden in de volgorde Otto, Diederik, Johan, Gert, Agnes en Mette, kunnen de zusters volgens gewoonte als laatsten zijn geplaatst, hoewel ze misschien ouder waren dan (een deel van) hun broers, en kon Gert de jongste van allen zijn; maar ook in dat geval werd hij bijna 90 jaren oud.

Uiteraard had Gert van Welvelde ook leenbezit. Daarvan is de Alvinckhof al genoemd: hij werd er 20 oktober 1457 mee beleend als leenvolger van zijn broer Johan tegelijk met het Cote in Zenderen, Egberting te Hertmen en de tienden over Wissing, Berding en ter Elzaet in Zenderen. Verder werd hij 8 oktober 1478 beleend met het goed Hillebrandinck in Zenderen (21 juli 1497 werd hij met alle goederen herbeleend). Getrouwd was Gert met Sophia Mulert, dochter van Ernst en N. van Isselmuden. (zie noot)

(noot) Volgens H.W. Hammer zijn de ouders van Feye (= Sophia) Mulert: Geert Mulert en Feye van Isselmuden en is Ernst Mulert haar broer.

Feye Mulert [Parents] 1 was born estimated 1435. She married Gert van Welvelde.

Vermeld in 1499.

They had the following children:

  F i Maria van Welvelde 1 was born estimated 1460. Maria was employed 2 as Abdis in 1532 in Dikninge.

Zij werd 1532 en 1544 vermeld als Abdis van Dikninge.
  M ii Johan III van Welvelde
  F iii Cecilia van Welvelde
  M iv Zeino van Welvelde

Home First Previous Next Last

Surname List | Name Index