Kwartierstaat van mijn neef en nicht


Sijben Bennes [Parents] died 1 before 17-12-1671. He married 2 Geeske Emmes on 19-5-1667 in Midwolda.

MARRIAGE: Bij hun huwelijks contract Midwolda 16 april 1667. Voor hem zijn daarbij aanwezig: Anna Jans, moeder; Buntke Bennes, broeder, Ulphert Tonckens, neef.

Geeske Emmes [Parents] 1.Geeske married 2 Sijben Bennes on 19-5-1667 in Midwolda.

Other marriages:
Wensinck, Roelf
Garbrants, Boelo


Adriaen 's Grauwen 1.Adriaen married 2 Marijke Willems Beens on 13-7-1639 in Zevenbergen.

Marijke Willems Beens [Parents] was buried 1 on 23-1-1647 in Breda. She married 2 Adriaen 's Grauwen on 13-7-1639 in Zevenbergen.


Roelf Wensinck 1.Roelf married Geeske Emmes in 1665.

MARRIAGE: Bij het huwelijks contract 19 mei 1665 tussen Roelf Wensinck en Geeske Emmes zijn voor hem aanwezig: Albert Willems en Ulfert Tees, zwagers. Voor haar: Fosse Emmes, moeder; Hindrick Hindricks, zwager, Frans Jans, oom; Jacon Reijners.

Geeske Emmes [Parents] 1.Geeske married Roelf Wensinck in 1665.

Other marriages:
Bennes, Sijben
Garbrants, Boelo


Iggo Tonckens [Parents] died 1 19-12-1607 - 7-9-1612. Iggo lived 2 in 1571 in Ingezetene, Beerta. He was employed 3 as Volmacht in 1574 in Beerta. He was mentioned (Herverdeling land van Anna Wypckens) 419-12-1607 - 22-8-1609.

He had the following children:

  F i Lubbe Iggens
  M ii Iggo Iggens
  M iii Luppo Iggens
  F iv Tiae Iggens
  F v Ettie Iggens was buried 1 on 8-10-1600 in Midwolda.

Ds. Martinus Siertsema [Parents] was born 1 on 13-1-1666 in Siddeburen. He died 2 on 24-5-1695 in Siddeburen. He married 3 Anna Croonhout on 12-7-1691 in Opwierde. Martinus was employed 4 as Predikant --1690 - --1694 in Opwierde. He was employed 5 as Predikant --1695 - in Siddeburen.

Anna Croonhout was christened 1 on 11-7-1666 in Groningen. She married 2 Ds. Martinus Siertsema on 12-7-1691 in Opwierde.


Simon Wibbes [Parents] 1 was christened 2 before 1684 in Siddeburen. He died 3 28-6-1719 - 22-1-1720 in Siddeburen. He married Riemen Sierts. They agreed on marriage contract 4 on 13-10-1707 in Meeden. put up the banns 5on 16-10-1707 in Meeden. Simon was employed 6 as Landbouwer in Veendijk.

Riemen Sierts [Parents] 1, 2 was christened 3 on 18-3-1688 in Siddeburen. She died 4 9-4-1724 - 2-7-1728 in Siddeburen. She married Simon Wibbes. They agreed on marriage contract 5 on 13-10-1707 in Meeden. put up the banns 6on 16-10-1707 in Meeden. Riemen lived 7 in 1707 in , Meeden.

Other marriages:
Entes, Jacob

They had the following children:

  M i Wibbe Sijmons

Jacob Entes was born 1 in Eelshuijs. He was christened 2 on 1-4-1698 in Siddeburen. He died 3 on 13-1-1741. He married 4 Riemen Sierts on 1-11-1722 in Siddeburen.

Riemen Sierts [Parents] 1, 2 was christened 3 on 18-3-1688 in Siddeburen. She died 4 9-4-1724 - 2-7-1728 in Siddeburen. She married 5 Jacob Entes on 1-11-1722 in Siddeburen. Riemen lived 6 in 1707 in , Meeden.

Other marriages:
Wibbes, Simon


Wilhelmus Beckeringh 1 was born estimated 1660. He married Anna Tiackes.

Anna Tiackes [Parents] was christened 1, 2 on 8-1-1663 in Midwolda. She died 3 after 13-3-1682. She married Wilhelmus Beckeringh.

BIOGRAPHY: Op 13 maart 1682 verkopen Wypcke en Anna Tyackes, gezusters, dochters van Tyacko Benes en Geesje Fockes, aan hun oom Philippus Fockens Hoysum hun ab-intestato-erfdeel in de nalatenschap van wijlen Jacobus Uckema.


Dr. Joannes Coelis Olinius 1 died 2, 3 in 1697. He married 4, 5 Eeuwe Aylckens in 1670. They published notice of marriage 6, 7 on 2-5-1670 in Scheemda. met attestatie 8, 9 van Scheemda naar , on 6-6-1670

Eeuwe Aylckens [Parents] died 1, 2 after 16-3-1688. She married 3, 4 Dr. Joannes Coelis Olinius in 1670. They published notice of marriage 5, 6 on 2-5-1670 in Scheemda. met attestatie 7, 8 van Scheemda naar , on 6-6-1670

Other marriages:
Wypkens, Tiacko


Luppo Fockens [Parents] "Philippus" was born 1, 2, 3, 4 on 23-1-1640 in Warffum. He was christened 5, 6 on 26-1-1640 in Warffum. He died 7, 8, 9 13-3-1682 - 23-7-1686. He married 10, 11, 12 Tyeske Bauckens on 8-12-1667 in Nieuwolda. They agreed on marriage contract 13 on 31-10-1667.

Other marriages:
Hayckens, Elske

MARRIAGE: De huwelijksvoorwaarden voor het eerste huwelijk worden 31 oktober 1667 te Nieuwolda aangegaan. De wederzijdse lijfgave wordt bepaald op f 2.000. Dedigslieden aan zijn zijde zijn Luwert Fockens Hoysum, broer, Steven Broeils, zwager, en Eltio Hendrix. Luppo en zijn eerste vrouw waren verre verwanten: haar overgrootmoeder Hemme Luwerts was een zuster van Eppe Luwerts, grootmoeder van Luppo. De huwelijksvoorwaarden voor het tweede huwelijk worden 17 april 1674 te Midwolda aangegaan, waarbij aan zijn zijde zijn zwager Matthias Haickens optreedt.

BIOGRAPHY: Hij wordt afwisselend Luppo en Philippus genoemd, tekent b.v. 15 december 1680 zelf als Philippus Fockens Heusum. Op 13 maart 1682 koop hij van de twee dochters van zijn zuster Geese hun ab intestato erfdeel in de nalatenschap van (hun achterneef) Jacobus Uckema. Kort daarop moet hij zijn overleden.

Tyeske Bauckens [Parents] was born 1, 2, 3 in Hoorn, Wedde. She died 4, 5, 6 before 17-4-1674. She married 7, 8, 9 Luppo Fockens on 8-12-1667 in Nieuwolda. They agreed on marriage contract 10 on 31-10-1667.

Other marriages:
Allerdts, Geerdt

They had the following children:

  F i Tjabbetien Hoysema was christened 1 on 29-8-1669 in Nieuwolda. She was buried 2 on 18-10-1675 in Midwolda.

BURIAL: Begraven als dochtertje van Luppo Hoysema.

Home First Previous Next Last

Surname List | Name Index