Kwartierstaat van mijn neef en nicht


Luppo Fockens [Parents] "Philippus" was born 1, 2, 3, 4 on 23-1-1640 in Warffum. He was christened 5, 6 on 26-1-1640 in Warffum. He died 7, 8, 9 13-3-1682 - 23-7-1686. He married 10, 11, 12 Elske Hayckens in 1674. They agreed on marriage contract 13, 14, 15, 16 on 17-4-1674 in Midwolda.

Other marriages:
Bauckens, Tyeske

MARRIAGE: De huwelijksvoorwaarden voor het eerste huwelijk worden 31 oktober 1667 te Nieuwolda aangegaan. De wederzijdse lijfgave wordt bepaald op f 2.000. Dedigslieden aan zijn zijde zijn Luwert Fockens Hoysum, broer, Steven Broeils, zwager, en Eltio Hendrix. Luppo en zijn eerste vrouw waren verre verwanten: haar overgrootmoeder Hemme Luwerts was een zuster van Eppe Luwerts, grootmoeder van Luppo. De huwelijksvoorwaarden voor het tweede huwelijk worden 17 april 1674 te Midwolda aangegaan, waarbij aan zijn zijde zijn zwager Matthias Haickens optreedt.

BIOGRAPHY: Hij wordt afwisselend Luppo en Philippus genoemd, tekent b.v. 15 december 1680 zelf als Philippus Fockens Heusum. Op 13 maart 1682 koop hij van de twee dochters van zijn zuster Geese hun ab intestato erfdeel in de nalatenschap van (hun achterneef) Jacobus Uckema. Kort daarop moet hij zijn overleden.

Elske Hayckens 1, 2 died 3, 4, 5 after 6-6-1699. She married 6, 7, 8 Luppo Fockens in 1674. They agreed on marriage contract 9, 10, 11, 12 on 17-4-1674 in Midwolda.

MARRIAGE: Bij de huwelijksvoorwaarden van 23 juli 1686, met Hermannus Broers, treden aan haar zijde op Haycko Harckes, zoon, en de ritmeester Woltherus Sprincen.


Living

Cornelia Beens [Parents].Cornelia married Living. Cornelia was mentioned (R.A. 374) 1on 4-3-1621 in Etten. She was mentioned (R.182, 63v) 2on 12-1-1627 in Zevenbergen. She was mentioned (R.526, 33v) 3on 3-3-1627 in Breda.

Other marriages:
van Dijk, Anthony Willems


Geerdt Allerdts [Parents] died 1, 2 before 26-7-1666. He married 3, 4, 5 Tyeske Bauckens on 15-1-1665 in Nieuwolda. Geerdt lived 6 in , Midwolderhamrik.

Tyeske Bauckens [Parents] was born 1, 2, 3 in Hoorn, Wedde. She died 4, 5, 6 before 17-4-1674. She married 7, 8, 9 Geerdt Allerdts on 15-1-1665 in Nieuwolda.

Other marriages:
Fockens, Luppo


Luwert Bauckens [Parents] 1, 2 died 3 18-9-1658 - 5-2-1668. He married Lucke Jansen.

OPMERKING: Zijn ouders "gegokt" op basis van de naam van zijn dochter en de vermelding dat Hemme Luwerts haar overgrootmoeder is.

Lucke Jansen 1, 2 died 3 in 1679. She married Luwert Bauckens.

They had the following children:

  F ii Tyeske Bauckens

Cornelis Pauwelsz..Cornelis married Anneke Huybrechts Beens. Cornelis was mentioned (R.526) 1on 3-3-1627 in Breda.

Anneke Huybrechts Beens [Parents] 1 was born estimated 1576. She married Cornelis Pauwelsz..


Ds. Wigboldus Hoorn died 1 on 17-12-1712. He married Hemmetjen Fockens. Wigboldus studied Theologie 2 on 12-5-1659 in Groningen. He studied Candidaat in de classis 3 on 17-4-1661 in Groningen. He was employed 4 as Predikant --1680 - --1712 in Oostwold.

OCCUPATION: Toegelaten als predikant te Oostwold (Old.) 12 augustus 1679, bevestigd 18 januari 1680.

BIOGRAPHY: Ds. Wigboldus Hoorn, predikant te Oostwold, en Hemmigjen Hoorn (tekent: Fockens) komen als neef en nicht - met o.m. Haycko Fockens als neef - voor onder de dedigslieden van Hemmichien, dochter van Matthias Hayckens en Epje Tiackens, bij het aangaan van huwelijksvoorwaarden te Westerlee op 12 juni 1705.

Hemmetjen Fockens [Parents] died 1 after 12-6-1705. She married Ds. Wigboldus Hoorn. Hemmetjen werd als lidmate 2 te Midwolda aangenomen on 3-9-1682

MARRIAGE: Huwelijk c.q. huwelijksvoorwaarden werden in het Oldambt niet gevonden, evenmin gegevens over eventuele kinderen.


Lubbert Broeils [Parents] 1 was born 2 about 1630. He died 3 on 3-6-1660. He was buried 4 in Loppersum. He married 5 Eelckjen Hayckens on 6-7-1656 in Westeremden.

Eelckjen Hayckens [Parents] 1 died 2 7-3-1658 - 6-6-1658. She married 3 Lubbert Broeils on 6-7-1656 in Westeremden.


They had the following children:

  M i Steven Broeils
  M ii Lubbert Broeils

H. Westerwold.H. married Henrica van Hoysum. H. Westerwold was employed 1 as Luitenant.

Henrica van Hoysum [Parents] was born 1 on 19-9-1656 in Groningen. She was christened 2 on 21-9-1656 in Groningen. She died 3 on 24-6-1724 in op "Westervelde", Norg. She was buried 4 on 4-7-1724 in Norg. She married H. Westerwold.

Other marriages:
Lunsingh, Warmolt


Warmolt Lunsingh was born 1 on 16-2-1651. He died 2 on 11/12-11-1708 in Zwolle. He was buried 3 in Norg. He married 4 Henrica van Hoysum on 5-8-1675 in Groningen. Warmolt was employed 5 as Luitenant in de compagnie Hoedt on 27-2-1672. He was employed 6 as Comparant ten Landdage van Drenthe on 5-11-1672. He was employed 7 as Rentmeester - --1694 in Dikninge. He was employed 8 as Gedeputeerde van Drenthe on 3-3-1696.

Henrica van Hoysum [Parents] was born 1 on 19-9-1656 in Groningen. She was christened 2 on 21-9-1656 in Groningen. She died 3 on 24-6-1724 in op "Westervelde", Norg. She was buried 4 on 4-7-1724 in Norg. She married 5 Warmolt Lunsingh on 5-8-1675 in Groningen.

Other marriages:
Westerwold, H.

Home First Previous Next Last

Surname List | Name Index