Kwartierstaat van mijn neef en nicht


Herman Polman 1 was born estimated 1315. He married van Eelde.

van Eelde [Parents] 1 was born estimated 1315. She married Herman Polman.


Focko Ulfarts van Hoysum [Parents] was born 1 on 22-1-1629 in Warffum. He was christened 2 on 28-1-1629 in Warffum. He died 3 on 10-7-1661. He was buried 4 in Martinikerk, Groningen. He married 5 Frederika Alting on 18-12-1653. Focko studied 6 on 24-6-1643 in Groningen. He werd als lidmaat 7 te Groningen aangenomen in 3-1645 He werd als lidmaat 8 te Warffum aangenomen on 7-10-1649 He was employed 9 as Lid van de Rekenkamer van Stad en Lande --1652 - --1654. He was also known as 10 Focko Fockens van Hoisum. He was employed 11 as Secretaris van de Rekenkamer van Stad en Lande --1655 - --1661.

CHRISTENING: Hij wordt gedoopt als Focko Ulpharts naar zijn grootvader van vaderszijde.

BIOGRAPHY: Op 24 juni 1643 werd hij als Focco Hoysum te Groningen als student ingeschreven.

MARRIAGE: In 1656/1657 lieten Focko Fockens van Hoysum en Frederica Alting door de Groninger goudsmid Jan Mettingh een zilveren schaal vervaardigen, waarop hun wapen.

Frederika Alting was born 1 about 1628. She died 2 on 6-9-1708 in op "Westervelde", Norg. She married 3 Focko Ulfarts van Hoysum on 18-12-1653. Frederika werd als lidmate 4 te Groningen aangenomen in 6-1654

BIOGRAPHY: Focko's weduwe geeft in 1667 de inventaris van de nalatenschap over. Over hun dochter Henrica zijn voorstanders Luwert Fockes van Hoisum, Lodewijck Alting en Lutetus Wilthuis. Focko bezat o.m. een plaats te Rasquert (aangekocht begin 1651 waarvoor hij f 2.900 had geleend) en de helft in enig land (de andere helft bezat Phillipus van Hoisum). Hij leende vele malen geld, dikwijls zonder medeweten van zijn vrouw, o.m. f 2.200 van zijn broer Luwert, op 11 mei 1659 f 1.800 en later f 2.800 van zijn zwager Eco Swalue en zijn zuster Fockien Fockens, f 700 van zijn zwager Aegidius Cools, en f 2.975 van zijn zuster Eppejen Fockens, totaal dus f 13.375. Aan zijn zwager Broyls was hij schuldig o.m. "de sevende part van vijftijn gl. bij sael. Hoisum voor sijn susters en broders uitgelecht wegens een glas in de kerk van Borchsweer". In de inventaris is nog sprake van "moei Coehoorns" (sc. Anna Luppens, zuster van zijn moeder en ook weduwe van de broer van zijn vader).

They had the following children:

  F i Tiabbetien Hoysum was christened 1 on 4-3-1655 in Groningen.
  F ii Henrica van Hoysum

Living [Parents]

Other marriages:
Living

Living


Ds. Aegidius Cools was born 1 in Vlissingen. He died 2 after 20-4-1668. He married 3 Dedde Fockens in 1654. Aegidius was employed 4 as Predikant on 16-7-1648 in Rolde. He was employed 5 as Predikant after 13-3-1651 in Usquert. He retired 6 Wegens lichaamsgebreken emeritaat verleend in 1662.

Dedde Fockens [Parents] was born 1 on 23-8-1633 in Warffum. She was christened 2 on 25-8-1633 in Warffum. She died 3 after 21-10-1660. She married 4 Ds. Aegidius Cools in 1654.

They had the following children:

  M i Johannes Cools was born 1 on 2-7-1655 in Usquert.
  M ii Edzo Cools was born 1 on 11-5-1658 in Usquert.
  M iii Andreas Cools was born 1 on 21-10-1660 in Usquert.

Eco Swalue.Eco married 1 Focktien Fockens in 1656. Eco werd als lidmaat 2 te Leeuwarden aangenomen on 3-4-1647

Focktien Fockens [Parents] was born 1 on 9-4-1628 in Warffum. She died 2 on 11-1-1666 in Groningen. She was buried 3 in Groningen. She married 4 Eco Swalue in 1656.


Jacob Peters Hardenberg.Jacob married 1 Trintien Broeils in 1690. Jacob was employed 2 as Chirurgijn in Warffum.

Trintien Broeils [Parents] was born 1 on 16-5-1663 in Warffum. She was christened 2 on 20-5-1663 in Warffum. She died 3 on 25-5-1702 in Warffum. She married 4 Jacob Peters Hardenberg in 1690.


Antonie van der Wegen 1, 2 was born estimated 1810. He married Petronella Verberne.

Petronella Verberne 1, 2 was born estimated 1810. She married Antonie van der Wegen.

They had the following children:

  M i Wilhelmus van der Wegen
  F ii Catharina van der Wegen

Jan Dercks was born 1 in Uithuizen. He married 2 Anske Broeils in 1680.

Anske Broeils [Parents] was born 1 on 10-3-1661 in Warffum. She married 2 Jan Dercks in 1680.


Eppo Hovinge died 1 after 28-4-1690. He married 2 Theede Egberts in 1685.

Theede Egberts [Parents] was christened 1 on 3-4-1642 in Scheemda. She died 2 after 8-11-1694. She married 3 Eppo Hovinge in 1685.


Hebele Hermans [Parents] 1.Hebele married 2 Eebe Sybrants in 1629.

Eebe Sybrants 1.Eebe married 2 Hebele Hermans in 1629.

Home First Previous Next Last

Surname List | Name Index