Kwartierstaat van mijn neef en nicht


Edzo Broeils [Parents] was born 1 on 3-4-1659 in Warffum. He died 2 on 22-2-1703 in Warffum. He married 3 Epke Lamberts in 1683 in Den Andel. Edzo lived 4 in op "Hoysum", Warffum.

Epke Lamberts was born 1 about 1663. She married 2 Edzo Broeils in 1683 in Den Andel.


Ds. Conradus Wachloo died 1 on 17-2-1705 in Oudeschans. He married 2 Tyabbetien Broeils in 1678. Conradus studied Theologie 3 on 1-7-1669 in Groningen. He studied Candidaat theologie 4 on 27-9-1675. He was employed 5, 6 as Predikant on 11-8-1678 in Oudeschans.

Tyabbetien Broeils [Parents] 1 was born 2 on 6-12-1655 in Warffum. She died 3 before 1695. She married 4 Ds. Conradus Wachloo in 1678.

BIOGRAPHY: Aangenomen als lidmate te Warffum 25 januari 1674.


They had the following children:

  M i Govert Jansz. van Alphen
  M ii Johannes Jansz. van Alphen

Steven Broeils [Parents] 1, 2 was born 3 in 1625. He died 4 on 20-12-1672 in Warffum. He married 5 Aeltien Fockens on 25-2-1655.

Aeltien Fockens [Parents] 1 was born 2 on 9-3-1625 in Warffum. She died 3 on 28-12-1694. She married 4 Steven Broeils on 25-2-1655.

BIOGRAPHY: Aeltie erft Hoysum te Warffum - enigszins merkwaardig omdat zij o.m. twee broers had.

They had the following children:

  F i Tyabbetien Broeils
  M ii Edzo Broeils was born 1 on 7-5-1657 in Warffum. He died 2 on 21-5-1657 in Warffum.
  M iii Edzo Broeils
  F iv Anske Broeils
  F v Trintien Broeils
  M vi Sebastiaan Broeils was born 1 on 13-1-1666 in Warffum. He died 2 on 11-11-1666 in Warffum.

Hendrik Dirksen 1 died . He married Lijsje Aalten.

Lijsje Aalten 1 died . She married Hendrik Dirksen.

They had the following children:

  M i Aalt Hendriksen Sonsveld
  M ii Hendrik Hendriksen Sonsveld

Eltio Wigboldi 1 was buried 2, 3 on 21-10-1631 in Midwolda. He married Wypcke Tyackens.

Wypcke Tyackens 1, 2 died 3 before 18-7-1644. She married Eltio Wigboldi.

Other marriages:
Aysens, Beno
Ammes, Hero

They had the following children:

  F i Free Elties
  F ii Mapke Elties 1 was born estimated 1620.

Otto Wierts [Parents] 1.Otto married Free Tiackes in 1668.

Free Tiackes [Parents] 1.Free married Otto Wierts in 1668.


Egbert Mulert [Parents] was born 1 about 1400. He died 2 in 1466. He married Ida van Tijveren.

Ida van Tijveren 1 was born estimated 1400. She married Egbert Mulert.


Laurens Geuzinge [Parents] 1 was born 2 about 1265. He died 3 after 1304. He married Elisabeth.

kol. 276: Hij wordt voor het eerst vermeld 4 juli 1291 in een stuk dat slechts in afschrift bekend is. Bij de daar vermelde verkopers wordt namelijk een "Laurentius Godringa" genoemd met zijn vrouw Elisabeth. Blijkens zijn mede-eigenaar zijn was hij wel een familielid, doch de achternaam is in eerste instantie onbekend. Wel komen we in een stuk van 21 maart 1294 een gelijkende naam tegen, weer in verbinding met Johan II van Ruinen: een aantal bisschoppelijke ministerialen (de Drenten onder hen waren Adolf van Groningen, Johan II van Ruinen en "Laurencius Gondrync") en de steden Deventer, Zwolle en Kampen sloten toen een overeenkomst tot handhaving hunner rechten (wellicht tegenover Zweder van Voorst c.s.). Ook deze oorkonde hebben we slechts in een 16de eeuws afschrift en we zullen dan ook ongetwijfeld te maken met een leesfout: de juiste lezing zal zijn Laurens Godesing(e), die een jongere broer was van Johan II.

Johan II had namelijk een broer, Laurens van Ruinen, met wie hij b.v. 4 juni 1297 voorkomt; toen deed bisschop Willem II uitspraak in de geschillen tussen ten ene zijde Egbert van Almelo, Hako van den Rutenberg, Wolter en Arend van Isselmuden, Adolf van Groningen, Hendrik van Kuinre, Gijsbert van Buchorst, Johan en Laurens van Ruinen, Deventer, Kampen en Zwolle, en ten andere zijde Zweder van Voorts c.s. Het moet hier dezelfde Laurens van Ruinen zijn als degene, wiens zoon Johan Geuzinge ("Johannes Gosinc filius Laurencii de Runen") 25 juli 1319 ten overstaan van de schepenen van Kampen een boterrente kocht. Deze zoon Johan was de eerste van een groot aantal telgen van het geslacht Geuzinge, dat dus in rechte lijn uit Van Ruinen stamde en dan ook hetzelfde wapen had. De familienaam komt oorkondelijk voor als Gue(de)sing en Godesing(e). In de nu verdwenen orginalia van de charters van 1291 en 1294 zal dan ook "Godesinge" en "Goedesync" hebben gestaan. M.a.w.: Laurens Godesinge was dezelfde als Laurens van Ruinen, die naar de hof Geuzinge onder Ruinen voor zich en zijn nakomelingen een andere familienaam kreeg.

Laurens Godesinge komt éénmaal als "domicellus" van Ruinen voor: toen Hendrik van Kuinre 8 augustus 1304 een geschil bijlegde tussen de abt van Ruinen en de proost van het Haskerconvent over goederen te Staphorst, waren "Laurencius domicellus in Rune" en Hendrik van Ansen getuigen.

Deze betiteling moet duiden op het feit, dat hij voogd van Ruinen was (de reële heerschappij was later voor de nakomelingen van Johan II). Dit leidt tot enkele conclusies: 1° Johan II overleed vóór 1304; 2° diens mannelijke nakomelingschap was in 1304 minderjarig; 3° we hebben een aanwijzing te meer, dat Laurens en Johan II broers waren. De opvolger van Johan II moet ongeveer 15 jaar oud zijn in 1304 en zal dus rond 1285 - 1290 geboren zijn; Johan II's eigen geboortetijd móét dan omstreeks 1260 zijn.

kol. 301: De stamvader van het geslacht Geuzinge was een broer van Johan II heer van Ruinen, t.w. Laurens Geuzinge, geboren rond 1265, overleden na 1304, vermeld 1291 - 1304. Hij had een zoon Johan Geuzinge ("Johannes Gosinc filius Laurencii de Runen"), die 25 juli 1319 een boterrente kocht.

Over het bezit van deze neventak weten we aanvankelijk weinig; er zal ongetwijfeld een deel van de allodia zijn overgeërfd en daarbij zal een hof zijn geweest in het westelijk van Ruinen gelegen gehucht Geuzinge, waarnaar deze neventak zich is gaan noemen.

Elisabeth 1 was born estimated 1265. She married Laurens Geuzinge.

They had the following children:

  M i Johan Geuzinge
  M ii Cyse Geuzinge 1 was born estimated 1290.

Hij was een tijdgenoot van Johan en moet daarom wel een (jongere? of oudere?) broer zijn geweest. Hij wordt 28 februari 1327 voor het eerst vermeld (met incorrecte voornaam Thise) als één van de twaalf borgen voor Otto van Norg en 20 november 1347 voor het laatst als Ciso Godesent (!) met een schuld aan de Jood Godschalk van Recklinghausen ten bedrage van 14 mark.

Omdat in de tweede volgende generatie een Cyse Geuzinge voorkomt, zou men kunnen veronderstellen, dat we in de onderhavige Cyse de schakel hebben die de stamreeks voortzette. Toch is dit onwaarscijnlijk, want in belangrijkheid der vermeldingen van zowel Johan als Cyse torent boven anderen uit het gememoreerde over de bekrachtiging door Drenthe bij de regeling van het geschil met de bisschop, met o.a. Johan Reding, Steven van Ruinen en Johan Geuzinge; men mag aannemen, dat bij een dergelijke aangelegenheid de belangrijkste, oudste telg optreedt. Omdat Johan daar bij was en Cyse ontbrak - die wel in leven was -, was Johan de hoofdtelg. Cyse had dan geen nageslacht.

Duurt Elama tho Allersma was born 1 on 4-10-1618 in Ezinge. He died 2 in 1682 in Ezinge. He married 3 Menewer Fockens on 11-9-1639 in Eenrum. Duurt was employed 4 as Hoveling in Feerwerd. He was employed 5 as Hoveling in Hardeweer. He was employed 6 as Hoveling in Grotegast. He was employed 7 as Hoveling in Doezum. He was employed 8 as Erfschepper van de Aduarderzijlen in Ezinge. He was employed 9 as Erfschepper van de Arduarderzijlen in Hardeweer. He was employed 10 as Mede-gecommitteerde Raad ter Admiraliteit in Harlingen. He was employed 11 as Grietman in Ezinge. He was employed 12 as Grietman in Hardeweer. He studied 13 on 22-1-1636 in Groningen. He was employed 14 as Heer van Allersma --1640 - . He was employed 15 as Lid van de Rekenkamer van Stad en Lande in 1647. He was employed 16 as Gedeputeerde in 1671. He was employed 17 as Hoveling in Ezinge.

Other marriages:
Nutte, Margaretha

Menewer Fockens [Parents] was born 1 about 1620. She died 2 on 31-10-1645. She married 3 Duurt Elama tho Allersma on 11-9-1639 in Eenrum.

BIOGRAPHY: Bewaard bleven portretten van Menewer en haar man. Op haar grafzerk in de kerk te Ezinge staan als wapens rechts: Elama en links: Fockens, met als kwartieren: 1. Elama, 2. Fockens, 3. Swalue en 4. Louwens, aldus de beschrijving van Pathuis, waarbij echter het vierde kwartier (gedeeld: I halve adelaar; II een dwarsbalk, beladen met een ster) gelijk is aan het wapen op de zerk van Menewer's grootmoeder Gese Jacobs. Menewer en Duurt Elema waren verre verwanten; haat grootvader Havick Louwens was door zijn moeder Etgyn Elama een volle neef van Duurt's vader Sirp Elama.

They had the following children:

  F i Ettien Elama was born 1 in 1640 in Ezinge. She died as a child.
  M ii Sirp Elama was born 1 on 16-3-1642 in Ezinge. He died as a child.
  M iii Sirp Elama was born 1 on 23-10-1645 in Ezinge. He died as a child.

Home First Previous Next Last

Surname List | Name Index