Kwartierstaat van mijn neef en nicht


Jan Brouwer [Parents] [image] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 was born 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 on 3-1-1791 in Harderwijk. He was christened 23, 24 on 6-1-1791 in Harderwijk. He died 25, 26 on 19-2-1873 in Harderwijk. He married 27, 28, 29, 30 Reijntjen Troost on 18-8-1821 in Harderwijk. Jan was also known as 31 Johannes Brouwer. He was employed 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 as Koopman in Harderwijk. He was employed 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 as Zadelmaker in Harderwijk. He lived 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 6-2-1826 - 23-8-1842 in Wolleweverstraat 351, Harderwijk.

Other marriages:
Beekman, Hendrika

BIOGRAPHY: Historisch Jaarboek Harderwijk 1993: In 1850 kwam een deel van het perceel, waarop voordien de Spinschool stond, in handen van zadelmaker Jan Brouwer, die ook eigenaar was van" de zeepfabriek" aan de Luttekepoortstraat. Het perceel, met kadasternummer E 1244, staat dan te boek als "huis en erf" (een latere eigenaar was scheepskok Cornelis Bakker, gehuwd met Jannetje Groenestein).

Volkstelling 1830 Harderwijk, Wolleweverstraat 351 (Achternaam, voornaam, leeftijd, geslacht, geboren, gehuwd, religie, beroep)
achtenaam Brouwer weggehaald
Jan 39 M Harderwijk G P Koopman Troost Rijkjen 35 V Bikbergen G P ---
Kaatjen 16 V Harderwijk O P ---
Hendrikus 11 M Harderwijk O P ---
Meertje 9 V Harderwijk O P ---
Teunis 7 M Harderwijk O P ---
Fredrika 5 V Harderwijk O P ---
Jan 2 M Harderwijk O P ---
Nagelhoudt Gerrit 30 M Harderwijk O P Knecht

Volkstelling 1838 Harderwijk, Wolleweverstraat 351
Brouwer Jan 49 M Harderwijk G P Zadelmaker
Troost Reintjen 44 V Beekbergen G P
Brouwer Heintjen 20 V Harderwijk O P
Brouwer Teunis 18 M Harderwijk O P
Brouwer Fredrika 14 V Harderwijk O P
Brouwer Jan 9 M Harderwijk O P
Brouwer Karel 6 M Harderwijk O P
Brouwer Reintjen 4 V Harderwijk O P

OPMERKING: Foto's gekregen via Erik Troost van Jan Brouwer.

Reijntjen Troost [Parents] [image] 1, 2, 3, 4, 5, 6 was born 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 on 23-8-1795 in Beekbergen. She was christened 19, 20 on 30-8-1795 in Beekbergen. She died 21, 22, 23, 24 on 19-4-1881 in Harderwijk. She married 25, 26, 27, 28 Jan Brouwer on 18-8-1821 in Harderwijk. Reijntjen was employed 29 as Dienstmeid. She lived 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 6-2-1826 - 23-8-1842 in Wolleweverstraat 351, Harderwijk.

OPMERKING: Foto's gekregen via Erik Troost van Jan Brouwer.

They had the following children:

  M i Teunis Brouwer
  F ii Frederika Brouwer
  M iii Jan Brouwer was born 1 on 2-9-1829 in Harderwijk. He died 2 on 8-11-1830 in Harderwijk, Gelderland.

BIRTH: Nederlands Hervormd
  M iv Jan Brouwer was born 1 on 8-1-1832 in Harderwijk.
  M v Karel Brouwer was born 1 on 22-3-1834 in Harderwijk. Karel was employed as Winkelknecht.

BIRTH: Nederlands Hervormd
  F vi Reijntje Brouwer
  F vii Carolina Gerarda Brouwer
  M viii Hendrikus Brouwer was born 1 on 23-8-1842 in Harderwijk.

BIRTH: Nederlands Hervormd

Aalt Bijvank [Parents] 1, 2 was born 3 on 15-7-1783 in Putten. He was christened on 20-7-1783 in Putten. He died on 8-4-1851 in Harderwijk. He married 4 Elisabeth Aalten Sonsveld on 1-5-1811 in Nijkerk. Aalt moved 5 before 1811 to Nijkerk. He moved 6 about 1840 to Harderwijk. He was employed as Kleermaker.

BIRTH: Geboorte aangegeven: 19-07-1783.

DEATH: Laatste adres: Diaconij Gasthuis.

Elisabeth Aalten Sonsveld [Parents] "Lijsje" 1 was born 2, 3, 4 on 3-8-1787 in Nijkerk. She was christened 5, 6 on 5-8-1787 in Nijkerk. She died 7 on 4-10-1872 in Nijkerk. She married 8 Aalt Bijvank on 1-5-1811 in Nijkerk. Elisabeth was also known as Lijsjen Sonsvelt. She was also known as 9 Lijsjen Aalten. She was employed as Handwerkonderwijzeres.

DEATH: Laatste adres: Diaconij Gasthuis.

They had the following children:

  M i Hendrik Bijvank was born 1 on 4-7-1812 in Nijkerk.
  M ii Aalbert Bijvank was born 1 on 25-3-1814 in Nijkerk.
  U iii ll. Bijvank was born 1 on 9-11-1815 in Nijkerk. ll. died 2 on 9-11-1815 in Nijkerk.
  F iv Aartje Bijvank
  F v Aaltje Bijvank

Hendrik Jan de Vroom [Parents] 1, 2 was born 3 on 7-1-1755 in Zutphen. He was christened 4, 5 on 9-1-1755 in Zutphen. He died 6 on 23-4-1814 in Zutphen. He married 7 Aaltje Gerritsen on 29-9-1789 in Zutphen. put up the banns 8on 28-8-1789 in Warnsveld. They were married 9 on 20-9-1789 in Warnsveld. Hendrik was employed 10 as Koopman. He lived 11 on 23-4-1814 in Hospitaalstraat 1115, Zutphen.

MARRIAGE: Volgens het trouwboek van Warnsveld op 28-8-1789 ingeschreven, 3 * geproclameert - ook te Zutphen - en op 20-9-1789 getrouwd te Warnsveld.

BIOGRAPHY: Volgens de lidmatenregisters deed Hendrik Jan in maart 1785 de belijdenis.
Vereniging Gelre, Registers op Leenacten, LEENACTEN ZUTPHEN
22.WARNSFELD. (blz. 49)
Dat goet,genoomt id Rieve,gelegen in den kerspel van Warnsfeld,in der buyrschap van Vieracker, na quijtscheldinge eeniger twivelachtiger echt ofte horicheyt ontfengt te leen, tot Zutphenschen rechten, meyster ...
Afgespleten van 22. 22 § 1. (blz. 51 -52)
Een stuck lants, gênant die Lakeke, in de Vierackerstege tusschen den weg ende de Lake gelegen, an d'een sijde schietende an 't Capittelslant, afgesplit uut den goede ten Rieve, liggende in der graeffschap Zutphen, in den kerspel van Warnsfeld, in der buerschap van Vieracker, ende opgedragen bij joffrou Mechtelt van Steenre, weduwe Johan Fredricks, tot Zutphenschen rechten op
Adam Kaldenbach, raetsfrund der stat ende landschriver der graefschap Zutphen, 31 Maii 1600.
Margriet in de Wuest, na dode hares mans Adam Kaldenbachs beleent; haer soon Johan Kaldenbach, raedt, doet hulde ende eed, 8 Januarii 1621.
Johan van Essen, erve sijnner schoonmoeder Margriet in de Wuest, als hem bij maegescheyt toegedeylt sijnde, (beleent), den 10 Junij 1637.
Johan van Essen, erve sijnes vaders Johans, beleent, den 25 Martii 1659.
Idem maeckt hetselve leen onder sijne kinderen deilbaer, den l Nov.1661.
Hendrik van Essen, soon van Johan v.E., laet approberen het maeggescheid van den 27 Martii 1696, waerbij dit leen juffr. Margareta van Essen, sijn suster, is toegedeelt in sijn vaders boedel, en dat van den 25 Sept.1712, waerbij dit leen uit sijn susters Margareta boedel is te deel gevallen aen hem, en is daermede na afgemaekt versuim beleent, 13 Maert 1713. Hulder sijn soon Johan v.E.
Johanna Wilhelmina van Essen, weduwe Schas, laet approberen het maeggescheid over den boedel van haer ouders Hendrik van Essen en Helena Catharina van Diem (Blijkens de akte is de naam van Diemen.), egtelieden, van 12 Maert 1723, waerbij haer dit leen is aengekomen, 26 Oct.1729.
Deselve, erfgenaem haers vaders Hendrick v.E. en uit kragt van het geapprobeerde maeggescheid, beleend, eodem die. Hulder Johan van Essen, haer broeder.
Engelbert Willem Schas, erfuyter van den boedel en nalatenschap van wijlen sijn moeder Johanna Wilhelmina van Essen,beleent,16 Oct.1751.
Idem draagt dit leen op aan Hendrik Gerritsen, die daar weder mede beleent is, eodem die.
Idem draagt dit leen op aan Elbertus Stokebrand en Margaretha Gerritsen, ehelieden, die daar weder mede beleend sijn, 2 April 1779. Hulder E.Stokebrand voorn.
Margaretha Gerritsen steld nae dode van haar man E.Stokebrand tot hulder Gerrit Elderink, 8 Julij 1783.
Deselve draagt dit leen (onder voorbehoud van het vrugtgebruyk haar leven lang) op aan haar soon Hendrik Jan de Vroon, die daar weder mede beleend is, 14 Maart 1787.

Aaltje Gerritsen [Parents] 1, 2 was born 3 on 27-2-1769 in Warnsveld. She was christened 4, 5 on 28-2-1770 in Warnsveld. She died 6, 7 on 11-12-1859 in Zutphen. She married 8 Hendrik Jan de Vroom on 29-9-1789 in Zutphen. put up the banns 9on 28-8-1789 in Warnsveld. They were married 10 on 20-9-1789 in Warnsveld. Aaltje was employed 11 as Winkelierster on 4-11-1818.

They had the following children:

  F i Margreta de Vroom was born 1 on 20-6-1790 in Zutphen. She was christened 2 on 25-6-1790 in Zutphen.
  M ii Albartus de Vroom was born 1 on 25-9-1791 in Zutphen. He was christened 2, 3 on 28-9-1791 in Zutphen. He died 4 on 31-1-1862 in Doetinchem.
  M iii Willem de Vroom was born 1 on 14-7-1794 in Zutphen. He was christened 2 on 16-7-1794 in Zutphen.
  M iv Pieter de Vroom
  M v Hendrik de Vroom was born 1 on 26-4-1800 in Zutphen. He was christened 2 on 30-4-1800 in Zutphen. He died 3, 4 on 30-3-1801 in Zutphen.
  F vi Hendrika Geertrui de Vroom
  M vii Hendrik Jan de Vroom was born 1 on 8-5-1805 in Zutphen. He was christened 2 on 15-5-1805 in Zutphen. He died 3, 4 on 18-11-1805 in Zutphen.
  M viii Hendrik Jan de Vroom was born 1 on 24-6-1807 in Zutphen. He was christened 2 on 1-7-1807 in Zutphen.
  M ix Gerhard de Vroom 1 was born 2 on 22-12-1811 in Zutphen. Gerhard was mentioned (Huwelijk Albertus Massink * Gesina Makkink) 3on 30-8-1861 in Zutphen. He lived 4 on 30-8-1861 in , Zutphen. He was employed 5 as Winkelier on 30-8-1861.

Laurens Soeters [Parents] 1, 2, 3, 4, 5 was christened 6, 7 on 25-2-1776 in Zutphen. He died 8 on 26-5-1825 in Zutphen. He married 9, 10 Dirkjen ten Hones on 17-5-1797 in Zutphen. Laurens was employed 11, 12 as Schoolonderwijzer on 4-11-1818. He was mentioned (Huwelijk van zijn dochter Catharina) 13on 27-5-1831 in Heteren.

BIOGRAPHY: Zie Vereniging Gelre, Bijdragen en Mededelingen 1898 - 1960, 1947-1949, blz. 222 (Gelre deel XLIX). Hij wordt hier voorgesteld voor benoeming tot examinator (een van de twee) van nieuw aan te stellen onderwijzers.

Dirkjen ten Hones [Parents] 1, 2, 3, 4, 5 was born 6 on 4-10-1776 in Winterswijk. She was christened 7 on 6-10-1776 in Winterswijk. She died after 27-5-1831. She married 8, 9 Laurens Soeters on 17-5-1797 in Zutphen. Dirkjen lived 10 on 27-5-1831 in , Zutphen. She was mentioned (Huwelijk van haar dochter Catharina) 11on 27-5-1831 in Heteren.

BIOGRAPHY: Waarschijnlijk na 1825 en voor 1842 naar 'elders' vertrokken, zeer waarschijnlijk is Winterswijk (haar geboorteplaats).

They had the following children:

  F i Alberdina Johanna Soeters
  F ii Johanna Cuniera Soeters 1 was born on 28-5-1800 in Zutphen, Gelderland, Nederland.
  F iii Catharina Soeters
  M iv Hendrik Soeters
  M v Rutger Soeters 1 was born 2 on 21-8-1805 in Zutphen.
  M vi Fredrik Soeters
  M vii Jacobus Everhardus Soeters
  M viii Johannes Albertus Soeters was born 1 calculated 1814 in Zutphen. He died 2 on 15-1-1836 in Beekbergen, Apeldoorn. Johannes was employed 3 as Schoolonderwijzer on 15-1-1836 in Beekbergen, Apeldoorn.
  F ix Maria Susanna Hendrika Soeters 1 was born on 18-6-1816 in Elburg, Gelderland, Nederland. She died on 9-12-1890.
  F x Aleida Soeters
  M xi Berend Soeters 1 was born on 5-8-1819 in Zutphen, Gelderland, Nederland.
  F xii Maria Magdalena Soeters 1 was born on 5-2-1821 in Zutphen, Gelderland, Nederland.

Pieter de Vroom [Parents] 1, 2, 3, 4 was christened 5, 6 on 13-7-1727 in Breda. He died 7 on 22-3-1756 in Zutphen. He was buried 8 on 22-3-1757 in Zutphen. He married 9, 10 Margrietje Gerritse on 21-5-1752 in Zutphen. Pieter was mentioned (Burger) 11on 11-10-1752 in Zutphen.

CHRISTENING: in de Grote Kerk van Breda. Getuige: Catarina Wieriks. Gereformeerd
Plaats: Breda
Bron: GA Breda
Gezindte: ng
DTB-nr: 31, fol: 38 v
Naam kind: Pieter
Datum doop: 1727-07-13
Man/Vrouw: m
Naam vader: Johannes de Vroom
Naam moeder: Geertruid Wiericx
Naam meter: Catarina Wiercx
Opmerkingen: NG Grote Kerk 1722-1743 voornaam moeder is doorgehaald
Bron: Dopen nh Breda 1722-1743
Archief: IV-9 inventarisnummer 31 Collectie DTB Breda

Margrietje Gerritse [Parents] 1, 2, 3 was christened 4, 5 on 24-2-1732 in Zutphen. She married 6, 7 Pieter de Vroom on 21-5-1752 in Zutphen.

Other marriages:
Stokebrand, Albertus

They had the following children:

  F i Geertruij de Vroom was christened 1, 2 on 5-9-1753 in Zutphen.
  M ii Hendrik Jan de Vroom
  M iii Peter de Vroom was christened 1 on 9-5-1756 in Zutphen.

Willem Gerritsen [Parents] 1 was born 2 in Warnsveld. He was christened 3, 4 on 11-9-1735 in Warnsveld. He died 5, 6 on 24-2-1828 in Angerlo en Bahr. He married 7 Aeltje Stokebrand about 1764. Willem was also known as 8 Willem Garsen in Warnsveld. He was also known as 9 Willem Stokebrant. He was employed 10, 11 as Landbouwer. He werd als lidmaat 12 te Lathum aangenomen on 4-3-1764 He was mentioned (kocht met zijn vrouw 'Het Witte Paard' en een stuk land 'de Poppingmate') 13, 14on 12-12-1781 in Warnsveld.

BIOGRAPHY: Overlijden Warnsveld 1742 - 1809 (RBS 1696) blz. 76
Over den jare 1772 van de doot lakens ontfangen de somma ad f 8-5-8
de halfscheit overgegeven aan den boekholder Willem Stokebrant f 4-2-12
Overlijden Warnsveld 1742 - 1809 (RBS 1696)
24-02-1765 - den 24 dito van Willem Stokebrant 1 k. overleden - begr. 27 dito. (Gerrit?)
07-05-1787 - den 7 dito van Willem Gersen Stokebrand 1 kind overl. - begr. 11 dito armen f 1-4-. (Hendrika / Geertruijd?)
20-05-1787 - den 20 dito van Willem Gersen Stokebrand 1 kind overl. - begr. den 23 dito armen f 1-4-. (Geertruijd / Hendrika?)
Bron: Thea & Willem Makkink

Aeltje Stokebrand [Parents] 1, 2 was christened 3, 4 on 16-1-1746 in Warnsveld. She died 5, 6 on 26-6-1837 in Angerlo en Bahr. She married 7 Willem Gerritsen about 1764. Aeltje was also known as 8, 9 Aaltjen Stokebrands in Warnsveld. She was also known as 10 Aaltien Stokebrants in Warnsveld. She was also known as 11 Aaltjen Stokebrants in Warnsveld. She werd als lidmate 12 te Lathum aangenomen on 4-3-1764 She was also known as 13 Aeltje Stakebrand in Warnsveld.

They had the following children:

  M i Gerrit Gerritsen was christened 1, 2 on 22-2-1765 in Warnsveld.

OPMERKING: Mogelijk op 24-02-1765 overleden (zie bij zijn vader). Een alternatieve mogelijkheid is:
Warnsveld - Trouwboek van huw. com. 1796 - 1811 (RBS 1697)
03-11-1797 - d. 3 nov. 1797 Volgens attest van Bathem alhier geproclameert - D.K. Bolderink, verwalter scholte
Garrit Garritsen, jongman onder Warensveld en Jenneken Brijnk, weduwe van Jan Roskam onder Bathem
Hebben haar huwelijks proclamatie gehad den 5 nov. voor de eerste maal, den 12 dito voor 2de maal, den 19 dito voor 3de maal. (Bron: Thea & Willem Makkink)
  M ii Gerrit Jan Gerritsen
  F iii Aaltje Gerritsen
  F iv Megteld Geertruid Gerritsen
  F v Lamberdina Gerritsen
  F vi Janna Gerritsen
  F vii Hendrika Gerritsen was born 1, 2 on 31-8-1778 in Warnsveld. She was christened 3, 4 on 6-9-1778 in Warnsveld.

DEATH: Mogelijk overleden 7/20-05-1787 (zie bij haar vader).
  F viii Geertruijd Gerritsen was born 1, 2 on 12-12-1780 in Warnsveld. She was christened 3, 4 on 17-12-1780 in Zutphen.

DEATH: Mogelijk overleden 7/20-05-1787 (zie bij de vader).
  M ix Albartus Gerritsen
  M x Berent Gerritsen

Hendrik Soeters [Parents] was christened 1, 2 on 21-12-1742 in Zutphen. He married 3 Alberdina Willemsen on 7-5-1775 in Zutphen. They published notice of marriage 4, 5 on 16-4-1775 in Zutphen.

Alberdina Willemsen was born 1 in Voorst. She died 2 on 4-7-1795 in Zutphen. She married 3 Hendrik Soeters on 7-5-1775 in Zutphen. They published notice of marriage 4, 5 on 16-4-1775 in Zutphen.

They had the following children:

  M i Laurens Soeters
  M ii Frederik Soeters was christened 1 on 15-6-1777 in Zutphen.
  M iii Jacobus Gerhard Soeters was christened 1 on 5-8-1781 in Zutphen.
  M iv Johannes Albertus Soeters was christened 1 on 13-1-1788 in Zutphen.

Jan ten Hones [Parents] was christened 1 on 21-7-1743 in Winterswijk. He was buried 2 on 12-1-1792 in Winterswijk. He married 3, 4 Jacoba Everdina Rijtman on 12-11-1772 in Zutphen. put up the banns 5, 6on 17-10-1772 in Winterswijk.

Jacoba Everdina Rijtman [Parents] 1 was born 2 in Zutphen. She was christened 3 on 21-12-1751 in Zutphen. She married 4, 5 Jan ten Hones on 12-11-1772 in Zutphen. put up the banns 6, 7on 17-10-1772 in Winterswijk.

They had the following children:

  F i Johanna Kunnera ten Hones was born 1 on 17-9-1773 in Winterswijk. She was christened 2 on 19-9-1773 in Winterswijk.
  F ii Dirkjen ten Hones was born 1 on 2-2-1775 in Winterswijk. She was christened 2 on 5-2-1775 in Winterswijk. She died 3 on 12-1-1776 in Winterswijk.
  F iii Dirkjen ten Hones
  M iv Willem ten Hones was born 1 on 2-11-1778 in Winterswijk. He was christened 2 on 8-11-1778 in Winterswijk.
  M v Barent ten Hones was born 1 on 31-12-1780 in Winterswijk. He was christened 2 on 1-1-1781 in Winterswijk.
  F vi Hindrika ten Hones was born 1 on 1-2-1783 in Winterswijk. She was christened 2 on 2-2-1783 in Winterswijk.
  M vii Lourens ten Hones

Frederik de Vroom [Parents] [image] "Fre" was born 1, 2, 3 on 19-1-1887 in Harderwijk. He married 4, 5 Lusie Ida Böhm on 1-11-1934 in Harderwijk. Frederik was employed 6 as Meubelmaker. He was employed as Caféhouder.

2 ALIA Fré

OPMERKING: Werkte bij Poorter.

Lusie Ida Böhm 1 was born 2 on 27-6-1898 in München. She married 3, 4 Frederik de Vroom on 1-11-1934 in Harderwijk.


Pieter Albertus Johannes de Vroom [Parents] [image] was born 1, 2 on 16-3-1888 in Harderwijk. He married 3 Helena Margaretha Alida Andersen on 17-7-1913 in Amsterdam. Pieter was employed 4 as Architect. He was employed as Bouwkundig tekenaar.

OPMERKING: zoons van "oom Piet" verblijven waarschijnlijk in Australie of Nieuw Zeeland, zijn daar na 1945 heengetrokken.

Helena Margaretha Alida Andersen was born 1 on 5-5-1886 in Amsterdam. She married 2 Pieter Albertus Johannes de Vroom on 17-7-1913 in Amsterdam.

They had the following children:

  M i Living
  M ii Living
  M iii Living

Home First Previous Next Last

Surname List | Name Index