Kwartierstaat van mijn neef en nicht


Hendrik Gerrits de Wijse 1.Hendrik married 2 Hendrikje Huybrechts Beens on 8-12-1624.

Hendrikje Huybrechts Beens [Parents] 1.Hendrikje married 2 Hendrik Gerrits de Wijse on 8-12-1624.


Duurt Elama tho Allersma was born 1 on 4-10-1618 in Ezinge. He died 2 in 1682 in Ezinge. He married 3 Margaretha Nutte on 8-7-1647 in Ezinge. They agreed on marriage contract 4 on 8-6-1847 in Ezinge. Duurt was employed 5 as Hoveling in Feerwerd. He was employed 6 as Hoveling in Hardeweer. He was employed 7 as Hoveling in Grotegast. He was employed 8 as Hoveling in Doezum. He was employed 9 as Erfschepper van de Aduarderzijlen in Ezinge. He was employed 10 as Erfschepper van de Arduarderzijlen in Hardeweer. He was employed 11 as Mede-gecommitteerde Raad ter Admiraliteit in Harlingen. He was employed 12 as Grietman in Ezinge. He was employed 13 as Grietman in Hardeweer. He studied 14 on 22-1-1636 in Groningen. He was employed 15 as Heer van Allersma --1640 - . He was employed 16 as Lid van de Rekenkamer van Stad en Lande in 1647. He was employed 17 as Gedeputeerde in 1671. He was employed 18 as Hoveling in Ezinge.

Other marriages:
Fockens, Menewer

Margaretha Nutte [Parents] died 1 on 13-3-1658. She married 2 Duurt Elama tho Allersma on 8-7-1647 in Ezinge. They agreed on marriage contract 3 on 8-6-1847 in Ezinge.


Theodorus Nutte died 1 before 1634. He married Tiaeckjen Memmens.

Tiaeckjen Memmens [Parents] was born 1 in Noordbroek. She died . She married Theodorus Nutte.

Other marriages:
Eyssonius, Theodorus i.u.dr.
Haickens, Hommo i.u.dr.

They had the following children:

  F i Margaretha Nutte

Cornelis Upkema died 1 after 1655. He married Gesina Fockens.

Gesina Fockens [Parents] died 1 after 1655. She married Cornelis Upkema.

BIOGRAPHY: Zij erfde "Huninga" te Eenrum

They had the following children:

  M i Jacobus Upkema died 1 before 8-2-1682.

BIOGRAPHY: Zijn erfgenamen - niet gespecificeerd - verkochten in het openbaar 8 februari 1682 een heerd te Eenrum, groot 100 jukken, voor 11.400 Car.gl. Vanaf 1651 was de heerd onder beklemming uitgegeven. Kinderen van de kopers in 1682 noemden zich naar de boerderij Huninga.

Focko 1 was born estimated 1465.

He had the following children:

  M i Ype Fockens was born estimated 1490. Ype was mentioned () 1on 16-7-1527 in Oldambt.
  M ii Menne Fockens

Menne Fockens [Parents] was born estimated 1490. Menne was mentioned () 1on 16-7-1527 in Oldambt. He was mentioned (Lijst van landeigenaren) 2about 1532 in Reide. He lived 3 in , Borgsweer.

BIOGRAPHY: Ype en Menne Fockens, in het Oldambt, worden 16-7-1527 vermeld. Een lijst van landeigenaren in de omgeving van Reide, niet gedateerd, door ons (NL 1989, NL 1980, kol. 218, noot 9) elders gesteld op 1532, noemt o.m. Menne tho Borxwere.

He had the following children:

  M i Focko Mennens

Ulfert Aysses 1 was born estimated 1490.

He had the following children:

  F i Ulferts

Focko Mennens [Parents] was born 1 about 1515/1516. He died 2, 3 before 17-11-1586 in Weener. He married Ulferts. Focko was mentioned () 4--1541 - --1582. He was employed 5 as Volmacht --1573 - --1577 in Borgsweer.

BIOGRAPHY: "Focko Mennes" te Borgsweer wordt 30 mei 1541 genoemd onder de eigenaren van het land tussen Dallingeweer en Reide, die willen "dijken" (bereid zijn tot dijkonderhoud of het aanleggen van een nieuwe dijk). In deze jaren hadden de Eems- en Dollarddijken het zwaar te verduren en ging veel land verloren. Opnieuw wordt hij vermeld 27 maart 1542. Op 1 september 1548 wordt Focko Mennes te Borgsweer - met anderen - aangeschreven om over dijkonderhoud te spreken; volgens een stuk d.d. 27 mei 1549 verlaat hij voor zichzelf en "van wegen Febko Aelts kinder" buitendijks gelegen gronden bij Fimel. Op 18 oktober 1554 komen Bauwke Eppens, Focko Tyackens en Focko Memmens voor als voorstanders over de kinderen van wijlen Febeko tho Wartum; gezien diens oriëntatie op Termunten zal zeker Focko Mennens zijn bedoeld. Aylt Phebekens tho Wartum, schatbeurder van Lutke Termunten, noemt in zijn rekening o.m. in 1556 "Aeyse myn broeder" en enkele malen "oem Foecko Mennes". Hoe de "oom"-relatie is geweest, blijkt niet; gezien de naam Aysse mogelijk door moederszijde? Aysso Phebekens werd 5 mei 1576 benoemd tot ambtman en dijkrichter van het Klei-Oldambt. Met zijn broer Aylt, die eerst genoemd wordt en dus ouder was, komt hij voor 10 maart 1563, 24 april 1563 en 15 juni 1563. Hij was gehuwd met Syben, in 1600 voorkomende als Syben van Deest; zij staat te boek als creditrice van leningen, in 1571 aan de stad Groningen verstrekt door Luyrdt Edzens te Zuidbroek en Eeve Etskens te Finsterwolde. Zij zal verwant zijn geweest aan Johan van Deest, rentmeester van de stad Groningen. Aysso Phebekens wordt nog vermeld 2 december 1588, zijn weduwe 27 februari 1590. De met Baucko Gockinga gehuwde Elteke tho Wartum was waarschijnlijk zijn dochter. Aysso's oudere broer Aeyldt (Ayolt) Phebkens voldoet in 1570 schatting over 60 grazen land te Lutke Termunten. Hij woonde later blijkbaar te Groot Termunten; zijn erfgenamen worden 15 oktober 1578 vermeld. Hij was gehuwd met Agatha, dochter van Claes ten Buer, rentmeester van de Ommelanden. De vader Febeko tho Wartum, over wiens kinderen na zijn overlijden Focko Mennes in 1554 als medevoorstander genoemd wordt, overleed vóór 27 mei 1549 wanneer Focko Mennes voor zichzelf en "van wegen Febko Aelts kinder" land tussen Reide en Fimel verlaat. Niettemin wordt Phebko Aeygels nog 16 september 1555 als eigenaar vermeld van 16 grazen land te Termunten. (NL 1989)

Ulferts [Parents] 1 was born estimated 1515. She married Focko Mennens.

They had the following children:

  M i Ulfert Fockes

Evert van Diemen 1 died 2 on 6-12-1648. He married Clara Wentholt. Evert was employed 3 as Stadsapotheker on 9-4-1641 in Zutphen.

Burger van Zutphen 25 januari 1639.

Clara Wentholt [Parents] 1 died 2 before 10-12-1679. She married Evert van Diemen.

Other marriages:
Marienburgh, Arent


Egbert Mulert [Parents] was born 1 about 1334. He died 2 on 10-8-1403. Egbert was employed 3 as Keurnoot of Schepen in 1390 in Hasselt. He was employed 4 as Keurnoot of Schepen in 1401 in Hasselt.

Sticht ca. 1400, samen met zijn broer Seyno een klooster op de Nemelerberg, het latere Agnietenklooster, bestemd voor de "Broeders des Gemenen Levens" van Geert Grote. De eerste novice was Thomas à Kempis, die Egbert Mulert goed gekend heeft en hem beschrijft als "ons aller vaderlijke beschermheer".

He had the following children:

  M i Geert Mulert
  M ii Egbert Mulert 1 was born estimated 1365.

Home First Previous Next Last

Surname List | Name Index