Kwartierstaat van mijn neef en nicht


Meginhard I van Sponheim died on 28-2-1155. He married Mechtild van Märsberg before 1124. Meginhard was employed as Graaf.

Mechtild van Märsberg [Parents].Mechtild married Meginhard I van Sponheim before 1124. Mechtild was employed as erfdochter.

They had the following children:

  M i Gotfried I van Sponheim

Aert Ruyssenaers [Parents] was born estimated 1420. He married de Roovere. Aert was mentioned (Scheiding boedel) 1, 2on 24-11-1494 in Breda.

BIOGRAPHY: Mogelijke ouders: Jan die Rucheneer of die Rutenare, was in1370 in het bezit van bovengenoemde molens, schepen van Breda 1376-1411, begr. aldaar 19 Dec. 1413, tr. Katharine. Zie Nederlands Adelsboek, 1910, blz. 350; 1916 blz. 436; wordt in 1950, blz. 408 niet meer opgevoerd als nr 1.
Aert de R. was gehuwd met een zuster van Aert de Roever. Zij schonk hem:
--1 Gerrit;
--2 Jan, gestorven voor 1494; hij was gehuwd met Geertruid, waarbij:
----A. Jan;
----B. Merrelis.
--3 Dyrwijff, de vrouw van Hendrik van de Langenberch;
--4 Lambrecht, rentmeester van Vredenberg, gehuwd met Hillegondis Willem Aertsdochter.
Taxandria 1909, blz. 298

OPMERKING: De "ouders" en "grootouders" voorlopig toegevoegd, geschatte geboortedata geven aan dat er generaties missen.

de Roovere 1, 2 was born estimated 1420. She married Aert Ruyssenaers.

Zij was een zuster van Aert de Roever (Ned. Adelsboek 1950, blz. 408)

They had the following children:

  M i Jan Aert Ruijssenaers

Ingelram II van Coucy [Parents] died in 1148. He married Agnes van Baugency in 1132.

Agnes van Baugency [Parents] was born before 1108. She married Ingelram II van Coucy in 1132.

They had the following children:

  M i Rudolf I van Coucy

Jan die Rucenare [Parents] was buried on 19-12-1413 in Breda. He married Katharine. Jan was employed as Schepen --1376 - --1411 in Breda.

Nederlands Adelsboek 1916 jaargang 14 pagina 436

OPMERKING: http://www.home.zonnet.nl/h.muntjewerff/genealogy/ruysener/frame3.htm

BIOGRAPHY: Jan van Ruchener (Janssone: Schepenkennissen van Breda 8 Oct. 1414); schepen van Breda 1377; ‘9; ‘80; ‘9; ‘93, ‘8; 1401. Het Necrologium vermeldt op 19 December : Obitus Johannis Rusenaers (t.a.p. blz. 432). Hij was gehuwd met Katharina; het Necrologium vermeldt t.a.p. blz. 403 : Obitus Katharine uxoris Johannis Rusenaers op 1 October.
Hunne kinderen waren:
1 Aert;
2 Eva; obitus Eve, filie Johannis Rusenaers (t.a.p. blz. 415).
Taxandria 1909, blz. 298

6D (september)
[NC583] Commemoratio Joannis Ruijssener et uxoris eius, qui legaverunt nobis duos gr. ann.
Erens, De oorkonden, p. 156, 157,159-160. Jan die Ruijckeneer was in 1401 schepen van Breda. In 1404 verkocht Hildegondt, de dochter van Pauwel Bystroe en echtgenoot van Jan Ruijckeneer den oude, een cyns van 2 schell. oude gr. aan de kerkmeesters te Breda. Cerutti, Rechtsbronnen I, p. 90 en GAB II, 17 (Register H. Geesttafel) fol. 59v. Vanaf 1310 valt de familie Ruijseneer in verband te brengen met de exploitatie van molens. In 1310 nam een Jan Rucenare twee windmolens buiten Breda in exploitatie. In 1415 was er een 'Ruijseneers watermolen' langs de Mark. Ob. kan. en Ob. kap. Op 6 september (voor 1514) jaargetijde van Johannes Rucenaer (Ruijssener) senior en zijn echtgenote (9 gr. vet. en 6 gr. pag.).

[NC655] Et Adrianae Ruijsenaers.
Ob. kan. en Ob. kap. Op 1 oktober (voor 1472) jaargetijde van Katherina, echtgenote van Johannes Ruysener (10 gr. pag.). Dit lijkt dezelfde persoon en het vermoeden rijst dat de voornaam in het necrologium van Catharinadal foutief is en het is vreemd dat er geen cyns vermeld is.

20F (oktober)
[NC706] Commemoratio Juttae uxoris Pauli Bistroë, quae legavit nobis sex gr. ann.
Ob. kan. en Ob. kap. Op 22 oktober (voor 1400) jaargetijde van Jutta, echtgenote van Paulus Bynstroe (6 gr. pag.). Erens, De oorkonden, p. 121-122. In 1377 was een andere Juette, dochter van Dierick Bystroe, zuster van Catharinadal. Idem, p. 87. In 1359 woonde een Pauwel Bystroe te Breda.
Bystroe (Binstro, Bynstroe, Binstroes)
Dierick (vader van zuster Juette) [NC706] <NC10.HTM>vn (ca. 1377)
Hildegondt dochter van Pauwel, echtgenote van Johannes Ruijssener senior
[NC583] <NC09.HTM>vn (ca. 1404)
Jutta (zuster, dochter van Dierick, moeder van Catharina) [NC262] <NC04.HTM>vn
[NC262] Commemoratio Walteri de Goerle, sacerdotis, qui legavit nobis quator sol. ann.
(EC169) p. 153-154. Wouter van Goerle, priester, kocht een cyns van 2 pond en 16 penn. gr. op goederen te Gilze. (EC173) p. 155-156. In 1401 gaf hij de cyns aan zijn natuurlijke dochter bij de non Jueten By(n)stroe, Catharina. (EC231) p. 185. In 1416 verkocht Catharina de cyns aan Catharinadal. (EC194) p. 166-168. In 1407 deed hij, nu kanunnik van St. Pieter te Hilvarenbeek, samen met zijn familie afstand van de rechten op de tienden te Goirle ten faveure van Catharinadal.

[NC706] <NC10.HTM>vn 9NC788]vn (ca. 1377)
Jutta, echtgenote van Paulus [NC706] <NC10.HTM> ....-10-20 (1400)
[AKAPB489] <KAPA.HTM> ....-10-22
10-22
[AKAPB489] Juttae uxoris Pauli Bynstroo 6 gr. pag. equaliter // den.: 6

[AKANB0802] <KAN4.HTM> ....-10-22 (voor 1400)
10-22
[AKANB0802][a] Obitus Jute uxoris Pauli Bynstroe 6 gr. pag. mediatim// ort: 4,25
Catharina, echtgenote van Andreas Bots, zie Bots
Petrus (zoon van Paulus)
[NC523] <NC08.HTM> ....-08-06
[NC523] Et Petri Binstroe, qui legavit nobis sex gr. ann. Oorspronkelijk 'Bistroe'.
Ob. kan. Op 7 augustus (voor 1403) jaargetijde van Petrus, zoon van Paulus Bynstroe (15 gr. pag.)
Pauwel, vader van Hildegondt
[NC583] <NC09.HTM>vn (ca. 1400)
[AKANB0532][a] Obitus Petri filii Pauli Bynstroe 15 gr. pag.// ort: 11,25
[NC706] <NC10.HTM>
Petrus, zoon van Pauwel [AKANB0532] <KAN3.HTM> ....-08-07 (voor 1403)
27B (november)
[NC788] Commemoratio Theodorici Binstro, qui legavit nobis sex gr. ann.
Erens, De oorkonden, p. 118-119 en 121-122. In mei 1373 was een Jutta, dochter van Theodericus Bynstroe non te Catharinadal. Voor maart 1377 was Theodericus reeds overleden, want een familielid gaf namens zijn kinderen een cyns aan Jutta. Jutta zag daarmee af van haar aanspraken op de erfenis van haar vader. Ob. kan. Op 20 november (1376) jaargetijde van Theodericus dictus Binstro (8 gr. pag.).
Theodericus (vader van zuster Jutta) [NC788] <NC11.HTM> ....-11-27 (1376)
[AKANB0882] <KAN4.HTM> 1376-11-20
[AKANB0882] Obitus Theoderici dicti Binstro 8 gr. pag. anno 1376// ort: 6
http://stadsarchief.breda.nl/collecties/obit/NC09.HTM

Katharine.Katharine married Jan die Rucenare.

OPMERKING: http://www.home.zonnet.nl/h.muntjewerff/genealogy/ruysener/frame3.htm

They had the following children:

  M i Aert Ruyssenaers

Jan Aert Ruijssenaers [Parents] 1, 2 was born estimated 1445. He married Geertruijd.

BIOGRAPHY: Vermeldingen tot 1509 te Breda.

Geertruijd.Geertruijd married Jan Aert Ruijssenaers.

OPMERKING: http://www.home.zonnet.nl/h.muntjewerff/genealogy/ruysener/frame3.htm

They had the following children:

  M i Mercelis Jan Aert Ruyssenaers

Wouter II van Dendermonde died after 1173. He married Adeline van Rosoy. Wouter was employed as voogd van St. Bavon.

Adeline van Rosoy [Parents] died in 1197. She married Wouter II van Dendermonde.

Other marriages:
van Berthout, Gerhard II


Gottfried III de Dikke van Joinville [Parents] was born before 1127. He died in 1188. He married Felicitas van Brienne in 1137/1141.

Felicitas van Brienne [Parents] was born in 1095/1100. She died in 1168. She married Gottfried III de Dikke van Joinville in 1137/1141.

Other marriages:
van Broyes, Simon I


Eberhard I van Brienne was born in 1075. He married Alix van Rameru before 1110. Eberhard was employed as Graaf 1097-1114.

Alix van Rameru [Parents].Alix married Eberhard I van Brienne before 1110. Alix was employed as erfdochter.

They had the following children:

  M i Walter II van Brienne
  F ii Felicitas van Brienne

Roger van Joinville [Parents] died in 1141. He married Hildegard van Vignory in 1110.

Hildegard van Vignory died after 1140. She married Roger van Joinville in 1110.

They had the following children:

  M i Gottfried III de Dikke van Joinville

Gottfried II van Joinville.Gottfried married Hodierna van Courtenay before 1080. Gottfried was employed as Graaf van Joigny 1088-1110.

Hodierna van Courtenay [Parents].Hodierna married Gottfried II van Joinville before 1080.

They had the following children:

  M i Roger van Joinville
  F ii Hadwiga van Joigny

Home First Previous Next Last

Surname List | Name Index