Kwartierstaat van mijn neef en nicht


Wouter Gelderman [Parents] was born 1, 2 on 30-12-1828 in Harderwijk. He married 3 Jacoba Wilmiena Albarta Holl on 15-3-1854 in Harderwijk.

BIOGRAPHY: Mogelijk de voogd van zijn zuster bij haar huwelijk op 15-3-1854.

Jacoba Wilmiena Albarta Holl was born 1 calculated 1826 in Harderwijk. She married 2 Wouter Gelderman on 15-3-1854 in Harderwijk.


Petrus Gerhardus Volten was born 1, 2 calculated 1827 in Harderwijk. He married 3, 4 Janna Jesina Gelderman on 15-3-1854 in Harderwijk.

Janna Jesina Gelderman [Parents] was born 1, 2, 3 on 5-2-1837 in Harderwijk. She married 4, 5 Petrus Gerhardus Volten on 15-3-1854 in Harderwijk.

MARRIAGE: Haar voogd is Wouter Gelderman, toeziend voogd Klaas Holsteijn. In de huwelijksakte zijn haar grootouders vermeld.


Hendrik Arendsen was born 1 calculated 1850 in Harderwijk. He married 2 Geertruida Kok on 11-6-1873 in Harderwijk.

Geertruida Kok [Parents] was born 1, 2 on 22-8-1850 in Harderwijk. She married 3 Hendrik Arendsen on 11-6-1873 in Harderwijk.


Wilhelmus Rooijakkers was born 1 calculated 1822 in Boekel. He married 2 Gerritje Petersen on 4-1-1865 in Harderwijk.

Gerritje Petersen [Parents] was born 1 on 24-8-1840 in Harderwijk. She married 2 Wilhelmus Rooijakkers on 4-1-1865 in Harderwijk.


Gerardus de Vroom [Parents] was born 1, 2, 3 on 25-5-1880 in Harderwijk. He married 4, 5 Cornelia Plemper van Balen on 11-7-1912 in Harderwijk.

Cornelia Plemper van Balen was born 1, 2 calculated 1887 in Purmerend. She married 3, 4 Gerardus de Vroom on 11-7-1912 in Harderwijk.


Godefridus van Welvelde was born estimated 1195/1200.

KWARTIERSTATENBOEK THREANT 110-111
Kwartierstaat 46 - Berend Jan Finke C.S.
GODEFRIDUS VAN WELEFELDE/WELVELDE, geb. ca. 1195 1200, ridder.
Eén van de neventakken van de heren van Ruinen is de familie Van Welvelde. Deze tak ontstond uit de tweede zoon van Mewekien/Bartolomeus van Ruinen, een zekere Otto, die geboren was circa 1263. De naam Welvelde komt echter reeds eerder voor. Op 10 april 1244 was bij een verbondssluiting tussen Otto van Horstmar en Ludolf van Steinfurt een Godefridus van Welefelde, miles, aanwezig. Hoewel deze Godfiied slechts die ene maal vermeld wordt, kunnen we wel concluderen dat hij een ouder geslacht Van Welvelde vertegenwoordigde dan het geslacht dat van Otto van Welvelde, geboren Van Ruinen afstamde. De Ruinense heren hadden twee grote bezitscomplexen. Het voornaamste daarvan bestond uit hun leengoederen, rechten en allodia in en rond Ruinen. Daarnaast was er de belangrijke verzameling allodia, leengoederen en rechten in en rond Borne in Twente, met de hof Welvelde als centrum. Nu was zo’n excentrisch gelegen bezitsconglomeratie vaak een aanduiding van een verwerving via een huwelijk met een erfdochter. Zo komen we tot de veronderstelling dat een dochter van Godfried van Welvelde met een heer van Ruinen was gehuwd. Onmiddelijk is er de vraag welke heer van Ruinen was getrouwd met die Van Welvelde- dochter? Dan herinneren we het oudste Van Ruinen-zegel, uit 1263, namelijk dat van Bartolomeus/Mewekien van Ruinen. Dit zegel vertoonde reeds het voor die tijd ongewoon gecompliceerde wapen en we veronderstellen nu, dat het een samenstelling was van twee wapens, namelijk het originele wapen plus Van Welveldeelementen.
Deze veronderstelling omvat het volgende: het Van Ruinen-wapen vertoonde oorspronkelijk de drie
zilveren rozen in een zwart veld zonder schildhoofd; het Van Welvelde-wapen had oorspronkelijk een
gouden veld met een rechtsgewende rode wolfskop en -hals. Na de verwerving van de Welveldse
goederen kunnen de Van Ruinens hun oorspronkelijke wapen hebben vermeerderd tot het nu bekende wapen. Als deze hypothesen betreffende de familiewapens en de vererving der Welveldse goederen in Twenthe juist zijn, dan moet een huwelijk tussen een Van Ruinen en een Welveldse erfdochter hebben plaatsgevonden in de tijd van de genoemde Godfried van Welvelde. Wanneer we aannemen, op grond van zijn vermelding als ridder in 1244, dat Godfried rond 1195-1200 geboren is en zijn eventuele dochter circa 1220-1225, dan komen we uit bij Bartolomeus/Mewekien van Ruinen, die ook de vader was van de uit het huis Van Ruinen stammende tak tot Welvelde en de gebruiker van het oudste bekende zegel. De veronderstellingen sluiten dan aan bij de constateerbare feiten.

He had the following children:

  F i van Welvelde

Leonard Verboom [Parents] 1, 2 died . He married 3, 4 Sytje Verhaven on 28-5-1645/1648 in Rotterdam. Leonard was employed 5 as Lakenkoopman.

Sytje Verhaven 1 died 2, 3 on 19-11-1669 in Rotterdam. She married 4, 5 Leonard Verboom on 28-5-1645/1648 in Rotterdam.


Pieter Johannes Lubberts Roelfsema was born 1 on 10-5-1800 in Winschoten. He married 2 Anje Jans Toxopeus on 19-4-1824 in Termunten.

Anje Jans Toxopeus [Parents] was born 1 on 23-9-1804 in Termunten. She died 2 on 4-6-1829 in Termunten. She married 3 Pieter Johannes Lubberts Roelfsema on 19-4-1824 in Termunten.


Janne den Rucenare was born estimated 1310. He married Lijsbeth.

Nederlands Adelsboek 1916 jaargang 14 pagina 436
Wapen: Gevierendeeld: 1 en IV in eilver een molenijzer met een zespuntige ster tusschen de bovenste armen, alles van swart; II en III in goud drie zwemmende vissohen van blauw, gevind en gestaart van rood, boven elkander. Aansiende helm met zwart.zilveren-zwart, gouden en blauwen wrong. Helmteeken: de figuur van het eerste en vierde kwartier, geplaatst tusschen eene vlucht van goud en blauw. Dekkleeden : reohts zilver en zwart, links goud en blauw.

OPMERKING: http://www.home.zonnet.nl/h.muntjewerff/genealogy/ruysener/frame3.htm

BIOGRAPHY: Protestant. - Breda. - Van dit geslaoht wordt het eerst melding gemaakt wanneer Jan de Rucenare 2 Feb. 1310 van Raes van Liedekerke, Heer van Breda, de helft van twee windmolens buiten Breda ontving.

Lijsbeth was born estimated 1310. She married Janne den Rucenare.

OPMERKING: http://www.home.zonnet.nl/h.muntjewerff/genealogy/ruysener/frame3.htm

They had the following children:

  M i Jan die Rucenare

Pieter de Vroom [Parents] was born 1, 2, 3 on 13-9-1847 in Harderwijk. He married 4, 5 Jannetje Bruinink on 28-8-1872 in Harderwijk.

Jannetje Bruinink was born 1, 2, 3 on 5-2-1845 in Harderwijk. She married 4, 5 Pieter de Vroom on 28-8-1872 in Harderwijk. Jannetje lived 6 on 5-2-1845 in Oosterwijk 673, Harderwijk.

Home First Previous Next Last

Surname List | Name Index