Kwartierstaat van mijn neef en nicht


Jurjen Jans Zuidland [Parents] was christened 1 on 22-6-1760 in Bellingwolde. He died 2 on 14-7-1820 in Bellingwolde. He married 3 Trijntje Wubbes before 1787. Jurjen was employed 4 as Landbouwer in Bellingwolde. He was also known as 5 Jurjen Jans Louis. He was also known as 6 Jurjen Jans.

BIRTH: Hij zal zijn vernoemd naar zijn oom Jurjen Jans Zuidland en gebruikte waarschijnlijk daarom deze familienaam.

MARRIAGE: Uit dit huwelijk o.a.:

Trijntje Wubbes was born 1 about 1765 in Haltum, Duitsland. She died 2 on 12-1-1829 in Bellingwolde. She married 3 Jurjen Jans Zuidland before 1787.

They had the following children:

  M i Jan Louis Zuidland
  M ii Wubbe Zuidland
  M iii Berend Zuidland was born 1 on 16-9-1791 in Bellingwolde. He was christened 2 on 25-9-1791 in Bellingwolde.
  F iv Antje Zuidland was born 1 on 28-7-1794 in Bellingwolde. She was christened 2 on 3-8-1794 in Bellingwolde.
  F v Antje Jurjens Zuidland
  M vi Berend Zuidland was born 1 on 9-4-1799 in Bellingwolde. He was christened 2 on 14-4-1799 in Bellingwolde.
  M vii Luitjen Zuidland was born 1 on 24-11-1801 in Bellingwolde. He was christened 2 on 6-12-1801 in Bellingwolde.
  M viii Louis Jurjens Zuidland
  F ix Marieke Zuidland was born 1 on 2-1-1807 in Bellingwolde. She was christened 2 on 11-1-1807 in Bellingwolde. She died 3 on 27-7-1808 in Bellingwolde. She was buried 4 on 30-7-1808 in Bellingwolde.

Thije Berends Louis [Parents] was christened 1 on 3-11-1793 in Nieuw-Beerta. He died 2 on 28-7-1847 in Bellingwolde. He married 3 Antje Jurjens Zuidland on 16-6-1820 in Bellingwolde. Thije was employed 4 as Landbouwer in Bellingwolde.

Antje Jurjens Zuidland [Parents] was born 1, 2 on 13-12-1796 in Bellingwolde. She was christened 3 on 16-12-1796 in Bellingwolde. She married 4 Thije Berends Louis on 16-6-1820 in Bellingwolde. Antje was also known as 5 Antje Jurjens Lowijs.


Jan Louis Zuidland [Parents] was christened 1, 2 on 26-1-1787 in Bellingwolde. He married 3, 4 Rikste Hindriks Spitje on 20-10-1811 in Westerlee. Jan was employed 5 as Bakkersknecht in 1811 in Westerlee. He was also known as 6 Jan Jurjens Zuidland. He was also known as 7 Jan Louis. He was employed 8 as Veldwachter in 1832 in Oudeschans.

MARRIAGE: uit dit huwelijk o.a.:

Rikste Hindriks Spitje 1.Rikste married 2, 3 Jan Louis Zuidland on 20-10-1811 in Westerlee.

They had the following children:

  F i Trijntje Jans Zuidland

Louis Jurjens Zuidland [Parents] was born 1, 2 on 6-6-1804 in Bellingwolde. He was christened 3 on 10-6-1804 in Bellingwolde. He married 4 Marieke Gunsters Bruins on 23-9-1843 in Bellingwolde.

Marieke Gunsters Bruins 1.Marieke married 2 Louis Jurjens Zuidland on 23-9-1843 in Bellingwolde.


Jan Harms Boekweg 1.Jan married 2 Trijntje Jans Zuidland on 3-5-1832.

Trijntje Jans Zuidland [Parents] was born 1 on 10-12-1811 in Westerlee. She married 2 Jan Harms Boekweg on 3-5-1832.


Berent Willems [Parents] was born 1 about 1640 in Vlagtwedde. He died 2 --1697 - --1713 in Vlagtwedde. He married 3 Eltien Tiarcks in 1695. Berent was employed 4 as Executeur.

Other marriages:
Smit, Albertje Jans

BIOGRAPHY: Eigenaars van Erve Broers I (later de Boekweitmolen, huisnummer 67) in Vlagtwedde.
29-10-1670 Insaken de weduwe van wijlen de vooght Willem Berents verd. hebb. Nanno Spijckman.
02-05-1678 Berent Willems Executeur x Albertien Jans lenen 600 Car. gld van haer schoonvader en vader Jan Jans Smidt.
31-03-1685 HC te Vlagtwedde tussen Meerten Willems en Alcke Willems waarop Berent Willems, executeur als broeder verschijnt. Deze 2 krijgen een dochter Mapcke.
30-06-1685 Berent Willems, executeur tot Vlachtwedde x Albertjen Jans lenen van Jan Jansen Smit tot Vlachtwedde 1020 Car. gld. Heerkomende van achterstallige huren van 't jaar 1678 tot en met 1684 als oock mede van 3 peerden monterende 290 Car. gld. en een schuijre getaxeert op 90 Car. gld.
11-05-1686 Jan Jans Smidt tot Vlachtwedde leent van de Wedman Sicco Oomkens als sibbe over wijl: Schultes Otto ten Ham en Martien Oomkens minderjarige kinderen 100 ducatonnen. Heerkomende van comparants in qlte verteickeninge in dat. 4 julij 1681 en daerop gevolgde gemackte praeferents ordell over 't Coopschat van d' Executeur Berent Willems en Albertien Jans eheluiden verkofte behuisinge ende Camp geprocedeert.
29-09-1691 Berent Willems wegens sijn wijfs groeve geaccordeert 1 - 10 - 0.
19-01-1693 Mapcke Berents (17 jaar oud zijnde) beklaagt zich bij de Classis Winschoten, dat zij is onteerd door Henricus Hommerckhuisen, pastor tot Vlachtwedde.
11-02-1693 Ins. de Pastor Henricus Hommerckhuisen verd. hebb. Mapcke Berents. Gedes. vader d' executeur Berent Willems.
anno 1693 Lidmaten te Vlagtwedde: 82 Berent Willems discess. 83. Willem Berents
(Bron: Teijo Doornkamp {bron: Westerwolders en hun Woningbezit, het dorp Vlagtwedde})

Eltien Tiarcks 1 died . She married 2 Berent Willems in 1695.


Willem Berents Vooght 1 died . He married Mapcke Maartens.

Mapcke Maartens 1 died . She married Willem Berents Vooght.

They had the following children:

  M i Berent Willems

Jan Jans Smit [Parents] was born 1 about 1612 in Vlagtwedde. He died 2 about 10-1702. He married 3 Swaentje about 1642 in Vlagtwedde. Jan was employed 4 as Smid.

Other marriages:
Stroedingh, Woltie Geerts

BIOGRAPHY: Eigenaar / bewoners van De Olde Smids Plaetse in Vlagtwedde (huisnummer 30).
06-05-1660 In saecken Wilcko Geerts Gosselingh Impet. hebbende geciteert Jan Jansen Smidt als arffgenaem van wijlen Jan Claesen Smidt om te leveren wachten ede waeren d'opdrifft van 4 guiste biesten op een mollenwaers over Vlachtwedder Hammaerck.
21-10-1661 Jan Jansen Smit wegens uittinge gehouden over sijn moeder 10 - 0 - 0.
21-10-1668 Ins. Woltien, de huisvrouwe van jan jans Smidt verd. hebb. Hindrick Rentkes. Ged. soude moeten restitueren ende uitkeren sodaene boedell ter somma 300 daell. als de impte in Engel Wubbes behuisinge ende arve heeft ingebracht.
02-11-1669 Insaken Hindrick Rentkes in qlte verd. hebb. Woltie tegenwoodige huisvrouw van Jan jans Smidt. Questieus wegen het huwelijkscontract tussen wl. Engel Wubbes en Hidde Eefsingh opgericht alsmede wegens sodaene winckelwaeren so bij ged. van de weduwe van wijl. Harmen Claesen waren gehaelt.
21-11-1670 Ins. Jan jans Smidt, dewelcke bekende ende belede dat sijn tegenwoordige huisvrouw Woltie Stroedingh wegens beloofde bruitschat heeft ingebracht in sijn behuisinge ende plaetse 300 daell.
08-05-1672 Gecompareerd: Jan Jans Smidt tot Vlachtwedde x Woltie Strodinck en Wiltich Harms voorstanderen alsmeede haers swaeger Berent Willems ende dochter Albertien Jans. Testator verclaert wegens sijn huisvrouwen boedell te hebben ontvangen 616 Car. gld. benevens: 2 swarte rocken, 1 sangen rock, schorteldoeck, 2 sangen schorteldoecken, 6 linnen schorteldoecken, 14 hembden, 10 morsdoecken, 6 nachthalsdoecken, 8 beddelaeckens, 10 kussebuiren, 3 nieuwe mans hembden, 1 collens bedde, 1 poell, 2 kussens, 1 deecken, 1 stoele kussen, 25 loot silver, 1 wassche tyn, 2 zoom tynnen, 1 tynnen kop, 5 tinnen lepels, een wagenschooten kist en een wagen kiste. Testator vermaakt aan testrice 100 slechte daelers.
06-11-1674 Jan Jans Smidt - p.v. en Aike Warmeringhe - sibbe over wl. Lambert Suimeringe minderjarige soontien, lenen van de v.v. Hilwert Coilers.
09-09-1675 Jan Jans Smidt - p.v. Frerick Ottes - sibbe en Jacob Sickes - v.v. over de kinderen van wijl. Claes Jans x Griete Strodinck.
02-05-1678 Berent Willems Executeur x Albertien Jans lenen 600 Car. gld. van haer schoonvader en vader Jan Jans Smidt.
14-04-1693 Ins. Claes Aijssingh n.u. in qlte verd. hebb. Jan Jans Smidt om betalinge gedes. schoonzoon, de executeur B. Willems versoeckende copiam mandati.
16-11-1698 Ins. Claes Aijssingh n.u. verd. hebb. Jan Jans Smidt om betalinge van resterende boedelgoedt. (Bron: Teijo Doornkamp)

BURIAL: Betaald voor graf op 21-10-1702. (Bron: Teijo Doornkamp)

Swaentje was born 1 about 1618. She died 2 before 1668 in Vlagtwedde. She married 3 Jan Jans Smit about 1642 in Vlagtwedde.

They had the following children:

  F i Albertje Jans Smit

Willem Jans Jonker [Parents] was born 1 about 1618. Willem was taxed for Haardstedenregister 2 in 1672 in Eemshoorn.

He had the following children:

  M i Jan Willems Jonker was born 1 about 1643.
  M ii Engbert Willems Jonker
  M iii Albert Willems Jonker

Jan Roelofs Bloemberg 1 was born 2, 3 on 10-8-1710 in Eemster. He died 4 before 1815. He married 5, 6 Hilliggijn Willems Jonker on 12-11-1758 in Diever.

Hilliggijn Willems Jonker [Parents] was born 1, 2 on 25-11-1729 in Eemster. She was christened 3 on 25-11-1729 in Diever. She died 4, 5 on 18-1-1815 in Eemster. She married 6, 7 Jan Roelofs Bloemberg on 12-11-1758 in Diever.

They had the following children:

  F i Aaltien Jans Bloemberg
  M ii Willem Jans Bloemberg
  F iii Hendrikje Jans Bloemberg was born 1 in Eemster. She was christened 2, 3 on 6-5-1766 in Diever. She died 4 in 1770.
  F iv Hendrikjen Jans Bloemberg
  F v Margjen Jans Bloemberg was born 1 in Eemster. She was christened 2, 3 on 15-11-1772 in Diever.

Home First Previous Next Last

Surname List | Name Index