Kwartierstaat van mijn neef en nicht


Cornelis Philips Bollekens [Parents] 1 was born 2 about 1500. Cornelis was mentioned (Bevestiging van recht op erfpacht omschreven 20-9-1485) 3in 1539. He was mentioned (Koopt 1½ bunder land omtrent de oude molen) 4on 3-7-1548 in Baarle.

Other marriages:
Anthonis, Lijsbeth Gherit
, Maria

MARRIAGE: Waarschijnlijk is hij drie maal getrouwd geweest, ... Zijn drie kinderen hebben vermoedelijk elk een andere moeder. DBL 1991 pag. 197

He had the following children:

  M i Philip Cornelis Bollekens

Cornelis Philips Bollekens [Parents] 1 was born 2 about 1500. He married Lijsbeth Gherit Anthonis. Cornelis was mentioned (Bevestiging van recht op erfpacht omschreven 20-9-1485) 3in 1539. He was mentioned (Koopt 1½ bunder land omtrent de oude molen) 4on 3-7-1548 in Baarle.

Other marriages:
Unknown
, Maria

MARRIAGE: Waarschijnlijk is hij drie maal getrouwd geweest, ... Zijn drie kinderen hebben vermoedelijk elk een andere moeder. DBL 1991 pag. 197

Lijsbeth Gherit Anthonis died 1 before 14-11-1559. She married Cornelis Philips Bollekens.

They had the following children:

  M i Cornelis Cornelis Philips Bollekens. Cornelis lived 1 on 14-11-1559 in , Gorinchem. He was mentioned (Transport 2 veertelen rogge erfpacht) 2on 14-11-1559.

Philips Cornelis Bollekens [Parents] 1.

BIOGRAPHY: Zijn bestaan is oorkondelijk niet aangetoond, maar afgeleid uit de bevestigde grootvader - kleinkind relatie van zijn vader en zijn zoon.

MARRIAGE: Margriet Philip Cornelis Bollekens is mogelijk zijn dochter, zij trouwt voor 1560 met Jan Jans van Dongen, in 1550 schout van Dongen. Zij trouwt in tweede echt met Wynand Jan Ruelen Meynaerts. DBL 1991 pag. 196

He had the following children:

  M i Cornelis Philips Bollekens

Gijsbrecht van Berckel [Parents] died 1 2-8-1701 - 2-6-1702. He married 2 Maria Cloostermans about 1650. Gijsbrecht was employed 3 as Secretaris --1648 - --1681 in Gilze. He was employed 4 as Schout --1655 - --1701 in Gilze, Ginneken en Bavel.

Maria Cloostermans was buried 1 on 3-4-1706 in Gilze. She married 2 Gijsbrecht van Berckel about 1650.

BURIAL: Begraven als weduwe van de heer Schouteth.

BIRTH: Vermoedelijk dochter van Anthony Cloostermans, overleden ca. 1655, in 1631-1655 schout van Gilze, Ginneken en Bavel.

They had the following children:

  F i Francoise van Berckel was christened 1 on 5-5-1651 in Gilze.
  F ii Francoise van Berckel was christened 1 on 14-2-1655 in Gilze.

CHRISTENING: CHRISTENING: Getuigen de Heer Stadhouder Daniel Buycx en juffr. Elisabeth Belliaer. DBL 1989 pag. 216
  M iii Anthonius van Berckel was christened 1 on 4-3-1657 in Gilze.

CHRISTENING: Getuigen de heer A. van Buerstede (tussen 1641 - 1664 schepen, in 1665 - 1667 burgemeester van Breda) en juffr. Susanna Smits, huisvrouw van ... (onleesbaar). DBL 1989 blz. 216
  F iv Elisabeth van Berckel was christened 1 on 14-4-1658 in Gilze.

CHRISTENING: Getuigen Michael Jansz. van de ... (onleesbaar), in wiens plaats stonden ... Cloostermans en ... de Morera. DBL 1989 pag. 216
  M v Peter van Berckel was born 1 about 1659. He died 2 before 25-8-1711. Peter was employed 3 as Secretaris --1681 - --1711 in Gilze. He was mentioned (Verklaring getuige, Compareert met anderen) 4on 1-8-1685 in Breda.
  F vi Adriana van Berckel was christened 1 on 9-5-1660 in Gilze.

CHRISTENING: Getuigen de hr. Pieter van Gilse, secretaris van Tilburg, Sr. Anthonie van Bestelaar, juffr. Adriana van de Kieboom, huisvrouw van Arnoldus Cloostermans. DBL 1989 pag. 216
  F vii Johanna van Berckel was christened 1 on 17-9-1662 in Gilze.

CHRISTENING: Getuigen d'Heer Eykberch, secretaris van de mog. Heren Raden van Staten der Vereenigde Nederlanden, Abraham Vinq, juffr. Elisabeth Haukes, huisvrouw van D(s) Mispelblom. DBL 1989 pag. 216

Philip Cornelis Bollekens [Parents] was born 1 about 1533. Philip lived 2 on 14-11-1559 in , Oosterhout. He was mentioned (Gemachtigde voor zijn broer Cornelis) 3on 14-11-1559. He was mentioned (Koopt land in Middelwijk onder Oosterhout) 4on 1-4-1570 in Oosterhout. He was mentioned (Koopt stede, huis en erf) 5on 14-3-1579 in Oosterhout. He was employed 6 as Schepen in 1585 in Oosterhout. He was mentioned (Geeft kwijting samen met Gerrit Hendricks van Berckel) 7on 15-6-1594 in Baarle-Nassau. He was employed 8 as Mogelijk: Collecteur van comsumptie in 1598 in Breda.

He had the following children:

  F i Elisabeth Philips Bollekens
  M ii Cornelis Philips Bollekens. Cornelis was mentioned (Verkoop 9 lopen roge, samen met zijn broer en zusters) 1on 7-3-1600 in Baarle. He was mentioned (Beschikking over roggepacht aan Hubrecht verleend) 2on 3-7-1607 in Breda.
  M iii Henrick Philips Bollekens. Henrick was mentioned (Compareert met zijn zuster Cornelie) 1on 29-6-1607 in Baarle. He was mentioned (Beschikking erfpacht, zie broer Cornelis) 2on 3-7-1607 in Breda.
  F iv Cornelie Philips Bollekens
  F v Marie Philips Bollekens died 1 before 1-11-1602.

Cornelis Philips Bollekens. Cornelis was mentioned (Koopt 9 lopen rogge) 1on 20-4-1456 in Baarle. He lived 2 in , Baarle. He was mentioned (Geeft 8 en 7 zesteren rogge en een lopen erfpacht uit) 3on 20-9-1485 in Baarle.

Other marriages:
Unknown

BIOGRAPHY: Mogelijk is hij dezelfde als de Cornelis Philips Bollekens, die in 1493 en 1499 schepen is van Baarle onder de hertog (van Brabant) en die op 12 april 1502 van Cornelis Jan Reyners een halster rogge erfpacht 's jaars koopt. DBL 1991 pag. 195

MARRIAGE: Philips stamt waarschijnlijk uit zijn eerste huwelijk, de verdere kinderen uit zijn tweede huwelijk. DBL 1991 pag. 195 - 196

He had the following children:

  M i Philips Cornelis Bollekens

Cornelis Philips Bollekens. Cornelis was mentioned (Koopt 9 lopen rogge) 1on 20-4-1456 in Baarle. He lived 2 in , Baarle. He was mentioned (Geeft 8 en 7 zesteren rogge en een lopen erfpacht uit) 3on 20-9-1485 in Baarle.

Other marriages:
Unknown

BIOGRAPHY: Mogelijk is hij dezelfde als de Cornelis Philips Bollekens, die in 1493 en 1499 schepen is van Baarle onder de hertog (van Brabant) en die op 12 april 1502 van Cornelis Jan Reyners een halster rogge erfpacht 's jaars koopt. DBL 1991 pag. 195

MARRIAGE: Philips stamt waarschijnlijk uit zijn eerste huwelijk, de verdere kinderen uit zijn tweede huwelijk. DBL 1991 pag. 195 - 196

He had the following children:

  F i Yda Cornelis Philips Bollekens died 1 before 16-7-1555.

DEATH: Haar erfgenamen zijn te vinden in een akte van 16-7-1555: Adriaen Adriaens van Buerden koopt dan uit haar boedel 4 veertelen rogge jaarlijkse erfpacht. De verkopers zijn Jan Cornelis Dircks, mede namens zijn moeder Marie Cornelis Philips Bollekens, weduwe van Cornelis Dircks; namens Cornelis Cornelis Philips Bollekens, zijn oom; namens Jan en Jacop Lenert Jan Haren zoons, zijn neven, van wie de 'oude moeder', - hun moeders moeder -, was wijlen Lijsbeth Cornelis Philips Bollekens; namens Aert Ghoris Jans van Ruethe, die de aktie van verkoop heeft van Lijsbeth Ghoris Jans van Ruethe, zijn zuster; namens Claes Matthijs Peters als de aktie hebbende van Anna Aert Caps, vrouw van Frans Anthonis van Dongen, de kleermaker; en namens Adriane Aert Caps. Verder verschenen Claes Claes Schuts voor zichzelf en als oom van de kinderen, - Claesje, Cornelis de oude, Cornelis de jonge en Jenneke -, van zijn broer wijlen Cornelis Claes Schuts en voorts Aert Pauwels van Nijvele, man en voogd van Henricke Claes Schuts. DBL 1991, pag. 195 - 196
  F ii Marie Cornelis Philips Bollekens
  F iii Lijsbeth Cornelis Philips Bollekens was born 1 about 1475. She died 2 before 16-7-1555.

MARRIAGE: Zij trouwt N.N., waaruit een dochter, die trouwt met Lenert Jan Haren. Op 13-2-1548 verkopen de zoons van laatst bedoelde echtpaar, te weten Jacob, oud 22 jaar, en Jan, oud 19 jaar, geassisteerd door hun vader, aan Henrick Block, schout te Breda, 1 bunder land te Baarle. DBL 1991 pag. 196
  F iv Bollekens
  M v Cornelis Cornelis Philips Bollekens died 1 after 16-7-1555. Cornelis was employed 2 as Schepen in 1519/1521 in Baarle-Nassau.
  F vi Kathelijn Cornelis Philips Bollekens

Cornelis Anthonis Dircks died 1 before 19-2-1527. He married Marie Cornelis Philips Bollekens.

Marie Cornelis Philips Bollekens [Parents] died 1 after 16-7-1555. She married Cornelis Anthonis Dircks.


Ghoris Jans van Ruethe died 1 before 16-7-1555. He married Bollekens.

Bollekens [Parents] died 1 before 16-7-1555. She married Ghoris Jans van Ruethe.

BIRTH: Waarschijnlijk een dochter, getrouwd met Ghoris Jans van Ruethe. DBL 1991 pag. 196


Jacob Adriaen Jacobs died 1 before 16-5-1525. He married Kathelijn Cornelis Philips Bollekens.

Kathelijn Cornelis Philips Bollekens [Parents].Kathelijn married Jacob Adriaen Jacobs. Kathelijn was mentioned (Verkoopt, als weduwe, land aan Mattheus Wouter Stappaerts) 1on 16-5-1525 in Baarle.

Home First Previous Next Last

Surname List | Name Index