Kwartierstaat van mijn neef en nicht


Dirc Zoet ver Lizebettenzoon [Parents] 1 died .

He had the following children:

  F i Alyt Dirc Zoetendr

ver Lizebette died . Lizebette was mentioned (Verkoopt, met haar zonen, land aan het klooster Koningsveld) 1on 18-1-1311 in Vrijenban bij Delft.

BIOGRAPHY: Haar kinderen bezaten graven in de Oude Kerk Delft, zij was misschien weduwe van Daniel van Rodenrise (kinderloos). Haar ouders zijn waarschijnlijk Jan die Witte, schepen te Delft in 1299, en ver Hadewie. Bron: Hans & Brenda Buffing

She had the following children:

  M i Dirc Zoet ver Lizebettenzoon

Herpert van Foreest [Parents] died . Herpert was mentioned (Testament van zijn vader) 1on 29-11-1278. He was employed 2 as Heer van Foreest about 1283.

He had the following children:

  M i Jan van Foreest

Willem van Foreest [Parents] died 1 about 1282/1283. Willem was mentioned () 2, 3in 9-1241 in Frechen bij Aken. He was employed 4 as Ridder. He signed a will 5, 6 on 29-11-1278. He was also known as 7 Wilhelmus de Foresto. He was also known as 8 Wilhelmus de Foreest. He was employed 9, 10 as Heer van Foreest on 29-11-1278 in Graafschap Holland.

He had the following children:

  M i Herpert van Foreest
  M ii Joannes van Foreest died .

BIOGRAPHY: Mogelijk is hij dezelfde als Johannes, proost van St. Jan te Utrecht, die steeds zonder geslachtsnaam optreedt. (NL 1981 kol. 54).

W. de Foresto [Parents] died 1 before 28-9-1241. He married Mathildis de Berga. W. de Foresto was employed 2 as Ridder.

Mathildis de Berga died . She married W. de Foresto. Mathildis was mentioned (Sluit als weduwe samen met twee zoons een overeenkomst) 1in 9-1241. She was employed 2 as Edelvrouwe.

BIOGRAPHY: Edelvrouwe en zuster van Renardus de Berga, ridder. Als weduwe sluit zij in september 1241 tezamen met twee zoons een overeenkomst met het kapittel van St. Omer en de abdij van St. Bertin over de tiend en het schoutambt van Frechen (ten westen van Keulen). {Oorkonde van Amelius heer van Owa en Renardus heer van Berga inzake een overeenkomst over de tiend en het schoutambt van Frechen, gesloten tussen Mathildis, weduwe van heer W. miles de Foresto, en haar zonen enerzijds, het kapittel van St. Omer en de abdij van St. Bertin anderszijds, 28-9-1241 & Oorkonde van Conradus, aatsbisschop van Keulen, inzake de overeenkomst voornoemd. Keulen, september 1241}
Het goed, dat zij in 1250 in het graafschap Holland in leen heeft, is de latere heerlijkheid Foreest. {Oorkonde van Roomskoning Willem inzake zijn eerder aan de edelman Wilhelmus de Brederode gedane gift van het land te Reesveld, waarbij als westelijke grens wordt aangeduid de ree van de edelvrouwe Mathildis de Foresto. Kamp te Bechtolsheim, 27-7-1250}
Mogelijk had zij nog een zoon Arnoldus, die van 1249 - 1304 een kerkelijke loopbaan volgde. (NL 1981 kol. 52, 54 & 56)

They had the following children:

  M i Henricus de Foresto
  M ii Willem van Foreest
  M iii Amilius de Foresto died . Amilius was mentioned () 1on 17-2-1252. He was mentioned () 2in 1-1257.
  M iv Hermannus de Foresto died after 21-6-1288. Hermannus was also known as 1 Hermannus de Vorste. He was mentioned () 2--1251 - 21-6-1288. He was employed 3 as Ridder on 21-6-1288.
  F v de Foresto died . de Foresto was mentioned () 1on 17-2-1252.

Willem van Wendelnesse 1 died . He married Belie Jan Dankekdr.

Belie Jan Dankekdr 1 died . She married Willem van Wendelnesse.

Other marriages:
van Oosterwijk, Coen


Richolfus de Foresto died . Richolfus was employed 1 as Ridder. He was mentioned (Getuige in een oorkonde van keizer Otto IV, tolprivilege voor de burgers van Keulen) 2on 30-11-1212 in Aken. He was also known as 3 Rijklof van Forst. He was also known as 4 Rijklof van den Forste. He was mentioned (zie annotatie) 5in 1232.

BIOGRAPHY: Hij doet in verband met de intrede van drie dochters in de adelijke vrouwenabdij van Burtscheid afstand onder het recht van lossing van zijn hof in Laurensberg, zijn molen in Schurzelt en bepaalde renten in Aken in 1232. {Oorkonde van abdis Helswendis en het convent van het Cisterciënserklooster Burtscheid} (NL 1981, kol. 51 & 56).

He had the following children:

  M i Amelius de Foresto died 1 on 1-7-1251. Amelius was mentioned (Familietransactie) 2in 1241. He was mentioned (Familietransactie) 3in 1250. He was employed 4 as Kanunnik van St. Marie in Aken.

DEATH: Mogelijk maar minder waarschijnlijk is overlijden op 1-7-1250 (NL 1981, kol. 52).
  M ii W. de Foresto
  F iii de Foresto died 1 after 17-2-1252. de Foresto was employed 2 as Non in de adelijke vrouwenabdij in 1232 in Burtscheid.
  F iv de Foresto died 1 after 17-2-1252. de Foresto was employed 2 as Non in de adelijke vrouwenabdij in 1232 in Burtscheid.
  F v de Foresto died 1 after 17-2-1252. de Foresto was employed 2 as Non in de adelijke vrouwenabdij in 1232 in Burtscheid.

Henricus de Foresto [Parents] died 1 after 1272. Henricus was employed 2 as Schout in Frechen. He was mentioned () 3--1241 - --1257. He was mentioned (zie annotatie) 4in 1272. He was employed 5 as Ridder.

BIOGRAPHY: Henricus de Foresto, ridder, is niet gemakkelijk te onderscheiden van een latere naamgenoot, die ook ridder is. Aannemelijk lijkt evenwel, dat de eerste ons met zijn jongere broeder Hermannes voor ogen treedt in de oorkonde van 15-5-1272 bij Th. J. Lacomblet (Düsseldorf, 1846). Hij blijkt in 1257 een niet bij name genoemde vrouw te hebben. Een zoon draagt in 1251 de voornaam Reinardus. {Oorkonde inzake de verkoop van zekere jaarrente te Aken door Heinricus miles de Foresto aan deken en kapittel van St. Marie te Aken onder garantie van Amelius kanunnik te Aken, oom van de verkoper, in verband met de rechten van diens minderjarige zoon, 1250}
{Oorkonde inzake de verkoop door Heinricus de Foresto, miles, diens broeders Amilius, Winricus en Hermannus benevens hun drie tantes, dochters van hun grootvader Richolphus de Foresto, en hun zuster van zekere goederen aan abdis en convent van het Cisterciënserklooster Burtscheid onder garantie van Hermannus in verband met de rechten van Heinricus minderjarige zoon, 17-2-1252} (NL 1981 kol. 52 & 56).

He had the following children:

  M i Reinardus de Foresto was born 1 before 1251.

Jan Roe Gerritsz Storm van Wena [Parents] died . He married Aechte Tou van der Burch. Jan was employed 1 as Schepen in 1504/1505 in Delft.

Aechte Tou van der Burch 1 died . She married Jan Roe Gerritsz Storm van Wena.


Jacobus Cousijnse [Parents] was buried 1 on 14-12-1797 in Utrecht. He married 2 Johanna van Schaik on 2-10-1754 in Utrecht. Jacobus lived 3 on 21-11-1738 in op de Camp, Utrecht. He was mentioned (Borg bij de huur van een huis door Arnoldus en Emmetje) 4on 31-7-1759 in Utrecht. He was mentioned (Momboirkamer) 5on 6-6-1796 in Utrecht. He lived 6 on 6-6-1796 in Hoge Jacopijnestraat, Utrecht.

Other marriages:
Straatman, Anna Catharina

OPMERKING: Waarschijnlijk zijn doop (maar nog ~5 Jacobus in dit doopboek): Kosijnsen; Jacobus; 01-08-1717; Ger Jacobikerk; Arnoldus; Maria van Kempen; Cathrinastraat; 9 - 402

Johanna van Schaik was buried 1 on 27-5-1796 in Utrecht. She married 2 Jacobus Cousijnse on 2-10-1754 in Utrecht. Johanna werd als lidmate 3 te Utrecht aangenomen in 1741 in de Voorstraat She lived 4 on 11-5-1741 in Voorstraat, Utrecht. She was mentioned (Momboirkamer) 5on 24-5-1752 in Utrecht.

BIOGRAPHY:
Akte: inv.nr. U203a3, aktenr. 85, d.d. 28-11-1752
Aktesoort: Voogdbenoeming
Notaris: A. VAN BROEK, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Wynand van Schermbeek
Naam echtgenote eerste partij: x Johanna van Schayk
Woonplaats eerste partij: Utrecht
Naam tweede partij: langstlevende
--------------------------
Akte: inv.nr. U207a20, aktenr. 7, d.d. 26-03-1787
Aktesoort: Procuratie
Notaris: Z.C. VAN LEENE, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Isaacq van Schermbeek
Naam echtgenote eerste partij: wedr. Aletta Sprang
Naam eerste partij: zyn onmondige kinderen
Naam tweede partij: Hermyntje van Bentum
Naam echtgenote tweede partij: wed. Bastiaan de Lange
Woonplaats tweede partij: Utrecht
Samenvatting inhoud akte: om belangen in de boedels van moeder Johanna van Schaik,
: gehuwd met Jacobus Cousynse, en tante
: Geertruy van Schermbeek waar te nemen by hun overlyden
: en wat de onmondigen betreft in de boedel van
: Cornelis van Schermbeek, in leven goud en zilversmid
: te Rotterdam
Verwijzingen: testament d.d. 16-3-1780 voor notaris J. van der Mey junior
: te Rotterdam

Home First Previous Next Last

Surname List | Name Index