Kwartierstaat van mijn neef en nicht


Syrck Merckszn. [Parents] 1 died .

He had the following children:

  M i Merck Syrckens

Merck died . He married Ael Syrcksdr. van Donia. Merck lived 1 in 1464 in op de Hiddemastins, Nijlân.

Ael Syrcksdr. van Donia [Parents] 1 died . She married Merck.

They had the following children:

  M i Syrck Merckszn.

Syrck Harincxma [Parents] 1 died . He married Auck Benedictusdr. Donia.

BIOGRAPHY: Hij was bewoner van het Doniahus in Oostereind, "hoveling en hearskip to Easterein". (Bron: J.A. Diebrink)

Auck Benedictusdr. Donia [Parents] 1 died . She married Syrck Harincxma.

They had the following children:

  F i Auck Syrcksdr. van Donia
  M ii Keimpe Syrckszn. van Donia
  M iii Agga Syrckszn. Harinxma died . Agga was mentioned (Sloeg Hero Binnertsma dood) 1in 1453. He was mentioned (Ondertekende een verbond tussen de steden) 2in 1487.
  M iv Benedictus Syrckszn. van Donia
  M v Hotze Syrckszn. van Donia
  M vi Syrck Syrckszn. van Donia died . Syrck was employed 1 as Hoveling en Hearskip in Easterein.

MARRIAGE: Hij had bij een onbekende vrouw één zoon. (Bron: J.A. Diebrink)
  F vii Bauckien Syrcksdr. van Donia
  F viii Ael Syrcksdr. van Donia
  M ix Rienk Syrckszn. van Donia died 1 about 1459. Rienk was employed 2 as Geestelijke. He lived 3 in , Oostereind.
  M x Haring Syrckszn. van Donia died 1 about 1462 in Akkrum. Haring was employed 2 as Grietman --1455 - --1460 in Wymbritseradeel.

Haring toe Heech was born 1 about 1345. He died 2 in 1398. Haring was employed 3 as Potestaat in 1381 in Westergoo. He lived 4 in , Heeg.

MARRIAGE: Waarschijnlijk gehuwd met Jelck. (Bron: J.A. Diebrink)

BIOGRAPHY: Volgens het Charterboek tekent in 1398 bij de huldiging van de Hollandse graaf Aelbrecht in Stavoren voor de Zuid-Westhoek o.a. "Haring in den Hage" (=Heech). Hij werd in 1400 benoemd tot "potestaet" (legeraanvoerder) van Westergo. In 1401 is hij mede-ondertekenaar in Bolsward van de vrede tussen Holland en Friesland. Yn 1399 waerd "Harinck in den Haegh, daer Harincxma hueren naem van hebben" keazen as oanfierder fan Werstergoo, foar it gefal dat de Hollanners werom komme soene om harren biwald hjir to fêstigen. (Bron: J.A. Diebrink)

He had the following children:

  M i Agge Harincxma
  M ii Syrck Harincxma
  M iii Epe Harincxma
  M iv Hotze Harincxma died . Hotze was employed 1 as Geestelijke.
  M v Douwa Harincxma to Heech died . Douwa was employed 1 as Grietman in 1454 in Wymbritseradeel.

MARRIAGE: Waarschijnlijk gehuwd met Rixt Hillesdr. Bonninga, ovl. na 1505. (Bron: J.A. Diebrink)

BIOGRAPHY: In oprjochte skieringer, soe fjouwer fan syn dochters oan fetkeaperske jongkeardels joun hawwe, om de strideraesjes hwat to bidimjen. (Bron: J.A. Diebrink)
  F vi Ymck Harincxma

Benedictus Donia 1 died . He married Etteke.

Etteke 1 died . She married Benedictus Donia.

They had the following children:

  F i Auck Benedictusdr. Donia

Agge Harincxma [Parents] died 1 in 1422 in Sneek. He married 2 Hisck Riencksdr. Bockema in 1402. Agge was employed 3 as Hoveling en Olderman in Sneek.

Hisck Riencksdr. Bockema died 1 in 1412 in Sneek. She married 2 Agge Harincxma in 1402.


Epe Harincxma [Parents] died . He married Jitske Heemstra. Epe was employed 1 as Operrjochter in Drylts.

Other marriages:
Hettinga, Jel

Jitske Heemstra 1 died . She married Epe Harincxma.


Epe Harincxma [Parents] died . He married Jel Hettinga. Epe was employed 1 as Operrjochter in Drylts.

Other marriages:
Heemstra, Jitske

Jel Hettinga 1 died . She married Epe Harincxma.


Humme Hummingha died . He married Ymck Harincxma. Humme was employed 1 as Grietman in Wymbritseradeel.

Ymck Harincxma [Parents] 1 died . She married Humme Hummingha.


Sybrant Pieters Auckama died . He married 1 Auck Syrcksdr. van Donia about 1416. Sybrant was employed 2 as Olderman in Leeuwarden.

Auck Syrcksdr. van Donia [Parents] 1 died . She married 2 Sybrant Pieters Auckama about 1416.

Home First Previous Next Last

Surname List | Name Index