Kwartierstaat van mijn neef en nicht


Samuel Dauvillier [Parents] [image] was christened 1 on 18-9-1686 in Amsterdam. He married Marthe a Martel on 2-8-1716 in Utrecht. They agreed on marriage contract on 6-8-1716 in Utrecht. Samuel was employed as Bakker. He was mentioned (Huwelijkse voorwaarden) 2on 6-8-1716 in Utrecht. He was employed as Wijnkoper. He lived 3 on 14-2-1730 in , Amsterdam. He was mentioned (Procureur voor Pierre Martel en Johanna a Monnet) 4on 14-2-1730 in Utrecht. He was mentioned (Alphabetische lijst der nieuwe burgers) 5on 15-8-1732 in Utrecht. Hij werd in de notarieele akte Transport 118 - 126, ze kopen een huis 6 genoemd op on 10-4-1734 te Utrecht He lived 7 on 7-10-1743 in Schoutesteeg, Utrecht. He was mentioned (Comparantenregister van de Momboirkamer) 8on 7-10-1743 in Utrecht. He was mentioned (Besogneregister van de Momboirkamer) 9on 21-2-1744 in Utrecht.

CHRISTENING: Gedoopt als Samuel Dauvillier, bij zijn verhuizing naar Utrecht geschreven als d'Auvillier. Nerderlands Hervormd. Getuigen: Samuel le Maistre, Michiel le Boiton

BIOGRAPHY: Op 07-10-1716 in het poorterboek (van Amsterdam) als wijnkoper ingeschreven, Arch. 5031 / 14, poorterboek 14 / p.419 (film 986). Kwam op 15-08-1732 naar Utrecht onder de naam d'Auvillier als bakker.
Op 29-09-1732 vertrokken Samuel Dauvillier en zijn vrouw Marthe Mortel met attestatie van de Waalse Gemeente naar Utrecht (de achternaam van de vrouw wordt hier dus verbasterd weergegeven).
Er is een conflict tussen 97.023.B en 97.036 over de datum van verhuizing van Amsterdam naar Utrecht (29-09-1732 vertrokken en 15-08-1732 aangekomen). Ook is er uit Utrecht slechts melding van 2 kinderen (Samuel Pieter en Maria Martha) en geen vrouw.

MARRIAGE: Op acte van Martin, predicant van de Waalse gemeente te Utrecht, van Samuel Dauvillier, wonende in de Prinsenhofsteeg en Marthe Amartel, wonende te Utrecht. Acte verleend om op 02-08-1716 te Utrecht te trouwen. Nederlands Hervormd

Marthe a Martel [Parents] was buried 1 on 28-9-1743 in Utrecht. She married Samuel Dauvillier on 2-8-1716 in Utrecht. They agreed on marriage contract on 6-8-1716 in Utrecht. Marthe was mentioned (Huwelijkse voorwaarden) 2on 6-8-1716 in Utrecht. She lived 3 on 28-9-1743 in Schoutensteegh, Utrecht.

CHRISTENING: Achternaam wordt ook geschreven als: Martel.

DEATH: Waarschijnlijk pas na 08-11-1750 overleden, daar bij de doop van Samuel Rabié te Rotterdam veuve N.n. Martel optreedt als getuige.

OPMERKING: Mogelijk is Jacques a Martel, genoemd bij de huwelijkse voorwaarden, een familielid van haar.

They had the following children:

  F i Marie Marthe Dauvillier
  F ii Marie Magdelaine Dauvillier was born 1 on 18-11-1719 in Amsterdam. She was christened 2 on 26-11-1719 in Amsterdam.

CHRISTENING: Is getuige Magdelaine Dauvillier een dochter van Laurens? Religie Nederlands Hervormd, getuigen Pierre Martel & Magdelaine Dauvillier (mogelijk de in het huwelijkscontract van de ouders ondertekenende Pierre junior).
  M iii Samuel Pierre Dauvillier
  M iv Vincent Dauvillier was born 1 on 29-3-1724 in Amsterdam. He was christened 2 on 5-4-1724 in Amsterdam.

CHRISTENING: Religie Nederlands Hervormd, getuigen Vincent Lambert & Jeanne Marthelle (zuster van de moeder?)
  F v Susanne Dauvillier was born 1 on 28-7-1725 in Amsterdam. She was christened 2 on 2-8-1725 in Amsterdam.

CHRISTENING: Religie Nederlands Hervormd, getuigen Pierre Martel le Jeune & Susanne Aijman (broer van de moeder?, medeondertekenaar huwelijkscontract)
  M vi Isaac Dauvillier was born 1 on 12-11-1730 in Amsterdam. He was christened 2 on 16-11-1730 in Amsterdam.

CHRISTENING: Religie Nederlands Hervormd, getuigen Louis Isaac Colson & Marie DuChateau.
  M vii Pierre Jean Dauvillier was born 1 on 20-2-1732 in Amsterdam. He was christened 2 on 28-2-1732 in Amsterdam.

CHRISTENING: Religie Nederlands Hervormd, getuigen Samuel Dauvillier & Jeanne Amonet

OPMERKING: Zijn kind?
Naam: Dauvillier, Gerardus
Burg. staat: kind van Pieter Dauvillier
Nagelaten betrekkingen: laat na vader en moeder
Adres: bij de Bezembrug
Plaats van begraven: Buurkerk
Groefbidder: Roek
Datum aangifte: 06-05-1771
Datum overlijden/begraven: 31-05-1771
Begraafboek: 137 - 151
Bedrag: f 1:-:-

David Reppel [Parents] "Daniel" was christened 1 on 29-3-1694 in Utrecht. He was buried 2 on 3-11-1738 in Utrecht. He married 3 Catharina Bekkerhoff on 8-5-1727 in Utrecht. They agreed on marriage contract 4 on 17-4-1727 in Utrecht. David was mentioned (Gemachtigde begravenis van zijn zuster Emmerentia) 5on 22-8-1719 in Utrecht. He was mentioned (Testament van zijn broer Johannis van Reppel) 6on 4-2-1720 in Utrecht. He was mentioned (Huurcontract voor een huis van Maria van Boschvelt) 7on 21-1-1727 in Utrecht. He was employed 8 as mr. smith on 21-1-1727 in Utrecht. He lived 9 4-4-1728 - 28-10-1738 in Snippevlucht, Utrecht. He was mentioned (Testament van weduwe Catharina Bekkerhoff) 10on 16-8-1753 in Utrecht. He was mentioned (Zijn echtgenoot is overleden 28-7-1771) 11on 5-10-1771 in Utrecht.

CHRISTENING: Jacobikerk

Catharina Bekkerhoff died 1 on 28-7-1771. She married 2 David Reppel on 8-5-1727 in Utrecht. They agreed on marriage contract 3 on 17-4-1727 in Utrecht. Catharina was mentioned (Besogneregister van de Momboirkamer) 4on 30-6-1739 in Utrecht. She was mentioned (Comparantenregister van de Momboirkamer) 5on 30-6-1739 in Utrecht. She signed a will 6 on 16-8-1753 in Utrecht. She signed a will 7 on 18-9-1758 in Utrecht. She was employed 8 as Koopvrouw on 29-11-1761 in Utrecht. She was mentioned (Kwitantie van f 240 geweigerd) 9on 29-11-1761 in Utrecht. She was employed 10 as Koopvrouw in IJzer on 3-10-1763 in Utrecht. She was mentioned (Kwitantie van f 275,-8- geweigerd wegens vermissing) 11on 3-10-1763 in Utrecht. She was mentioned (Kwitantie van f 545 te betalen door Adriaan Swart) 12on 10-10-1767 in Utrecht.

OPMERKING: Ook genoemd in: inv.nr.U205a6, aktenr. 165, d.d. 13-11-1751. Uittreksel: Naam eerste partij: Hendrik Assuerus Wttewaal Beroep eerste partij: raid in de vroedschap en oud burgemeester van : Utrecht - Naam tweede partij: Clemens van Gorcum Naam gemachtigde tweede partij: q.q.: Daniel Ket Naam assistent tweede partij: borg: Gillis van Gorcum - Soort onroerend goed: huysinge of woninge c.a. Ligging onroerend goed: in den ingangh van 't Schoonhuys
Belendingen onroerend goed: voor: huizen van akte nummers 165.1 en 165.2 en N.N., wed.: David Reppel.
Gerecht onroerend goed: Utrecht (www.hetutrechtsarchief.nl)
---
HISTORISCHE KRING WEST-BETUWE
http://lx02.ae.nl/~historie/medregp.htm
Matthias Jorissen Geldermalsen 1730 HKWB 11.1 13 predikant
-
De predikanten van Buurmalsen
1607 Hen ricus Bel 1ichlus
1619 M. Sprankhuysen
1625 - 1666 + H. Vogel l lus
gekomen van Poederoyen
166? - 1675 + Daniël de Coup
Hij werd, als candidaat, 5.5.1667 door Ds. Gerbrandus Grutter,
uit Buren, bevestigd.
1676 - 1682 + Johannes Wijngaerden
Hij was afkomstig uit Leiden. Hij huwde 6.8.1676 Maria Phalius,
uit Geldermalsen.
Na zijn vroege dood werd het vierde kind, Johanna, geboren
dat 29.10.1682 door Ds. Conradus van Eek, uit Everdingen,
werd gedoopt, waarbij als getuigen optraden: Mevrouw Van Eek,
Jacobus Bours, schout van Buurmalsen, en de oudste ouderling
Floris van Heteren.
1683 ~ 1730 + Adrianus Blondinus Beens
Hij werd uit Petten beroepen.Tn1728 moest hij zich, wegens
hoge ouderdom, laten vervangen door de oroponent Adrianus
Tras, uit Ni j megen, waarvoor hij gedurende een jaar de helft
van zijn traktement, zijnde ƒ 300.-, beschikbaar stelde.
Toen deze een beroep naar Zandvoort aannam, werd candidaat
J.C. Monhemius als zijn opvolger voorgedragen, waarvoor de
Heeren Staten Generaal, als mombers (= voogden) van wijlen
Stadhouder Willem I I I , die als Heer van Buren het collatierecht
bezat, approbatie verleenden.
1730 - 1768 + Johan Adolph Monhemius
Na zijn tijdelijk dienstverband in de Gemeente werd hij op
18-6-1730 door Ds. Matthias Jorissen, uit Geldermalsen, als
predikant bevestigd met de woorden uit Spreuken 11:30 "Wie
zielen vangt is wijs"
De kerkeraad stelde voor zich zelf in 12 artikelen een boetestelsel
in, waarbij men o. a. één stuiver verbeurde als men
onder het gehoor van God ' s woord in slaap viel. Bij het uitbrengen
van de armenrekening op Nieuwjaarsdag werd de pot
verteerd
(Scan via OCR omgezet, bron: Marco en Sandra Schelling)

They had the following children:

  F i Johanna Catharina Reppel
  M ii Wilhelmus Garrardus Reppel was christened 1 on 5-2-1730 in Utrecht.

CHRISTENING: Jacobikerk
  F iii Helena Johanna Reppel was christened 1 on 18-2-1731 in Utrecht. Helena was mentioned (Testament van haar moeder Catharina Bekkerhoff) 2on 16-8-1753 in Utrecht. She was mentioned (Testament van haar moeder Catharina Bekkerhoff) 3on 18-9-1758 in Utrecht. She was mentioned (Overlijden van haar moeder op 28-7-1771) 4on 5-10-1771 in Utrecht. She signed a will 5 on 17-8-1775 in Utrecht. She was mentioned (Testament) 6on 18-4-1793 in Utrecht. She was mentioned (Testament) 7on 25-6-1796 in Utrecht.

CHRISTENING: Jacobikerk
  F iv Geertruij Sophia Reppel

Laurens Dauvillier [Parents] was born estimated 1660. He married Marie Marthe de la Fosse. Laurens was employed as Wijnkoper.

Achternaam ook geschreven als:
d'Auvilliers
Dovillier(s).

Komt met attestatie uit Parijs op 07-12-1681, Film 956, Arch. 201 / 466, Entrees.

OPMERKING: Info via Patrick Vanhoucke:
Op de website van de Waalse Kerk Amsterdam (http://www.waalsekerk-amsterdam.nl/) lees ik: "De Waalse Kerk in Amsterdam stamt uit 1409. Oorspronkelijk was het gebouw de kapel van het Paulusbroederklooster. Na de Alteratie van 1578 werd de kerk overgedragen aan de Franstalige protestantse vluchtelingen uit de Zuidelijke Nederlanden."
De "Waalse Kerk" bestond oorspronkelijk uit Franstalige protestantse vluchtelingen uit de Zuidelijke Nederlanden en Frankrijk.
De benaming "Hugenoten" onstond omstreeks 1551 in de streek van Tours.
En voor wie nog meer wil lezen: http://www.waalsekerken.nl/ (in het Frans, het Nederlands en het Engels).

Marie Marthe de la Fosse [Parents] was born estimated 1660. She married Laurens Dauvillier.

CHRISTENING: Achternaam ook geschreven als: de la Fausse.

DEATH: Mogelijk overleden vóór 6-8-1716, de tante van Samuel treedt op als getuige bij de huwelijkse voorwaarden.

They had the following children:

  M i Louis Dauvillier
  M ii Samuel Dauvillier
  M iii Pierre Philippe Dauvillier was christened 1 on 30-3-1690 in Amsterdam.

2 RELI Waalse Gemeente
2 WITN Pierre Philipe & Marie Magadleine de la Fausse

Jean Rabié was born 1 in Clerac, Poitou Charentes, Frankrijk. He died 2 before 29-9-1752. He married 3 Marie Marthe Dauvillier on 6-6-1745 in Rotterdam.

Marie Marthe Dauvillier [Parents] was born 1 on 10-8-1717 in Amsterdam. She was christened 2 on 15-8-1717 in Amsterdam. She was buried 3 on 4-5-1774 in Rotterdam. She married 4 Jean Rabié on 6-6-1745 in Rotterdam. Marie was mentioned (Alphabetische lijst der nieuwe burgers) 5on 15-8-1732 in Utrecht.

CHRISTENING: Later wordt de naam als Maria Martha opgegeven (Utrecht). De naam van de moeder is opgegeven als Marthe Martel. Religie Nederlands Hervormd, getuigen Pierre Martel & Marie Madelaine de la Fosse.

BIOGRAPHY: Zij was doopgetuige bij Pierre Rabié, geb./ged. 17/19-11-1747 Rotterdam Waals, zn. van Nicolas Rabié en Anne Crebessac, medegetuige Pierre de Valz. Haar naam als Marie Marthe d'Aubillé. Bron: gemeentearchief Rotterdam website.

BURIAL: Overledene Maria Marta Dauxillier wed. van Jan Rabie, klasse 3 gld. Opmerking op 't Spuijwater; overledene liet 1 minderjarig kind en 1 meerderjarig kind na. Bron: gemeentearchief Rotterdam website.

They had the following children:

  M i Samuel Rabié was born 1 on 12-1-1747 in Rotterdam. He was christened 2 on 15-1-1747 in Rotterdam.

CHRISTENING: Vader Jean Rabié, Moeder Marie Marthe d'Auviller, Getuige1 Samuel d'Auviller, Getuige2 Anne Allegne, doop Waals. Bron gemeentearchief Rotterdam website.

BURIAL: Waarschijnlijk is hij de overledene: Overledene N.N., kind van Jean Rabie begraven 16-10-1749 klasse f3.-.-; Opmerking overledene was 1 jaar; Leuvehave b. Zwaesteeg. Bron: gemeentearchief Rotterdam website.
  M ii Nicolas Rabié was born 1 on 24-10-1748 in Rotterdam. He was christened 2 on 27-10-1748 in Rotterdam. He died 3 before 4-5-1774.

CHRISTENING: Vader Jean Rabie, Moeder Marthe Duuvillier, Getuige1 Nicolas Rabie, Getuige2 Madelaine Dauvillier, Getuige3 N.n. Martel, Opmerking getuige2 vertegenwoordigd door la veuve Martel. Doop Waals, Bron: gemeentearchief Rotterdam website.
  M iii Samuel Rabié was born 1 on 1-11-1750 in Rotterdam. He was christened 2 on 8-11-1750 in Rotterdam. He was buried 3 on 11/12-6-1788 in Rotterdam.

CHRISTENING: Vader Jean Rabié, Moeder Marie Marthe d'Auvillier, Getuige1 Marthe Aijmar, Getuige2 N.n. Martel, Opmerking: de vader zelf; getuige1: veuve getuige 2, doop Waals, Bron: gemeentearchief Rotterdam website.

BURIAL: Overledene Samuel Rabie, Datum begraven 11-06-1788. Archief DTB Rotterdam Begraven gaarder.
Overledene Samuel Rabie, Datum begraven 12-06-1788, klasse 3 gld. en 3 gld. Opmerking Prinsenkerk; overledene was jongeman; Dijk over 't Gemeenlandshuijs. Archief Rotterdam Begraven. Bron: gemeentearchief Rotterdam website.
  F iv Marie Marthe Rabié was christened 1 on 29-9-1752 in Rotterdam.

CHRISTENING: Vader Jean Rabié, Moeder Marie Marthe d'Auvillé, Getuige1 Nicolas Rabié, Getuige2, Jean Rabié. Opmerking: vader: overleden; getuige 1 voor getuige 2, zijn zoon, en de vader zelf, doop Waals. Bron: gemeentearchief Rotterdam website.

Willem Frederik Marinus van Schaik [Parents] [image] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 was born 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 on 9-1-1843 in Utrecht. He died 22, 23, 24 on 24-4-1922 in Utrecht. He married 25, 26 Wilhelmina Maria Huisman on 17-2-1864 in Utrecht. Willem was employed 27 as Banketbakker on 28-1-1891 in Utrecht. He was employed 28 as Winkelier on 14-4-1910.

Other marriages:
Huisman, Roeloffina Hillegonda Maria

Wilhelmina Maria Huisman [Parents] 1, 2, 3, 4, 5 was born 6, 7, 8 on 21-1-1842 in Utrecht. She died 9, 10, 11 on 10-11-1874 in Utrecht. She married 12, 13 Willem Frederik Marinus van Schaik on 17-2-1864 in Utrecht.

They had the following children:

  F i Johanna Isabella Roelloffina van Schaik
  F ii Johanna Hendrika van Schaik was born 1, 2 on 13-6-1865 in Utrecht. She died 3 on 11-11-1865 in Utrecht.
  M iii Willem Hubertus Adrianus van Schaik was born 1, 2 on 9-12-1866 in Utrecht. He died 3 on 16-8-1870 in Utrecht.
  M iv Adrianus Johannes van Schaik was born 1 on 7-7-1868 in Utrecht.
  M v Marinus Frederik van Schaik was born 1, 2 on 18-10-1869 in Utrecht. He died 3, 4 on 7-11-1869 in Utrecht.
  M vi Willem Hubertus Adrianus van Schaik
  F vii Johanna Isabella Aletta van Schaik was born 1, 2 on 3-5-1872 in Utrecht. She died 3 on 28-4-1873 in Utrecht.
  F viii Adriana Johanna van Schaik was born 1, 2 on 24-9-1873 in Utrecht. She died 3 on 12-10-1873 in Utrecht.
  M ix Hubertus Adrianus van Schaik was born 1, 2 on 31-10-1874 in Utrecht. He died 3 on 29-1-1875 in Utrecht.

They had the following children:

  F i Wilhelmina Maria Huisman
  F ii Roeloffina Hillegonda Maria Huisman

Jacob Reinier Jan Pieter Guth 1 was born 2, 3 on 21-1-1865 in Utrecht. He married 4, 5 Johanna Isabella Roelloffina van Schaik on 16-2-1886 in Utrecht. Jacob was employed 6 as Banketbakker on 12-12-1912.

Johanna Isabella Roelloffina van Schaik [Parents] [image] "Naatje" 1 was born 2, 3, 4, 5 on 1-4-1864 in Utrecht. She married 6, 7 Jacob Reinier Jan Pieter Guth on 16-2-1886 in Utrecht.

They had the following children:

  M i Bartholomeus Willem Jakob Guth

Willem Hubertus Adrianus van Schaik [Parents] 1 was born 2, 3, 4 on 13-11-1870 in Utrecht. He married 5, 6 Wilhelmina Hendrika Muijzert on 12-3-1908 in Utrecht.

Wilhelmina Hendrika Muijzert 1 was born 2, 3, 4 on 8-3-1882 in Utrecht. She married 5, 6 Willem Hubertus Adrianus van Schaik on 12-3-1908 in Utrecht.

They had the following children:

  M i Living

Adrianus Johannes van Schaik [Parents] 1 was born 2, 3, 4 on 9-2-1877 in Utrecht. He died 5 on 14-5-1941 in Utrecht. He married 6, 7 Cornelia Christina van der Linden on 25-3-1909 in Utrecht. Adrianus was employed 8 as Pianofabrikant on 19-7-1920 in Utrecht.

Cornelia Christina van der Linden 1 was born 2, 3 on 11-3-1882 in Utrecht. She married 4, 5 Adrianus Johannes van Schaik on 25-3-1909 in Utrecht.

They had the following children:

  M i Living

Roelof Hillegondus Marie van Schaik [Parents] "Rudolf" 1 was born 2, 3, 4 on 23-3-1881 in Utrecht. He died 5 on 14-8-1924 in 's Gravenhage. The cause of death was Longontsteking. He married 6, 7 Christina Fleck on 24-7-1906 in Utrecht. Roelof lived 8 before 25-7-1906 in Bemuurde Weerd OZ 29, Utrecht. He lived 9 on 26-7-1906 in FC Donderstraat 1, Utrecht. He was employed 10 as Leraar viool op het Utrechts conservatorium about 1907 in Utrecht. He lived 11 on 19-8-1907 in M. Trompstraat 5, Utrecht. He lived 12 on 20-4-1908 in Ganzenmarkt 24, Utrecht. He lived 13 on 3-12-1909 in Sarphatistraat 2b, Amsterdam. He was employed 14 as Musicus 3-12-1909 - . He was employed 15 as Operazanger on 14-4-1910. He lived 16 on 14-5-1910 in Sarphatipark 129, Amsterdam. He lived 17 on 3-8-1910 in Leidscheplein 13, Amsterdam. He lived 18 on 21-4-1911 in , Graz, Oostenrijk. He lived 19 on 1-8-1912 in Leidschestraat 83, Amsterdam. He was employed 20 as Muziekleraar 1-8-1912 - . He lived 21 in Graz, Oostenrijk en München, Duitsland 9-9-1912 - 3-9-1918. He lived 22 on 3-9-1918 in Falckstraat 33, Amsterdam. He lived 23 on 15-5-1919 in , Loosdrecht. He lived 24 on 6-6-1919 in C19, Loosdrecht. He was employed 25 as Operazanger on 6-6-1919 in Loosdrecht. He lived 26, 27 on 3-9-1919 in Pletterijstraat 154, 's Gravenhage. He lived 28 on 16-7-1920 in van Slingelandstraat 31, 's Gravenhage. He lived 29 on 3-6-1921 in van Slingelandstraat 27, 's Gravenhage. He lived 30 on 6-5-1924 in Muzenstraat 31, 's Gravenhage. He was employed 31, 32 as Administrateur bij het gebouw van kunsten en wetenschappen on 14-8-1924 in 's Gravenhage.

Other marriages:
Ligthart, Anna Geertrui Margaretha
Braun, Anna Elisabeth Hedwig Theodora
Lutter, Louise Rosalie

BIOGRAPHY: Hij heeft gezongen als helden tenor in de koninklijke opera te Munchen, Graz en Stutgart (Bron: Rudolf Gérard van Schaik).
--
Zie ook: http://www.dutchdivas.net/tenoren/rudolf_van_schaik.html

Christina Fleck 1 was born 2, 3, 4 on 3-2-1882 in Utrecht. She died 5 on 28-5-1907 in Utrecht. She married 6, 7 Roelof Hillegondus Marie van Schaik on 24-7-1906 in Utrecht.

They had the following children:

  M i Living

Home First Previous Next Last

Surname List | Name Index