Kwartierstaat van mijn neef en nicht


Jan Griesje died 1, 2 before 20-11-1702. He married Maria Magdalena Dauvillier.

OPMERKING: naam was erg slecht te lezen

Maria Magdalena Dauvillier [Parents] 1 died . She married Jan Griesje. Maria lived 2 on 11-3-1729 in Louriersgracht, Amsterdam.

Other marriages:
van der Marsch, Albert
a Martel, Jacques

They had the following children:

  M i Laurens Grisje was born 1 on 3-6-1701 in Amsterdam. He was christened 2 on 5-6-1701 in Amsterdam.
  M ii Jean Louis GrisiĆ© was born 1 on 20-11-1702 in Amsterdam. He was christened 2 on 30-11-1702 in Amsterdam.

Albert van der Marsch died 1 before 11-3-1729. He married 2 Maria Magdalena Dauvillier on 29-11-1706 in Amsterdam. Albert lived 3 on 29-11-1706 in Cattenburg, Amsterdam. He was employed 4 as Varentsman on 29-11-1706 in Amsterdam.

Maria Magdalena Dauvillier [Parents] 1 died . She married 2 Albert van der Marsch on 29-11-1706 in Amsterdam. Maria lived 3 on 11-3-1729 in Louriersgracht, Amsterdam.

Other marriages:
Griesje, Jan
a Martel, Jacques


Jacques a Martel died . He married 1 Maria Magdalena Dauvillier on 11-3-1729 in Amsterdam. Jacques lived 2 on 11-3-1729 in Lourierstraat, Amsterdam.

Maria Magdalena Dauvillier [Parents] 1 died . She married 2 Jacques a Martel on 11-3-1729 in Amsterdam. Maria lived 3 on 11-3-1729 in Louriersgracht, Amsterdam.

Other marriages:
Griesje, Jan
van der Marsch, Albert


Jan Jans Smit [Parents] was born 1 about 1612 in Vlagtwedde. He died 2 about 10-1702. He married 3 Woltie Geerts Stroedingh about 1668 in Vlagtwedde. Jan was employed 4 as Smid.

Other marriages:
, Swaentje

BIOGRAPHY: Eigenaar / bewoners van De Olde Smids Plaetse in Vlagtwedde (huisnummer 30).
06-05-1660 In saecken Wilcko Geerts Gosselingh Impet. hebbende geciteert Jan Jansen Smidt als arffgenaem van wijlen Jan Claesen Smidt om te leveren wachten ede waeren d'opdrifft van 4 guiste biesten op een mollenwaers over Vlachtwedder Hammaerck.
21-10-1661 Jan Jansen Smit wegens uittinge gehouden over sijn moeder 10 - 0 - 0.
21-10-1668 Ins. Woltien, de huisvrouwe van jan jans Smidt verd. hebb. Hindrick Rentkes. Ged. soude moeten restitueren ende uitkeren sodaene boedell ter somma 300 daell. als de impte in Engel Wubbes behuisinge ende arve heeft ingebracht.
02-11-1669 Insaken Hindrick Rentkes in qlte verd. hebb. Woltie tegenwoodige huisvrouw van Jan jans Smidt. Questieus wegen het huwelijkscontract tussen wl. Engel Wubbes en Hidde Eefsingh opgericht alsmede wegens sodaene winckelwaeren so bij ged. van de weduwe van wijl. Harmen Claesen waren gehaelt.
21-11-1670 Ins. Jan jans Smidt, dewelcke bekende ende belede dat sijn tegenwoordige huisvrouw Woltie Stroedingh wegens beloofde bruitschat heeft ingebracht in sijn behuisinge ende plaetse 300 daell.
08-05-1672 Gecompareerd: Jan Jans Smidt tot Vlachtwedde x Woltie Strodinck en Wiltich Harms voorstanderen alsmeede haers swaeger Berent Willems ende dochter Albertien Jans. Testator verclaert wegens sijn huisvrouwen boedell te hebben ontvangen 616 Car. gld. benevens: 2 swarte rocken, 1 sangen rock, schorteldoeck, 2 sangen schorteldoecken, 6 linnen schorteldoecken, 14 hembden, 10 morsdoecken, 6 nachthalsdoecken, 8 beddelaeckens, 10 kussebuiren, 3 nieuwe mans hembden, 1 collens bedde, 1 poell, 2 kussens, 1 deecken, 1 stoele kussen, 25 loot silver, 1 wassche tyn, 2 zoom tynnen, 1 tynnen kop, 5 tinnen lepels, een wagenschooten kist en een wagen kiste. Testator vermaakt aan testrice 100 slechte daelers.
06-11-1674 Jan Jans Smidt - p.v. en Aike Warmeringhe - sibbe over wl. Lambert Suimeringe minderjarige soontien, lenen van de v.v. Hilwert Coilers.
09-09-1675 Jan Jans Smidt - p.v. Frerick Ottes - sibbe en Jacob Sickes - v.v. over de kinderen van wijl. Claes Jans x Griete Strodinck.
02-05-1678 Berent Willems Executeur x Albertien Jans lenen 600 Car. gld. van haer schoonvader en vader Jan Jans Smidt.
14-04-1693 Ins. Claes Aijssingh n.u. in qlte verd. hebb. Jan Jans Smidt om betalinge gedes. schoonzoon, de executeur B. Willems versoeckende copiam mandati.
16-11-1698 Ins. Claes Aijssingh n.u. verd. hebb. Jan Jans Smidt om betalinge van resterende boedelgoedt. (Bron: Teijo Doornkamp)

BURIAL: Betaald voor graf op 21-10-1702. (Bron: Teijo Doornkamp)

Woltie Geerts Stroedingh 1 died . She married 2 Jan Jans Smit about 1668 in Vlagtwedde.


Jan Claesen Smidt [Parents] was born 1 about 1580 in Vlagtwedde. He died 2 --1658 - --1660 in Vlagtwedde. He married 3 N.N. about 1610. Jan was employed 4 as Smid in Vlagtwedde.

BIOGRAPHY: Bewoner / eigenaar van het Hommes (huisnummer 55) in Vlagtwedde.
11-10-1622 Lambert Hidding op 2 gld. accordeert wegen mandaet van 5 marck soe Jan Smit overgegeven, verdragen 2 - 0 - 0.
21-06-1627 Smit Johan verdragen op 3 daler van dat hij den veerden dach mede up Evert Abels brulfft gewest is 4 - 10 - 0.
24-05-1630 D'vroue van Johan Claessen Smit tot Vlachtwedde heeft een maget Dorothea geheten opt hovet gewondet, ende den arm blaew slagen, daer aff door den pastoor tot Vlachtwedde verdragen laten op 3 - 15 - 0.
11-11-1631 Insaken Frerick Eefstingh impt. versoeckende van mr. Johan Claesses Smidt gedagede, resititutie van ontvangene twee rijcxdalers, voor ene na des weder angenome swade, van wegen gebreck-vellicheit. Daertegens de voors. gedagede contendeerde tot absolutie, omme dat hem sulke swade zij gestolen uut sijn winkel bij nachte, ter wijlen hij diesleve als te harde op de snede weder gesettet en aldaer gehange tot imps best.
18-12-1633 In saken mr. Johan Claesses Smidt impt. versoeckende van Albert Huistingh gedagede, betalinge van twee guldens als restrende smeedeloen voor anlagen van drie ploogh ijsers; van een halve rijcxdaler voor een afgecofte en ontvangene turfspade; van 15 stuivers voor afgecofte en ontvangene emmerbeslagh; en 3 stuivers voor een swade te binden.
18-12-1633 Alsoo mr. Johan Claesses, beclagede ontkent dat Reiner Warnekes klager gebruicket en gepossideert de grond binnen de roijinge van de sloot ten einde sijn huis op den Zuider houck van sijn olde Smids plaetse. En clager deur sijn moeder Talle Warnekes denselven dien angaende defereert eed.
05-03-1644 Albert Hulding geciteert van Johan Clasens Smid om 7 stuivers rechts kosten, nae dat partijen in vriendtschap ten overstaem van 't Gerichte vereenigt waren, heeft int uitgaen gesecht: Ick kan de richter so veel niet geven als Smidt Jan, daer sal de duivel door varen. Ick sal nae Wedde gaen.
24-07-1637 Eigenerfden van Vlagtwedde: o.a. Johan Claeses.
12-10-1643 Egenarfden der Heerlicheit Wedde: o.a. Johan Clas.
02-06-1650 Jan Clasens Smitt omme dat deselve op die begreffenisse van sijn dochter an die nabuirs int vergaderen beer geschoncken heeft, acc. op 5 - 0 0.
28-04-1658 In saecken Jan Claesen Smidt voor dewelcke dessen arfgenaem Jan Jansen geciteert hebbende Jan Wubbens op 't Hilwerts om betalinge van 95 gld. 9 st. heercomende van 't ontfangene boeldell van gedagedes huisvrouw.
(bron: Teijo Doornkamp {bron: Westerwolder en hun Woningbezit, het dorp Vlagtwedde})

N.N. died 1 before 21-10-1661. She married 2 Jan Claesen Smidt about 1610.

BURIAL: Betaald voor haar uitvaart op 21-10-1661.

They had the following children:

  M i Claes Jans
  M ii Jan Jans Smit
  M iii Lammert Jans
  F iv Swaencke Jans

Willem Berents [Parents] was born 1 about 1672. He married 2 Elsien Klaassen Boelken in 1701 in Roswinkel.

BIOGRAPHY: 07-11-1727 Willem Berents en zijn zoon Claes Willems lenen 272 Car. gld. van hun zwager en oom Albert Boelcken x Aeltien Sanders.

Elsien Klaassen Boelken 1 died . She married 2 Willem Berents in 1701 in Roswinkel.

They had the following children:

  M i Claes Willems 1 died .

Heero Jans 1 died . He married Gepke Berends.

Gepke Berends [Parents] was christened 1 on 9-3-1680 in Vlagtwedde. She married Heero Jans.


Jan Berents [Parents] was christened 1 on 6-3-1685 in Vlagtwedde. He married Aeltie Hindricks.

Aeltie Hindricks 1 died . She married Jan Berents.


Claes Johans Soltzberch [Parents] was born 1 about 1550 in Vlagtwedde. He died 2 --1592 - --1622 in Vlagtwedde. He was married 3 about 1580.

BIOGRAPHY: Betaalde hoenderbelasting in Vlagtwedde:
1589-1593 Clawes Saltszberch (steeds tussen de erven Essinck en Colters).
in 1590: Breuken van het geestelijk gericht: o.a. Claes Soltsberg up 1 daler.
01-07-1592 Klaes Solsbarch is vordragenn van de twe klene wundynge de he Hinderik Essynck heft gedann upt hoft unde vor de blothringe Hynderikes wyff upt hoft gekregen, vor dre daler.
(bron: Teijo Doornkamp {bron: Westerwolder en hun Woningbezit, het dorp Vlagtwedde})

He had the following children:

  M i Jan Claesen Smidt

Johan Saltzberch was born 1 about 1520. He died 2 --1574 - --1588. He was married 3 about 1550.

BIOGRAPHY: Betaalde hoenderbelasting te Vlagtwedde:
1568-1575 Johan Saltzberch onder de keuters (in 1569 met toevoeging p.p. (=arm)).
12-06-1571 Johan Solsbarch is van der wundinge welck he Johann Hulsynck in den arm gedan, vordragen vor twe daler.
07-03-1573 Johann Solsbarch is vordragen van der wundynge he Herman Sobbe gedann voor vyff marck.
(bron: Teijo Doornkamp {bron: Westerwolder en hun Woningbezit, het dorp Vlagtwedde})

He had the following children:

  M i Claes Johans Soltzberch

Home First Previous Next Last

Surname List | Name Index