Kwartierstaat van mijn neef en nicht


Hommo Haickens i.u.dr. [Parents] 1 was born 2 in Schildwolde. He died 3 in 4-1663. He married 4 Tiaeckjen Memmens in 1643. Hommo was employed 5 as Kerkvoogd in Noordbroek. He studied 6 on 4-5-1636 in Groningen. He was employed 7 as Landschrijver van het Oldambt --1649 - --1661.

Tiaeckjen Memmens [Parents] was born 1 in Noordbroek. She died . She married 2 Hommo Haickens i.u.dr. in 1643.

Other marriages:
Nutte, Theodorus
Eyssonius, Theodorus i.u.dr.


Edzardus Edzens died . He married Menia Eyssonius. Edzardus was employed 1 as Landschrijver der beide Oldambten.

Menia Eyssonius [Parents] was born 1 in Noordbroek. She died 2 on 12-9-1663 in Noordbroek. She was buried 3 on 23-9-1663 in Noordbroek. She married Edzardus Edzens.

They had the following children:

  F i Tiackje Edzens was christened 1 on 5-4-1663 in Noordbroek.

Hilbrant Robers died . He married Aefjen Winshemius. Hilbrant was employed 1 as Soliciteur.

Aefjen Winshemius [Parents] 1 died . She married Hilbrant Robers.

They had the following children:

  M i Joannes Hilbrant Robers

Johannes van der Sluijs was christened 1 on 26-4-1674 in Utrecht. He was buried 2 on 11-4-1708 in Utrecht. He married 3 Hanna de Haen on 30-4-1695 in Utrecht. Johannes lived 4 on 26-4-1674 in in de Korte Smeesteegh, Utrecht. He lived 5 on 30-4-1695 in buijten de Weertpoort, Utrecht. He lived 6 on 11-4-1708 in aen 't Vreburgh op den hoeck van 't Sackedragerssteegje, Utrecht. He was mentioned (Comparantenregister van de Momboirkamer) 7on 23-4-1708 in Utrecht.

CHRISTENING: Catharijnekerck

Hanna de Haen [Parents] 1 was christened 2 on 15-11-1671 in Utrecht. She was buried 3, 4 on 9-9-1741 in Utrecht. She married 5 Johannes van der Sluijs on 30-4-1695 in Utrecht. Hanna lived 6 on 15-11-1671 in buijten de Weertpoort, Utrecht. She lived 7 on 30-4-1695 in buijten de Weertpoort, Utrecht. She lived 8 on 17-9-1709 in aen het Vreborgh, Utrecht. Zij werd in de notarieele akte Huur en verhuur 9 genoemd op on 12-8-1721 te Utrecht She was mentioned (Comparantenregister van de Momboirkamer) 10on 30-9-1737 in Utrecht. She lived 11 on 9-9-1741 in aan 't Vreeburg op den hoek van het Catrijne off Zakkedragerssteegje, Utrecht.

Other marriages:
Poelt, Antonij

CHRISTENING: Dom

They had the following children:

  F i Cornelia van der Sluijs
  F ii Christijntie van der Sluijs was christened 1 on 30-12-1696 in Utrecht. Christijntie lived 2 on 30-12-1696 in aan 't Vreeburg, Utrecht.

CHRISTENING: Domkerk
  M iii Wilhelmus van der Sluijs "Willem" was christened 1 on 22-7-1698 in Utrecht. Wilhelmus lived 2 on 22-7-1698 in Vreburg, Utrecht. Hij werd in de notarieele akte Openbare verkoping 3 genoemd op on 4-11-1741 te Utrecht

CHRISTENING: Buurkerk, Cranegasthuijs
  F iv Johanna van der Sluijs was christened 1 on 29-3-1700 in Utrecht. Johanna lived 2 on 29-3-1700 in op 't Vreeburg, Utrecht.

CHRISTENING: Domkerk
  F v Johanna van der Sluijs
  M vi Johannes van der Sluijs was christened 1 on 3-7-1706 in Utrecht. Johannes lived 2 on 3-7-1706 in aan het Vreeburg, Utrecht.

Willem Jansz de Haen 1 died . He married Christina Teunisen Knoppers. signed a will 2on 28-8-1677 in Utrecht. Hij werd in de notarieele akte Attestatie 3 genoemd op on 23-10-1666 te Utrecht He was employed 4 as Cuypersknecht on 23-10-1666 in Utrecht. He lived 5 on 28-8-1677 in De Weert, Utrecht. He was employed 6 as Meester kuyper on 28-8-1677 in Utrecht.

Christina Teunisen Knoppers "Stijntie" 1 died . She married Willem Jansz de Haen. signed a will 2on 28-8-1677 in Utrecht. Christina lived 3 on 28-8-1677 in De Weert, Utrecht. She lived 4 on 5-1-1681 in buijten de Weert, Utrecht. Zij werd in de notarieele akte Koop en verkoop 5 genoemd op on 15-7-1698 te Utrecht Zij werd in de notarieele akte Attestatie 6, 7 genoemd op 7-2-1702 - 18-2-1702 te Utrecht She lived 8 7-2-1702 - 18-2-1702 in De Weert, Utrecht. She lived 9 on 5-5-1704 in De Weert, Utrecht. Zij werd in de notarieele akte Akkoord 10 genoemd op on 5-5-1704 te Utrecht She was mentioned (Attestatie) 11on 21-5-1704 in Utrecht. Zij werd in de notarieele akte Koop en verkoop 12 genoemd op on 13-1-1710 te Utrecht Zij werd in de notarieele akte Schuldbekentenis 13 genoemd op on 21-2-1710 te Utrecht Zij werd in de notarieele akte Huur en verhuur 14 genoemd op on 12-8-1721 te Utrecht She lived 15 on 24-12-1721 in Bemuerde Weert, Utrecht. Zij werd in de notarieele akte Verklaring & Huur en verhuur 16, 17 genoemd op on 24-12-1721 te Utrecht Zij werd in de notarieele akte Koop en verkoop 18 genoemd op on 3-8-1725 te Utrecht Zij werd in de notarieele akte Koop en verkoop 19 genoemd op on 13-8-1725 te Utrecht Zij werd in de notarieele akte Procuratie 20 genoemd op on 14-9-1726 te Utrecht

Other marriages:
van Eck, Abraham

They had the following children:

  F i Geertruij (de Haen) was christened 1 on 3-5-1665 in Utrecht.

CHRISTENING: Domkerk
  F ii Geertruijd Willems den Haen
  M iii Johannes Willemss de Haen was christened 1 on 9-12-1668 in Utrecht. Johannes was mentioned (Koop en verkoop) 2on 15-7-1698 in Utrecht. Hij werd in de notarieele akte Akkoord 3 genoemd op on 5-5-1704 te Utrecht He was employed 4 as Meester kuyper on 5-5-1704 in Utrecht. He lived 5 on 5-5-1704 in De Weert, Utrecht. He was employed 6 as Kuyper on 21-5-1704 in Utrecht. He lived 7 on 21-5-1704 in buyten de Weerdpoorte, Utrecht. Hij werd in de notarieele akte Attestatie 8 genoemd op on 21-5-1704 te Utrecht Hij werd in de notarieele akte Koop en verkoop 9 genoemd op on 29-10-1717 te Utrecht Hij werd in de notarieele akte Procuratie 10 genoemd op on 14-9-1726 te Utrecht

CHRISTENING: Domkerk
  F iv Hanna Haen was christened 1 on 23-10-1670 in Utrecht. Hanna lived 2 on 23-10-1670 in in de Koeystraat, Utrecht.

CHRISTENING: Jacobikerk
  F v Hanna de Haen
  F vi Willema de Haen
  M vii Anthoni Haen

Abraham van Eck was christened 1 on 22-12-1650 in Utrecht. He died 2 before 15-7-1698. He married 3 Christina Teunisen Knoppers on 5-1-1681 in Utrecht. Abraham lived 4 on 22-12-1650 in in de Corte Viesteech, Utrecht. Hij werd in de notarieele akte Toestemming 5 genoemd op on 20-4-1671 te Utrecht Hij werd in de notarieele akte Akkoord 6 genoemd op on 23-8-1677 te Utrecht He was mentioned (Akkoord) 7on 16-12-1677 in Utrecht. He was mentioned (Cassatie) 8on 14-1-1678 in Utrecht. Hij werd in de notarieele akte Uitkoop 9 genoemd op on 23-5-1679 te Utrecht Hij werd in de notarieele akte Protest 10 genoemd op on 7-12-1680 te Utrecht He lived 11 on 5-1-1681 in buijten de Weert, Utrecht. Hij werd in de notarieele akte Procuratie 12 genoemd op on 1-3-1681 te Utrecht Hij werd in de notarieele akte Borgtocht 13 genoemd op on 2-3-1681 te Utrecht Hij werd in de notarieele akte Goedkeuring 14 genoemd op on 13-8-1683 te Utrecht He was employed 15 as Meester kuyper on 7-2-1702 in Utrecht.

CHRISTENING: Jacobikerk

Christina Teunisen Knoppers "Stijntie" 1 died . She married 2 Abraham van Eck on 5-1-1681 in Utrecht. Christina lived 3 on 28-8-1677 in De Weert, Utrecht. She lived 4 on 5-1-1681 in buijten de Weert, Utrecht. Zij werd in de notarieele akte Koop en verkoop 5 genoemd op on 15-7-1698 te Utrecht Zij werd in de notarieele akte Attestatie 6, 7 genoemd op 7-2-1702 - 18-2-1702 te Utrecht She lived 8 7-2-1702 - 18-2-1702 in De Weert, Utrecht. She lived 9 on 5-5-1704 in De Weert, Utrecht. Zij werd in de notarieele akte Akkoord 10 genoemd op on 5-5-1704 te Utrecht She was mentioned (Attestatie) 11on 21-5-1704 in Utrecht. Zij werd in de notarieele akte Koop en verkoop 12 genoemd op on 13-1-1710 te Utrecht Zij werd in de notarieele akte Schuldbekentenis 13 genoemd op on 21-2-1710 te Utrecht Zij werd in de notarieele akte Huur en verhuur 14 genoemd op on 12-8-1721 te Utrecht She lived 15 on 24-12-1721 in Bemuerde Weert, Utrecht. Zij werd in de notarieele akte Verklaring & Huur en verhuur 16, 17 genoemd op on 24-12-1721 te Utrecht Zij werd in de notarieele akte Koop en verkoop 18 genoemd op on 3-8-1725 te Utrecht Zij werd in de notarieele akte Koop en verkoop 19 genoemd op on 13-8-1725 te Utrecht Zij werd in de notarieele akte Procuratie 20 genoemd op on 14-9-1726 te Utrecht

Other marriages:
de Haen, Willem Jansz

They had the following children:

  M i Berent van Eck
  F ii Agatha van Eck was christened 1 on 25-12-1681 in Utrecht. Agatha lived 2 on 25-12-1681 in buijten de Weertpoort, Utrecht.

CHRISTENING: Jacobikerk
  M iii Abraham van Eck was christened 1 on 23-2-1686 in Utrecht. Abraham lived 2 on 23-2-1686 in buijten de Weertpoort, Utrecht. He was employed 3 as Chirurgijn on 21-5-1704 in Utrecht. He was mentioned (Attestatie) 4on 21-5-1704 in Utrecht. He was employed 5 as Meester Chirurgijn on 24-12-1721 in Utrecht. He lived 6 on 24-12-1721 in Bemuerde Weert, Utrecht. He was mentioned (Verklaring) 7on 24-12-1721 in Utrecht. Hij werd in de notarieele akte Koop en verkoop 8 genoemd op on 13-8-1725 te Utrecht Hij werd in de notarieele akte Procuratie 9 genoemd op on 14-9-1726 te Utrecht

CHRISTENING: Anthonigasthuys

Boudewijn van Middeldijk died . He married Cornelia van der Sluijs. Hij werd in de notarieele akte Openbare verkoping 1 genoemd op on 4-11-1741 te Utrecht He was mentioned (Besogneregister van de Momboirkamer) 2on 1-12-1741 in Utrecht. He was mentioned (Comparantenregister van de Momboirkamer) 3on 1-12-1741 in Utrecht.

Cornelia van der Sluijs [Parents] was christened 1 on 1-9-1695 in Utrecht. She married Boudewijn van Middeldijk.

CHRISTENING: Jacobikerk


Hendrick Duijster died . He married Johanna van der Sluijs. Hij werd in de notarieele akte Openbare verkoping 1 genoemd op on 4-11-1741 te Utrecht

Johanna van der Sluijs [Parents] was christened 1 on 15-12-1702 in Utrecht. She married Hendrick Duijster. Johanna lived 2 on 15-12-1702 in aen 't Vreeburgh, Utrecht.

CHRISTENING: Dom


Peter Bouman was christened 1 calculated 1669. He married Geertruijd Willems den Haen. signed a will 2on 18-1-1699 in Utrecht. Hij werd in de notarieele akte Attestatie 3 genoemd op on 10-1-1699 te Utrecht He lived 4 on 18-1-1699 in De Weerd, Utrecht. Hij werd in de notarieele akte Huur en verhuur 5 genoemd op on 1-3-1699 te Utrecht Hij werd in de notarieele akte Liquidatie 6 genoemd op on 16-10-1702 te Utrecht Hij werd in de notarieele akte Akkoord 7 genoemd op on 21-2-1703 te Utrecht Hij werd in de notarieele akte Akkoord 8 genoemd op on 5-5-1704 te Utrecht Hij werd in de notarieele akte Schuldbekentenis 9 genoemd op on 21-2-1710 te Utrecht Hij werd in de notarieele akte Procuratie 10 genoemd op on 14-9-1726 te Utrecht

Geertruijd Willems den Haen [Parents] was christened 1 on 11-1-1667 in Utrecht. She married Peter Bouman. signed a will 2on 18-1-1699 in Utrecht. Geertruijd was mentioned (Koop en verkoop) 3on 15-7-1698 in Utrecht. She lived 4 on 18-1-1699 in De Weerd, Utrecht.

CHRISTENING: Dom


Berent van Eck [Parents] was christened 1 on 7-9-1679 in Utrecht. He married Cornelia van Malsem. Hij werd in de notarieele akte Liquidatie 2 genoemd op on 16-10-1702 te Utrecht Hij werd in de notarieele akte Akkoord 3 genoemd op on 21-2-1703 te Utrecht Hij werd in de notarieele akte Akkoord 4 genoemd op on 5-5-1704 te Utrecht Hij werd in de notarieele akte Procuratie 5 genoemd op on 14-9-1726 te Utrecht

CHRISTENING: Jacobikerk

Cornelia van Malsem died . She married Berent van Eck. Zij werd in de notarieele akte Liquidatie 1 genoemd op on 16-10-1702 te Utrecht Zij werd in de notarieele akte Akkoord 2 genoemd op on 21-2-1703 te Utrecht

Home First Previous Next Last

Surname List | Name Index