Kwartierstaat van mijn neef en nicht


Jacobus de Muinck [Parents] was christened on 9-12-1714 in Scheemda. He married Jetske Kooijstra in 8-1744 in Groningen.

Jetske Kooijstra was born in Oudega. She married Jacobus de Muinck in 8-1744 in Groningen.

Bron zie: http://web.inter.nl.net/hcc/Hanshoman.Free/index.html.


Derk de Muinck [Parents] 1 was born 2 on 11-4-1723 in Scheemda. He died on 25-9-1785 in Scheemda. He married Jacobtien Bouwes on 28-1-1753 in Eexta. Derk owned BWO 10 3 --1753 - --1788 in Scheemda. He died 4 on 25-9-1753 in Scheemda. He was employed 5 as Kerkvoogd. He owned BWO 1, 26 deimt, beklemd 180 gld 6 14-12-1758 - 14-12-1788 in Eexta.

Jacobtien Bouwes was christened 1 on 16-7-1724 in Eexta. She died on 30-4-1777 in Eexta. She married Derk de Muinck on 28-1-1753 in Eexta. Jacobtien died 2 on 30-4-1777 in Scheemda.

They had the following children:

  M i Bouwe Marcus de Muinck
  F ii Jacoba de Muinck

They had the following children:

  F v Seyke Frericks
  F vi Jantyn Frericks

Anthonis de Muinck 1.Anthonis married 2, 3 Maaike Burggrave on 5-1-1628 in Sluis, Zeeuws Vlaanderen. Anthonis lived 4 on 5-1-1628 in , Sluis, Zeeuws Vlaanderen. He lived 5 on 27-1-1660 in , Sluis, Zeeuws Vlaanderen.

Other marriages:
van der Eycke, Anna

OPMERKING: Mogelijke familie: zie ANF 1886 pag. 300 Margarita de Munck huwt als weduwe 15-9-1630 te Sluis. ANF 1887 pag. 72 Suzanna de Munck huwt als j.d. 3-3-1649 te Sluis. ANF 1887 pag. 178 10-6-1658 Marie de Munck j.d. van Sluys en Geertruit de Munck van Sluys. ANF 1888 pag. 274 29-11-1691 Louwerens de Munck.

Maaike Burggrave was born 1, 2 in Middelburg. She died before 1660. She married 3, 4 Anthonis de Muinck on 5-1-1628 in Sluis, Zeeuws Vlaanderen.

They had the following children:

  M i Ds. Marcus de Muinck

Gerhardus Meijer 1 was born 2 calculated 1655 in Scheemda. He died 3 on 31-3-1718 in Beerta. He married 4, 5 Sywerdina van Oostbroek on 9-11-1685 in Winschoten. Gerhardus was employed 6 as Predikant --1681 - --1683 in Termunten.

GDW 856.

Volgens BWO 26 blz. 135 zou dit Herbert kunnen (moeten) zijn.

Rechterlijke Archieven van Beerta - 1608 - 1811, Samenstelling: S. H. Abels - Eexterzandvoort, Anno 2000

Verantwoording.

De rechterlijke archieven van Beerta bevinden zich op de Groninger Archieven in de stad Groningen. Beerta maakte deel uit van het archief van het Oldambt. Het toegangsnummer in het archief tot het Oldambt is 731, terwijl het rechterlijk archief van Beerta is genummerd van 7072 tot 7088. De delen van het rechterlijk archief van Beerta staan als kopie-delen op de leeszaal. De codering van de Rechterlijke Archieven van het kerspel Beerta zoals aanwezig op het Rijks Archief te Groningen was oorspronkelijk: Vee 1-17, waarbij de Romeinse V sloeg op het Oldambt en de letters ee op het kerspel Beerta.

Fol.130 - 10 januari 1693 - Jan Suilman Nantkes en Heilena Hoedenborgs (ehel.) ter ener en Jan Aijolts en Gerh. Meijer, pastor in de Beerta, sibbe- en vreemde voogd, over de minderjarige kinderen van wijlen Waldrick Nantkes en Trijntje Heres (gew. ehel.) met Nantko Waldrix, ook zoon van genoemd echtpaar, mondig verklaard, met toestemming van landschrijver Wildervanck, maken een afhandeling van de mandelig gebleven goederen tussen de broers Jan Suilman Nantkes en Waldrick Nantkes. De genoemde voogden is ten deel gevallen, o.a. een verzegeling ten laste van Hindrick Hemmes Camminga ter grootte van 600 car.gld., een obligatie van 100 car.gld. ten laste van de vertegenwoordigers van wijlen Andreas Holst; een verzegeling van 100 daler ten laste van Jan Peters Smidt; en obligatie van 300 car.gld. Over Stijntje Egbers; een verzegeling van 300 car.gld. Ten laste van Luitje Peters. Jan Suilman Nantkes en Heilena Hoedenborgs (ehel.) is toegedeeld een verzegeling van 1000 Emder gld. Ten laste van Geucke Wubben. Mandelig is gebleven de plaats en de behuizing west in de Beerta zoals Herman Beerents meierwijze gebruikt. Ca. 11 grazen land op Bemerwold, zoals door Suilman zelf gebruikt wordt. Getuigen: Adriaen Wildervanck, landschrijver en Renko Andries.

Fol.162 - 21 oktober 1693 - Johan Suilman Nantkes, pr.vmd., en Gerh. Meijer, pastor in de Beerta als vreemde voogd over de kinderen van Waldrick Nantkes, met Nantko Waldrix, meerderjarige zoon van wijlen Waldrick Nantkes, verklaren dat ze een warf of een stuk grond dat Waldrick Nantkes kort voor zijn dood had verkocht aan Jan Pieters wonende bij Winschoterzijl. De warf is eveneens gelegen bij Winschoter zijl. Ten noorden Tjacko Mentkes, ten oosten en zuiden de Pekel Ae, ten westen Jan Pieters. Zie koopbrief dd. 10 mei 1649 te Beerta. Prijs: 62 car.gld. 10 st. Getuigen: Willem Jans en Gerrit ter Br├╝ggen.

Fol.168 - 19 november 1693 - H.V.
Focko Emes, te Wedde, en Johanna Bonninga, in de Beerta. Focko brengt in zijn huis en tuin staande te Wedde bovendien zijn goet en winckelwaeren. Brg.: Hindrick Ellinge, schoolmeester tot Wedde, zwager; Br.: Derck Haselhoff, aangehuwde oom; Elso Haselhof Borghgrave tot Wedda als nigtenman; Gerhard Meijer pastor in de Beerta, naeneven van moederszijde; Tjaedtjen Remkes, weduwe van Otto Holst, als aangehuwde nicht van vaderszijde; Hermannus Prins, chirurgijn en Imke Udens (ehel.), nicht; Reentko Reens en Jeltjen Holst (ehel.), naenigte. Getuigen: Meinardt Brouw, schoolmeester, en Egbert Harberts.

Sywerdina van Oostbroek [Parents] 1, 2 was born calculated 1640 in Eexta. She died in Meeden. She married 3, 4 Gerhardus Meijer on 9-11-1685 in Winschoten.

Other marriages:
de Muinck, Marcus

BIOGRAPHY: Kreeg van haar grootmoeder Siwerdina een in 1644 in Groningen vervaardigde zilveren beker, in 1967 in het bezit van Heye Aden in Oldenburg (i./O.). Op de beker staat "Siwerdinae Siwerdina, Nepti Avia D.D." en "Pax Optima Rerum Ao 1646" (= De grootmoeder Siwerdina schonk hem haar kleindochter Siwerdina in 1646; vrede is het hoogste goed).


Ds. Fredericus van Oostbroek [Parents] 1, 2, 3 was born on 12-1-1602 in Emden. He died on 24-12-1652 in Eexta. He married 4 Engelke Hermens in 1630 in Groningen. Fredericus was employed as Predikant --1631 - --1635 in Engelbert. He was employed 5 as Predikant --1635 - --1652 in Eexta, Groningen.

BIRTH: Volgens GN 1962 pag. 55 geboren 12-01-1602. Volgens Hans Homan Free geboren 00-12-1602.

Engelke Hermens 1, 2 was born before 1610. She married 3 Ds. Fredericus van Oostbroek in 1630 in Groningen.

Volgens GN 1962 pag. 54 Englide Hermanni, geboren omstreeks 1610, mogelijk dochter van
Sebastianus Hermanni (Predikant).

They had the following children:

  M i Johannes van Oostbroek
  F ii Sywerdina van Oostbroek

Herbert Meyer was born calculated 1665. He died 1 in 1727. He married 2 Maria de Muinck on 5-6-1689 in Scheemda, Groningen.

Maria de Muinck [Parents] 1 was christened on 22-7-1666 in Oosternieland. She married 2 Herbert Meyer on 5-6-1689 in Scheemda, Groningen.

BIRTH: Genoemd naar de grootmoeder van vaderskant.

They had the following children:

  M i Johannes Meyer

Duirardus Duirsma. Duirardus was employed 1 as Predikant.

He had the following children:

  M i Jacobus Duirardus Duirsma

Theodorus Avercamp [Parents] was christened 1 about 1620 in Zutphen. He died 2 before 12-11-1654. He married Sara Martens Potter in 7-1644. Theodorus studied on 29-1-1639 in Franeker. He was employed 3 as Landsadvocaat Friesland. He was also known as 4 Derk Avercamp.

Sara Martens Potter [Parents] was christened 1 on 30-9-1623 in Leeuwarden. She died 2 before 21-10-1656. She married Theodorus Avercamp in 7-1644. Sara was mentioned (Opmaak inventaris ten sterfhuize Sara Martens Pothar) 3on 21-10-1656 in Leeuwarden. She was also known as 4 Sara Pot(t)har.

Other marriages:
van Buttinga, Joannes

OPMERKING: Bron zie: http://web.inter.nl.net/hcc/Hanshoman.Free/index.html.

They had the following children:

  M i Marten Avercamp. Marten was mentioned (Inventarisatie boedel van zijn moeder Sara) 1on 21-10-1656 in Leeuwarden.
  F ii Mathilda Derks Averkamp
  M iii Hendrick Avercamp. Hendrick was mentioned (Inventarisatie boedel van zijn moeder Sara) 1on 21-10-1656 in Leeuwarden.

Anthonis de Muinck 1.Anthonis married 2 Anna van der Eycke in 1-1660 in Eede (bij Sluis), Zeeuws Vlaanderen. met attestatie 3, 4 van Eede (bij Sluis), Zeeuws Vlaanderen naar Sluis, Zeeuws Vlaanderen, on 27-1-1660 Anthonis lived 5 on 5-1-1628 in , Sluis, Zeeuws Vlaanderen. He lived 6 on 27-1-1660 in , Sluis, Zeeuws Vlaanderen.

Other marriages:
Burggrave, Maaike

OPMERKING: Mogelijke familie: zie ANF 1886 pag. 300 Margarita de Munck huwt als weduwe 15-9-1630 te Sluis. ANF 1887 pag. 72 Suzanna de Munck huwt als j.d. 3-3-1649 te Sluis. ANF 1887 pag. 178 10-6-1658 Marie de Munck j.d. van Sluys en Geertruit de Munck van Sluys. ANF 1888 pag. 274 29-11-1691 Louwerens de Munck.

Anna van der Eycke was born 1, 2 calculated 1611 in Sluis, Zeeuws Vlaanderen. She married 3 Anthonis de Muinck in 1-1660 in Eede (bij Sluis), Zeeuws Vlaanderen. met attestatie 4, 5 van Eede (bij Sluis), Zeeuws Vlaanderen naar Sluis, Zeeuws Vlaanderen, on 27-1-1660

BIOGRAPHY: Van haar is een portret gemaakt in 1665 op 49 jarige leeftijd.

Home First Previous Next Last

Surname List | Name Index